ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ, ΘΗΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΑ
4523 Broadway, 5B, New York, NY 10040-2417  •  Tel.: 212 - 942 9167  /  631 - 824 3644   • Μob.: 917 - 399 0394
Ε-mail:  ushhfsaec@yahoo.com   -   info@ushhfsaec.org

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


16 Ιανουαρίου 2018
Μέ τἠν καινοὐγια Χρονιά τού 2018 Η Ομοσπονδία μας κτυπά τό καμπανάκι τού κινδύνου διά τό θέμα τού Σκοπῖανού, τό οποίο απειλή τήν Ακεραιότητα καί τόν διαμελισμό τής Ελλάδος μας. Μέ τόν Πατριωτισμό  πού διακρίνει όλλους τούς Ελληνες , τό σύνθημα μας είναι ΟΥΔΕΜΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΤΑΣ ΗΠΑ ,Οί ομογενείς μας, Φιλλέληνες, και ή Ομοσπονδια μας, ή όποία συνήλθε έκτακτα υό βράδυ τής 11ης Ιανουαρίου 2018, διά νά αποστείλει μήνυμα συμπαραστάσεως στόν λαό τής Ελλάδας, στήν Κυβέρνηση, σέ όλλα τά Κόμματα, ώς και στάς Οργασνώσεις τών Μακεδόνων Παγκοσμίως. Στήν συσκεψη συμετείχαν οί κκ Βασίλης Ματαράνγας Πρόεδρος του ΕΕΣ-HANC. Στυλιανός Μανής sjs Πρόεδρος τής Ομοσπονδίας  μας, Παναγιώτης Δούκας Επιτετραμμένος  σύμβουλος Κοινωνικών Υποθέσεων τής ομοσπονδίας μας, καί Πρόεδρος τής Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Κορινθίων, Φώτης Γερασόπουλος τέως Πρόεδρος ΗΠΑ καί Καναδά Πᾳμακεδονικής , Γεράσημος Αμβροσιάτος cmp-tc, Eleni Manners- Papaioannou cmp-nra Inst, καί από τήν Ελλαδα, Παναγιώτης Ψωμιάδης τέως περιφερειάρχης, Μιχάλης Χρυσανθόπουλος Πρόεδρος  Παμμακεδονικής Ενωσής Μακεδονικού  Αγώνα Ελλάδος  Αυστραλἰας.  Ώς καί ή τών δημ σχἐσεων αυτού  κυρία Κυριακή Κλιαρά. Μετά τό πέρας τής συσκέψεως  ό Γραμματέας κ Σπυριδων Χριστοφοράτος Ανακοίνωσε τό ότι ό  Απανταχού Ελληνισμός  θά πράξει τό καθήκον του , ώστε στό Σκοπιανό  νά μήν υπάρχει  ουδεμία λέξη , πού νά αρχίζει μέ (Μ).    Εν συνεχεία ή κυρία Θεωπίστη Ελένη Πασχαλάκη ,εντεταλμένη διά θέματα Μακεδονίας καί Θράκης παρουσίασε τό ιστορικό καί σκεπτικό τής υποθέσεως ώς ακολούθος. Τό ότι η αρχή του κακού εγένετο την 24η Φεβρουαρίου 187ο, ημέρα Τετάρτη, όπου στας 8 το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Μέγας Βεζίρης, ο Ααλί Πασάς, και πιέσει των τότε Τσαρικών Δυνάμεων με ιεροκρυφία επιχορήγηση του Σουλτάνου - μπαξίσι- επέδωσε στον Οικουμενικό Πατριάρχη φιρμάνι, όπου ο Σουλτάνος αναγνώρισε την Βουλγαρική Εξαρχία επίσημη ανεξάρτητη Εκκλησία, με μοναδικό σκοπό τον αφανισμό της Ελληνικής φυλής, ώστε μέρος της Μακεδονίας-Θράκης να οικειοποιηθούν και να πετύχουν την έξοδό τους στο Αιγαίο.Με τον τρόπο αυτόν λειτούργησε με μαθηματική ακρίβεια το σατανικό για τη δημιουργία των κομιτατζήδων, οι οποίοι μέχρι το 1949 είχαν κατασφάξει τον Ελληνισμό.Υπενθυμίζουμε το ότι την περασμένη εβδομάδα επισκέφθη ο αναβαθμισμένος από Εξαρχικούς της Βουλγαρικής Εξαρχικής ο επίδοξος Πατριάρχης Βουλγαρίας στην Κωνσταντινούπολη, τον οποίο υπεδέχθη με σεμνότητα ο έχων την πνευματική ποιμαντορία της Ομοσπονδίας μας κ.κ. Βαρθολομαίος, και ως προκύπτει από τη διαδικτυακή Εκκλησιαστική Εφημερίδα «Αμήν. gr» η όλη παρουσία του Ιεράρχού της Βουλγαρίας καταδεικνύει το ότι ο μεγαλομανής έχει την εντύπωση ότι ηγείται της απανταχού Ορθοδοξίας. Διαβουλεύσεις  έχουν αρχίσει μέ τήν επιτροπή διοργανωτών τού προγραμματισμένου συλλαλητηρίου στήν Θεσσαλονίκη  τήν 21 Ιανουαρίου 2018 διά τό Σκοπιανό, κκ Μιχάλη Παστίκα, ¨Οθωνα Ϊακωβίδη, Βασίλη Μουροσκά . Προσφέροντας τούς Πληροφορίες διά τήν άρτια διοργάνωση αυτού από τήν εμπειρία αυτών στάς ΗΠΑ. Από τούς ανθρώπους πού είχαν τήν Υπευθηνότητα διά τήν Ασφάλεια τών Συλλαλητηρίων στήν αμερική διά τό Σκοπιανό, τού προέδρου μας Στυλιανού Μανή ,ώς καί τού κ. Ϊωάννη Νάθενα    ιδρυτή τού Εθνικού Συμβουλίου , διά τήν άρτια διοργάνωση αυτού από τήν εμπειρία αυτών στάς ΗΠΑ. Ενημέτωση έκαμε ό προεδρός μας κ. Σ Μανής  μέ τόν τέως υπουργό δημοσίας τάξεως τής Ελλάδος κ.Στυλιανό Παπαθεμελή,  τούς Μητροπολίτες Φλώρινας κκ Θεόκλητο,καί Περιστερίου κκ Χρυσόστομο, ώς καί βουλευτάς πολιτικών κομμάτων. Τά ΅Επιμελητήρια τής Θεσσαλονίκης πήραν τήν απόφαση συμμετοχής  στό Συλλαλητἠριο  διά τό Σκοπιανό στήν Θεσσαλονίκη  τήν κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018, Μέ Ανακοίνωση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την ονομασία της πΓΔΜ και τη διοργάνωση συλλαλητηρίου εξέδωσαν, έπειτα από κοινή τους συνεδρίαση, οι διοικητικές επιτροπές των τριών επιμελητηρίων της Θεσσαλονίκης (Επαγγελματικό, Εμποροβιομηχανικό και Βιοτεχνικό). Όπως επισημαίνεται, παρότι δεν επιθυμούν να υπάρχει άλλο κράτος που φέρει τον ελληνικό όρο “Μακεδονία” στην ονομασία του, ωστόσο δεν είναι ούτε οι φορείς, ούτε οι κοινωνίες που διαπραγματεύονται ή διαχειρίζονται τα διεθνή θέματα. «Τα τρία επιμελητήρια, ως φορείς έκφρασης του επιχειρηματικού κόσμου της πόλης αλλά και ως φορείς της κοινωνίας της αναγνωρίζουν πλήρως και σέβονται το δικαίωμα του κάθε πολίτη να διαδηλώνει και να εκφράζει τις θέσεις του, ιδίως όταν πρόκειται για ένα εθνικό θέμα. Είναι εκ των ων ουκ άνευ να τονιστεί ότι οι Έλληνες δεν επιθυμούμε να δούμε άλλο κράτος, που θα φέρει στην ονομασία του τον ελληνικό όρο “Μακεδονία”. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι ούτε οι φορείς αλλά ούτε και οι κοινωνίες διαπραγματεύονται ή διαχειρίζονται τα διεθνή θέματα. Αρμόδια είναι πάντα η ελληνική κυβέρνηση, που έχει την υποστήριξη όλων μας προκειμένου να πετύχει μια συμφωνία, που θα ανταποκρίνεται στα δίκαια του Ελληνισμού» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Στήν Αμερικανική Γερουσία ή Ειτροπή Νομοθετικής  Δικαιοσύνης εξετάζει τά 6  προτεινόμενα Νομοσχέδια από τό Δημοκρατικό κόμμα, αυτήν τήν ευδομάδα από 15 Ιανουαρίου 2018, τά οποία σκοπό έχουν νά παρεμποδίσουν  τούς Νομίμους πολίτες μέ ποινικές διώξεις  κυνηγούς, σκοπευτάς, ώς καί κατόχους αδείας οπλοφορίας από τάς αρχάς. Μέ τό έντεχνο κόλπο  τού περιορισμού τών πυρομαχικών , πού νά είναι διαφορετικός σέ όλλους τούς  τύπους  καί μοντέλα τών όπλων. Αποσκοπούν νά καθυστερίσουν τήν διαδικασία τής επικυρώσεως τού νόμου από τήν Γερουσία τού περασμένου μηνός πού ψήφισε ή Αμερικανική βουλή . Εάν θελήσετε νά  καταθέσετε ενόρκως στήν επιτροή τάς απόψεις σας, τηλεφωνήστε αμέσως  στόν προεδρό μας στό 1917 399 0394. Μέ ανακοίνωση στά ΜΜΕ ό   γραμματέας μας κύριος Σπυρίδων Χριστοφοράτος τούς Ανακοίνωσε  οτι τό Βραβείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεσμοθετήθηκε από ΔΣ τής ομοσπονδίας μας, επιλέγοντας  τόν 45 Πρόεδρο τών ΗΠΑ  Hon  Donald D  Trump, νά τιμηιεί διά τάς υπηρεσίας αυτού στάς θεομηνίες πού έπληξαν τάς ΗΠΑ τό φετινό καλοκαίρι. Τό βραβείο θά του απονεμηθεί στήν  ετήσια Γενική συνέλευση τής  ομοσπονδίας μας είς ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Τήν 18 Μαρτίου 2018 , λόγω Εκτάκτων Αναγκών Αυτού. Ειδικοί κανονισμοί διά τήν τελετή μέ προσωπικές προσκλήσεις καἰ οδηγίες  θά σάς αποσταλούν , ταχυδρομικός καί ηλεκτρονικώς.Ταυτὀχρονα έχει προκληθεί νά συμμετάσχει στούς σκοπεύτικους  αγώνας πού διοργανώνει ή ομοπονδία μας   ετήσιως , στήν μνήμη τού 18 προέδρου των ΗΠΑ Ulysses S Grant . Τού  ανθρώπου ο οποίος γεννήθηκε με το όνομα Hiram, άλλαξε δε το βαπτιστικό του όνομα σε Οδυσσέα, όταν βρήκε τα στοιχεία ότι την Αμερική ανακάλυψε ο πολυμήχανος βασιλεύς της Ιθάκης και ο οποίος τερμάτισε τον εμφύλιο πόλεμο Βορείων και Νοτίων .¨Οπου θά τελεστούν τήν κυριακή 15 Απριλίου 2018 στάς 11 τό πρωί στό σκοπευτήριο τού κάλβερτον στό λόνγκ άηλαντ τής Νέας Υόρκης.(έξοδος 71 495 LIE ) Κυριακή από τής 12.50 τό μεσημέρι στό Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton NY 11933, phone 631-484-6897. Οί Σκοπευτικοί Αγώνες θά γίνουν  στήν Νέα Υόρκη. (έξοδος 71 495 LIE ) Κυριακή από τής 11 τό Πρωί στό Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton NY 11933, phone 631-484-6897. Διά τό 2018 έχουμε προγραμματίσει σκοπευτικούς αγώνες καί ασκήσεις τάς Κυριακάς ; 15 Απριλίου στήν μνήμη τού 18 προέδρου των ΗΠΑ Ulysses S Grant, του ανθρώπου ο οποίος γεννήθηκε με το όνομα Hiram, άλλαξε δε το βαπτιστικό του όνομα σε Οδυσσέα, όταν βρήκε τα στοιχεία ότι την Αμερική ανακάλυψε ο πολυμήχανος βασιλεύς της Ιθάκης και ο οποίος τερμάτισε τον εμφύλιο πόλεμο Βορείων και Νοτίων . Θά είτο τιμή μας νά δηλώσετε συμμετοχή. Διά τήν 20 Μαίου, 24 Ιουνίου, 23 Σεπτεμβρίου, καί 28 Οκτωβρίου καί 11 Νοεμβρίου  2018. Στούς σκοπευτικπύς αγώνες δύνανται να συμμετάσχουν αμερικανοί συμπολίτες μας ως και ομογενείς και φιλέλληνες, όπου τούς προτρέπουμε νά φέρουν τάς κυρίας των στάς ασήσεις. κοπευτήριο τού Κάλβερτον στό  λόνκ άηλαντ τής Νέας Υόρκης , (έξοδος 71 495 LIE ) Κυριακές από τής 1.30 τό μεσημέρι. Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton NY 11933, phone 631-484-6897. Διά πληροφορίας είς τόν Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Βασίλη Παπαυγέρη ,  στο τηλέφωνο 16464417696 Εμαιλ bill.papavgeris@gmail.com,   ή στό εμάιλ ushhfsaec@yahoo.com , ή να τηλεφωνήσουν δια περισσοτερας πληροφορίας στα τηλ. 19173990394 . Η Ομοσπονδίας μας υπενθυμίζει στην ομογένεια ότι η Ελληνική παρέλαση στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης την οποία επιμελείται η Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων μείζονος Νέας Υόρκης θα γίνει την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 στις 1.30 το μεσημέρι από τους 63 δρόμους έως τους 79 δρόμους, στήν 5 Λεωφόρο στό Μανχάτταν. Και ό προεδρός της κύριος Πέτρος Γαλάτουλας καλεί τήν ομογένεια, ώς καί Φιλλέληνες  νά Συμμετάσχουν.

Our Federation We hope you and your Family have a  our Best Wishes got the 2018 New Year. On this Week From January 15that 10:00AM, the Senate Law & Justice Committee is scheduled to hear multiple anti-gun bills. Testimony will be limited during the hearing, so all NRA & Our Federation Members and Second Amendment supporters are strongly encouraged to arrive early to sign in to testify in addition to meeting directly with their legislators afterwards.Senate Bill 5444, sponsored by Senator David Frockt (D-46) would impose a registration-licensing system on commonly owned semi-automatic firearms and standard-capacity ammunition magazines that bill proponents label as “assault weapons” and “large-capacity magazines” (LCM). Every person who possesses, transports, manufactures, purchases or sells a so-called “assault weapon” or LCM must have an annual state-issued license, with an updated license required every time there is a change in possession of the gun or magazine. The licensing requirement has a delay period (until 2020) before it applies to persons who currently possess such items, but these persons would be prohibited from selling or transferring any gun or magazine designated by this bill to anyone other than a licensed dealer, a gunsmith, or to law enforcement for permanent relinquishment. SB 5444 also mandates that relinquished guns and magazines “must be destroyed. Senate B ill 5463, sponsored by Senator Guy Palumbo (D-1), is vaguely written legislation that would require individuals to lock up firearms or potentially face Class C Felony charges. This intrusive government legislation invades people’s homes and forces them to render their firearms useless in a self-defense situation by locking them up. Senate Bill 5992, sponsored by Senator Kevin Van De Wege (D-24) mirrors federal legislation proposed by anti-gun California U.S. Senator Dianne Feinstein (D-CA). This bill would make it a crime to knowingly possess a firearm accessory or any other device, part or combination of parts that is designed or functions to accelerate the rate of fire of a semi-automatic firearm. The broad and overreaching provisions in SB 5992 could potentially criminalize firearm modifications such as competition triggers, muzzle brakes, and ergonomic changes that are commonly done by law-abiding gun owners to make their firearms more suitable for self-defense, competition, hunting, or even overcoming disability.Senate Bill 6049 sponsored by Senator Frockt, is yet another bill targeting so-called “Large Capacity Magazines” and would prohibit the possession of ammunition magazines holding ten or more rounds, with limited exceptions. Those allowed to continue possession of “Large Capacity Magazines” within the limited exceptions would be required to lock up their ammunition magazine or face criminal charges. Senate Bill 6146,, sponsored by Senator Rebecca Saldaña (D-37), would abolish Washington’s decades old state firearm preemption statute. The state preemption statute, which passed in 1983, helps keep firearm and ammunition laws consistent throughout Washington by establishing that the State Legislature has full authority to regulate and create laws pertaining to firearms and ammunition. These statutes help prevent a confusing patchwork of gun control laws which make it difficult for gun owners to ensure that they are following the law. Further, Second Amendment rights are guaranteed to all citizens, regardless of where they reside. State preemption statutes help protect against the infringement of rights of citizens who live in localities controlled by anti-gun elected officials.For more informatio call Sreven Manners sjd. Our Federation ushhfsaec.org & hwwcfjse.us  Annual Meerting & Hellenic Heritage Achievement, National & International Public Service Awards. The Anniversary of US Hellenic Hunting, Fishing & Shooting Association for Environmental Conservation.org Sunday, 18 March 2018 Τime 1:30 pm. Oasis Cafe & Bakery 196-30 Northern Boulevard (corner of 196 Street, next San Nicolas church) Flushing, New York 11358-3037.Honor the 45 President of the United States Of America  Hon  Donald  J Trump. For his efforts to Recover Disasters Areas in  USA.  Also Invite him in the Shooting Tournament in Memmory of the 18 President of the USA  Ulysses S Grant, Sunday April 15 2018 Time 11,30 Afternoom : at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897.Also for May 20, June 24, September 23, October 28, November 11, 2018. For Information Call information call our Vice-president Bill Papavgeris Mob 1646 441 7696 Enail- bill.papavgeris@gmail.com. Or Steven Manners Mob 1917 399 0394,E-mail; ushhfsaec@yahoo.com. ,stevenmanners.sjd@gmail.com. Juniors are well come & Must be accompanied by a parent or adult guardian. You should bring with you DMV identification card or usa passport, (visitors to US must bring passports) 
The Officers And Directors Affiliated Clubs and Members, are pleased to welcome you for the Regular Monthly Meeting of our Federation & Board Members of our Clubs and Organizations being held .For Tuesday 20 of February  2018 at 5-7 PM in our secretary Spyridon Christoforatos MD-DDS office 31-29 30 Street Astoria N Y 11106.Phone 1Greek lawmakers on January 15 2018 passed the government’s tax and pension reform -718-274-2603 Also 1-917-399-0394.  Greece-FYROM energy relations are about to be significantly upgraded with infrastructure that will make Greece a key factor in the energy supply of the neighboring state and the wider region. The new projects include the construction of a gas pipeline from Thessaloniki to Skopje and the upgrading of the electricity interconnection of the two countries, while there are good prospects for the trade of electricity and liquid fuels. Hellenic Petroleum (ELPE) has controlled the majority of OKTA Skopje refinery since 1999, which as of 2002 it has been interconnected with the Hellenic Petroleum Refinery in Thessaloniki via a fuel pipeline. However, both the refinery (in 2013) and the pipeline have stopped operating and the Hellenic Petroleum uses the 350 million-liter tanks and wagon loading facilities in the refinery’s premises for meeting the needs of the local market. Hellenic Petroleum holds a 75 pct share of the FYROM fuel market, with an annual turnover of more than 834,000 cubic meters, company’s sources said to the Athens-Macedonian News Agency. “In addition, due to the significant storage capacity, OKTA maintains significant safety reserves for smooth and seamless supply to the market in times of potential energy crisis. Moreover, in case of an agreement with the FYROM government to reopen the pipeline connecting directly OKTA’s facilities with the Hellenic Petroleum Refinery in Thessaloniki, Skopje is expected to be upgraded to a regional energy hub, facilitating Hellenic Petroleum’s further penetration in the neighboring region of Kosovo and the markets of South Serbia, Western Bulgaria and possibly Albania.
Greek lawmakers on January 15 2018 passed the government’s tax and pension reform bill in the early hours of Monday morning, in a roll-call vote requested by the opposition parties including New Democracy (main opposition), Golden Dawn, Democratic Coalition, Potami, independent deputy Leonidas Grigorakos and the Communist Party of Greece (KKE). The bill was passed by 153 votes and the support of the ruling SYRIZA-ANEL coalition MPs only, with all the opposition parties and independent deputies voting against (143). Four deputies were absent – Dora Bakoyannis (who attended most of the parliamentary proceedings but had to withdrew due to illness before the vote) and Costas Vlassis of New Democracy; Fofi Gennimata, head of Democratic Coalition; and Nikos Michos of Golden Dawn (Chryssi Avgi).

...............

24 Δεκεμβρίου  2017
Αγαπητοί μας άς περάσουμε μέ αγάπη,χαρά, ευτυχία , καί μέ Ειρήνη τής Άγιες αυτές ημέρες τών Χριστουγένων, ώς καί σέ ὀλη τήν διάρκεια τού Νέου Έτους 2018. Μέ Εκτίμηση the President Steven Manners sjd-Stylianos Manis, the Vice-President Bill Papavgeris NRA&CMP Instructor, the Secretary Spyridon Christoforatos MD-DDS, the Educ Director George Manikas. Η Αμερικανική βουλή H.R. Μετά από Συντονισμένες  Προσπάθειες πού Ενήργησαν οί Οργανώσεις μας είς πρώτη φάση, δικαίωσαν τήν Αδικία  όπου διά πολλά έτη ταλανίζει τούς Νόμιμους Αμερικανούς καί Επισκέπτες  πολίτες , πού διά Δαιαφορετικούς έχουν Νόμιμη άδεια οπλοφορίας διά πιστόλι. Μέ τήν Ανήκουστο δέ υφιστάμενη νομοθεσία είτο παράνομο καί αντιμετώπιζαν συλλήψεις καί φυλάκιση. ´Η τέως πρόεδρος τής Αμερικανικής Βουλής καί αρχηγός τής Μειοψηφίας καί βουλευτής τού δημοκρστικού κόμματος από τήν Καλιφόρνια τών ΗΠΑ, κυρία Nancy Pelosi ή οποία είχε αντίθετη γνώμη , νά μήν δύνανται νά οπλοφορούν σέ άλλες πολιτείες καί πόλεις οί έχοντες  νόμιμη άδεια. Π,Χ. Δικηγόρος τών Αθηνών μέ νόμιμη άδεια νά θεωρείται εγκληματική πράξη εάν τό μεταφέρει στήν Θεσσαλονίκη. Η μεγάλη κυρία Εξεπλάγην  όταν είδε τό ότι ή αμερικανική βουλή Υπερψήφισε τό Νομοθέτημα  HR38 μέ ψήφους 231 έναντι 198  πού τό καταφήφισαν τήν 6 Δεκεμβρίου 2017. ´Ο επιτετραμένος σίμβουλος τής ομοσπονδίας μας διά θέματα οπλοφορίας δικηγόρος κύριος  Αθανάσιος Παπαγεωργακόπουλος δήλωσε στό συμβουλιό μας , τό ότι είτο καιρός νά αποκατασταθεί ή ταλαιπωρία τών πολιτών οί οποίοι αντιμετώπιζαν γραφειοκρατεία στό μεγαλείο της. Ευελπιστώντας  ότι σύντομα ή αμερικανικη Γερουσία  θά επικυρώσει  τό έν λόγω νομοσχέδιο.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Η ομοσπονδία ασχολήθηκε μέ τό μεγἀλο θέμα τό οποίο επί σειρά ετών ή Νομοθετική  εξουσία προσπαυεί νά καπελώσει τήν Δικαστική εξουσία πικοιλοτρόπος στήν Ελλάδα μας, Επειδή ή Δικαστική   έξουσία προστατεύει τόν απλό  Έλληνα πολίτη καί απονέμει δικαιοσύνη έν ονόματι τού Έλληνικού Λαού, προστατςύεται από τό Σύνταγμα τής  Έλλάδος. Καθίσταται αναγκαία ή Θωράκιση αυτής μέ Δικλείδες ,  Συνταγματικής Αναθεωρήσεως. Είς τό διοικητικό μας συμβούλιο ζητήθηκε  από τόν προεδρό μας κύριο Στυλιανό Μανή , νά καταθέσει τάς απόψεις αυτού ώς Συνταματολόγου τής Πολιτείασς τής Νέας Υόρκης, υπό τού γραμματέως κυρίου Σ Χριστοφοράτου. Θέλω νά επισημάνω τά ακόλουθα  ανέφερε στήν καταθεσή του ό κύριος Σ Μανής, καθίσταται αναγκαίο ή ομοσπονδία μας σέ συνεργασία μέ τό ΕΕΣ-HANC μέ τό διοικητικό συμβούλιο καί τόν πρόεδρο αυτού κυρίου Βασἰλη Ματαράγκα  νά προτείνει στά Νομοθετικά στελέχη πολιτικών κομμάτων , Στελέχη καί Διοικητικά Συμβούλια Δικηγορικών Συλλόγων τής Ελλάδος, ώς καί Εγκρίτους Νομικούς, διά τήν από κοινού ανταλλαγή νομκών απόψεων διά τήν θωράκιση καί ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  Μηχανισμού , διά νά Προάγονται  οί Ικανοί Δικαστές οί οποίοι  Τεκμηριώνουν τάς αποφάσεις των, καί θά είναι  Προαγόμενοι Επαξίως. Οί Δικαστές οί οποίοι δέν θά δείχνουν επιμέλεια στάς αποφάσεις των, τάς οποίας μέ Προχειρότητα δημοσιεύουν , ή έχουν κομματική εμπάθεια Επιβάλλεται νά αποχωρούν. Μέ τήν ευκαιρία δέ τής προσεχούς αναθεωρήσεως τού Ελληνικού Συντάγματος πού προτείνουν τά μεγάλα πολιτικά κόμματα στήν γενέτειρα επιβάλλεται νά θεσμοθετηθούν μηχανισμοί  οί οποίοι θά επιτρέπουν στήν Δαικαιοσύνη νά είναι στήν πραγματικότητα ανεξάρτητη. `Ό γραμματέας τής ομοσπονδίσς σημείωσε  ότι μέ τό υπάρχον σήμερα σύστημα ή εκάστοτε κυβέρνηση διορίζει τούς δικαστές , πού είναι αρεστοί είς αυτήν. Καί δέν δείχνει τό  ότι τήν ενδιαφέρει στήν πραγματικότητα , παρά τό κομματικό αυτής συμφέρον. Τελικά ό πρόεδρος κύριος Στυλιανός Μανής ενημέρωσε αναλυτικά τό συμβούλιο  τό ότι έχει ενεργοποιοιήση επαφές , μέ νομικούς ποινικολόγους εκπροσώπους πολιτικών φορέων, ώς καί στελέχη δικηγορικών συλλὀγων  διά ανταλλαγή  απόψεων, ώστε τοιουτοτρόπω; νά λάβει σάρκα καί οστά  ή αξιολόγηση τού Δικαστικού Σώματος. Μέ επείγουσα ανακοίνωση στά ΜΜΕ ό   γραμματέας μας κύριος Σπυρίδων Χριστοφοράτος τούς Ανακοίνωσε  οτι τό Βραβείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεσμοθετήθηκε από ΔΣ τής ομοσπονδίας μας, επιλέγοντας  τόν 45 Πρόεδρο τών ΗΠΑ  Hon  Donald D  Trump, νά τιμηιεί διά τάς υπηρεσίας αυτού στάς θεομηνίες πού έπληξαν τάς ΗΠΑ τό φετινό καλοκαίρι. Τό βραβείο θά του απονεμηθεί στήν εορτή τής Βασιλόπιτας καί τήν ετήσια συνέλευση τής  ομοσπονδίας μας τήν 21η Ιανουαρίου 2018. Ταυτὀχρονα έχει προκληθεί νά συμμετάσχει στούς σκοπεύτικους  αγώνας πού διοργανώνει ή ομοπονδία μας   ετήσια , στήν μνήμη τού 18 προέδρου των ΗΠΑ Ulysses S Grant όπου θά τελεστούν τήν κυριακή 15 Απριλίου 2018 στάς 11 τό πρωί στό σκοπευτήριο τού κάλβερτον στό λόνγκ άηλαντ τής Νέας Υόρκης.(έξοδος 71 495 LIE ) Κυριακή από τής 12.50 τό μεσημέρι στό Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton NY 11933, phone 631-484-6897. Στήν διαπραγματευτική ομάδα των δανειστών μας Ντέκλαν Κοστέλο, από την Νέα Υόρκη αυτή τη φορά συνέδριοCapitalLink,τήν 11 Δεκεμβρίου 2017 είς τό Μετριπόληταν κλάβ στό Μανχάτταν τής Νέαςψ Υλορκης,εκτέλεσε εν ψυχρώ την όλη περιρρέουσα ατμόσφαιρα, προσδοκώμενης ευτυχίας που διαχέει η Κυβέρνηση. Μας προσγείωσε ανώμαλα δηλώνοντας ότι ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων θα είναι μακρύς καθώς μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη θα χρειαστεί τη διατήρηση (sic!) της εφαρμογής των δομικών μεταρρυθμίσεων για πολλά ακόμη χρόνια. Είς συνομιλία δέ αυτού μέ τόν προεδρὀ μας Κύριο Στυλιανό Μανή στό συνέδριο , τού απεκάλυψε ότι από τὀν μήνα Μάρτιο τού 2018 θά προβεί σέ αναγκαστικό 4 μνημόνιο. Δεν μας χρειάζονταν βεβαίως ο Κοστέλο για την προσγείωση στην πραγματικότητα. Την βιώνουμε: μισθοί, συντάξεις, καταθέσεις, ενοίκια δεσμεύονται καθημερινά για χρέη στο Δημόσιο. 1.014.295 είναι οι πολίτες που χρωστούν και αδυνατούν να πληρώσουν. Η Αλβανική Κυβέρνηση σύμφωνα με τις σημερινές φιλοκυβερνητικές εφημερίδες «Shqiptarja» και «SOT», ελήφθη στις 13 Δεκεμβρίου 2017,και αναρτήθηκε χθες στην επίσημη ιστοσελίδα της υπό τον τίτλο: «Απόφαση για την εφαρμογή της Συμφωνίας συνεργασίας ανάμεσα στην κυβέρνηση της Αλβανικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την αναζήτηση, την εκταφή, την ταυτοποίηση και την ταφή των Ελλήνων στρατιωτών που έπεσαν στην Αλβανία κατά τον ελληνο-ιταλικό πόλεμο του 1940–41 και την ανέγερση κοιμητηρίων γι αυτούς, εντός της αλβανικής επικράτειας». Η κυβέρνηση Ράμα, σχολιάζει η εφημερίδα «Shqiptarja» αποφάσισε να κάνει πρώτη ένα βήμα προς την επίλυση των διαφορών με την Ελλάδα, λαμβάνοντας απόφαση για την ανέγερση νέων νεκροταφείων για τους Έλληνες στρατιώτες που έπεσαν στον ελληνοιταλικό πόλεμο. Πρόκειται για έναν από τους κυριότερους όρους που έθετε η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση στις συνομιλίες με την αλβανική πλευρά. Αξιολογούμε τό ότι ή Αλβανική Κυβέρνηση προσπαθεί έν όψη τής απομονωσεώς αυτής από τό συνέδριο τών βαλκανικών κρατών, νά παραπλανήσει τούς απανταχού Ελληνες καί διεθνείς οργανισμούς , μέ ασαφείς μελλοντικές υποσχέσεις´Ασχημα πολιτικά παιγνίδια είς βάρος τού Ελληνικού Έθνους παίζονται , μέ τήν δημιουργία τού μορφώματος (Δημοκρατεία Νέας Μακεδονίας) Σέ έκτακτο διαδικτυακό συμβούλιο τής ομοσπονδίας μας τήν 19 Δεκεμβρίου 2017 όπως ανακοίνωσε ό γραμματέας κύριος Σπυρίδων Χριστοφοράτος, άκουσε μέ τήν δέουσα προσοχή τήν εισήγηση τού τἐως προέδρου τής Παμακεδονικής Ενώσεως κυρίου Φώτη Γερασόπουλου, ό οποίος επί σειρά έτών αγωνίζεται ώστε τό όνομα αυτής διεθνώς νά είναι (Κεντική Βαλκανική Δημοκρατεία- Central Balcan Republic),ώστε νά μήν έρχεται σέ διαπληκτισμούς μέ τά γειτονικά κράτη. Στήν εισήγηση του ό πρόεδρος τής ομοσπονδίας μας κύριος Στυλιανός Μανής απεκάλυψε ότι ό διεθνείς Σιω νισμός επεξεργάζεται τἠν ίδρυση κράτους μέ έδρα τήν Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποίησε δέ πρίν εβδομήντα τρία ακριβώς χρόνια, το 1944, τόν ηγέτη του αντιστασιακού κινήματος των Γιουγκοσλάβων κατά την γερμανική κατοχή, τόν στρατάρχη Γιόσιπ Μπρος Τίτο, ό οποίος δημιουργούσε ένα τεχνητό κράτος, την «Ομόσπονδη Λαϊκή Δημοκρατία Μακεδονίας»
Ο στόχος προφανής: Ο Κροάτης καί Ιουδαικής στην καταγωγή Τίτο, δεν ήθελε να υπάρχει στη Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία υπεροχή των Σέρβων, οι οποίοι αποτελούσαν τη μεγαλύτερη πληθυσμιακά, πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά δύναμη στη χώρα.Έτσι, λειτουργώντας με βάση το δόγμα του «διαίρει και βασίλευε», για να καταστήσει ανίσχυρη τη σερβική υπεροχή, δημιούργησε δύο νέα κρατικά μορφώματα, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη «Μακεδονία». Χωρίς φυσικά να έχουν υπάρξει ποτέ πριν στην ιστορία ούτε έθνος των «Βοσνιοερζεγόβινων», ούτε φυσικά των «Μακεδόνων». Ομόφωνα ἠ ομοσπονδία μας έλαβε τήν απόφαση διά τήν πληροφόρηση καί κινητοποίηση τών εφήβων καί Φιλλελήνων ώς καί τόν απανταχού Ελληνισμό διά τό ανοσιούργημα τό οποίον παίζεται είς βάρος αυτού. Η ο ομοσπονδία μας δέν παρσύρεται μέ δηλώσεις εικονικές , καί συνεχίζει τό έργο αυτής μέ τήν αρμοδία επιτροπή αυτής ,διά τήν πραγματοποίηση τής ταφής τών νεκρών τού 1940. Ο Κὐριος Παναγιώτης Δούκας πρόεδρος καί επιτετραμένος κοινωνικών υποθέσεων τής ομοσπονδίας μας, και πρόεδρος τής (pancorinthian wwf), Προσκαλεί τά στελέχη τής ομογενείας νά μἀς δηλώσουν συμμετοχή στό τηλἐφωνο 1917 399 0394, Εμαιλ stylianos.manis@gmail.com .ενεργοί πολίτες, φοιτηταί, καί  κληρικοί. Τά Ονόματα τών ατόμων πού θά πλαισιώσουν τάς Επιτροπάς  θά κρατηθούν έν απολύτως Εμπιστευτικά, καί ουδέποτε θά Δημοσιεύθουν διά ευνόητους λόγους. Οί Σκοπευτικοί Αγώνες θά γίνουν  στήν Νέα Υόρκη. (έξοδος 71 495 LIE ) Κυριακή από τής 11 τό Πρωί στό Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton NY 11933, phone 631-484-6897. ΅Επιπλέων δε διά τό 2018 έχουμε προγραμματίσει σκοπευτικούς αγώνες καί ασκήσεις τάς Κυριακάς  18 Μαρτίου, 15 Απριλίου στήν μνήμη τού 18 προέδρου των ΗΠΑ Ulysses S Grant, του ανθρώπου ο οποίος γεννήθηκε με το όνομα Hiram, άλλαξε δε το βαπτιστικό του όνομα σε Οδυσσέα, όταν βρήκε τα στοιχεία ότι την Αμερική ανακάλυψε ο πολυμήχανος βασιλεύς της Ιθάκης και ο οποίος τερμάτισε τον εμφύλιο πόλεμο Βορείων και Νοτίων με τα Στρατηγήματα του Πολύενου. Ως Έλληνες αισθανόμεθα υπερήφανοι βλέποντας τη φωτογραφία του στο αμερικανικό χαρτονόμισμα των 50 δολαρίων, 20 Μαίου, 24 Ιουνίου, 23 Σεπτεμβρίου, καί 28 Οκτωβρίου 2018. Στούς σκοπευτικπύς αγώνες δύνανται να συμμετάσχουν αμερικανοί συμπολίτες μας ως και ομογενείς και φιλέλληνες, όπου τούς προτρέπουμε νά φέρουν τάς κυρίας των στάς ασήσεις. κοπευτήριο τού Κάλβερτον στό  λόνκ άηλαντ τής Νέας Υόρκης , (έξοδος 71 495 LIE ) Κυριακές από τής 1.30 τό μεσημέρι. Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton NY 11933, phone 631-484-6897. Διά πληροφορίας είς τόν Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Βασίλη Παπαυγέρη ,  στο τηλέφωνο 16464417696 Εμαιλ bill.papavgeris@gmail.com,   ή στό εμάιλ ushhfsaec@yahoo.com , ή να τηλεφωνήσουν δια περισσοτερας πληροφορίας στα τηλ. 19173990394 ,. Μέ επισημότητα θά γίνει ή γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας μας η οποια θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1.30 τό μεσημέρι τήν 21η Ιανουαρίου 2018 στο Όασις Καφέ στο Φλάσιγκ της Νέας Υόρκης, όπου θα γίνει και η καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας , εθίμου το οποίο τιμά τον ιεράρχη Μεγάλο Βασίλειο, ιδρυτή στην Καισάρεια της Καππαδοκίας της πόλεως Βασιλειάδος , η οποία περιέθαλπτε ασθενείς, αστέγους και πρόσφυγες αιώνες πριν. Η διεύθυνση του ΟΑΣΙΣ καφέ είναι: Oasis Cafe & Bakery 196-30 Northern Boulevard (corner of 196 Street, next San Nicolas church) Flushing, New York 11358-3037. Η Ομοσπονδίας μας υπενθυμίζει στην ομογένεια ότι η Ελληνική παρέλαση στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης την οποία επιμελείται η Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων μείζονος Νέας Υόρκης θα γίνει την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 στις 1.30 το μεσημέρι από τους 63 δρόμους έως τους 79 δρόμους, στήν 5 Λεωφόρο στό Μανχάτταν. Και ό προεδρός της κύριος Πέτρος Γαλάτουλας καλεί τήν ομογένεια, ώς καί Φιλλέληνες  νά Συμμετάσχουν.

HOLIDAYS 2018 Our Federation We hope you and your Family have a joyous Holiday Season and our Best Wishes got the 2018 New Year. Merry Chrismas  and  Happy Holidays , the President Steven Manners sjd-Stylianos Manis,  the Vice-President Bill Papavgeris NRA&CMP Instructor, the Secretary Spyridon Christoforatos MD-DDS, the Educ Director George Manikas. This week brought their latest, where writer Glenn Kessler admonished House Minority Leader Nancy Pelosi (D-Calif.) for her recent comments on H.R. 38, or the Concealed Carry Reciprocity Act of 2017.Specifically, the article targeted a December 6 tweet from the former House speaker, where she stated, Inviting violent criminals to carry concealed weapons doesn’t save lives Inviting domestic abusers to carry concealed weapons doesn’t save lives Inviting convicted stalkers to carry concealed weapons doesn’t save lives Yet the @HouseGOP just voted to do exactly that StopCCR Earlier that day, the House passed H.R. 38 with bipartisan support by a 231-198 vote. The legislation would require states that issue Right-to-Carry permits to recognize the Right-to-Carry permits of all other states. Under the House legislation, law-abiding individuals from states where a permit is not required would also be able to carry in other states so long as they carry valid photo identification.In relation to the tweet, a Pelosi spokesman told Kessler that the “information [was] provided by Everytown for Gun Safety.” Pelosi’s office also told Kessler that “the bill is terrible. Going to the heart of the matter, Kessler pointed out that the categories of individuals Pelosi listed are already prohibited from possessing firearms under federal law. Specifically, 18 U.S.C. § 922(g) prohibits possession by any person,who has been convicted in any court of, a crime punishable by imprisonment for a term exceeding one year or,who is subject to a court order that (A) was issued after a hearing of which such person received actual notice, and at which such person had an opportunity to participate;(B) restrains such person from harassing, stalking, or threatening an intimate partner of such person or child of such intimate partner or person, or engaging in other conduct that would place an intimate partner in reasonable fear of bodily injury to the partner or child; and © (i) includes a finding that such person represents a credible threat to the physical safety of such intimate partner or child; or (ii) by its terms explicitly prohibits the use, attempted use, or threatened use of physical force against such intimate partner or child that would reasonably be expected to cause bodily injury;or,who has been convicted in any court of a misdemeanor crime of domestic violence. States have small variations on the scope of individuals they prohibit from carrying firearms, but federal law targets the broad categories Pelosi mentioned. Explaining this fact, Kessler noted, “the differences among most states may loom larger in the gun debate than in reality.” Moreover, Pelosi should be well aware of the federal prohibition concerning those convicted of a misdemeanor crime of domestic violence; in 1996 she voted to approve the final version of H.R.3610, which contained this restriction. Kessler went on to note that some form of Right-to-Carry reciprocity is already the law for the vast majority of states. In fact, a majority of states already either recognize carry permits from all other states, or recognize the permits of any state where their permit is recognized - without any further conditions. Pelosi’s dishonest tweet earned her a well-deserved three out of four Pinocchios from the Post. However, there is a solid case for a fourth. It is Pelosi’s central thesis that H.R. 38 poses a public safety risk. Kessler addressed this by pointing to a letter to congressional leadership in support of H.R. 38 from Missouri Attorney General Joshua D. Hawley and signed by 23 other state attorneys general. Kessler cited a passage that stated, “Concealed carry permit holders are among the most law-abiding members of society, and those States that allow for reciprocal concealed-carry permits have not encountered any significant safety issues.” However, other information in the letter and data and research on Right-to-Carry further refute Pelosi’s contention.Elsewhere in the letter, Hawley, citing a law review article on the subject, explained, In Texas, for example, state data on permit holders shows that, compared to the general public, they are “ten times less likely to commit a crime, eleven times less likely to commit an aggravated assault with a deadly weapon, and seven times less likely to commit deadly conduct with a firearm. A similar scenario has played out in Florida. As of June 30, 2017, there were 1,784,395 valid Concealed Weapon Licenses in the state. From July 1, 2016, to June 30, 2017, the state revoked or suspended 6,739 permits for any reason; a rate of 377.6 per 100,000. If limited to just license revocations, the rate is 83.6 per 100,000. FBI data shows that there were 726,396 arrests in Florida 2016, which is 3,524 arrests per 100,000 in population. Clearly, permit holders are far more law-abiding than the general public.Moreover, violent crime has fallen by half since the early nineties, and at the same time, the popularity of Right-to-Carry has exploded. Since hitting an all-time high violent crime rate in 1991, 26 states have enacted “shall-issue” Right-to-Carry laws. In addition to this simple analysis, the vast majority of social science research on Right-to-Carry laws has found that these laws either have no effect on crime or have caused a modest decrease.Throughout 2017 there has been mounting pressure among Democrats for Pelosi to relinquish her role as House minority leader. The concern is understandable. For yearPelosi has had poor favorability numbers, but now it appears she can’t even rely on the Democrat-friendly Post for fawning coverage. At least four times this year the Post has highlighted Pelosi’s lies about major legislation or the Trump administration. We'll leave it to House Democrats whether they are comfortable being led by a politician who tells lies the left-wing media won’t even tolerate. VASILOPITA-Pie- Brunch : For Celebration of the New Year 2018   Our Federation ushhfsaec.org & hwwcfjse.us  Hellenic Heritage Achievement, National & International Public Service Awards. The Anniversary of US Hellenic Hunting, Fishing & Shooting Association for Environmental Conservation.org Sunday, 21 January 2018 Τime 1:30 pm. Oasis Cafe & Bakery 196-30 Northern Boulevard (corner of 196 Street, next San Nicolas church) Flushing, New York 11358-3037. Honor the 45 President of the United States Of America  Hon  Donald  J Trump. For his efforts to Recover Disasters Areas in  USA. Also Invite him in the Shooting Tournament in Memmory of the 18 President of the USA  Ulysses S Grant, Sunday April 15 2018 Time 11,30 Afternoom : at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897.Also for May 20, June 24, September 23, October 28 2018.For Information Call Steven Manners Mob 1-917-399-0394. Email. stevenmanners.sjd@gmail.com, & ushhfsaec@yahoo.com. MASTER OF CEREMONIES: Peter Doukas Community Leader , President of Pan-Corinthian Federation Worldwide, and our Federation Social Servises Director. INVOCATION PRΑYER: by Mrs. Maria Skopelitou-Chalari. SPEAKER: Gerasimos Amvrosiatos Executive President hwwcfjse.us , and Juniors Leader. Co-Speaker:Mr George Manikas Education & Training Director. Mr Bill Papavgeris Vice-President Of our Federation- HONOREES: NRA & CMP-DCM Instructors for 2017 Range Activities < Mrs. Awilda Field  & Mr. Warren Field, Mrs. Venetia Manners ,  Mrs Eleni Manners- Papaioanou, Mr. Stylianos Manis, Mr Spyridon Christoforatos, Mr. Jerzy Obrmski, Mr. Gus Metrakos & Mike Amvrosiatos,Mr. George Lafasakis, Mr. Georgios Argyros, Mr Dionysios Pilarinos, Mr. Emanuel Adikimenakis, Also HONOREES: Leaders of the Greek American community and Philhellenes , and  our committees members abroad. The Officers and Directors of  (visitors to US must bring passports). The Officers and Directors of the USHHFSAEC , Affiliated Clubs and Members, are pleased to welcome you for the Regular Monthly Meeting of our Federation & Board Members of our Clubs and Organizations being held .For Tuesday 2 of January  2018 at 5-7 PM in our secretary Spyridon Christoforatos MD-DDS office 31-29 30 Street Astoria N Y 11106.Phone 1-718-274-2603 Also 1-917-399-0394.  Also for 2018- March 18, April 15 in Memmory of the 18 President of the USA  Ulysses S Grant, May 20, June 24, September 23, October 28 2018.For more information call our Vice-president Bill Papavgeris Mob 1646 441 7696 Enail- bill.papavgeris@gmail.com. Or Steven Manners Mob 1917 399 0394,E-mail; ushhfsaec@yahoo.com. ,stevenmanners.sjd@gmail.com. Juniors are well come & Must be accompanied by a parent or adult guardian. You should bring with you DMV identification card or usa passport, (visitors to US must bring passports)
Within the context of the19th Annual Greek Investor Forum, the New York Stock Exchange and Capital Link organized a special “Greek Day at NYSE”, on December 12. It featured Greek Government Officials and executives representing companies listed in the US stock market. The New York Stock Exchange flew the Greek flag on Wall Street and the Greek Minister of Finance Euclid Tsakalotos rang “The Closing Bell”, ending the day's trading session.The 19th Annual Greek Investor Forum, organized in New York City on December 11, attracted more than 1350 participants from Greece, Europe and the United States, among which government and business leaders and top executives from the investment, financial and business communities. The Minister of Economy & Development Dimitris Papadimitriou, the Minister of Finance Euclid Tsakalotos and the Minister of Tourism Elena Kountoura spoke at the Forum,while Ambassador Haris Lalacos delivered the opening remarks. Greece is returning to a period of economic growth and becomes an attractive investment and business destination. Representatives of the Greek government and Prime minister Alexis Tsipras (in a recorded messpresented the developments and reforms in the Greek economy, as well as the Greek government program for the economy and investments.

............

4 Νοεμβρίου  2017
Μέ επείγουσα ανακοίνωση στά ΜΜΕ ό   γραμματέας μας κύριος Σπυρίδων Χριστοφοράτος , διευκρίνησε τό ενδιαφέρον τής ομοσπονδίας μας ώστε όλλα τά μέλη μας , καί Φιλλέληνες νά ασκήσουμε τό εκλογικόν μας καθήκον στάς 7 Νοεμβρίου 2017, ώστε νά εκλέξουμε ελληνικής καταγωγής , φιλλέληνες, ώς  καί αμερικανούς, τιμίους καί αξίους υποψηφίους σέ όλλα τά νομοθετικά σώματα. Οπου υπάρχουν σέ όλλα τά πολιτικά κόμματα στάς ΗΠΑ. Πληροφορώντας επείσης οτι τό Βραβείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεσμοθετήθηκε από ΔΣ τής ομοσπονδίας μας, επιλέγοντας  τόν 45 Πρόεδρο τών ΗΠΑ  Hon  Donald D  Trump, νά τιμηιεί διά τάς υπηρεσίας αυτού στάς θεομηνίες πού έπληξαν τάς ΗΠΑ τό φετινό καλοκαίρι. Τό βραβείο θά του απονεμηθεί στήν εορτή τής Βασιλόπιτας καί τήν ετήσια συνέλευση τής  ομοσπονδίας μας τήν 21η Ιανουαρίου 2018. Ταυτὀχρονα έχει προκληθεί νά συμμετάσχει στούς σκοπεύτικους  αγώνας πού διοργανώνει ή ομοπονδία μας   ετήσια , στήν μνήμη τού 18 προέδρου των ΗΠΑ Ulysses S Grant όπου θά τελεστούν τήν κυριακή 15 Απριλίου 2018 στάς 12 τό μεσημέρι στό σκοπευτήριο τού κάλβερτον στό λόνγκ άηλαντ τής Νέας Υόρκης. Η Ομοσπονδίας μας υπενθυμίζει στην ομογένεια ότι η Ελληνική παρέλαση στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης την οποία επιμελείται η Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων μείζονος Νέας Υόρκης θα γίνει την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 στις 1.30 το μεσημέρι από τους 63 δρόμους έως τους 79 δρόμους, στήν 5 Λεωφόρο στό Μανχάτταν. Και ό προεδρός της κύριος Πέτρος Γαλάτουλας καλεί τήν ομογένεια, ώς καί Φιλλέληνες  νά Συμμετάσχουν. Η ομοσπονδία μας τιμά τούς άταφους έλληνες  7.796  νεκρούς τού μετώπου εναντίων τών Ιταλών στό μέτωπο τής Αλβανίας ,όπου έπεσαν υπέρ Πατρίδας, από 28 οκτωβρίου 1040 έως 28 Άπριλίου 1941. Ανακοινώσαμε είς τόν επιτετραμμένο τής Διδευθύνσεως Ιστορίας τού Ελληνικού Στρατού Ταξίαρχο κύριο Νικόλαο Δελατόλα , τό ότι θά τελέσουμε Σκοπευτικούς στήν  Μνήμη αυτῶν. Ευελπιστώντας ό απανταχού Ελληνισμός καί Φιλλέληνες , νά κινηθούμε πάραυτα καί Συντονισμένα , απευθυνόμενοι στούς Διεθνείς Όργανισμούς , ώστε να επιτρέψει ή κυβέρνηση τής Αλβανίας νά πραγματοποιήσουμε τήν Ταφή τών  Νεκρών μας.Μέ γνώμονα τήν Ασέβεια του Πολιτικού κατεστημένου στήν Ελλάδα , πρός τούς ´ηρωας τού μετώπου τού έπους τού 1940, όπου έχουν αφήσει καί παραμένουν άταφοι οἰ 7.796 Ελληνες Στρατιώτες μέχρι καί τής σήμερον. Εξακολουθούν δέ νά καμαρώνουν στάς παρελάσεις τής 28 Οκτωβρίου.Υπυνθιμίζοντας τους ότι οἰ προγονοί μας πάντοτε στούς αμυντικούς πολέμους πάντα μετά τήν μάχη, έφαβαν μέ σεβασμό καί τούς νεκρούς.εισβολείς. Ενώ ή επίσημη Ιεραρχία τής Ελλάδος έχει παθητική στάση στό όλλο θέμα. Ο κύριος Παναγιώτης Δούκας πρόεδρος επιτετραμένος κοινωνικών υποθέσεων τής ομοσπονδίας μας, και πρόεδρος τής (pancorinthian wwf), υπογράμμισε τό ότι μάς απασχόλησε τό φοβερό θέμα τού ειδικού τάγματος τών γερμανών  στἠ ν κατοχή όπου ρήμαξαν τά μοναστήρια τής Ελλάδος καί αφαίρεσαν χιλιάδες βιβλία καί ιερατικά σκκύη. Τά οποία  κοσμούν τής βιβλιοθήκες  μεγάλων πόλεων στήν γερμανἰα σήμερα. Μή  αφήνοντας φοιτητές νά γράψουν πανεπιστημιακές  εργασίες  μέ τά ώς άνω βιβλία. Πρός τούτοις σε διαδικτυακή σύσκεψη τής ομοσπονδίας μας την 23 Οκτωβρίου 2017 όπου έλαβε μέρος  καί ό πρόεδρος τού ΕΕΣ-HANC κύριιος Βασίλειος Ματαράνγκας, αποφασίσαμε νά συγκροτήσουμε  επιτροπή διά τήν υλοποίηση τού έργου τής ταφής τών Ελλή νων `Στρατιωτών , ´ώς και νά επιτρέψουν σέ φοιτητές νά κάνουν διατριβἐς  απο τά κλεμμένα βιβλἰα τών γερμανώνΠροσκαλώντας  τά στελέχη τής ομογενείας νά μἀς δηλώσουν συμμετοχή στό τηλἐφωνο 1917 399 0394, Εμαιλ stylianos.manis@gmail.com .Ως και ενεργοί πολίτες, φοιτηταί, καί  κληρικοί. Τά Ονόματα τών ατόμων πού θά πλαισιώσουν τάς Επιτροπάς  θά κρατηθούν έν απολύτως Εμπιστευτικά, καί ουδέποτε θά Δημοσιεύθουν διά ευνόητους λόγους. Οί Σκοπευτικοί Αγώνες θά γίνουν στήν μνήμη τών Ηρώων τού 1940 τήν  12  Νοεμβρίου 2017 στήν Νέα Υόρκη. (έξοδος 71 495 LIE ) Κυριακή από τής 12.50 τό μεσημέρι στό Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton NY 11933, phone 631-484-6897. ΅Επιπλέων δε διά τό 2018 έχουμε προγραμματίσει σκοπευτικούς αγώνες καί ασκήσεις τάς Κυριακάς  18 Μαρτίου, 15 Απριλίου στήν μνήμη τού 18 προέδρου των ΗΠΑ Ulysses S Grant, του ανθρώπου ο οποίος γεννήθηκε με το όνομα Hiram, άλλαξε δε το βαπτιστικό του όνομα σε Οδυσσέα, όταν βρήκε τα στοιχεία ότι την Αμερική ανακάλυψε ο πολυμήχανος βασιλεύς της Ιθάκης και ο οποίος τερμάτισε τον εμφύλιο πόλεμο Βορείων και Νοτίων με τα Στρατηγήματα του Πολύενου. Ως Έλληνες αισθανόμεθα υπερήφανοι βλέποντας τη φωτογραφία του στο αμερικανικό χαρτονόμισμα των 50 δολαρίων, 20 Μαίου, 24 Ιουνίου, 23 Σεπτεμβρίου, καί 28 Οκτωβρίου 2018. Στούς σκοπευτικπύς αγώνες δύνανται να συμμετάσχουν αμερικανοί συμπολίτες μας ως και ομογενείς και φιλέλληνες, όπου τούς προτρέπουμε νά φέρουν τάς κυρίας των στάς ασήσεις. Ο Διευθυντής Εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεώργιος Μανίκας υπενθυμίζει ότι οι ομογενείς και επισκέπται που στερούνται αδειών κατοχής πυροβόλων όπλων και θέλουν να συμμετάσχουν , ως και κηδεμόνες που συνοδεύουν εφήβους, θα πρέπει  να ευρίσκονται σαράντα λεπτά ενωρίτερον των ασκήσεων δια να παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάριο δια την ασφαλή χρήση των όπλων στο σκοπευτήριο από τους εκπαιδευτάς μας, φέροντας τό δελτίο ταυτότητος των .ή διαβατήριο. Αποφεύγοντας τήν μόλυνση από τά αέρια τού μολύβδου Χρησιμοποιούμε πάντοτε  τό σκοπευτήριο τού Κάλβερτον στό  λόνκ άηλαντ τής Νέας Υόρκης , (έξοδος 71 495 LIE ) Κυριακές από τής 1.30 τό μεσημέρι. Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton NY 11933, phone 631-484-6897. Διά πληροφορίας είς τόν Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Βασίλη Παπαυγέρη ,  στο τηλέφωνο 16464417696 Εμαιλ bill.papavgeris@gmail.com,   ή στό εμάιλ ushhfsaec@yahoo.com , ή να τηλεφωνήσουν δια περισσοτερας πληροφορίας στα τηλ. 19173990394 , 16466516330 . Μέ επισημότητα θά γίνει ή γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας μας η οποια θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1.30 τό μεσημέρι τήν 21η Ιανουαρίου 2018 στο Όασις Καφέ στο Φλάσιγκ της Νέας Υόρκης, όπου θα γίνει και η καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας , εθίμου το οποίο τιμά τον ιεράρχη Μεγάλο Βασίλειο, ιδρυτή στην Καισάρεια της Καππαδοκίας της πόλεως Βασιλειάδος , η οποία περιέθαλπτε ασθενείς, αστέγους και πρόσφυγες αιώνες πριν. Η διεύθυνση του ΟΑΣΙΣ καφέ είναι: Oasis Cafe & Bakery 196-30 Northern Boulevard (corner of 196 Street, next San Nicolas church) Flushing, New York 11358-3037.  Τή συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στο πρόγραμμα «AMVER» που σώζει χιλιάδες ζωές στη θάλασσα, αλλά και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, μετά την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά επιτυχημένη», αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρυ Πάιατ, στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Propeller Club. Σε συνεργασία με την Αμερικανική Πρεσβεία και την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών, με την υποστήριξη του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο Αμερικανός πρέσβης, στην ομιλία του εξήρε τη συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στο «AMVER», ενώ είπε ότι η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα «αποτελεί τον κορυφαίο συμμετέχοντα στο πρόγραμμα». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το παράδειγμα της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητας αποτελεί «υπόδειγμα θετικής συνεισφοράς στην κοινωνία». Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές ναυτιλιακές σχέσεις και στην πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ τόνισε: «Ποτέ άλλοτε η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ δεν ήταν πιο δυνατή από σήμερα. Ελπίζω σύντομα να δούμε σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα», ενώ υπογράμμισε το ενδιαφέρον για επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, της ναυτιλίας και της βιομηχανίας Να σημειωθεί ότι φέτος τιμήθηκε με ιδιαίτερο βραβείο το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό για τις παραδειγματικές προσπάθειες του και την αδιάκοπη συμβολή του στη διάσωση ανθρωπίνων ζωών και περιουσιών στην θάλασσα
VASILOPITA-Pie- Brunch : For Celebration of the New Year 2018   Our Federation ushhfsaec.org & hwwcfjse.us  Hellenic Heritage Achievement, National & International Public Service Awards. The Anniversary of US Hellenic Hunting, Fishing & Shooting Association for Environmental Conservation.org Sunday, 21 January 2018 Τime 1:30 pm. Oasis Cafe & Bakery 196-30 Northern Boulevard (corner of 196 Street, next San Nicolas church) Flushing, New York 11358-3037. Honor the 45 President of the United States Of America  Hon  Donald  J Trump. For his efforts to Recover Disasters Areas in  USA. Also Invite him in the Shooting Tournament in Memmory of the 18 President of the USA  Ulysses S Grant, Sunday April 15 2018 at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897.For Information Call Steven Manners Mob 1-917-399-0394 & 1-646-651-6330. Email. stevenmanners.sjd@gmail.com, & ushhfsaec@yahoo.com. MASTER OF CEREMONIES: Peter Doukas Community Leader , President of Pan-Corinthian Federation Worldwide, and our Federation Social Servises  Director. INVOCATION-PRΑYER: by Mrs. Maria Skopelitou-Chalari. SPEAKER: Gerasimos Amvrosiatos Executive President hwwcfjse.us , and Juniors Leader. Co-Speaker:Mr George Manikas Education & Training Director. Mr Bill Papavgeris Vice-President Of our Federation- HONOREES: NRA & CMP-DCM Instructors for 2017 Range Activities < Mrs. Awilda Field  & Mr. Warren Field, Mrs. Venetia Manners ,  Mrs Eleni Manners- Papaioanou, Mr. Stylianos Manis, Mr Spyridon Christoforatos, Mr. Jerzy Obrmski, Mr. Gus Metrakos & Mike Amvrosiatos,Mr. George Lafasakis, Mr. Georgios Argyros, Mr Dionysios Pilarinos, Mr. Emanuel Adikimenakis, Also HONOREES: Leaders of the Greek American community and Philhellenes , and  our committees members abroad. Gun Banners Forward Ambitious Anti-Gun Agenda Guns control advocates are nothing if not opportunistic. With recent events again focusing the public’s attention on the criminal misuse of firearms, anti-gun members of Congress have dusted off longstanding proposals that would burden innocent Americans at every turn. Never mind that the proposals would have had no effect on the criminals they purport to address. Instead, the object remains their long-term commitment to the idea that firearm ownership among common law-abiding Americans must be curtailed, derailed, and ultimately, ended.The list of recent bill introductions is instructive. “Universal background checks,” de facto semi-auto bans, removing protections against junk lawsuits to bankrupt the firearms industry, banning magazines, waiting periods, and even basing firearm prohibitions on incomplete evidence. All of this in the name of protecting against criminal activity when it’s clear that criminals will simply ignore the new restrictions with the same regularity as the old ones. Gun control advocates know many of their strongest allies are the increasingly activist and politically-motivated judges who populate courts throughout the country. Thus, one of the most ambitious pieces of legislation is the misleadingly titled “Equal Access to Justice for Victims of Gun Violence Act,” currently pending as S. 1939  (Sen. Richard Blumenthal, D-CT) and H.R. 398(Rep. Adam Schiff, D-CA).This legislation would repeal the Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA), an equal justice provision in its own right. The PLCAA was a reaction to a coordinated series of lawsuits designed to litigate the firearms industry into oblivion by holding law-abiding gun manufacturers and dealers responsible for the criminal acts of unaffiliated third parties. And while its critics howl that the PLCAA grants the firearm industry an unprecedented shield, it was actually the legal theories advanced in these suits that were the real novelty. There’s no principle of law that would hold a baseball bat manufacturer liable for the acts of a bat-wielding assailant or an automobile dealer liable for damages caused by the driver of a robbery get-away car when neither the manufacturer nor the dealer had any relationship to the criminal. But that didn’t stop the litigants from hoping the courts would create a special rule for the gun industry or at least allow the cases to go on long enough to bleed the defendants dry through litigation costs. Without the PLCAA, the very existence of the domestic firearms industry would be jeopardized, which is why it repealing it remains the highest priority for gun banners. Another perennial favorite of the gun control crowd is the concept of “universal” background checks, which seeks to interpose the government (and expensive fees) into every exchange of firearms, including between trusted neighbors, close friends, and even family members. Anti-gun Sen. Chris Murphy (D-CT) is carrying the torch this time with S. 2009.  Murphy told the media he hoped the mere introduction of the bill, which he admitted had little chance of passage, would nevertheless “strike fear” into supporters of the Second Amendment. It’s telling that would be his goal, rather than striking fear into the criminals who actually misuse guns and who would be completely unaffected by his bill.We have already reported on Rep. Elilzabeth Esty’s (D-CT) so-called “large capacity” magazine ban, which would treat the same magazines most law-abiding citizens have in their pistols as contraband, subjecting their possessors to a possible 10-year stint in federal prison. How could something so many millions of upstanding Americans possess without incident deserve such harsh treatment? Ask Rep. Esty.Sen. Dianne Feinstein (D-CA) and Rep. Carlos Curbelo (R-FL) have also introduced legislation to ban bump-fire stocks with S.1916 in the Senate and H.R. 3999 in the House. The proposed bills demonstrate that they would reach considerably beyond bump stocks and threaten almost any part or accessory that would allow the operator of a semi-automatic firearm to fire more quickly. Neither bill has a grandfather provision, meaning they would retroactively turn Americans who obtained their parts or accessories lawfully and in good faith into federal felons. Another recent gun control bill simply rehashes an idea that been around since the days when gun controllers were openly advocating for handgun bans. Rep. Raja Krishnamoorthi (D-IL) introduced H.R. 4018 to impose a three-day waiting period on the sale or “borrowing” of a handgun, whether between private parties or federal firearm licensees and private parties. Gun control advocates used to argue that waiting periods allowed local officials to run background checks on prospective purchasers, but that justification went out the window when the National Instant Criminal Background Check System came online in 1998. Then the argument shifted to a supposed “cooling-off” period for people who might buy a firearm in the heat of an angry moment, intending to do mischief with it. Of course, that rationale never made sense in the case of people who already owned firearms and who were still subject to the same wait. These days, it’s clear waiting periods are just another arbitrary hurdle between Americans and the exercise of their Second Amendment rights. Still other bills seek to make firearm purchases by non-prohibited individuals subject to the discretion of the U.S. Attorney General (H.R. 4057, Rep. Peter King, R-NY) and to deny firearm transfers to people based on incomplete evidence, such as arrests without final dispositions (S. 1923, Sen. Richard Blumenthal, D-CT, and H.R. 3464, Rep. James E. Clyburn, D-SC). These bill show contempt not just for the Second Amendment but for basic notions of fairness and due process. All of this just goes to show that even with pro-gun majorities in Congress and a pro-gun White House, legislative assaults on the right to keep and bear arms continue. The ultimate goal is neither crime control nor holding evildoers accountable, it’s to chip away at the right to keep and bear arms until it becomes out of reach to the average American. “The ground is shifting,” anti-gun Sen. Murphy insists, “but you need legislation like this to rally people to the side of those who want change and against those who don’t want change. We’ve already heard that type of rhetoric in American politics. So make no mistake. If you believe in your firearms freedom, maintain eternal vigilance and continue to make your voice heard loud and clear in the democratic process.The Officers and Directors of
ushhfsaec.org Affiliated Clubs and Members, invite for Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us, hwwcfjse.us”,are pleased to welcome you the Memorial Shooting  tournament for victims of the Heroes of the 1940 Bennito  Mousolinni- Albanian Word, against the Greek Army.Planned for this Sunday 15 October 2017 at 12.30 Afternoon , at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897. And parent or adult guardian. You should bring with you DMV identification card or usa passport, (visitors to US must bring passports). The Officers and Directors of the USHHFSAEC , Affiliated Clubs and Members, are pleased to welcome you for the Regular Monthly Meeting of our Federation & Board Members of our Clubs and Organizations being held .For Tuesday 7 of November  2017 at 7-9 PM in our secretary Spyridon Christoforatos MD-DDS office 31-29 30 Street Astoria N Y 11106.Phone 1-718-274-9784 Also 1-917-399-0394. & 1-646-651-6330.  Also for 2018- March 18, April 15 in Memmory of the 18 President of the USA  Ulysses S Grant, May 20, June 24, September 23, October 28 2018.For more information call our Vice-president Bill Papavgeris Mob 1646 441 7696 Enail- bill.papavgeris@gmail.com. Or Steven Manners Mob 1917 399 0394, 1-646-651-6330.E-mail; ushhfsaec@yahoo.com. ,stevenmanners.sjd@gmail.com. Juniors are well come & Must be accompanied by a parent or adult guardian. You should bring with you DMV identification card or usa passport, (visitors to US must bring passportS
VASILOPITA-Pie- Brunch : For Celebration of the New Year 2018   Our Federation ushhfsa ec.org & hwwcfjse.us  Hellenic Heritage Achievement, National & International Public Service Awards. The Anniversary of US Hellenic Hunting, Fishing & Shooting Association for Environmental Conservation.org Sunday, January 2018 Τime 1:30 pm. Oasis Cafe & Bakery 196-30 Northern Boulevard (corner of 196 Street, next San Nicolas church) Flushing, New York 11358-3037. Honor the 45 President of the United States Of America  Hon  Donald  J Trump. For his efforts to Recover Disasters Areas in  USA. For Information Call Steven Manners Mob 1-917-399-0394 & 1-646-651-6330. email\ stevenmanners.sjd@gmail.com, & ushhfsaec@yahoo.com. MASTER OF CEREMONIES: Peter Doukas Community Leader , President of Pan-Corinthian Federation Worldwide, and our Federation Social Servises  Director. INVOCATION-PRΑYER: by Mrs. Maria Skopelitou-Chalari. SPEAKER: Gerasimos Amvrosiatos Executive President hwwcfjse.us , and Juniors Leader. Co-Speaker:Mr George Manikas Education & Training Director. Mr Bill Papavgeris Vice-President Of our Federation- HONOREES: NRA & CMP-DCM Instructors for 2017 Range Activities < Mrs. Awilda Field  & Mr. Warren Field, Mrs. Venetia Manners ,  Mrs Eleni Manners- Papaioanou, Mr. Stylianos Manis, Mr Spyridon Christoforatos, Mr. Jerzy Obrmski, Mr. Gus Metrakos & Mike Amvrosiatos,Mr. George Lafasakis, Mr. Georgios Argyros, Mr Dionysios Pilarinos, Mr. Emanuel Adikimenakis, Also HONOREES: Leaders of the Greek American community and Philhellenes , and  our committees members abroad. President of Creece Prokopis Pavlopoulos hailed on Saturday 28 October 2017 the spirit of the “Ochi Day” for Greeks, which commemorates Greek dictator Ioannis Metaxas’s rejection of an Italian ultimatum demanding a right of passage through the country on October 28, 1940, saying it serves as a beacon during turbulent times. “The united ‘No’ with which Greeks responded to the Italian invasion on October 28, 1940, constitutes, forever and especially in today’s turbulent times, the forefront of our nation?s spirit,” Pavlopoulos said after attending the military parade in Thessaloniki. “It is the timeless ‘No’ towards anyone who threatens our borders, our territorial integrity and our national sovereignty. A ‘No’ that automatically transforms itself into a ‘Yes’ for Peace, Democracy, Justice and Fundamental Human rights. Happy Ochi Day!” he added. The military parade concluded with a show by an F-16 fighter jet, piloted by Squadron Leader Loukas Theoharopoulos, who made impressive maneuvers over the crowd.
Today on Friday, November 3rd 2017, Massachusetts Lieutenant Governor Karyn Polito, acting on behalf of Governor Charlie Baker, signed House Bill 4008 into law. A provision in H.4008 prohibits the possession of “bump stocks” and “trigger cranks.” Violations of this provision by merely possessing these accessories carry excessive punishments.In addition to the possibility of life imprisonment, the minimum mandatory sentence is 18 months imprisonment.

..............

9  Οκτωβρίου  2017
Μέ τήν Ιστορική του ομόφωνη απὀφαση τής 4ης Οκτωβρίου 2017 τό διοικητικό συμβούλιιο τής ομιοσπονδίας μας ανέθεσε στόν  πρόεδρο μας κύριο Στυλιανό Μανή, νά επικοινωνήσει μέ τόν αξιότιμο πρόεδρο τών ΗΠΑ , καί νά τού ανακοινώσει τήν συμπαράσταση τής Ομοισπονδίας μας, διά τόν άδικο θάνατο τών θυμάτων στήν πολιτεία τής Νεβάδας τήν τετάρτη 4 0κτωβρίου 2017. Τού γνωστοποίησε τήν απόφαση μας νά τιμήσουμε υήν μνήμη  τών θυμάτων μέ σκοπευτικούς αγώνες τήν κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017,στό σκοπευτήριο τού κάλβερτον στό λόνκ άηλαντ τής Νέας Υόρκης στάς 1.30 τό μεσημέρι.Ταυτοχρόνως δε θά τιμηθεί ή μνήμη  από τήν ομοσπονδία μας μέ την συμπλήρωση 15 ετών από τίν αδικο  θάνατο τού ηρωικού στρατηγού της Εθνικής Φρουράς  τής Κυπριακής Δημοκρατίας Ευαγγέλου Φλωράκη ό οποίος ενώ ταξίδευε υπηρεσιακώς μέ Αξιωματικούς , τό ελικόπτερο πού τούς μετέφερε , έπεσε θύμα δολιοφθοράς  από  ξένες δυνάμεις καί βρήκαν τραγικό θάνατο. Ως καί  ο τότε αρχηγός τής κυπριακής αεροπορίας, ταξίαρχος Δεμἐναγας.Ο μακαριστός διετέλεσε στενός συνεργάτης της ομοσπονδίας μας καταγόμενος από  τα τζουμέρκα τής Ηπέίρου. Εκφράζουμε συλλυπητήρια διά τόν χαμό τών ηρώων στόν απανταχού ελληνισμό , διά τού Αρχηγοού  τής ελδυκ Αντιστρατήγου Ηλία Λεοντάρη από τό Πουρνάρι Δομοκού, τού Υπαρχηγού τής εφ αντιστρατήγου Ανδρέα Μαρκίδη από τήν Πάφο τής Κύπρου, καί τού  Επιτελάρχου της εφ Κύπρου Υποστρατήγου Δημητρίου Αγοράκι από τίς Σέρρες.Αποφεύγοντας τήν μόλυνση από τά αέρια τού μολύβδου Χρησιμοποιούμε πάντοτε  τό σκοπευτήριο τού Κάλβερτον στό  λόνκ άηλαντ τής Νέας Υόρκης, (έξοδος 71 495 LIE ) Κυριακές από τής 1.30 τό μεσημέρι. Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton NY 11933, phone 631-484-6897. Διά πληροφορίας είς τόν Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Βασίλη Παπαυγέρη ,  στο τηλέφωνο 16464417696 Εμαιλ bill.papavgeris@gmail.com,   ή στό εμάιλ ushhfsaec@yahoo.com , ή να τηλεφωνήσουν δια περισσοτερας πληροφορίας στα τηλ. 19173990394 , 16466516330 . Ὁ  γραμματέας μας κύριος  Σπυρίδων  Χριστοφοράτος , διευκρίνησε τό ενδιαφέρον τής ομοσπονδίας μας ώστε όλλα τά μέλη μας νά ασκήσουμε τό εκλογικόν μας καθήκον στάς 7 Νοεμβρίου 2017, ώστε νά εκλέξουμε ελληνικής καταγωγής , αμερικανούς, τιμίους καί αξίους υποψηφίους στά νομοθετικά σώματα. Οπου υπάρχουν σέ όλλα τά πολιτικά κόμματα στάς ΗΠΑ.Ο Αξιότιμος Πρόεδρος τών ΗΠΑ κύριος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, θα υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα στον Λευκό Οίκο στις 17 Οκτωβρίου 2017. Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρωθυπουργός Τσίπρας θα συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της συνεργασίας μας και θα καταδείξουν την κοινή δέσμευσή μας στις σταθερές δημοκρατικές αξίες που είναι τόσο σημαντικές για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας σε όλο τον κόσμο. Ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός θα συζητήσουν ένα εύρος διμερών και περιφερειακών θεμάτων, περιλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας, των οικονομικών επενδύσεων, της ενεργειακής ασφάλειας και των ισχυρών πολιτιστικών δεσμών που συνδέουν τους Αμερικανούς και τους Έλληνες. Η Ομοσπονδία μας εύχεται κάθε επιτυχία στάς συνομιλίας τών δύο χωρών
Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κ. Κριστίν Λαγκάρντ αποδέχθηκε το αίτημα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και θα συναντηθεί μαζί του στην Ουάσιγκτον.Ο κ. Τσίπρας προτίθεται να εκφράσει τα παράπονα του για τη συμπεριφορά συγκεκριμένων στελεχών του ΔΝΤ εναντίον της προσπάθειας της κυβέρνησης να εξέλθει της κρίσης, και επίσης, να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους. Το θέμα του χρέους είχε αποφασιστεί να συζητηθεί μετά τις γερμανικές εκλογές, αλλά η ελληνική κυβέρνηση νοιώθει να έχει ξεχαστεί. Αναμένεται να θέσει και την υπόθεση των τραπεζών, καθώς ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του πιστεύουν ότι οι τραπεζικές μετοχές υποχώρησαν δραματικά με ευθύνη των στελεχών του ΔΝΤ, που δημοσιοποίησαν επίσημα τη θέση τους παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι διαφωνούσαν με αυτή. Ο κύριος Παναγιώτης Δούκας πρόεδρος επιτετραμένος κοινωνικών υποθέσεων τής ομοσπονδίας μας, και πρόεδρος τής (pancorinthian wwf), υπογράμμισε τό ότι στούς σκοπευτικπύς αγώνες δύνανται να συμμετάσχουν αμερικανοί συμπολίτες μας ως και ομογενείς και φιλέλληνες, όπου τούς προτρέπουμε νά φέρουν τάς κυρίας των στάς ασήσεις. Ο Διευθυντής Εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεώργιος Μανίκας υπενθυμίζει ότι οι ομογενείς και επισκέπται που στερούνται αδειών κατοχής πυροβόλων όπλων και θέλουν να συμμετάσχουν , ως και κηδεμόνες που συνοδεύουν εφήβους, θα πρέπει  να ευρίσκονται σαράντα λεπτά ενωρίτερον των ασκήσεων δια να παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάριο δια την ασφαλή χρήση των όπλων στο σκοπευτήριο από τους εκπαιδευτάς μας, φέροντας τό δελτίο ταυτότητος των .ή διαβατήριο. Αποφεύγοντας τήν μόλυνση από τά αέρια τού μολύβδου Χρησιμοποιούμε πάντοτε  τό σκοπευτήριο τού Κάλβερτον στό  λόνκ άηλαντ τής Νέας Υόρκης , (έξοδος 71 495 LIE ) Κυριακές από τής 1.30 τό μεσημέρι. Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton NY 11933, phone 631-484-6897. Διά πληροφορίας είς τόν Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Βασίλη Παπαυγέρη ,  στο τηλέφωνο 16464417696 Εμαιλ bill.papavgeris@gmail.com,   ή στό εμάιλ ushhfsaec@yahoo.com , ή να τηλεφωνήσουν δια περισσοτερας πληροφορίας στα τηλ. 1917-3990394 , 1646-6516330 .

Είς τήν Kύπρο μετά από αρκετές διαβουλεύσεις και συζητήσεις τελικά πήγε προς ψήφιση στην ολομέλεια της βουλής η τροποποιητική νομοθεσία για την Προστασία και Διαχείριση Αγριων Πτηνών και Θηραμάτων. Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι η πάταξη της Λαθροθηρίας και η προστασία της άγριας ζωής. Οι βουλευτές με 37 ψήφους υπέρ και 4 εναντίων πέρασαν την νέα νομοθεσία Σύμφωνα με τον νέο νόμο οι παραβάτες για λαθροθηρία θα τιμωρούνται άμεσα με μεγάλα χρηματικά προστίματα και θα αποφεύγεται η χρονοβόρα διαδικασία επιβολής προστίμου από το δικαστήριο. Ουσιαστικά θα υπάρχει άμεση τιμωρία και αποτρεπτική. Φυσικά κάπου εδώ πρέπει να υπάρχει και η εμπλοκή της Αστυνομίας γιατί οι θηροφύλακες μένουν εκτεθειμένοι στην σωστή άσκηση των καθηκόντων τους. Στο κείμενο του νόμου περιλήφθηκε τροπολογία του Βουλευτή της Αλληλεγγύης που διαχωρίζει το αδίκημα της σύλληψης με ξώβεργες σε σχέση με την παγίδευση πουλιών με δίχτυ. Κάποιος ο οποίος χρησιμοποιεί δίκτυα μπορεί αν τιμωρηθεί με πρόστιμο μέχρι και €20 000 ενώ κάποιος ο οποίος χρησιμοποιεί ξώβργα μέχρι €200. Ο βουλευτής του ΔΥΣΗ κος Ανδρέας Κυπριανού χαρακτήρισε την απόφαση ως μια μεγάλη νίκη για το νόμιμο κυνήγι καθώς κάποιος ο οποίος θηρεύει ένα λαγό παράνομα κατά την κυνηγετική περίοδο θα τιμωρείτε με €8000 πρόστιμο ενώ εάν πιάσει ένα λαγό σε κλειστή περίοδο κυνηγίου €25 000
Our Board Of Directors & The  NRA-ILA In the aftermath of the evil and senseless attack in Las Vegas, the American people are looking for answers as to how future tragedies can be prevented. Unfortunately, the first response from some politicians has been to call for more gun control. Banning guns from law-abiding Americans based on the criminal act of a madman will do nothing to prevent future attacks. This is a fact that has been proven time and again in countries across the world. In Las Vegas, reports indicate that certain devices were used to modify the firearms involved. Despite the fact that the Obama administration approved the sale of bump fire stocks on at least two occasions, the National Rifle Association is calling on the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (BATFE) to immediately review whether these devices comply with federal law.The NRA believes that devices designed to allow semi-automatic rifles to function like fully-automatic rifles should be subject to additional regulations. In an increasingly dangerous world, the NRA remains focused on our mission: strengthening Americans' Second Amendment freedom to defend themselves, their families and their communities. To that end, on behalf of our five million members across the country, we urge Congress to pass National Right-to-Carry reciprocity, which will allow law-abiding Americans to defend themselves and their families from acts of violence.The Greek foreign ministry (MFA) expressed its abhorrence on Monday over the attacks in Las Vegas and Marseille on Sunday night, and the Greek people’s sympathy for the American and French people, respectively, with dual-language messages on Twitter. In tweets both in English and Greek, the MFA said, “Appalled by #LasVegas attack. Sincere condolences to all affected. We extend our solidarity to the American people and its govt.” A gunman killed at least 50 people attending a concert before being shot dead by police; the injured total 200, according to preliminary information. The ministry also tweeted a message in both Greek and English for the attack in Marseille, where a man stabbed two women to death at a train station before being killed by the police. “Our thoughts w/ all affected by cowardly terrorist attack in #Marseille. We express solidarity to French people and its govt,” the ministry’s tweet said
Memorial Shooting  tournament for victims of Las Vegas massacre planned this Sunday 15 October 2017 at 1.30 Afternoon , at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897. And for the Memory General Of Cyprus Evangelos Florakis fron Tzoumerka Hpeirou Greecem , after 15 years  Helicopter accident in the city of Paphos in Cyprus.Our Federation ushhfsaec.org Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us,  hwwcfjse.us” has been scheduled for 2017 & 2018,for Sundays at 1,30 Afternoon  at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897. On October 15  & November 12,for 2017. & for Sundays 2018 at 12,30AM: 22 April, 20 May, 24 June, 16 September, 21 October, 18 November 2018.For more information and Pre- registration, call our Vice-president Bill Papavgeris 1646-441-7696  E-mail ushhfsaec@yahoo.com,bill.papavgeris@gmail.com. Or 1-646-651-6330.E-mail; ushhfsaec@yahoo.com.  Juniors are well come & Must be accompanied by a parent or adult guardian. You should bring with you DMV identification card or usa passport, (visitors to US must bring passports). The Officers and Directors of the USHHFSAEC , Affiliated Clubs and Members, are pleased to welcome you for the Regular Monthly Meeting of our Federation & Board Members of our Clubs and Organizations  being held .For Tuesday 10 of  October 2017 at 7-9 PM in our secretary Spyridon Christoforatos  MD-DDS  office 31-29  30 Street Astoria N Y 11106.Phone 1-718-274-9784 Also 1-917-399-0394. & 1-646-651-6330. The American Hellenic Institute (AHI in DC) applauds an increase in the funding level for Greece’s International Military Education and Training (IMET) program that the Senate Committee on Appropriations approved in its Fiscal Year 2018 Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Bill on September 7, 2017. U.S. Senator Chris Van Hollen (D-MD), a member of the Appropriations Subcommittee on State, Foreign Operations, and Related Agencies, successfully advocated for the increase, which would appropriate $425,000 for Greece’s IMET program if enacted. The $425,000 funding level is $275,000 above the Trump administration’s recommended funding level.Greece is a frontline state in the fight against terrorism and is important to United States security interests in the region,” AHI President Nick Larigakis said. “AHI has advocated for increased military cooperation between longtime NATO allies, Greece and the United States, and this investment in Greece’s IMET program will go a long way toward enhancing that cooperation. Larigakis added, “We sincerely appreciate the advocacy of Senator Van Hollen. The investment in Greece’s IMET program that is in the bill would not have been possible without his personal time and investment. We call for the Senate’s passage of the bill and its enactment.In addition, Senator Van Hollen, and Senator Patrick Leahy (D-VT), offered an amendment that prohibits U.S. taxpayer dollars from funding the sale of weapons to Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s security detail. The amendment passed via voice vote.We thank Senators Van Hollen and Leahy for sponsoring the amendment, Chairman Lindsey Graham for his support, and applaud the amendment’s adoption by the committee,” Larigakis said.The AHI is an independent non-profit Greek American public policy center and think tank that works to strengthen relations between the United States and Greece and Cyprus, and within the Greek American community.

.............................

29 Σεπτεμβρἰου  2017
Σκοπευτικούς Αγώνες Διοργανώνει η Ομοπονδία μας μέ την συμπλήρωση 15 ετών από τίν αδικο  θάνατο τού ηρωικού στρατηγού της Εθνικής Φρουράς  τής Κυπριακής Δημοκρατίας, ό οποίος ενώ ταξίδευε υπηρεσιακώς μέ Αξιωματικούς , τό ελικόπτερο πού τούς μετέφερε , έπεσε θύμα δολιοφθοράς  από  ξένες δυνάμεις καί βρήκαν τραγικό θάνατο. Ο μακαριστός διετέλεσε στενός συνεργάτης της ομοσπονδίας μας, καταγόμενος από  τα τζουμέρκα τής Ηπέίρου.Οί επόμενοι σκοπευτικοί αγώνες θά γίνουν στήν μνήμη αυτού  τήν  15  Οκτωβρίου 2017 στήν Νέα Υόρκη, στό σκοπευτήριο τού Κάλβερτον στό λόνκ άηλαντ.Εκφράζουμε συλλυπητήρια διά τόν χαμό τών ηρώων στόν απανταχού ελληνισμό , διά τού Αρχηγοού  τής ελδυκ Στατηγού Ηλία Λεοντάρη , Ανδρέα Μαρκίδη,καί  Δημητρίου Αγοράκη. Χρησιμοποιούμε πάντοτε  τό σκοπευτήριο τού Κάλβερτον στό  λόνκ άηλαντ τής Νέας Υόρκης , (έξοδος 71 495 LIE ) Κυριακές από τής 12.30 τό πρωί  Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton NY 11933, phone 631-484-6897. Είς τήν καταθεσή του στό διοικητικό μας συμβούλιο τήν 19 Σεπτεμβρίου 2017 πού έγινε διαδικτυακώς ό γραμματέας κύριος  Σπυρίδων  Χριστοφοράτος , διευκρίνησε τό ενδιαφέρον τής ομοσπονδίας μας διά όλλους τούς κατοίκους τής κυπριακἠς δημοκρατείας , αναφέροντας ότι  εντολή τού ΔΣ ό προεδρός μας κύριος Στυλιανός Μανής διεβίβασε τηλεφωνικός  τήν στρατιωτική ηγεσία  τήν εκτιμησή μας , δία τό έργο πού επιτελεί ή ΕΛΔΥΚ στήν Κὐπρο. Ό αντιπρόεδρος κ Βασίλης Παπαυγέρης ανέγνωσε τήν επιστολή  πρός τό ΔΣ τού συμβούλου μας κυπριακών υποθέσεων κ Γιάννη Σέκερσαββα ( Γραμματέα τής  Αδούλωτης Κερύνειας). Επιστολή κσταπέλτης στό πρόσωπο τού προέδρου της   Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά το Κυπριακό διατυπώνει σε «πολιτικό σχόλιο» το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια». Συγκεκριμένα η «Αδούλωτη Κερύνεια» σημειώνει τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνεστίαση του Σωματείου «ΓΙΑΣΟΥΜΕΙΑ» στο Δασάκι της Άχνας («είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμό αν νοιώθουμε ότι δεν υπερβαίνουν οι συμβιβαστικές προτάσεις είτε την αξιοπρέπεια του κυπριακού Ελληνισμού, είτε τη λειτουργικότητα του Κράτους»), κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση εκ μέρους του Προέδρου «διότι, αφήνει να νοηθεί πως όλα όσα παρουσιάζει ως συγκλίσεις και τώρα και ‘πλαίσιο του ΟΗΕ’ δεν θίγουν την αξιοπρέπεια του κυπριακού Ελληνισμού και τη λειτουργικότητα κράτους που θα προκύψει από αυτά. «Αξιολογώντας τις ούτω καλούμενες συγκλίσεις Χριστόφια τις οποίες υιοθέτησε ο Πρόεδρος και στις οποίες έχει προσθέσει άλλες τόσες υποχωρήσεις, στη βάση των οποίων επιδιώκει το συμβιβασμό, όχι μόνο υπερβαίνουν την αξιοπρέπεια του κυπριακού λαού και τη λειτουργικότητα του κράτους αλλά καταρρακώνουν την αξιοπρέπεια και αχρηστεύουν τη λειτουργικότητα του κράτους» προσθέτει. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» αριθμεί σειρά από υποχωρήσεις που έχουν γίνει στο Κυπριακό οι «οποίες πλήττουν την οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας» και σημειώνει πως «με όλα αυτά που συμβαίνουν … η αξιοπρέπειά μας έχει κατακομματιαστεί, έχει ποδοπατηθεί και μας έχει ρίξει στο τελευταίο σκαλοπάτι της υπόληψης» και καλεί τον Πρόεδρο να μην παραπληροφορεί με τα λεγόμενά του.προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά το Κυπριακό διατυπώνει σε «πολιτικό σχόλιο» το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια». Συγκεκριμένα η «Αδούλωτη Κερύνεια» σημειώνει τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνεστίαση του Σωματείου «ΓΙΑΣΟΥΜΕΙΑ» στο Δασάκι της Άχνας («είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμό αν νοιώθουμε ότι δεν υπερβαίνουν οι συμβιβαστικές προτάσεις είτε την αξιοπρέπεια του κυπριακού Ελληνισμού, είτε τη λειτουργικότητα του Κράτους»), κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση εκ μέρους του Προέδρου «διότι, αφήνει να νοηθεί πως όλα όσα παρουσιάζει ως συγκλίσεις και τώρα και ‘πλαίσιο του ΟΗΕ’ δεν θίγουν την αξιοπρέπεια του κυπριακού Ελληνισμού και τη λειτουργικότητα κράτους που θα προκύψει από αυτά. «Αξιολογώντας τις ούτω καλούμενες συγκλίσεις Χριστόφια τις οποίες υιοθέτησε ο Πρόεδρος και στις οποίες έχει προσθέσει άλλες τόσες υποχωρήσεις, στη βάση των οποίων επιδιώκει το συμβιβασμό, όχι μόνο υπερβαίνουν την αξιοπρέπεια του κυπριακού λαού και τη λειτουργικότητα του κράτους αλλά καταρρακώνουν την αξιοπρέπεια και αχρηστεύουν τη λειτουργικότητα του κράτους» προσθέτει. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» αριθμεί σειρά από υποχωρήσεις που έχουν γίνει στο Κυπριακό οι «οποίες πλήττουν την οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας» και σημειώνει πως «με όλα αυτά που συμβαίνουν … η αξιοπρέπειά μας έχει κατακομματιαστεί, έχει ποδοπατηθεί και μας έχει ρίξει στο τελευταίο σκαλοπάτι της υπόληψης» και καλεί τον Πρόεδρο να μην παραπληροφορεί με τα λεγόμενά του.¨ό κύριος Παπαυγέρης εξέφρασε τόν προβληματισμό του διά τήν άκαρπη επιστροφή των πολιτικών  αρχηγών τής κύπρου από τον ΟΗΕ. Επέστρεφε στάς ΗΠΑ από τήν ελλάδα όπου είχε διαβουλεύσεις μέ τήν εκκλησία καί τήν πολιτική ηγεσία τής ελλάδος ό πρόεδρος τού ΕΕΣ HANC κύριος Βασίλειος Ματαράνγας, καί συμμετείχε στήν Ζάκυνθο στήν εορτή τού αγίου Διονυσίου. ¨ο σύμβουλος πολιτικών υποθέσων κύριος Γεώργιος Αργυρός ενηέρωσε σήμερα τό ΔΣ τηλεφωνικά διά τήν άνοδο πολιτιλὠν  κομμάτων στήν γερμανία τά οποία εκθεάζουν τά στρατεύματα τού 2 παγκοσμίου πολέμου  τά οποία στήν Ελλάδα μας καί συμμάχους έκαναν εγκλήματα .Στήν  αναλυτική επιστολἠ μας στήν ελληνικἠ καί κυπριακή βουλή, το ΔΣ αναφέρεται στό θέμα τού πατριαρχείου ιεροσολημον,υπογραμμίζοντας ότι  από τά κονδύλια    τών υπουργείων εξωτερικών ενισχύεται . καί ό έλληνας καί κύπριος  φορολογούμενος  καταβάλει τό τίμημα.Ό κύριος Παναγιώτης Δούκας πρόεδρος επιτετραμένος κοινωνικών υποθέσεων τής ομοσπονδίας μας, και πρόεδρος τής (pancorinthian wwf), τό ότι οί ομογενείς μας στάς ΗΠΑ , το προσφέρουν αγόγγυστα. Υπογραμμίζοντας τό ότι είναι αναγκαίο νά φέρουν τό θέμα πρός συζἠτηση ή ελληνική καί κυπριακή βουλή.  Στούς Σκοπευτικπύς Αγώνες δύνανται να συμμετάσχουν αμερικανοί συμπολίτες μας ως και ομογενείς και φιλέλληνες.  Συμφώνως με τους κανονισμούς που διέπουν τας σκοπευτικάς αρχάς των ΗΠΑ, οι κανονισμοί επιβάλουν τα μέλη μας , ομογενείς, επισκέπται και φιλέλληνες, να κάμουν υποχρεωτικώς  προεγγραφάς  είκοσι ημερες ενωρίτερα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να προεγγραφούν  έως τις 11 Οκτωβρίου 2017 και να δηλώσουν συμμετοχή  υποβάλοντας ηλεκτρονικώς επιστολή     εις την οποία θα αναφέρουν τα τηλέφωνα των, σταθερά και κινητά, και να δηλώνουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως για ποινικά αδικήματα στας πολιτειακάς και ομοσπονδιακάς Αρχάς. Εις την επιστολή θα πρέπει να αναφέρονται  οι τύποι των πυροβόλων όπλων που νόμιμα κατέχουν , αναφέροντας του αριθμούς. Θα πρέπει η επιστολή να απευθύνεται στον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Βασίλη Παπαυγέρη ,  στο τηλέφωνο 16464417696 Εμαιλ bill.papavgeris@gmail.com,   ή στό εμάιλ ushhfsaec@yahoo.com , δηλώνοντας εγκαίρως εξασφαλίζουν συμμετοχή καθότι ο αριθμός διαθεσίμων θέσεων του σκοπευτηρίου είναι ορισμένος ή να τηλεφωνήσουν δια περισσοτερας πληροφορίας στα τηλ. 19173990394 , 16466516330 . Ο Διευθυντής Εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεώργιος Μανίκας υπενθυμίζει ότι οι ομογενείς και επισκέπται που στερούνται αδειών κατοχής πυροβόλων όπλων και θέλουν να συμμετάσχουν , ως και κηδεμόνες που συνοδεύουν εφήβους, θα πρέπει και αυτοί να δηλώσουν ηλεκτρονικώς συμμετοχή, και να ευρίσκονται σαράντα λεπτά ενωρίτερον των ασκήσεων δια να παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάριο δια την ασφαλή χρήση των όπλων στο σκοπευτήριο από τους εκπαιδευτάς μας.

Our Federation ushhfsaec.org Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us,  hwwcfjse.us” has been scheduled for 2017 & 2018,for Sundays at 12,30AM, at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897. On October 15 (For the Memory General Of Cyprus Evangelos Florakis fron Tzoumerka Hpeirou Greece, after 15 years  Helicopter accident in the city of Paphos in Cyprus. & November 12,for 2017. & for Sundays 2018 at 12,30AM: 22 April, 20 May, 24 June, 16 September, 21 October, 18 November 2018.For more information and Pre- registration, call our Vice-president Bill Papavgeris 1646-441-7696  E-mail ushhfsaec@yahoo.com,bill.papavgeris@gmail.com. Or 1-646-651-6330.E-mail; ushhfsaec@yahoo.com.  Juniors are well come & Must be accompanied by a parent or adult guardian. You should bring with you DMV identification card or usa passport, (visitors to US must bring passports). The Officers and Directors of the USHHFSAEC , Affiliated Clubs and Members, are pleased to welcome you for the Regular Monthly Meeting of our Federation & Board Members of our Clubs and Organizations  being held .For Tuesday 10 of  October 2017 at 7-9 PM in our secretary Spyridon Christoforatos  MD-DDS  office 31-29  30 Street Astoria N Y 11106.Phone 1-718-274-9784 Also 1-917-399-0394. & 1-646-651-6330.
New York Times 0n Surviving The Apocalypse: Firearms Are Out.
If here are any ironclad rules for those hoping to survive the collapse of society, one would surely be to avoid densely populated cities, especially if they’re easily cut-off from the mainland via a handful of bridges or tunnels. The second, after this week, would be to avoid the survival advice of the New York Times, a newspaper published in just such a city, and one easily cut-off from the common sense of the more down-to-earth parts of America. On Sunday, the Times published an article on “How to Survive the Apocalypse.” In its cosmopolitan view, New York City’s strict gun control should survive even the end of the world. It may well be that the article was intended to be tongue-in-cheek. Particularly with the New York Times, it’s increasingly difficult to separate satire from journalism. This is especially so, given that the mainstream media uses both genres solely to attack their political enemies and to push their political agenda. Whatever the case, the newspaper devoted considerable space to the survival topic, demonstrating both breadth and detail in its ignorance.The article is aimed – by its own admission – at the “swelling class of weekend paranoiacs of affluent means.” This is the sort of person, the article continues, who is “stashing a well-stocked ‘bug-out bag’ alongside his Louis Vuitton luggage in a Range Rover pointed toward Litchfield County, Conn.”The first priority, according to the Times, is the anti-anxiety drug, Xanax. The author seems to assume that most of his readers will already have this on hand. He also suggests hoarding cigarettes and miniature bottles of liquor to use as an alternative form of currency. You may need to barter for a socket wrench, he reasons, although he doesn’t explain why simply packing such a tool in the first place wouldn’t be a better option than packing post-apocalyptic currency to pay for it.About halfway through the article, the author finally broaches the subject of arms. The author swiftly reminds his readers that “possession of the most fundamental survivalist self-defense staple — the gun — is highly restricted by law in New York,” an odd observation for the type of “Mad Max scenario” he claims to be envisioning. Better options for the law-abiding survivalist, he suggests, are things like a “collapsible umbrella lined with wrenches,” heavy tools like hammers and hatchets, and even the old Charles Bronson standby, a roll of silver quarters.The article goes on to discuss even more fanciful topics, including $250,000 jetpacks and a company that promises to send its clients’ DNA into space, where “some ultra-intelligent alien being may discover it in the future, and use [their] genetic code to reanimate a race of humans on a distant planet. It’s easy to chuckle at the intentional or unintentional folly of the advice the Times article presents, but what’s not so funny is that the prohibitive gun control laws it mentions are a very real liability to law-abiding New York residents in the here-and-now, not just in the event of an apocalyptic future. Wishful or magical thinking is not a good advice for surviving any crisis, and life-and-death situations can unfortunately arise even in a relatively well-functioning civilization.While it won’t solve every possible problem, a simple .38 special revolver or 9mm pistol – the sort of handguns New York City’s onerous regulations place beyond the reach of many law-abiding residents – is a far better option than improvising weapons from umbrellas. And if upstanding New Yorkers had better access to the means of real self-protection, maybe they’d have less need of their Xanax. CMP-DCM News. There has been a great deal of discussion in the past year about competitors wearing shooting jackets that, in the opinion of the CMP Rules Committee, have provided an inordinate amount of support, particularly advantageous for use in the rifle standing position. While the CMP is sympathetic to the need for vendors to compete for the equipment dollar, it is incumbent upon the organization to monitor and regulate the use of equipment that preserves the integrity of the sport. One jacket marketed in the U.S. under the name HP Ultimate, with the option Extra Stiff Felt Back, contained rigid internal components that were deemed contrary to the spirit of the equipment rule and in 2017 the CMP moved to prohibit its use in competition. Understanding that jackets of this type were in the marketplace, the CMP issued a moratorium for the remainder of the year, allowing competitors to use the jacket until a thorough and impartial judgment could be made prior to the 2018 season.After considerable evaluation, including discussions with the new U.S. distributor, Oberle Enterprises, Inc., it has been determined the HP Ultimate – #M085030 Extra Stiff Felt Back jacket stands alone as an example of equipment that runs contrary to the spirit and letter of CMP’s rule 4.6.1. and will no longer be allowed in CMP competition after the 2017 calendar year.  That model jacket contained compressed and heated, low melt polyester felt inserts, which is no longer be produced, per Oberle. The provider’s remaining line of shooting jackets without inserts are not affected by this decision.If you own one of the "HP Ultimate" jackets with this option, your jacket is now illegal per the 2018 CMP 4.6.1 rule. The best way to know if you have the illegal option is to contact the new US Distributor for Monard Shooting products, Robert Oberle at Oberle Enterprises at 720-670-6818. Mr. Eberle is offering to determine if the jacket has the illegal option and he can assist you with modifying the jacket to make it legal. For a small fee and shipping Mr. Oberle said he can modify your jacket.There are several good choices in the marketplace for highpower shooting jackets/coats. A quick Google search shows Creedmoor Sports, Champion Shooters Supply, Champion’s Choice, Kurt Thune and others in addition to Monard/Oberle who provide rules-compliant shooting jackets for CMP and ISSF competitions. There appears to be a consensus in the industry to provide high quality equipment with a strong adherence to equipment rules and the spirit of fair play. (Rule 4,6,1 CMP 2018 for Shoogting Jackets).Shooting jackets worn in CMP Rifle competitions may only be made of pliable (soft, flexible, easily bent) fabric or leather, except for buckles, straps or other fastening devices and rubber or similar material on gripping surfaces. The internal or external use of any other material, device or substance that serves to stiffen, rigidify or immobilize any part of the competitor’s upper body, back, arm or arms is prohibited. Prohibited materials include, but are not limited to, plastic, wood or metal inserts or devices, fiber board, fiberglass, fiberglass resin, carbon fiber or laminated materials. Shooting jackets must be used in their manufactured condition and cannot be altered except for the removal or replacement of original fabric, leather or rubber. Competition Officials may establish an inspection procedure to determine if shooting jackets comply with this rule. Scores fired with shooting jackets that are ruled to be illegal must be nullified. Manufacturers or shooting equipment suppliers with questions regarding the legality of a shooting jacket should submit a sample to the CMP for evaluation.

...........................

9 Αυγούστου  2017
Τό διοικητικό μας συμβούλιο μετά τό πέρας τών σκοπευτικών αγώνων στήν μνήμη του πρ. πρωθυπουργού τής  Ελλάδος  Κώστα Μητσοτάκη, πού εγιναν μέ επιτυχία
 στάς 25 Ιουνίου 2017  στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον στο Λόγκ Αηλαντ της Νέας Υόρκης, μέ τήν συμμετοχή ομογενών καί φιλελλήνων. Ως καί τού 'Έλληνος ανθρακωρύχου ΛΟΥΗ  ΤΙΚΑ ο οποίος έχει μετατραπεί σε σύμβολο των εργατικών αγώνων στις ΗΠΑ, καί τό ελληνικό όνομα του Τίκα ήταν Ηλίας Σπαντιδάκης. Τάς τιμητικάς βολάς επραγματοποίησαν οι κ.κ. Γεώργιος Αργυρός, Γερασιμος Αμβροσιάτος, Στυλιανός Μανής, Κώστας Μετράκος, Yi Chen, Kevin Chen jr, Jean-Marie Zimmermann, Eleni Manners, Bill Papavgeris.George Manikas. Ο Κ. Μητσοτάκης είχε τιμηθεί μέ το Χρυσό Μετάλλιο από τό NRA καό την  ομοσπονδία μας, τόν Ιούλιο τού 1990 στήν Νέα Υόρκη, στήν Αρχιεπισκοπή, από τον προεδρό μας κύριο Στυλιανό Μανή, παρουσία του Αρχιεπισόπου  Ιακώβου,τού υπουργού εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά, κτλ. Δίά τάς υπηρεσίας αυτού, στάς σχέσεις, Ελλάδος & ΗΠΑ.
 Τού Ανδρειωμένου Ο Θάνατος, Θάνατος δέν Λογιέται (The Stalwart's Death,Death is Not Comsidered) , μας στέλνει σε μήνυμα του ό Κύριος Μιχάλης Σέρβος , πρόεδρος του Κληροδοτήματος (Foundation Of Hellenism Of America  www.hellenes.com). Ο οποίος έχει προγραμματίσει στάς 23 Ιουνίου τού 2018, να κάνει τά Αποκαλυπτήρια τού Αγάλματος ´Ελληνος ¨Ηρωα  Λούη Τίκα.
 Τό Συμβούλιο μας συνεδριάζει ηλεκτρονικά σέ ημερήσια βάση λόγω τών γεγονότων στάς ΗΠΑ Κύπρο καί Ελλἀδα. Τά οποία παρακολουθεί προσεκτικά μέχρι της σήμερον 9 Αυγούστου 2017, ώστε νά διασφαλίζεται τό συμφέρον τού Ελληνισμού στήν Αμερική.
Τό Εληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο ΕΕΣ hanc τελεί εν υπνώσει,  καί δέν προσφέρει τάς θεσμοθετημένες υπηρεσίες πρός τήν ομογένεια. ¨Οπου οί αξιωματούχοι αυτού ευελπιστούν νά επανεκλεγούν τόν προσεχή φθινόπωρο, μέ τήν δικαιολογία μη απαρτίας. Η ομοσπονδία μας ώς Ιδρυτικό μέλος στήν Δημόσια Τάξη, θά εγκαλέσει τούς κκ Αξιωματούχους τού ΕΕΣ στήν Νέα Υόρκη, ώς και τούς κκ προέδρους τών οργανώσεων, να συμμετάσχουν στην γενικἠ συνέλευση καί νά εκλέξουν μέ δημοκρατικές διαδικασίας καινούργιο Συμβούλιο στό ΕΕΣ. Δημοσία  μέ ανακοίνωση μας  στἀ ΜΜΕ προειδοποιήσαμε τήν ηγεσία του ΕΕΣ ως καί σέ προσωπική βάση ότι θά τό πράξουμε, (βλέπε ομογενειακό τύπο 10 καί 18 Ιουλίου 2017) Οί κανονισμοί τού ΕΕΣ δίδουν τό δικαίωμα νά φιλοξενήσει τό συνέδριο η τοπική  ομοσπονδία τής Νέας Υόρκης στό κτήριο αυτής ή σέ αίθουσα συλλόγου τής δυνάμεως της εάν το επιθυμεί. Δελτία ταυτότητας θά πρέπει νά έχουν όλλοι  οί σύνεδροι ώς και ομογενείς μέλη ομογενειακών όργανώσεων, όπου θα δύναται  νά παρακολουθήσουνε το συνέδριο. Διά όσους από αυτούς δηλώσουν υπευθύνως τό ότι είναι διά 5 συνεχόμενα  έτη μέλη ελληνικών όργανώσεων, θά έχουν δικαίωμα φήφου διά τής μεθόδου τής ποσόστωσης συμφώνος τών κανονισμών  τού ρόβερτ ρούλς.
 Μέ γνώμονα τήν δυνατότητα νά δημιουργήσουν Σκοπευτικές Ομάδες σύλλογοι καἰ  οργανώσεις μας στήν Αμερική , ώς καί φιλλέληνες , ανακοινώσαμε στόν τύπο τήν 3 Αυγούστου 2017 τήν απόφαση τού συμβουλίου μας, ή οποἰα  προτρέπει τούς ώς άνω φορείς καἰ ιδιώτες νά τὀ πράξουν. (Οί γονείς καί κηδεμόνες μπορούνε νά δώσουνε τήν ευκαιρία στά παιδιά τους, νά τά γράψουνε από 12 ετών , μέ απλές διαδικασίες στήν σκοπευτική ομάδα τής ομοσπονδίας μας.Τά οποία θά εκπαιδεύσουμε δωρεάν στήν Ελληνική καί Αμερικανική γλώσσα. Σέ συνεργασια  μέ τής Αμερικανικές αρχές cmp-dcm καί τούς σκοπευτικούς φορείς τών ΗΠΑ, nra-nysrpa-hwwcfjse.us-hanc. Χρησιμοποιούμε πάντοτε  τό σκοπευτήριο τού Κάλβερτον στό  λόνκ άηλαντ τής Νέας Υόρκης , (έξοδος 71 495 LIE ) Κυριακές από τής 11 τό πρωί  Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton NY 11933, phone 631-484-6897.Μέ απλό γράμμα στέλτε τήν  διεύθυνση γονέα η κηδεμόνα ώς καί τά ονόματα των. τού εφήβου, καί νά αναφέρονται τἀ τηλεφωνά τους, καί εμάιλ.Καί    αμἐσως θά εποκοινωνήσουμε διά οδηγίας. Eleni Manners 4523 Broadway 5B New Yotk NY 10040-2417. ushhfsaec@yahoo.com 1-917-399-0394. Ομογενείς πού θέλουν νά δημιουργήσουνε σκοπευτική ομάδα στόν συλλογό τους, θά πρέπει νά επικοινωνήσουν μαζί μας.)  
 Αποφασίσαμε νά αποστείλουμε ανοικτή επιστολή στό προεδρείο τής Ελληνικής καί Κυπριακής Βουλής, αναφέροντας τό ότι ή κυπριακή εθνοφρουρά ΕΛΔΙΚ , τά τελευταία 10 χρόνια έχει χρησιμοποιήσει μόνον τό 10  ποσοστό από τό ιδικό ταμείο αυτής.Μέ αποτέλεσμα τής ουσιαστικής αδυναμίας αυτής σέ ώρα ανάγκης, νά εκπληρώσει τάς υποχρεώσεις αυτής, διά τήν θωράκιση τής κυπριακής δημοκρατίας.Το έμψυχο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς παρουσιάζεται μειωμένο κατά 500 ή και περισσότερα άτομα και ανέρχεται συνολικά γύρω στις 12.000. Ο αριθμός των εφέδρων είναι γύρω στις 50.000. Το δε σύνολο του ανθρώπινου στρατιωτικού δυναμικού υπό τα όπλα περιλαμβανομένης και της ΕΛΔΥΚ (950) υπολογίζεται στις 62.950. Η δύναμη των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο σε ανθρώπινο δυναμικό το 2016 έπειτα από την απόσυρση ενός τάγματος, υπολογίζεται στις 42.500 από 43.000 που ήταν το 2015. Προστιθεμένων των 3.500 Τουρκοκύπριων ενόπλων και 26.000 εφέδρων, ο συνολικός αριθμός της δύναμης αυτής ανέρχεται στις 72.000. Θεωρούμε βέβαιο τό ότι ό στατηγός Ηλίας Λεοντάρης θά αξιοποιήσει τό υπάρχων δυναμικό, καί θά καταβάλει προσπάθεια νά γίνει κατανοητό από τήν κυπριακή πολιτική ηγεσία ή αναγκαιότητα αναβάθμιση της.
 Μέ την συμπλήρωση 15 ετών από τίν αδικο  θάνατο τού ηρωικού στρατηγού της ΕΛΔΙΚ Ευάγγελου Φλωράκη, από  τα τζουμέρκα τής Ηπείρου θά γίνουν στήν μνήμη αυτού οί επόμενοι σκοπευτικοί αγώνες τής ομοσπονδίας μας τήν  15  Οκτωβρίου 2017 στλην Νέα Υόρκη. Αφυπνἰζουμε  τόν απανταχού ελληνισμό καί τούς χριστιανούς παγκόσμια , μέ ενδεδειγμένη καταγγελία μας , στήν ελληνική και κυπριακή βουλἠ, ανακοίνωσε ὀ σύμβουλος εκκλησιαστικών υποθέσεων Νικόλαος Β Παπαιωάννου.
 Τόν εντέχχνως διαμελισμό τού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ή ομοσπονδία μας μέ επιστολή της στούς κκ Νικολάου Βούτση πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής και Δημητρίου Συλλούρη τής Κύπρου, τού αυτοαποκαλούμενου πατριάρχου κκ Θεοφίλου Γ', ο οποίος  με τάς πράξεις τιυ μίσθωσε διά 99 έτη τά ιερά προσκυνήματα σέ ευτελείς τιμάς, συμπεριλαμβανομένων τήν κατοικία τού προέδρου, ώς και τήν βουλή  τού κράτους τού Ισραήλ. Η αμφιβόλου εδρεύουσα στάς νήσους Μπαχάμες κτηματική εταιρία , δέν αποκαλὐπτει τόν πελάτη αυτής. Λαμβανομένου τό ότι οί έλληνες μοναχοί τών αγίων τόπων εργαζόμενοι  χειρονακτικής  εργασίας  αγόρασαν τήν γή από παλαιστινίους καί άραβας,  θεωρούμε  έγλημα διά τόν ελληνισμό καί τούς χριστιανούς όλοκλήρου τού  κόσμου τήν ώς άνω πλεκτάνη.Θέλουμε νά πιστεύουμε  τό οτι πάραυτα οἰ κκ πρόεδροι τής βουλής θά δώσουν στούς εκπροσώπους τών πολιτικὠν κομμάτων τήν επιστολή μας, ώστε ή έλληνες καί κύπριοι βουλευτές  νά κάνουν τάς αναγκαίας επερωτήσεις πανταχόθεν.
 Ο επιτετραμένος αναπληρωτής τής επιτροπής ερευνών και παραπόνων κύριος Μανώλης Αδικειμενάκης (τέως πρόεδρος τού συλλόγου Αρης ) ανακοίνωσε στό συμβουλιό μας τήν 14 Ιουλίου 2017, τά ονόματα τών καινούργιων συμβούλων σέ παγκόσμια κλίμακα, τά οποία εθελοντικά  προάγουν τό έργο τής ομοσπονδίας μας, ώς καί τά ονόματα τών οποίων απομακρύνθησαν οικειοθελώς  ή  προέκυψαν στοιχεία  όπου δέν είναι συμβατά μέ τόυς κανονοσμούς πού διεπώμεθα από τάς κρατικάς αρχάς. Είς πάντας κοινοποιήσαμε τάς αποφάσεις  καί ενημερώσαμε τάς ομοσπονδιακάς αρχάς. Μέ πρόταση τού Γεωργίου Ιεροδιακόνου επιτετραμμένου  Θεησκευτικών υποθέσεων, αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρωτού  θρησκευτικών υποθέσεων ὤς μέλος τής επιτροπής, ό Νικόλαος Παπαιωάννου τού Βασιλείου φαρμακοποιός, Ιεροψάλτης μέ κουρά αναγνώστη από τόν μακαριστό μητροπολίτη  ΜΕΛΟΑΣ κυρό Φιλόθεο, στήν Αστόρια τής Νέας Υόρκης.
 Ο κύριος Παναγιώτης Δούκας επιτετραμμένος κοινωνικών υποθέσεων τής ομοσπονδίας μας, καί πρόεδρος τής Παγκόσμιας Κορινθιακής Ομοσπονδίας, ανακοίνωσε τόν θάνατο τού Αντωνίου Κουρή τήν 8ην Ιουνίου 2017 στάς Αθήνας. Ο μακαριστός υπηρέτησε ώς πρόεδρος τής επιτροπής μας Αστυνιμικών υποθέσεων, καί είχε  υπηρετήσει ευδοκίμως στό απόρρητο αρχείο τής υπηρεσἰας αλλοδαπών στάς αθήνας.Απεχώρησε ώς αστυνομικός Διευθυντής αυτής, καταγόμενος από τήν ορεινή Κορινθία τόν Ταρσό.Ο οποίος καί εκπαίδευσε τόν προεδρό μας κύριο Στυλιανό Μανή στά φοιτητικά του χρόνια  στά κυνηγετικά όπλα στήν κορινθία. Συλλυπητήρια στέλνουμε στήν οικογένεια αυτού, τόν υιόν του Μιχαλάκη Κουρή, είς τα ανείψια του Βλάσση Κουρή στην Καλιφόρνια στάς ΗΠΑ, καί Λεωνίδα Κουρή στήν παιανία Αττικής τέως Δήμαρχο τών Αθηνων, και τέως Νομάρχη Ανατολικής Αττικής.
 Τό συμβουλιό μας ολοκληρώνει τήν συνεδρίαση αυτού διά το θέμα προπηλακισμού πού υπέστη ό κύριος Γεώργιος Αργυρός  Αντιπρόεδρος τού συλλόγου Αρης, ανετίως  από όργανα τής τάξεως της Νέας Υόρκης, τό Σάββατο 12 Αυγούστου 2017 στάς 1μμ, δτό γραφείο τού γραμματέως μας Σπυρίδωνος Χριστοφοράτου στήν Αστόρια , διά νά προβούμε σέ καταγγελία στήν εσωτερικών υποθέσεων.
 Οι επαγγελματικές οργανώσεις Δικηγόροι ,Ιατροί, δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικές, αθλητικές, καί μορφωτικές οργανώσεις , επιβάλλεται νά είναι  ενεργά μέλη τών αμερικανικών οργανώσεων. Νά συμμετάσχουν στά συνέδρια , καί νά προτείνουν ομογενείς , στά διοικητικά συμβούλεια αυτών.

Our Federation ushhfsaec.org Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us,  hwwcfjse.us” has been scheduled for 2017 & 2018,for Sundays at 11,30AM, at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897. On October 15 (For the Memory General Of Cyprus Evangelos Florakis fron Tzoumerka Hpeirou Greecem , after 15 years  Helicopter accident in the city of Paphos in Cyprus. & November 12,for 2017. & for Sundays 2018 at 11,30AM: 22 April, 20 May, 24 June, 16 September, 21 October, 18 November 2018.For more information and Pre- registration, call our Vice-president Bill Papavgeris 1917 399 0394, 1347 778 8501. E-mail ushhfsaec@yahoo.com   Juniors are well come & Must be accompanied by a parent or adult guardian. You should bring with you DMV identification card or usa passport, (visitors to US must bring passports). The Officers and Directors of the USHHFSAEC , Affiliated Clubs and Members, are pleased to welcome you for the Regular Monthly Meeting of our Federation & Board Members of our  Clubs and Organizations  being held Tuesday 22 August 2017 at 8-11PM at our Federation Headquarters 4523 Broadway Avenue Suite 5B in Manhattan NYC, corner of 193 Street , {Take Subway A. to 190 Street Station}. Tel: 212-942-9167 & 347-778-8501,  Mob 917-399-0394 & 631-824-3644.& Also executive Board meeting  for saturday 12  August 2017 at 1pm in our secretary Spyridon Christoforatos  MD-DDS  office 31-29  30 Street Astoria N Y 11106.Subject Georgios Argyros vice-President ARES Club ,( Complaints  against nycpd Officer to the Internal affaiars Division of the NYC PD. This week, Congressman Chris Collins (R-NY) introduced legislation that would shield popular rifles and shotguns, including the AR-15, from being banned under state laws. The bill, known as the Second Amendment Guarantee Act (SAGA), would also protect parts for these firearms, including detachable magazines and ammunition feeding devices. The bill is a response to antigun laws in a small handful of states – including California, Connecticut, D.C., Maryland, Massachusetts, New Jersey, and New York – that criminalize the mere possession of highly popular semiautomatic long guns widely available throughout the rest of the country. Although rifles or shotguns of any sort are used less often in murders than knives, blunt objects such as clubs or hammers, or even hands, fists, and feet, gun control advocates have sought to portray the banned guns as somehow uniquely dangerous to public safety. Anti-gunners’ focus on these so-called “assault weapons” was renewed after the U.S. Supreme Court’s 2008 decision in District of Columbia v. Heller. That decision made clear that handguns – by far the type of firearm most commonly used in crime – were subject to Second Amendment protection and could not be banned. This led gun control advocates to seek out other sorts of guns to demonize, and they’ve since been strenuously promoting the myth that semiautomatic rifles and shotguns with certain features such as detachable magazines, pistol grips or adjustable stocks are “weapons of war” with no legitimate civilian use.  Yet Americans overwhelmingly choose these types of firearms for legitimate purposes, including protection of their homes and properties, “three-gun” and other practical shooting sports, and hunting and pest control. And, indeed, the states’ legislative attempts to ban these guns has spurred a market for innovative products that use the same basic calibers and firing mechanisms, but with stock, grip, and accessory configurations that comply with legislative guidelines. Although the U.S. Supreme Court has yet to review any of these state bans, lower courts have come up with increasingly strained readings of the Second Amendment and Supreme Court precedents to try to justify them. The Seventh Circuit, for example, held that even if a ban's incursion on Second Amendment rights had no beneficial effect on safety whatsoever, it could still be justified on the basis of the false sense of security it might impart to local residents with exaggerated fears of the banned guns. “[I]f it has no other effect," the majority opinion stated, the challenged “ordinance may increase the public's sense of safety.” That’s hardly an acceptable offset for the infringement of a constitutional right. Members of the Supreme Court have criticized their colleagues for failing to review these cases and the lower courts for misapplying Supreme Court precedent. As noted in a dissent filed by Justice Clarence Thomas and joined by Heller’s author, the late Justice Antonin Scalia, “Roughly five million Americans own AR-style semiautomatic rifles.” Moreover, the “overwhelming majority of citizens who own and use such rifles do so for lawful purposes, including self-defense and target shooting.” “Under our precedents,” Thomas concluded, “that is all that is needed for citizens to have a right under the Second Amendment to keep such weapons. With states’ violating Americans’ rights and federal courts allowing them to act with impunity, it is up to Congress to ensure that all Americans, wherever they may live, have access the best, most modern and innovative firearms for their lawful needs, including the protection of themselves and their families.The SAGA would ensure that state regulations could not effectively prevent the manufacture, sale, importation, or possession of any rifle or shotgun lawfully available under federal law or impose any prohibitive taxes, fees, or design limitations on such firearms. The NRA thanks Rep. Chris Collins for leading this important effort and urges his colleagues to cosponsor and support this staunchly pro-gun legislation. Please contact your U.S. Representative and ask him or her to cosponsor and support H.R. 3576, the Second Amendment Guarantee Act.  You can call your U.S. Representative at 202-225-3121.
The Left is a strong supporter of the social justice and the equal opportunities for everyone, particularly when we refer to a social good as education, stated Education Minister Costas Gavroglou speaking to Athens Macedonian News Agency on Wednesday. The minister said that the “noble competition should be cultivated, but according to a moral code of principles and not according to the laws of the market. The system in our schools is not Darwinian and it should not be. Referring to the draft law on higher education, Gavroglou noted that “it is the first law after 1974 that foresees changes in the administration but also establishes new institutions and introduces new procedures that safeguard the universities’ extroversion”. Gavroglou insisted that the ministry’s intention is the totally anti-pedagogical system of the university entry exams to become past very soon. “This system has completed its circle and is one of the major thorns that undermine the educational and pedagogical operation of the high school’s (lyceum) educational independency and for this purpose is mandatory to be abolished.

.........................

Νέα Υόρκη 1 Ιουνίου 2017
Με επιτυχία διεξήχθησαν οι σκοπευτικοί αγώνες και ασκήσεις που έκαμε η Ομοσπονδία μας την Κυριακή 21 Μαϊου 2017 στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον στο Λόγκ Αηλαντ της Νέας Υόρκης. Οι αγώνες αφιερώθησαν στη μνήμη του κυρού Μητροπολίτου Μελόας ο οποίος επί σειρά ετών βοηθούσε τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ιάκωβο και ετίμησε τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ήτο δε ο πρώτος εκκλησιαστικός παραστάτης της Ομοσπονδίας μας. Επιπλέον δε, στη μνήμη της κ. Μαρίας Γερμανού – Ζουπανιώτη η οποία μετά παρρησίας  διετέλεσε επιτετραμμένη του γραφείου του Κυπρίου Πρέσβεως στα Ηνωμένα Έθνη κ. Σώτου Ζακχαίου, όπου και εβοήθησε τα μέγιστα ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να αποτελεί πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.  Ως και στους ήρωες της μάχης του Μαραθώνος στρατηγούς των Ελλήνων Μιλτιάδη και Θεμιστοκλή και στον θεό Πάνα τον οποίον οι Έλληνες πίστευαν ότι τους εβοήθησε να απωθήσουν τους εχθρούς.Ως και στήν μνήμη τού 18 Προεδρου τών ΗΠΑ Οδυσσέα Γκαντ (Ulysses Grant).
Όπως ανακοίνωσε ο επιτετραμμένος της Ομοσπονδίας μας δια τας ασκήσεις εις μνήμη  των ως άνω κ. Γεώργιος Αργυρός τας τιμητικάς βολάς επραγματοποίησαν οι κ.κ. Διονύσης Πυλαρινός, Σπυρίδων Χριστοφοράτος, Στυλιανός Μανής, Γεώργιος Αργυρός, Βενετία Βαλσαμάκη, Ελένη Θεοπίστη Πασχαλάκη, Ελένη Manners-PapIoannou και οι φιλέλληνες Woren και  Awilda Field, Jerzy Ombrimsky .Ο κύριος Γεώργιος Μανίκας  Διευθυντής εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας μας ,ανακοίνωσε ότι  οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και αποστολές της ΕΕ που αποσκοπούν στην προώθηση της ειρήνης, στην ενίσχυση θεσμών και υποδομών τρίτων κρατών, στην αποδιοργάνωση της παράνομης εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων καθώς και στην πάταξη της πειρατείας, ήταν το κύριο θέμα που απασχόλησε την Τακτική Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΕΔ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 2017, στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο παρέστη ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Εθνικής Φρουράς (Α/ΓΕΕΦ), Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης. Στο περιθώριο της Συνόδου ο Στρατηγός Λεοντάρης είχε διμερείς επαφές με τον Αυστριακό και Βρετανό ομόλογο του, με τον Πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ, Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο, τον Πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, τον SACEUR, τον Διοικητή της AFRICOM και με Αρχηγούς Ενόπλων Δυνάμεων άλλων κρατών μελών.Σκοπευτικόυς Αγώνες καί Ασήσεις διοργανώνει ή Ομοσπονδία μας  τήν  Κυριακή 25 Ιουνίου 2017,στάς 11.30 το πρωί στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον στο Λονγκ Αϊλαντ της Ν. Υόρκης (έξοδος 71, 495 LIE) Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton NY 11933, phone 631-484-6897.Είς τήν Μνήμη τού 'Ελληνος ανθρακωρύχου ΛΟΥΗ  ΤΙΚΑ ό οποίος έχει μετατραπεί σε σύμβολο των εργατικών αγώνων στις ΗΠΑ και το μνημείο του στο Κολοράντο κηρύχθηκε επίσημα ως εθνικός ιστορικός τόπος.Το ελληνικό όνομα του Τίκα ήταν Ηλίας Σπαντιδάκης. Γεννήθηκε στα Λουτρά Ρεθύμνου τής Κρήτης το 1886 και ο πατέρας του ονομαζόταν Αναστάσιος. Το 1906 σε ηλικία 20 ετών μετανάστευσε στις ΗΠΑ.Τό καλοκαίρι του 2009 στήθηκε η προτομή του Λούις Τίκας στο λιμάνι του ρεθύμνου από τον σύλλογο ελληνοαμερικάνων κρητών, σε τελετή που μετείχε όλη η τοπική γλίτσα. Δεν εκπλήσσει που η κυριαρχία προσπαθεί να αφομοιώσει μέρος των αγώνων, μετατρέποντας τον δολοφονημένο εργάτη αγωνιστή σε εθνικό κεφάλαιο, τον τόπο γέννησης του σε έμβλημα, την προλεταριακή του αλληλεγγύη σε ηρωισμό ενώ αποσιωπά ενσυνείδητα τις αναρχοσυνδικαλιστικές του εφορμήσεις.
Διά περισσοτέρας πληροφορίας δια τούς Σκοπευτικούς Αγώνες μας διά το 2017 & 2018 ,Απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο κ Βασίλη Παπαυγέρη τηλ 917-399-0394, 347-778-8501. E-Mail ushhfsaec@yahoo.com.
Κυριακάς 11,30 Πρωί ,25 Ιουνίου, 15 Οκτωβίου, 12 Νοεμβρίου 2017, Διά το 2018, Κυριακάς 11,30 Πρωί, 22 Απριλίου, 20 Μαίου, 24 Ιουνίου, 16 Σεπτεμβρίου, 21 Οκτωβρίου, 18 Νοεμβρίου 2018 Ομογενείς Εκπαιδευταί  στό Σκοπευτήριο , όπου θά φορούν πορτοκαί γιλέκα, θα σας υποδεχθούν. Διά περισσοτέρας πληροφορίας δια τούς Αγώνες μας διά το 2017 25 Ιουνίου, 15 Οκτωβίου, 12 Νοεμβρίου 2017) απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο κ Βασίλη Παπαυγέρη τηλ 917-399-0394, 347-778-8501. E-Mail ushhfsaec@yahoo.com.Ο Επιτετραμμένος εφήβων της Ομοσπονδίας μας αναπληρωτής Πρόεδρος της wwcfjse.us κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος ανακοίνωσε στο Συμβούλιο ότι υπό την προεδρία αυτού συνεδρίασε διαδικτυακώς την 23η Μαϊου 2017 η επιτροπή του και συμμετείχαν ο Πρόεδρος μας κ. Στυλιανός Μανής, ο  ιατρός κ. Γιάννης Νάθενας ιδρυτής του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου HANC και τέως πρόεδρος της Εκπαιδευτικής και Πολιτιστικής Επιτροπής της  Παγκρητικής  Ενώσεως Αμερικής και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας κ. Παναγιώτης  Δούκας και συναποφάσισαν να βοηθήσουν τον ΔΙΑ ο οποίος  είναι μη  κερδοσκοπικός  οργανισμός .
 Από το 1995 έχε βοηθήσει πολλές εκατοντάδες φοιτητών να έρθουν σε επαφή με την Ελλάδα , να θαυμάσουν τις ομορφιές της Ελλάδος και να πάρουν τα πολύτιμα  Credits , εις τα οποία έκαστος φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει δύο σειρές μαθημάτων από οκτώ μέχρι δέκα αναγνωρίσιμα Credits  τα οποία έχουν εγκριθεί από όλα τα αμερικανικά πανεπιστήμια μαθαίνοντας ταυτόχρονα την ιστορία της Ελλάδος και τις αξίες του Ελληνικού πολιτισμού .  Επιπλέον δε, στην φετεινή χρονια 2017 θα μπορούν να λάβουν  την ιστορία της Ελληνικής γλώσσης συμπληρώνοντας ότι το πρόγραμμα ΔΙΑΣ δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικών χορών και να λάβουν και να παρακολουθήσουν μαθήματα μουσικών οργάνων (λύρα, λαούτο, κλαρίνο και μαντολίνο) . Θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι ομογενείς φοιτητές να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή μέχρι και την 5η Ιουνίου 2017 τηλεφωνώντας στον ιατρό κ. Ιωάννη Νάθενα στο τηλέφωνο 1516 606 0533email  ynathenas@hotmail.com . Το  πρόγραμμα  επιδοτείται υπό μορφή υποτροφιών δια τους φοιτητάς που τυγχάνουν μέλη της   Παγκρητικής Ένωσης  Αμερικής. Τόνισε επίσης ότι ο σύλλογος Κρητών Ομόνοια της Νέας Υόρκης απεφάσισε υπό μορφή υποτροφιών να επιδοτήσει φοιτητάς μέλη του συλλόγου που θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν. Ανακοίνωσε δε ότι συναποφασίστηκε να δοθούν διαφημίσεις στα   ΜΜΕ της ομογενείας.  Ανέφερε επίσης ότι το πανεπιστήμιο της Κρήτης διέθεσε εβδομήντα φοιτητικές κλίνες  δια να φιλοξενηθούν οι φοιτητές που θα δηλώσουν συμμετοχή  έως την 5η Ιουνίου 2017 . Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης. Περισσότερες πληροφορίες  μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση   www.diasedu.com
Μέ Επιστολή στόν Κύριο Πρωθυπουργό τής Ελλάδος  Κύριο Αλέξανδρο Τσίπρα τήν 29 Μαίου 2017 , ο Πρόεδρος του ΕΕΣ HANC Κύριος Βασίλειος Ματαράγκας , Κάνει Αναφορά εκ μέρους τής Ομογενείας στάς ΗΠΑ, διά τάς Πράξεις αυτού, καί Απαράδεκτες δηλωσεις στήν Βουλή των Ελλήνων τήν 25 Μαίου 2017, αρμόδια Επιτροπή της Βουλής διά τούς Αποδήμουςμ τού Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Τέρενς Κουίκ. όπου μας υποτιμούν, μας προβληματίζουν και εκτιμούμε, ότι δεν τιμούν την κυβέρνησή σας. Είναι δικαίωμά Σας κ. Πρωθυπουργέ, οι επιλογές γιά αξιωματούχους της κυβέρνησής Σας. Και είναι δικαίω- μά μας να προστατεύουμε την Ομογένεια, από παραλείψεις, απαράδεκτες διασπαστικές δηλώσεις και ενέργειες υπουργών, υφυπουργών, βουλευτών που μας επισκέπτονται και μας γεμίζουν ''υποσχέσεις'', κάνουν βαρύγδου- πες ''εξαγγελίες'' γιά αυτοπροβολή και ''εντυπωσιασμό'', αλλά όταν φεύγουν τις ξεχνούν, λέγοντας άλλα στην πατρίδα, ακολουθώντας έτσι την διαχρονική ''παράδοση'' με τους επισκέπτες πολιτικούς από Ελλάδα. 'Οταν η απαράδεκτη αυτή ''παράδοση'' των Ελλήνων πολιτικών συνεχίζεται γιά 25-30 χρόνια, τι εκτίμηση και τι σεβα- σμό να έχουμε, ως Ομογένεια, γιά τις ελληνικές κυβερνήσεις, όταν υποτιμάται βάναυσα η νοημοσύνη μας,
Ο έγκριτος δημοσιογράφος Μάρκος Ευριβιάδης ο οποίος με άρθρο του την 23η Μαϊου 2017 που δημοσιεύτηκε στην ηλ3εκτρονική σελίδα mignatiou.comαναφέρεται στο κορανικό απόσπασμα (Κεφάλαιο 9, εδάφιο 29) που αποτελεί την κορανική επιταγή για την επιβολή στους Λαούς της Βίβλου – Εβραίους, Χριστιανούς και Ζοροάστρες και στους οποίους αποκαλύφθηκε μέρος της Αλήθειας από τον Αβραάμ και τους Προφήτες- του φόρου υποτελείας προς τους μουσουλμάνους- του “Τζίζγια” -καλύτερα γνωστού στη Δύση και ως “Κεφαλικού Φόρου”. (Κορανική Σούρα ελ Τέμβπε -Εδάφιο κατά των Απίστων) «Πολεμάτε αυτούς που δεν πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ, και ούτε στην Έσχατη Ημέρα, και δεν απαγορεύουν αυτό που απαγόρευσε ο ΑΛΛΑΧ κι ο Απόστολός Του (Μουχάμμεντ), και ούτε αναγνωρίζουν την αληθινή θρησκεία (ακόμη κι αν είναι) από το Λαό που του δόθηκε η Βίβλος μέχρι δώσουν φόρο υποτέλειας (τζίζγια) με εκούσια υποταγή, και (αισθανθούν) τον εαυτό τους ταπεινωμένο.»  Με την κυριαρχία του Ισλάμ από τον 7ο αιώνα μ.χ., στους κατακτημένους λαούς προσφέρονταν τρείς  επιλογές: αποδοχή του Ισλάμ, θάνατος, ή ένα συμβόλαιο υποταγής στους μουσουλμάνους. Η κορανική βάση της θέσης αυτής είναι η “Σούρα κατά των Απίστων”- Σούρα ελ Τέβμπε- που προαναφέρθηκε. Η θέση αυτή περιορίζεται στους “Λαούς της Βίβλου”. Οι υπόλοιποι είτε θα πρέπει να αποδέχονται τον μουσουλμανισμό, είτε θα σφαγιάζονται.  Πως επιστρέφει ο “Κεφαλικός Φόρος” στην Κύπρο και ποια ακριβώς μορφή θα πάρει θα το δούμε την “επόμενη” μέρα της λύσης ή, αλλιώς  της τουρκικής “ειρήνης” στην Κύπρο, που εκκολάπτεται από τους Αναστασιάδη της αμερικανικής δεξιάς και του Κυπριανού,της αμερικανικής αριστεράς, εν κρυπτώ και παραβύστω. Είναι τότε που θα δούμε πως θα αντιδράσουν και οι οπαδοί της  “όποιας λύσης” -οι “πλατφορμίστες”, οι “δήθεν”, οι πρόθυμοι” και οι πολιτικά εξωνημένοι- και οι οποίοι έχουν μάθει μια ζωή να μην πληρώνουν τελωνείο ενώ πολλοί από αυτούς βιοπορίζονται από τον δημόσιο κορβανά, με τον αεί καφενειακά φωνασκούντα Νίκο Τορναρίτη να αποτελεί  το κατεξοχήν παράδειγμα. Θα το κατανοήσουν, όμως, όταν θα αρχίσουν  να βάζουν αυτοί, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και τα δισέγγονα τους το χέρι βαθειά στη τσέπη για να πληρώνουν “Τζίζγια”.  Ο κεφαλικός φόρος θα είναι εσαεί. Τώρα, οι οπαδοί της όποιας λύσης προπαγανδίζουν ανέξοδα πως από την “επόμενη” κιόλας μέρα, όλοι στον άμοιρο αυτό τόπο της υποκρισίας και του μοδάτου ψευδό-προοδευτισμού,  θα πλουτίζουν! Αντίθετα, μαζί με αυτούς, όλοι οι Έλληνες της Κύπρου θα πληρώνουν εσαεί τα “κερατιάτικα” του προδοτικού πραξικοπήματος, της εισβολής, της κατοχής καθώς και τα μελλοντικά, για να ζουν και να βιώνουν ως ντίμμηδες την “προστασία” που θα προκύπτει από την Τουρκική “ειρήνη” στην Κύπρo.

Our Federation ushhfsaec.org Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us,  hwwcfjse.us” has been scheduled for 2017 & 2018,for Sundays at 11,30AM, at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897. On June 25, October 15,November 12,for 2017. & for Sundays 2018 at 11,30AM: 22 April, 20 May, 24 June, 16 September, 21 October, 18 November 2018.ALSO Sunday 25 bOf June 2017: Time 11,30  in Memory Of Louis Tikas <The symbol of the struggle of labor rights throughout America is connected to Louis Tikas (his birth name was Elias Anastasiou Spantidakis, later changed to Louis Tikas) who spearheaded the revolution of miners in Ludlow Colorado in the U.S., and was assassinated in 1914. Elias Spantidakis was born in Loutra of Rethymno in 1886 and in 1906, he immigrated the U.S. ef. According to witnesses, the chief killed Tikas with a shotgun. His funeral took place on April 27, followed by thousands of workers. The episode, named Ludlow massacre, is a stigmatized page in U.S. History. e.Today in Ludlow town, there is a monument dedicated to the memory of victims and of the brave Louis Tikas. In his hometown of Rethymno, there is a street named Elias Spantidakis.Also for June,16 September, 21 October, 18 November,2018. You should bring along in the Calverton Shooting Range, Protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card. For more information and Pre- registration, call our Vice-president Bill Papavgeris 1917 399 0394, 1347 778 8501. E-mail ushhfsaec@yahoo.com   Juniors are well come & Must be accompanied by a parent or adult guardian. You should bring along in the Calverton Shooting Range, Protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card (visitors to US must bring passports). New Members Must In the Range to be Familiar with the Range Safety Rules  & Regulations, 30 Minutes Prior of the Shooting Exercises at 11.30AM: Hunter Education Range Cource-Free Seminar by our Federation CMP-DCM & NRA -NYSDEC Instructors)  Geoege Manikas , Venetia Valsamaki, Jerzy Obrimski, Gerasimos Amvosiatos, George Argyros, Warren & Awilda Fields,Dionysios Pilarinos, Eleni Manners, Jerry Mierzwa, Steven Manners, Kenneth Silas, Patroklos Stavrou, Peter Doukas, Sylwester Wojdyla, Malcom Pack, Theopisti Eleni-Paschalaki, Gus Metrakos, Nikolaos Papaioannou, Spyridon Christoforatos. Court's Commonsense Conclusion: "There Was a Gun" Isn't Enough to Justify Issuing a Restraining Order  The Supreme Court of North Dakota confirmed this week that simply possessing a handgun while on one’s own private property cannot support a finding of “disorderly conduct” under the state’s disorderly conduct restraining order law. The decision is Keller v. Keller, 2017 ND 119 (N.D. May 16, 2017). Karen Keller is married to Chad Keller. They live together with Chad’s children from a previous relationship on a rural property outside of Bantry (pop. 14, as of the 2010 census) in McHenry County, North Dakota. On August 14, 2016, Nichole, Chad’s ex-wife and the mother of the children, had emailed Chad about picking up the kids. Chad responded that the children did not want to go with her. Nonetheless, Nichole and a friend, Rachael, later drove out to the Keller property, stopping short of the driveway. Nichole did not initially get out of the car. Karen did not recognize the vehicle and came out of the house to see who it was. When Karen turned to go back inside, Rachael and Nichole saw that Karen had been holding a handgun behind her back. The visitors remained some 200 feet away from Karen, and Karen did not leave the residential property. It was undisputed that Karen did not raise or point the gun at anyone, or make any threatening, abusive or violent statements. (It seems Karen and Nichole did not speak to one another at all during the encounter.) After talking with her child, Nichole left with Rachel. Nichole called the police. A deputy concluded there was no cause to file charges as nothing in Karen’s conduct violated statutory limitations relating to firearms. Nichole then sought and obtained a one-year disorderly conduct restraining order against Karen, on the basis that she felt fearful for her life because of the gun.  The court issuing the restraining order ruled that the mere presence of a firearm was enough: “[T]here was a gun. [Karen] brought it out on the property. And it’s obvious that Nichole was very scared. And she testified that she is still scared. And to me, that is the definition of gestures that are intended to adversely affect the safety, security, or privacy of another person…” North Dakota, however, has a statutory definition of “disorderly conduct” in the context of a restraining order. Pursuant to N.D. Cent. Code § 12.1-31.2-01, a judge may grant an order only if there are “reasonable grounds to believe” that a person has engaged in “disorderly conduct,” defined as “intrusive or unwanted acts, words, or gestures that are intended to adversely affect the safety, security, or privacy of another person.” Significantly, this definition expressly excludes any “constitutionally protected activity.” Karen appealed the issuance of the order, claiming the court was wrong in finding that disorderly conduct existed. She argued that it was not reasonable for someone to be afraid of another person for simply holding a weapon in a non-threatening manner. Further, she pointed to the exception for conduct – like the right to keep and bear arms – protected under federal and state constitutions.  Karen testified she carried a handgun whenever an unknown vehicle arrived at the property. The legal brief she filed with the court indicated she did not know or trust Rachel, and that Nichole had allegedly threatened violence against Karen in the past. A unanimous, five-member panel of the Supreme Court of North Dakota invalidated the order. The court below had erred in not addressing whether Karen’s actions were constitutionally protected and, if they were, by not excluding evidence of the activity as required by state law. In fact, “Karen Keller’s conduct … was constitutionally protected. Nothing in the record suggests her conduct violated the statutory limitations of possessing a firearm… No evidence exists that the disorderly conduct was anything but possession of the gun, and nothing in the record suggests Karen Keller’s actions went beyond her constitutional right to possess a handgun on her private property.” The only evidence alleged as “disorderly conduct” was constitutionally protected activity that had to be excluded from the court’s consideration, so nothing remained to support the restraining order. This outcome is entirely consistent with the law, with common sense and with reality. The core of the Second Amendment is the fundamental, individual right to possess and carry a firearm to defend oneself and one’s family. Karen Keller lived in a rural area some distance away from the nearest city, and made it a rule to carry a firearm when unfamiliar persons dropped by. In this particular encounter, she made no threats, did not display her weapon in an aggressive or menacing way, and stayed close to her residence at all times. Millions of Americans keep a gun at home for the same reason – because the police can’t always be there to stop a burglary or home invasion or other crime as it unfolds. To decide – as the court of first instance did – that possessing a gun on one’s own property, without more, amounts to “disorderly conduct” is directly at odds with the U.S. Supreme Court’s decision in District of Columbia v. Heller, and equates mere gun possession with lawlessness. As we know, the overwhelming majority of gun owners are not criminals and use their lawfully possessed firearms responsibly. Unfortunately for Karen Keller, though, she had to go through a lengthy and likely expensive legal appeal process before her rights were vindicated. The Officers and Directors of the USHHFSAEC , Affiliated Clubs and Members, are pleased to welcome you for the Regular Monthly Meeting of our Federation & Board Members of our  Clubs and Organizations  being held Tuesday July 11, 2017 at 8-11PM at our Federation Headquarters 4523 Broadway Avenue Suite 5B in Manhattan NYC, corner of 193 Street , {Take Subway A. to 190 Street Station}. Tel: 212-942-9167 & 3477788501,  Mob 9173990394 & 631-824-3644.Our Ecucation Committee member For Eleni Manners-Papaioannou, infom, the DIAS Coltural Education Committee Program , offer the Best Summer Program in Greece  and Europe. At the University of Greece I the city of Heraklion, from July 9- 10 of August 2017. Each Student can take 2 (two) courses and earn 8-10 Credits.For Information & Application to  Dias www.diasedu.com , Email dias@diasedu.com  . Contact Dias President John Nathenas Mob 1-516-606-0533  Email ynathenas@hotmail.com  .

.....................................

Νέα Υόρκη 11 Μαΐου 2017
Με επιτυχία έγιναν οι σκοπευτικοί αγώνες και ασκήσεις στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον στη Νέα Υόρκη την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 που διοργάνωσε η Ομοσπονδία μας στη μνήμη των θυμάτων του σφαγέως του Ελληνικού έθνους του Αλαρίχου Μέγα το 370 μ.Χ ως και του  Γεωργίου Σαϊνοβιτς Ιβάνοφ Ελληνοπολωνού από την Βαρσοβία και ήρωα του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Το γενικό πρόσταγμα των ασκήσεων είχε ο φιλέλλην Πολωνός και εκπαιδευτής μας κ. Τζέρσυ Ομπρίμσκυ, ο οποίος ομίλησε  δια τον ανδριάντα του ηρώου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο Ιβανόφιο το οποίο έλαβε και το όνομα του. Τιμητικάς βολάς έριξαν οι ομογενείς και φιλέλληνες εκπαιδευταί συμπεριλαμβανομένης και της θυγατέρας του κ. Γερασίμου Αμβροσιάτου την οποία εκπαίδευσε ο γραμματεύς μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος και η κ. Γουίλντα Γουόρεν. Μετά το πέρας των ασκήσεων εγενετο συνεδρίασις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας όπου συνεζητήθη εκτενώς το θέμα της προβολής της ιστορικής μάχης του Μαραθώνος όπου σκοτεινές δυνάμεις έξωθεν του Ελληνικού χώρου παντιοτρόπως προσπαθούν να αποκρύψουν πως οι Έλληνες ενωμένοι έβαλαν πλάτη δια να προστατεύσουν όχι μόνο τον ελληνικό χώρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη από τον κατακτητή το 490 π.Χ.
Με πρόταση του κ. Γεωργίου Αργυρού και  του κ. Κώστα Μετράκου απεφασίσθη να ζητηθεί με ανακοινώσεις στα ΜΜΕ της ομογενείας ερωτηματολόγιο όπου έφηβοι ομογενείς να μπορούν να καταθέσουν την άποψη των δια τους λόγους όπου στους διεθνείς Μαραθωνίους δεν δίδονται αναμνηστικά μετάλλια στη μνήμη των ουσιαστικά ηρώων της μάχης. Η πρόστασις εδευτερώθη από τον κ. Στυλιανό Μανή και τον κ. Γεώργιο Μανίκα και εψηφίσθη ομοφώνως ως ακολούθως το ότι θα δωθούν δωρεάν Μαθήματα δια έκδοση άδειας οπλοφορίας σε ομογενείς εφήβους ηλικίας 21 – 30 ετών , απεφάσισε να προσφέρει η Ομοσπονδία μας δια να τους χρησιμεύσει δια τας εργασίας των ως και τη σκοπευτική αγωγή. Οι ομογενείς έφηβοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικώς στον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Βασίλη Παπαυγέρη, επιστολή και να απαντήσουν στα κάτωθι ερωτήματα: 1.Δια ποιον λόγο στους Διεθνείς Μαραθωνίους που ξεκινούν από τον Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο δίδεται το αναμνηστικό μετάλλιο στην μνήμη του αειμνήστου ιατρού Γρηγόρη Λαμπράκη και δεν δίνεται στα ονόματα των στρατηγών Θεμιστοκλή ή Μιλτιάδη οι οποίοι ήσαν οι πρωτεργάτες της νίκης στο Μαραθώνα εναντίον των Περσών το 490 π.Χ. 2.Διατί παντελώς αγνοούν τους Αθηναίους οι οποίοι αφιέρωσαν στον θεό Πάνα τη μάχη του Μαραθώνα διότι πίστευαν ότι ο συμπαθής θεός τους βοήθησε να κερδίσουν σπέρνοντας πανικό στους Πέρσες και δε δίδουν αναμνηστικό στο όνομα αυτού. 3.Διατί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εις τον θυρεό που αναγράφεται Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο έχουν τοποθετήσει αντί το πρόσωπο του Αριστοτέλους τον Άγιο Δημήτριο. Δεν θα ήτο πρέπον ο Άγιος Δημήτριος, ο οποίος είναι ο προστάτης των Θεσσαλονικέων να τιμάται παραπλεύρως με τον δικό του θυρεό; Οι έφηβοι ομογενείς που θα απατήσουν ηλεκτρονικώς θα δημοσιευθούν περιληπτικώς αι απόψεις των και τα ονόματα των στα ΜΜΕ. Θα επιλεγούν δε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Αποστείλατε τας απαντήσεις σας στον κ. Β. Παπαυγέρη E-mail ushhfsaec@yahoo.com Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα: 1917 399 0394, 1347 778 8501.
Ο Γραμματέας της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος ανακοίνωσε στο Συμβούλιο  τας εισηγήσεις του κ. Σώτου Ζακχαίου, τέως επιτετραμμένου Πρέσβεως της Κύπρου στον ΟΗΕ και ειδικού διαπραγματευτού της Κυπριακής Δημοκρατίας δια το Κυπριακό σήμερον, του τέως Γενικού Προξένου της Κύπρου στη Νέα Υόρκη  κ. Πλάτωνος Κυριακίδη, του κ. Ελευθερίου Χατζηστερκώτη, επιτετραμμένου του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου, του κ. Γεωργίου Ιεροδιακόνου, του Πρόεδρου της Παγκόσμιας Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας κ. Παναγιώτη Δούκα, της κ. Ελένης Μανή – Παπαϊωάννου, επιτετραμμένης της Επιτροπής Δημοσίας Τάξεως της Ομοσπονδίας μας, της κ. Θεοπίστης – Ελένης Πασχαλάκη επιτετραμμένης της Ομοσπονδίας μας για θέματα Μακεδονίας – Θράκης ως και του Προέδρου του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου HANC κ. Βασιλείου Ματαράγκα.
Το Διοικητικό μας Συμβούλιο εδέχθη και ομοφώνως απεφάσισε να τιμηθεί η μνήμη της Μαρίας Γερμανού- Ζουπανιώτη με σκοπευτικούς αγώνες την Κυριακή 21 Μαΐου 2017  στις 11.30 το πρωί στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον στο Λονγκ Αϊλαντ της Ν. Υόρκης.  Η θανούσα διετέλεσε ευδοκίμως, επιτετραμμένη του γραφείου του Πρέσβεως της Κύπρου στον ΟΗΕ. Προσέφερε δε ανεκτιμήτους υπηρεσίας ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία  να αποτελεί οντότητα ως Κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο εδέχθη τας εισηγήσεις του κ. Σώτου Ζακχαίου, τέως επιτετραμμένου Πρέσβεως της Κύπρου στον ΟΗΕ και ειδικού διαπραγματευτού της Κυπριακής Δημοκρατίας δια το Κυπριακό σήμερον, του τέως Γενικού Προξένου της Κύπρου στη Νέα Υόρκη  κ. Πλάτωνος Κυριακίδη επί τιμή Πρέσβεως της Κυπραικής Δημοκρατίας, του κ. Ελευθερίου Χατζηστερκώτη, επιτετραμμένου του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου, ως και του κ. Γεωργίου Ιεροδιακόνου, αμφοτέρων Συμβούλων Κυπριακών υποθέσεων της Ομοσπονδίας μας. Επίσης του Πρόεδρου της Παγκόσμιας Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας κ. Παναγιώτη Δούκα εντεταλμένου ημών κοινωνικών υπηρεσιών. Της κ. Ελένης Μανή – Παπαϊωάννου, επιτετραμμένης της Επιτροπής Δημοσίας Τάξεως της Ομοσπονδίας μας, της κ. Θεοπίστης – Ελένης Πασχαλάκη επιτετραμμένης της Ομοσπονδίας μας για θέματα Μακεδονίας – Θράκης ως και του Προέδρου του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου HANC κ. Βασιλείου Ματαράγκα και ομοφώνως απεφάσισε να τιμηθεί η μνήμη αυτής, δίδοντας εντολή, τας τιμητικάς βολάς να πραγματοποιήσουν ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Βασίλης Παπαυγέρης, ο κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος επιτετραμμένος των εφήβων, ο κ. Γεώργιος Αργυρός επιτετραμμένος πολιτικής ευνομίας, ως και εκπρόσωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας  Αμερικής που θα παραστούν στους αγώνες. Η μεταστάσα διετέλεσε  σύμβουλος ημών διά θέματα ΟΗΕ – ΕΕ.
Ο Διευθυντής Εκπαιδεύσεως κ. Γεώργιος Μανίκας έδωσε εντολή, τας τιμητικάς βολάς να πραγματοποιήσουν ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Βασίλης Παπαυγέρης, ο κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος επιτετραμμένος των εφήβων, ο κ. Γεώργιος Αργυρός επιτετραμμένος πολιτικής ευνομίας, οι φιλέλληνες εκπαιδευταί Awilda και  Waren Field, και  Jerzy Ombrimsky,  ως και εκπρόσωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας  Αμερικής που θα παραστούν στους αγώνες. Την Κυριακή 21η Μαΐου 2017 στις 11.30 το πρωί στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον στο Λονγκ Αϊλαντ της Ν. Υόρκης (έξοδος 71, 495 LIE) Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton NY 11933, phone 631-484-6897 θα τελέσουμε σκοπευτικούς αγώνες στη μνήμη των ηρώων της μάχης του Μαραθώνα, ως και στους νεκρούς που έπεσαν μαχόμενοι αμφότεροι. Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι. Ομογενείς και φιλέλληνες εκπαιδευταί, θα υποδεχθούν στο σκοπευτήριο τους Έλληνες και φιλέλληνες που θα λάβουν μέρος στας ασκήσεις και αγώνες οι οποίοι θα φορούν πορτοκαλί γιλέκα και θα τους υποδεχθούν στο τμήμα ασκήσεων δια το πιστόλι αρχικώς. Όλα τα νέα μέλη της Ομοσπονδίας θα πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικώς τους κανονισμούς που διέπουν  την άσκηση των στο σκοπευτήριο όπου ομογενείς και φιλέλληνες εκπαιδευταί εντεταλμένοι των πολιτειακών και ομοσπονδιακών αρχών των ΗΠΑ, θα τους δώσουν τα κατατοπιστικά αυτά μαθήματα δωρεάν.
Ο Πρόεδρος μας ανέφερε στο διοικητικό Συμβούλιο ότι η εμπορική έκθεσις ΕΡΜΗΣ 2017 εσημείωσε μεγάλη επιτυχία την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 στο φημισμένο μέρος Ρωσικό Τεϊοπωλείο της Νέας Υόρκης στους 57 δρόμους και εβδόμη λεωφόρο με πληθώρα κόσμου, ως και η επίσημος έκθεσις που εγένετο στην Πενσιλβάνια την Τετάρτη  26 Απριλίου 2017. Τοιουτοτρόπως το διοικητικό συμβούλιο απεφάσισε εγγράφως να εκφράσει την ευαρέσκεια του στο πρόσωπο του κ. Παύλου Κοτρότσιου τέως προέδρου του HANC , ο οποίος έχει ματαλαμπαδεύσει επίσης τον αγώνα του δια την βοήθεια των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ ΗΠΑ, Κύπρου και Ελλάδος εις τας θυγατέρας αυτού αι οποίαι προβάλουν όλας τας εκδηλώσεις στο διαδίκτυο. Εις το Διοικητικό Συμβούλιο, ανεφέρθη από την κ. Ελένη Μανή Παπαϊωάννου ότι με μεγάλη επιτυχία εγένετο η παρέλασις για την 25η Μαρτίου που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων της Πολιτείας του Ιλινόις στην πόλη του Σικάγου όπου ο πρόεδρος αυτής κ. Βασίλειος Ματαράγκας και το διοικητικό του συμβούλιο έδωσαν δείγματα ότι οι ομογενείς τιμούν την εθνική μας επέτειο για την ανεξαρτησία της Ελλάδος όπου ήτο προσκεκλημένος και παρέστη ο Υπουργός Εσωτερικών της γενέτειρας κ. Κουρουπλής. Ο δε πρόεδρος της Παγκόσμιας Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας κ. Παναγιώτης Δούκας ανέφερε ότι η παρέλασις που εγένετο στην πόλη της Βοστόνης στις 30 Απριλίου 2017 είχε τιμώμενο πρόσωπο τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος κ. Μπακογιάννη, και παρόλη την δυνατή καταρρακτώδη βροχή επραγματοποιήθη η παρέλασις. Ταυτοχρόνως, ο πρόεδρος μας κ. Στυλιανός Μανής ανέφερε ότι είχε συνομιλία με τον αρθρογράφο εκκλησιαστικών θεμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και πολλαπλών εφημερίδων στας ΗΠΑ και στην Ελλάδα κ. Θεόδωρο Καλμούκο ο οποίος εκτελεί χρέη ιεροψάλτου στην πόλη της Βοστόνης, και ο οποίος ανέφερε στον κ. Mανή ότι στη νήσο Μυτιλήνη από όπου κατάγεται πρόσφυγες από κακοήθεια και φανατισμό εσύλησαν αρκετούς τάφους και μεταξύ αυτών του πατρός του κ. Καλμούκου και του παππού αυτού. Τον αποτροπιασμό του επίσης εξέφρασε ο ιερεύς Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Παντελίδης εκκλησιαστικός προϊστάμενος στο χωριό Σταυροχώρι του Κιλκίς, ο οποίος του ανέφερε ότι αρκετοί πρόσφυγες έχουν προβεί σε βανδαλισμούς στα διάφορα προσκυνητάρια τα οποία υπάρχουν σε επικίνδυνα μέρη των δρόμων όπου έχουν συμβεί θανατηφόρα ατυχήματα.
Απεβίωσε στις 10 Μαΐου 2017  ο Μητροπολίτης  κυρός Μελόης  στη Νέα Υόρκη. Στην εξόδιο ακολουθία  η οποία θα γίνει την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 εις τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, θα παραστεί εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας ο Πρόεδρός μας κ. Στυλιανός Μανής με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας κ. Παναγιώτης Δούκας με επιτελείς του. Σημειωτέον ότι ο πρόεδρος μας γνώριζε τον αποθανόντα όταν ήτο διάκονος εις τον Ιερό Ναό  Άγιου Αρτεμίου στο Παγκράτι, και ο πρόεδρός μας ήτο σε ηλικία 13 ετών. Ο πρόεδρος μας θα ενημερώσει τηλεφωνικώς τον Ιερομόναχο Ιωαννίκιο Αθωνίτη στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου όρους   ο οποίος  είχε τον μακαριστό ανάδοχο και ετέλεσε και το μυστήριο της βαπτίσεως.

                    New York , May 11, 2017
Art Student with Glue Gun Provokes Lockdown, Soul Searching at New York Liberal Arts College On Monday evening, the campus of Colgate University – a private liberal arts school located in idyllic central New York State – went into lockdown over a report of an “active shooter” roving the grounds. The school would later inform the media, “At approximately 8:00 p.m. May 1, an individual entered the O’Connor Campus Center while carrying what witnesses believed was a weapon. Campus Safety initiated a campus lockdown in response to these reports.” A “thorough investigation” and “campus-wide search” later revealed the true source of the complaint: an art student working on a project had been seen carrying a glue gun. By Tuesday morning, the all-clear was sounded but not before a SWAT team, a variety of local law enforcement agencies, and what was described as “a tank” had responded to the incident. According to the Washington Post, “some students at Colgate were upset when they learned that they had been worried for hours for something that was never a threat.” That’s a reasonable response to a gross overreaction based on ignorance and underexposure.  Unfortunately, these sorts of overreactions have become virtually institutionalized in educational environments, where the mere idea of a firearm – however completely detached from any actual threatening or aggressive behavior – is enough to provoke panic and harsh consequences. It truly is deplorable that college-aged students at an “elite” university are so detached from any exposure to firearms – or from any sort of handiwork, apparently – that the mere glimpse of a glue gun could send them into a full-scale panic. Media reports have not indicated the student carrying the glue gun made any threatening gestures with it.  Colgate President Brian W. Casey released a statement in which he said he has asked the campus safety director to take administrative leave while the response to the incident is reviewed. Fortunately, it does not appear the student who innocently possessed the glue gun is going to be disciplined for the event. In that regard, he has been treated far more fairly than any number of other students – some far too young to understand or even be aware of firearm-related violence – who were severely harangued and punished for equally harmless behavior.  In one case, for example, a five-year-old brought a cowboy-style, orange-safety-tipped toy cap gun onto a school bus to show to his friend, who had allegedly brought a water gun on the bus a day earlier. Even after it was confirmed that the gun was a toy, the boy was subjected to a lengthy two-hour interrogation by school officials during which he wet his pants. He was then suspended for 10 days.
In Pennsylvania, a 5-year-old girl was initially suspended for 10 days on allegations of a “terroristic threat” for merely talking about playing with a Hello Kitty “bubble gun” that “shoots” soap bubbles. The punishment was reduced to two days (and the charge reduced to “threat to harm others”) after the mother agreed to the school’s condition that the girl be evaluated by a therapist. Unsurprisingly, the evaluation described the girl as “typical 5-year-old by temperament and interests" with no history of mood swings, irritability, depression, attention deficit disorder, learning issues or other problems, whose comments portrayed “no harmful or predatory intent.” The therapist additionally absolved the girl’s mother of “poor parenting” leading up to the situation. It’s ironic that children and their parents are being forced into mental health evaluations when it’s clearly the administrators of these schools who are behaving irrationally and harmfully. Hopefully, the fact that student at an “elite” university has now been implicated in this lamentable state of affairs will help shed light on the fact that the overreaction of educational professionals to any circumstance that hints at firearms is ultimately harmful to students. Ignorance of any sort only serves to harm the credibility or effectiveness of any institution that purports to educate others. Our Federation ushhfsaec.org Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us,  hwwcfjse.us” has been scheduled for Sundays 2017 at 11.30 AM: at May 21, in memory of Maria Germanou-Zoupanioti, special Advisor to the UN&EU Affairs. The Battle of Marathon 490 BC-Generals GR Army Miltiades & Themistocles. In Blessed Memory Of Metropolitan Philotheos Of Meloa Fail Acleep in The Lord on 10 May 2017, Formerly Greek Orthodox Church Chaplan for our Federation. & June 25, October 15,November 12,for 2017. & for Sundays 2018 at 11,30AM: 22 April, 20 May, 24 June,16 September, 21 October, 18 November,2018. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897. You should bring along in the Calverton Shooting Range, Protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card. For more information and Pre- registration, call our Vice-president Bill Papavgeris 1917 399 0394, 1347 778 8501. E-mail ushhfsaec@yahoo.com   Juniors are well come & Must be accompanied by a parent or adult guardian. You should bring along in the Calverton Shooting Range, Protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card (visitors to US must bring passports). New Members Must In the Range to be Familiar with the Range Safety Rules  & Regulations, 30 Minutes Prior of the Shooting Exercises at 11.00AM: ( Mr Raymon Chaput and his Family, Mrs Hellen Metrakos and Family, Mr Yi Chen and His Wife, Mr Tefko Bolano, Mr Sam Shaheen and his Family-owner of Snypex Optics, Mrs Maria Skopelitou- Chalari. ,Theodore Vasilopoulos, Juan Alvarez.:( Hunter Education Range Cource-Free Seminar by our Federation CMP-DCM & NRA -NYSDEC Instructors)  Geoege Manikas , Venetia Valsamaki, Jerzy Obrimski, Gerasimos Amvosiatos, George Argyros, Warren & Awilda Fields, Eleni Manners, Jerry Mierzwa, Steven Manners, Kenneth Silas, Patroklos Stavrou, Peter Doukas, Sylwester Wojdyla, Malcom Pack, Theopisti Eleni-Paschalaki, Gus Metrakos, Nikolaos Papaioannou, Spyridon Christoforatos. Illinois: Last Chance to Save your Local Gun Dealer! The Illinois House of Representatives may consider Senate Bill 1657, legislation that could put your local gun dealer out of business, at any time! It is imperative that you contact your state Representative IMMEDIATELY and strongly urge them to OPPOSE SB 1657! SB 1657 would create onerous mandatory regulations, fees potentially in the thousands of dollars and excessive amounts of red tape that would almost assuredly force the closure of many firearm dealers, and prevent prospective owners from opening new ones.  The federal Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) already licenses and closely monitors all federally licensed firearm dealers (FFLs)  and strictly enforces any violation of federal law.   SB 1657 goes far beyond federal law and is designed to shut down as many FFLs as possible. Again, please click the “Take Action” button above to contact your state Representative and urge them to strongly oppose SB 1657!  Stay tuned to www.nraila.org and your email inbox for further updates on this bill. The Officers and Directors of the USHHFSAEC , Affiliated Clubs and Members, are pleased to welcome you to 2017 Regular Monthly Meeting of our Federation & Board Members of our  Clubs and Organizations  being held Tuesday June 12 2017 at 8-11PM at our Federation Headquarters 4523 Broadway Avenue Suite 5B in Manhattan NYC, corner of 193 Street , {Take Subway A. to 190 Street Station}. Tel: 212-942-9167 & 3477788501,  Mob 9173990394 & 631-824-3644.

.................................

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Η Ομοσπονδία μας τιμά τήν Λαμπρή  τών Απανταχού  Ελλήνων τήν 16η Απριλἰου 2017 , φέρει  στήν επιφάνεια τά Λόγια τού Θεανθρώπου, δια τόν Απανταχού Ελληνισμό  «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του ανθρώπου», αυτα μας λέγει το Ευαγγέλιο, αλλά ο Ιησούς δέν είπε μόνον αυτά τά λόγια αλλά συνέχισε. «Ελλάς γαρ μόνη αψευδώς ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα Θείον, ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην. Νυν εδοξάσθη ο Υιός του Ανθρώπου» δηλαδή «Διότι μόνον η Ελλάς φέρει στον κόσμο ανθρώπους, οι οποίοι είναι γένος ουράνιο και βλαστός θεϊκός  και δημιουργεί λογική σκέψη, η οποία έχει την ικανότητα να κατακτήσει τις επιστήμες». Είναι ευτύχημα που ο Επίσκοπος Καισαρείας Ευσέβιος διέσωσε ολόκληρη την πρόταση αφού στο διατηρούμενο ευαγγελικό κείμενο εμφανίζεται μόνον το: «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του ανθρώπου».
Ενημερώνουμε τούς απανταχού  ¨Έλληνες καί Φιλέλληνες , διά τόν μεγαλύτερο Σφαγέα τής Ελλάδος  ΑΛΑΡΙΧΟ ΜΕΓΑ (370μ.Χ.) όπου η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ως και η Ορθόδοξος Εκκλησία αποκρύπτουν με επιμέλεια, και  τηρούν  σιγή ιχθύος περί του ως άνω σφαγέως του Ελληνισμού. Σημειωτέον ότι ο Αλάριχος ήτο χριστιανός γερμανικής καταγωγής , από τους οπαδούς του αιρετικού Αρείου, κατασφάζοντας στην Πελοπόννησο, Ηπειρωτική Ελλάδα , και Βαλκανική χερσόνησο τους απανταχού Έλληνες. Διοργανώνουμε με τη βοήθεια του επιτετραμμένου ημών δια Κυπριακάς υποθέσεις κ. Γεωργίου Ιεροδιακόνου του Κλεάνθους e-mail: iero.phaethon@gmail.com, τηλ 30-210-6547216, Σκοπευτικούς αγώνες καί ασκήσεις στήν μνήμη όλων των Ελλήνων που εσφαγιάσθησαν από τον ως άνω δολοφόνο, την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 και ώρα 12.00, στο σκοπευτήριο του Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933. phone 631-484-6897 . Ως καί  τον ήρωα Γεώργιο Σαίνοβιτς Ιβάνοφ Ελληνοπολωνό από την Βαρσοβία,  ήρωα του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και ειδικό σαμποτέρ των συμμάχων της μυστικής υπηρεσίας SOE , Ανάμεσα στα πολλά σαμποτάζ που οργάνωσε σε συνεργασία με αντιστασιακές οργανώσεις, το πιο σημαντικό ήταν στο εργοστάσιο Μαλτσινιώτη, όπου επισκευάζονταν οι κινητήρες των αεροπλάνων της Λουφτβάφε. Η δολιοφθορά προκάλεσε την πτώση 400-450 αεροσκαφών στην Β. Αφρική, σύμφωνα με γερμανικές εκτιμήσεις, εξαιτίας της οποίας οι δυνάμεις του Άξονα υποχώρησαν 2300 χιλιόμετρα δυτικά μέσα σε διάστημα 6 μηνών. Θεωρείται το μεγαλύτερο σαμποτάζ του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η σταδιοδρομία του που στεφανώθηκε από την υπέρτατη θυσία συνοψίζεται με συντομία στην επιτύμβιο επιγραφή στον τάφο του, στο 3ο κοιμητήριο Νίκαιας: «Γεώργιος Ιβάνοφ, έπεσε υπέρ της Ελευθερίας». Θεωρείται στην Ελλάδα ο ήρωας του Σταδίου Ιβανόφειο.  Επιπλέων δε  τον 18ο  Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ulysses Grant ( Καθότι οι Αγώνες  τής 12 Μαρτίου 2017 Αναβλήθηκαν λόγω καιρικών συνθηκών) καί θά γίνουν στις 30 Απριλίου 2017 Δια προεγγραφάς  απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Παπαυγέρη στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com, τηλ. 19173990394 , 1347 778 8501 .

Ομογενείς  καί  Φιλέλληνες  Εκπαιδευταί  στό Σκοπευτήριο , όπου θά φορούν πορτοκαλί γιλέκα, θα σας υποδεχθούν. Διά περισσοτέρας πληροφορίας δια τούς Αγώνες μας διά το 2017 ( 30 Απριλίου, 21 Μαίου, 25 Ιουνίου, 15 Οκτωβρίου, 12 Νοεμβρίου 2017) απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο κ Βασίλη Παπαυγέρη τηλ 917-399-0394, 347-778-8501. E-Mail ushhfsaec@yahoo.com.  Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή διά του γενικού διευθυντή της Pere Miro δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των έτσι κι αλλιώς προβληματικών εκλογών στην Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή, που ανέδειξε οριακά και με πολλά ερωτήματα ως Έλληνα «Αθάνατο» τον Σπύρο Καπράλο. Με σχετική επιστολή του, ο κ. Miro, στις 8 Μαρτίου, ανακοινώνει ότι η ΔΟΕ θα περιμένει τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων και τις όποιες άλλες εξελίξεις για να δεχθεί τον Έλληνα εκπρόσωπο στις τάξεις της για την επόμενη περίοδο. Για τη ΔΟΕ είναι πολύ πιθανό οι αποφάσεις των δικαστηρίων να προκαλέσουν ακύρωση των εκλογών και επανάληψη της διαδικασίας. Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. Η ιστορία έχει από όλα. Ίντριγκα, πολιτική, επιχειρηματικά συμφέροντα, μαύρο χρήμα, εξαγορές συνειδήσεων, εκβιασμούς, μέχρι και επεισόδια με άσκηση σωματικής βία Όλα ξεκινάνε από τη σφαγή που έγινε στην πλειονότητα των ομοσπονδιών για την εκλογή του εκπροσώπου τους στις εκλογές της ΕΟΕ. Ακολούθησαν πλείστες όσες δικαστικές διαμάχες και εκδικάσεις ασφαλιστικών μέτρων με πρωταγωνιστές κάποιους που ήθελαν ή δεν ήθελαν να ψηφίσει ο τάδε ή ο δείνα ως εκπρόσωπος της κάθε ομοσπονδίας. Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, ακολούθησαν φήμες για την έντονη υποστήριξη επιχειρηματιών (και) του ποδοσφαίρου προς καθέναν εκ των δύο υποψηφίων για την προεδρία της ΕΟΕ, που έφθασαν έως τα δημοσιογραφικά γραφεία. Και πάλι το παζeλ δεν είχε συμπληρωθεί. Κυκλοφόρησαν τότε πληροφορίες περί εξαγοράς ψήφων με τίμημα μέχρι και 100.000 ευρώ ανά ψήφο.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ { Με αφορμή την επέτειο έναρξης της Επανάστασης του 1821, που άρχισε στην Αερόπολη Λακωνίας (πρώην Τσίμοβα, περιοχή Μάνης) στις 17 Μαρτίου 1821, απευθύνουμε θερμό χαιρετισμό στην Ομογένεια Αμερικής και στον λαό της Ελλάδας, καί τούς απανταχού Φιλλέληνες. Τονίζωντας  ´Οτι ή Επανάσταση, μετά από 4 αιώνες σκλαβιάς, πιστοποίησε την ανδρεία των Ελλήνων και την άρνησή τους να αφομοιωθούν, αφού διατήρησαν την γλώσσα και τις παραδόσεις, παρά τους διωγμούς που υπέστησαν. Και το παράδειγμά τους, σε ότι αφορά την διατήρηση της γλώσσας μας της ελληνικής, πρέπει να μας διδάξει πολλά, ειδικά εμάς τους 'Ελληνες στις ΗΠΑ. Η Επανάσταση των Ελλήνων εναντίον της οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Τουρκίας) που εορτάζουμε- τιμούμε στις 25 Μαρτίου και ο ηρωϊσμός τους, πρέπει να μας εμπνέουν και να μας διδάσκουν ότι τίποτα δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται με αγώνες και θυσίες, ειδικά η ελευθερία. Να μην ξεχνάμε ότι η Επανάσταση 1821, δημιούργησε ένα τεράστιο φιλελληνικό ρεύμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αμερικανοί, πήγαν στην Ελλάδα και πολέμησαν μαζί και δίπλα στους 'Ελληνες επαναστάτες-μαχητές. Τζορτζ Τζάρβις, Σάμιουελ Χάουϊ, είναι δύο από τα πολλά λαμπρά παραδείγματα.Η ονομασία της πόλης Greece στα βόρεια της Πολιτείας (State) Νέας Υόρκης, 22 Μαρτίου 1822, γιά να τιμηθεί η Επανάσταση των Ελλήνων, πιστοποιεί τον μεγάλο φιλελληνισμό των Αμερικανών και τον σεβασμό τους στον αγώνα των Ελλήνων γιά ελευθερία, ανεξαρτησία. Η ονομασία και άλλων πόλεων στις ΗΠΑ, με ονόματα ηρώων της επανάστασης ή τόπων που έγιναν καθοριστικές μάχες, πιστοποιεί, επίσης, την επίδραση της Επανάστασης του '21 στον λαό των ΗΠ Α.
Από την Επανάσταση των Ελλήνων, προέκυψε μετά την απελευθέρωση και το κράτος Ελλάδα. Τιμούμε τον αγώνα των προγόνων μας και τις θυσίες τους.

Η παρακαταθήκη που μας άφησε ο ιδρυτής του φιλανθρωπικού Ιδρύματος Γεώργιος Γρίβας Διγενής, που σκοπό έχει να προικοδοτήσει τις χήρες και τα ορφανά, και να σπουδάσουν τα θύματα της θηριωδίας του Άγγλου στρατάρχου Χαρτιγκ στην Κύπρο, συνοψίζονται στα παρακάτω λόγια: « Αν λαχταρας τήν Λευτεριά Σέ Ξένους μήν Ελπίζεις, μόνος σου Πάρ την  αν μπορείς. Αλλιώς δέν τήν αξίζεις». Είμεθα πεπεισμένοι ότι το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος υπό την ηγεσία του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω κ. Παναγιώτη Γιορκά ο οποίος διαμένει στην Πάφ,ο θα αξιοποιήσει το Ίδρυμα ώστε να υλοποιηθούν οι σκέψεις του στρατηγού Γρίβα δια όλα τα θύματα, των οποίων οι συγγενείς έδωσαν το αίμα τους δια να ενωθούν με τη μητέρα Ελλάδα. Στους απανταχού Έλληνες και φιλέλληνες ευχόμεθα υγεία και χαρά στις οικογένειές τους, υπενθυμίζοντας εις αυτούς εγρήγορση και ετοιμότητα. ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ.

Η Ομοσπονδία μας ως μέλος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου HANC, και επιτετραμμένη αρχή δια την δημόσια τάξη συνεχίζει τας αόκνους ενεργείας της  δια την κινητοποίηση του Ελληνισμού στην Αμερική με το Διοικητικό Συμβούλιο της υπό την προεδρία του Κυρίου Στυλιανού Μανή ,και του Γραματέως Κυρίου Σπυρἰδωνος Χριστοφοράτου, σέ κοινή συνεργασία  με το HANC υπὀ τήν προεδρία τού Κυρίου Βασιλείου Ματαράγκα και του Γραμματέως αυτού κ. Παναγιώτη Μπαλτατζή. Κατά τη μετάβαση του προέδρου μας κ. Στυλιανού Μανή ως εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας στο ξενοδοχείο Capital Hilton της Γουάσιγκτον  το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 όπου δια το νομοπαρασκευαστικό ινστιτούτο  ΑΗΙ ο εκτελεστικός διευθυντής κ. Νίκος Λαρυγκάκης είχε προσκεκλημένους σε πρωινό τον πρέσβη της Ελλάδος κ. Χαράλαμπο Λαλάκο και τον πρέσβη της Κύπρου κ. Λεωνίδα  Παντελίδη δια να δώσουν συνεντεύξεις , η απαρτία των δημοσιογράφων ήτο περιορισμένη και η αίθουσα  ήτο κατάμεστη από διπλωματικούς υπαλλήλους των αμφοτέρων πρεσβειών. Η παρουσία υπαλλήλου του υπουργείου εξωτερικών των ΗΠΑ έκανε τον συντονιστή κ. Λαρυγκάκη να απευθύνει τας περισσοτέρας ερωτήσεις στους πρέσβεις αποκλείοντας την πλειονότητα των συμμετεχόντων που ζητούσαν τον λόγο. Αμφότεροι οι πρέσβεις είχαν κοινή γραμμή πλεύσεως η οποία εν τη ουσία δεν επροστάτευε την ακεραιτότητα της Ελλάδος και Κύπρου. Μετά δε το πέρας της συνεντεύξεως εξηφανίσθησαν παραχρήμα χωρίς να γνωριστούν ή να δώσουν χειραψία  από άτομα που είχαν προσέλθει από πολιτείες των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου εξωτερικών στην ομιλία του ήτο λακωνικότατος με τας οδηγίας τας οποίας είχε εκφραζόμενος το ότι όλοι οι γείτονες μας ανήκουν στην αυτή συμμαχία και ότι τα εθνικά θέματα που υφίστανται θα λυθούν κεκλεισμένων θυρών.

Our Federation ushhfsaec.org Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us,  hwwcfjse.us” has been scheduled for Sundays 2017 at 12.30 noon, at the Range ( Hunder Education Range Cource-Free Seminar by our Federation CMP-DCM & NRA -NYSDEC Instructors{Geoege Manikas , Venetia Valsamaki, Jerzy Obrimski, Gerasimos Amvosiatos, George Argyros, Warren & Awilda Fields, Eleni Manners, Jerry Mierzwa, Steven Manners, kenneth Silas, Patroklos Stavrou, Peter Doukas, Sylwester Wojdyla, Maria Skopelitou-Chalari, Malcom Pack, George Ierodiakonos, Theopisti Eleni-Paschalaki, Gus Metrakos, Nikolaos Papaioannou, Dionysios Pylarinos. Spyridon Christoforatos, Andreas Karacostas.:}for  Sundays April 30 in memory of Jerzy Szajnowicz-Iwanow (14 December 1911 – Athens, 4 January 1943) was a Greek-Polish athlete who fought as a saboteur in the Greek Resistance during World War II and was executed by the Germans , also in memory of the Hellenic Heritage victims they killed by Alaric I (370 a.C.) [Also memory of  Ulysses Grant the 18th Presiden of USA  because of weather conditions on March 12 , 2017, postpone the shooting exercises for April 30 2017] May 21, June 25, October 15,November 12,for 2017. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897. You should bring along in the Calverton Shooting Range, Protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card. The price of entry to .For more information and Pre- registration , call our Vice-president Bill Papavgeris 1917 399 0394, 1347 778 8501 . E-mail ushhfsaec@yahoo.com   Juniors are wellcome & Must be accompanied by a parent or adult guardian.You should bring along in the Calverton Shooting Range, Protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card (visitors to US must bring passports). California Shall issue Legislation to be Heard On Tuesday, April 4 29127{On Tuesday, April 4, Assrmbly Bill 757and Assemblly Bill 521 will be heard in their respective committees. It’s critical that you show your support for the bills by either attending the hearings in person and/or contacting members of the committee by using the take action button below.Assembly Bill 757 sponsored by Melissa Melendez (R-67), also known as the “shall-issue” bill, addresses the inequitable nature of California’s current concealed carry law. Current law outlines a number of requirements for the issuance of a concealed carry license including the existence of “good cause.” This critical requirement is left undefined, leaving discretion for the issuing authority to determine whether a license “may” be issued. This lack of definition has allowed issuing authorities to discriminate against many applicants or use the licensing process to favor certain individuals rather than issue licenses in an equitable and consistent manner. AB 757 would resolve this issue by defining “good cause” and stating that the issuing authority “shall” issue a license if the outlined criteria is met.

President Donald J. Trump Proclaims March 25, 2017, as Greek Independence Day: A National Day of Celebration of Greek and American Democracy .Greek Independence Day A National Day Of Celebration Of Greek and American Democracy, 2017
BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA A PROCLAMATION
This year marks the 196th anniversary of Greek independence.  Greek and American democracy are forever intertwined. American patriots built our Republic on the ancient Greeks' groundbreaking idea that the people should decide their political fates.  As a young Nation, only recently free from Great Britain and securing its place on the world stage, America served as a source of inspiration for the revolutionary and freedom-loving Greeks who sought their own independence.  Indeed, American citizens stood united with the people of Greece in its "glorious cause" of democracy and freedom, as expressed by Philadelphia's Franklin Gazette at the time.The ideas and ideals of the ancient Greeks altered the course of human history, from our own American Republic to the modern Greek state and many other nations.  All those who believe in the refrain "liberty and justice for all," and who are devoted to democracy and rule of law, owe a debt of gratitude to Greece and the foundational principles that took root in the ancient city-state of Athens. On this Greek Independence Day, we express our deep gratitude for Greece's enduring friendship in a region that has experienced great uncertainty.  Greece is an important partner in our engagements throughout the international sphere.  We look forward to strengthening our excellent bilateral defense relationship, and recognize the value and importance Greece's role as a strong ally in the North Atlantic Treaty Organization.
The American people join Greece in celebrating another milestone in its independent history, and we look forward to a future of shared success as partners and allies.  NOW, THEREFORE, I, DONALD J. TRUMP, President of the United States of America, by virtue of the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States, do hereby proclaim March 25, 2017, as Greek Independence Day:  A National Day of Celebration of Greek and American Democracy.  I call upon the people of the United States to observe this day with appropriate ceremonies and activities.IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this
twenty-fourth day of March, in the year of our Lord two thousand seventeen, and of the Independence of the United States of America the two hundred and forty-first.
DONALD J. TRUMP

AHI Hosts Briefing with Top Greek, Cypriot Diplomats to U.S.
WASHINGTON, DC — The American Hellenic Institute (AHI) hosted a breakfast briefing with Ambassador Haris Lalacos, ambassador of the Hellenic Republic to the U.S., and Ambassador Leonides Pantelides, ambassador of the Republic of Cyprus to the U.S., March 11, 2017, at the Capital Hilton. AHI President Nick Larigakis moderated. In his opening remarks, President Larigakis addressed the importance of two major crises challenging Greece and Cyprus and added that Turkey presents an additional challenge to an already delicate situation.
“As we are all aware, Greece continues to address two crises – economic and migratory,” Larigakis said. “As daunting as these challenges are, Greece’s foreign policy hurdles all remain thanks largely in part to its neighbors, Turkey and FYROM. Despite these domestic and foreign policy challenges, Greece, a frontline state in the fight against terrorism, remains an invaluable contributor to United States and NATO security interests in the Mediterranean.”
He added, “For Cyprus, all eyes have been on the settlement talks, which are currently at an impasse.”Ambassador Lalacos expressed his gratitude for the continued cooperation between the Embassy of Greece and AHI. He explained despite the deep economic issues that Greece faces, it remains one of the few NATO members that contributes the required minimum 2% of GDP on defense.“The importance of Greece when it comes to the United States can be explained in just two words, Souda Bay,” the ambassador said.  In terms of regional interests, Ambassador Lalacos identified the Balkans and the Black Sea as the two most important regional areas where Greece’s insight can be helpful to all interlocutors. On the matter of Turkish relations, he said it was not possible to discuss the topic “without acknowledging that Cyprus is not resolved.”Ambassador Pantelides spoke briefly about three priorities of Cyprus in Washington. They are: the continuity of support on the resolution to the Cyprus problem, the improvement of bilateral relations, and the resolution of regional issues with the specific position and profile that Cyprus has in the region. “It is very important to not only think of deterrence in the region, but soft power as well,” Ambassador Pantelides said. “Cyprus can be, and will be, a very important partner,” in that aspect The ambassador provided four categories in the negotiations that can be solved between Greek and Turkish Cypriots including: power sharing, territorial arrangements, the economy, and issues of property and missing persons. There were three other categories that he acknowledged could not be solved without the contribution of Turkey, a nation which is currently preoccupied with a constitutional referendum.

...................................

Νέα Υόρκη 7 Μαρτίου 2017
Η Ομοσπονδία μας τιμά με σκοπευτικούς αγώνες και ασκήσεις τον 18ο  Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ulysses Grant στις 12 Μαρτίου 2017 και τον ήρωα Γεώργιο Σαίνοβιτς Ιβάνοφ Ελληνοπολωνό από την Βαρσοβία,  ήρωα του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και ειδικό σαμποτέρ των συμμάχων της μυστικής υπηρεσίας SOE , στους αγώνες που θα γίνουν στις 30 Απριλίου 2017 Κατά την μηνιαία ηλεκτρονική διαδικτυακή σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας που συνεκάλεσε ο Γραμματεύς μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος εγένοντο προτάσεις να τιμηθούν ο 18ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αείμνηστος Ulysses Grant και ο ήρωας Ελληνοπολωνός Γεώργιος Σαϊνοβιτς Ιβάνοφ ο οποίος έπεσε υπέρ της ελευθερίας από το εκτελεστικό απόσπασμα των Γερμανών στην Καισαριανή στην Αθήνα στις 4 Ιανουαρίου 1943. Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας κ. Παναγιώτης Δούκας και σύμβουλος μας δια θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης ανέφερε ότι τα ΜΜΕ στην Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική και ανά την υφήλιο δεν προβάλουν την ιστορικότητα , το ότι οι Έλληνες ανεκάλυψαν την Αμερική ώστε ο 18ος Πρόεδρος των ΗΠΑ να αλλάξει το όνομα του αφού επείσθη ότι ο Οδυσσεύς πάτησε το πόδι του πρώτος.  Ταυτόχρονα  ο ειδικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας και φιλέλληνας κ. Jerzy Obrimsky ανέφερε ότι δεν προβάλλεται όπως θα έπρεπε ο υιοθετημένος από την οικογένεια  Λαμπριανίδη Γεώργιος Σαϊνοβιτς ο οποίος γεννήθηκε το Δεκέμβριο του 1911 και θεωρείται στην Ελλάδα ο ήρωας του Σταδίου Ιβανόφειο. Ο Διευθυντής Εκπαιδεύσεως κ. Γεώργιος Μανίκας έκαμε πρόταση να ανατεθεί στον Προεδρο των Εφήβων κ. Γεράσιμο Αμβροσιάτο η επιμέλεια των αγώνων δια τον 18ο Πρόεδρο των ΗΠΑ στις 12 Μαρτίου 2017 και στις 30 Απριλίου 2017 στον φιλέλληνα κ. Jerzy Obrimsky οι αγώνες για τον Γεώργιο Σαϊνοβιτς. Ώς πρόεδρο τής επιτροπής Ελληνοπολωνικης φιλίας με μέλη τους Sylwester Wojdyla, Georgia Arabatzi, Jerry Mierzwa.Athanasios Papageorgakopoulos,  Gus Metrakos. Awilda Field,Gerasimos Amvrosiatos Worren Field Georgios Argyros Εγένετο πρότασις από τον Γραμματέα της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδωνα Χριστοφοράτο και τον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλειο Παπαυγέρη όπως ο Πρόεδρος μας κ. Στυλιανός Μανής παρακολουθήσει και εκπροσωπήσει την Ομοσπονδία μας στη Γουάσιγκτον πρωτεύουσα των ΗΠΑ την ημερίδα που διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο ΑΗΙ για την 42α επέτειο του  το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 στο ξενοδοχείο The Capital Hilton Washington.DC.  Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίας Τάξεως της Ομοσπονδίας μας κ. Ελένη Παπαϊωάννου ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι ο πρόεδρός μας κ. Στυλιανός Μανής ενημέρωσε τον Στρατιωτικό μας Ακόλουθο ΑΚΑΜΟ στη ουάσιγκτον Συνταγματάρχη κ. Παναγιώτη Καβιδόπουλο δια θέματα υπηρεσιακά ως και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων μείζονος Νέας Υόρκης κ. Πέτρο Γαλάτουλα δια τα θέματα ασφαλείας της παρελάσεως στη Νέα Υόρκη που θα γίνει την Κυριακή 26η Μαρτίου στη 1.30 το μεσημέρι από τους 63 δρόμους και 5τη Λεωφόρο έως την 79η οδό και 5η Λεωφόρο, όπου δεν πρέπει να λείψει ουδείς ομογενής.Το συμβούλιο απεδέχθη ομοφώνως τας ως άνω εισηγήσεις δίδοντας εντολή στον Γραμματέα της Ομοσπονδίας να κάνει τας αναγκαίας αναγγελίας στα μέσα μαζικής ενημερώσεως.
Σκοπευτικούς Αγώνες και ασκήσεις  στη μνήμη του 18ου Προέδρου των ΗΠΑ και του NRA Οδυσσέα Γκραντ (Ulysses Grant) διοργανώνει η Ομοσπονδία μας την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017  στις 11.45 το πρωί στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον στο Λονγκ Αϊλαντ της Ν. Υόρκης (έξοδος 71, 495 LIE) Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton NY 11933, phone 631-484-6897, ως και την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 στη μνήμη του Γεωργίου Σαϊνοβιτς στο ίδιο  σκοπευτήριο, και  προσκαλεί την οργανωμένη Ομογένεια και φιλέλληνες να τιμήσουν τη μνήμη του ανθρώπου ο οποίος γεννήθηκε με το όνομα Hiram, άλλαξε δε το βαπτιστικό του όνομα σε Οδυσσέα, όταν βρήκε τα στοιχεία ότι την Αμερική ανακάλυψε ο πολυμήχανος βασιλεύς της Ιθάκης και ο οποίος τερμάτισε τον εμφύλιο πόλεμο Βορείων και Νοτίων με τα Στρατηγήματα του Πολύενου. Ως Έλληνες αισθανόμεθα υπερήφανοι βλέποντας τη φωτογραφία του στο αμερικανικό χαρτονόμισμα των 50 δολαρίων. Ομογενείς Εκπαιδευταί  στό Σκοπευτήριο , όπου θά φορούν πορτοκαί γιλέκα, θα σας υποδεχθούν. Διά περισσοτέρας πληροφορίας δια τούς Αγώνες μας διά το 2017 ( 12 Μαρτίου, 30 Απριλίου, 21 Μαίου, 25 Ιουνίου, 15 Οκτωβίου, 12 Νοεμβρίου 2017) απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο κ Βασίλη Παπαυγέρη τηλ 917-399-0394, 347-778-8501. E-Mail ushhfsaec@yahoo.com.
Εις τον Γεώργιο ανατέθηκε η αποστολή να συντονίσει την δράση των διαφόρων αντιστασιακών κινήσεων και να οργανώσει το δίκτυο πληροφοριών και τις δολιοφθορές στην Ελλάδα. Στις 13 Οκτωβρίου 1941 το αγγλικό υποβρύχιο Thunderbοlt τον αποβίβασε στην ακτή ανάμεσα στον Άγιο Ανδρέα και τη Νέα Μάκρη για την ανάληψη δράσης ως σαμποτέρ με τον κωδικό 033Β. Ύστερα από έντονη δραστηριότητα σε συνεργασία με αντιστασιακές οργανώσεις, ακολούθησε η σύλληψη του στις 19 Δεκεμβρίου για πρώτη φορά από τους Γερμανούς. Κατόρθωσε να αποδράσει, ακολούθησε η επικήρυξη του για 500.000 δραχμές και στις 29 Δεκεμβρίου αφίσες με τη φωτογραφία του τοιχοκολλήθηκαν σε όλη την Αθήνα. Παρόλο που οι Γερμανοί τον κατεδίωκαν πλέον συστηματικά, συνέχισε την δράση του μεταδίδοντας με τον κρυφό πομπό του πολύτιμες πληροφορίες και κάνοντας σαμποτάζ. Την άνοιξη του 1942 είχε φροντίσει στα πλαίσια της επόμενης αποστολής του να πιάσει δουλειά στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά με το ψευδώνυμο Κυριάκος Παρίσσης. Στις 14 Μαρτίου 1942, ημέρα υπογραφής του κατοχικού δανείου μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας, ανατίναξε το γερμανικό υποβρύχιο U-133 λίγο έξω από την Σαλαμίνα. Τον Μάιο του 1942 βύθισε μέσα στο λιμάνι του Πειραιά το ισπανικό ατμόπλοιο «San Isidore» που έκανε λαθρεμπόριο για λογαριασμό των Γερμανών, το οποίο στη συνέχεια επισκευάστηκε. Στις 3 Αυγούστου του 1942 τοποθέτησε μαγνητική νάρκη στο υποβρύχιο U-372 προκαλώντας ζημιές με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταδυθεί. Έτσι βυθίστηκε εύκολα από τους Συμμάχους. Ανάμεσα στα πολλά σαμποτάζ που οργάνωσε σε συνεργασία με αντιστασιακές οργανώσεις, το πιο σημαντικό ήταν στο εργοστάσιο Μαλτσινιώτη, όπου επισκευάζονταν οι κινητήρες των αεροπλάνων της Λουφτβάφε. Η δολιοφθορά προκάλεσε την πτώση 400-450 αεροσκαφών στην Β. Αφρική, σύμφωνα με γερμανικές εκτιμήσεις, εξαιτίας της οποίας οι δυνάμεις του Άξονα υποχώρησαν 2300 χιλιόμετρα δυτικά μέσα σε διάστημα 6 μηνών. Θεωρείται το μεγαλύτερο σαμποτάζ του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ακολούθησε η δεύτερη σύλληψη του μετά από νέα προδοσία στις 8 Σεπτεμβρίου 1942 και αφού το ποσό της επικήρυξης είχε αυξηθεί στα 2 εκ. Δραχμές. Στο γερμανικό στρατοδικείο όπου οδηγήθηκε, ο Γερμανός πρόεδρος στο τέλος της δίκης είπε: «Το δικαστήριον εκτιμά δεόντως την κατά την παρούσαν δίκην ειλικρινή και γενναιόφρονα συμπεριφοράν του κατηγορουμένου. Εγώ προσωπικώς λυπούμαι, διότι η φορά των πραγμάτων έφερε τοιούτον άνδρα εις εχθρικόν προς ημάς στρατόπεδον». Ο Γεώργιος Ιβάνοφ καταδικάστηκε τρις εις θάνατον και οδηγήθηκε μπροστά στο Γερμανικό εκτελεστικό απόσπασμα μαζί με τρεις συνεργάτες του. Γενναίος όπως ήταν, με πάντα ψηλά το κεφάλι κατά την ύστατη στιγμή, κτυπώντας τους δήμιούς του προσπάθησε να δραπετεύσει, αλλά τον πλήγωσαν στο πόδι του και ενώ το αίμα έτρεχε, τον έδεσαν σ' ένα στύλο. Πριν πέσει νεκρός βγήκε από τα χείλη του η κραυγή «Ζήτω η Ελλάς! Ζήτω η Πολωνία!»
Η σταδιοδρομία του που στεφανώθηκε από την υπέρτατη θυσία συνοψίζεται με συντομία στην επιτύμβιο επιγραφή στον τάφο του, στο 3ο κοιμητήριο Νίκαιας: «Γεώργιος Ιβάνοφ, έπεσε υπέρ της Ελευθερίας».
    Θέλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι την 6η Φεβρουαρίου συνεδρίαση η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και εξέλεξε ως Πρόεδρό της τον Ολυμπιονίκη Σπύρο Καπράλο Α' Αντιπρόεδρος: Παύλος Κανελλάκης Β΄ Αντιπρόεδρος: Βασίλης Κατσώρα Γενικός Γραμματέας: Μανώλης  Κολυμπάδης Ταμίας: Αντώνης Νικολόπουλος Εκτελεστική Επιτροπή: Αριστείδης Αδαμόπουλος, Πολυξένη Αργειτάκη, Ιάκωβος Φιλιππούσης Πρόεδρος Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας: Μιχάλης Φυσετζίδης Πρόεδρος Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος: Μανώλης Κατσιαδάκης Πρόεδρος Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας: Γιάννης Καρρά Πρόεδρος Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας: Αθανάσιος Βασιλειάδης Θέλουμε να συγχαρούμε τον Α Αντιπρόεδρο της Επιτροπής τον κ.Παύλο Κανελλάκη τέως Πρόεδρο της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος ο  οποίος με την πείρα του θα βοηθήσει στην αρτιοτέρα εκπροσώπισή της. Από την έναρξη της λειτουργίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Πρόεδροί της υπήρξαν οι: Διάδοχος Κωνσταντίνος (1894-1912) Βασιλεύς Κωνσταντίνος (1913) Διάδοχος Γεώργιος (1914-1917) Μιλτιάδης Νεγροπόντης (1918-1920) Διάδοχος Γεώργιος (1921-1922) Βασιλεύς Γεώργιος ο Β' (1922-1923) Γεώργιος Αβέρωφ (1924-30/4/1930) Ιωάννης Δροσόπουλος (1/5/1930-1936) Διάδοχος Παύλος (1936-1948) Βασιλεύς Παύλος (1948-1952) Κώστας Γεωργακόπουλος και Ιωάννης Κετσέας (1953-1954) Διάδοχος Κωνσταντίνος (1955-1964) Διάδοχος Ειρήνη (1965-1968) Θεοδόσιος Παπαθανασιάδης (1969-1973) Σπυρίδων Βελλιανίτης (31/1/1973-1974) Απόστολος Νικολαΐδης (30/8/1974-1976) Γεώργιος Αθανασιάδης (1976-1983) 'Aγγελος Λεμπέσης (14/4/1983-1984) Λάμπης Νικολάου (1985-1988 και 1989-1992) Αντώνιος Τζίκας (1993-1996) Λάμπης Νικολάου (1997-2000 και 2001-2004) Μίνωας Ξ. Κυριακού (2004-2009) Σπύρος Καπράλος(2009-σήμερα).

Our Federation ushhfsaec.org Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us,  hwwcfjse.us” has been scheduled for Sundays 2017 at 12.30 PM, at the Range ( Hunder Education Range Cource-Free Seminar by our Federation CMP-DCM & NRA -NYSDEC Instructors), for  Sundays March 12 in memory of Ulysses Grant the 18th Presiden of USA , April 30 in memory of Jerzy Szajnowicz-Iwanow (14 December 1911 – Athens, 4 January 1943) was a Greek-Polish athlete who fought as a saboteur in the Greek Resistance during World War II and was executed by the Germans. (Fillelines SEP Instructors of the Poland – Hellenic- American Commitee Members are Chairman Jerzy Obrimski. Members: Sylwester Wojdyla, Georgia Arabatzi, Jerry Mierzwa.Athanasios Papageorgakopoulos, Gus Metrakos.Awilda Field Gerasimos Amvrosiatos Warre3n Field, George Argyros).  May 21, June 25, October 15,November 12,for 2017. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897. You should bring along in the Calverton Shooting Range, Protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card. The price of entry to .For more information and Pre- registration , call our Vice-president Bill Papavgeris 1917 399 0394, 1347 778 8501 . E-mail ushhfsaec@yahoo.com   Juniors are wellcome & Must be accompanied by a parent or adult guardian.You should bring along in the Calverton Shooting Range, Protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card (visitors to US must bring passports).
A Promise Kept: Trump Signs Repeal of Obama-Era Social Security Gun Prohibition Rule On Tuesday, President Donald J. Trump signed the repeal of an Obama-era Social Security Administration (SSA) rule that would have resulted in some 75,000 law-abiding beneficiaries losing their Second Amendment rights each year. The SSA rulemaking was issued in the waning weeks of Obama’s presidency and targeted those receiving disability insurance or Supplementary Security Income based on SSA’s listed mental disorders and who were appointed a “representative payee” to help them manage their benefits. The agency –for the first time in its history– sought to portray these individuals as “mental defectives” who were prohibited from acquiring or possessing firearms under federal law. It had planned to notify them of their prohibited status and to report them to NICS. Making matters worse, the beneficiaries would have had no ability to argue about their suitability to possess firearms before their rights were lost. Instead, they would have been reduced to filing a petition for “restoration” of their rights, an expensive and bureaucratic process that would have required them to pay for a mental health evaluation and to prove they were not dangerous, a premise the government never established in the first place. The plan drew fire not just from the NRA, but also from the ACLU and a wide range of mental health advocacy and treatment groups from across the political spectrum. Also opposing the plan was the National Council on Disability (NCD), an independent federal agency charged with advising the President, Congress, and other federal agencies regarding policies, programs, practices, and procedures that affect people with disabilities. The NCD issued a statement explaining:Since the action was first proposed in 2013, NCD has consistently taken the position that equating the need for assistance in managing one's finances with a false presumption of incapacity in other areas of life, including possession of a firearm, unnecessarily and unreasonably deprives individuals with disabilities of a constitutional right and increases the stigma that [affects] those who may need a representative payee. The overly broad classification of “mental disorder,” includes a wide range of limitations and a shifting set of criteria relevant to whether or not one can engage in substantial gainful activity. NCD remains steadfast in our position that this classification remains irrelevant to the question of whether one can be a responsible gun owner. The SSA received tens of thousands of comments in opposition to the rule. The NRA-ILA’s submission explained in detail how the rule was contrary to the underlying statute, to the U.S. Constitution and would function mainly to stigmatize the SSA beneficiaries and discourage others from seeking treatment and benefits to which they were entitled. It also argued that there was no empirical support for the notion that the rule would promote public safety. The SSA, however, ignored the comments and issued the rule essentially as proposed.  It also brazenly brushed aside proffered evidence that the targeted beneficiaries were not at any increased risk for committing violence with firearms. “We are not attempting to imply a connection between mental illness and a propensity for violence, particularly gun violence,” the SSA wrote. “Rather, we are complying with our obligations under the NIAA, which require us to provide information from our records when an individual falls within one of the categories identified in 18 U.S.C. 922(g).” Fortunately, pro-gun majorities in the U.S. House and U.S. Senate acted quickly to disapprove the rule under the Congressional Review Act, a federal statute that allows Congress to use an expedited legislative process to overrule administrative actions passed in the waning days of an outgoing administration. The efforts to roll back this unjustified and legally unauthorized rule were predictably met with a withering barrage of negative and fake reporting from the anti-gun media, with supposed “news” outlets issuing such ludicrous headlines as “Senate, House hand guns to seriously mentally ill.” All these reports completely ignored the fact that existing restrictions on persons who had been involuntarily committed or adjudicated mentally incompetent remained fully intact. By acting to block the rule, Congress simply disapproved the Obama administration’s attempt to create a new class of prohibited persons by “reinterpreting” a federal gun control statute passed in 1968. President Trump’s signing of the measure not only served to help repair the damage to the Second Amendment wrought by the Obama administration, it ushered in what many hope will be a new era of respect for the right to keep and bear arms. Just over a month into his presidency, Trump signed a free-standing pro-gun bill into law. The NRA, of course, was among the earliest and staunchest supporters of Trump’s presidential bid. We thank him for his quick action on this measure and look forward to working with him and the pro-gun majorities in Congress to protect Americans’ Second Amendment rights.
Hermes Expo International for 2017 is set to take place at the Concordville Inn & Best Western Hotel Conference Center  (Route 322 and US Route 1 South, Concordville, PA 19331), on Wednesday , April 26 , 2017 from 11.00a.m. to 8.00 p.m. For participation call  (610) 446-1463 www.hermesexpo.com If you like to participate our deligation call our executive director Venetia Manners – Valsamaki 1(917)399 0394.

.................................................

8 Φεβρουαρίου 2017
Η Ετήσια γενική συνέλευση της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος οπου ψήφισαν 145 Σωματεία ανέδειξε καινούργιο διοικητικό συμβούλιο το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Novotel στην οδό Μιχαήλ Βόδα  4 στην Αθήνα και εξέλεξε τον τέως Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας κ. Αθανάσιο Παπαγεωργίου ως Πρόεδρο (τέως Αστυνόμο της Ελληνικής Αστυνομίας) , ως πρώτο Αντιπρόεδρο τον κ. Αλέξανδρο Δημακάκο και ως Γενικό Γραμματέα τον κ. Ανδρέα Μοδέ πρώην μλέος του διοικητικού Συμβουλίου (από το Σκεπαστό των Καλαβρύτων), ενώ ταυτοχρόνως εξέλεξε τον τέως πρόεδρο της Ομοσπονδιας κ. Παύλο Κανελάκη ως αντιπρόσωπο της Ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Εντολή του Διοικητικού μας Συμβουλίου εδόθη από τον Γραμματέα μας κ. Σπυρίδωνα Χριστοφοράτο , το οποίο συνήλθε διαδικτυακώς την 30η Ιανουαρίου 2017 , στον πρόεδρο μας κ. Στυλιανό Μανή να επικοινωνήσει με τον τέως Πρόεδρο κ. Κανελάκη  και τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου , να τους εκφράσει την αμέριστη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας μας προς τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος ως και την πρόθεση μας στην διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ο πρόεδρος μας επικοινώνησε με τους ανωτέρω οι οποίοι επέδειξαν την καλή τους πρόθεση και την ευαρέσκεια τους στους αγώνες της Ομοσπονδίας μας δια την εκπαίδευση των ομογενών μας και την δημιουργία φιλελλήνων. Στην ομιλία του ο τέως πρόεδρος κ. Κανελάκης ανέφερε στη Γενική Συνέλευση ότι όταν ανέλαβε την Ομοσπονδία είχε τριάντα οκτώ συλλόγους ενώ σημερα αριθμεί τους εκατόν σαράντα πέντε.
Ο επιτετραμμένος της συνομοσπονδίας των εφήβων μας κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος ανέφερε στο διοικητικό μας συμβούλιο ότι ο Αντιστράτηγος κ. Ηλίας Λεοντάρης συνεργάτης της Ομοσπονδίας μας πρώην επιετραμμένος των στρατιωτικών μας ακολούθων στην Ουάσιγκτον αναλαμβάνει ως αρχηγός της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου από την 1η Μαρτίου 2017, δίδοντας εντολή στον πρόεδρο μας να επικοινωνήσει μαζί του να τον συγχαρεί και να τον ενημερώσει δι εμπιστευτικά θέματα τα οποία άπτονται στην διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Μανής συνεσκέφθη με τον Διευθυντή Εκπαιδεύσεως κ. Γεώργιο Μανίκα , τον κ. Χρήστο Βαγγελάτο και τον κ. Παναγιώτη Δούκα και επικοινώνησε με τον Στρατηγό είχανε σαραντα πέντε λεπτών συνομιλία , όπου και θα επακολουθήσει εμπιστευτική επιστολή προς αυτόν δια να κατατοπιστεί δια τα  τεκτενόμενα  και δια τους αυλοκόλακες που θα τον περιβάλουν , ως και επίλεκτα μέλη σύμβουλοι της Ομοσπονδίας μας εν Κύπρω οι οποίοι εμπιστευτικώς θα τον κατατοπίσουν επί παντός επιστητού. Του ανέφερε δε ότι η ιδιαιτέρα του γραμματεύς στην Κύπρο κ. Ειρήνη Μιχαήλ είναι αξιόλογος στρατιωτικός και θα τον βοηθήσει στην αποστολή του. Σε αποχαιρετιστήριο τελετή παραδοσεως που έγινε στην 1η Στρατιά στη Λάρισα ετιμήθη ο κ. Λεοντάρης και σας συνιστούμε να δείτε το βίντεο εις το οποιο θα διαπιστωσετε τον εθνικό Ελληνικό παλμό που τον διακατέχει.  https://youtu.be/IMUIcp0ycyo
Θλιβεροἰ Ηγετίσκοι Καί Γενικοἰ Εισαγγελείς Συνθέτουν τήν Κυπριακή Μπανανια πληροφόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο μας, ο Κύριος Ομηρος  Αλεξάνδρου ,Ορκωτός Λογιστής στην Κύπρο, και  Σύμβουλος Κυπριακων Υποθέσεων τἠς Ομοσπονδιας μας Omiros Alexandrou in FB, Τη Ρατσιστική και Αντιδημοκρατική Λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας ΔΔΟ, μας την επέβαλαν οι Άγγλοι, οι οποίοι μέσω αυτής της Λύσης, έβαλαν στο κόλπο τους Τούρκους για να μην γίνει η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Από τον Γ. Βασιλείου και εντεύθεν όλοι οι Πρόεδροι ήταν επιλογές των Αγγλοαμερικάνων και της ΝΤΠ, για αυτό όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, υποστήριζαν αυτή την εκτρωματική και τουρκικών προδιαγραφών λύση της ΔΔΟ. Δεν υπήρχαν δεσμευτικές συμφωνίες το 1977 και το 1979 για αναζήτηση λύσης στην βάση της ΔΔΟ, αλλά μόνο πρακτικά από τα οποία έπρεπε να απεμπλακούμε με αφορμή την ίδρυση του ψευδοκράτους 4 χρόνια αργότερα, όπως έγραψε και η ερευνήτρια κ.Φανούλα Αργυρού και όχι να συνεχίζουμε την πορεία προς τον γκρεμό. Και ενώ συμβαίνουν τα πιο πάνω απίστευτα στην Πολιτική στην Δικαιοσύνη...πέρα βρέχει. Ενώ είναι εκατοντάδες οι μαρτυρίες ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είναι μονίμως υπό την επήρεια αλκοόλ και άκρως επικίνδυνος για τον τόπο, ο Γενικός μας Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης (Πέτρος Κληρίδης ο Προκάτοχος του) σφυρίζει αδιάφορα.Καί δυστυχώς δεν κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αν στα πιο πάνω προσθέσουμε και το γεγονός ότι 4 χρόνια μετά την κατάρρευση της οικονομίας, στην οποία εμπλέκεται τόσο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης όσο και άλλοι πολιτικοί, ψάχνει ακόμη ενόχους, αναρωτιέται κανείς γιατί πρέπει ο λαός να πληρώνει αδρά τις ‘’υπηρεσίες’’ ενός ανύπαρκτου Γενικού Εισαγγελέα. Από Κληρίδη σε Κληρίδη, τόσο η πολιτική όσο και η Γενική Εισαγγελία μας έχουν χρεοκοπήσει. Μας αποδεικνύουν και μας υπενθυμίζουν καθημερινά ότι αυτό που κάποτε είπε ο άλλος Κληρίδης, ο Γλαύκος ότι η Κύπρος κατάντησε δυστυχώς μια Μπανανία , και εγώ προσθέτω, ένα ψευδοκράτος του Νότου, είναι η θλιβερή πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε το αποφασιστικό θάρρος μιας σφαιρικής στρατηγικής μεταρρύθμισης. Ειναι η Πρόταση  στην Ομοσπνδία μας του τέως Υπουργού  Κυρίου Στυλιανού  Αγγ Παπαθεμελη ,και συμβούλου υμών.Σε μία από τις ενημερωτικές συνεδριάσεις στο υπουργείο Άμυνας της αρμόδιαςΚοινοβουλευτικής Επιτροπής, ο κ. Παπαθεμελής, μέλος αυτής της Επιτροπής, ενίστατο στην εκφρασθείσα πρόθεση του τότε ΥΕθΑ να μειώσει περαιτέρω την ήδη μειωμένη στρατιωτική θητεία. Υπενθύμιζε ότι στρατεύονταν ακόμη τα παιδιά των 150.000 ετησίων γεννήσεων, αλλά σε λίγο θα κατρακυλούσαμε στις 130-120.000 κλπ. Σήμερα φθάσαμε τις 91.847! Πρόσθετα ότι στους νέους αριθμούς προσμετρώνται ήδη περίπου 10.000 γεννήσεις παιδιών αλλοδαπών. Εμβρόντητη τότε η ομήγυρη άκουσε τον υπουργό να …αποστομώνει τον ενιστάμενο με το βαρύγδουπο αντεπιχείρημα «θα στρατεύονται και τα αλβανάκια, τι σας πειράζει αυτό;». Ε, λοιπόν, πριν αλέκτορα φωνήσαι, στρατεύτηκαν ήδη και τα αλβανάκια. Και ορκίστηκαν να υπερασπιστούν την τιμή και τα σύνορα της Ελλάδος. Και το έπραξαν είδαμε πώς! Το περιστατικό στο Κέντρο Νεοσυλλέκτων Μεσολογγίου δεν είναι τυχαίο, ούτε θα παραμείνει μοναδικό. Όσοι παρακολουθούν τον ασίγαστο ανθελληνισμό του Ράμα και την διαρκή υποδαύλιση δράσεων υπονομευτικών της σταθερότητας της περιοχής μας, καθώς και την απόλυτη εξάρτησή του από τον Ερντογάν να προετοιμαστούν για τα χειρότερα. Εκτός εάν αντιδράσουμε αμεσότατα και αποτελεσματικά. Αργούμε επικινδύνως να συνειδητοποιήσουμε τα τεχνάσματα του αλβανικού αλυτρωτισμού, να εντοπίσουμε τα εντός Ελλάδος πλοκάμια του και υποτιμούμε τον αδίστακτο ρόλο του εξ Αγκύρας προστάτη και καθοδηγητή του.Τα σχέδια περί Μεγάλης (ή Φυσικής) Αλβανίας στρέφονται ευθέως κατά της εθνικής μας υποστάσεως. Και η ματαίωσή τους πρέπει παντί σθένει να επιτευχθεί. Άλλωστε η νυν τουλάχιστον ηγεσία της λειτουργεί ως τυφλός εκτελεστής του τουρκικού επεκτατισμού στα βορειοδυτικά μας. Οι ελληνοποιήσεις είναι ένα κεφάλαιο που χειριστήκαμε χωρίς την επιβαλλόμενη σοβαρότητα και βρίσκουμε τις συνέπειές του .Εμπιστευτική συνομιλία είχε ο πρόεδρος μας με τον Γενικό Γραμματέα του συνδέσμου Αδούλωτη Κερύνεια κ. Γιάννη Σεκερσαββα ο οποίος τον παρεκάλεσε Έλληνες και φιλάλληνες να τον βοηθήσουν οικονομικώς στην αποστολή του καθότι οι εταιρείες που τον βοηθούσαν έχουν πιεστεί από σκοτεινές δυνάμεις που λιμένονται την Κύπρο και δεν τους ενισχύουν πλέον. Για τον λόγο αυτό παραθέτουμε τους κωδικούς αριθμούς της Τραπέζης όπου μέλη μας κι φιλέλληνες μπορούν να αποστείλουν τον οβολό τους. Adouloti kerynia, Account No. 0177 011501003303 IBAN CY09002001150000000100330300.  Bank Of Cyprus τής Τράπεζης τής Κύπρου.Η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας που έγινε στις 15 Ιανουαρίου 2017 στο Όασις Καφέ στο Φλάσιγκ της Νέας Υόρκης , άνοιξε με προσευχή την οποία έκαμε η κ. Μαρία Σκοπελίτου Χαλαρη αδελφή του εγκλείστου Πατριάρχου Ειρηναίου στα Ιεροσόλυμα. Ο συμποσιάρχης κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος έκοψε την πατροπαράδοτη βασιλόπιτα και το χρυσό φλουρί έπεσε στον ακούραστο Γραμματέα μας κ. Σπυρίδωνα Χριστοφοράτο ο οποίος και διήυθυνε την συνεδρίαση δίδοντας το λόγο στον κύριο ομιλητή κ. Παναγιώτη Δούκα ο οποίος ανεφέρθη στην αναγκη συνεργασίας όλων των Εληνικών συλλόγων και φορέων στας ΗΠΑ δια να βοηθηθεί η γενέτειρα η οποία περνά τρομερή οικονομική κρίση παροτρινοντας τον πρόεδρο μας να αρχίσει την άμεσο συνεργασία με την επιτροπή εμπορικών υποθέσεων της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας δια να υλοποιηθεί η δέσμευση τηςΟμοσπονδίας μας στο Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο HANC. Όπου την 10η Δεκεμβρίου 2016 ο κ. Μανής ενωπιον του διοικητικού συμβουλίου του HANC ανέλαβε την δέσμευση να επικοινωνήσει με τους αρμοδίους στην Ελλάδα και Κύπρο δια την διάθεση Ελληνοκυπριακών προϊόντων στις αλυσίδες των Αμερικανικών  εταιρειών εμπορίας τροφίμων ως και επίσης μέλος της επιτροπής δια την δημιουργία τσάρτερ σκούλ, ειδικότερα στην μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν.  Ο κ. Γεώργιος Αργυρός ο οποίος τιμητικώς μετέφερε τον πρόεδρό μας με όλα τα σχετικά έγγραφα από την οικία του στη Συνέλευση ομίλησε δια τα πεπραγμένα του ως επιτραμμένος ευνομίας σε πολιτικούς αρχηγούς και εκπροσώπους της Διοικήσης οι οποίοι επεσκέφθησαν τας ΗΠΑ. Ο κ. Κωνσταντίνος Μετράκος σύμβουλος και επιτετραμμένος πυροβόλων όπλων της Ομοσπονδίας μας  ανέφερε ότι θα έπρεπε να γίνει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του μακαριστού προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανοπουλου, του κ. Κωνσταντή Λαμπράκη τέως προέδρου των Κρητών Η Ομόνοια, της κ. Άννας Σταύρου από τα Λεύκαρα της Κύπρου , σύζυγο του κ. Πάτροκλου Σταύρου η οποία διετέλεσε αποθηκάριος πυρομαχικών της Ομοσπονδίας μας (όπου την ιδια ημέρα και ώρα ετελείτο το μνημόσυνο εννέα μηνών δια αυτή στη Νέα Υερσέη ) ως κα στη μνήμη του αειμνήστου φιλέλληνος Βίκτωρος Ακούνια. Ο τέως πρόεδρος του συλλόγου μας κ. Εμμανουήλ Αδικημενάκης ανακοίνωσε εις τη συνέλευση ότι ετιμήθησαν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημερώσεως και οι διευθυνταί και εκδόται αυτών κ. Παύλος Κοτρότσιος, Αντώνιος Διαματάρης, Γεώργος Λεκάκης, Βέτα Παπαδοπούλου ,  Ανδρέα Μαζαράκη, Απόστολο Ζουμπανιώτη και Γεώργιο Λυκομήτρο. Ως και την καθηγήτρια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρία Τζανη, την συγγραφέα και ποιήτρια κ. Αδαμαντία Σπαθάτου, τέως επιτετραμμένη πολιτικών κομμάτων της Ελλάδος δια τον απόδημο Ελληνισμό, τήν ελλόγιμο Δέσποινα Θεοδώρου στήν Θεσσαλονικη και στέλεχος των Αχέπανς , ως και επιτετραμμένων  ημών δια την προβολή της ιστορίας της εργατικής Πρωτομαγιάς του αειμνήστου Λούη Τικα,  την ελλόγιμο κ. Μιράντα Παπαδημητρίου εις τας Αθήνας η οποία σε καθημερινή βάση προβάλει στο Facebook και αποκαλύπτει με λεπτομέριες τις δολοπλοκίες σκοτεινών δυνάμεων οι οποίες προσπαθούν να μην προβάλεται η ιστορία ο πολιτισμός η ελληνική γλώσσα ανα την υφήλιο, την επιτετραμμένη δια θέματα Μακεδονίας Θράκης κ. Θεοπίστη Πασχαλάκη και ειδική γραμματέα ημών δια την προβολή των προγραμμάτων της Ομοσπονδίας μας παντιοτρόπως, ως και την φιλέλληνα επιμελήτρια σκοπευτικής αγωγής κ Awilda Field και τον σύζυγο της Waren Field, και τας εκπαιδευτρίας σκοπευτικής αγωγής Ελένη Παπαϊωάννου, Μαρία Χάλαρη, Βενετία Βαλσαμάκη,  τον προπονητή της Ελλάδος στο σκιπ και τραπ Χαράλαμπο Αιγινίτη, τον τέως υπουργό και πρόεδρο της Δημοκρατικής Αναγέννησης Στέλιο Παπαθεμελή , τον Αριστοτέλη Κακογεωργίου  επιτετραμμένο της ομάδας Ε, τον δόκτορα Ελεθέριο Χατζηστερκότη  επιτετραμμένου του Υπουργείου Εσωτερικών στην Κύπρο, Ομηρο Αλεξάνδρου Ορκωτό Λογιστή στήν Κύπρο, Χαράλαμπο Βελισάριο Τενόρο τής Εθνικης λυρικής σκηνής, Γεώργιο Ιεροδιάκονο εις Αθήνας συγγραφέα και επιτετραμμένου του εκδοτικού οίκου Φαέθων, Μιχαήλ Σέρβο πρόεδρο του Ιδρύματος Ελληνισμού της Αμερικής και τέως πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας εις το Κλεαργουότερ της Φλόριδας, τον καθηγητή λεξαριθμικής θεωρίας κ. Κοσμά Μιλτιάδου Μαρκάτο και καθηγητή ΤΕΙ δια την μαθηματική μελέτη της ελληνικής γλώσσης και του τριγωνισμού του ελληνικού κόσμου E-mail kmmarkatos@gmail.com, τηλ 30 6974319131. Επιπλέον δε τους εκπαιδευτάς Έλληνες και φιλέλληνες οι οποίοι βοήθησαν δια την τέλεση των προγραμμάτων της Εθνικής υπηρεσίας Σκοπευτικής Αγωγής των ΗΠΑ CMP-DCM Γεώργιο Μανίκα, Παναγιώτη Δούκα, Γεράσιμο Αμβροσιάτο, Κώστα Μετράκο, Βασίλη Παπαυγέρη, Θεοδωρο Βασιλόπουλο, Γεώργιο Λαφασάκη, Μανόλη Αδικημενάκη, Γεώργιο Αργυρό, Jerzy Obrimski, Gery Mierzwa, Νικόλαο Παπαιωάννου, Steven Manners, καί Χρἠστος Βαγγελάτος. Ομοσπονδία μας ushhfsaec.org ,σε συνεργασία με το “hwwcfjse.us”Διοργαώνει Σκοπευτικούς Αγώνες καί Σεμινάρια στό Σκοπευτήριο, διά τήν πρόληψη ατυχημάτων στό κυνήγι,, δίνοντας τήν ευκαιρία στούς συμπολίτες μας πού ασχολούνται μέ τήν κυνηγετική δραστηριότητα, να ασκηθούν στήν χρήση τών όπλων, καί συντήρηση αυτών. Όπου ομογενείς και φιλέλληνες εκπαιδευταί μετά το σεμινάριο, θά. Οι σκοπευτικοί αγώνες καί Ασκήσεις,θα διεξαχθούν  τάς Κυριακάς διά τό 2017  στις 12:30 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897 ι Τάς Κυριακάς  12 Μαρτίου ,     30 Απριίου, 21 Μαίου,25 Ιουνίου, 15 Οκτωβρίου, καί 12 Νοεμβρίου του 2017. Συντονισταί των αγώνων είναι οι κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος, Warren Field,Γεώργιος Μανίκας , Μανώλης Αδικειμενάκης, Jerzy Obrimski, Bill Papavgeris,Steven Manners, Γεώργιος Λαφασάκης,Βενετία Manners- Βαλσαμάκη, Ελένη Μανή-Παπαιωάννου, Awilda Field, Spyridon Christoforatos, καί Κώστας Μετράκος.  Δια περισσοτέρας πληροφορίας μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 19173990394 και 13477788501. Δια προεγγραφάς δια τους αγώνας και ασκήσεις και ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Παπαυγέρη στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com .

This week February 3, 2017, President Trump kept one of his most important campaign promises by nominating an originalist judge – Neil Gorsuch – to fill the Supreme Court vacancy left by Justice Antonin Scalia’s death last February. Scalia was the court’s foremost practitioner of originalism and textualism, judicial philosophies that seek to resolve constitutional questions by reference to the language of the document, as publicly understood at the time of its enactment. This approach led Scalia to author the historic opinion in District of Columbia v. Heller, which confirmed that the Second Amendment protects an individual right to keep and bear arms for defensive purposes.Judge Gorsuch’s embrace of originalism is a bulwark for our Second Amendment rights. When given the opportunity to consider the matter in his professional capacity, Judge Gorsuch has made clear that he understands the importance of the right to keep and bear arms. In a case concerning a technical question of what the government must prove to establish a violation of the Gun Control Act, Judge Gorsuch noted that the “Second Amendment protects an individual's right to own firearms and may not be infringed lightly.” His statements in that case strongly indicate that he would hold the government to a high standard before allowing it to strip someone of the right to keep and bear arms.It’s hardly a secret that many in the federal judiciary have not shown the Second Amendment the respect it deserves. Justice Thomas, another originalist on the Supreme Court noted as much in 2015 when dissenting from the court’s refusal to hear a Second Amendment challenge to a San Francisco ordinance requiring firearms in the home to be kept locked away or disabled with a trigger lock. “Despite the clarity with which we described the Second Amendment’s core protection for the right of self-defense,” Thomas wrote, “lower courts, including the ones here, have failed to protect it.” Opposition to Judge Gorsuch’s confirmation has already started amongst gun control supporters, and they are once again proving that dishonesty is no impediment in pursuing their agenda. Addressing Judge Gorsuch’s nomination, House Minority Leader Nancy Pelosi claimed that Judge Gorsuch favors “felons over gun safety.” This claim was nothing more than a desperate attempt to smear the distinguished jurist, which is why it has already been found to be false by the fact-checking (and left-leaning) website Politifact. Disappointed supporters of Hillary Clinton are wailing, gnashing their teeth, and vowing to obstruct Judge Gorsuch’s confirmation. Their tactics, as usual, are heavy on hysteria and short on facts or reason. Yet both sides understood that the 2016 presidential election was largely a referendum on the future direction of the U.S. Supreme Court.  The American people spoke loudly and clearly in favor of respecting the original meaning of the Constitution. The Senate should therefore do its sworn duty and swiftly confirm Judge Gorsuch to the U.S. Supreme Court
Our Federation ushhfsaec.org Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us,  hwwcfjse.us” has been scheduled for Sundays 2017 at 12.30 PM, at the Range ( Hunder Education Range Cource-Free Seminar by our Federation CMP-DCM & NRA -NYSDEC Instructors), for  Sundays March 12 , April 30, May 21, June 25, October 15,November 12,for 2017. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897. You should bring along in the Calverton Shooting Range, Protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card. The price of entry to .For more information and Pre- registration , call our Vice-president Bill Papavgeris 1917 399 0394, 1347 778 8501 . E-mail ushhfsaec@yahoo.com   Juniors are wellcome & Must be accompanied by a parent or adult guardian.You should bring along in the Calverton Shooting Range, Protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card (visitors to US must bring passports).
VASILOPITA-Pie- Brunch Annuall Meeting For the New Year 2017 
Our Federation US Hellenic Hunting, Fishing & Shooting Association for Environmental Conservation. USHHFSAEC.ORG,  Report:
The Public Meeting and the Hellenic Heritage Achievement, National & International Public Service Awards open  by our Secretary Spyridon Christoforatos on Sunday, January  15th 2017 Τime 1:30 pm, at the  Oasis Cafe & Bakery 196-30 Northern Boulevard (corner of 196 Street, Flushing, New York 11358-3037. Gerasimos Amvrosiatos Master Of Ceremonies & Executive President hwwcfjse.us , and Juniors Leader, open  the meeting by Invocation-Prayer by Mrs. Maria Skopelitou-Chalari, Sister of the Patriarch Irenaios, 140th Of the Eastern Orthodox Patriachate Of Jerusaldem.( Video Clipsr For the Dramma  https://youtu.be/Rd_TNPWWiGk  , The Innosent Man  Drama  https://youtu.be/TuqaxbJOthg
President  Steven Manners sjd (stylianos Manis) Call for Moment Silence in Memory Of Kostis Stefanopoulos ( Formerly Presiden Of Greece ) , Anna Stavrou ( Formerly Custodian Of Ammunisions From the Departme Of the Army  for our Federation ) , Konstantis Lambrakis Past  President  Of Ctetan Omonoia organization in Astoria NY,  and soupport our Federation, Peter Acuna Formely Bublic Safety Instuctor, And the Mother of Proffesor Asher J Matathias  at St, Johns University in Jamaica NYC, ( From Volos Greece, Mrs Nina Atoun-Matathias, Hilocaust Sorvivor). Georgios Argyros Political Affairs Director for our Federation, Reporting gto the meeting his activities in us fron politican leaders fron Greece and Cyprus in USA,(Mr Argyros Vice-Presiden of the ARES club in NYC, and Leader in Pasok politican Affairs in US , and the party of George Papandreou in metropolitan area in NYC NY. Emmanuel Adikimenakis pasrt Ares Club Presiden ,thanks Mr Jerzy Ombrimski ( Form Poland), & George Argyros ( From Diapontia Islands in Greece), To Provide  Shooting Tournaments Equipments to the Range, for Youth and Seniors in 2016, & For our President. Sectetary Spyros Christoforatos ask Mr Amvrosiatos for the cotting the Vasilopita-Pie Ceremony for Serving the meeting  and Peter Doukas Community Leader , President of Pan-Corinthian Federation Worldwide, and our Federation Social Servises  Director,  and Keynote Speaker of our Federation, Explained the  programs to Support Inrorting & Exporting from Greece Cyprus and USA. Mr Doukas explained   also the  Effort our Volunteer Safety Education Instructor  to Support the Civilian Marksmanship programs CMP-DCM for Juniors & Seniors.
Christos Vagelatos NYC  Public Safety Officer for our Federation explained that our cmp-dcm instructors support  community affairs  programs, in the public safety in the HANC, and the Columbia Univercity Medical Center in NYC, For Safety Education for New Doctors & Vascular Persons.  Education & Training Vice -Director George Manikas Honore the Following NRA, NYSDEC, HWWC FJSE.US, TO Support cmp-dcm Programs in Range Activities  for the Year 2016.: Mrs. Awilda  Field  & Mr. Warren Field, Mrs. Venetia Valsamaki. Mrs Theopisti-Eleni Paschalaki, Mrs Eleni Manners- Papaioanou, Mr Nicholas Papaioannou, Mr. Stylianos Manis, Mr Spyridon Christoforatos, Mr. Jerzy Obrmski, Mr. Gus Metrakos & Gerasimos Amvrosiatos,Mr. George Lafasakis, Mr. Georgios Argyros,Mr Jerry Mierzwa,Mr Dionysios Pylarinos, Mr. Emanuel Adikimenakis, Theodoros Vasilopoulos, Bill Papavgeris. The Board  HONOREES: Leaders of the Greek American community and Philhellenes , and  our committees members abroad.: Paul Kotrotsios, Antonis Diamataris, Georgios Lekakis, Veta Papadopoulou, Andrea Mazaraki, Apostolo Zoupanioti, Georgo Lykomitro fron the Hellenic Media, And for the promotion of the Hellenic Histoty . Maria Tzani, Adamandia Spathatou, Despoina Theodorou, Myranda Papadimitriou, Maria Chalaris, Panagiotis Doukas.Theopisti Eleni Pachalaki, Eleni Papaioannou, Sotos Chagiaras, Michael Servos, Giannis Giatras, Kosmas M Markatos, Haralambos Velisarios,Stylianos Agelos Papathemelis, Omiros Alexandrou, Georgios Ierodiakonos, Charalambos Aiginitis, Eleytherios Hadjisterkotis, Aristotelis Kakogeorgiou,  Epaminodas Marias, Religius affairs Advisor – Right Rev Vikentios Malamatenios. Ilias Leontaris Formerly militaryAttache in Washington DC in USA, General  Apointed  General Commanting Officer, for  the Rebublic Of Cyprus National Guard . Our President  inform the meeting that Mr Leontaris Must Arrive in Cyprus By March 3 2017. ( Mr Leontaris is Sportman and Family Person), Video Clip : https://youtu.be/IMUIcp0ycyo 
New Board Elected for the Greek Shooting Association S.K.O.E. in Athens Greece, the 26 November 2016 in the Hotel Novotel,.with 145 Clubs. The New Executive Board are: Athanasios Papageorgiou President , Alexandros Dimakakos Vice President , Andreas Modes General Secretary, Formerly President  for trhe past 38 Years Pavlos Kanellakis Member of the SKOE For the Greek Olympic  Committee

.....................................

10 Ιανουαρίου 2017
Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου μας κ. Τζο  Μπάιντεν  επικύρωσε την μεσημβρία την Παρασκευής 6η Ιανουαρίου 2017 , την ετυμηγορία των εκλεκτόρων από τας πενήντα Πολιτείας με την εκλογή του Ελληνοκυπρίου κ. Ντόναλντ Τραμπ και του Αντιπροέδρου αυτού κ. Μάικ Πενς  57 ετών  ο οποίος είχε επιτελέσει επί σειρά ετών μέλος του Αμερικανικού Κογκρέσου  και Κυβερνήτη της Ινδιάνα,  οι οποίοι θα ορκισθούν την 20η Ιανουαρίου 2017 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Απρέπειες  Αμερικανών βουλευτών που προσεπάθησαν δολίως να καταστρατηγήσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των εκλεκτόρων, έπεσαν στο κενό. Ορισμένοι δε εξ αυτών άρχισαν απρεπώς να φωνασκούν  διαταράσσοντας την διαδικασία του Κογκρέσου. Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή εις τον Φρούραρχο να απομακρύνει αυτούς βιαίως και απεκατεστάθη η έννομος τάξις. Η Ομοσπονδία μας χαιρετίζει με σεβασμό τον διορισμό πληθώρας ομογενών στην κρατική μηχανή των ΗΠΑ όπου με αξιοκρατικά κριτήρια τους ετοποθέτησε ο καινούργιος Πρόεδροςρκης στη διεύθυνση 96-30 Northern Boulevard Flushing NY 11358-3037 δια τα μέλη μας είναι υποχρεωτική (τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τιμώμενα πρόσωπα θα πρέπει να είναι ενδεδυμένα ευπρεπώς). Κατά την έναρξη της συνεδριάσεως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του τέως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανοπούλου, της μακαριστής Άννας Σταύρου από τα Άνω Λεύκαρα Κύπρου και του Βίκτωρος Ακούνια φιλέλληνος, ώς και του Κωσταντή Λαμπράκη επιτελικού διοικητικού λειτουργού τής ομογενείας στάς ΗΠΑ, και ευεργέτου ύμων, οι οποίοι ήσαν διαπεπιστευμένοι της Ομοσπονδίας μας. Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της . Η ετήσια Γενική Συνέλευσις της Ομοσπονδίας μας που θα γίνει την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 στη 1.30 το μεσημέρι στο Όασις Καφέ στο Φλασιγκ της Νέας ΥόΟμοσπονδίας μας το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017, ο Γραμματεύς μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος ανακοίνωσε ότι με πρόταση του Διευθυντού  Εκπαιδεύσεως κ. Γεωργίου Μανίκα που εδευτερώθη από τον Αντιπρόεδρό μας κ. Βασίλειο Παπαυγέρη ομοφώνως απεφασίσθη να τιμηθούν σε ετήσια βάση με σκοπευτικούς αγώνες οι στρατηγοί των Ελλήνων Θεμιστικλής και Μιλτιάδης  με την ευκαιρία 2517 ετών από την μάχη του Μαραθώνος, της ανάνδρου επιθέσεως των Περσών εναντίον του Ελληνικού Έθνους και του ελευθέρου τότε κόσμου (τη Χαλδαϊκή ραδιουργία Εσθήρ – Μαρδοχαίου), που έγινε την 11η Σεπτεμβρίου 490 π.Χ., η Ομοσπονδία μας αποφάσισε να τιμώνται οι στρατηγοί των Ελλήνων και οι ήρωες Έλληνες που έπραξαν το καθήκον των στο ακέραιο, καθιερώνοντας τιμητικές διακρίσεις στη μνήμη του Μιλτιάδη αλλά και του στρατηγού Θεμιστοκλή, ο οποίος ήτο ο εμπνευστής του σχεδίου της αντιμετωπίσεως των Περσών στη ναυμαχία της Σαλαμίνος στις 22 Σεπτεμβρίου 480π.Χ. Την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 στις 12,30 το μεσημέρι θα διεξαχθούν οι σκοπευτικοί αγώνες στην μνήμη των ηρώων της μάχης του Μαραθώνος και της ναυμαχίας της Σαλαμίνος, στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον στο Λόγκ Άηλαντ της Ν. Υόρκης (έξοδος 71 LIE #495). Μετά το πέρας των αγώνων θα γίνει προσκλητήριο ηρώων με τιμητικές βολές, με την επιμέλεια των Εφόρων των αγώνων κ. Γεωργίου Αργυρού και Γερασίμου Αμβροσιάτου. Παράλληλα η Ομοσπονδία σε ειδική τελετή σε συνεργασία με τους Δήμους Μαραθώνος και Σαλαμίνος στην Ελλάδα, θα τιμήσει στη γενέτειρα τους ήρωες που έλαβαν μέρος. Δια πληροφορίες καί προεγγραφές διά αγώνες τού 2017, στόν Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Παπαυγέρη  τηλ (917)3990394, (347)7788501, E-mail ushhfsaec@yahoo.com . 2017 Αγώνες τάς Κυριακάς 12 Μαρτίου, 30 Απριίου, 21 Μαίου, 25 Ιουνίου, 15 Οκτωβρίου, καί 12 Νοεμβρίου του 2017. Ο Πρόεδρός μας κ. Στυλιανός Μανής έκανε πρόταση να δημοσιευθεί το παρόν στα ομογενειακά ΜΜΕ την 9η και 11η Ιανουαρίου 2017 και η πρότασις εγένετο δεκτή. Ο κ. Παναγιώτης Δούκας πρόεδρος της Παγκόσμιας Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας και Σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας σε θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανέφερε στο Συμβούλιο ότι η αδελφή του εγκλείστου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Ειρηναίου θα κάνει την προσευχή την ημέρα της συνεδριάσεως.
Ο επιτετραμμένος Σύμβουλος σε θέματα πυροβόλων όπλων κ. Κώστας Μετράκος ανακοίνωσε στο Συμβούλιο ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικάνικου Εθνικού Συμβούλιου (ΕΕΣ)  την 10η Δεκεμβρίου 2016 στο Μακλίν Χίλτον στο Μακλίν της Βιρτζίνια η Ομοσπονδία μας μέσω του Προέδρου ημών κ. Στυλιανού Μανή ανέλαβε την υποχρέωση ως προς τη δημιουργία Τσαρτερ Σκούλς στας μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ ώστε να προάγεται ο Ελληνικός πολιτισμός στη νέα γενιά των Ελλήνων των ΗΠΑ αλλά και στη δημιουργία φιλελλήνων από τους Αμερικανούς συμπολίτες μας που θα φοιτούν εις αυτά. Επιπλέον δε, ανέλαβε ως μέλος της Επιτροπής προωθήσεως Ελληνικών και Ελληνοκυπριακών προϊόντων στας ΗΠΑ μέσω των μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων τροφίμων στας ΗΠΑ. Ο Πρόεδρός μας έχει αρχίσει επαφές με τους επιτετραμμένους των πολιτικών κομμάτων της Ελληνικής και Κυπριακής Βουλής, αρμοδίων Επιτροπών Εμπορίου και Εισαγωγών των υπουργείων οικονομικών. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η Επιτροπή Δημοσίας Τάξεως της Ομοσπονδίας μας έχει αρχίσει επαφές με προέδρους Ομοσπονδιών και Οργανώσεων μελών του ΕΕΣ διά την εκπαίδευση ομογενών μας καθότι απειλείται η εδαφική ακεραιότητα της Ελληνικής και Κυπριακής γης.
Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕΣ απεφασίσθη όπως συνέλθει το Συμβούλιο την Παρασκευή και το Σάββατο 10 και 11 Μαρτίου 2017 και ο Ταμίας του Συμβουλίου κ. Κώστας Χατζηστεφανήδης δήλωσε ότι υπεβλήθησαν στις Ομοσπονδιακές Αρχές των ΗΠΑ όλα τα σχετικά έγγραφα δια την αναγνώριση του ΕΕΣ ως οργανισμού κοινής ωφελείας.  Ο απελθών Πρόεδρος του ΕΕΣ κ. Παύλος Κοτρώτσιος θα κάμει την εμπορική έκθεση HERMES EXPO την 4η και 5η Απριλίου 2017 στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβανίας.Τήν οποία ή ομοσπονδία μας στηρίζει και θα  συμμετάσχει. Ο κ. Κοτρώτσιος  παρουσίασε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  τον οσιολογιότατο Ιερομόναχο Ιωαννίκιο κατά κόσμο Χρήστο Αντωνιουδάκη ο οποίος εκπροσωπούσε την Ιερά Μονή της Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, ως εντεταλμένος του καθηγουμένου κ. Ελισσαίου δια την υφισταμένη οργάνωση ΕΛΠΙΔΑ που σκοπό έχει την συντήρηση της Μονής και των ξενώνων αυτής  εις την Δάφνη και Ουρανούπολη. Κατά την άφιξη του ιερομονάχου και της συνοδείας αυτού κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου από τη Θεσσαλονίκη στην Αστόρια της Νέας Υόρκης ξεναγήθηκαν υπό του Προέδρου μας  στα γραφεία της Εφημερίδος Εθνικός Κήρυξ και είχαν συνομιλίας με τον εκδότη του Εθνικού Κήρυκος κ. Αντώνη Διαματάρη, τον υπεύθυνο των ομογενειακών μέσων κ. Δημήτριο Τσάκα, την επιτετραμμένη των αγγελιών κ. Βέτα Παπαδοπούλου και είχαν τηλεφωνική συνέντευξη με τον κ. Θεόδωρο Καλμούκο, επιτετραμμένο εκκλησιαστικών υποθέσεων της Εφημερίδος. Όπως εξήγησε στον ιερομόναχο ο πρόεδρος μας κ. Μανής η αρμοδία επιτροπή της Ομοσπονδίας μας θα πρέπει να μελετήσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της εν λόγω οργανώσεως ΕΛΠΙΔΑ ώστε να γίνουν αι σχετικαί αναβαθμίσεις συμφώνως των αμερικανικών νόμων δια να δυνηθεί η εν λόγω οργάνωσις να λάβει χρήματα από ελληνικά κληροδοτήματα και συναφείς οικονομικούς πόρους , μέσω των επί κομίστρω ερευνητών όπως προβλέπεται από την αμερικανική νομοθεσία. Απεστάλη δε επιστολή στον ιερομόναχο όπου του καταστήσαμε γνωστό ότι ενημερώσαμε τον επιτετραμμένο δημοσίων σχέσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως Πρωτοπρεσβύτερο κ. Δοσίθεο Αναγνωστόπουλο δια να λάβει γνώση ο Οικουμενικός Πατριάρχης.  
Εις την ιατρική σχολή του Νοσοκομείου Columbia Presbyterian Medical Center   στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, τους ιατρούς που κάνουν μεταπτυχιακό στην φυσιοθεραπεία και υποχρεωτικώς παρακολουθούν μαθήματα δια τας εμπειρίας παραπληγικών, τους δίδεται η ευκαιρία να παρακολουθούν μαθήματα  προλήψεως εγκληματικών περιστατικών από πυροβόλα όπλα, τα οποία παραδίδει δωρεάν ο καθηγητής της σκοπευτικής αγωγής κ. Στυλιανός Μανής.Τα μαθήματα δίδονται την πρώτη Παρασκευή εκάστου μηνός από τις 10.00 το πρωί έως το μεσημέρι. Πληθώρα ιατρών, νοσηλευτών και παραπληγικών πλαισιώνουν δωρεάν κάθε μήνα  ασκήσεις πυροβόλων όπλων στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον της Νέας Υόρκης   .

California Department of Justice Inadvertently Discloses Personal Information of Firearm Safety Instructors.  Last week, the California Department of Justice (DOJ) Privacy Office began mailing letters like this one to certified Firearm Safety Instructors.  The letter states that on October 14, 2016, DOJ inadvertently disclosed the name, date of birth, and California Driver’s License and/or Identification Card numbers of potentially every single DOJ certified Firearm Safety Instructor in California to an unknown requestor.  DOJ allegedly discovered the breach on October 27—well over two months ago—but is just now notifying individuals. As if this wasn’t already cause for concern, in the recently submitted “assault weapon” regulations DOJ is attempting to include a “non-liability” clause. This clause requires all individuals who voluntarily register their firearms as “assault weapons” to hold DOJ harmless for any liability for hardware, software, information, or other issues associated with the registration process.  Essentially, DOJ is requiring individuals to waive their constitutionally protected right to privacy in order to participate in their constitutionally protected right to keep and bear arms! To learn more about the “assault weapon” regulations be sure to sign up for the free webinar set to take place on Tuesday January 10th at 12pm by clicking here.   NRA and CRPA attorneys are currently reviewing this situation as it develops and will pursue all available remedies, including potential legal action. If you or someone you know has received a letter from DOJ indicating that their personal information was improperly disclosed, please send an email to helpdesk@michellawyers.com and sign-up for NRA email alerts to keep informed.
VASILOPITA-Pie- Brunch : For Celebration of the New Year 2017  Our Federation ushhfsa ec.org  & hwwcfjse.us  Hellenic Heritage Achievement, National & International Public Service Awards. The Anniversary of US Hellenic Hunting, Fishing & Shooting Association for Environmental Conservation.org Sunday, January  15th 2017 Τime 1:30 pm. Oasis Cafe & Bakery 196-30 Northern Boulevard (corner of 196 Street, next San Nicolas church) Flushing, New York 11358-3037. For Information Call 1-917-399-0394 & 1-347-778-8501 email: ushhfsaec@yahoo.com. MASTER OF CEREMONIES: Peter Doukas Community Leader ,  President of Pan-Corinthian Federation Worldwide, and our Federation Social Servises  Director. INVOCATION-PRΑYER: by Mrs. Maria Skopelitou-Chalari. SPEAKER: Gerasimos Amvrosiatos Executive President hwwcfjse.us , and Juniors Leader. Co-Speaker:Mr George Manikas Education & Training Director. Mr Bill Papavgeris Vice-President Of our Federation- HONOREES:  NRA & CMP-DCM Instructors for 2016 Range Activities < Mrs. Awilda  Field  & Mr. Warren Field, Mrs. Venetia Valsamaki. Mrs Theopisti-Eleni Paschalaki, Mrs Eleni Manners- Papaioanou, Mr Nicholas Papaioannou, Mr. Stylianos Manis, Mr Spyridon Christoforatos, Mr. Jerzy Obrmski, Mr. Gus Metrakos & Mike Amvrosiatos,Mr. George Lafasakis, Mr. Georgios Argyros,Mr Jerry Mierzwa,Mr Dionysios Pilarinos, Mr. Emanuel Adikimenakis,  Also HONOREES: Leaders of the Greek American community and Philhellenes , and  our committees members abroad. Mrs Despina Theodorou, Adamantia Spathatou, Charalambos Aiginitis, Eleytherios Hadjisterkotis, Aristotelis Kakogeorgiou, Kosmas M Markatos, Georgos Lekakis, Andreas Mazarakis, Paul Kotrotsios, Michael Servos, Epaminodas Marias, Sotos Chantziaras, Gianis Giatras(Law Firm),Maria Miranta-Papadimitriou, Maria Tzani, Theopisti Eleni-Pachalaki, Eleni Manners-Papaioannou.
Our Federation ushhfsaec.org Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us,  hwwcfjse.us” has been scheduled for Sundays up today March 12 2017 (in memory of Ulysses S. Grant was the 18th President of the United States), and April 30, May 21, June 25 (in memory of Greek Generals < Miltiades 489BC, & Themistocles 459BC ),October 15,November 12,for 2017. Time : 12,00 Noon. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897 .Our Federation The Same Days Sponsor HPR & PISTOL Outdoor Tournaments, Under the Name (Metro Area NYC & LI NY Tourmaments). Open to the Public and Members of the International Shooting Sport Federation (ISSF). New Compettitors & Junios are Welcome.
State Department Snubs Congressional Concerns President Obama is working hard to make his last days in office count. Unfortunately for the nation, his concern as usual is partisan politics, not good governance. This was obvious the past week as the Obama State Department (DOS) officially brushed off congressional concerns about a disruptive and confusing “guidance” document the DOS had suddenly released last July.  As we noted at the time, the document purported to explain who DOS considers a firearm “manufacturer” for purposes of a complex morass of federal laws (including the Arms Export Control Act and the International Traffic in Arms Regulations) that deal with the export of “defense articles.” The question is very important for gunsmiths and others who repair, modify, or work on firearms, because “manufacturers” (even those who don’t export or intend to export) have to pay a stiff “registration” fee of $2,250 per year and deal with various sorts of bureaucratic red tape. These requirements are enough to drive some small operators out of business.
The guidance document interpreted “firearm manufacturing” so broadly as to capture a number of traditional gunsmithing functions on existing firearms, and its vague and imprecise language caused considerable confusion. Many long-time gunsmithing businesses suddenly found themselves, for the first time, scrambling to figure out if they had to register and whether they could afford to do so. Last August, pro-gun members of Congress officially expressed their concerns and asked about the status of a long-standing administrative update to U.S. export laws that was supposed to move firearm regulation from the DOS to the more business-friendly jurisdiction of the Commerce Department. The DOS finally responded to those letters last month with a typical bureaucratic non-answer, shrugging off concerns about its July guidance and refusing to elaborate on the whether the administration would, in fact, complete the planned export reforms. “We have received helpful feedback on the policy guidance from the public,” the DOS’ letter states in condescending tones. “As we regularly do with public comments, we will take this feedback into consideration as we develop future policy and, if necessary, regulations.”Of course, the guidance itself was issued without request for comment or input from the general public and with none of the formalities prescribed by the federal Administrative Procedures Act. And the “helpful comments” included many questions that the DOS has ignored and does not even attempt to address in its Dec. 16 letter. Moreover, the letter’s reference to “future policy” makes clear that the unintelligible July 2016 guidance document remains current policy. Nor does DOS provide any timeline or specifics about the administration’s current intentions regarding completion of the export control reform that would resolve the problems presented by the guidance and help make American firearm manufacturers more competitive in legitimate global markets. “As you note,” the letter states redundantly, “revision of several of the remaining [defense article] categories would affect persons involved in the firearm-related activities that are the subject of your letter. We anticipate a decision in the near term on the next steps for these categories.” The decision to include firearms and ammunition in the transfer of items to Commerce Department control, however, had already been made by the administration during Obama’s first term and was touted at the time. Yet as members of Obama’s party later sought to exploit high-profile crimes to advance their long-standing gun control agenda, it suddenly became inconvenient for the administration to do anything that might seem inconsistent with this renewed push to restrict the Second Amendment. Thus, what began as a rare example of Obama policy directed toward improving America’s national security and business competitiveness eventually fell victim to partisan anti-gun politics. If anything is to be done by the Obama administration in the “near term” to proceed with its export control reform plans, it will have to happen in the next two weeks. Nobody is holding their breath for that, however.  Of far greater concern is that Obama’s DOS will instead pass the final version of a harmful export rule it proposed on June 3, 2015. That proposal, as we warned upon publication, would redefine key terms in the DOS’ export regulations in a way that could require publishers of magazines, books, and web content about technical aspects of firearm and ammunition design and production to seek prior approval from the government. The harm to both the First and Second Amendments, were that rule to take effect, would be very serious indeed. The administration received thousands of comments in opposition to the June 2015 proposal. Of course, the same was true of the Social Security gun ban Obama’s SSA finalized in recent weeks. This leads many to fear that Barack Obama may yet have more bad news for America’s gun owners before he finally relinquishes control to his pro-gun successor, Donald J. Trump.
American Hellenic Institute Foundation  College Student Foreign Policy Study Trip to Greece and Cyprus The American Hellenic Institute Foundation (AHIF) is accepting applications for its leading travel abroad program the AHIF College Student Foreign Policy Study Trip to Greece and Cyprus aimed to help Greek and Cypriot American college students better understand the core foreign policy issues important to the Greek American community. The trip is scheduled for June 21 - July 7, 2017.
During the two-week trip, the students will have the opportunity to experience first-hand foreign policy issues affecting Greece and Cyprus, and the interests of the U.S. in the region. Prior to their departure, students will meet in Washington, DC where they will attend meetings and briefings with officials at Greek and Cypriot embassies, the State Department, Congress and think-tanks. While in Greece and Cyprus the students will attend briefings with officials at the American embassies; various ministries, including Foreign Affairs; military; members of Parliament; religious leaders; think-tanks, and members of academia and the private sector. In Cyprus, the group will visit the Turkish-occupied area, receive a guided tour of old Nicosia Airport-UNFICYP in the demilitarized zone, and take a day trip to Paphos and Ayia Napa. While in Greece, they will participate in a day trip on a private boat and an exclusive tour of the Karaiskakis Stadium, the home stadium of Olympiacos FC. AHI President Nick Larigakis will lead the group to Greece and Cyprus. “Since its inception AHIF has promoted a better understanding of Hellenic issues and strived to strengthen relations between the United States and Greece and the United States and Cyprus,” he said. “Over the years we have held conferences on the future of Hellenism in America, and seminars pertaining to our issues and for the purpose of educating and informing U.S. policy makers. Through the College Student Foreign Policy Study Trip to Greece and Cyprus we are now able to offer a hands-on experience aimed giving college students a better understanding and connection of the issues that affect our community and better prepare them to be responsible leaders of the Greek American community.”

...................................................

4 Δεκεμβρίου 2016   
Ιστορική σημασία θα έχει η 12η Δεκεμβρίου όπου το Σώμα των εκλεκτόρων στας ΗΠΑ θα πάρει την τελική απόφαση εάν θα επικυρώσει την εκλογή του νέου Προέδρου των ΗΠΑ. Ο οποίος έχει Κυπριακές ρίζες από την πόλη Λευκονίκου της Κομητείας της Πάφου. Ανεξαρτήτως του Σώμα των Εκλεκτόρων τι απόφαση θα λάβει, η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα είναι η ιδία. Χαιρετίζουμε το ότι έχει διορίσει Ελληνικής καταγωγής διοικητικά στελέχη που τον βοηθούν στο έργο του. Μέλημα της Ομοσπονδίας μας είναι ως Αμερικανοί πολίται Ελληνικής καταγωγής να βοηθούμε τας ΗΠΑ παντοιοτρόπως ώστε να λειτουργούν οι δημοκρατικές διαδικασίες τη χώρα. Η καθιερωμένη ετήσια κοπή της Βασιλόπιτας  τής Ομοσπονδίας μας ushhfsaec.org & hwwcfjse.us , δια το 2017 θα γίνει στο Όασις Καφέ στο Φλασιγκ της Νέας Υόρκης την Κυριακή 15Ιανουαρίου 2017 στις 1.30 το μεσημέρι στη διεύθυνση 96-30 Northern Boulevard Flushing N Y 1358-3037 corner 196 Street, phone 1718 357 4833. Συμποσιάρχης θα είναι ο Πρόεδρος της Παγκοσμίας Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας κ. Παναγιώτης Δούκας και ομιλητής ο κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος επιτετραμμένος της Διεθνούς Συνομοπονδίας Εφήβων των Ελλήνων παγκοσμίως ( hwwcfjse.us),
  Ο Διευθυντής Εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεώργιος Μανίκας θα ανακοινώσει τα ονόματα των καινούργιων επιτετραμμένων της Ομοσπονδίας μας διεθνώς, υπενθυμίζοντας στους διορισθέντας εκπροσώπους μας οι οποίοι το 2016 διορίσθησαν ως εκπρόσωποι μας, συμφώνως των κανονισμών θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση πεπραγμένων των διαπιστεύσεων των  δια να ανανεωθεί ο διορισμός των. Υποβάλλοντας τα πεπραγμένα αυτών στον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Βασίλειο Παπαυγέρη ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση ushhfsaec@yahoo.com .  Ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριτοφοράτος θα τελέσει πολιτικό μνημόσυνο με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αειμνήστου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου ο οποίος από την Επιτροπή Δημοσίας Τάξεως της Ομοσπονδίας μας είχε ανά τετράμηνο προσωπική ενημέρωση από τον πρόεδρο μας κ. Στυλιανό Μανή συνεπικουρούμενος από τον αείμνηστο Νικόλαο Τσαγκατάκη Αντισυνταγματάρχη και διοικητή της Προεδρικής Φρουράς, δια θέματα ασφαλείας του Ελληνικού Έθνους και του Κυπριακού Ελληνισμού.
Η διοικητική γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Βενετία Βαλσαμάκη Επιμελήτρια Σποπευτικής Αγωγής τού NRA& CMP-DCM, μας πληροφορεί ότι οι σκοπευτικές ασκήσεις δια το 2017 μέχρι και της σήμερον έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον  στο Λογκ Άηλαντ της Νέας Υόρκης τας Κυριακάς 12 Μαρτίου, 30 Απριλίου, 21 Μαίου, 15 Οκτωβρίου, 12 Νοεμβρίου 2017. Οι αγώνες θα τελεστούν υπό την αιγίδα της Εθνικής Σκοπευτικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ CMP-DCM  και της Αμερικανικής Συνομοσπονδίας NRA, ως και του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου HANC και της Αμερικανικής Ομοσπονδίας της Νέας Υόρκης NYSRPA.
  Η κ. Ελένη Manners– Παπαιωάννου εντεταλμένη Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίας Τάξεως της Ομοσπονδίας Επιμελήτρια Σποπευτικής καί Κυνηγετικής Αγωγής τού NRA& CMP-DCM, μας πληροφορεί ότι ο πρόεδρος μας κ. Στυλιανός Μανής (Steven Manners sjd  cmp-dcm TC )θα μας εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση του HANC  που θα γίνει στην Πολιτεία της Βιρτζίνια στην πόλη Μακλίν το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 και ο οποίος θα θέσει επτά θέματα τα οποία άπτονται το εθνικό συμφέρον του απανταχού Ελληνισμού ως ακολούθως: Πρώτον. Στην άμεση τακτοποίηση του  HANC με τας οικονομικάς υπηρεσίας των ομοσπονδιακών και πολιτειακών αρχών ώστε να μην υπάρχουν εκκρεμότητες . Δεύτερον: Στη στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως το οποίον δέχεται προπηλακισμούς από πολιτικούς της Τουρκίας, όπου εν τη ουσία έχουν καταργήσει τη συμφωνία της Λοζάνης διορίζοντας μωαμεθανό ιερέα στην Αγία Σοφία, ως και το τέχνασμα των επ’ αορίστω χρόνω επιδιορθώσεων εις την Παναγία Σουμελά εις τον Πόντο. Τρίτον: Τη συνεπικουρούμενη τακτική του επισήμου Αλβανικού κράτους οι οποίοι με δηλώσεις και προκλήσεις αυτών καθημερινώς δυσφημούν την Ελλάδα παίρνοντας οδηγίες από την τουρκική πολιτική ηγεσία. Τέταρτον:  Ο πρόεδρος μας θα αναφερθεί επίσης στην προκλητική στάση του Προέδρου της Τουρκίας ο οποίος φανερά πλέον  δηλώνει ότι υπάρχουν δύο κράτη την Κύπρο, πιέζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα αναγνωρίσει ισότιμα, ενώ ο ίδιος είναι ο εισβολεύς. Πέμπτον: Όπως έχουμε ενημερώσει υπηρεσιακώς τον αξιότιμο Πρόεδρο του  κ. Βασίλειο Ματαράγκα  θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία τους ομογενείς μας στας ΗΠΑ οι οποίοι δι’ οιονδήποτε λόγο μετοικούν στην Ελλάδα έστω και προσωρινά και διαμένουν την περιοχή της Θεσσαλονίκης και περιχώρων να δύνανται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο στα εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος  στον Χορτιάτη , το οποίο τελεί υπό τη διεύθυνση του αξιοτίμου εκπαιδευτικού κ. Αλεξάνδρου Αριστοτέλους. ‘Εκτον: Προτροπή τους οργανισμούς και μέλη του HANC να διαβιβάσουν επιστολάς της Ομοσπονδίας μας προς τα μέλη των Συλλόγων αυτών ώστε τα Ελληνόπουλα και φιλέλληνες να ασκούνται στην τέχνη εκπαίδευσης και συντήρησης πυροβόλων όπλων και γενικότερα να μυηθούν στην σκοπευτική, κυνηγετική και αλιευτική αγωγή καθότι ως είναι γνωστό, άλλες εθνικότητες εκπαιδεύουν τα τέκνα των παράλληλα των κοινωνικών εκδηλώσεων.  Στον ομογενειακό τύπο στας ΗΠΑ δημοσιεύουμε μηνιαίως όλες τις εκδηλώσεις μας καταχωρώντας αγγελίες επί πληρωμή, όπου δια τους έχοντας στο διαδίκτυο πρόσβαση τους ενημερώνουμε μηνιαίως εν απολύτω.  Έβδομο: Εν συντομία θα αναφερθούμε στο θέμα προσεγγίσεων σε αλυσίδες καταστημάτων εμπορίου τροφίμων, ειδικότερα Ελλήνων επιχειρηματιών οι οποίοι αποποιούνται τα Ελληνικά προϊόντα, προφασιζόμενοι ανεκδιηγήτους απόψεις. Ταυτοχρόνως δε, θα εκφράσουμε τας απόψεις μας δια το θέμα των Σκοπίων όπου οικονομικά συμφέροντα της Ευρώπης έχουν δημιουργήσει το μόνιμο αδιέξοδο.
  Ο κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου μας ( Επιμελητής Σκοπευτικής Αγωγής cmp-dcm ), αναφέρει ότι κατά το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας που έγινε την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον της Νέας Υόρκης, με πρόταση του κ. Κωνσταντίνου Μετράκου Συμβούλου Πυροβόλων ¨οπλων τής Ομοσπονδίας μας (Hwwcfjse & cmp-dcm Instructor), επροτάθη να σταλεί επιτολή της Ομοσπονδίας μας στη νέα Υπουργό Πολιτισμού της Ελλάδος κ. Λυδία Κονιόρδου διά τον διορισμό του ειδικού σπηλαιολόγου Ελλάδος κ. Νικολάου Πουλιανού ως ειδικού συμβούλου αυτής, και εκπροσώπου του υπουργείου δια θέματα σπηλαιολογίας και ανθρωπολογίας. Ως γνωστόν ο Νικόλαος Πουλιανός είναι υιός του ιδρυτού της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος κ. Άρη Πουλιανού. Ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος ανακοίνωσε ότι η πρότασις εγένετο ομοφώνως δεκτή και εξουσιοδότησε τον πρόεδρο μας να το θέσει υπ’ όψιν του HANC στις 10 Δεκεμβρίου 2016 , την επόμενη εβδομάδα.  Τονίζοντας ότι ο πρόεδρος μας κ. Στυλιανός Μανής είχε επικοινωνήσει με την κ. Κονιόρδου όταν ήτο διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου και την είχε συγχαρεί δια το έργο αυτής στην προβολή της Ορέστιας στην Επίδαυρο. Η Ομοσπονδία μας υπενθυμίζει στην ομογένεια ότι η Ελληνική παρέλαση στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης την οποία επιμελείται η Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων μείζονος Νέας Υόρκης υπό τήν Προεδρία τού Κυρίου Πέτρου Γαλάτουλα,θα γίνει την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 στις 1.30 το μεσημέρι από τους 63 δρόμους έως τους 79 δρόμους. Η Ομοσπονδία  αναζητά εθελοντές νά πλαισιώσουν  τάς επιτροπές τής  παρελάσεως, ανακοίνωσε ό αντιπρόεδρος τής ομοσπονδίας κύριος  Βασίλης Γκουρνέλος, ο οποίος τούς προσκαλεί  είς τάς πανομογενειακάς εκάστη πέμτη 8.00μμ στο Σταθάκειο στήν Αστόρια τής Ν Υόρκης.Τηλέφωνο 1-718-204-6500,  22-51  29 Street Astoria  NY 11105.

The executive director of the National Rifle Association's Institute for Legislative Action (NRA-ILA), Chris W. Cox, released the following statement on President-elect Donald J. Trump's victory: "On behalf of the National Rifle Association’s (NRA) five million members and tens of millions of Second Amendment supporters, the NRA congratulates President-elect Trump on his hard fought victory."Voters sent a loud and clear message that our gun rights are not for sale. Despite the unprecedented efforts by New York City billionaire Michael Bloomberg and the gun control lobby, the Second Amendment prevailed. In the face of threats against their constitutional freedoms, NRA members and Second Amendment supporters rallied to elect a pro-gun  president. Trump’s victory repudiates the assertion by gun control advocates that the political calculus regarding the Second Amendment has changed. A special thank-you to NRA members and supporters who made the difference in this important election. Freedom scored another victory because of your efforts."
VASILOPITA-Pie- Brunch : For Celebration of the New Year 2017  Our Federation ushhfsa ec.org  & hwwcfjse.us  Hellenic Heritage Achievement, National & International Public Service Awards. The Anniversary of US Hellenic Hunting, Fishing & Shooting Association for Environmental Conservation.org Sunday, January  15th 2017 Τime 1:30 pm. Oasis Cafe & Bakery 196-30 Northern Boulevard (corner of 196 Street, next San Nicolas church) Flushing, New York 11358-3037. For Information Call 1-917-399-0394 & 1-347-778-8501 email: ushhfsaec@yahoo.com. MASTER OF CEREMONIES: Peter Doukas Community Leader ,  President of Pan-Corinthian Federation Worldwide, and our Federation Social Servises  Director. INVOCATION-PRΑYER: by Mrs. Maria Skopelitou-Chalari. SPEAKER: Gerasimos Amvrosiatos Executive President hwwcfjse.us , and Juniors Leader. Co-Speaker:Mr George Manikas Education & Training Director. Mr Bill Papavgeris Vice-President Of our Federation- HONOREES:  NRA & CMP-DCM Instructors for 2016 Range Activities < Mrs. Awilda  Field  & Mr. Warren Field, Mrs. Venetia Valsamaki. Mrs Theopisti-Eleni Paschalaki, Mrs Eleni Manners- Papaioanou, Mr Nicholas Papaioannou, Mr. Stylianos Manis, Mr Spyridon Christoforatos, Mr. Jerzy Obrmski, Mr. Gus Metrakos & Mike Amvrosiatos,Mr. George Lafasakis, Mr. Georgios Argyros,Mr Jerry Mierzwa,Mr Dionysios Pilarinos, Mr. Emanuel Adikimenakis,  Also HONOREES: Leaders of the Greek American community and Philhellenes , and  our committees members abroad.
Our Federation ushhfsaec.org Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us,  hwwcfjse.us” has been scheduled for Sundays up today March 12 2017 (in memory of Ulysses S. Grant was the 18th President of the United States), and April 30, May 21,October 15,November 12,for 2017. Time : 12,00 Noon. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897 .Our Federation The Same Days Sponsor HPR & PISTOL Outdoor Tournaments, Under the Name (Metro Area NYC & LI NY Tourmaments). Open to the Public and Members of the International Shooting Sport Federation (ISSF). New Compettitors & Junios are Welcome.
< Kostantinos Stefanopoulos 1926 – 2016: Presiden Of Grecce passed away peacefully on November 17, 2016 in Athens Greece. Our deepest sympathies, thoughts and prayers are with his family, and the Greeks Abroad. Also from our President  Stylianos Manis (Steven Manners sjd) and Members of the Public Safety Committee.>
As it was announced 30 Days ago by Secretay Spyridon Christoforatos the next General meeting of the HANC, Hellenic American National Council,will be held at the hotel Hilton McLean in Tysons Corner, Virginia, on Saturday, December 10,2016, 10:00 am until 4:00 pm. Hanc President Bill Matarangas  Invite all to participate and get involved with our Delegates of the federations, so we can continue the mission of HANC as an umbrella organization and the struggle for our children and our first homeland Greece, which is going through hard days.We are expecting a representative from the Greek government to inform us about all the topics that interest us and give us the opportunity to ask questions. Agenda items include: Report from Hanc Board Mambers & Presidents and delegates of Member Federations, better coordination of the Federation, mutual support to local events. Report and support for the work of the Greek company "Education", proposals for establishing new Charter schools.
Debate on contacts with the leaders from Greece for the creation expatriate villages in various parts of Greece for the creation of jobs for our brothers in Greece with our own, individual, investment To visit more often our homeland and we have better relations with their compatriots there.Support and promote Greek products in USA.
Creation of a new Committee - Return of the Olympic Games in Greece. Update from one of the four Greek Americans by the committee of the new President Elect Donald. J. Tramp.  BLACK FRIDAY GUNS UP: With the election of Donald Trump in early November, many mainstream news sources predicted a substantial downturn in gun sales. Some even claimed that Trump’s victory would cause slower sales on Black Friday, which is often one of the strongest days for firearm sales. As has become the norm for mainstream media predictions, this forecast of Black Friday gun sales turned out to be completely incorrect. Rather than suffering from slow sales projected by “experts”, November 25, 2016 set the single day record for the number of background checks conducted by the National Instant Criminal Background Check System (NICS). Because a NICS check is generally required before a firearms dealer can sell a firearm, NICS numbers are used to represent firearm sales since more accurate data is not available.The FBI processed 185,713 NICS transactions on Black Friday 2016.  This surpassed the prior one day record set on Black Friday 2015 by several hundred checks and was the third busiest day for NICS by over eight thousand checks. Even though NICS checks do not have a one-to-one correlation with gun sales, it’s likely that in more recent years NICS numbers further undercount the number of new gun sales than the system did in the past. Since NICS came online in 1998, an increasing number of states have a permit of license that qualifies as an alternative to NICS. Since holders of these licenses and permits do not undergo a NICS check when acquiring a firearm, their firearm purchases are not counted in the NICS numbers.As with many big questions this fall, the mainstream media completely failed in their prediction that the election of Donald Trump would mean a clear downturn in firearm interest and sales. Once again, we can thank them for being consistently wrong on issues that matter so very much.
Doctor Charged In Manhattan Federal Court For Illegal Distribution Of Millions Of Oxycodone Pills Preet Bharara, the United States Attorney for the Southern District of New York, James J. Hunt, Special Agent in Charge of the U.S. Drug Enforcement Administration’s New York Division (“DEA”), James P. O’Neill, the Commissioner of the New York City Police Department (“NYPD”), and Maria T. Vullo, Superintendent of the New York State Department of Financial Services, announced the arrest of Dr. EMMANUEL LAMBRAKIS, a state licensed doctor who wrote thousands of medically unnecessary prescriptions for oxycodone, totaling nearly 2.4 million pills, over a five-year period.  LAMBRAKIS was arrested yesterday in connection with the charge and is expected to be presented before U.S. Magistrate Judge James L. Cott later today.
U.S. Attorney Preet Bharara said:  “Although licensed as a doctor, as alleged, Emmanuel Lambrakis was a prolific and dangerous drug dealer. He allegedly pumped medically unnecessary oxycodone pills into our communities, feeding the addiction of countless people.  This arrest is a critical part of our overall fight against the devastating opioid abuse epidemic.”Special Agent in Charge James C. Hunt said:  “Drug dealers selling scripts for money give doctors a bad name. The dismantling of a modern day opium den masquerading as a medical clinic in the heart of Queens shows the result of law enforcement collaboration. The investigation identified that Emmanuel Lambrakis allegedly diverted oxycodone pills to New York City streets enabling the one thing law enforcement, communities, and health professionals are trying to avoid – opioid addiction and overdose deaths.”Superintendent Maria T. Vullo said:“New York is a safer place because law enforcement authorities worked together to shut down the criminal activities this defendant pursued to enrich himself while endangering the public.  The Department of Financial Services appreciates the opportunity to have worked on this case with the office of U.S. Attorney Bharara and the Drug Enforcement Administration.” The following allegations are based on the Complaint and other documents filed in Manhattan federal court.
Oxycodone is a highly addictive, narcotic opioid that is used to treat severe and chronic pain conditions.  Oxycodone prescriptions are in high demand and have significant cash value to drug dealers.  In fact, oxycodone tablets can be resold on the street for thousands of dollars.  For example, 30-milligram oxycodone tablets have a current street value of approximately $20 to $30 per tablet in New York City, with street prices even higher in other parts of the country.  A single prescription for 120 30-milligram tablets of oxycodone can net an illicit distributor $2,400 in cash or more.

.......................................................

Νέα Υόρκη, 5 Νοεμβρίου 2016                                              
Η Ομοσπονδία μας ushhfsaec.org ,σε συνεργασία με το “hwwcfjse.us”Διοργαώνει Σεμινάριο στό Σκοπευτήριο, διά τήν πρόληψη ατυχημάτων στό κυνήγι,, μέ τήν επωνυμία ΑΡΤΕΜΙΣ 2016. Ενόψει τής κυνηγευικής περιόδου δωρεάν, δίνοντας τήν ευκαιρία στούς συμπολίτες μας πού ασχολούνται μέ τήν κυνηγετική δραστηριότητα, να ασκηθούν στήν χρήση τών όπλων, καί συντήρηση αυτών. Όπου ομογενείς και φιλέλληνες εκπαιδευταί μετά το σεμινάριο, θά τούς δώσουν τήν ευκαιρία νά συμμετάσχουν στάς ασκήσεις καί αγώνες.Η νομοθεσία απαγορεύει ασκήσεις στά δάση, επιβάλλοντας  πρόστιμα,κατασχέσεις όπλων-αυτοκινήτων,κτλ. Οί εκπαιδευταί μας θα φορούν πορτοκαλί γιλέκο,θά πρέπει  δέ να φέρετε τα δελτία ταυτότητος σας,ένώ τό σεμινάριο θα δωθεί ταυτόχρόνος στήν Έλληνική καί αγγλική γλώσσα. Οι σκοπευτικοί αγώνες καί Ασκήσεις,θα διεξαχθούν  την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 στις 13:00 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897 ( Range Fee $ 18.00).Ως και τήν Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 Είς τήν Μνήμη του 18  Προέδρου τών ΗΠΑ, (in memory of Ulysses S. Grant was the 18th President of the United States). Ως καί τάς Κυριακάς  30 Απριίου, 21 Μαίου, 15 Οκτωβρίου, καί 12 Νοεμβρίου του 2017.Συντονισταί των αγώνων  είναι οι κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος, Warren Field,Γεώργιος Μανίκας  Jerzy Obrimski, Bill Papavgeris,Steven Manners, Βενετία Manners- Βαλσαμάκη, Ελένη Μανή-Παπαιωάννου, Awilda Field, Spyridon Christoforatos, καί Κώστας Μετράκος.  Δια περισσοτέρας πληροφορίας μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 19173990394 και 13477788501. Δια προεγγραφάς δια τους αγώνας και ασκήσεις και ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Παπαυγέρη στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com .
Μέ  επιτυχία έγιναν οί Σκοπευτικοί  Αγώνες καί Ασκλησεις, διά τους ήρωες τής Αμερικανικής Ανεξαρτησίας τής 4ης Ιουλίου που πολέμησαν δια την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, και πληθώρα Ελληνοαμερικανών έδωσαν το αίμα τους δια αυτήν. Στάς 23 Οκτωβρίου 2016, στό Σκοπευτήριο τού Κάλβερτον τής Νέας Υόρκης στό Λόνγκ άηλαντ . Επεισης τίμησαν τούς ήρωας τού αλβανικού μετώπου του 1940 τό ιστορικό ΟΧΙ .Ευθείς  μετά τούς Αγώνες Ό Γραμματεύς της Ομοσπονδίας κ Σπυρίδων Χριστοφοράτος συγκάλεσε έκτακτο συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας στό Σκοπευτήριο, μέ επείγον Θέμα τήν Επίσκεψη τού Προέδρου τών ΗΠΑ στήν Ελλάδα Κύρίου Obama, ¨ο  οποίος θά μεταβεί στάς Αθήνας τήν 15-16 Νοεμβρίου 2016,προσπαθώντας να βοηθήσει οικονομικά τήν γενέτειρα, παρατείνοντας διά 30 έττη το χρέως τής χώρας στό ΔΝΤ .Επιπλέων δέ θά έχει έπαφές μέ τήν πολιτική καί Στρατιωτική ηγεσία  δια το θέμα το προσφυγικό καί καλύτερο συντονισμό σέ θέματα ΝΑΤΟ.Στό Συμβούλιο ετέθη τό θέμα τών οικονομικών επενδύσεων τών ομογενών μας , οι οποίοι λόγω τών  Κάπιταλ Κοντρολ. Δέν τούσ επιτρέπουν νά κάνουν συναλαγάς. Αποτροπιασμό  εξέφρασε το συμβούλιο, δια τήν ενορχηστρωμένη σκςυωρία  τραπεζιτων, κρατικών φορέων, και ξένων οίκων, οι οποίοι εκποιούν οικίας, και  τάς εναπομεινοντές επιχειρήσεις. Στό διοικητικό συμβούλιο εγένετο εισήγηση  τού προέδρου μας κυρίου Στυλιανού Μανή, οπως αποσταλειί επιστολή στόν προθυπουργό  τών ιουδαίων, ο οποιος όταν υπηρετούσε ώς γενικός πρόξενος στήν Νέα Υόρκη, ό  προεδρός μας συνοδευόμενος από τόν μακαριστό κύριον  Cecil Cohen Legislation Director Of the NYSRPA, τόν επεσκέφθησαν στό προξενείο , και τον συνεβούλευσαν τρόπους, ώστε να ανακουφιστεί οικονομικά τό Νέο κράτος, καί εξέφρασαν τόν σεβασμό των στούς έλληνες Ιουδαίους όπου τό 1940, αφησαν τα κόκαλα τους στά βουνά τού Γράμμου. ¨ενω οί Ελληνικύπριοι  φιλοξενούσαν τους ιουδαίους πρόσφυγες, έως μεταβούν στό νέο κράτος των. Η πρότασης εγινε δεκτή στάς 23 Οκτωβρίου 2016. Ο επιτετραμμένος τών εφήβων τής ομοσπονδιας μας κύριος Γεράσιμος  Αμβρωσιάτος ζητά απο τούς ομογενείς μας νά φέρουν τα παιδιά τους και εγγόνια στό σκοπευτήριο.  Υπενθυμίσουμε στά μέλη μας να κάμουν τό καθήκον των  ώς αμερικανοι πολίτες  καί να λάβουν μέρος στάς εκλογάς τής 8ης Νοεμβρίου 2016.Μάς προττείνουν  διά πρόεδρο των ΗΠΑ, τόν κύριο τραμπ. Υπάρχουν ομως ικανοί  υποψήφιοι  σέ  όλλα τα πολιτικά  κόμματα. Απεβίωσε σήν Νέα Υόρκη τήν περασμένη ευδομάδα ό τέως πρόεδρος τών κρητών  Κωσταντής Λαμπράκης, όοποίος διεκρίνετο  διά τά πατριωτικά του αισθήματα, καί είτο υπόδειγμα οικογενειάρχου. Ό Εκλιπών διετέλεσε επί σειρά ετών συντονιστής στήν παρέλαση στήν 5 αβενιου στό Μανχάτταν τής Νέας Ύόρκης,καί είτο θερμός υποστηρικτής τής ομοσπονδίας μας.Ενώ ή συζυγος αυτού κυρία Βαρβάρα και ό εκλιπων, υπηρετούσαν στήν επιτροπή δημοσίας τάξεως τής ομοσπονδίας μας. Σέ όλλα τά Εθνικά Θέματα ήτο παρόν. Αιωνία η  μνήμη αυτιύ.Ο Ταμίας μας Κύριος Θεόδωρος Βασιλόπουλος  υπενθυμίζη στά μέλη μας  νά αποστείλουν την συνδρομή των δια το 2016, δια οσσους δέν το έπραξαν. Αρκετοί Σύμουλοι του ΕΕΣ-HANC  όπου παρεβρέθησαν νά τιμήσουν τήν διά 30 έττη έκδοση της εφημερίδος Hellenic News Of America, τήν Κυριακη 31  Οκτωμβρίου 2016 στό  Concordville τής Στό PA , τίμησαν μέ τήν παρουσία των τόν Διευθηντή και εκδότη κύριο Παύλο Κοτρώτσιο, τέως πρόεδρο του ΕΕΣ. Μετά τό πέρας τής εκδηλωσεως συνεδρίασαν , διά νά επιηφθούν διά  επείγωντα θέματα τής  ομογενείας. Σέ επικοινωνία τού προέδρου μας Κυρίου Στυλιανού Μανή μέ τόν κύριο Βασίλειο Ματαράνγκα πρόεδρο του ΕΕΣ, τήν 4 Νοεμβρίου 2016 τηλεφωνικά δι'α τό θέμα προτροπής τών ομογενών μας πού διά διαφόρους αιτίας μετακομίζουν στήν Θεσσαλονίκη στήν γενέτειρα, νά εγράψουν τά τέκνα τους στό εκαιδευτήριο Απόστολος Παύλος, ό σχολιασμός είτο θετικός.Ο Κύριος Ματαράνγκας τού ανέφερε οτι θά συνεδριάση επίσημα τό Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο HANC, τήν 3 καί 4 Δεκεμβρίου 2016 στήν Γουάσηνκτον, καί συνεφόνησαν οί αντιπροσωπείες των οργανωσεών μας, νά παραστούν.Ο Κύριος Μανής πληροφόρησε τόν γραμματέα μας κύριο Σπύρο Χριστοφοράτο ώς καί τά μέλη του διοικητικού συμβουίου τής ομοσπονδίας μας δια τήν υπό τόν κύριο Αλέξανδρο Αριστοτέλους εκαιδευτική αγωγή  τών  σχολείων τού Αποστόλου Παύλου στήν Ελλάδα, καί τούς  παρότρυνε νά συμμετέχουν στάς επιτροπάς πού θά παραστύν στήν συνεδρίαση τού ΕΕΣ-HANC, καταθέτοντας τάς σχετικές προτάσεις. Τά μέλη τής επιτροπής δημοσίας τάξεως τής ομοσπονδίας μας, πού επιυθμούν να συμμετάσχουν στήν συνεδρίαση του ΕΕΣ.σήν προτεύουσα, τών ΗΠΑ, θά πρέπει να μάς ενηνερώσουν.

Our Federation ushhfsaec.org Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us,  hwwcfjse.us” has been scheduled for Sunday November 20th 2016 at 13.00 PM. ( Hunder Education Range Cource-Free Seminar by our federation CMP-DCM & NRA -NYSDEC Instructors), And for  Sundays March 12 2017 (in memory of Ulysses S. Grant was the 18th President of the United States), and April 30, May 21,October 15,November 12,for 2017. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897. You should bring along in the Calverton Shooting Range, Protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card. The price of entry to the shooting range is $ 18 dollars a person, .The participants to the competing tournaments games will pay $ 4.50 per person. &  $ 0,50 Club fee. The  total fees are forwarded to the NRA, after the completion of the games. Our Federatiom Members & Gusts -Must mail completed the Pre-Registration Form, 20 Days in advance .For more information and Pre- registration , call our Vice-president Bill Papavgeris   1917 399 0394, 1347 778 8501 . E-mail ushhfsaec@yahoo.com   Juniors are wellcome & Must be accompanied by a parent or adult guardian.You should bring along in the Calverton Shooting Range, Protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card (visitors to US must bring passports).The Service Riffle and Pistol & Shotgun Games have been co-organized by our Federation We remind you that, it is necessary for the people who already possess riffle permit or pistol permit or they want to submit a request through to obtain a permit, to participate to the shooting competitions according to the law regulations. To obtain a Score Reporting Card and participate in the Competitive Shooting Sponsorship programs in the United States or any part of the world, one needs to participate in the shooting competition organized by our association. After the end of the games follow the awards' nomination and the warrantee of the Score Reporting Cards (Shooters Aptitude log) obtained through NRA administrative channels. At the same time we will publicize the scores to the Civilian Marksmanship Program (CMP.) and make sure of the issuance of Certificates of Participation according to the law, for any public service requested. We have also conveyed the names all of you who have received this letter to the U.S. National Shooting Education and we will publicize the results of your performance of the Shooting exercises, to both NRA and CMP in order to key-in your dat 
Hillary Clinton has made clear that she would make gun  control a top priority  of her presidency, and has pointed to a new ban on commonly-owned semi-automatic firearms as one of her chief goals. At a June 17, 2014 CNN  town hall event, Clinton was asked, “Do you think that reinstating the ban on assault weapons and banning high capacity magazines would do any good?” Clinton affirmed her support for a ban, and stated, “We cannot let a minority of people -- and that's what it is, it is a minority of people -- hold a viewpoint that terrorizes the majority of people.” Clinton’s team might want to rework this line of attack, as a Gallup poll released this week shows that a record number, and a majority, of Americans oppose a ban on popular semi-automatic firearms.
In a poll conducted October 5-9, Gallup asked 1,017 adults, “Are you for or against a law which would make it illegal to manufacture, sell or possess semi-automatic guns known as assault rifles?” An overwhelming 61 percent of respondents answered that they were against such a ban, while a mere 36 percent support the restriction.
Gallup began asking this question in 1996, and has done so several times in the last two decades. The trend in favor of greater respect for gun rights is undeniable. Since 1996, support for a ban has dropped more than 20 points and opposition has risen 19 points.
Moreover, Gallup’s data shows that support for a ban has fallen across both major political parties and independents. Gallup points out, “Currently, 50% of Democrats and 25% of Republicans favor a ban; in 1996, 63% of Democrats and 50% of Republicans did so.” Additionally, support for a ban is well below 50 percent in both gun-owning and non-gun-owning households. In addition to the question about semi-automatic firearms, Gallup also asked respondents, “Do you think there should or should not be a law that would ban the possession of handguns, except by the police and other authorized persons?” As with commonly-owned semiautomatics, the results reveal that Americans are opposed to a handgun ban in record numbers. In the 1980s and early 1990s Gallup measured support for a handgun ban at around 40 percent. Today, only 23 percent support this restriction. While Clinton might like use incendiary rhetoric that labels gun rights supporters as a minority that “terrorizes” the majority of Americans, in fact it’s her support for gun bans that is extreme. We’d ask Clinton to stick to the truth, if she were familiar with the concept.
President Obama will travel to Greece, Germany, and Peru November 14-21, 2016. This trip will highlight the President’s commitment to trans-Atlantic solidarity, a strong and integrated Europe, and to cooperation with our Asia Pacific partners. The President’s schedule will underscore the linkages between our security interests and our economic agenda, our efforts to promote balanced, sustainable, and strong global economic growth, and our support for trade liberalization and economic reforms that reduce inequality and deliver opportunities for the middle class around the world as well as regional economic institutions that foster private sector growth. The President on November 15 will arrive in Greece, where he will see  President Pavlopoulos, meet with Prime Minister Tsipras, and reaffirm our support for ongoing efforts to place the Greek economy on a path to sustainability and renewed prosperity. In the birthplace of democracy, the President will also reaffirm the resilience of democratic values, which have done so much to deliver peace and prosperity to Europe and the wider world. Additionally, the President will make clear our appreciation for the remarkable generosity shown by the Greek Government and people to refugees and migrants.  Yannis Stournaras, the head of Greece’s central bank, also highlighted the issue last month, saying that “tackling the high stock of nonperforming loans is the greatest challenge facing the Greek banking system and the Greek economy.”
Greek bank officials, in talks with foreign envoys, have proposed that auctions be conducted electronically to overcome the problem posed by angry protesters at courthouses.
American Hellenic Institute (AHI) President Nick Larigakis met with Admiral Evangelos Apostolakis, Chief of Hellenic National Defense General Staff, October 18, 2016, during the admiral’s visit to Washington, D.C., October 15 to 18. The meeting took place at the office of the Greek Defense Attaché. HNDGS Chief, Admiral Evangelos Apostolakis, HN, visited Washington at the invitation of Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Joseph F. Dunford, U.S. Marine Corps, to attend the Chiefs of Defense Counter Violent Extremist Organizations Conference. The purpose of the conference is to generate a better collective understanding of the transregional nature of current threats and the development of transregional solutions to counter these threats. “My thanks to Admiral Apostolakis for taking time out of his busy itinerary in Washington to meet,” Larigakis said. “His presence at a very important conference aimed to counter extremist organizations, which was at the invitation of the chairman of the Joint Chiefs, indicates the vital and valued role Greece plays as a staunch NATO ally in global security.”
If there is no need to load a firearm until later, don’t. Always check for any obstruction in the barrel whenever there is reason to suspect a blockage. Bore obstructions are a major source of gun explosions.Always positively identify your target and be sure there is a safe backstop behind it before you shoot. Always hold your gun so that you can control the direction the muzzle points if you fall or stumble.Never mix alcohol or drugs with shooting. Anyone handling and firing a gun must have a clear mind and be constantly alert.Never allow any gun to point at you or pull a gun towards you by grasping its muzzle. Never attempt to load or unload a gun inside a vehicle or building (except a properly constructed indoor range); there usually is no safe direction to point the muzzle.Never shoot at a hard object or flat surface or at water. Bullets can glance off hard materials like rock, glass or steel, or skip off the surface of water to fly in unpredictable and sometimes dangerous directions. Never set a loaded gun down or leave an unattended gun loaded. When a gun is loaded itshould be controlled in the hands of a person who intends to fire it. If you must set a gun down, always unloa  IMPORTANT SAFETY TIPS ALWAYS keep your guns unloaded until they must be ready for use  Office Of The Presiden: It has come to our attention the NYPD Licensing Division has taken it upon themselves to deny current gun owners approval to add more guns to their license.  We are looking into this and need your input. If You have personally been denied a new acquisition approval please contact  Federation President,  Steven Manners  sjd Phone  1-917-399-0394.  E-mail stevenmanners.sjd@gmail.com.  Copies of Denial Lettres & any other Documentation are Needed.Thanks.

......................................................

Νέα Υόρκη  14 Οκτωβριου 2016
                 Η Ομοσπονδία μας ushhfsaec.org ,σε συνεργασία με το “hwwcfjse.us”, τιμά μέ Σκοπευτικούς Αγώνες καί Ασκλησεις,τους ήρωες τής Αμερικανικής Ανεξαρτησίας τής 4ης Ιουλίου που πολέμησαν δια την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, και πληθώρα Ελληνοαμερικανών έδωσαν το αίμα τους δια αυτήν.Υπενθυμίζοντας σε όλους εμάς το ότι εκατοντάδες από αυτούς μετέβησαν εν συνεχεία στην Ελλάδα και την Κύπρο, και στην Κρήτη ,  πολεμώντας δια την απελευθέρωση σκλαβωμένων εδαφών στην Ελλάδας μας και Κύπρο. Επειδή εκ τών περισσοτέρων ομογενών καλι Φιλελλήνων οι περισσότεροι είτο σε διακοπές. Ταυτοχρόνα  δε θά Τιμήσει τήν Μνήμη τών Ηρώων του ¨Επους τοτ 1940 .οιΟι σκοπευτικοί αγώνες καί Ασκήσεις,θα διεξαχθούν  την Κυριακή 23ην Οκτωβίου 2016 στις 13:00 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897).Ως και τάς Κυριακας 20 Νοεμβρίου 2016, και 12 Μαρτίου, 30 Απριίου, 21 Μαίου, 15 Οκτωβρίου καί 12 Νοεμβρίου του 2017.Συντονισταί των αγώνων  είναι οι κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος, Γεώργιος Μανίκας Βενετία Μανη Βαλσαμάκη, Γεώργιος Αργυρός, Ελένη  Μανή-Παπαιωάννου,Μανόλης Αδικημενάκης ,Γεώργιος Λαφασάκης καί Κώστας Μετράκος.Δια περισσοτέρας πληροφορίας μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 19173990394 και 13477788501. Δια προεγγραφάς δια τους αγώνας και ασκήσεις και ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Παπαυγέρη στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com .
                Η Ομοσπονδία μας με γνώμονα την εύρυθμο λειτουργία του ''Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου'' (HANC), αποφάσισε νά αποστείλει  επιστολή Πρός τόν  Πρόεδρο Αυτού θέτοντας Ωμά το ερώτημα δια το λόγο υπάρξεως του ΕΕΣ στας ΗΠΑ ,  καταγγέλοντας προς τον κ. Βασίλειο Ματαράγκα  και τους συνεργάτας του συμβουλίου αυτού την ακόλουθο επιστολή ως κάτωθι: “Η Ομοσπονδία μας στην έκτακτη αυτής διαδικτυακή συνεδρίαση το απόγευμα της 11ης Οκτωβρίου 2016, Ασχολήθηκε μέ τό θέμα τής παντελούς  απουσίας   τού ΕΕΣ Ως 3 Βαθμιαία Οργάνωσης στάς ΗΠΑ, στά δρώμενα  τών Αμερικανικών εκλογών πού θα επηρεάσουν τον σχεδιαζόμενι διαμελισμό της Ελλάδος καί Κύπρου μέ μυστικότητα. Συνεζήτησε τα ως άνω θέματα και διεπίστωσε ότι στις κρίσιμες ώρες τις οποίες περνάει η γενέτειρα, και σε όλες τις μεγαλουπόλεις της Ευρώπης και άλλων ηπείρων ο κυριάρχος λαός αυτών διαδηλώνει και στηρίζει την Ελλάδα μας, καταγγέλοντας την οικονομική ασφυξία με την οποία την εμπλέκουν, το HANC απουσιάζει, ενώ τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου γνωρίζουν τας απειλές τού γείτονα διά αναθεώρηση τής συνθήκης τής Λωζάνης... Επιπλέων δέ δέν έχετε Υποβάλει επι σειρα ετών  στάς ομοσπονδιακάς αρχάς των ΗΠΑ , τά συγκεκριμένα δικαιολογητικά (φορολογικές δηλώσεις). Παρότι πολλαπλές  φορές σέ επιστολάς μας στό ΕΕΣ ώς καί προφορικώς, ο Πρόεδρος μας κύριος Στυλιανός Μανής το έχει θέσει επιτακτικά αναγκαίο στόν κ. Ματαράγκα, ώς και στόν τέως πρόεδρο κ. Π Κοτρώτσιο.
    Στα παλαιότερα χρόνια το διπλωματικό σώμα Ελλάδος και Κύπρου ιεροκρυφίως παρότρινε του προέδρους οργανώσεων, οργανισμών, συλλόγων, ως και ομογενείς οι οποίοι με τας πράξεις των έδιδαν δείγματα πατριωτισμού, να βοηθούν την πατρίδα στις δύσκολες στιγμές της. Δυστυχώς σήμερον η πλειονότης των διπλωματικών εκπροσώπων της Ελλάδος και Κύπρου οι οποίοι έχουν επιλεχθεί με κομματικά κριτήρια, τηρούν σιγή ιχθύος. Πληθώρα δημοσιευμάτων του τύπου στας ΗΠΑ, που ελέγχονται από ξένα κέντρα, καταχωρούν άρθρα εναντίον Ελλάδος και Κύπρου, και διερωτώμεθα τι πράττουν οι διπλωματικοί μας και τα γραφεία τύπου και σιωπούν. Με τήν συμπεριφορά τους βοηθούν τήν ομογένεια να αφομοιωθεί , πλήν ορισμενων εξαιρέσεων. Το θέμα τού προσφυγικού  τών εναντίων τής Εκκλησίας τής Ελλάδος επιθέσεις από τάς κρατηκές αρχές, και οι μυστικές συνενοήσεις  του Αρχιεπισκόπου Ιερονύμου  εν αγνεία τής ιεραρχίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος , μάς κάνει να βλέπουμε στόν ορίζοντα τήν απόκρυψη τών παραδόσεων μας καί τού πολιτισμού μας.Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ έλεγε ότι η εκκλησια είναι ένα αναμ'ενο κάρβουνο  , οταν το πιάσεις καίγεστε, καί όταν είναι κρύο σέ μουτζουρώνη.
               Ο Ταμίας μας Κύριος Θεόδωρος Βασιλόπουλος  υπενθυμίζη στά μέλη μας  νά αποστείλουν την συνδρομή των δια το 2016, δια οσσους δέν το έπραξαν. Στη μηνιαία τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας που έγινε στα γραφεία αυτού στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης το απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου 2016 ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας κ Σπυρίδων Χριστοφοράτος έθεσε το θέμα της αήθους ανθελληνικής ενέργειας του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη ο οποίος την 28η Αυγούστου 2016 έδωσε συνέντευξη στην αγγλική γλώσσα στα μέσα μαζικής ενημερώσεως των Σκοπίων στην πόλη της Οχρίδας ανεφέρθη ότι ως Μακεδόνες τα Σκόπια πρέπει να αναγνωριστούν από την Ελληνική πολιτική ηγεσία. Τον λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου Άρης της Νέας Υόρκης κ. Γεώργιος Αργυρός ο οποίος ζήτησε όπως ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Δημήτριος , Τρακατέλης κατά κόσμον, ο οποίος είχε ζητήσει να τιμηθεί ο κ. Μπουτάρης( και εγένετο η τελετή  της βραβεύσεως του στο Μανχάταν) να  ζητήσει από την Ιουδαϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης ανάκληση της βραβεύσεως του δημάρχου της Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη (επειδή ο Σεβασμιότατος είχε ζητήσει από τας Ιουδαϊκάς οργανώσεις της Νέας Υόρκης να τον τιμήσουν, κατά την επίσκεψη του στας Ηνωμένας Πολιτείας την περασμένη Άνοιξη). Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Στυλιανός Μανής δευτέρωσε την πρόταση του κ. Γεωργίου Αργυρού και εδήλωσε στο συμβούλιο το ότι επειδή ο Αρχιεπίσκοπος αισθάνεται ότι είναι Μακεδόνας είναι υποχρεωμένος να το πράξει άμεσα καθότι ο ίδιος είναι υπεύθυνος δια την πρόταση του να τον βραβεύσουν οι Ιουδαϊκές οργανώσεις.
                  Ο Πρόεδρος της παγκόσμιας Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας κ. Παναγιώτης Δούκας πρότεινε η Ομοσπονδία να κάνει επίσημη ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημερώσεως και να ζητήσει από τον κ. Δημήτριο την άμεση ανάκληση του βραβείου από τας Ιουδαϊκάς οργανώσεις της Νέας Υόρκης. Ο Αντιπροεδρος της επιτροπής δημοσίας τάξεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεώργιος Μανίκας ανέφερε στο διοικητικό συμβούλιο το ότι ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης, σαράντα ημέρες ενωρίτερα από την έλευση του στη Νέα Υόρκη την περασμένη Άνοιξη, είχε μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη με επιτελείς του κάμνοντας εμπορικάς συμφωνίας με τη γείτονα χώρα, σημειώνοντας δε ότι μία εβδομάδα πριν τη συνέντευξη στην Οχρίδα είχε συναντηθεί με το προεδρείο της Πανμακεδονικής Ενώσεως και τους είχε υποσχεθεί τα αντίθετα από τη συνέντευξη του στα Σκόπια κάμνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανμακεδονικής ομοσπονδίας να τον καταγγείλει δημοσίως. Η πρότασις εγένετο δεκτή ομοφώνως από το διοικητικό συμβούλιο.
                 'Οπως ανακοίνωσε ο επιτετραμμένος τών εφήβων τής ομοσπονδιας μας κύριος Γεράσιμος  Αμβρωσιάτος έγιναν ανακοινώσεις δια τού τύπου την  την 25,27 Σεπρτεβρίου στήν Νέα Υόρκη στάς ΗΠΑ,καί είς τήν εφημερίδα ΚΟΝΤΡΑ στην Αθήνα από τόν δημοσιογράφο κύριο Γεώργιο Λεκάκη, τόν οποίο ευχαριστούμε.Μετα από ταξίδι αστραπή στλην γενέτειρα ο γραμματεύς μας κύριος Σπυρίδων Χριστοφοράτος, ο οποίος ζητά απο τούς ομογενείς μας νά φέρουν τα παιδιά τους και εγγόνια στό σκοπευτήριο.  Η Αμερικανική Συνομοσπονδία NRA όπου η Ομοσπονδία μας είναι μέλος αυτής νά  Υπενθυμίσουμε στά μέλη μας να κάμουν τό καθήκον των  ώς αμερικανοι πολίτες  καί να λάβουν μέρος στάς εκλογάς τής 8ης Νοεμβρίου 2016.Μάς προττείνουν  διά πρόεδρο των ΗΠΑ, τόν κύριο τραμπ. Υπάρχουν ομως ικανοί  υποψήφιοι  σέ  όλλα τα πολιτικά  κόμματα.Ο Διευθηντής Εκπαιδεύσεως κύριος Γεώργιος Μανίκας  Μελετα τάς επιστολάς των επιτετραμένων δια τήν ιστορία του Κολούη Τίκα πού εστάλησαν πρός αυτόν,διά να τούς αποστείλει τήν βελτιωμένη μελέτη παρουσιάσεως  τού ΤΙΚΑ. Η Κυρία Ελένη -Manners-Παπαιωάννου εντεταλμένη τής επιτροπης; Δημοσίας Τάξεως τής Ομοσπονδίας μας ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο διά τά τεκτενόμενα παρασκήνια τών πολιτικών φορέων ΗΠΑ Κύπρουμ και ελλάδος.
                 Ο Κυριος Κώστας Μετράκος Σύμβουλος Πυροβόλων όπλων σε επιστολή του στό συμβούλιο τής ομοσπονδίας μας ζητά  νά συζητηθεί στήν επόμενη συνεδρίαση το θεμα Τσάμηδων όπου σε συνεδρίαση τής Αλβανικής Βουλής απεφάσησαν να ζητήσουν από τόν οργανισμό Ηνωμένων Εθνών νά αναγνωριστούν οι περιουσίες αυτών στήν  Ελλαδα, ώς μή αναγνωρίσιμα τά ελληνικά Δικαστήρια, καί νά μαναγνωρίσουν τήν περιοχή ώς υπαγομένη  στήν Αλβανία , η ώς Αναξάρτητο Κράτος. Τονίζοντας στήν επιστολήν του ότι ή Ελληνικη Κυβέρνηση παρότι κάνει ειτηνευτικές προσπάθειες με τάς γείτονας χώρας , επιδιώκουν να μας διαμελίσουν. Ώς εκ τούτου ώς επείγων θέμα το έθεσε  διά εκτακτο συμβουλιο  τήν 18 Οκτωβρίου 2016 ο Γραμματεας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος.

Our Federation ushhfsaec.org Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us,  hwwcfjse.us” has been scheduled for Sundays October 23 at 13.00 PM. Also for November 20, 2016. And for  Sundays March 12,April 30, May 21,October 15,November 12,for 2017. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). Our Federatiom Members & Gusts -Must mail completed the Pre-Registration Form, 20 Days in advance .For more information and Pre- registration , call our Vice-president Bill Papavgeris   1917 399 0394, 1347 778 8501 . E-mail ushhfsaec@yahoo.com   Juniors are wellcome & Must be accompanied by a parent or adult guardian.You should bring along in the Calverton Shooting Range, Protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card (visitors to US must bring passports).The Service Riffle and Pistol & Shotgun Games have been co-organized by our Federation We remind you that, it is necessary for the people who already possess riffle permit or pistol permit or they want to submit a request through to obtain a permit, to participate to the shooting competitions according to the law regulations. To obtain a Score Reporting Card and participate in the Competitive Shooting Sponsorship programs in the United States or any part of the world, one needs to participate in the shooting competition organized by our association. After the end of the games follow the awards' nomination and the warrantee of the Score Reporting Cards (Shooters Aptitude log) obtained through NRA administrative channels. At the same time we will publicize the scores to the Civilian Marksmanship Program (CMP.) and make sure of the issuance of Certificates of Participation according to the law, for any public service requested. We have also conveyed the names all of you who have received this letter to the U.S. National Shooting Education and we will publicize the results of your performance of the Shooting exercises, to both NRA and CMP in order to key-in your data
No matter the outcome of the 2016 U.S. Senate and House races, Hillary Clinton, if victorious, intends to attack your gun rights. Recently leaked emails of Clinton campaign staffers published by WikiLeaks show that the candidate plans to bypass Congress to enact gun control by executive order. Moreover, undercover video of U.S. Senate candidate Russ Feingold, released this week by James O’Keefe’s Project Veritas, further exposed Clinton’s intent to impose new gun restrictions by executive fiat.
Starting on October 7, WikiLeaks began releasing batches of emails purportedly hacked from Hillary Clinton campaign chair John Podesta. The Clinton campaign emails have caused a great deal of controversy as they exposed the campaign’s collusion with a fawning press,its efforts to defeat Sen. Bernie Sanders (I-Vt, and campaign staffers’ disparaging remarks about Latinos and Catholics. Among the several thousand emails released by WikiLeaks were several dispatches that pertained to the campaign’s approach to gun control.Of particular note is an October 4,2015 email written by Clinton campaign press secretary Brian Fallon, which detailed the campaign’s intent to share with reporters the types of gun control proposals a President Clinton would support. The email stated:
Less than a week after WikiLeaks released this email, activist James O’Keefe released an undercover video  filmed in August that bolsters the disturbing content of Fallon’s email. The video shows a disguised O’Keefe and a fellow activist attending a fundraiser for U.S. Senate candidate Russ Feingold of Wisconsin being held in Palo Alto, Calif. O’Keefe’s partner approaches Feingold and asks the candidate, in regards to guns, “If there’s still Republican control in Congress, and if Hillary is elected, is there anything she can do?” Feingold answers, “Well, there might be executive order.”
The video also includes footage of one of the hosts of the fundraiser, Integrated Archive Systems CEO Amy Rao, expressing how she thinks Clinton would pursue control. In regards to guns, Rao told O’Keefe, “Hillary wants to shut it down,” adding, “If we can get guns away from everyone in this country, she’ll close loopholes, she’ll get rid of assault weapons, she will get rid of being able to buy, you know, unlimited bullets…”Rao also hosted a fundraiser for Clinton last August.
That Clinton is intent on pursuing gun control by executive order shows not only her contempt for gun owners, but also the rule of law. The president does not have the legitimate authority to unilaterally restrict private firearm transfers at gun shows; and this fact is supported by the behavior of the Obama administration That Clinton take administratively,” adding, “The president has made clear he's not satisfied with where we are, and expects that work to be completed soon.” Given these statements and the Obama administration’s antipathy towards firearms, it is difficult to imagine that if an executive order of the type Clinton contemplates were permissible the Obama administration would not have pursued it. Perhaps Obama, unlike Clinton, acknowledges the Constitution imposes at least some limits on the power of the executive. In their eagerness to burden gun owners, the Obama administration has already stretched existing federal law to, and in some cases far  beyond, its limits. In late 2015, White House Deputy Press Secretary Eric Shultz told reporters that Obama “has asked his team to scrub existing legal authorities to see if there's any additional action we can take administratively,” adding, “The president has made clear he's not satisfied with where we are, and expects that work to be completed soon.” Given these statements and the Obama administration’s antipathy towards firearms, it is difficult to imagine that if an executive order of the type Clinton contemplates were permissible the Obama administration would not have pursued it. Perhaps Obama, unlike Clinton, acknowledges the Constitution imposes at least some limits on the power of the executive.As is custom, the Washington Post  rushed to defend Clinton from the gun control leaks. However, rather than deny Clinton’s illegitimate plans to restrict gun rights, the Post sought to brush it off as old news. Indeed, NRA has previously highlighted Clinton’s plans to unilaterally impose new gun controls. However, as is so often the case, the Post fails to grasp the concerns of gun owners and the fact that any further information regarding the contours of Clinton’s anti-gun efforts, and statements from a candidate for U.S. Senate on this matter, are of significant interest to those seeking to protect their fundamental rights. Aside from the matter of executive gun controls, the Clinton campaign emails published by WikiLeaks include a number of other items of interest to gun rights supporters. Several emails detail the Clinton campaign’s orchestrated attacks on Sanders’ gun control record. An email titled “Sanders Hits,” contains a “Guns” “hit” to be “deployed” against Sanders. Other emails chronicle the campaigns development of a Clinton anti-gun op-ed  for the New York Daily News, including a debate over how hard to “hit Sanders.”A leaked email that has received significant attention makes clear that Clinton believes “ you need both a public and a private positio
you ” on a given policy. Other emails appear to show this strategy at work on gun control, as her aides expressed concern about the candidate publicly supporting New York’s ill-named SAFE Act.
On November 19, 2015, Clinton was presented with an award and spoke at a Brady Center to Prevent Gun Violence gala in Manhattan. The event was also attended by N.Y. Governor Andrew Cuomo. In the run-up to the event, Clinton campaign research director Tony Carrk and policy advisor Corey Ciorciari discussed the extent to which Clinton should endorse the SAFE Act. Ciorciari emailed Carrk, “Don't see a need to fully embrace the SAFE Act. There are some controversial items in there.” Carrk concurred, responding, “I agree. SAFE is not a safe bet.”
The recent email and undercover video revelations serve as just the latest entries in a voluminous and wide-ranging dossier of evidence showing that Clinton intends to demolish our fundamental rights. However they are important, as Clinton and her camp’s repeated acknowledgments that they intend to usurp Congress’ sole authority to legislate in order to attack our rights reveals the full character of the danger gun owners face.

..............................................

Νέα Υόρκη  6 Σεπτεμβρίου 2016  
Την 23η Οκτωβρίου 2016 η Ομοσπονδία μας θα τιμήσει τη μνήμη των ηρώων Ελληνοκυπρίων αδελφών που έπεσαν στον αγώνα της ΕΟΚΑ δια την ένωση με τη γενέτειρα στη μάχη του Αχυρώνα του Λιοπετρίου την 2α Σεπτεμβρίου του 1958. Στην πραγατικότητα ένα καινούργιο «Χάνι της Γραβιάς» τους οποίους ο κατακτητής Χάρτινγκ αφού με μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις δεν ηδυνήθη να τους καταλάβει, τους έριξαν βενζίνη από ελικόπτερο στο καταφύγιο των και τους έκαψαν ζωντανούς. Τοιουτοτρόπως οι αδελφοί μας Ανδρέας Τάρυος, Ηλίας Παπακυριακού, Φώτης Πίττα και Χρήστος Σαμάρα  πέρασαν στο πάνθεον των Ελλήνων ηρώων. Συνιστούμε στα μέλη μας να ανοίξουν το διαδίκτυο στο YouTube και να βρουν τη «Θρυλική μάχη του Αχυρώνα Λιοπετρίου» Εδημοσιεύθη στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρκης της Τετάρτης 31ης Αυγούστου 2016 εις τη σελίδα 3 (Απόψεις ) η επίσημη ανακοίνωση του παρασκηνίου δια την τελεσθείσα Ολυμπιάδα του Ρίο 2016, όπου και τα γεγονότα που επηκολούθησαν έως και της σήμερον αποδεικνύουν  ότι η ανακοίνωση μας ήτο πληρεστάτη, και οι πληροφορίες του Προέδρου της ΣΚΟΕ κ. Παύλου Κανελλάκη επαληθεύθησαν. Καταδεικνύεται δε ότι οι περισσότερες αθλήτριες χρησιμοποίησαν προπονητάς άλλης φυλής και εθνότητος απαξιώνοντας τους Έλληνες προπονητάς , οι οποίοι ακόμη και εθελοντικώς συμμετέχουν με διεθνείς αγώνες χωρίς ουδεμία αμοιβή από το υπουργείο αθλητισμού της Ελλάδος. Θέλουμε να συγχαρούμε τον εθνικό προπονητή της Ελλάδος στη σκοπευτική και κυνηγετική αγωγή κ. Χαράλαμπο Αιγινίτη ο οποίος εσυνόδευσε εθελοντικώς την ελληνική αποστολή στην Αγγλία δια τους αγώνες σκιπ και τραπ με επιτυχία, και είναι ο επίσημος εκπρόσωπος μας δια τα αθλήματα των εφήβων στην ΕΕ και βόρειο και νότιο Αμερική. Παραθέτουμε αυτούσιο το δημοσιευθέν κείμενο της Ολυμπιάδος του Ρίο: «Αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο της Ολυμπιάδος του Ρίο του 2016. Εκφράζουμε το σεβασμό μας σε όλους τους ελληνικής καταγωγής αθλητάς που συμμετείχαν και πρόβαλαν το Ελληνικό έθνος, επισημαίνοντας όμως το κομματικό παρασκήνιο το οποίο επιχορηγεί δια του υπουργείου αθλητισμού ομοσπονδίες αι οποίαι θεωρούνται προσκείμενες εις το κατεστημένο. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Στυλιανός Μανής στο διοικητικό μας συμβούλιο, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος κ. Παύλο Κανελλάκη, ο οποίος του εδήλωσε ότι ουδεμία επιχορήγηση από το υπουργείο αθλητισμού λαμβάνει η ομοσπονδία του, ενώ παραλλήλως  το μαγικό κλειδί των αθλητικών ομοσπονδιών ευρίσκεται στας χείρας του υπουργού αθλητισμού το οποίο αφήνει ελευθέρας τας ομοσπονδίας προσκείμενας κομματικώς στο σύστημα . Δηλώνοντας επίσης ότι το σκοπευτήριο στο Μαρκόπουλο, ολυμπιακών προδιαγραφών, που έγινε δια τους ολυμπιακούς του 2004, το έχει επιτάξει η αστυνομία παρανόμως, το ήμισυ το χρησιμοποιεί ως φυλακή και το υπόλοιπο δεν το χρησιμοποιεί ως σκοπευτήριο αλλά δια άλλας ανάγκας της. «Αρνούνται να μας δώσουν τα μηχανήματα του σκοπευτηρίου αφού δεν τα χρησιμοποιούν προφασιζόμενοι ότι επίκειται η διαδικασία δια να μας τα αποδόσουν και μας έχουν στοπ «περίμενε». Ζητούμε από τον υπουργό αθλητισμού από τα έσοδα του ΟΠΑΠ να κάμει δια την Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος ένα σκοπευτήριο ολυμπιακών προδιαγραφών σε οιοδήποτε μέρος του νομού Αττικής» ανέφερε στην ομοσπονδία μας ο κ. Κανελλάκης και συνεχίζοντας έθεσε το ερώτημα , πως είναι δυνατόν να δημιουργηθεί σκοπευτήριο ολυμπιακών προδιαγραφών σε τοπικό σύλλογο στη Δράμα όταν η ομοσπονδία δεν έχει δικό της. Κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ο γραμματεύς της ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος έδωσε εντολή στους συμβούλους που ήσαν παρόντες να μελετήσουν όλα τα βίντεο και δηλώσεις των αθλητών μας που συμμετείχαν στην ολυμπιάδα, και να επανέλθουν την επομένη ημέρα να αναφερθούν στο συμβούλιο. Όπως κατέθεσαν στο συμβούλιο οι κ.κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος, Παναγιώτης Δούκας πρόεδρος της Παγκόσμιας Πανκορινθιακής ομοσπονδίας, Γεώργιος Αργυρός, Βενετία Βαλσαμάκη, Γεώργιος Μανίκας, Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Βασίλειος Παπαυγέρης, Ελένη Παπαϊωάννου,  εκφράζουν τον αποτροπιασμό των δια ορισμένας αθλήτριας που αφιέρωσαν τα μετάλλια των ουχί στην πατρίδα Ελλάδα αλλά σε συγγενείς,  προπονητάς, μνηστήρας,  ως και συζύγους αυτών οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με την ελληνική φυλή.Το συμβούλιο μας έλαβε την απόφαση ενόψει των αμερικανικών προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου να επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους της προεκλογικής εκστρατείας του Δημοκρατικού και Ρεπουμπλικανικού κόμματος και να τους εκθέσει τον σφετερισμό της ιστορίας και του πολιτισμού της Μακεδονίας μας από τους Σκοπιανούς, και να ζητήσει την επίσημο θέση των ως άνω υποψηφίων οι οποίοι αν εκλεγούν θα πράξουν δια την αποκατάσταση της αληθείας.» Η Ομοσπονδία μας θα τελέσει σκοπευτικάς ασκήσεις και αγώνες τας Κυριακάς 23 Οκτωβρίου, 20 Νοεμβρίου 2016 ως και 12 Μαρτίου, 30 Απριλίου ,  21 Μαϊου,  15 Οκτωβρίου,  12 Νοεμβρίου 2017. Οι αγώνες και ασκήσεις θα τελεστούν στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον στο Λογκ Αηλαντ της  Νέας Υόρκης (LIE 495  exit 71 , Calverton shooting range , 395 Layette Drive, Calverton NY 11933, phone 631-484-6897). Άπαντες θα πρέπει να προεγγραφούν 20 ημέρες ενωρίτερα υποβάλλοντας ηλεκτρονικώς συμμετοχή στον Αντιπρόεδρό μας κ. Βασίλη Παπαυγέρη, στο email ushhfsaec@yahoo.com ή να τηλεφωνήσουν δια περισσοτέρας πληροφορίας στα τηλέφωνα 1917 399 0394, 1 347 778 8501.Στο μηνιαίο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας  που έγινε στα γραφεία αυτής στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης το απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου 2016 συνεζητήθησαν τα θέματα που άπτονται στη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού, ιστορίας αυτού και θρησκευτικού κατεστημένου, όπου εξωγενείς δυνάμεις προσπαθούν εντέχνως να στείλουν ομοεθνείς μας ως εργάτας στο εξωτερικό και να εισάγουν στη γενέτειρα αλλογενείς φυλές, και τοιουτοτρόπως να σβήσουν την ελληνική φυλή και ιστορία. Οι αηθείς δηλώσεις του κ. υπουργού εξωτερικών της Ελλάδος στο κράτος των Σκοπίων, ως και οι δηλώσεις στη αγγλική γλώσσα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κάμνουν την Ομοσπονδία μας να καταγγείλει διεθνώς με συγκεκριμένα παραδείγματα   το τι παίζεται εις βάρος του Ελληνικού Έθνους. Επιπλέον δε η συνεχιζομένη προκλητική στάση κουκουλοφόρων αντιεξουσιαστών οι οποίοι παρενοχλούν τας αστυνομικάς δυνάμεις της χώρας και προπηλακίζουν ιερείς και πιστούς της ορθοδόξου χριστιανικής Ελληνικής εκκλησίας, είναι σημάδια   ανοχής εκ μέρους του Ελληνικού κράτους το οποίο τους συγκαλύπτει. Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη προσοχή την ένταση η οποία τεχνηέντως εδημιουργήθη με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως όπου το νέο καθεστώς του σουλτάνου, προφασιζόμενο επιδιορθώσεις στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελάς στον Πόντο, άφησε ανοικτό να διαφανεί ότι οι εργασίες αναστηλώσεως δεν θα τελειώσουν ποτέ. Κατ’ ακολουθία οι πράξεις της γείτονος σε καθημερινή βάση μας κάνουν να είμεθα βέβαιοι ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο ευρίσκεται εν διωγμώ και η τύχη αυτού είναι αβεβαία.  Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στους κατοίκους των ΗΠΑ ότι η Ελληνική παρέλασις που διοργανώνει η Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείωμ μείζονος Νέας Υόρκης, θα γίνει την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 στην 5η λεωφόρο στη 1.00 το μεσημέρι. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε  στα μέλη μας να ψηφίσουν ικανούς υποψηφίους , όπου υπάρχουν σε όλα τα πολιτικά κόμματα και να ψηφίσουν στας εθνικάς εκλογάς των ΗΠΑ  που θα γίνουν στις 8 Νοεμβρίου 2016.  Με απόφαση του διοικητικού μας συμβουλίου ο πρόεδρος μας κ. Στυλιανός Μανής και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας κ. Παναγιώτης Δούκας συνεπικουρούμενοι από τον καθηγητή Asher J. Matathias του Queens College του Flushing της Νέας Υόρκης  συμμετείχαν σε υψηλού επιπέδου συνεδρίαση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών που έγινε την 20η Ιουλίου 2016 από τις 3.00 μέχρι τις 7.00 μ.μ. στο Toil 45, 20th Floor, 120 West 45 Street ,10036. Τα θέματα που συνεζητήθησαν ήτο τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβουν τα Ηνωμένα Έθνη έως το 2030 ώστε να αποτρέψουν εγκλήματα κατά μειονοτήτων των διαφόρων θρησκευτικών δογμάτων και μεθοδολογίες που θα αποτρέψουν επιθέσεις φανατικών κατά αόπλων πολιτών, δια βιαίων μέσων και βανδαλισμών. Με επιτυχία η συντονίστρια της εκδηλώσεως δικηγόρος κ.Ugoli Adanma Eze, Esg. , παρουσίασε πλειάδα ομιλητών οι οποίοι παρουσίασαν και τεκμηρίωσαν τας απόψεις των.

Our Federation USHHFSAEC.ORG Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us,  hwwcfjse.us” has been scheduled for Sunday October 23 at 12.50. Also for November 20, 2016. Also for 12 March.30 April. 21 May, 15 October,12 November 2017.The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). Our Federatiom Members & Gusts -Must mail completed the Pre-Registration Form, 20 Days in advance .For more information and Pre- registration , call our Vice-president Bill Papavgeris   1917 399 0394, 1347 778 8501 . E-mail ushhfsaec@yahoo.com   Juniors are wellcome & Must be accompanied by a parent or adult guardian  Pro-Gun Members of Congress Respond to State Department’s Disastrous Manufacturing “Guidance” This week, pro-gun members of Congress responded to the Obama administration’s attempt at backdoor gun control through the U.S. State Department (DOS) with strongly worded letters demanding corrective action. In July, we reported on an ill-advised attempt by the Directorate of Defense Trade Controls of DOS (DDTC) to “clarify” who is a regulated firearms “manufacturer” for purposes of the Arms Export Control Act and its implementing rules, the International Traffic in Arms Regulations (ITAR).  As we noted in that report, DDTC’s “guidance” document creates far more confusion than clarity and threatens to chill lawful behavior and put small commercial gunsmiths who cannot afford ITAR’s heavy compliance costs out of business. DDTC’s move is all the more egregious, considering the fact that the Obama Administration has for years pledged to remove most firearms and ammunition from ITAR’s scope, in favor of the more business-friendly jurisdiction of the Commerce Department.  This so-called Export Control Reform (ECR) initiative was originally aimed at “building higher walls around a smaller yard” by strengthening controls on America’s most sophisticated defense technologies, while reducing unnecessary restrictions and regulations on less sensitive items. Firearms and ammunition – among the most common and least sophisticated defense technologies and technologies with obvious and legitimate markets in the private sector – were supposed to be the first categories to be moved over from DDTC’s jurisdiction to that of the Commerce Department. But because of President Obama’s antigun politics, they remain among the last of the “munitions” categories to be amended. Meanwhile, as DDTC’s ECR website notes, the agency has already reviewed such categories as “Toxological Agents,” “Spacecraft and Related Articles,” and “Directed Energy Weapons.” For DDTC to suggest firearms and ammunition already present in tens of millions of American homes are somehow more militarily sensitive than those items is absurd on its face. To make matters worse, DDTC has been building the “higher walls” on ITAR’s remaining items, meaning that the firearms and ammunition that remain under ITAR’s control will be even more stringently regulated than in the past. Fortunately, pro-gun members of the U.S. House and U.S. Senate are aware of the problems and sent Secretary of State John Kerry strongly-worded letters this week expressing their concerns and urging DDTC to complete the process of Export Control Reform. Dozens of senators and well over one hundred representatives signed onto the letters.  According to the letters, “the last thing [the affected small businesses] need is an edict from the federal government imposing crippling fees and requirements which are wholly unnecessary and nonsensical.” They also ask for a specific date by which the administration will finish the process of Export Control Reform. In the meantime, NRA is working with industry representatives on corrective legislation, should DDTC prove nonresponsive.  We thank U.S. Sen. Steve Daines (R-MT) and U.S. House Majority Whip Steve Scalise (R-LA) for their leadership in this critical effort.  Stayed tuned for further updates on this developing situation  Illegal Blocking: College Sports Teams Disarming Athletes? The rigidly ideological atmosphere of many colleges and universities is a frequent topic of discussion these days.  But at least there’s still college sports, right? Unfortunately, even high profile athletes who generate millions of dollars for their schools are not immune from being treated like helpless children (or worse) by the institutions that profit from their enrollment. Matthew Stevens, a sports reporter for the Montgomery Advertiser, broke the news today that the publication asked 12 different SEC head coaches during a media call on Wednesday “if they had a policy regarding restrictions on their players legally owning a handgun.”  Stevens’s reported: “Four head coaches – Texas A&M’s Kevin Sumlin, Mississippi State’s Dan Mullen, Vanderbilt’s Derek Mason and Kentucky’s Mark Stoops – stated that they have team policies restricting their players from having handguns or ‘weapons’ as part of being a member of the football program.”  Meanwhile, the University of Missouri denied earlier reports that head football coach Barry Odom banned his players from legally owning handguns for the duration of their membership in the program.  A spokesperson for the University clarified, “Our program’s policy does not prohibit players from legally owning guns.” Rather, it states “that if a player has a legal issue, and an illegal gun is involved as part of that legal issue, then the player is removed from the program.” The other eight head coaches present on the call referred to their institutions’ campus-wide restrictions on guns, which they expected their players to obey. Some indicated that they would consider adding restrictions of their own, however. Coaches at public institutions who impose broad bans on otherwise legal firearm possession as a condition of participation in their sports clearly invite bad publicity for their programs and potentially limit their recruiting pool.  But under the doctrine of unconstitutional conditions, they may be inviting lawsuits as a well.  This doctrine holds that a government actor cannot force someone to surrender a constitutional right as a condition of receiving some benefit from the government.  As stated in the 1972 U.S. Supreme Court case Perry v. Sindermann: “[T]his Court has made clear that even though a person has no ‘right’ to a valuable governmental benefit and even though the government may deny him the benefit for any number of reasons, there are some reasons upon which the government may not rely. It may not deny a benefit to a person on a basis that infringes his constitutionally protected interests ….” We have yet to hear of institutions of higher learning forcing students to surrender other civil rights as a condition of participating in official college organizations. That perhaps speaks especially poorly of how these institutions view their own student athletes. Certainly any institution that, for example, forced a teaching fellow to surrender the right to vote or compelled a band member to refrain from religious worship could expect serious consequences to follow.  The right to possess firearms, including handguns, is no less of a constitutional right. And public university coaches who deny players that right are as culpable as any other state agent who would infringe a fundamental liberty. Our Federation USHHFSAEC.ORG Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us,  hwwcfjse.us” has been scheduled for Sunday October 23 , November 20, 2016. Also for Marts 12, April 30, May 21, October 15, November 12, 2017. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). Our Federatiom Members & Gusts -Must mail completed the Pre-Registration Form, 20 Days in advance .For more information and Pre- registration , call our Vice-president Bill Papavgeris   1917 399 0394, 1347 778 8501 . E-mail ushhfsaec@yahoo.com   Juniors are wellcome & Must be accompanied by a parent or adult guardian.
The 26th   Hermes Expo International for 2017 is set to take place at the THE CONCORDVILLE INN & BEST WESTERN HOTEL CONFERENCE CENTER (Route 322 and US Route 1 South, Concordville, PA 19331), On Tuesday , April  4rt, 2017. And Wednesday April 5, 2017  From 10-5PM “The 26th  Hermes Expo International  will focus on the hospitality industry of 2015 America,” saidPaul Kotrotsios  (MBA), founder and president of Hermes Expo International and Hellenic News of America. “Greek hospitality is legendary. ”Hermes Expo International is a leading Trade Show and Exhibition networking company in America, promoting commerce, communications and culture since 1992. This institution brings together thousands of business owners and attendees from around the world, looking to expand their business connections and establish new economic ties. As a premier Trade Show and Exhibition we have attracted companies from North America, Europe and the Eastern Mediterranean regions of the world. Get Involved at the festivities of the 29rh  Anniversary of the Hellenic News Of America On Sunday October 30th  2016 Condact  Mr Paul at  1-610-446-1463.
Greek Parade Celebrating the 196th Anniversary of the Hellenic Independence on 5th Avenue in New York City,NY.  Sunday 26th March 2017 ,at 1:30 p.m. (from 63st to 79th Street on 5th Avenue).  In memory of the Hellenic Revolution Heroes in 1821.By The Federation of Hellenic Societies in Greated New York.Νέα Υόρκη 11 Ιουλίου  2016  
WARNING:  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Η Ομοσπονδία μας ushhfsaec.org  διά του Προέδρου μας Mr Steven Manners sjd (smp-dec TC). Ως και οι οργανώσεις αυτής και ο Διοικητικός Αντιπρόεδρος του ΝRΑ κ. Wayne LaPierre (Executive Vice-President), όπου είμεθα και μέλη αυτού, σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο Ντάλας όπου αστυνομικοί εν υπηρεσία έπεσαν θύματα ατόμων τα οποία προφασίζονταν ότι πήραν τον νόμο στας χείρας των, δηλώνουμε κατηγορηματικώς ότι τα πιστεύω μας είναι όλοι οι Αμερικανοί πολίτες που σέβονται τους νόμους του κράτους ανεξαρτήτως θρησκείας , πολιτικών πιστεύω , εθνικής καταγωγής ως και δερματικών διαφόρων αποχρώσεων, να έχουν το δικαίωμα να προστατεύουν τους εαυτούς των από κακοποιά στοιχεία και να βοηθούν τας κρατικάς αρχάς στην πάταξη   όλων εκείνων που θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα στην όμορφη αυτή χώρα όπου δίδεται το δικαίωμα όλες οι εθνότητες να τελούν εν αρμονία. Ο Πρόεδρος μας κ. Στυλιανός Μανής και το διοικητικό του συμβούλιο στέλνει τη συμπάθειά του στις οικογένειες όλων εκείνων οι οποίοι χαροπαλεύουν στα νοσοκομεία και τον σεβασμό του στο λαό του Ντάλας. Ευθύς μόλις περατωθεί από τας αρμοδίας αρχάς η έρευνα που είναι εν εξελίξει  θα σας ενημερώσουμε πάραυτα ηλεκτρονικώς. Οι προγραμματισμένες ασκήσεις και αγώνες της Ομοσπονδίας μας USHHFSAEC.ORG, με τας οργανώσεις αυτής HHSFA.US - HRFSE.US – WWCFJSEP.US και το Ίδρυμα Μελετών του Στυλιανού Παπαθεμελή ως και την Παγκόσμια  Πανκορινθιακή Συνομοσπονδία υπό την προεδρία του κ. Παναγιώτη Δούκα και της Παγκόσμιας Παναργολικής Ομοσόνδίας υπό την προεδρία του κ. Δημητρίου Σκαρτσιάρη θα τελεστούν  την  Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016  στις 2.00 το μεσημέρι στη μνήμη των ηρώων της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους δια την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών (επειδή οι περισσότεροι Ελληνοαμερικανοί μέλη μας και φιλέλληνες τον Ιούλιο μήνα ευρίσκονται σε παραθεριστικάς διακοπάς) και επίσης στη μνήμη του Μητροπολίτου Λένινγκραντ Νικοδήμου και του Πάπα Ιωάννου Παύλου Α΄. Επιπλέον οι τελευταίοι αγώνες και ασκήσεις της Ομοσπονδίας μας δια το 2016 θα γίνουν την Κυριακή  20 Νοεμβρίου 2016 στις 2.00 το μεσημέρι στη μνήμη στους κεκοιμημένους οι οποίοι ηργάσθησαν δια την προπαρασκευή και σύγκλιση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου η οποία αποτελεί σταθμό στην ιστορία της Ορθοδοξίας. . Οι αγώνες και ασκήσεις θα τελεστούν στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). Δύνανται να συμμετάσχουν Αμερικανοί συμπολίτες μας, ομογενείς και τα μέλη μας υποβάλλοντας ηλεκτρονικώς επιστολή. Θα πρέπει η επιστολή να απευθύνεται στον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Βασίλη Παπαυγέρη , 20 ημερας ενωρίτερα, στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com, δηλώνοντας εγκαίρως εξασφαλίζουν συμμετοχή καθότι ο αριθμός διαθεσίμων θέσεων του σκοπευτηρίου είναι ορισμένος ή να τηλεφωνήσουν δια περισσοτέρας πληροφορίας στα τηλ. 19173990394 , 1347 778 8501.
Στη μηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου που έγινε την  Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 ηλεκτρονικά διαδικτυακώς 3.00 μ.μ. με 5.00 μ.μ. και συνεκάλεσε ο γραμματέας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος , εγένετο  πρότασις από τον Αντιπρόεδρο κ. Παπαυγέρη και από τον κ. Παναγιώτη Δούκα της Πανκορινθιακής , να επαναφέρει στη νομοκανονική τάξη τον Πατριαρχη Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Η πρότασις εδευτερώθη από τον πρόεδρό μας κ. Στυλιανό Μανή και απεφασίσθη να γίνει επίσημος ανακοίνωσις στα ΜΜΕ την 11η – 13η Ιουλίου 2016 ως ακολούθως:  «ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ. Καθότι στις 18 Ιουνίου 2016 στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Κίσσαμο στην Κρήτη ενεφανίσθη να φέρει την παπική τιάρα. Και ο οποίος όταν υπεδέχθη τα Τίμια Δώρα από τους ιερείς του εδόθη πρωτίστως η ορθόδοξος μήτρα την οποία ησπάσθη , την τοποθέτησε στην Αγία Τράπεζα και συνέχισε την ακολουθία μνημονεύσεων. Από τη στιγμή που οι Ορθόδοξες Εκκλησίες ζητούν από τον Πάπα της Ρώμης Φραγκίσκο να τηρήσει την υπόσχεση του ότι θα καταργούσε την Ουνία, που δεν το έχει πραξει έως και της σήμερον,   θεωρούμε απαράδεκτο το ότι αφήνουν τον Άγιο Αλεξανδρείας να φέρει τιάρα, και κατ ακολουθίαν να υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά. Η Ομοσπονδία μας τους σκοπευτικούς αγώνες και ασκήσεις τους οποίους θα τελέσει στις 20 Νοεμβρίου 2016 στις 2.00 το μεσημέρι θα τους αφιερώσει στους κεκοιμημένους οι οποίοι ηργάσθησαν δια την προπαρασκευή και σύγκλιση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου η οποία αποτελεί σταθμό στην ιστορία της Ορθοδοξίας.»
Όπως ανακοίνωσε στα ΜΜΕ ο γραμματεύς η Ομοσπονδία θα αποστείλει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως επιστολή η οποία θα προτρέπει την Αγία και Ιερά Σύνοδο να ζητήσει επισήμως από το Βατικανό χρηματικές αποζημιώσεις από τας συλήσεις που έκαμαν οι σταυροφόροι του Πάπα στο Βυζάντιο. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο ησχολήθη επίσης με το δελτίο τύπου του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου HANC της 30ης Ιουνίου 2016 με θέμα «Ψήφος στους ομογενείς και το ότι γίνονται μονομερείς ενέργειες που δεν εκφράζουν την ομογένεια από δύο δευτεροβάθμιες ομοσπονδίες μέλη του HANC. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο έλαβε την απόφαση να επικοινωνήσει ο πρόεδρός μας κ. Στυλιανός  Μανής με τον πρόεδρο του HANC κ. Βασίλη Ματαράγκα, τον τέως πρόεδρο κ. Παύλο Κοτρότσιο , με τον πρώην πρόεδρο της Πανμακεδονικής κ. Φώτη Γερασόπουλο ο οποίος ήτο ο συντονιστής στις αρχαιρεσίες της Πανμακεδονικής ενώσεως και να τους θέσει προ των ευθυνών των ώστε οι οργανώσεις αι οποίαι λειτουργούν με την φορολογική ενημερότητα 501 (C3) δεν θα πρέπει να παρασύρουν τις οργανώσεις των σε θέματα που να ζητούν από τας Ηνωμένας Πολιτείας να ανακαλέσουν τας διπλωματικάς των σχέσεις με χώρες που είναι αναγνωρισμένες από τας ΗΠΑ διότι θα έχουν νομικές ποινικές συνέπειες από τας Ομοσπονδιακάς Αρχάς. Το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε εντολή στον πρόεδρο μας να επικοινωνήσει με την επιτετραμμένη υφυπουργό δια θέματα Μακεδονίας Θράκης κ. Μαρία Ευαγγελία Κόλια Τσαρουχά και ο οποίος επί ματαίω προσεπάθησε πολλάκις να έρθει σε επικοινωνία μαζί της μέσω των εντεταλμένων γραμματέων αυτής, της διευθυντρίας του γραφείου της κ. Ευθυμιάδου και του πολιτικού της γραφείου στας Σέρρας, αλλά δυστυχώς υπάρχει αποδεδειγμένη ασέβεια προς τον απόδημο Ελληνισμό. Και ως εκ τούτου το διοικητικό συμβούλιο απεφάσισε να κάνει επίσημη καταγγελία στα πολιτικά κόμματα και στους κυβερνητικούς φορείς δια το πρόσωπο της κ. Τσαρουχά.    Ο Πρόεδρος μας επικοινώνησε με τους ως άνω ως και με την οικία της κ. Νίνας Γκατζούλη με τον σύζυγο της Βασίλειο , ως και με την εντεταλμένη Γραμματέα   του πρώην παγκοσμίου ΣΑΕ κ. Όλγα Σαραντοπούλου και τους ενημέρωσε επίσης. Ενημέρωσε επίσης τον τέως υπουργό κ. Στυλιανό Παπαθεμελή και πρόεδρο της Δημοκρατικής Αναγεννήσεως δια το ως άνω θέμα και τον κατατόπισε το ότι οι Ελληνικές κυβερνήσεις δεν εφαρμόζουν και δε σέβονται το άρθρο 51 παράγραφος 4 του Ελληνικού Συντάγματος και του εξέφρασε την δυσαρέσκεια της Ομοσπονδίας μας στο ότι τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδος δεν δείχνουν στοιχειώδη  σοβαρότητα όταν αναφέρονται στους απόδημους Έλληνες. Επισημαίνοντας επίσης ότι αυτό καθίσταται επιζήμιο και δια την ομογένεια και δια το έθνος. Του εξέφρασε επίσης την ευαρέσκεια του Διοικητικού Συμβουλίου δια το δελτίο τύπου της Δημοκρατικής Αναγεννήσεως όπου αναφέρεται ότι στην ορθοδοξία η αυτοκεφαλία εγγυάται την ελευθερία των εκκλησιών και η συνοδικότητα την ενότητα τους  δίδει τη δύναμη να μαρτυρούν περί της αληθείας. Του εξέφρασε επίσης εκ μέρους της ομοσπονδίας μας την γλυκήθημον  παρηγορία δια το ετήσιο μνημόσυνο της θυγατρός του Λένας Παπαθεμελή  το οποίο θα τελεστεί την Κυριακή 24 Ιουλίου 2016 στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, όπου αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας θα παραβρεθεί.
Η ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Στο έκτακτο συμβούλιο της 6ης Ιουλίου 2016 απεφασίσθη όπως ενημερώσει την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα στο ότι καθίσταται αναγκαίο οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι τυγχάνουν μέλη αυτοδικαίως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και έχουν επαγγελματικές ειλημμένες υποχρεώσεις ως και σπουδασταί πανεπιστημίων και ερευνηταί σε χώρες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν όπως σε όλας τας πολιτισμένας χώρας επιστολική ψήφο ( absentee voting ballot). Ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος ανακοίνωσε ότι απεφασίσθη  από την  ομοσπονδία να απευθυνθεί σε όλους τους φορείς στη γενέτειρα και να τους ζητήσει να λάβουν μέτρα δια τους εφήβους της διασποράς , όπου πολλοί εξ αυτών γράφονται στα δημοτολόγια μέσω των ελληνικών προξενείων από τους γονείς αυτών και το μόνο το οποίο γνωρίζουν οι νεοι μας, είναι όταν επισκέπτονται τη γενέτειρα δια διακοπάς τους κάμουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα διότι δεν έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική των θητεία. Κατ ακολουθίαν το βαφκαλιζόμενο τέως ΣΑΕ θα πρέπει να ασχοληθεί με τους εφήβους μας δίδοντας τους κίνητρα (π.χ. πακέτα τουρισμού με εκπτώσεις για να γνωρίσουν τη γενέτειρα και τους συγγενείς των ) και να τους επιτραπεί να υπηρετούν τμηματικά τη θητεία των ακόμη και δια μία εβδομάδα όπως κάμουν τα καντόνια στην Ελβετία, τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Στυλιανός Μανής.
Η ομοσπονδία επίσης ενεργοποίησε τους μηχανισμούς της διορίζοντας υπεύθυνα άτομα τα οποία ανά τον κόσμο θα προβάλουν την πραγματική ιστορία της εργατικής πρωτομαγιάς και τον ήρωα αυτής Λούη Τίκα (Ηλία Σπαντιδάκη από την Κρήτη) ο οποίος θεωρείται ο ήρωας των εργατικών συνδικάτων των ΗΠΑ. Υπενθυμίζοντας στα μέλη μας και φιλέλληνες την έγκαιρη εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους ώστε να επιλέξουν από όλα τα πολιτικά κόμματα στας ΗΠΑ αξίους και ενδεδειγμένους τοπικούς άρχοντες και νομοθέτες. Μέλη της Ομοσπονδίας που διαμένουν σε οιαδήποτε χώρα και θέλουν να προβάλουν την ιστορία της εργατικής πρωτομαγιάς ως εντεταλμένοι της ομοσπονδίας μας μπορούν να γράψουν επιστολή στον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Βασίλειο Παπαυγέρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση ushhfsaec@yahoo.com  , τηλ. 917 399 0394, 347 778 8501. 
Ιστορική υπήρξε η τηλεφωνική συνομιλία του προέδρου μας κ. Στυλιανού Μανή  με τον κ. Θεόδωρο Λαλιώτη ( President of the Hellenic Federatiuon Of Northern California ted@laliotis.org ) στην Καλιφόρνια ,ο οποίος του διαβίβασε την ευαρέσκεια του διοικητικού συμβουλίου μας δια την προσπάθεια του να δημιουργήσει μία δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση, η οποία να μην χρησιμοποιεί τον φορολογικό κώδικα 501 (3c) αλλά διαφορετικό κώδικα όπου θα δύναται η εν λόγω οργάνωση να συνεργάζεται με όλους τους ελληνικούς φορείς στας ΗΠΑ και ανά τον κόσμο ηλεκτρονικώς. Κάμνοντας Νομοπαρασκευαστικό Ινστιντούτο στας ΗΠΑ < Lobbying In The United States>. Ο κ. Λαλιώτης μετέφερε στον πρόεδρο μας το ότι οι αρχαιρεσίες στα συμβούλια και επιτροπές συνεδριάσεων θα γίνονται  πάντοτε ηλεκτρονικώς. Ως και η εισφορά μελών απλών πολιτών θα είναι συμβολική μικρού τιμήματος, και παρεκάλεσε τον κ. Μανή να μεταφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας τας απόψεις του. Το διοικητικό μας συμβούλιο απεφάνθη το ότι οι σκέψεις και οι ενέργειες του κ. Θεοδώρου Λαλιώτη αντικατοπτρίζουν τη σημερινή πραγματικότητα η οποία είναι αναγκαία δια να βοηθηθεί ο ελληνισμός και το Ελληνικό έθνος ευχόμενος εις αυτόν και εις τους συνεργάτες αυτού υγεία και χαρά.
Ο επιτετραμμένος της Ομοσπονδίας  μας κ. Κώστας Μετράκος ανέφερε στο συμβούλιο μας το ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε επισταμένως τας κινήσεις των νέων πρεσβευτών της Κύπρου και της Ελλάδος στας ΗΠΑ κ.κ.  Λεωνίδα Παντελίδη και Θεοχάρη Λαλάκο καθότι ως μέλος της επιτροπής δημοσίας τάξεως της Ομοσπονδίας μας ανέφερε στο συμβούλιο μας ότι υπάρχουν ενδείξεις δια το κλείσιμο του Κυπριακού εις βάρος των ελληνοκυπρίων αδελφών μας.

WARNING: The following statement was issued Today from our Federation Presiden Steven Manners sjd,  & The Wayne LaPierre, Executive Vice President and CEO of the National Rifle Association of America."On behalf of the more than five million members of  Our Federation ushhfsaec.org , and  the National Rifle Association, and especially on behalf of our members from the law enforcement community, I want to express the deep anguish all of us feel for the heroic Dallas law enforcement officers who were killed and wounded, as well as to those who so bravely ran toward danger to defend the city and the people of Dallas.With heavy hearts, NRA members honor their heroism and offer our deepest condolences to all of their families."As the nation's largest and oldest civil rights organization, the NRA proudly supports the right of law-abiding Americans to carry firearms for defense of themselves and others regardless of race, religion or sexual orientation. The reports from Minnesota are troubling and must be thoroughly investigated. In the meantime, it is important for the USHHFSAEC.ORG,& NRA not to comment while the investigation is ongoing. Rest assured, the ushhfsaec.org & NRA will have more to say once all the facts are known.
Our Federation USHHFSAEC.ORG Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us,  hwwcfjse.us” And The Stylianos-Aggelos  Papathemelis Fundation in Greece, the Pancorinthian WWC Peter Doukas President,& the Panargolian WWC Dimitrios Skartsiaris Presiden.Has been scheduled for Sunday October 23 at 2:PM. Also for November 20, at 2:PM 2016. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897).  Our Federatiom Members & Gusts -Must mail completed the Pre-Registration Form, 20 Days in advance .For more information and Pre- registration , call our Vice-president Bill Papavgeris   1917 399 0394, 1347 778 8501 . E-mail ushhfsaec@yahoo.com   Juniors are wellcome & Must be accompanied by a parent or adult guardian. NEWS FOR HUNTERS: Harvest Information Program If you plan to hunt woodcock, ducks, geese, brant, rails, snipe, coots, gallinules, or sea ducks you must register with the Migratory Bird Harvest Information Program – HIP  What is HIP? HIP is a federal legal requirement. Any person who hunts migratory game birds (this includes woodcock) must have proof of participation whenever he or she goes afield. Failure to carry proof is a violation equal to hunting without a license. HIP provides the U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) with a national registry of migratory bird hunters from which they can select participants for harvest surveys. Only a small percentage of HIP participants will be selected for harvest surveys, which will be mailed to them by the USFWS. Completion of the survey is voluntary. HIP started in a few states in 1991. All states had to participate beginning in 1998. In New York State, the requirement took effect on September 1, 1998. What Do I Need to Do? You must either call the toll free number, 1-888-427-5447, or register on-line (link leaves DEC website). You will be asked for your name, address, date of birth and a brief summary of last year's hunting activity. This includes the approximate number of each of the following birds you harvested last season: woodcock, ducks, geese, brant, rails, snipe, coots, gallinule, and sea ducks (scoters, eiders and old squaw). The call only takes about 5 minutes. At the end of the call you will be given a confirmation number that you must record and carry with you whenever you are hunting any migratory game birds. This number proves your participation in HIP. You do not need to write the number on the back of your hunting license. Hunters must re-register annually to participate in current hunting seasons. HIP registration is valid from July 1 - June 30 annually. Non-residents must register to hunt in New York even if registered in another state. Waterfowl hunters age 16 and older must also purchase a federal duck stamp (see off-site link in right-hand column). Why Is It Important? Information from this survey will help the USFWS monitor the harvest of migratory game birds, and is needed to establish annual hunting regulations. Note: Periodically, DEC or its designated agent(s) may use contact information from license-holders to conduct surveys and research involving New York State fish and wildlife. The information obtained will provide public input on fish and wildlife management actions and human interactions with New York's fish and wildlife resources.  CMP-DCM -NEWS: Springfield & Vintage Bolt Rifle Matches July 29, 2016, 7:00am - July 30, 2016, 3:30pmCamp Perry The National Springfield Rifle Match is a CMP Games event where all competitors must fire “as-issued” M1903 or M1903A3 rifles that comply with CMP rules for as-issued military rifles. As a CMP Games event, the Springfield Match stresses participation, camaraderie and history and offers an ambience that makes Springfield Match Day a truly enjoyable experience for competitors. Competitors can fire in both the Springfield and Vintage Military Rifle Matches on July 29 or they can fire one event on July 29 and one event on the afternoon of July 30. The National Vintage Military Rifle Match is a CMP Games event where competitors must fire “as-issued” U. S. Krag or M1917 rifles or manually operated foreign military rifles. The Vintage Military Rifle Match encourages recreation-oriented target shooters to use these fascinating military rifles in target shooting events that strive to preserve military marksmanship traditions. Competitors can fire in both the Springfield and Vintage Military Rifle Matches on the same day or they can fire one event on Friday and one event on Saturday afternoon

New York Times Publishes AHI Comment to Opinion Piece on Erdogan, ISIS WASHINGTON, DC — The New York Times published a submission from Nicholas G. Karambelas, Esq., American Hellenic Institute’s legal counsel and member of AHI’s board of directors, to an opinion piece authored by Roger Cohen titled, “Erdogan in His Labyrinth,” June 30, 2016. Cohen opines Turkish President Recep Tayyip Erdogan has played a “double game” when it comes to ISIS, writing, “For a long time he allowed ISIS recruits to move across Turkey and over the border to the Islamic State’s Syrian stronghold of Raqqa. Given a choice between the terrorists of the Islamic State in northern Syria and what, for him, are the Syrian-Kurdish terrorists of the P.K.K.-affiliated Democratic Union Party, or P.Y.D (and its associated militia, the Y.P.G.), the Turkish president has no doubt who is more menacing.” Karambelas wrote in his commentary, which the New York Times made as its “pick:”   The author misses an essential point as to why Erdogan played the "double game" with ISIS. Truckloads of ISIS oil have passed over the Turkish border. These trucks did not "sneak" across the border but had to take main highways which are manned with Turkish border guards. The trucks were allowed to pass. Clearly, Turkish interests were receiving cash or other items of value in exchange for allowing the trucks to pass. The cash has stopped flowing so ISIS attacks Turkey. Turkey is unreliable. It regularly violates Greek airspace, a NATO ally and EU member state, with its US made military aircraft. These incursions are illegal under US law as US supplied military items can be used only for defensive purposes. Erdogan is also the main impediment to a Cyprus settlement. If the Turkish Cypriots were left alone, they could settle the issues with the Republic of Cyprus.
Our Word Wide Advisor for Environmental Conservation Dr.  Eleftherios Hadjisterkotis inform our Federation Board the 6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON. Organized by the Ministry of Interior, under the Auspices of the Minister of the Interior, Mr. Socrates Hasikos with the cooperation of Frederick University and the Caprinae Specialist Group of the Species Survival Commission of IUCN .   AUGUST 28 - SEPTEMBER 1, 2016, Nicosia, Cyprus. Further information: Dr Eleftherios Hadjisterkotis, Congress Chairman, Ministry of the Interior, 1453 Nicosia, Cyprus. ehadjisterkotis@moi.gov.cy  tel.: +357 22 867619, fax: +357 22 867762. If you like to participate in our delegation call 1 (347) 778 8501.ABSTRACTS:  Participants wishing to present a paper are kindly requested to submit an abstract  no later than July 15, 2016. You can send your abstract by e-mail to: ehadjisterkotis@moi.gov.cy  Abstracts must be written in English only. Any request for oral or poster presentations not accompanied by an English abstract will not be considered. To take advantage of the free registration fee, please submit your abstract no later than June 30th to ehadjisterkotis@moi.gov.cy

..............................................................................

Νέα Υόρκη 16 Ιουνίου  2016  
Οι προγραμματισμένες ασκήσεις και αγώνες της Ομοσπονδίας μας USHHFSAEC.ORG, με τας οργανώσεις αυτής HHSFA.US - HRFSE.US – WWCFJSEP.US θα γίνουν την  Κυριακή  23 Οκτωβρίου 2016  στις 12.50 στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897).  Θα τελεστουν στη μνήμη του Μητροπολίτου Λένινγκραντ Νικοδήμου και του Πάπα Ιωάννου Παύλου Α΄. Στις 5 Σεπτεμβρίου 1978 στο Βατικανό σε ανεπίσημη επίσκεψη  του Μητροπολίτη Νικοδήμου (Ροτώβ, 49 ετών και εσυνοδεύετο από τον Αρχιδιάκονο αυτού Κύριλλο, τον σημερινό Πατριάρχη της Ρωσίας ),  έπεσε ακαριαίως νεκρός στο πάτωμα από τον καφέ που επροορίζετο δια τον Πάπα Ενώ 23 ημέρες αργότερα ο Πάπας κατά κόσμον Απλμπίνο Λουτσιάνι, από πτωχή οικογένεια, σε ηλικία 65 ετών, τον έστειλαν προώρως,  επειδή είχε τολμήσει να δηλώσει ότι θα ασχοληθεί με τα οικονομικά της Αγίας Έδρας. Θέλουμε να προτρέψουμε τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο  κατά τις διαβουλεύσεις αυτού στην Αγία Έδρα να μη λαμβάνει τροφή και ύδωρ εάν δεν έχει στη συνοδεία του δοκιμαστή.  Επιπλέον δε, θα τελεστούν στας   20 Νοεμβρίου 2016,   όπου δύνανται να συμμετάσχουν αμερικανοί συμπολίτες μας ως και ομογενείς και φιλέλληνες.  Συμφώνως με τους κανονισμούς που διέπουν τας σκοπευτικάς αρχάς των ΗΠΑ, οι κανονισμοί επιβάλουν τα μέλη μας , ομογενείς, επισκέπται και φιλέλληνες, να κάμουν υποχρεωτικώς  προεγγραφάς  είκοσι ημερες ενωρίτερα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να προεγγραφούν  έως τις 3 Οκτωβρίου 2016 και να δηλώσουν συμμετοχή  υποβάλοντας ηλεκτρονικώς επιστολή     εις την οποία θα αναφέρουν τα τηλέφωνα των, σταθερά και κινητά, και να δηλώνουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως για ποινικά αδικήματα στας πολιτειακάς και ομοσπονδιακάς Αρχάς. Εις την επιστολή θα πρέπει να αναφέρονται  οι τύποι των πυροβόλων όπλων που νόμιμα κατέχουν , αναφέροντας του αριθμούς. Θα πρέπει η επιστολή να απευθύνεται στον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Βασίλη Παπαυγέρη , 20 ημερας ενωρίτερα, στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com, δηλώνοντας εγκαίρως εξασφαλίζουν συμμετοχή καθότι ο αριθμός διαθεσίμων θέσεων του σκοπευτηρίου είναι ορισμένος ή να τηλεφωνήσουν δια περισσοτερας πληροφορίας στα τηλ. 19173990394 , 1347 778 8501 . Ο Διευθυντής Εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεώργιος Μανίκας υπενθυμίζει ότι οι ομογενείς και επισκέπται που στερούνται αδειών κατοχής πυροβόλων όπλων και θέλουν να συμμετάσχουν , ως και κηδεμόνες που συνοδεύουν εφήβους, θα πρέπει και αυτοί να δηλώσουν ηλεκτρονικώς συμμετοχή, και να ευρίσκονται σαράντα λεπτά ενωρίτερον των ασκήσεων δια να παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάριο δια την ασφαλή χρήση των όπλων στο σκοπευτήριο από τους εκπαιδευτάς μας.
Η έκτακτος συνεδρίασις του Διοικητικού μας Συμβουλίου  που συνεκάλεσε ο Γραμματεύς κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης την Κυριακή 22 Μαΐου 2016    3.00 με 4.00 το απόγευμα με θέμα την προβολή διεθνώς της εργατικής πρωτομαγιάς και του ήρωος Ηλία Σπαντιδάκη από την Κρήτη (Λούη Τίκα)  εστέφθη με επιτυχία, όπου και πληθώρα μελών εισήλθαν ηλετρονικώς και παρηκολούθησαν την συνακρόαση. Απεφασίσθη δε, ο διορισμός σε όλες τις χώρες και διοικητικές περιφέρειες εκπροσώπων των οργανώσεων μας ώστε να γίνει εν τη ουσία γνωστή η πρωτομαγιά.
Με πρόταση του Διευθυντού εκπαιδεύσεως κ. Γεωργίου Μανίκα ανετέθησαν καθήκοντα εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας δια την προβολή της ιστορίας του Λούη Τίκα εις τη νήσο Σαλαμίνα και Ψυττάλεια και στο Κερατσίνι του κ. Σπυρίδωνος Γαβριήλ και δια την περιφέρεια της Αθήνας του κ. Αθανασίου Παπαγεωργακοπούλου, εις τον Δήμο Αγίας Παρασκευής του κ. Γεωργίου Ιεροδιακόνου, εις τον Δήμο Παλλήνης Αττικής του κ Αθανασίου  Χορταργιά, εις τον Δήμο Κηφισιάς τον κ Δημήτριο Χριστοδούλου, εις τον Δήμο Ζακυνθου τήν κ Αδαμαντια Σπαθάτου, εις τον Δήμο Θερμαικού (Περιφέρεια Νέας Μιχανιώνας της κ Δέσπινας Θεοδώρου-Παπαμιχαήλ.εις δε τους Νεους Επιβάτες τον κ Σπυρίδωνα Δρακούλη και την Κυρία Δέσπινα Στρατόγλου- Δρακούλη,είς τον Δήμο Νέας Προποντίδας τήν κ Θεοπίστη -Ελενη Πασχαλάκη.Έγιναν επίσης αι σχετικαί ανακοινώσεις στα ΜΜΕ
 Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας Στυλιανός Μανής και ο Αντιπρόεδρος  Βασίλειος Παπαυγέρης ανακοίνωσαν πρόταση των την οποία απεδέχθησαν ομοφώνως οι συμμετέχοντες, ότι θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα της Ομοσπονδίας μας να προβάλουμε τον απανταχού Ελληνισμό με την πολιτιστική του κληρονομιά ανεξαρτήτως θρησκεύματος και πολιτικών ιδεολογιών. Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Πανκορινθιακής Συνομοσπονδίας κ. Παναγιώτης Δούκας δήλωσε κατά τη συνεδρίαση ότι τόσον η Παναργολική Ομοσπονδία υπό τον Πρόεδρο της κ. Δημήτριο Σκαρτσιάρη ως και οι απανταχού Κορίνθιοι θα βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή. Απεφασίσθη η συνάντησις να γίνει την 26η Μαΐου 2016 στις 12.00 το μεσημέρι στην Αστόρια της Νέας Υόρκης στο Αρτόπολις καφέ   The Artopolis Bakery Cafe  in Astoria NY,  23-18 31 Street NY 11105. Phone 1-718-728-8484. Η ιστορική συνάντησις  εστέφθη με επιτυχία όπου συμμετείχε η οικογένεια του αξιοτίμου κ. Ισαάκ Αλτανάτε Mr Isaak Athanates με τη σύζυγο  κυρία Ραχήλ Rachel,  και με την θυγατέρα αυτού και τους εδόθη η ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στη σύσκεψη. Συμμετείχαν δε ο Πρόεδρος  της Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας κ. Παναγιώτης Δούκας, ο επιτετραμμένος των οργανώσεων δια τους εφήβους κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος και ο εντεταλμένος αυτού κ. Κώστας Μετράκος, ως και ο Πρόεδρος μας κ. Στυλιανός Μανής. Οι παρευρισκόμενοι ηδυνήθησαν να καταλάβουν το ότι ο σχεδιασμός και προγραμματισμός δια την εμφάνιση της χορωδίας της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης εκατό ατόμων με τον άξιο μαέστρο αυτής κ. Κωστί Παπαζογλου θα γίνει πραγματικότης. Ο εισηγητής της συσκεψεως καθηγητής κ. Ασέρ  J. Ματαθίας   Professor Aser.J.Matathias, ανακοίνωσε στους παρευρισκομένους ότι θα πράξει το παν δυνατόν ώστε τοιουτοτρόπως για διάστημα δεκατεσσάρων ημερών να δυνηθούν αι Ελληνικαί οργανώσεις και ομοσπονδίες ως και συναγωγές στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και σε άλλες πολιτείες να απολαύσουν το πλούσιο ρεπερτόριο το οποίο περιλαμβάνει τραγούδια όλων των συγχρόνων συνθετών στη γενέτειρα. Αι συμπτώσεις υπήρξαν καταλυτικές όπου διεπιστώθη το ότι ο αδελφός του κ. Κωνσταντίνου Μετράκου Απόστολος Μετράκος είναι οικογενειακός φίλος της οικογενείας Αλτανάτε και προ εβδομάδος ητο εις την οικεία της εν λόγω οικογενείας στας ΗΠΑ όπου εφιλοξενήθη και εγευθη Ελλινικές λιχουδιές από την σύζυγο του κ. Ισαάκ. Το αποκορύφωμα των συμπτώσεων απεκάλυψε ότι ο γαμβρός του κ. Ισαάκ Αλμπέρτο Μπουλά επιτελικό στέλεχος της εταιρίας Φάιζερ στη Νέα Υόρκη είναι φίλος και πελάτης του Διευθυντού Εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεωργίου Μανίκα και ο κ. Ισαάκ με τον γαμβρό του κ. Αλπέρτο καλλωπίζονται στο σαλόνι του κ. Μανίκα. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Στυλιανός Μανής έχει αρχίσει να συζητάει το θέμα με την αντιπρόεδρο κ. Σελέστε   Celeste Wroblewski  Vice President   Strategic Communication Of The League Of American Orchestras και η οποία με τον σύζυγο της εξακολουθούν και είναι και οι φορείς της ορχήστρας στην πολιτεία του Σικάγο. Η Ομοσπονδία μας ανήρτησε εις το διαδίκτυο  αναμνηστική φωτογραφία όπου εικονίζονται τα εύθυμα πρόσωπά των εις το πρώτο ενημερωτικό συμβούλιο τονίζοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα  πριν την αναχώρηση του κ. Ισαάκ στη Θεσσαλονίκη.  Ενημερώσαμε τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Ματαράγκα και τον τέως Πρόεδρο κ. Παύλο Κοτρότσιο δια τις ως άνω προσπάθειες μας ως και τις διαβουλεύσεις και επιστολές που εστάλησαν την 1η Ιουνίου στον αξιότιμο κ. Δημήτριο Βαλασίδη επιτετραμμένο του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ο οποίος προσφέρει ανεκτιμήτους υπηρεσίας στην συμπρωτεύουσα.  Στην τακτική  μηνιαία συνεδρίαση της Ομοσπονδίας μας που έγινε στα γραφεία μας στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στις 7 Ιουνίου 2016 στας 8 το εσπέρας με πρόταση του κ. Γερασίμου Αμβροσιάτου και ομοφώνως απεδέχθησαν , απεφασίσθη οι επόμενοι σκοπευτικοί αγώνες να τελεσθούν στη μνήμη των αειμνήστων επισκόπων Νικοδήμου και Ιωάννη Παύλου Α΄, όπου  Μητροπολίτης, Αρχιεπίσκοπος, Πάπας ως και Πατριάρχης είναι τίτλοι. 
 Συνιστούμε στους ομογενείς μας και φιλέλληνες να κάνουν εγγραφές στους εκλογικούς καταλόγους της περιφερείας των δια να προετοιμαστούν δια την εκλογή αξίων ατόμων τα οποία υπάρχει πληθώρα αυτών σε όλα τα πολιτικά κόμματα στας ΗΠΑ. Στο συνέδριο της Αμερικανικής Συνομοσπονδίας NRA που έγινε την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 στο Λουισβιλ στο Κεντάκι, ενεφανίσθη ο υποψήφιος δια την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών του Ρεπουμπλικανικού κόμματος κ. Ντόναλτ Τραμπ ο οποίος υπεσχέθη στους συνέδρους να τιμήσει και να εφαρμόσει το συνταγματικό δικαίωμα των Αμερικανών πολιτών οι οποίοι σέβονται τους νόμους και δικαιούνται να έχουν οπλοκατοχή και οπλοφορία, και να δύνανται δι όσους ασχολούνται με το κυνήγι και το ψάρεμα μα το ασκούν χωρίς εμπόδια, ζήτησε δε να τον ψηφίσουν δια να δυνηθεί να το υλοποιήσει το πρόγραμμα του. Τοιουτοτρόπως το διοικητικό συμβούλιο του NRA έθεσε σε ψηφοφορία να ψηφίσουν τα μέλη του ότι  υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του κ. Τραμπ η οποία έγινε αποδεκτή .   Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας τα οποία εγγράψαμε στο NRA και έλαβαν την κάρτα μέλους, να τηλεφωνήσουν  στο 19173990394 δια να προσδιορίσουν ημέρα και ώρα όπου στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας θα τους βοηθήσουμε να συμπληρώσουν ηλεκτρονικώς τας διαφόρους αιτήσεις δια την έγκριση αδειών οπλοκατοχής ή οπλοφορίας από τας εντεταλμένας αρχάς της πόλεως και της πολιτείας που διαμένουν. Εντός δεκαημέρου θα αποσταλούν προς τα μέλη μας από τον ταμία της Ομοσπονδίας μας κ. Θεόδωρο Βασιλόπουλο τα ειδοποιητήρια δια την συλλογή της ετησίας εισφοράς δια το 2016. Δια όσους τακτοποιηθούν οικονομικώς, θα τους αποσταλεί το καινούργιο δελτίο μέλους με την φωτογραφία τους, το οποίο θα είναι απαραίτητο να το φέρουν στας ασκήσεις και αγώνας , ως και εις τα συμβούλια των διαφόρων επιτροπών μας που θα λαμβάνουν μέρος.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ : Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνεργασία με τον Γερουσιαστή της Νέας Υόρκης  Charles E. Schumer και άλλους, προσπαθεί να περάσει ειδικό νόμο που να μην έχουν δικαίωμα αυτοί που έχουν άδεια οπλοφορίας ή οπλοκατοχής να τα έχουν πλέον, με την ψευδή δικαιολογία ότι αυτοί ευθύνονται για το μακελειό στο μπάρ των ομοφυλοφίλων στη Φλόριδα. Είναι ανάγκη τα μέλη μας που κατοικούν στη Νέα Υόρκη ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος των ΗΠΑ να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με το γραφείο του κ. Σούμερ , ουχί στη Νέα Υόρκη που δεν σηκώνουν το τηλέφωνο αλλά στο γραφείο του στην Ουάσιγκτον τηλ.1202 224 6542, και να δηλώσουν στον Γερουσιαστή το ότι αντιτίθεντε  στην τροπολογία και να τον προτρέψουν να την αποσύρει. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν στον Γερουσιαστή και στους νομοθέτες σε οποιαδήποτε Πολιτεία διαβιούν . Ο πρόεδρος μας κ. Στυλιανός Μανής επικοινώνησε σήμερα το πρωί στις 12.30 στο γραφείο του κ. Σούμερ και μίλησε με τον Διευθυντή του γραφείου του κ. Νατ ο οποίος είναι άξιος στη θέση που κατέχει και ζήτησε να διαβιβάσει στον Γερουσιαστή την αντίθεσή του στο προτεινόμενο νομοσχέδιο υπενθυμίζοντας του  ότι ο Γερουσιαστής έχει νόμιμη άδεια οπλοφορίας με δύο πιστόλια και πολλά χρόνια πριν βρήκε τον κατάλληλο δικαστή που του υπέγραψε την άδει δια βίου και ατελώς, ενώ όλοι εμείς οι υπόλοιποι πληρώνουμε πανάκριβα τις άδειες που κατέχουμε.

Our Federation USHHFSAEC.ORG Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us,  hwwcfjse.us” has been scheduled for Sunday October 23 at 12.50. Also for November 20, 2016. In Memory Of Pope John Paul the A, and the Bishop O Lenigrand NIKODIMOS,( RR SEP 25 & 29 1968 IN ROME).The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). Our Federatiom Members & Gusts -Must mail completed the Pre-Registration Form, 20 Days in advance .For more information and Pre- registration , call our Vice-president Bill Papavgeris   1917 399 0394, 1347 778 8501 . E-mail ushhfsaec@yahoo.com   Juniors are wellcome & Must be accompanied by a parent or adult guardian.NRA Response to Gun Control Lobby's Endorsement of Hillary Clinton The chairman of the National Rifle Association's Political Victory Fund, Chris W. Cox, released the following statement regarding the gun control lobby’s endorsement of Hillary Clinton: The Second Amendment is on the ballot this November. Hillary Clinton does not believe that law-abiding Americans have the right to use a firearm to protect themselves in their homes. She said the Supreme Court got it wrong in its landmark Heller decision, which held that the Second Amendment guarantees the individual right to keep and bear arms. Gun control groups are endorsing Hillary Clinton because they believe that she will work to eliminate individual gun ownership in this country."    Speaking To NRA In A Gun-Free Zone, Trump Pledges To Eliminate Gun-Free ZonesLOUISVILLE, KENTUCKY — Donald Trump vowed to get rid of “gun free zones” during the National Rifle Association’s annual meeting in Louisville Friday, going a step further than his frequent promise  to allow guns in schools and military bases. Despite the fact that many Trump hotels and the convention center where he spoke on Friday are all gun-free zones, the presumptive nominee said he went off his telepromter to promise the NRA members in attendance that he would eliminate gun-free zones altogether. Trump also earned the NRA’s endorsement at the event. “The Second Amendment is under a threat like never before,” Trump said, repeating the NRA leadership’s claim that Hillary Clinton will dismantle the Second Amendment. “I will not let you down,” he said to the roughly 80,000 gun-owning NRA members. “Remember that, I will not let you down.” NRA CEO Wayne La Pierre has also lambasted gun-free zones, saying often that “the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun.” The group claims that fewer violent shootings occur in areas where guns are allowed and that terrorists specifically target  locations where guns are not permitted. But the facts prove otherwise. From 2000 to 2013, 21 active shootings were stopped by unarmed citizens, while just one was stopped by an armed civilian. And only 13 percent of mass shootings from January 2009 to July 2015 took place in a gun-free zone. It’s no surprise that Trump’s promise came straight of the NRA’s playbook — shortly after launching his campaign, he released a Second Amendment plan which was also almost word-for-word a copy of the NRA’s agenda. Trump’s speech was just the first step in his plan to win over the gun lobby, a group which has been skeptical about his candidacy because of his previous support for a ban on assault weapons and longer waiting periods before people can buy firearms. Bob Owens, who runs the website Bearing Arms and was hosting the NRA’s event, wrote that “Donald Trump will be the death of the Second Amendment.” And another pro-gun hub, The Truth About Guns, has asked if Trump is an “anti-gun rights dictator.” Buzzfeed reported Friday that Trump is set to meet with Republican members of Congress and NRA leadership in Washington, D.C. next week. Chris Cox, director of the NRA’s Institute for Legislative Action, said the discussion will focus on “hunting and related issues in the sportsmen’s community.” But Trump’s support for the Second Amendment extends beyond just hunters and sportsmen,. “This is the most basic human right of all, and Hillary Clinton wants to strip it away,” Trump said. “I’m going to guarantee that law-abiding citizens have the right to self defense, 100 percent.”  NRA Urgent Action Alert! All gun owners must act now to save your second Amendment Rights! The NRA has just learned that Senators Schumer, Feinstein and other anti-gun elected officials are going to offer several anti-gun bills and amendments this week in the U.S. Congress, possibly as soon as today! These measures are wide-ranging and include an attempt to reinstate the failed federal ban on semi-automatic firearms, commonly referred to as the “assault weapons ban.”  It doesn’t matter that the Clinton gun ban did nothing to reduce crime.  This is about YOUR freedoms and YOUR Right to Keep and Bear Arms.  But it doesn’t stop there.  In fact, one amendment will attempt to strip the Second Amendment Rights from those on secret government lists while another could lead to federal registration of all gun owners.  They're also planning to push for increased federal funding of anti-gun research.  We must defeat every one of these anti-gun proposals. What’s obvious is that many who want to destroy our firearm freedoms are using the terrorist attack in Orlando to push their anti-gun agenda.  They’d rather blame you as a law-abiding gun owner than make Obama answer for his failures in the global war on terror. We can’t let them succeed in this depraved attempt to politicize a tragedy so they can destroy our freedoms.  Please contact your U.S. Representative and U.S. Senators immediately and let them know you oppose any new gun control measures. You can call your lawmakers at 202-225-3121 or 202-224-3121. Be sure to share this message with your fellow NRA members and gun owners and let them know this threat is real.  Your action is needed now. Our Federation members must call Senator Charles E. Schumer only in DC office phone 1202-224-6512 to oppose any new gun control measures. Our President (Steven Manners sjd-  Stylianos Manis) called today June 16, 2016 at 12.30 with the Director of the Senator Schumer office in DC Mr. Nat,  and oppose any new gun control measures.   Im  Our Federation  Special Meeting on Sunday 22 May 2016 in NYC NY at 3-5 pm  Our Education & Training Director Me Grorge Manikas, Appointment Of Commissioned  Officers. For The Promotion of  LOUIS TIKAS ( Ilias Spantidakis History), After Board Aproval Unanimous.(   Sryridon Gavriil,Athanasios Papageorgakopoulos,Georgios Ierodiakonos, Athanasios Chortarias, Adamos Manis, Dimitrios Christodoulou, Giannis Theofanous, Spryros Drakoulis,Adamantia Spathatou, Despima Theodorou, Giota Koumerkeridou, Athina Xarokopou, Despina Stratoglou0-Grakouli, Theopisti Eleni-Paschalaki, Peter Douka, Charalambos Belissarios. Nikolaos Ierodiakonos, Georgios Argyros.Haralambos Papaioannou, Ilias Dimitropoulos. Our Word Wide Advisor for Environmental Conservation Dr.  Eleftherios Hadjisterkotis inform our Federation Board the 6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON. Organized by the Ministry of Interior, under the Auspices of the Minister of the Interior, Mr. Socrates Hasikos with the cooperation of Frederick University and the Caprinae Specialist Group of the Species Survival Commission of IUCN .  AUGUST 28 - SEPTEMBER 1, 2016, Nicosia, Cyprus. Further information: Dr Eleftherios Hadjisterkotis, Congress Chairman, Ministry of the Interior, 1453 Nicosia, Cyprus. ehadjisterkotis@moi.gov.cy  tel.: +357 22 867619, fax: +357 22 867762. If you like to participate in our delegation call 1 (347) 778 8501. 

...........................................................................

Νέα Υόρκη 12 Μαϊου  2016  
Οι προγραμματισμένες ασκήσεις και αγώνες της Ομοσπονδίας μας USHHFSAEC.ORG , με τας οργανώσεις αυτής HHSFA.US - HRFSE.US – WWCFJSEP.US θα γίνουν την  Κυριακή 26 Ιουνίου 2016  στις 12.00 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). Επιπλέον δε, θα τελεστούν στας  23 Οκτωβρίου, 20 Νοεμβρίου 2016 και δια το 2017,   όπου δύνανται να συμμετάσχουν αμερικανοί συμπολίτες μας ως και ομογενείς και φιλέλληνες.  Συμφώνως με τους κανονισμούς που διέπουν τας σκοπευτικάς αρχάς των ΗΠΑ, οι κανονισμοί επιβάλουν τα μέλη μας , ομογενείς, επισκέπται και φιλέλληνες, να κάμουν υποχρεωτικώς  προεγγραφάς  είκοσι ημερες ενωρίτερα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικώς επιστολή που να δηλώνουν συμμετοχή , αναφέροντας τα τηλέφωνα των, σταθερά και κινητά, και να δηλώνουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως για ποινικά αδικήματα στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Επιπλέον δε, να αναγράφουν στην επιστολή τους τυπους των πυροβόλων όπλων που νομιμα κατέχουν , αναφέροντας του αριθμούς. Θα πρέπει η επιστολή να απευθύνεται    στον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Βασίλη Παπαυγέρη , 20 ημερας ενωρίτερα, στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com, ή να τηλεφωνήσουν δια περισσοτερας πληροφορίας στα τηλ. 19173990394 , 1347 778 8501 . Ο Διευθυντής Εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεώργιος Μανίκας υπενθυμίζει ότι οι ομογενείς και επισκέπται που στερούνται αδειών κατοχής πυροβόλων όπλων και θέλουν να συμμετάσχουν , ως και κηδεμόνες που συνοδεύουν εφήβους, θα πρέπει και αυτοί να δηλώσουν ηλεκτρονικώς συμμετοχή, και να ευρίσκονται σαράντα λεπτά ενωρίτερον των ασκήσεων δια να παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάριο δια την ασφαλή χρήση των όπλων στο σκοπευτήριο από τους εκπαιδευτάς μας. Με απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου που συνήλθε εκτάκτως διαδικτυακώς την Τρίτη 10 Μαΐου 2016, από τον Γραμματέα της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδωνα Χριστοφοράτο, με θέμα την προβολή της εργατικής Πρωτομαγιάς στας ΗΠΑ , ως και τον ενεργό ρόλο που έπαιξε ο ήρωας Έλληνας Λούης Τίκας .( Σπαντιδακης) 'Ελληνας ανθρακωρύχος έχει μετατραπεί σε σύμβολο των εργατικών αγώνων στις ΗΠΑ και το μνημείο του στο Κολοράντο κηρύχθηκε επίσημα ως εθνικός ιστορικός τόπος.Του οποίου το όνομα τα Αμερικανικά εργατικά συνδικάτα τιμούν και θα τον μνημονεύουν αιωνίως. Απεφασίσθη οι επόμενοι σκοπευτικοί αγώνες του Ιουνίου να γίνουν προς τιμή του, μαζί με τους αγώνες που είχαν προγραμματιστεί δια τις 22 Μαΐου. Με την συνεργασία της Παγκοσμίας Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας και του Ιδρύματος Μελετών του τέως Υπουργού Στυλιανού Παπαθεμελή. Απεφασίσθη δε, όπως γίνουν οι ανάλογες δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ και την Κυριακή 22 Μαΐου  3.00 με 4.00 το απόγευμα να διεξαχθεί διαδικτυακή συνεδρίασις  δια να ακουστούν προτάσεις των μελών μας (τα οποία είναι ταμιακώς εντάξει) δια την αρτιοτέρα προβολή της Πρωτομαγιάς.  Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι ο Γραμματεύς μας ανακοίνωσε την 12η Απριλίου του 2016 στα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, να πληροφορήσουμε τον απανταχού Ελληνισμό δια την εσκεμμένη κατ' εξακολούθηση παρουσίαση πλαστογραφημένων κειμένων αποκαλύψεων , από κέντρα ξένων κρατών , τα οποία τον παραμυθιάζουν. Ο Διευθυντής Εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεώργιος Μανίκας ανέφερε στο Διοικητικό Συμβούλιο το ότι  με πηχυαίους τίτλους το ότι δήθεν αποκαλύπτουν συνομιλίες στην Ελλάδα και Κύπρο ή ανοίγουν διπλωματικά αρχεία των διπλωματικών υπηρεσιών των, τα οποία είναι πλαστά. Είναι γνωστό σε όλους οτι στον αγώνα της ΕΟΚΑ παρουσίαζε ο κατακτητής πληθώρα πλαστών εγγράφων. Ταυτοχρόνως δε ο κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος έκαμε την πρόταση η οποία ομόφωνα υπερψηφίστηκε, να γίνουν στη μνήμη των αγωνιστών που έπεσαν στην Κύπρο μαχόμενοι δια την ένωση των με τη γενέτειρα, σκοπευτικές ασκήσεις και αγώνες σε συνεργασία με την Παγκόσμια Πανκορινθιακή Ομοσπονδία. Ο Αντιπρόεδρός μας κ. Βασίλειος Παπαυγέρης πρότεινε να γίνει δημοσίευσις στα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως της Ομογενείας , από το Γραμματέα της Ομοσπονδίας μας δια την ενημέρωση του Ελληνισμού. Ο κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος ανακοίνωσε στα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση δια την επιλογή από τη γενέτειρα νομικών οίκων οι οποίοι θα εκπροσωπούν ομογενείς και φιλέλληνες ως αντίκλητους αφού προγενεστέρως ελεγχθούν αξιοκρατικώς από την επιτροπή δημοσίας τάξεως της Ομοσπονδίας μας σε συνεργασία με τας Αμερικανικάς και Ελληνικάς αρχάς.  Θέλουμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια του κ. Πάτροκλου Σταύρου επιτετραμμένου των Κυπριακών υποθέσεων, δια τον θάνατο της συζύγου αυτού Άννας από τα Άνω Λεύκαρα Κύπρου η οποία επί σειρά ετών  ως μέλος της Ομοσπονδίας μας εκτελούσε χρέη αποθηκαρίου πυρομαχικών τα οποία από τις κεντρικές αποθήκες του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης των ΗΠΑ εφύλαγε εις την οικία της  δια τας ανάγκας εκπαιδεύσεως των εφήβων μας σε ομοσπονδιακά προγράμματα εκπαιδεύσεως των εφήβων. Στη νεκρώσιμο ακολουθία της μεταστάσης παρευρέθη αντιπροσωπία της Ομοσπονδίας μας με επικεφαλής τον Πρόεδρο μας κ. Στυλιανό Μανή. Συνιστούμε τους ομογενείς μας και φιλέλληνες να κάνουν εγγραφές στους εκλογικούς καταλόγους της περιφερείας των δια να προετοιμαστούν δια την εκλογή αξίων ατόμων τα οποία υπάρχει πληθώρα αυτών σε όλα τα πολιτικά κόμματα στας ΗΠΑ. Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας τα οποία εγγράψαμε στο NRA και έλαβαν την κάρτα μέλους, να τηλεφωνήσουν  στο 19173990394 δια να προσδιορίσουν ημέρα και ώρα όπου στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας θα τους βοηθήσουμε να συμπληρώσουν ηλεκτρονικώς τας διαφόρους αιτήσεις δια την έγκριση αδειών οπλοκατοχής ή οπλοφορίας από τας εντεταλμένας αρχάς της πόλεως και της πολιτείας που διαμένουν. Εντός δεκαημέρου θα αποσταλούν προς τα μέλη μας από τον ταμία της Ομοσπονδίας μας κ. Θεόδωρο Βασιλόπουλο τα ειδοποιητήρια δια την συλλογή της ετησίας εισφοράς δια το 2016. Δια όσους τακτοποιηθούν οικονομικώς, θα τους αποσταλεί το καινούργιο δελτίο μέλους με την φωτογραφία τους, το οποίο θα είναι απαραίτητο να το φέρουν στας ασκήσεις και αγώνας , ως και εις τα συμβούλια των διαφόρων επιτροπών μας που θα λαμβάνουν μέρος. Ο επιτετραμμένος δια την διάδοση της κλασσικής μουσικής της Ομοσπονδίας μας δια την ΕΕ και Αμερική κ. Χαράλαμπος Βελισάριος, έλαβε μέρος ως πρώτος τενόρος της Λυρικής την Κυριακή του Θωμά 8 Μαίου 2016 στο Βελίδιο Κέντρο στη Θεσσαλονίκη που διοργάνωσε η Ορχήστρα Νέων Ελλάδος  Σ.Ο.Ν.Ε και καταχειροκροτήθη, ώς και ο Μαεστρος Ευάγγελος Αραμπατζής. Την Ομοσπονδία μας εκπροσώπησε η επιτετραμμένη Γραμματεύς του γραφείου του κ. Παπαθεμελή κ. Δέσποινα Θεοδώρου, η οποία υπηρετεί στην επιτροπή δημοσίων σχέσεων της Ομοσπονδίας μας και συντονίζει με τον κ. Βελισάριο παρουσίαση εκδηλώσεων ρομαντικής μουσικής με τη συνεργασία του κ. Δαυίδ Ναχμία. Ο πρώην στρατιωτικός ακόλουθος της Ελλάδος στη Γουάσιγκτον συνεργάτης της Ομοσπονδίας μας κ. Ηλίας Λεοντάρης αντιστράτηγος των Ελληνικών ενόπλων δυνάμεων Στρατιάς στη Λάρισα αι ο οποίος διαβίβασε προς την Ομοσπονδία μας την περασμένη εβδομάδα ευχάς προς τα μέλη μας , και εμείς αντευχόμεθα εις αυτόν να προστατεύε την Ελλάδα μας από κάθε επιβουλέα και να του χαρίζει υγεία και χαρά εις την οικογένεια του
Our Federation USHHFSAEC.ORG Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us,  hwwcfjse.us” has been scheduled for Sunday June 26, 2016, at 12.00 noon . In Memory Of Louis Tikas <The symbol of the struggle of labor rights throughout America is connected to Louis Tikas (his birth name was Elias Anastasiou Spantidakis, later changed to Louis Tikas) who spearheaded the revolution of miners in Ludlow Colorado in the U.S., and was assassinated in 1914. Elias Spantidakis was born in Loutra of Rethymno in 1886 and in 1906, he immigrated the U.S. never returning to Greece. He lived in Denver where he worked in the steel mills. In 1910, he took American citizenship and opened a cafe on Market Street in Denver, a local Greektown with 240 Greek residents. Next to this café, was the head office of the local organization “Industrial Workers of the World” nicknamed “Wobblies” where it all began. Tikas may or may not have been a member of Wobblies from the beginning, but he was definitely determined to assimilate into a new country. Louis Tikas went to Denver where he met the headman Leonidas Skliris from Sparta, who controlled all the Greek workers in Colorado, in Utah and in Nevada as well. The situation in the mines was medieval as from 1910-1913, 618 miners were killed in accidents. In November 1912, Tikas went to the mines of Frederick in Colorado and on the 19th of November, he became a leading figure of 63 Greeks who went on strike. He won the confidence of his countrymen who were seeking ways to get rid of bosses who exploited workers and placed no emphasis on their care, safety and rights. He came in contact with “Union Miner America” and began touring the coalfields of Denver and Pueblo, gathering statistics on accidents and injuries in the period 1912-1913. He had warned that if conditions would not change, he would start an industrial war.Finally, on September 23 in 1913, the great strike in Ludlow began, with the participation of 13,000 miners. The strikers demanded the following: to shop from any store of their preference; go to any doctor they wish and not exclusively to the doctors of the company; recognition of their union; establishment of an eight-hour work day; law enforcement of the State of Colorado regarding mining safety; to abolish the script and the system of guards of the company that made the workers’ camps like concentration camps–Head of the strike was John Lozon and Louis Tikas, supported by Cretans. Holding a white Flag, Tikas asked to meet the National Guard’s chief. According to witnesses, the chief killed Tikas with a shotgun. His funeral took place on April 27, followed by thousands of workers. The episode, named Ludlow massacre, is a stigmatized page in U.S. History. Tikas’ life came to the public forefront once again in 1991 when Greek-American writer Zissis Papanikolas wrote a biography on him. Moreover, in 2001, the American songwriter Frank Manning, inspired by his brave grandfather, wrote the song “Louis Tikas” which he performed in Greece.Today in Ludlow town, there is a monument dedicated to the memory of victims and of the brave Louis Tikas. In his hometown of Rethymno, there is a street named Elias Spantidakis.
The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive  Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897).Sponsoring by the Pan-Corinthian Federation Worldwide Peter Doukas President, the Stelios Papathemelis Fundayion in Greece,and  our Organizations. You also make registration for  Sundays October 23, and November 20, for this year 2016. Our Federatiom Members & Gusts -Must mail completed the Pre-Registration Form, 20 Days in advance .For more information and Pre- registration , call our Vice-president Bill Papavgeris   1917 399 0394, 1347 778 8501 . E-mail ushhfsaec@yahoo.com   Juniors are wellcome & Must be accompanied by a parent or adult gurdian  Vermont: Legislature Adjourns and Gun Owners Emerge as Victors
Last Friday, the Vermont General Assembly wrapped up its work for the 2016 Legislative Session, and Vermont gun owners can once again be proud of the results.  Gun owners and sportsmen won several key battles.  Early in the session, the House Government Operations Committee quickly shelved the Burlington Charter Change bills (H.566, H.567, and H.568), which would have allowed Burlington to pass its own anti-gun ordinances in defiance of state preemption and the Sportsmen’s Bill of Rights. As session drew to a close, H.570, the Game and Fish bill, was adopted by both chambers and it removed the sunset expiration on last year’s suppressor bill.  H.570 also codified important range protection provisions which allow ranges to make improvements without first obtaining an Act 250 permit. One of the more protracted battles of the session focused on H.297, an ivory ban.  This broad attack on hunting would have also impacted many others by criminalizing the mere possession of ivory that is currently legal.  Many firearm grips, inlays and sights are made of ivory.  This bill was being heavily lobbied by the usual cast of national anti-hunting radicals, including HSUS.  The bill ultimately died when the House rejected Senate amendments, and the Senate responded by not appointing conferees to a committee to work out the differences. There were several other anti-gun bills which failed to gain traction.  This legislation didn’t even receive a committee hearing and included bills to ban lead ammunition for hunting, restrict magazine capacity to 10 rounds, and a bill requiring insurance policy holders to disclose if they own firearms. Although Gun Sense Vermont and other surrogates of former New York City Mayor Michael Bloomberg were soundly defeated last year on the “universal” background check bill and failed to advance their gun grabbing agenda this year, we anticipate that they will regroup and recommit themselves to the same failed bills next session as it is an “off-election” year.  Gun owners will have to remain vigilant in 2017 and can anticipate another strong push from anti-gun forces in the Green Mountain State.
We would like to thank NRA members, Second Amendment supporters and our state association, the Vermont Federation of Sportsmen’s Clubs for an outstanding job this session.  Our combined membership made phone calls, wrote emails, and attended a couple of large events at the Statehouse, flooding the Capitol halls with a sea of orange.
The Officers and Directors of the USHHFSAEC , Affiliated Clubs and Members, are pleased to welcome you to 2016 Special  Meeting & Conference Calls of our Federation & Board Members of our  Clubs and Organizations , For the Promotion of LOIS TIKAS -Spandidakis.HISTORY in US, being held Sunday May 22 at 3-4pm. at our Federation Headquarters 4523 Broadway Avenue Suite 5B in Manhattan NYC, corner of 193 Street , {Take Subway A. to 190 Street Station}. Tel: 212-942-9167 & 3477788501,  Mob 9173990394 .

Our Word Wide Advisor for Enviromental Conservation Dr.  Eleftherios Hadjisterkotis inform our Federation Board the 6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON. Organized by the Ministry of Interior, under the Auspices of the Minister of the Interior, Mr. Socrates Hasikos with the cooperation of Frederick University and the Caprinae Specialist Group of the Species Survival Commission of IUCN .   AUGUST 28 - SEPTEMBER 1, 2016, Nicosia, Cyprus. Further information: Dr Eleftherios Hadjisterkotis, Congress Chairman, Ministry of the Interior, 1453 Nicosia, Cyprus. ehadjisterkotis@moi.gov.cy  tel.: +357 22 867619, fax: +357 22 867762. If you like to participate in our deligation call 1 (347) 778 8501.   Greek Parade Celebrating the 195th Anniversary of the Hellenic Independence on 5th Avenue in New York City,NY.  Sunday 10th  of April 2016 ,at 1:30 p.m. (from 61st to 79th Street on 5th Avenue).  In memory of the Hellenic Revolution Heroes in 1821, By the Federation of Hellenic Cocieties  in Greater New York,Inc. Our Federation Greek Members, Must attent the Parade. This year, Philadelphia’s Greek community is celebrating Greek Independence Day with the annual parade on April 17th, 2016. The parade will step off from at Benjamin Franklin Parkway from Eakins Oval to the Philadelphia Museum of Art. The annual celebration of Greek Independence Day in Philadelphia is commemorating the start of the War of Greek Independence in 1821. Greek Independence Day is a national holiday honored annually in Greece on March 25.  The 52nd annual Chicago Greek Indipendence Day Parade will take place on the 17th of April on Haisted Street in Greektown . ENOSIS,the Federation of Hellenic American Organizations of Illinois celebrating the 195th Anniversary of Greek Indipendence on Sunday April 17th, 2016 at Greek Town on Halsted Street at 2.30 p.m. The President of the Federation Bill Mataragas say “It is my commitment to all of you that I will strive and work effortlessly to unite the Greek community and promote our Hellenism.  I am working with members of other organizations to rectify existing issues and implement new structures to better our community. I firmly believe that together we can attain our goals. I ask for your support in preserving our Hellenic pride by participating in any upcoming events. I am looking forward to working with all of you.” Bill Mataragas , President of the Hellenic American National Counsil HANC inform our Federation that in April 15, 2016, noon time HANC and the Greek Coverner deligation to award “The Town of Greece was incorporated in 1822. It was named after the country of Greece, as a show of support as the Greek people fought for their independence from Turkish rule. The name is also a tribute to this oldworld nation a symbol of intellectual and athletic excellence” 

.........................................................

Νέα Υόρκη 5 Απριλίου  2016  
Οι προγραμματισμένες ασκήσεις και αγώνες της Ομοσπονδίας μας USHHFSAEC.ORG , με τας οργανώσεις αυτής HHSFA.US - HRFSE.US – WWCFJSEP.US θα γίνουν την  Κυριακή 24 Απριλίου 2016  στις 12.00 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897).Θα τελεστούν στη μνήμη του 18ου Προέδρου των ΗΠΑ Οδυσσέως Γκραντ, του οποίου το νομοθετικό έργο κατα την θητεία του ως Προέδρου προβάλλει παγκοσμίως η Ομοσπονδια μας. Επιπλέον δε και στην μνημη των θυματων του μεγαλύτερου σφαγεα των Ελληνων Αλαριχου Μεγα 370μΧ,  τας οποίας  συνδιοργανώνουμε  με τη βοήθεια του επιτετραμμένου ημών δια Κυπριακάς υποθέσεις κ. Γεωργίου Ιεροδιακόνου στην  όπου δια προεγγραφάς δύνανται να απευθύνονται ομογενείς και φιλέλληνες στον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Βασίλη Παπαυγέρη στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com, τηλ. 19173990394 , 1347 778 8501 .
Δια 25 συνεχή έτη διοργανώνεται η εμπορική έκθεσις HERMES EXPO INTERNATIONAL την 5η Απριλίου 2016 στο Concordville Inn – Best Western Hotel, 780 Baltimore Pike, Concordville,PA 19331, phone (610)459-2230 . Της εκθέσεως επιμελείται ο τέως Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου κ. Παύλος Κοτρότσιος , ο οποίος αντιμετωπίζει με θάρρος και παρησία την επικρατούσα οικονομική δυσπραγία που υφίσταται σε όλη την υφήλιο , και καταβάλει προσπάθειες δια  ένα καλύτερο μέλλον στην Ελλάδα μας και στας Ηνωμένας Πολιτείας , δίδοντας την ευκαιρία σε εμπορικούς αντπροσώπους και εταιρείες να κινήσουν το εμπόριο. Συνιστούμε στα μέλη μας να συμμετάσχουν και να επισκεφθούν την έκθεση τηλεφωνόντας στο (610) 446-1463 ή την ιστοσελίδα www.hermesexpo.com . Σημειωτέον ότι υπάρχουν και θα διατεθούν $20.000 σε υποτροφίες δια όσους επισκεφθούν την ιστοσελίδα και υποβάλουν αιτήσεις.  Οι επόμενοι αγώνες και ασκήσεις θα γίνουν  τις Κυριακές 22 Μαϊου, 26 Ιουνίου, 23 Οκτωβρίου και 20 Νοεμβρίου 2016 στις 12:30 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897).  Ο Διευθυντής εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεώργιος Μανίκας πληροφορεί τους εκπαιδευτάς  - επιμελητάς σκοπευτικής και κυνηγετικής αγωγής ως και τα μελη μας να παρακολουθήσουν το καινούργιο βίντεο  https://youtu.be/DXMbtt_Tt14 το οποίο έχει αναρτήσει στο You Tube η εταιρεία DPM Systems Technologies Ltd εις τας Αθήνας, www.dpmsystems.com  τηλ.30-210-961-7153, και έχει επιμεληθεί ο κ. Δημήτριος Μαντάς επιτετραμμένος σύμβουλός μας δια τα πυροβόλα όπλα παγκοσμίως.  Το εν λόγω βίντεο αφορά το πολεμικό τουφέκιο ΑΚ47 , το οποίο χρησιμοποιείται από τας ενόπλους δυνάμεις όλων των κρατών, και η Ομοσπονδία μας εκπαιδεύει τα μέλη της εις αυτό. Όπως ανακοίνωσε ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος στα μέσα μαζικής ενημερώσεως την 28η Μαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα , ενεκρίθη νομικώς η από 2012 απόφασις του διοικητικού της συμβουλίου , η δημιουργία Ελληνικής παγκοσμίου οργανώσεως , με γνώμονα την χρησιμοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού δια τη σωτηρία και ασφαλές περιβάλον του πλανήτη μας, με έδρα τας Ηνωμένας Πολιτείας της Αμερικής. Φέρει δε την κωδική ονομασία “hrfse.us”    (Human Resourses For Safety Environment.US) . 
Η Ομοσπονδία μας υπενθυμίζει στην ομογένεια ότι η Ελληνική παρέλαση στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης την οποία επιμελείται η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων μείζονος Νέας Υόρκης θα γίνει την Κυριακή 10 Απριλίου 2016 στις 1.30 το μεσημέρι από τους 63 δρόμους έως τους 79 δρόμους. Συνιστούμε στα μέλη μας , ομογενείς και φιλέλληνες, να την παρακολουθήσουν , και να συμμετάσχουν στας ειδικάς εκδηλώσεις αι οποίαι πραγματοποιούνται δια να τιμηθούν οι ήρωες του 1821 που έκαμαν την επανάσταση δια να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό. Ήτο ουχί μόνο η σκλαβιά των τριακοσίων ετών στους οθωμανούς , αλλά και εξέγερσις των απανταχού Ελλήνων που εβοήθησαν την επανάσταση του 1821, καθότι από τον καιρό που η Ρώμη έστειλε στην Ελλάδα και κατέστρεψε ολοσχερώς τας μεγάλας πόλεις τον στρατηγό της Λεύκιο Μόμιο, οι Έλληνες ήτο υπό στιγνή κατοχή. Εις την σήμερον ημέρα στη γενέτειρα προσπαθούν να αποτρέψουν τας παρελάσεις εντέχνως δια τας εθνικάς επετείους , χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, εν αντιθέσει με την ομογένεια στας ΗΠΑ όπου σε μεγαλουπόλεις όπως Φλόριδα , Βοστόνη, Σικάγο, Καλιφόρνια, Φιλαδέλφια Πενσυλβανίας, ομογενείς παρελεύνουν με τις οικογένειες των και τιμούν τας ιστορικάς επετείους. Σε όσους πολιτικούς ανεξαρτήτως πολιτικών κομμάτων οιοποίοι θα τιμήσουν τας παρελάσεις δια το 1821, και επισκεφθούν τας πόλεις μας , οφείλουμε εφόσον ευρίσκονται εκτός του Ελλαδικού χώρου να τους δεχθούμε ως προσκεκλημμένους ημών.
Εις την ιστορική πόλη Ελλάδα (GREECE) η οποία βρίσκεται στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και ως πόλις ενομιμοποιήθη στας ΗΠΑ το 1822, της οποίας οι κάτοικοι απεφάσισαν να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν και τον αγώνα που άρχισε στην Ελλάδα για να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό το 1821, θα τιμήσει το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο HANC με συσσωμο το διοικητικό του συμβούλιο μετα του προέδρου αυτού κ. Βασίλη Ματαράγκα. Η τελετή θα γίνει τας μεσημβρινάς ώρας της 15ης Απρικίου 2016 , εις το Δημαρχείο της πόλεως , όπου θα παραστεί εκ μέρους της Ελληνικής Κυβερνήσεως ο κ. Τέρενς Κουίκ , και θα επιδόσει τιμητική διάκριση στο Δήμο και στους κατοίκους του εκ μέρους του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, ως και επιστολή του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Αλεξάνδρου Τσίπρα. Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας θα τιμήσει την τελετή.
Η Αμερικανική Σκοπευτική Κυνηγετική και Αλιευτική Ομοσπονδία των ΗΠΑ – NRA της οποίας η Ομοσπονδία μας και τα μέλη μας είναι υπό την ομπρέλα της, εορτάζει τα 145 έτη αυτής με συνέδριο το οποίο θα γίνει σε διάρκεια τεσσάρων ημερών από 19 έως 22 Μαϊου 2016 εις το Εκθεσιακό Κέντρο στο Louisville ,KY  της Πολιτείας του Κεντάκι. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα υπάρχει η μεγάλη έκθεσις όπλων και πυρομαχικών από τις εταιρίες όλου του κόσμου, και θα δυνηθούν οι επισκέπται να ενημερωθούν και δια τας τελευταίας τεχνολογίας ως και της σήμερον. Δια περισσοτέρας πληροφορίας δυνάμεθα να τηλεφωνήσουμε δωρεάν στο τηλέφωνο 1800 672 3838 ή να επισκεφθούμε την ιστοσελίδα www.nra.org .
Η Ομοσπονδία μας επισήμως θα συμμετάσχει μαζί με τους συμβούλους των οργανώσεων και συλλόγων αυτής, συνιστούμε ομογενείς και φιλέλληνες να επισκεφθούν την έκθεση , και να συμμετάσχουν  αν δύνανται, στας συνεδριάσεις της Συνομοσπονδίας. Έχουν ταχυδρομηθεί τα δελτια ψηφοφορίας στα μέλη τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου , και θα πρέπει να επιλέξουν ουχί περισσότερο των 25 συμβούλων τα οποία ευρίσκονται στα ψηφοδέλτια και να έχουν ταχυδρομηθεί πριν την 1η Μαϊου 2016. Ο δρ. Ελευθέριος Χατζηστερκότης επιτετραμμένος του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου και ειδικός σύμβουλος ημών δια την πανίδα και το περιβάλον μας πληροφορεί ότι του ανετέθη από τον υπουργό κ. Σωκράτη Χάσικο η διεξαγωγή και διοργάνωση  επιστημονικού πολιτιστικού και λαογραφικού συνεδρίου στην Κύπρο το οποίο θα γίνει 28 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2016 , θα δοθεί δε η ευκαιρία στους συνέδρους να ειδούν ομαδικώς σημαντικά μηνμεία και αξιοθέατα της νήσου. Δια περισσοτέρας πληροφοριας δύνασθαι να επικοινωνείτε : Dr Eleftherios Hadjisterkotis, Congress Chairman, Ministry of the Interior, 1453 Nicosia, Cyprus. ehadjisterkotis@moi.gov.cy tel.: +357 22 867619, fax: +357 22 867762. Αντιπροσωπία της Ομοσπονδίας μας θα παραστεί στο συνέδριο , και δια όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κ. Βενετία Μάνερς Βαλσαμάκη στο τηλέφωνο 1917 399 0394.  Με την επικρατούσα οικονομική κατάσταση στη γενέτειρα θα πληγεί η Ελληνική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, δια το λόγο αυτό η Ομοσπονδία μας έλαβε την απόφαση και άρχισε επικοινωνία με όλα τα πνευματικά ιδρύματα της χώρας  , ώστε με κοινή συνεργασία μεταξύ ημών και του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου να δυνηθούν ομογενείς και φιλέλληνες να βοηθήσουν οικονομικώς τα ως άνω ιδρύματα , αρχαιολογικά μουσεία και οργανώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Ως και την απόφαση δια την επιλογη απο τη γενετειρα νομικών οίκων οι οποιοι θα εκπροσωπουν ομογενείς και φιλέλληνες , αφου προγενεστερως ηλεγχθουν αξιοκρατικώς.

Our Federation USHHFSAEC.ORG Next Shooting Exercises and Games with the “hhsfa.us, hhrfse.us,  hwwcfjse.us” has been scheduled for 2016, for Sundays,  April 24 (in memory of Ulysses S. Grant was the 18th President of the United States and also in memory of thw Hellenic Heritage Victims, they killed by Alaric I 370 a.C.) , also in May 22 , June 26, October 23 , and November 20, 2016 at 12:30. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). For more information or registration call our Vice-president Bill Papavgeris   1917 399 0394, 1347 778 8501 . E-mail ushhfsaec@yahoo.com   juniors are wellcome.  Hermes Expo International for 2016 is set to take place at the Concordville Inn & Best Western Hotel Conference Center  (Route 322 and US Route 1 South, Concordville, PA 19331), on Tuesday , April 5th , 2016 from 9.00a.m. to 5.30 p.m. For participation call  (610) 446-1463 www.hermesexpo.com If you like to participate our deligation call our executive director Venetia Manners – Valsamaki 1(917)399 0394 .  Join our Federation deligation  for the 145th NRA Annual Meetings and Exhibits at the Kentucky Exposition Center in Louisville, KY May 20-22, 2016! Call us at 1(347)778 8501.
With over 650 exhibitors covering over 475,000 square feet of exhibit hall space, educational seminars, celebrities, and fun filled special events, bring the whole family- there will be something for everyone! Spend the day exploring the products from every major firearm company in the country, book the hunt of a lifetime in our exclusive outfitter section, and view priceless collections of firearms in our gun collector area. You’ll also see knives, wildlife art, shooting accessories, hunting gear, ATV’s, and much more! For more information call NRA toll free number 1 800 672 3888  or visit www.nra.org . Nick Larigakis, President of AHI inform us that U.S. House Foreign Affairs Committee Chairman Ed Royce (R-CA) and Ranking Member Eliot Engel (D-NY) introduced H.R.4347, Turkey Christian Churches Accountability Act, on March 28, 2014. The U.S. Commission on International Religious Freedom has identified the Republic of Turkey as a leading violator of religious freedom, placing its Christian minorities in an especially vulnerable position. Although Turkey regards itself as a secular democracy, the restrictions placed upon its religious minorities, especially Christians, deny freedom of religious expression and practice of faith. Further by expropriation of church properties and refusing to grant full legal status to a number of Christian groups, Turkey has failed to fulfill its international obligation as a signatory to the Universal Declaration of Human Rights, which calls for “freedom of thought, conscience, and religion.” The bill, H.R.4347, requires “the Secretary of State to provide an annual report to Congress regarding United States Government efforts to survey and secure the return, protection, and restoration of stolen, confiscated,  or otherwise unreturned Christian properties in the Republic of Turkey and in those areas currently occupied by the Turkish military in northern Cyprus.” H.R.4347 will be amended to include H.Res.188, which is Congressman Gus Bilirakis’s resolution calling upon Turkey to facilitate the reopening of the Ecumenical Patriarchate's Theological School of Halki without condition or further delay.  When the U.S. House Foreign Affairs Committee convenes this Thursday, June 26, 10:30 a.m., it will hold a mark-up of H.R.4347, which means a vote is expected on the bill by the Committee. Our Federation President Steven Manners sjd  inform  the on  1st   April 2016 ,Chief Judge Ramona V. Manglona of the United States District Court for the Northern Mariana Islands struck down the last handgun ban in the United States in the case of  Radich v. Guerrero.  Judge Manglona’s opinion held that the Islands’ bans on handgun possession, possession of any firearms for self-defense purposes, importation of handguns, and firearm possession by resident aliens violated the Second and Fourteenth Amendments of the United States Constitution. 
It’s fitting that the facts leading to this case illustrate why Americans continue to overwhelmingly support the right of law-abiding people to possess handguns for self-defense.  In 2013, married couple David and Li-Rong Radich sought firearm licenses for self-defense after Li-Rong was attacked in their home.  After no action was taken on their applications, the Radiches filed their suit challenging the bans. 

 Judge Manglona began her opinion by examining the application of the U.S. Constitution to the Commonwealth of the Mariana Islands. She found that while some provisions of the Constitution do not directly apply to the Commonwealth, certain provisions, including the Second Amendment and section 1 of the Fourteenth Amendment, do apply via the founding Covenant that formed the Islands’ political union with the United States.
 After finding that the Second and Fourteenth Amendments controlled, it was a simple matter of applying the Supreme Court’s precedents from District of Columbia v. Heller and McDonald v. City of Chicago to the prohibitions in question.  Following those precedents, Judge Manglona found no justification that could preserve the Commonwealth’s bans on handgun possession, possession of any firearms for self-defense purposes, importation of handguns, and firearm possession by resident aliens.
 This decision shows how far gun rights supporters have come from only forty years ago when the leading opponents of the right to keep and bear arms laid out their plan to end handgun possession in the United States.  As Nelson T. “Pete” Shields put it in a 1976 interview with The New Yorker, “[t]he first problem is to slow down the increasing number of handguns being produced and sold in this country. The second problem is to get handguns registered. And the final problem is to make the possession of all handguns and all handgun ammunition—except for the military, policemen, licensed security guards, licensed sporting clubs, and licensed gun collectors—totally illegal.” At the time, Shields was the chairman of the National Council to Control Handguns, which was renamed Handgun Control, Inc. in 1979 and is now called the Brady Campaign to Prevent Gun Violence.  
 These days, gun control supporters don’t like to talk about their goal of banning firearms commonly kept for self-defense unless its with an oblique reference,  but steps one and two of the plan laid out by Shields are still very much alive in the modern gun-controller’s toolbox.  Gun control groups continue to do whatever they can to marginalize gun ownership,  and firearm registration – whether directly or indirectly – through “universal” beckground checks,    and other “common sense” reforms.  
The ommonwealth could appeal this decision, but their likelihood of success is slim, at least for now, given Heller and McDonald.  But, that record is now more in jeopardy than ever given thepotential shift   on Second Amendment cases with Antonin Scalia’s passing.
Our Word Wide Advisor for Enviromental Conservation Dr.  Eleftherios Hadjisterkotis inform our Federation Board the 6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON. Organized by the Ministry of Interior, under the Auspices of the Minister of the Interior, Mr. Socrates Hasikos with the cooperation of Frederick University and the Caprinae Specialist Group of the Species Survival Commission of IUCN .   AUGUST 28 - SEPTEMBER 1, 2016, Nicosia, Cyprus. Further information: Dr Eleftherios Hadjisterkotis, Congress Chairman, Ministry of the Interior, 1453 Nicosia, Cyprus. ehadjisterkotis@moi.gov.cy  tel.: +357 22 867619, fax: +357 22 867762. If you like to participate in our deligation call 1 (347) 778 8501.
Greek Parade Celebrating the 195th Anniversary of the Hellenic Independence on 5th Avenue in New York City,NY.  Sunday 10th  of April 2016 ,at 1:30 p.m. (from 61st to 79th Street on 5th Avenue).  In memory of the Hellenic Revolution Heroes in 1821, By the Federation of Hellenic Cocieties  in Greater New York,Inc. Our Federation Greek Members, Must attent the Parade. This year, Philadelphia’s Greek community is celebrating Greek Independence Day with the annual parade on April 17th, 2016. The parade will step off from at Benjamin Franklin Parkway from Eakins Oval to the Philadelphia Museum of Art. The annual celebration of Greek Independence Day in Philadelphia is commemorating the start of the War of Greek Independence in 1821. Greek Independence Day is a national holiday honored annually in Greece on March 25.  The 52nd annual Chicago Greek Indipendence Day Parade will take place on the 17th of April on Haisted Street in Greektown . ENOSIS,the Federation of Hellenic American Organizations of Illinois celebrating the 195th Anniversary of Greek Indipendence on Sunday April 17th, 2016 at Greek Town on Halsted Street at 2.30 p.m. The President of the Federation Bill Mataragas say “It is my commitment to all of you that I will strive and work effortlessly to unite the Greek community and promote our Hellenism.  I am working with members of other organizations to rectify existing issues and implement new structures to better our community. I firmly believe that together we can attain our goals. I ask for your support in preserving our Hellenic pride by participating in any upcoming events. I am looking forward to working with all of you.” Bill Maragas , President of the Hellenic American National Counsil HANC inform our Federation that in April 15, 2016, noon time HANC and the Greek Coverner deligation to award “The Town of Greece was incorporated in 1822. It was named after the country of Greece, as a show of support as the Greek people fought for their independence from Turkish rule. The name is also a tribute to this oldworld nation a symbol of intellectual and athletic excellence”

................................

Νέα Υόρκη 7 Μαρτίου  2016  
Οι προγραμματισμένες ασκήσεις και αγώνες της 6ης Μαρτίου 2016 της Ομοσπονδίας μας μετατίθενται δια την επομένη Κυριακή 13 Μαρτίου 2016 στις 12.30 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). Τα στελέχη της Ομοσπονδίας μας απησχοληθησαν εκτάκτως με το έκτακτο συμβούλιο του Ελληνοαμερκανικού Εθνικού Συμβουλίου στην Πολιτεία της Φλόριδας την 27 και 28 Φεβρουαρίου 2016. Εκτάκτως ασχολούνται τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων της Ομοσπονδίας μας  με την τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο, όπου παίζεται το άσχημο παιχνίδι της καταργήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας ,  και της δημιουργίας τετελεσμένων γεγονότων  όπου θα αναγνωρισθούν δύο ισότιμες κοινότητες , όπου σκοτεινές δυνάμεις θα τα επιβάλουν. Δια το λόγο αυτό η Ομοσπονδία μας σας συνιστά να δείτε το ακόλουθο βίντεο εις το οποίο ομιλεί ο αείμνηστος Σωτήρης Μουστάκας σχετικά με την εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο https://youtu.be/1bUKYYXV43M  Ενώ ταυτοχρόνως η Ομοσπονδία μας USHHFSAEC.ORG – WWCFJSEP.US θα τελέσει στις 13 Μαρτίου 2016 στις 12.30 το μεσημέρι αγώνες στη μνήμη των Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών αδελφών ως και των ανδρών της ΕΛΔΙΚ οι οποίοι υπερασπίσθησαν τη νήσο με το αίμα τους , και οι οικογένειες τους δεν λαμβάνουν από το ελληνικό δημόσιο σύνταξη, και τους θεωρούν αγνοουμένους , ενώ πολλοί εξ αυτών σαπίζουν στας φυλακάς της Ανατολίας. Την αυτή ημέρα θα διεξαχθούν και οι ασκήσεις και αγώνες στη μνήμη του δρ. Κωνσταντίνου- Αιμιλιανού Τσιρπανλή σέ συνεργασία με την Παγκόσμια Πανκορινθιακή Ομοσπονδία, υπό την προεδρία του κ. Παναγιώτη Δούκα (επειδή η ώρα αλλάζει θα πρέπει οι συμμετέχοντες να ξεκινήσουν μία ώρα ενωρίτερα δια το σκοπευτήριο στας 13 Μαρτίου) Οι επόμενοι αγώνες και ασκήσεις της Ομοσπονδίας μας θα πραγματοποιηθούν  την24 Απριλίου 2016 στας 12.00 το μεσημέρι  στη μνήμη του 18ου Προέδρου των ΗΠΑ Οδυσσέως Γκραντ, και συνδιοργανώνουμε επίσης  ασκήσεις και αγώνες  μέ τη βοήθεια του επιτετραμμένου ημών δια Κυπριακάς υποθέσεις κ. Γεωργίου Ιεροδιακόνου στην μνημη των θυματων του μεγαλητερου σφαγεα των ελληνων Αλαριχο Μεγα 370μχ, 22 Μαϊου, 26 Ιουνίου, 23 Οκτωβρίου και 20 Νοεμβρίου 2016 στις 12:30 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). Όπου δια προεγγραφάς δύνανται να απευθύνονται ομογενείς και φιλέλληνες στον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Βασίλη Παπαυγέρη στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com, τηλ. 19173990394 , 1347 778 8501 . Ο Διευθυντής εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεώργιος Μανίκας πληροφορεί τους εκπαιδευτάς  - επιμελητάς σκοπευτικής και κυνηγετικής αγωγής ως και τα μελη μας να παρακολουθήσουν το βίντεο το οποίο έχει επιμεληθεί ο κ. Δημήτριος Μαντάς σύμβουλος της εταιρείας DPM Systems Technologies Ltd in Athens Greece, www.dpmsystems.com, Phone 30-210-961-7153,και ο οποίος είναι ειδικός συμβουλος της Ομοσπονδίας μας σε όλους τους τύπους των πυροβόλων όλπων δια τη βόρειο και νότιο Αμερική και τας χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως  https://youtu.be/uNOCSG9aGFo το οποίο είναι αναρτημένο στο YouTube . Στην αναφορά της προς το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο HANC   εις την έκτακτον συνεδρίαση αυτού στην Πολιτεία της Φλόριδας , η Ομοσπονδία μας δια του γραμματέως μας κ. Σπυρίδωνος Χριστοφοράτου τους αναφέρει ότι έχει αρχίσει επίσης συνομιλίες με ιεράς μητροπολεις της Εκκλησίας της Ελλάδος ως και μητροπόλεις των νέων χωρών υπαγομένων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως , ώστε να διατηρηθούν αι υφιστάμεναι ανώτεραι εκκλησιαστικαί σχολαί αυτών , αι οποίαι κινδυνεύουν από προγραμματισμένας ενεργείας αηθών εντεταλμένων ξένω δοξασιών προς τη χώρα μας , που σκοπό έχουν την διάλυση της ελληνικής οικογενείας. Αι παρελάσεις ομογενειακών οργανωσεων στας ΗΠΑ τας οποίας η επιτροπή δημοσίας τάξεως της Ομοσπονδίας μας επιμελείται εμιστευτικώς συνεργαζομένη με τας αρμοσίας ομοσπονδιακάς πολιτειακάς και δημοτικάς αρχάς των ΗΠΑ , διασφαλίζουν τους πρελαύνοντας , ως και τους τιμώντας με την παρουσία τους Έλληνες και φιλέλληνες. Προς τούτοις διορίζουμε δια λογαριασμό του  HANC , της Ομοσπονδίας μας , και των εντεταλμένων κρατικών αρχών , Έλληνες και φιλέλληνες επιμελητάς δημοσίας τάξεως τους οποίους έχουμε εκπαιδεύσει διγλώσσους , και οι οποίοι τυγχάνουν να είναι εκπαιδευταί δια την εθνική υπηρεσία  σκοπευτικής αγωγής των ΗΠΑ CMP DCM. Σε καθημερινή δε βάση επικοινωνούμε με ανιδιοτελή στελέχη πολιτικών κομματων, τεως υπουργών, εν ενεργεία ανωτάτων κληρικών ως και εφημεριακό κλήρο οι οποίοι αισθάνονται τη διατήρηση του ελληνικού έθνους , και μας πληροφορούν και εκείνοι με τη σειρά των δια όλα τα δεδομένα και διαμειφθέντα ιεροκρυφίως , ώστε με την πλήρη ενημέρωση μας να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα δια την αποφυγή προγραμματισμένων ενεργειών αι οποίαι διαταράσουν την ομαλή ζωή των Ελλήνων πολιτών ουχί μόνο στην Ελλάδα και Κύπρο και ΗΠΑ , αλλά σε οιοδήποτε μέρος της υφηλίου όπου ομογενείς μας διαμένουν. Συνεχίζουμε την ερευνα μας δια την εξευρεση νομικών συμβούλων από τον κλάδο των δικαστικών και δικηγόρων , ώστε να συμβουλεύουν τας επιτροπάς μας ή να εκπροσωπούν  να παρίστανται  ως συνήγοροι Ελλήνων πολιτών ή και να συμβουλεύουν αφιλοκερδώς αυτούς , ειδικά εκείνους οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία ή να αποκτήσουν νέα στην Ελλάδα και Κύπρο. Μέλημα μας επίσης ειναι η καταγραφή και των ιατρών οι οποίοι είναι καταξιωμένοι στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή , και οι οποίοι συμβουλεύουν με γνώμοντα τον όρκο του Ιπποκράτους ασθενείς. Ειδικότερα έχουμε έλθει σε επικοινωνία με την Ιερά Μητρόπολη Πατρών με τον καταξιωμένο μητροπολίτη αυτής Χρυσόστομο και τον επίσκοπο Κιρνίτσης Χρύσανθο οι οποίοι διατηρούν ραδιόφωνο ως και εκκλησιαστική τηλεόραση στη γενέτειρα ονομαζομένη ΛΥΧΝΟΣ , όπου είναι δυνατή η πρόσβαση των ομογενών μας στας ΗΠΑ μέσω διαδικτύου δωρεάν . Προτιθέμεθα δε να επωμισθούμε εκ μέρους του  HANC και της Ομοσπονδίας μας την αναλογούσα πληρωμή καταχωρήσεων αγγελιών στας εφημερίδας , δια την ενημέρωση των ομογενών μας δια να δύνανται να παρακολουθούν τα προγράμματα των. Ο εκπαιδευτικός σύμβουλος της Εθνικής Υπηρεσίας Σκοπευτικής Αγωγής των ΗΠΑ  κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος πληροφόρησε το HANC,ότι η Ομοσπονδία μας έχει προγραμματίσει καθ όλο το έτος σκοπευτικάς ασκήσεις στας ΗΠΑ, ως και εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία σε μηνιαία βάση καταχωρούνται με πληρωμένες ανακοινώσεις μας σε όλα τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημερώσεως στας ΗΠΑ , Ελλάδα και Κύπρο. Επιπλέον δε κοινοποιούνται ηλεκτρονικώς ανα τον κόσμο δίγλωσσα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα επιπλέον δε σε κάθε σκοπευτική άσκηση και αγώνες τιμούμε άτομα τα οποία εν ζωή εκείνα αφιέρωναν εθελοντικά πολύτιμο χρόνο από την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή , τη διαρήρηση του ελληνικού πολιτισμού , και όλων των θρησκευτικών παραδόσεων της φυλής μας. Δίδοντας δε το παράδειγμα στη σημερινή νεολαία να τιμά τους γενήτορας της, ως και να πληροφορούνται δια τους ηρωες του ελληνισμού που έδωσαν μάχη δια την διατήρηση του Ελληνικού έθνους , τους οποίους με καταχωρημένες αγγελίες  εις τας εφημερίδας ανακοινώνουμε το ότι τιμούμε την μνήμη αυτών στους αγώνες και ασκήσεις μας , καλώντας αυτούς να συμετάσχουν με τας οικογενείας των δίδοντας εις αυτούς το δικαίωμα να χρησιμοποιούν δικά μας όπλα και πυρομαχικά δωρεάν δια λογαριασμό του HANC και της Ομοσπονδίας μας. Ο αγέροχος φυσιολάτρης κ. Ηλίας Δημητρόπουλος τέως προεδρος της Ομοσπονδίας των Ηλείων , διορίσθη από την Ομοσπονδία μας ως επιτετραμμένος δια τη δημιουργία σεμιναρίων Sportsmans education στη βορειο και νότιο Αμερική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση , και ταυτοχρόνως εγένετο ο διορισμός του εκλεκτου ομογενούς Νικολάου Κωστοπούλου , στέλεχος των εν Αμερική Ηλείων και επί σειρά ετών στελεχος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων μείζονος Νεας Υόρκης, ως συντονιστης πολιτικής ευνομιας , και αξιοκρατικής επιλογής στελεχών δια την επάνδρωση ανθρωπίνου δυναμικού στας ομογενειακάς οργανώσεις στη βόρειο και νότιο Αμερική. Ευχόμενοι στυς ανωτέρω καλή επιτυχία στην αποστολή των. Η Ομοσπονδία μας υπενθυμίζει στην ομογένεια ότι η Ελληνική παρέλαση στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης την οποία επιμελείται η Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων μείζονος Νέας Υόρκης θα γίνει την Κυριακή 10 Απριλίου 2016 στις 1.30 το μεσημέρι από τους 63 δρόμους έως τους 79 δρόμους.

Our Federation Range Activities for March 6, 2016 , Posponed for Sunday March 13, 2016 Time :12.30 . Our Federation USHHFSAEC.ORG Next Shooting Exercises and Games with the “hwwcfjse.us” has been scheduled for 2016, for Sundays, March 13 (in memory of Sotiris Moustakas actor from Cyprus – and Greek Cypriots & Hellenic military Force ELDIK Defence Cyprus and  Attila invasion . Also   Constantine Aimilianos Tsirpanlis, Author in Byzontine history & modern Greek folklor), April 24 (in memory of Ulysses S. Grant was the 18th President of the United States and also in memory of thw Hellenic Heritage Victims, they killed by Alaric I 370 a.C.) , May 22 , June 26, October 23 , and November 20, 2016 at 12:30. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). For more information or registration call our Vice-president Bill Papavgeris   1917 399 0394, 1347 778 8501 . E-mail ushhfsaec@yahoo.com
WASHINGTON — Justice Clarence Thomas broke a 10-year silence at the Supreme Court Monday, just two weeks after the death of his conservative colleague Antonin Scalia left a noticeable void during oral arguments.Thomas piped up for the first time since Feb. 22, 2006 — other than a brief quip uttered three years ago — with an extensive series of questions about Second Amendment gun rights.The case involved two Maine men barred from owning firearms under a federal law because of prior state domestic violence convictions. The men argued that those convictions did not merit the lifetime ban, and Thomas apparently agreed. "This is a misdemeanor violation. It suspends a constitutional right," Thomas told Ilana Eisenstein, the assistant solicitor general arguing the federal government's case. "Can you give me another area where a misdemeanor violation suspends a constitutional right?" That prompted a give-and-take in which Thomas spoke 11 times and asked nine questions. He noted that gun possession is a constitutional right "at least as of now," a reference to a regular flow of state and municipal laws regulating that Second Amendment right. The Supreme Court's landmark ruling in 2008 upholding the use of guns at home for self-defense was written by Scalia. The federal law was intended to deny guns to people convicted of violent acts against family members, based in part on research showing they are more likely to use guns domestically in the future. When Eisenstein likened the punishment to suspending First Amendment rights for compelling reasons, Thomas asked if a publisher who was reckless in printing indecent depictions of children could be prohibited from ever publishing again. No, he was told. Thomas has made it a rule to remain silent during oral arguments, believing that the hour-long sessions are an opportunity for opposing lawyers to make their case. He is alone in that belief. Led in the past by Scalia, the other justices pounce on the lawyers and seldom let up. Early in 2013, Thomas spoke for the first time in seven years, but he didn't ask a question. It was just a quick quip during an argument over a defendant's right to a speedy trial.That discussion focused on the adequacy of the lawyers provided by the state of Louisiana to a defendant later convicted of second-degree murder. Thomas whispered something to Scalia, seated on his left, who then pointed out that one member of the legal team graduated from Yale, another from Harvard."Well there, see, he did not provide good counsel," Thomas said, as if to denigrate a Harvard Law School degree compared to his own degree from Yale. The Civilian Marksmanship Program (CMP) offers $1,000, one-year scholarship assistance to qualified juniors in order to encourage and reward their outstanding efforts. Based on merit, selected individuals are high school seniors who are currently enrolled in a team or club that is participating in rifle or pistol marksmanship competitions. The CMP seeks applications from high school seniors who currently compete in marksmanship competitions. CMP Scholarships are one-year awards that may be used to fund any accredited secondary education or vocational program. CMP Scholarships may also be used to pursue a post-secondary education during the upcoming school year. The scholarships are paid to the scholarship recipient but must be countersigned by the financial aid offices of the college where the student is enrolled. The check may then be used to pay other fees or expenses that are not covered by other awards or grants. To be eligible for CMP scholarships, juniors must: Be a U.S. Citizen. Be of good moral character. Have achieved a minimum 3.0 cumulative grade point average. Be a graduating high school senior. Demonstrate acceptance to a university, college or trade school leading to a diploma or trade certification. Demonstrate rifle or pistol marksmanship competition experience. To obtain specific scholarship program regulations and application forms for the Civilian Marksmanship Program scholarship, click on the appropriate heading below. Applications will be posted in the fall, with the deadline following in mid-March. They will be available in PDF format and may be printed for completion and submission. Scholarship Regulations 2016 and Application - Deadline 20 March 2016. US Department Of The Interior tFederal Subsistence Management Program The Federal Subsistence Management Program is committed to providing the most up-to-date information on the subsistence way of life for all rural Alaskans. The Federal Subsistence Management Program is a multi-agency effort to provide the opportunity for a subsistence way of life by rural Alaskans on Federal public lands and waters while maintaining healthy populations of fish and wildlife. Subsistence fishing and hunting provide a large share of the food consumed in rural Alaska. The state's rural residents harvest about 18,000 tons of wild foods each year - an average of 295 pounds per person. Fish makes up about 56 percent of this harvest statewide. Nowhere else in the United States is there such a heavy reliance upon wild foods. This dependence on wild resources is cultural, social and economic. Alaska's indigenous inhabitants have relied upon the traditional harvest of wild foods for thousands of years and have passed this way of life, its culture, and values down through generations. Subsistence has also become important to many non-Native Alaskans, particularly in rural Alaska.
Greece Needs Debt Relief, Pension GReforms too, IMF’s Lagarde Asserts Greece needs significant pension reforms to make the system sustainable but this must be accompanied by debt relief from its European partners, International Monetary Fund (IMF) Managing Director Christine Lagarde said in a press conference. “I have always said that the Greek program has to walk on two legs: one leg is the one of significant reforms and the other one is a debt relief. We persist on that view... if the pension reform cannot be as significantly, substantially deeply reformed as needed, it will mean more debt relief on the other side,” she said. But equally, she pointed out, no amount of debt relief will actually make the pension system sustainable. Greece would currently have to devote 10 pct of GDP in its annual budget to keep the pension system afloat and this was not sustainable, she added. “This is not sustainable, the average in Europe is 2.5% of GDP. So it all needs to add up but at the same time the Greek pension system needs to be sustainable in the medium and long term, and that requires taking short term measures now that will last in order to make it sustain- able,” she explained. Lagarde also denied that the IMF was pushing for “draconian” measures in Greece: “We have said all along that the fiscal consolidation should not be excessive, so that the economy could continue to work and eventually expand, but it needs to add up. The pension system needs to be reformed, the tax collection system needs to be improved so that revenue comes in, evasion is stopped, and the debt relief by the other European must accompany that process.” For this reason, the IMF would very attentive to the sustainability of the reforms, she added. “We want that country to succeed at the end of the day, but it has to succeed in real life, not on paper,” she said.
Greek Parade Celebrating the 195th Anniversary of the Hellenic Independence on 5th Avenue in New York City,NY.  Sunday 10th  of April 2016 ,at 1:30 p.m. (from 61st to 79th Street on 5th Avenue).  In memory of the Hellenic Revolution Heroes in 1821. The 52nd annual Chicago Greek Indipendence Day Parade will take place on the 17th of April on Haisted Street in Greektown . Federation Announces Independence Day Parade This year, Philadelphia’s Greek community is celebrating Greek Independence Day with the annual parade on April 17th, 2016. The parade will step off from at Benjamin Franklin Parkway from Eakins Oval to the Philadelphia Museum of Art. The annual celebration of Greek Independence Day in Philadelphia is commemorating the start of the War of Greek Independence in 1821. Greek Independence Day is a national holiday honored annually in Greece on March 25. It coincides with the Greek Orthodox Church’s celebration of the Annunciation to the Theotokos.The 25th  Hermes Expo International for 2016 is set to take place at the Concordville Inn & Best Western Hotel Conference Center  (Route 322 and US Route 1 South, Concordville, PA 19331), on Tuesday , April 5th , 2016 from 9.00a.m. to 5.30 p.m. And Awards Dinner at 6.00 p.m.  The “Taste of Greece” kick off networking event will be held on Monday , April 4th ,2016  at Bulova Corporate Center Conference , 75-20 Astoria Blvd #140, East Elmhurst, NY 11370 Phone:(718) 898-8500 from 5.00 to 8.00p.m.

.........................................

Νέα Υόρκη 16 Φεβρουαρίου 2016  
Τη μνήμη του δρ. Κωνσταντίνου- Αιμιλιανού Τσιρπανλή τιμά και πληροφορεί των απανταχού Ελληνισμό, με θλίψη η Ομοσπονδία μας, Ο οποίος απεβίωσε μετα απο εγκεφαλικό επεισόδιο, σε αναρρωτήριο, την 3η Οκτωβρίου 2015 στην πόλη  Rhinebeck  NY. Ο δικηγόρος  John C. Wirth Jr , από το Poughkeepsie   NY, μας πληροφορεί ότι το δικαστήριο  που του ανέθεσε να επικοινωνήσει με τα μέλη της οικογενείας του και τους Ελληνικούς φορείς της περιοχής και της Εκκλησίας, διεπίστωσε οτι ουδείς ενδιαφέρθηκε δια τον αποθανόντα. Ως εκ τούτου, το τοπικό δικαστήριο διεταξε την αποτέφρωση του. Ο εκλειπών τον οποίο επεσκέφθημεν στην οικία του  επί της οδού 12 Minuett Lane Kingston NY την 21η Μαϊου 2014 ,  διετέλεσε σύμβουλος ημών σε θέματα προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς και ορθοδοξίας , όπου από κοινού προβάλαμε την  Ιπποκράτειο Ιατρική και όρκο  σε όλα τα πλάτη της γης.  Ο μεταστάς Κωνσταντίνος – Αιμιλιανός ,αποφάσισε  να υπηρετήσει ως κληρικός στας ΗΠΑ, και να ακολουθήσει το πατρώο ημερολόγιο. Όπου η Ιερά Σύνοδος του πατρώου ημερολογίου τον χειροτόνησε στη Νέα Υόρκη κληρικό , και εν συνεχεία του εδόθη ο τίτλος του Μητροπολίτη Καισαρείας και Καππαδοκίας. Άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο δια την ομογένεια των ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα. Σε συνεργασία με την Παγκόσμια Πανκορινθιακή Ομοσπονδία, (υπό την προεδρία του κ. Παναγιώτη Δούκα) διοργανώνουμε σκοπευτικούς αγώνες στήν μνήμη αυτού Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 και ώρα 12.00, στο σκοπευτήριο του Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933. Όπου δια προεγγραφάς δύνανται να απευθύνονται ομογενείς και φιλέλληνες στον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Βασίλη Παπαυγέρη στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com, τηλ. 19173990394 , 1347 778 8501 . Ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος ανακοίνωσε στα ΜΜΕ και έκαμε τας αναγκαίας καταχωρήσεις διαφημίσεων  6 και 8 Φεβρουαρίου 2016 στας ΗΠΑ . Επιπλέον δε,  στα πλαίσια της ενημερώσεως του απανταχού Ελληνισμού δια την ιστορία του και τα δεινά τα οποία του επεβλήθησαν φέρει σε γνώση του απανταχού Ελληνισμού η Ομοσπονδία μας ΔΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΦΑΓΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ “ΑΛΑΡΙΧΟ ΜΕΓΑ” 370 μ.Χ. Όπου η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ως και η Ορθοδοξος Εκκλησία αποκρύπτουν με επιμέλεια, και  τηρούν  σιγή ιχθύος περί του ως άνω σφαγέως του Ελληνισμού. Σημειωτέον ότι ο Αλάριχος ήτο χριστιανός γερμανικής καταγωγής , από τους οπαδούς του αιρετικού Αρείου, κατασφάζοντας στην Πελοποννησο, Ηπειρωτική Ελλάδα , και Βαλκανική χερσόνησο τους απανταχού Έλληνες.
Διοργανώνουμε με τη βοήθεια του επιτετραμμένου ημών δια Κυπριακάς υποθέσεις κ. Γεωργίου Ιεροδιακόνου του Κλεάνθους e-mail: iero.phaethon@gmail.com, τηλ 30-210-6547216, Σκοπευτικούς αγώνες στήν μνήμη όλων των Ελλήνων που εσφαγιάσθησαν από τον ως άνω δολοφόνο, την Κυριακή 24 Απριλίου 2016 και ώρα 12.00, στο σκοπευτήριο του Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933. Όπου επίσης δια προεγγραφάς δύνανται να απευθύνονται ομογενείς και φιλέλληνες στον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Βασίλη Παπαυγέρη στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com, τηλ. 19173990394 , 1347 778 8501 . Όπου ταυτοχρόνως θα γίνουν και οι αγώνες στη μνήμη του 18ου Προέδρου των ΗΠΑ Οδυσσέως Γκραντ.
Ο κ. Χριστοφοράτος μας ενημέρωσε επίσης ότι το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Hellenic American National Concil HANC και η Ομοσπονδία μας συνδιοργανώνουν  έκτακτο συνέδριο το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 ως και την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 στην πολιτεία της  Φλόριδας. Συνιστούμε στους  ομογενείς και μέλη μας να το παρακολουθησουν. Το Σάββατο θα ανοίξει το συνέδριο  στο ξενοδοχείο Pier House 60 Hotel, 101 Coronado Drive, Clearwater Beach, Florida , και θα ασχοληθεί με θέματα οργανωτικά , δια το μέλλον του Ελληνισμού στας ΗΠΑ, όπως μας πληροφορεί ο Πρόεδρος του HANC κ. Βασίλειος  Ματαράγκας.  Όπου με το νέο διοικητικό συμβούλιο αυτού θα λάβουν αποφάσεις αι οποίαι θα βοηθήσουν στη σύσφιξη των σχέσεων των υφισταμένων ομογενειακών οργανώσεων στας ΗΠΑ και στη βόρειο και νότιο Αμερική, ώστε να δυνηθούν ενωμένοι οι Έλληνες και φιλέλληνες να βοηθήσουν τον απανταχού Ελληνισμό, ως και την Ελλάδα και Κύπρο γενικότερα. Η Ομοσπονδία μας και η επιτροπή δημοσίας τάξεως αυτής στηρίζει την προσπάθεια του  HANC, η οποία καταδεινύει σοβαρότητα.
Την δευτερα ημέρα του συνεδρίου Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016, οι σύνεδροι θα μεταβούν εις την πόλη του Αγίου Αυγουστίνου στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Φωτίου 41 St. George Street, St. Augustine, FL 32084, να αποτίσουν φόρο τιμής στους πρώτους Έλληνες μετανάστες στας ΗΠΑ οι οποίοι έκτισαν την Ελληνική Εκκλησία, και δημιούργησαν την Ελληνική Κοινότητα. Θα επακολουθήσουν δε διάφορες εκδηλώσεις εκ μέρους του HANC , όπου θα παραστεί δια πρώτη φορά εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως , τα έξοδα ταξιδίου και παραμονής αυτού, έχουν καταβληθεί από το HANC , το οποίο απέστειλε επιστολή στην Ελληνική Κυβέρνηση εξηγόντας εις αυτήν την σπουδαιότητα της παρουσίας αντιπροσωπίας της Ελλάδος δια να τιμηθούν οι πρώτοι μετανάσται στας ΗΠΑ. Συνιστούμε να τηλεφωνήσουν και να δηλώσουν συμμετοχή τα μέλη των αντιπροσωπων μας στο τηλέφωνο 727-938-4818.  Η Ομοσπονδία μας σε επιστολή της προς το διοικητικό συμβούλιο του HANC το προτρέπει να συνεχίσει απτόητο το έργο αυτού συνιστώντας εις το μέλλον να προγραμματίζει τα συνέδρια έκτακτα ή τακτικάτουλάχιστον έξη μήνες το ολιγότερον να είναι κατατοπισμένες οι ομοσπονδίες δια να δύνανται να παρίστανται, ως και να δύνανται οι εκπρόσωποι αυτής να έχουν συγκαταβατικάς τιμάς δια τα έξοδα μετακινήσεως των.  Εις την επιστολή μας επίσης υποβάλουμε ευσχήμως προς το διοικητικό συμβούλιο του  HANC την πρόταση μας η οποία αναβαθμίζει αυτό, ώστε να υφίσταται κατοχειρωμένο νομικώς Hellenic American National Concil of North and South America. Καθότι σήμερον εμφαίνεται ότι περιλαμβάνει δύο χώρες από τη Νότιο Αμερική και μία από τη βόρειο, και ερωτούμε του κ.κ. Συμβούλους τί γίνεται εάν έρθουν και άλλα δέκα κράτη της νοτίου Αμερικής( θα δημιουργηθεί σιδηρόδρομος κρατών;).
Ο τέως υπουργός της γενέτειρας κ. Στυλιανός Παπαθεμελής και πρόεδρος της Δημοκρατικής Αναγέννησης (ειδικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας δια την πολιτική ευνομία), μας πληροφορεί ότι “Τα γεγονότα είναι κατακλυσμιαία και απεργάζονται την ολοκληρωτική αλλοίωση της εθνικής μας υπόστασης. Με την αδρή συνέργεια των επιχωρίων εθνοαποδομητών, που από καιρό επιδίδονται σε νόθευση της ταυτότητάς μας και την ουσιαστικά βίαιη εμφύτευση εδώ εκατοντάδων χιλιάδων Αφροασιατών μουσουλμάνων το μέχρι πρότινος ορθόδοξο εθνικό κράτος Ελλάς μετασχηματίζεται σε πολυθρησκευτικό, πολυπολιτισμικό, πολυεθνικό μόρφωμα.” όταν και τα μωρά του κόσμου γνωρίζουν ότι χρηματοδότης, εκπαιδευτής και εξοπλιστής του ISIS και αρχιδουλέμπορος των δυστυχισμένων, από τους οποίους όμως απομυζά τεράστια κέρδη, είναι η Τουρκία. Οι Τούρκοι αλωνίζουν στο Αιγαίο. Η συμφωνία Μέρκελ –Νταβούτογλου νομιμοποιεί τις παραβάσεις, παραβιάσεις και έργω προσβολές των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η απλώς ρητορική και πάντοτε χαμηλών τόνων - για να μην ακουστεί παραπέρα - αντίδρασή μας, αντί να ανακόψει πολλαπλασιάζει την τουρκική προκλητικότητα.Η συμφωνία πλήττει τον σκληρό πυρήνα των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η καγκελάριος τηλεφώνησε του πρωθυπουργού και, όπως εγράφη, αστειεύτηκε μαζί του, θυμίζοντάς του ότι «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες». Για άλλη μια φορά η αντίδρασή μας υπήρξε απλώς ρητορική, όπως άλλωστε πρόσφατα με τη μεσοβέζικη απάντησή μας στη τουρκική Notam AO253/19-01-16 που αμφισβητεί την ελληνικότητα Ικαρίας και λοιπών νησιών του αν. Αιγαίου. Ο πρόεδρός μας κ. Στυλιανός Μανής και ο κ. Γεώργιος Ιεροδιάκονος , επιτετραμμένος σύμβουλος ιστορίας και Κυπριακών υποθέσεων, ενημέρωσαν τηλεφωνικώς το διοικητικό μας συμβούλιο την 15η Φεβρουαρίου 2016 δια το μεγάλο φιάσκο που εγένετο στη γενέτειρα δια να μην μπορέσει ο Έλληνας αγρότης να διαμαρτυρηθεί με ελευθέρα βούληση το περασμένο Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμμένως κατέθεσαν τα ερωτηματικά των  Άλλωστε τα περισσότερα μπλόκα στήθηκαν από τους γνωστούς αγροτοσυνδικαλιστές των υφισταμένων  κομμάτων , για τα μάτια του κόσμου, όχι για να κινητοποιηθούν οι αγρότες, αλλά για να μην κινητοποιηθούν. Για να μην υπάρξουν ανεξάρτητα συντονιστικά που θα ένωναν τον αγροτόκοσμο στη βάση αιτημάτων εναντίον του καθεστώτος κατοχής, εναντίον του ξεκληρίσματος των αγροτών.Τι ακριβώς παίχτηκε; Εδώ και πάνω από μια εβδομάδα οι ηγεσίες των κομμάτων έψαχναν ένα τρόπο να «ξεφουσκώσουν» τα μπλόκα. Να μην επιτρέψουν την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Όλοι τους έτρεμαν τη στιγμή που τα χωριά θα αποφάσιζαν να κατέβουν και τότε, ποιός θα μπορούσε να ελέγξει την αγροτιά; Κι ενώ τα τρακτέρ  πήραν άδεια παρέλασης στο Σύνταγμα, ο αγροτόκοσμος της Πελοπονήσου, που ερχόταν με αγροτικά και πούλμαν, αντιμετώπισε τας αρχάς που είχαν εντολή από τους αρμοδίους του υπουργείου δημοσίας τάξεως και είχαν φράξει το δρόμο στους αγρότες στο ύψος Χαϊδαρίου. Ξύλο και χημικά άνευ προηγουμένου δια να διαλυθούν οι αγρότες. Φοβήθηκαν όντως από τον όγκο και τον παλμό αυτών.
Εις την ετησία γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας μας  και κοπή της βασιλόπιτας, που έγινε στο Οασις Καφέ στο Φλασιγκ της Νέας Υόρκης την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016, απεφασίσθησαν αναβαθμίσεις των προγραμμάτων μας στην Βόρειο και Νότιο Αμερική ως και στας χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Προέβημεν δε, και σε διορισμούς επιτετραμμένων επιτροπών , όπου σε εθελοντική βάση οι ως άνω επιτετραμμένοι προσφέρουν εθελοντικώς τας υπηρεσίας των, όπου τα μαθηματα και η πρακτική δια όλα τα πυροβόλα όπλα διδάσκονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Με πρόταση των κ.κ. Μανόλη Αδικημενάκη και Γεωργίου Λαφασάκη που εδευτερώθη από τον Γεώργιο Αργυρό, απεφασίσθη να τιμηθούν οι κ.κ. Παύλος Κοτρότσιος και Βασίλειος Ματαράγκας, δια τη βοήθεια των στη δημιουργία παρελάσεων στας ΗΠΑ δια την Ελληνική επανάσταση του 1821 στην πόλη της Φιλαδελφείας της Πενσυλβανίας ως και στην πόλη του Σικάγου της Πολιτείας του Ιλινόις. Η Ομοσπονδίας μας υπενθυμίζει στην ομογένεια ότι η Ελληνική παρέλαση στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης την οποία επιμελείται η Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων μείζονος Νέας Υόρκης θα γίνει την Κυριακή 10 Απριλίου 2016 στις 1.30 το μεσημέρι από τους 63 δρόμους έως τους 79 δρόμους.

Bloomberg’s Everytown Launches Patronizing Effort to Attract Young Women, Stigmatize Gun-Owning Men Few things are as painfully uncool as a 73-year-old billionaire’s desperate attempts to be relevant. This fact is brought into stark realization by Michael Bloomberg front-group Everytown for Gun Safety’s ham-handed new campaign aimed at stigmatizing guns and gun-owning men among young women. Dubbed “Singled Out,” the campaign website curiously seeks to drive young women to the gun control cause by way of disparaging men who own firearms.  To Everytown, gun-owning men are predominantly “gunsplainers,” a derivation of the term mansplainer, which is a man who attempts to explain something to a woman in a patronizing way. Therefore, a “gunsplainer” is “a man who repeatedly and condescendingly explains to a woman why she’d be safer with a gun.” The Everytown website misrepresents various aspects of the gun issue in a dumbed-down “Myths vs Facts” section designed to arm young women with the “facts” necessary to combat a “gunsplainer.” The whole enterprise gives the impression that Everytown intends the new term to encompass anyone brazen enough to challenge the wisdom of their policy positions. At the risk of being labelled “gunsplainers,” we’d like to confront a few of the numerous misrepresentations in the “Myths vs Facts” portion of the site. Everytown: MYTH: He Says: “Why bother strengthening our gun laws, criminals will find ways to get guns anyway!” FACT: You Can Say: “That’s like saying why outlaw bank robbery? Bank robbers are always going to steal.”Individuals that have been convicted of felonies, misdemeanors punishable by more than two years, and those convicted of a misdemeanor crime of domestic violence are already federally barred from possessing firearms. While gun control supporters advocate background checks as a way to stop criminals from obtaining guns, surveys of prison inmates show that they acquire firearms by avenues that will not be influenced by background check restrictions.A Bureau of Justice Statistics survey of state prison inmates asked these individuals where they obtained the firearms they possessed at the time of their offense. 37.4 percent responded that they sourced the firearm from family or a friend, while 40 percent cited “street/illegal source.” Everytown: MYTH: He Says: “Hey, more people are killed every year by hammers than by rifles.” FACT: You Can Say: “I think it’s time for a math lesson.” Gun rights supporters do frequently, and accurately, note that more people are murdered each year using blunt objects than rifles, but in a very specific context. Having failed to pass severe federal restrictions on the private ownership of handguns in the 1970s and 1980s, gun control supporters shifted their focus to outlawing commonly owned semi-automatic rifles, derisively calling them “assault weapons.” This made little sense, as the rifles targeted by these efforts, or for that matter rifles of any description, were rarely used in crime. However, gun control supporters believed they could capitalize off of the public’s unfamiliarity and confusion regarding these types of firearms to advance their disarmament agenda. This accurate pro-gun talking-point specifically targets the efficacy of bans on semi-automatic rifles; to knowingly characterize it as something else is disingenuous. Everytown: MYTH: He Says: “Background checks are just the first step in creating a national registry. Then they’re going to come take all our guns.” FACT: You Can Say: “Paranoid, much?” Gun owners are not so much “paranoid,” as concerned with good reason. A January 4, 2013 Department of Justice National Institute of Justice memo titled, “Summary of Select Firearm Violence Prevention Strategies,” noted that the effectiveness of “universal” background checks depended on “requiring gun registration.” On December 5, the New York Times issued a front page editorial calling for gun confiscation. In October, Democratic presidential candidate Hillary Clinton expressed support for an Australia-style turn-in/confiscation scheme. Further, as Bloomberg should be well aware, New York City used its firearms registry to purge properly registered semi-automatic firearms from the city.  How could it possibly be paranoid to note that gun control advocates repeatedly turn to registration as an answer? And let’s be clear.  Obama and Clinton aren’t fans of Australia and Great Britain gun control regimes because they instituted “universal” background checks.  They instituted gun registration and confiscation.  That’s not paranoid.  That’s reality. As has become customary with Everytown’s various efforts, this “gunsplainer” campaign is accompanied by a ludicrous video. In it, Everytown constructs a pro-gun strawman in the image of a boorish, gun-carrying misogynist. This buffoonish caricature proceeds to inartfully approach a woman sitting alone at a bar and cartoonishly express his love of firearms. The single woman, armed with Everytown talking points, skillfully deflects the man’s crude advances before leaving the bar entirely. The video is obviously intended to portray gun-owning men in a less than ideal light. The tactic of overtly caricaturing and insulting gun owners is a bizarre one. Even Barack Obama has admitted that he needs the support of at least some gun owners in order to carry forth his ambitious anti-gun agenda. In the run-up to the 2013 vote on federal private transfer restrictions, Bloomberg sought to connect with gun owners using a hokey ad featuring a flannel-clad actor holding a shotgun while sitting on the back of a pickup truck. Bloomberg now seems to think a campaign of outright contempt will further his cause. Unfortunately, one of the leading women’s publications, Cosmopolitan, has dutifully parroted Bloomberg’s talking points for a wider audience. This anti-gun slant is nothing new for Cosmopolitan and has been a theme for a handful of women’s magazines over the years. Cosmo’s anti-gun bent seemingly pervades every aspect of the magazine, with Editor Joanna Coles hawking Everytown branded bracelets as a must have fashion accessory. However, we trust its readers will accurately judge the prudence of receiving information on firearms policy from a publication with a website that includes hard-hitting “MUST READS” with titles such as, “ALERT: Lauren Conrad's Hair Isn't Red Anymore,” “The 18 Emotional Stages of Buying Beyoncé Tickets,” and “Unicorn Horns Are the Next Crazy Braid Trend and They're Strangely Magical.” Moreover, Cosmopolitan is owned by the Hearst Corporation whose numerous publications have continuously advocated gun control. Over the decades, Hearst periodicals from Marie Claire and Esquire, to its various newspapers, have all been enlisted for the anti-gun cause. In 1997, publishers even managed to shoehorn an article about handgun trafficking into Good Housekeeping. Giving an indication of the company’s long-held position, in 1987 the Hearst Corporation produced a report titled “The American Public’s Knowledge of the U.S. Constitution.” The report stated, “Half (50%) of the American population wrongly believe the Constitution gives every citizen the right to own a handgun.”  Well, half did have it wrong, but not in the direction Hearst believed. This headfirst leap into divisive gender-identity politics betrays the desperation of Everytown and the gun control movement. Research and anecdotal evidence indicate that women are becoming increasingly interested in firearm ownership. A survey conducted by the National Shooting Sports Foundation found that “74 percent of retailers reported an increase in women customers in their stores in 2013 over 2012.” On the anecdotal side, take for instance a January 21 Las Vegas Review Journal article on this year’s Shooting, Hunting, and Outdoor Trade Show (SHOT Show). Titled, “Women's influence shows everywhere at SHOT Show,” the article explains not only how women are becoming a more influential part of the shooting community, but also how women are making inroads in the firearms industry. With its insulting oversimplification of complex policy issues, a candy-coated color scheme, and doltish attempts at youthful jargon, one might reasonably conclude that Everytown’s new campaign is a condescending attempt to influence its intended audience. After all, even if the wealthy 73-year-old male paternalist hides his opinions behind an elaborate team of public relations professionals, isn’t it still mansplaining?
Our Federation next shooting exercises and games with the “hwwcfjse.us” has been scheduled for 2016, for Sundays, March 6 (in memory of Constantine Aimilianos Tsirpanlis, Author in Byzontine history & modern Greek folklor), April 24 (in memory of Ulysses S. Grant was the 18th President of the United States and also in memory of thw Hellenic Heritage Victims, they killed by Alaric I 370 a.C.) , May 22 , June 26, October 23 , and November 20, 2016 at 12.noon. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). For more information or registration call our Vice-president Bill Papavgeris   1917 399 0394, 1347 778 8501 . E-mail ushhfsaec@yahoo.com
The Hellenic American National Council HANC and our Federation organized Semi Annual Conference for Saterday February 27 , 2016 in Clearwater, Florida   in Pier House 60 Hotel, 5th  Floor lobby, and for Sunday February 28, 2016 in St Photios Greek Orthodox National Shrine in 41 St. George Street, St. Augustine,FL, 32084 , for special activities in memory of the first Greek Community in USA. We invite our members to attend the meeting,  ph. 727-938-4818.

........................................

5 Ιανουαρίου 2016
ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2016 προς τους απανταχού Έλληνες , ευχόμενο εις αυτούς υγεία χαρά και προκοπή στις οικογένειες τους και στις επιχειρήσεις των. Προτρέποντας αυτούς να βοηθήσουν παντιοτροπως την μαστιζομένη από τοκογλύφους Ελλάδα και μαρτυρική Κύπρο. Σύσσωμα τα διοικητικά συμβούλια των συλλογων της Ομοσπονδίας μας ως και των θυγατρικών οργανώσεων μας  wwcfjsep.us , συνιστούν εις αυτούς να προβάλουν την ιστορία και τον Ελληνικό πολιτισμό στους φιλέλληνες και αμερικανούς συμπολίτες μας, ως και στις χώρες όπου διαβιούν οι απανταχού Έλληνες, δια να διαιωνίζεται η ιστορία του Ελληνικού Έθνους , την οποία εσκεμμένως σκοτεινές δυνάμεις την αποκρύπτουν.
Σε πανηγυρική συνεδρίαση και συνέλευση της Ομοσπονδίας μας η οποια θα πραγματοποιηθεί την 17η Ιανουαρίου 2016 στο Όασις Καφέ στο Φλάσιγκ της Νέας Υόρκης, θα γίνει και η καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας , εθίμου το οποίο τιμά τον ιεράρχη Μεγάλο Βασίλειο, ιδρυτή στην Καισάρεια της Καππαδοκίας της πόλεως Βασιλειάδος , η οποία περιέθαλπτε ασθενείς, αστέγους και πρόσφυγες αιώνες πριν. Η διεύθυνση του ΟΑΣΙΣ καφέ είναι: 96-30 Northern Boulevard, Flushing, NY 11358-3037 Corner 196 Street, Phone 1-718-3574833. Των Αδελφών Αμβροσιάτου που τιμούν την εκδήλωση μας στην μνήμη του πατρός αυτών
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας , ο Γραμματέας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος ανακοίνωσε στα ΜΜΕ τους νέους επιτετραμμένους των επιτροπών της Ομοσπονδίας μας Ελλήνων και φιλελλήνων στη βόρειο και νότιο Αμερική ως και στας χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ως ακολούθως: 1)Νικόλαος Ιεροδιάκονος του Γεωργίου, επιτετραμμένος κινηματογραφίας, τηλεοράσεως, σκηνοθεσίας, και δημοσίων σχέσεων στην EU & USA  2)Αστέριος Πασχαλάκης του Κωνσταντίνου επιτετραμμένος εμπορικών σχέσεων και κτηματομεσητικών συναλλαγών EU & USA3) Αδάμος Μανής του Ορέστη επιτετραμμένος EU & USA στην προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων και συγχρόνου ελληνικής μουσικής 4) Δέσποινα Θεοδώρου του Βασιλειου επιτετραμμένη δημοσίων σχέσων, επενδύσεων , και γραμματειακής υποστηρίξεως εις EU&USA 5)Γεωργία Αραμπατζή του Μιχαήλ επιτετραμμένη μουσικολογίας, διδασκαλίας μουσικών οργάνων και δημοσίων σχέσεων στην EU&USA 6) Μετράκος Κωνσταντίνος επιτετραμμένος στας EU&USA δια την διδαχή ημιαυτομάτων οπλικών συστημάτων, 7) Δημητρόπουλος Ηλίας του Κωνσταντίνου (τέως πρόεδρος της Πανηλειακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ) επιτετραμμένος North&South America,δια την διάδοση κυνηγετικής αγωγής 8) Ιωάννης Μπίτσης του Δημητρίου  επιτετραμμένος στας ΗΠΑ δια την επιλογή αξιολόγων στελεχών των υπηρεσιών δημοσίας τάξεως της Ομοσπονδίας μας, 9) Νικόλαος Κωστόπουλος του Κωνσταντίνου (διατελέσας σύμβουλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων μείζονος Νέας Υόρκης και  στέλεχος του  PASOK in Brooklyn NY) επιτετραμμένος στας EU&USA, δια θέματα συντονισμού ανθρωπίνου δυναμικού εκπροσώπων συλλόγων και ομοσπονδιών 10) Χαράλαμπος Βελησάριος του Ελευθερίου (τενόρος της Εθνικής Λυρικής της Ελλάδος , ο οποίος είναι εντεταλμένος της Ομοσπονδίας μας δια θέματα προβολής κλασσικής μουσικής ) ανατίθενται και τα καθήκοντα συντονισμού σεμιναρίων εκμαθήσεως μουσικών οργάνων, συναυλιών, εμφανίσεως χωρωδιών , και μορφωτικών εκδηλώσεων στας EU&USA 11) Ιωάννης Τενέδιος του Νικολαου (Αρχιτέκτονος μηχανικού , καθηγητού της Σιβητανιδίου Σχολής στας Αθήνας , Vice-President Rotary Club Of Athens GR, ο οποίος είναι εντεταλμένος της Ομοσπονδίας μας δια θέματα κυνηγετικής αγωγής ) ανατίθενται και τα καθήκοντα συντονισμού σεμιναρίων εκπαιδευτών κυνηγετικής αγωγής στας EU&USA 12) Αθανάσιος Παπαγεωργακόπουλος του (δικηγόρου , καθηγητού ξένων γλωσσών , καθηγητού του παγκρατίου αθλήματος και Martial Arts, ο οποίος είναι εντεταλμένος της Ομοσπονδίας μας δια θέματα προαγωγής σκοπευτικής αγωγής στην ελληνική επικράτεια), ανατίθενται και τα καθήκοντα επιτετραμμένου στην EU&North and South Ameroca, δια τη δημιουργία  και προγραμματισμού σχολών προπονητών και εκπαιδευτών σκοπευτικής αγωγής 13) Χαράλαμπο Αιγινίτη ειδικού συμβούλου της Ομοσπονδίας μας δια θέματα κυνηγετικού όπλου,  προπονητού σκοπευτικής και κυνηγετικής αγωγής , με ειδικότητα στην εκμάθηση εφήβων στο Skeet & Trap Shooting , ανατίθενται και τα καθήκοντα του συντονιστού προγραμματισμών σεμιναρίων εφήβων στα ως άνω αθλήματα στη  EU&North andSouth America 14)Χαράλαμπο Παπαϊωάννου ο οποίος είναι εντεταλμένος της Ομοσπονδίας μας στας δημοσίας σχέσεις , βετεράνος του Βιετνάμ και ειδικός σε θέματα ασφαλείας του υπουργείου εξωτερικών των ΗΠΑ , διαμένοντος στην πολιτεία Wyoming ανατίθενται τα καθήκοντα στη  North and South America & EU, της  επιλογής προσοντούχων ατόμων τα οποία θα πλαισιώνουν τας επιτροπάς δημοσίων σχέσεων, ως και της επιλογής καταξιωμένων Ελλήνων στην ελληνοαμερικανική οργάνωση ΑΧΕΠΑ στο ανθρώπινο δυναμικό αυτής, ευχόμενοι ευς αυτόν να του ζήσει ο νεογέννητος υιός του 15) Ανδρεας Φιοτοδημητράκης του Ιαπετού, επιτετραμένος δια εκπαίδευση του Ανθρωπίνου δυναμικού των Κρητών( Κρητικό έθιμο Μπαλωθιές),ανατίθενται και τα καθήκοντα του συντονιστού προγραμματισμών σεμιναρίων εφήβων στο ως άνω έθιμο στην EU&North&South America 16) Γεώργιος Ιεροδιάκονος του   Κλεάνθους  (ο οποίος είναι εντεταλμένος της Ομοσπονδίας μας δια θέματα ιστορίας και πολιτισμού του Κυπριακού Ελληνισμού) ανατίθενται και τα καθήκοντα  επιτετραμμένου στας EU&USA, δια την διάδοση της αποκρυπτομένης ιστορίας του μεγαλυτέρου σφαγέως της Ελλάδος ΑΛΑΡΥΧΟΥ ΜΕΓΑ το 370 μ.Χ. , σε όλα τα ΜΜΕ δια λογαριασμό της Ομοσπονδίας μας.  Σημειωτέον ότι ο Αλάρυχος κατέσφαξε στην Πελοπόνησο, ηπειρωτική Ελλάδα , και Βαλκανική χερσόνησο τους απανταχού Έλληνες, και ο οποίος ήτο χριστιανός γερμανικής καταγωγής , από τους οπαδούς του αιρετικού Αρείου, όπου η ορθόδοξος εκκλησία   ως και η ρωμαιοκαθολική εκκλησία τηρούν σιγή ιχθύος περί του ως άνω σφαγέως του Ελληνισμού.
Οι ως άνω, οι οποίοι  ελέγχθησαν αρμοδίως από τας αρχάς των ΗΠΑ, της Ελλάδος και της Κύπρου, και της Ομοσπονδίας μας, θα αναλάβουν  τα καθήκοντά των από την 17η Ιανουαρίου του 2016, μετά το πέρας της γενικής συνελεύσεως και της εορτής της κοπής της βασιλόπιτας δια την καλή χρονιά του 2016.

Ο τέως πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου HANC κ. Παύλος Κοτρότσιος ξεκινά δημόσιο έρανο δια να βοηθηθούν ορφανοτροφεία, γηροκομεία και κοινωφελή ιδρύματα στην περιοχή της Ηπείρου, με εκδηλώσεις στας ΗΠΑ στην πολη της Φιλαδελφείας την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016, στην πόλη της Βαλτιμόρης την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016, και στην πόλη της Νέας Υόρκης το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 , στας 6.30 το απόγευμα στο Κεφαλονήτικο Σπίτι 20-41 Steinway Street Astoria, NY 11105. Θα υπάρχει πλούσιος μπουφές με ποτά. Προτρέπουμε τα μέλη μας να ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή και να τηλεφωνήσουν δια να αγοράσουν τα εισιτήρια τους στην κ. Βασιλική Φιλιώτη 718-844-0902 ή στην κ. Χρυσούλα Ζηκοπούλου 718-757-5779 .

Οι σκοπευτικές ασκήσεις και αγώνες δια το 2016  θα διαξάγονται  τις Κυριακές 6 Μαρτίου, 24 Απριλίου, 22 Μαϊου, 26 Ιουνίου, 23 Οκτωβρίου και 20 Νοεμβρίου 2016 στις 12:00 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). Δια περισσοτέρας πληροφορίας  και ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Παπαυγέρη στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com.
Την προβολή του έργου του δρ. Κωνσταντίνου Νικολάου Τσιρπανλή καταγομένου από το νησί του Ιπποκράτη την Κω, απεφάσισε η Ομοσπονδία μας όπως δήλωσε στα ΜΜΕ ο γραμματεύς μας κ. Χριστοφοράτος με τη συνεργασία της παγκόσμιας Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας υπό την προεδρία του κ. Παναγιώτη Δούκα. Τονίζοντας ότι ο κ. Τσιρπανλής ίδρυσε το «Αμερικανικό Ινστιτούτο Πατερικών και Βυζαντινών Σπουδών» , ιδρύοντας επίσης στη Νέα Υόρκη την “Αμερικανική Εταιρία Νεοελληνικών Σπουδών”, και οποίος έγραψε πληθώρα βιβλίων στην Ελληνική και Αμερικανική γλώσσα , καταγράφοντας την δημιουργία της οργανωμένης  ομογενείας στας ΗΠΑ , και πληθώρα βιβλίων και στας δύο γλώσσας δια την ιστορία και τον Ελληνικό πολιτισμό . Κάμνοντας αόκνους προσπαθείας δια την διατήρηση του όρκου του Ιπποκράτη στας ορκομωσίας που κάμνουν στας ιατρικάς πανεπιστημιακάς σχολάς ανα την υφήλιο.

Θέλουμε να ευχηθούμε υγεία και χαρά στην οικογένεια των Ανδρέα και Σωτηρούλας  Καρακώστα , των οποίων ο υιός Νίκος Kαρακώστας, τέως πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, επελέγη και υπηρετεί ως γενικός συντονιστής της οργανώσεως , επιφορτισμένος με τα καθήκοντα του συντονιστού δημιουργίας τμημάτων της οργανώσεως από Ελληνοαμερικανούς που διαμένουν ανα την υφήλιο. Υπενθυμίζοντας στα μέλη μας ότι ο πατήρ αυτού Ανδρέας Καρακώστας υπηρετεί ως επιτετραμμένος Κυπριακών υποθέσεων επί σειρά ετών στην Ομοσπονδία μας.

2016 ANNUAL MEETIBG -VASILOPITA PIE Brunch And the ushhfsaec.org & wwcfjsep.us  National & International Public Service Awards -  Hellenic Heritage Achievement  Place:Oasis Cafe & Bakery Sunday, Janouary 17,  2016 Τime 1:00 pm 96-30 Northern Boulevard (corner of 196 Street, next San Nicolas church) Flushing, New York 11358-3037 Phone 1718- 3574843, email: info@oasiscafebakery.com  Host by the Brothers Amvrosiatos in Memory of his Father Dionysios Police Officer in Cephalonia Island in Greece. MASTER OF CEREMONIES: Gerasimos Amvrosiatos CMP-DCM- TC • SPEAKERS: Peter Doukas Community Leader,President of Pan-Corinthian Federation Worldwide, Bill Papavgeris vice-president,George Manikas Dir E&T ushhfsaec.org.•  INVOCATION-PRΑYER: by Tenor  Yannis Tselepifakis,And Greek Orthodox or any Chaiplain. • HONOREES-For Support CMP-DCM shooting programs in 2015: Awilda & Warren Field , Spyridon&Maria Christoforatos, Maria Skopelitou-Chalari,Theopisti-Eleni Paschalaki, Eleni Manners& NikolaosPapaioanou, Kenneth Silas, Jerzy Obrmski, Malcolm Pack, Dionysios Pylarinos, Stylianos Manis,Patroklos Stavrou, Stella&Georgios Argyros,Emmanuel Adikimenakis, Venetia Manis-Valsamaki,George Lafasakis, Bob Nicholaides Editor in Greek-American Newspapers, Also HONOREES For Support Parades in USA for 2015 :Vasilios G. Perselis, John Kriaras, George Manikas,Vasileios Stamoulis,Christos Vangelatos, Fotis Gerasopoulos, Nicholaos Kostopoulos, Bill Papavgeris, Stella Argyros, Spyridon Svolakos Director Filarmonia Orchestra ,Paul Kotrotsios Past President Hanc: Parade in Philadelphia Pennsylvania ,Bill Mataragas Hanc President: Parade in Chigago Illinois,Our Federation  Officers Appoitments for North and South Amecica & EU,By  17 January 2016:Nikolaos Ierodiakonos, Yolanda Wiggins, Asterios Pachalakis,Adamos Manis, Despina Theodorou,Georgia Arabatzi, Gus Metrakos,Ilias Dimitropoulos, Ioannis Bitsis,Nikolaos Kostopoulos, Babis Velisarios,Ioannis Tenedios,Athanasios Papageorgakopoulos, Xaralampos Aiginitis, Harry Papaioannou,Andreas Fiotodimitrakis, Christos Vrahimes, Dimitrios Mandas, Georgios Ierodiakonos,.Our Federation next shooting exercises and games with the “hwwcfjse.us” has been scheduled for 2016, for Sundays, March 6, April 24, May 22 , June 26, October 23 , and November 20, 2016 at 12.noon. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). For more information or registration call 1917 399 0394, 1347 778 8501 (Bill Papavgeris Vice-president). E-mail ushhfsaec@yahoo.com  Warmest Greetings &Best Wishes for the New Year 2016.

Obama Moves to Require Background Checks for More Gun Sales. President Barack Obama moved Monday Jan. 5, 2016 to expand background checks to cover more firearms sold at gun shows, online and anywhere else, aiming to curb a scourge of gun violence despite unyielding opposition to new laws in Congress.Obama's plan to broaden background checks forms the centerpiece of a broader package of gun control measures the president plans to take on his own in his final year in office. Although Obama can't unilaterally change gun laws, the president is hoping that beefing up enforcement of existing laws can prevent at least some gun deaths in a country rife with them."This is not going to solve every violent crime in this country," Obama said. Still, he added, "It will potentially save lives and spare families the pain of these extraordinary losses."Under current law, only federally licensed gun dealers must conduct background checks on buyers, but many who sell guns at flea markets, on websites or in other informal settings don't register as dealers. Gun control advocates say that loophole is exploited to skirt the background check requirement.Now, the Justice Department's Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives will issue updated guidance that says the government should deem anyone "in the business" of selling guns to be a dealer, regardless of where he or she sells the guns. To that end, the government will consider other factors, including how many guns a person sells and how frequently, and whether those guns are sold for a profit.The executive actions on gun control fall far short of what Obama and likeminded lawmakers attempted to accomplish with legislation in 2013, after a massacre at a Connecticut elementary school that shook the nation's conscience. Even still, the more modest measures were sure to spark legal challenges from those who oppose any new impediments to buying guns."We're very comfortable that the president can legally take these actions," said Attorney General Loretta Lynch. Obama's announcement was hailed by Democratic lawmakers and gun control groups like the Brady Campaign to Prevent Gun Violence, which claimed Obama was making history with "bold and meaningful action" that would make all Americans safer.  Hillary Clinton, at a rally in Iowa, said she was "so proud" of Obama but warned that the next president could easily undo his changes."I won't wipe it away," Clinton said. But Republicans were quick to accuse Obama of gross overreach. Sen Bob Corker,  R-Tenn., denounced Obama's steps as "divisive and detrimental to real solutions." "I will work with my colleagues to respond appropriately to ensure the Constitution is respected," Corker said. Far from mandating background checks for all gun sales, the new guidance still exempts collectors and gun hobbyists, and the exact definition of who must register as a dealer and conduct background checks remains exceedingly vague. The administration did not issue a number for how many guns someone must sell to be considered a dealer, instead saying it planned to remind people that courts have deemed people to be dealers in some cases even if they only sell a handful of guns. And the background check provision rests in the murky realm of agency guidelines, which have less force than full-fledged federal regulations and can easily be rescinded. Many of the Republican presidential candidates running to succeed Obama have vowed to rip up his new gun restrictions upon taking office. In an attempt to prevent gun purchases from falling through the cracks, the FBI will hire 230 more examiners to process background checks, theWhite House said, an increase of about 50 percent. Many of the roughly 63,000 background check requests each day are processed within seconds. But if the system kicks back a request for further review, the government only has three days before federal law says the buyer can return and buy the gun without being cleared. That weak spot in the system came under scrutiny last summer when the FBI revealed that Dylann Roof, the accused gunman in the Charleston, S.C., church massacre, was improperly allowed to buy a gun because incomplete record-keeping and miscommunication among authorities delayed processing of his background check beyond the three-day limit.
The White House also said it planned to ask Congress for $500 million to improve mental health care, and Obama issued a memorandum directing federal agencies to conduct or sponsor research into smart gun technology that reduces the risk of accidental gun discharges. The Obama administration also plans to complete a rule, already in the works, to close another loophole that allows trusts or corporations to purchase sawed-off shotguns, machine guns and similar weapons without background checks. Obama planned to announce the new measures at an event at the White House on Tuesday as he continued a weeklong push to promote the gun effort and push back on its critics.He met at the White House on Monday with Democratic lawmakers who have supported stricter gun control, and planned to take his argument to prime time Thursday with a televised town hall discussion. The initiative also promised to be prominent in Obama's final State of the Union address next week. Whether the new steps will effectively prevent future gun deaths remained unclear. Philip Cook, a Duke University professor who researches gun violence and policy, said surveys of prisoners don't show gun shows to be a major direct source of weapons used in violent crime. The attorney general, asked how many dealers would be newly forced to register, declined to give a number.

The 25th  Hermes Expo International for 2016 is set to take place at the Concordville Inn & Best Western Hotel Conference Center  (Route 322 and US Route 1 South, Concordville, PA 19331), on Tuesday , April 5th , 2016 from 9.00a.m. to 5.30 p.m. And Awards Dinner at 6.00 p.m.  The “Taste of Greece” kick off networking event will be held on Monday , April 4th ,2016  at Bulova Corporate Center Conference , 75-20 Astoria Blvd #140, East Elmhurst, NY 11370 Phone:(718) 898-8500 from 5.00 to 8.00p.m. “The 25th Hermes Expo International  will focus on the hospitality industry of 2016 America,” saidPaul Kotrotsios  (MBA), founder and president of Hermes Expo International and Hellenic News of America. “Greek hospitality is legendary. ”Hermes Expo International is a leading Trade Show and Exhibition networking company in America, promoting commerce, communications and culture since 1992. This institution brings together thousands of business owners and attendees from around the world, looking to expand their business connections and establish new economic ties. As a premier Trade Show and Exhibition we have attracted companies from North America, Europe and the Eastern Mediterranean regions of the world.

Greek Parade Celebrating the 195th Anniversary of the Hellenic Independence on 5th Avenue in New York City,NY.  Sunday 10th  of April 2016 ,at 1:30 p.m. (from 61st to 79th Street on 5th Avenue).  In memory of the Hellenic Revolution Heroes in 1821.

..................................................

Νέα Υόρκη 3 Δεκεμβρίου 2015
ΔΕΝ ΠΟΡΝΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ – ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Την ηθική των Ελλήνων μεταχειρίζονται οι Βρετανοί δια να πλήξουν τον τουρισμό της Ελλάδος δια το 2016 εντέχνως χρησιμοποιώντας την ανθέλληνα κ.  Ανθή Καρασάββα με συνεργάτη  τους “Times του Λονδίνου”, τα φερέφωνα αυτών στη Νέα Υόρκη , στα ΜΜΕ της Ελλάδος και στο διαδίκτυο. Διαδίδοντας  ότι υπάρχουν στατιστικά στοιχεία  ότι  οι Ελληνίδες πουλάνε σεξ για μια τυρόπιτα ή ένα σάντουϊτς. Χρησιμοποιούν δε τον καθηγητή της Παντείου κ.  Γρηγόρη Λάζο, ο οποίος στην εφημερίδα ΒΗΜΑ της Αθήνας την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015 τα ανακαλεί, ενώ στην πραγματικότητα είναι συνυπεύθυνος δια την αείθη εκστρατεία εναντίον της Ελλάδος. Η Παγκόσμιος Πανκορινθιακή Ομοσπονδία με τον πρόεδρό της κ. Παναγιώτη Δούκα και η Ομοσπονδία μας κατεγγέλουν δημοσίως την απρέπεια ταύτη και καλεί τον απανταχού Ελληνισμό να δει στο διαδίκτυο το ποιόν των ως άνω ανθελλήνων. 
Πρώτον   Υπενθυμίζουμε το ότι η καθιερωμένη ετήσια κοπή της ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ δια το 2016  θα γίνει στο ΟΑΣΙΣ καφέ στο Φλασιγκ της Νέας Υόρκης, την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016 στη 1.00 το μεσημέρι. Η διεύθυνση του ΟΑΣΙΣ καφέ είναι: 96-30 Northern Boulevard, Flushing, NY 11358-3037 Corner 196 Street, Phone 1-718-3574833. Δεύτερον  ΘΑ ΠΡΟΑΧΘΟΥΝ, με απόφαση του Διευθυντού Εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεωργίου Μανίκα, και σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων ushhfsaec.org & wwcfjsep.us την 17η Ιανουαρίου 2016,  ομογενείς και φιλέλληνες οι οποίοι εκπαιδεύουν τον Ελληνισμό στην ολυμπιακή σκοποβολή και την διατήρηση του περιβάλοντος. Επιπλέον δε θα τιμηθούν ομογενείς, φιλέλληνες, ως και κληρικοι, των οποίων αι  πράξεις αυτών διατηρούν και προβάλουν τον Ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία του και τη θρησκευτικότητα αυτού. Την ιδίαν ημέρα το απόγευμα και μετά την γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας, θα δοθούν εις τους τιμωμένους τιμητικά διπλώματα, και στους προαγωμένους εκπαιδευτάς τα επίσημα έγγραφα της προαγωγής αυτών. Τρίτον   Σε έκτακτη τηλεφωνική επαφή που είχε με τα στελέχη της Ομοσπονδίας μας ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας κ. Παναγιώτης Δούκας ανέφερε το ότι οι Βρετανοί διασύρουν τον Ελληνισμό , δια να προκαλέσουν ζημιά στον Ελληνικό τουρισμό του 2016 , όταν τα ταξιδιωτικά γραφεία σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να κάμουν τας προκρατήσεις δια το 2016 . Συγκεκριμμένα ο κ. Δούκας τόνισε το ότι οι “Times του Λονδίνου”σε συνεργασία με την εφημερίδα της Νέας Υόρκης ΝΥ TIMES σε συνεργασία με την ανθέλληνα Ανθή Καρασάββα δημοσιογράφο σχεδίασαν εναντιον της Ελλάδος την  ακόλουθο δήθεν στατιστική , η οποία αμφισβητείται και από την Ελληνική Αστυνομία όπου ο τέως υπουργός προστασίας του πολίτη κ. Πανούσης είχε δημοσιεύσει τας στατιστικάς. Συγκεκριμμένως ενδεικτικό της αντίληψης για την «δημοσιογραφία» της Ανθής Καρασάββα είναι και ο τρόπος της επιλεκτικής ανάγνωσης της έρευνας. Ενώ τα στατιστικά στοιχεία όπως παρουσιάζονται από τον καθηγητή κ. Γρηγόρη Λάζο του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών , δείχνουν ότι η παρουσία των Ελληνίδων είναι στο πλαίσιο του αναμενόμενου, η Καρασάββα εφευρίσκει ένα ποσοστό της τάξης του... 80%. Παρουσιάζοντας μάλιστα έναν... τιμοκατάλογο του αγοραίου έρωτα στην Αθήνα με τα μόλις 2 ευρώ για μισή ώρα (να μη μιλήσουμε για τον απίθανο τίτλο ότι οι Ελληνίδες πουλάνε σεξ για μια τυρόπιτα ή ένα σάντουϊτς) ο οποίος είναι εκτός πραγματικότητας. Ο κ. Λάζος σε συνέντευξη του στην εφημερίδα των Αθηνών “Το Βήμα της Κυριακής” 29 Νοεμβρίου 2015 δήλωσε το ότι ποτέ δεν δήλωσε κάτι τέτοιο στην εφημερίδα καθώς η πολυετής έρευνα του στο χώρο της πορνείας στην Ελλάδα δεν έχει καταλήξει σε κανένα τέτοιο συμπέρασμα. «Δεν αρνούμαι ότι μπορεί κάτι τέτοιο να έχει συμβεί, πιστεύω όμως ότι μιλάμε για αμελητέα μεγέθη. Πάντως δεν το έχω καταγράψει εγώ» αναφέρει ο κ. Λάζος. Ο Πρόεδρος μας κ. Στυλιανός Μανής ανέφερε ταυτοχρόνως το ότι η Ανθή Καρασάββα, είναι μία δημοσιογράφος η οποία έχει αναλάβει “εργολαβικά” εδώ και χρόνια να προβάλει ό,τι πιο αρνητικό στερεότυπο υπάρχει για τους Έλληνες υπό τον μανδύα του «ρεπορτάζ». Πρόκειται ίσως για την πιο αμφιλεγόμενη ξένη ανταποκρίτρια στην Ελλάδα, η οποία μάλιστα διεγράφη το 2009 από την Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών γιατί όπως είχε ανακοινωθεί είχε έμμισθη σχέση με δημόσιες υπηρεσίες (μεταξύ άλλων και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επί σειρά ετών, τόσο επί των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και επί Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος ). Μέχρι να εκδιωχθεί, η Ανθή Καρασάββα ήταν ανταποκρίτρια των New York Times και του CNN, θέση από την οποία εξασκούσε την τέχνη του ανθελληνικού ρεπορτάζ με ιδιαίτερη ζέση. Αρκεί να θυμηθούμε ότι είχε αναφερθεί στις ανασκαφές της Αμφίπολης ως μιας πόλης που βρίσκεται κοντά στη Μακεδονία (εννοώντας τα Σκόπια!), ξεσηκώνοντας τους πάντες εναντίον της. Σύμφωνα με τα αναδημοσιευματα των βρετανικών εφημερίδων , τα οποία τα παπαγαλάκια τα αναδημοσιεύουν σε όλες τις χώρες , και δυστυχώς αναδημοσιεύουν και τα ελληνικά ΜΜΕ,  “οι Ελληνίδες είναι σήμερα αυτές που κυριαρχούν στην εγχώρια βιομηχανία πορνείας, εκτοπίζοντας εκείνες της ανατολικής Ευρώπης, με το σεξ που προσφέρεται στην Ελλάδα να περιλαμβάνεται πλέον στα φθηνότερα της Ευρώπης”. Ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος έκανε πρόταση όπως η Ομοσπονδία μας σε κοινή δημόσια ανακοίνωση της με την Παγκόσμια Πανκορινθιακή Ομοσπονδία, προβούν σε δημοσιες ανακοινώσεις στα ΜΜΕ , και να καταδικάζουν τας αείθεις ενεργείας που παίζονται εις βάρος του Ελληνικού Έθνους. Η πρότασις εδευτερώθη από τον κ. Γεώργιο Μανίκα και την κ. Ελένη  Μανή Παπαϊωάννου, και εγένετο δεκτή ομοφώνως. Τέταρτον  Επέστρεψε στας ΗΠΑ η κ. Μαρία Σκοπελίου Χάλαρη αδελφή του νομίμου Πατριάρχου Ειρηναίου , 28 Νοεμβρίου 2015 , εις την οποίαν δεν της επέτρεψαν να συμπαρασταθεί στον οικουρούντα αδελφό της μετά από εγχείριση κήλης, ο μοιχεπιβάτης πατριάρχης και οι συνένοχοι αυτού , και αι Αστυνομικαί Αρχαί των Ιεροσολύμων δεν έπραξαν το καθήκον των.  Πέμπτον    Την 27η Νοεμβρίου 2015 ο πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας όπως αναφέρει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Νέας Υόρκης Hellas FM (www.hellasfm.us)  το ότι  ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την συνάντηση που είχε το απόγευμα της Πέμπτης με τον πατριάρχη Θεόφιλο Γ΄ στην Ιερουσαλήμ.Υποδεχόμενος τον πρωθυπουργό, ο πατριάρχης τόνισε ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που δοκιμάζονται οι χριστιανοί στην περιοχή, και, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα, προσβλέπουν στην Ελλάδα για την ασφάλειά τους. Ενώ ταυτοχρόνως ο κ. Τσίπρας ανέφερε  τη   συμβολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στον διαθρησκευτικό διάλογο, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή. Ο επιτετραμμένος της Ομοσπονδίας μας σε θέματα Εκκλησιαστικής τάξης κ. Ιωάννης Τσελεπιδάκης ανέφερε στο Διοικητικό μας Συμβούλιο το ότι οι προηγούμενοι πατριάρχαι Ιεροσολύμων έδιδαν στα πολιτικά πρόσωπα και αρχηγούς κρατών που επισκέπτοντο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αναμνηστικές πλάκες που εικόνιζαν τους Αγίους Τόπους , και ουδέποτε παρασημοφορούσαν με σταυρό του Πατριαρχείου ο οποίος φέρει τιμιο ξύλο. Έκτον Ο Προεδρος μας κ. Στυλιανός Μανής και ο κ. Παναγιώτης Δούκας επιτετραμμένος της Ομοσπονδίας μας δια θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης ανέφεραν στο Διοικητικό μας Συμβούλιο ότι η θυγατέρα του κ. Αποστόλου Ζουπανιώτη εκδότου και διευθυντού της εφημερίδος Greek News κ. Ειρήνη Ζουπανιώτη καταξιωμένη Ελληνίδα νομικός, με καταγωγή εκ μητρός από την Κύπρο , ενυμφεύθη τον καταξιωμένο νομικό στην Πολιτεία της Πενσυλβανίας κ.  Joshua Ebersole το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015. Το μυστήριο ετελέαθη στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Παύλου στο Χέμστεντ στο Λόγκ Άηλαντ. Η νύφη Ειρήνη Ζουπανιώτη έχει βοηθήσει πολλάκις την Ομοσπονδία μας σε θέματα διαδικτύου, καθότι βοηθούσε τον πατέρα της Απόστολο, ως και ο αδελφός αυτής δια την αρτιοτέρα   έκδοση της εφημερίδος. Το διοικητικό μας συμβούλιο έλαβε την απόφαση να δημοσιοποιήσει την είδηση ταύτη , και να ευχηθεί υγεία και χαρά και καλούς απογόνους στους νεόνυμφους.Έβδομον Ο πρόεδρος μας Στυλιανός Μανής ανακοίνωσε στο συμβούλιο μας τηλεφωνικώς , το ότι με  δημόσια ανακοίνωση του την 28η Νοεμβρίου 2015 ο τέως υπουργός κ. Στυλιανός Παπαθεμελής πρόεδρος της Δημοκρατικής Αναγέννησης , και επιτετραμμενος πολιτικών υποθέσεων της Ομοσπονδίας μας, μαςκατατοπίζει το ότι είναι “Κραυγαλέος ο εφησυχασμός μας για τις διαρκείς παραβιάσεις – προσβολές της κυριαρχίας μας από την Τουρκία, τα τεκταινόμενα στην Μεγαλόνησο, για τις μεθοδεύσεις του εσχάτως υπερδραστηριοποιηθέντος Βερολίνου που αυτοπροβάλλεται ως επιδιαιτητής στο Αιγαίο” Συπληρώνοντας το ότι “ Όλα αυτά αλλά παραμένουν εν πολλοίς αναπάντητα, δηλαδή Ιδιαιτέρως πόσο είναι  χρήσιμο το σχήμα Ελλάς – Κύπρος – Ισραήλ.” Και ερωτούμε:  Θα συμπεριλάβει όμως άμυνα – ασφάλεια; Αυτό θα καθιστούσε νουνεχή τον Τούρκο. Σήμερον ο νεοοθωμανός εταίρος τού ISIS κατέρριψε επί συριακού εδάφους το ρωσικό Sukhoi. Χαρές και πανηγύρια το ΝΑΤΟ και ο ανώριμος Ομπάμα. Οι επιχαίροντες δεν έχουν αίσθηση της πραγματικότητας. Αν δεχτούμε την τουρκική καταγγελία, το ρωσικό αεροσκάφος παραβίασε για 17 δευτερόλεπτα τον εναέριο χώρο τους, οι προστατευόμενοι όμως του ΝΑΤΟ νεοοθωμανοί παραβιάζουν ώρες, ημέρες και έτη τον εναέριο, θαλάσσιο και το έδαφος της Ελλάδος. Αυτό δεν συγκίνησε κανέναν τους. Καταγγέλοντας «πισώπλατη μαχαιριά από τους συνεργούς των τρομοκρατών» ο Πούτιν μας λέγει το ότι  Δοκιμάζεται η συμμαχία Ρωσίας – Δύσεως που προοιωνίζονταν το γρήγορο τέλος της συριακής τραγωδίας και βαθαίνει το χάσμα Μόσχας – Άγκυρας.  Όγδοον  Ο Διευθυντής Εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεώργιος Μανίκας ανακοίνωσε στα ΜΜΕ ότι η  Ομοσπονδία μας διοργανώνει δια τα μέλη μας, φιλέλληνες, Αμερικανούς συμπολίτες μας, ως και επισκέπτες που ευρίσκονται στας ΗΠΑ, ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟ 2016 που θα διαξάγονται  τις Κυριακές 6 Μαρτίου, 24 Απριλίου, 22 Μαϊου, 26 Ιουνίου, 23 Οκτωβρίου και 20 Νοεμβρίου 2016 στις 12:00 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897),    Στους Αγώνες που θα διοργανώσουμε την 24η Απριλίου 2016 στη μνήμη του 18ου Προέδρου των ΗΠΑ Οδυσσέως Γκραντ , θα προσκαλέσουμε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να παραστεί τιμητικώς και να κάμει την έναρξη των αγώνων. Εις τας ως άνω σκοπευτικάς ασκήσεις θα εκπαιδεύουμε εφήβους σε συνεργασία με την θυγατρική μας οργάνωση “wwcfjsep.us” Δια προεγγραφάς δια τους αγώνας και ασκήσεις και ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Παπαυγέρη στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com  .Τηλ 1-917-399-0394, 13477788501 Ένατον Η Ομοσπονδία μας θρηνεί το θάνατο του φιλλέληνος Βίκτωρος Ακούνια , τον οποίον όλοι γνωρίζαμε στα Αμερικανικά ως Victor Acuna , ο οποίος υπηρέτησε ως εκπαιδευτής της Ομοσπονδίας μας δια τους λατινοαμερικάνους που συμμετείχαν στις σκοπευτικές ασκήσεις της Ομοσπονδίας μας στα σκοπευτήρια του Χάντιγκτον και του Κάλβερτον. Όπως μας πληροφόρησε η κορούλα του την οποία εκπαίδευσε ο κ. Κυριάκος Αναστασιάδης Ελένη και Βενετία Μανή , ο κ. Γεώργιος Μανίκας και Στυλιανός Μανής , ο εκλειπών άφησε την τελευταία του πνοή στην Κολομβία όταν μετέβη στη γενέτειρα του και υπέκυψε την 4η Νοεμβρίου 2015 από πνευμονία. Η θυγατέρα αυτού η οποία υπηρετεί ως εκπαιδεύτρια της Ομοσπονδίας μας στην υπηρεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Σκοπευτικής Αγωγής των ΗΠΑ CMP-DCM προσφέρει ανεκτιμήτους υπηρεσίας στους λατινογενείς ανέφερε στο Διοικητικό μας Συμβούλιο ο κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος Πρέδρος του Συλλόγου εφηβων ΑΡΗΣ της Νέας Υόρκης.  Ο κ. Ακούνα πάντοτε υπηρετούσε στην επιτροπή δημοσίας τάξεως της Ομοσπονδίας μας , και ήτο επιτετραμμένος στας εξέδρας των επισήμων κατά τις παρελάσεις,  όπου έκαμε τον έλεγχο και την συλλογή των προσκλήσεων. Ενθυμούμεθα δήλωσε ο Διευθυντής εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεώργιος Μανίκας το ότι ο κ. Ακούνα εκτελούσε την ως άνω εργασία ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες, με χιόνι ή με βροχή, και εν συνεχεία κατά τις 4 το απόγευμα αναχωρούσε πριν το τέλος της παρελάσεως δια να μεταβεί στην εργασία του. Ο Γραμματεύς μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος ανέφερε το ότι την 28η Νοεμβρίου 2015 επληροφορήθη το ότι η θυγατέρα του Τζένιφερ Ακούνα επανήλθε στας Ηνωμενας Πολιτείας μετά την ταφή του πατρός της μαζί με τη μητέρα της και διαμένουν στην αυτή οικία στην Αστόρια. Η Τζ'ενιφερ εργάζεται στο New York Hospital in MRI Unit στους 70 δρόμους στο Μανχάταν. Ο Πρόεδρος μας διαβίβασε τηλεφωνικώς τα συλλυπητήρια όλων των μελών του Διοικητικού μας Συμβουλίου , λέγοντας εις αυτή να είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τον φιλέλληνα πατέρα της.

VASILOPITA - PIE Brunch  For Celebration of the New Year 2016  The USHHFSAEC.ORG  And WWCFJSEP.US  Hellenic Heritage Achievement, National & International Public Service Awards. The Anniversary of US Hellenic Hunting, Fishing & Shooting Association for Environmental Conservation.org Sunday, January  17th,  2015 Τime 1:00 pm. Oasis Cafe & Bakery 196-30 Northern Boulevard (corner of 196 Street, next San Nicolas church) Flushing, New York 11358-3037 Phone 1718- 3574843, email: info@oasiscafebakery.com , oasismike1958@hotmail.com MASTER OF CEREMONIES: Gerasimos Amvrosiatos President Of The ARES Junior Division Club President, CMP-DCM - TC  • SPEAKER: Peter Doucas Community Leader ,  President of Pan-Corinthian Federation Worldwide, Inc & our Federation Social Servises  Director. Co-Speaker Mr George Manikas Director, Education and Training Director for our Federation.   INVOCATION-PRΑYER: by Mr Bill Papavgeris Vice-President our Federation & Also by Greek Orthodox Archdiocese of America Represenative, or Clergy Of Any   Religion  USHHFSAEC.ORG – WWCFJSEP.US•  HONOREES: Mrs. Awilda  Field  & Mr. Warren Field, Mrs. Maria Skopelitou-Chalari,  Mrs. Venetia Valsamaki. Mrs Theopisti-Eleni Paschalaki, Mrs Eleni Manners- Papaioanou &  Nicholas Papaioannou, Mr. Stylianos Manis, Mr. Kenneth Silas, Mrs Maria Constantatos-Christoforatos & Mr. Spyridon Christooratos, Mr. Jerzy Obrmski, Mr. Gus Metrakos & Mike Amvrosiatos,Mr. George Lafasakis, Mr. Andreas Fiotodimitrakis, Mr. Malcolm Pack, Mr. Georgios Argyros & Mrs Stella Argyros, Mr Dionysios Pilarinos, Mr. Emanuel Adikimenakis, Mr. Bob Nicholaides Editor in Greek-American Newspapers for support CMP-DCM shooting programs in 2015.  Also HONOREES:  Paul Kotrotsios “Past HANC President” ,  Mr. Bill Papavgeris, Mr. Peter Doukas, Mr. Gerasimos Amvrosiatos, Mr. George Manikas, Mr. Emmanuel & Anthony Jr- Adikimenakis, Mr. Ioannis Bitsis, Mr. Vasilios G. Perselis, Mr. Vasileios Stamoulis, Mr. Fotios Gerasopoulos, Mr. Panos Stavrianidis, Mr. Mr.Christos Vangelatos, Mr. Nicholaos Kostopoulos, to serve as a Public Safety Officers last year on March 29th 2015 in the Greek Independence Day Parade in New York City , & His Parade Activities in Behalf of the HANC Public Safety Committee. And provide Inteligence Information  To All Federal, State, And NYC -PD, &  Authorities ,Under the Manhattan Borrow North Parade Coordinator Lt Kevin O' Kanor.  Why Congress stopped gun control activism at the CDC  History is not always written by the victors. In a Nov. 20 letter to the Labor, Health, Human Services, and Education Appropriations Subcommittee, House Democrats urged repeal of the 1996 ban on funding for gun control advocacy at the federal Centers for Disease Control and Prevention (CDC).  But nowhere does the letter mention the abuse of authority and misuse of tax dollars that prompted Congress to act. Signed by San Francisco Bay area Rep. Jackie Speier (D-Calif.) and several dozen other Democrats, the letter drips faux outrage. Speier claimed in a publicity statement  “it’s time to end this ludicrous ban that prevents our nation’s top minds from figuring out how to shield our communities from gun violence.” This audacious and entirely false assertion ignores the mountains of firearm research  done since the ban. Nearly twenty years later, House Democrats seem confident that memories have faded.  And media reports on the whole affair have strangely avoided any mention of the CDC’s past wrongdoing.  So it’s time once again to set the record straight. I was one of three medical doctors who testified before the House’s Labor, Health, Human Services, and Education Appropriations Subcommittee on March 6, 1996 about the CDC’s misdeeds. (Note: This testimony and related events are described in my three-part documented historical series).  Here is what we showed the committee: Dr. Arthur Kellermann’s1993 New England Journal of Medicine article  that launched his career as a rock star gun control advocate and gave rise to the much-repeated “three times” fallacy. His research was supported by two CDC grants. Kellermann and his colleagues used the case control method, traditionally an epidemiology research tool, to claim that having a gun in the home triples the risk of becoming a homicide victim.  In the article Kellermann admitted that “a majority of the homicides (50.9 percent) occurred in the context of a quarrel or a romantic triangle.” Still another 30 percent “were related to drug dealing” or “occurred during the commission of another felony, such as a robbery, rape, or burglary.” In summary, the CDC funded a flawed study of crime-prone inner city residents who had been murdered in their homes. The authors then tried to equate this wildly unrepresentative group with typical American gun owners. The committee members were not amused. The Winter 1993 CDC official publication,Public Health Policy for Preventing Violence, coauthored by CDC official Dr. Mark Rosenberg.  This taxpayer-funded gun control polemic offered two strategies for preventing firearm injuries—“restrictive licensing (for example, only police, military, guards, and so on)” and “prohibit gun ownership.” The brazen public comments of top CDC officials, made at a time when gun prohibitionists were much more candid about their political goals.“We’re going to systematically build a case that owning firearms causes deaths.  We’re doing the most we can do, given the political realities.” (P.W. O’Carroll, Acting Section Head of Division of Injury Control, CDC, quoted in Marsha F. Goldsmith, “Epidemiologists Aim at New Target: Health Risk of Handgun Proliferation,” Journal of the American Medical Association vol. 261 no. 5, February 3, 1989, pp. 675-76.)  Dr. O’Carroll later said he had been misquoted. But his successor Dr. Mark Rosenberg was quoted in the Washington Post as wanting his agency to create a public perception of firearms as “dirty, deadly—and banned.” (William Raspberry, “Sick People With Guns,” Washington Post, October 19, 1994. CDC Grant #R49/CCR903697-06 to the Trauma Foundation, a San Francisco gun control advocacy group, supporting a newsletter that frankly advocated gun control. The newsletter advised “advocates” to “organize a picket at gun manufacturing sites” and to “work for campaign finance reform to weaken the gun lobby’s political clout.” Not surprisingly, the full committee report for the 1997 appropriations bill contained “a limitation to prohibit the National Center for Injury Prevention and Control at the Centers for Disease Control from engaging in any activities to advocate or promote gun control.” Further, the committee warned CDC officials that it “does not believe that it is the role of the CDC to advocate or promote policies to advance gun control initiatives, or to discourage responsible private gun ownership.” So contrary to Speier’s tale of great minds shackled and research suppressed, Congress in fact simply directed the CDC to stop promoting gun control.  To reasonable minds this is not at all controversial.  Congress should ignore the tricksters and continue holding the CDC to its mission of objective research, not pushing for gun control. Irene Zoupaniotis, the daughter of Mr. and Mrs. Apostolos Zoupaniotis 'Editor & Director of the  Greek News', was married on Saturday, November 21, 2015, to Joshua Ebersole, 'Lawer from Pennsylvania ' In the Greek Orthodox Cathedral of St. Paul in New York. Mrs. Irene  mother is the Press Counselor for the Perma- nent Mission of Cyprus to the UN.  Mrs Irene Zoupaniotis helps our Federation many times in our internet system.   Our Federation next shooting exercises and games with the “hwwcfjse.us” has been scheduled for 2016, for Sundays, March 6, April 24, May 22 , June 26, October 23 , and November 20, 2016 at 12.noon. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island, dedicated to the memory of the US Veterans Abroad. Our federation seeking to promote the public relations among the people of the Greek American community and the American people and philhellenes, has established the US Veterans Award. Also shooting exercises and games with the “hwwcfjse.us” On April 24, 2016 In Memory of (Ulysses S. Grant :was the 18th President of the United States. As Commanding General, Grant worked closely with President Abraham Lincoln to lead the Union Army to victory over the Confederacy in the American Civil War also President of theNational  Rifle Association of America). <Also dedicated to The Memory of the US Veterans Abroad.> For more information or registration call 1917 399 0394, 1347 778 8501 (Bill Papavgeris Vice-president). E-mail ushhfsaec@yahoo.com Victor Acuna (Acunia), 1959 – 2015: A Champion of Hellenism -  Philhellene  New York City NY  Victor Acuna, a leader of the Greek American community and Philhellene , passed away peacefully on November 4 at his home in Colombia.  Acuna Victor serving as sportsman education instructor for the CMP-DCM, training Hispanics  people and Greeks in shooting activities, serve also as security officer for the Greek    Independence Day Parade.   His daughter  Jennifer  Acuna 30 years old  serving also in our Federation in SEP-JUNIORS Education Programs as Instructor  for CMP-DCM.   Our deepest sympathies, thoughts and prayers are with his family.

...................................................................................

Νέα Υόρκη  18 Νοεμβρίου 2015
Ευχόμεθα στους ομογενείς μας , φιλέλληνες και στα μέλη μας με υγεία και χαρά να περάσουν τας εορτάς των Ευχαριστιών 26 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη. Happy Thanksgiving.
Σε έκτακτη διαδικτυακή σύσκεψη της Ομοσπονδίας μας η οποία έγινε με γνώμονα να ενημερώσουμε τους ομογενείς μας, φιλέλληνες και μέλη μας δημοσίως, ώστε  να αφυπνιστούν και να σώσουν τα σπίτια τους, την περιουσία τους, δια οιοδήποτε δάνειο ή έκδοση πιστωτικών καρτών και καρτών συναλλαγών έχουν συνάψει από οιαδήποτε Τράπεζα ανά την υφήλιο, συγκάλεσε ο γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος με εισήγηση του ταμία μας κ. Θεοδώρου Βασιλοπούλου, του αντιπροέδρου μας κ. Βασίλη Παπαυγέρη και του προέδρου μας κ. Στυλιανού Μανή τας βραδυνάς ώρας της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2015. Ομοφώνως απεφασίσθη να ενημερωθεί άμεσα και να δοθούν οδηγίες δημοσίως ώστε να δυνηθούν να σώσουν την περιουσία των στον Ελλαδικό και Κυπριακό χώρο ως και στας ΗΠΑ. Η ανακοίνωσις του γραμματέως μας προς τα μέσα μαζικής ενημερώσεως είναι η εξής:
Στας ΗΠΑ τρία εξαδέφια έχουν στην κατοχή τους τα λογότυπα της Visa, Mastercart, American Express, και ηλεκτρονική συναλλαγών PayPal, και νοικιάζουν τα λογότυπα των σε Τράπεζες και ιδιωτικούς οργανισμούς και λαμβάνουν προμήθεια. Όλες οι Τράπεζες δια τις πιστωτικές κάρτες και για οιοδήποτε δάνειο που συνάπτουν, έχουν ασφαλίσει αυτά συμφώνως τον διεθνή νόμο  σε ασαφαλιστική Εταιρεία δική των, θυγατρική ή σε οιαδήποτε Τράπεζα της χώρας που λειτουργούν. Οι συναλασσόμενοι μπορούν να το πράξουν μόνο δια τα μέλη της οικογενείας των (σύζυγο και τέκνα) και όχι δια γονείς.  Εάν έχετε πληρώσει την πρώτη δόση δανείου, δόση πιστωτικής κάρτας και έχετε  χάσει την εργασία σας από απόλυση ή ασθένεια είστε καλυμένος από το νόμο. Οι δανεισταί μετά από τον πρώτο μήνα, θεωρούν το δάνειο, πιστωτική κάρτα, ως επίδικο λογαριασμό και εισπράτουν το δάνειο από την Ασφαλιστική Εταιρεία.  Οι δανεισταί το αποκρύπτουν από τον  δανειζόμενο, και ξαναεισπράτουν το δάνειο με διακανονισμό, ή το μεταβιβάζουν σε Τράπεζα της αλλοδαπής. Μπορούμε να προστατευτούμε αποστέλλοντας εις αυτήν εξώδικο με δικηγόρο το οποίο να κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή (αμοιβή 51 ευρώ ή λίγα δολάρια στας ΗΠΑ) και ζητούμε από την Τράπεζα να μας απαντήσει με συστημένη επιστολή εντός 30 ημερών αν έχει εισπράξει τα ποσά από την ασφαλιστική εταιρεία, ή τα έχει πουλήσει σε Τράπεζα στην αλλοδαπή. Της δηλώνουμε ότι εάν έχει εισπράξει τα χρήματα από την ασφαλιστική εταιρεία και έχει αρχίσει διακανονισμό μαζί μας παρανόμως, και εν συνεχεία τα έχει πουλήσει στην αλλοδαπή, επιφυλασσόμεθα των δικαιωμάτων μας να την μηνύσουμε στα Πρωτοδικεία   δια ηθική βλάβη με 30 εκατομμύρια ευρώ ή δολάρια. Την προειδοποιούμε ότι εάν δεν μας απαντήσει εντός 30 ημερών αρνητικά ή καταφατικά, θα απευθυνθούμε με απλή συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών που ανήκει η Τράπεζα μας, η οποία πάντα απαντά αμέσως. Σημειωτέον εάν η Τράπεζα εν αλλοδαπή μας παρενοχλεί δια διακανονισμό ή έχει κατασχέσει το σπίτι μας στην Αμερική, Ελλάδα, Κύπρο, το αρμόδιο δικαστήριο επιστρέφει το σπίτι ή την περιουσία μας, και ο αγοραστής κυνηγά την Τράπεζα να πάρει τα λεφτά του πίσω. Δια περισσοτέρας πληροφορίας  και ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Παπαυγέρη στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com.
Επιπλέον ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος ανέφερε στο συμβούλιο τα εξής θέματα: Πρώτον   Ο πρόεδρος του κυνηγοθηραματικού και σκοπευτικού ομίλου της Νέας Υόρκης Ο ΑΡΗΣ κ. Γεώργιος Λαφασάκης , και ο αντιπρόεδρος του συλλόγου κ. Γεώργιος Αργυρός πληροφόρησαν το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας δια την επιτυχία την οποία σημείωσαν αι σκοπευτικαί ασκήσεις και οι αγωνες που προγραμμάτισε η Ομοσπονδία μας δια την εκπαίδευση των κυνηγών και σκοπευτών την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον στο Λόγκ Άηλαντ της Νέας Υόρκης.
Ο εκπαιδευτικός σύμβουλος της υπηρεσίας σκοπευτικής αγωγής των ΗΠΑ  CMP-DCM κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος ανακοινωσε επίσης στο συμβούλιο ότι πληθώρα φιλελλήνων και ομογενών ως και μέλη της Ομοσπονδίας μας έλαβαν μέρος. Συγκεκριμμένως ο Διευθυντής εκπαιδεύσεως κ. Γεώργιος Μανίκας δήλωσε στο συμβούλιο ότι οι επιτετραμμένοι εκπαιδευταί του  CMP-DCM και της Ομοσπονδίας μας κ.κ. Γεώργιος Λαφασάκης, Γεώργιος Αργυρός,   Gus Metrakos, Διονύσιος Πυλαρινός, Γεράσιμος Αμβροσιάτος, Σπυρίδων Χριστοφοράτος, Στυλιανός Μανής, Warren Field, Ανδρέας Φιοτοδημητράκης, Γιάννης Μπίτσης, ως και αι κ. Ελένη Παπαϊωάννου, Πασχαλάκη Θεοπίστη Ελένη, Βενετία Βαλσαμάκη, Awilda Field, εκπαίδευσαν τους κυνηγούς και σκοπευτές δια να έχουν επιτυχίες στας εξορμήσεις των, και προετοίμασαν παραλλήλως αυτούς δια να δύνανται να προστατεύσουν τας ΗΠΑ , την Ελλάδα και Κύπρο , από κάθε εσωτερικό και εξωτερικό επιβουλέα. Επιδόσεις στας ασκήσεις εσημείωσαν η κ. Αριστέα Μουστάκας , η κ. Αλεξία Κιτσλή, η κ. Van Rompaey – Μπίτσης, και ο κ. Κανέρης Ιωάννης ως και η junior Καλυψώ Μπίτσης.  Η σύζυγος του γραμματέως της Ομοσπονδίας μας κ. Μαρία Κωνσταντάτου- Χριστοφοράτου (αδελφή του αειμνήστου επιτίμου προέδρου της Ομοσπονδίας μας Ζήσιμου Κωνσταντάτου) φωτογράφησε με επιμέλεια τας ασκήσεις , δια να τας δημοσιεύσει στα ομογενειακά μέσα μαζικής ενημερώσεως.
Ο ιδιοκτήτης του σκοπευτηρίου του Κάλβερτον με την απρεπή του στάση δυσαρέστησε μέλη της Ομοσπονδίας μας και φιλέλληνες, που ως γνωστόν  την εποχή που οι κυνηγοί και σκοπευταί ρυθμίζουν τα όπλα τους και το σκοπευτήριο έχει πληρότητα, χάνει τον έλεγχο των πράξεων του και δημιουργεί αντιπάθειες. Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Στυλιανός Μανής, ανέφερε ότι   είναι τιμή για την ομοσπονδία μας να προετοιμάζει ομογενείς και φιλέλληνες να προστατεύουν τας ΗΠΑ.
Δεύτερον   Ο Πρόεδρός μας κ. Στυλιανός Μανής και ο κ. Παναγιώτης Δούκας πρόεδρος της παγκόσμιας Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας ανέφεραν στο διοικητικό συμβούλιο τας επισημάνσεις του προέδρου της Δημοκρατικής Αναγεννήσεως και τέως υπουργού κ. Στυλιανού- Αγγέλου  Παπαθεμελή, με ειδικάς επισημάνσεις δια την επικειμένη επίσκεψη στην Άγκυρα του πρωθυπουργού της Ελλάδος κ. Αλέξη Τσίπρα, το οποίο ο κ. Παπαθεμελής το θεωρεί ναρκοθετημένο. Και χαρακτηριστικά λέγει το ότι “ Αυτό το ταξίδι στην Άγκυρα ξεκινά με τους απαισιότερους οιωνούς. Λυτοί και δεμένοι έχουν «πέσει» σαν τα κοράκια να μας κατασπαράξουν.” . Και συνεχίζει ο κ. Παπαθεμελής στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ότι ο Πρωθυπουργός σύρεται στην Τουρκία σε εντελώς ακατάλληλη ώρα με ολοφάνερα ψυχολογική βία προκειμένου να προβεί εκεί σε «βραχεία χειρί» παράδοση των ανταλλαγμάτων που έταξε το Βερολίνο στον «σουλτάνο», αναλώμασι της Ελλάδος. Απιθάνου θράσους και πολιτικής μωρίας οι δηλώσεις Γιουνκέρ «πού ζούμε, θα τσακωνόμαστε τώρα για δέκα χιλιόμετρα θαλάσσιου πλάτους;» λέγοντας το ότι Αντιμετωπίζουμε έναν δόλιο, αρπακτικό, γείτονα που προσβάλλει έργω και σφετερίζεται την εθνική μας κυριαρχία. Κόντρα στο δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο μας εμποδίζει με casus belli (ούτε αυτού η άρση τέθηκε ως όρος του ταξιδιού) να ασκήσουμε τα αδιαπραγμάτευτα δικαιώματά μας σε Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Είναι  δύναμη Εισβολής, Κατοχής και Εποικισμού στην Κύπρο. Λειτουργεί ως σεσημασμένος κακοποιός. Νέο διαπραγματευτικό του όπλο το λεγόμενο «προσφυγικό». Λεγόμενο καθώς, όσο περνάει ο καιρός οι πρόσφυγες είναι σταγόνα στον ωκεανό (5% υπολογίζονται τώρα), οι υπόλοιποι είναι λαθρομετανάστες. Μέρκελ – Βρυξέλλες βρήκαν τη «λύση»:  να στηθούν στην ελληνική Θράκη «Κέντρα φιλοξενίας μεταναστών». Ψευδωνύμως προσωρινά. Είναι διάχυτο στα διπλωματικά σαλόνια των Αθηνών ότι στόχος των ξένων εξουσιαστών είναι η δημιουργία «Ισλαμικής Ουδέτερης Ζώνης» στη Θράκη με αυτονοήτως βαρύτατες συνέπειες για την ελληνικότητά της. Εφ’ ω και το επίμονο αίτημα «να πέσει ο φράχτης του Έβρου». Το διακινούν ποικιλώνυμοι ελληνόφωνοι «πρόθυμοι».Το αποκρούουν, ευτυχώς, ως εθνικό εφιάλτη γνωρίζοντες και υποψιασμένοι. Υπάρχουν μουσουλμανικές αραβικές χώρες που κολυμπούν στα πετροδολλάρια, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Μπαχρέιν, καθώς και η Αίγυπτος. Όμαιμες, ομόθρησκες, ομόγλωσσες με κοινό πολιτισμό και ιστορία. Γιατί οι πλούσιοι αραβομουσουλμάνοι δεν απορροφούν τους λιμοκτονούντες αδελφούς τους και προπαντός δεν τους στηρίζουν να μην ξεσπιτωθούν και να προκόψουν στις ίδιες τις πατρίδες τους; Η απάντηση είναι απλή: οι Άραβες ζουν στη χλιδή τους, τα δυτικά αφεντικά χρειάζονται φτηνό εργατικό δυναμικό, μετακυλίοντας τις χονδρές δαπάνες του σε ενδιάμεσους (π.χ. Ελλάδα). Οι δουλέμποροι στοιβάζουν κτηνωδώς στα αυτοβυθιζόμενα πλεούμενά τους κατακαημένους αφροασιάτες αφού πιούν αίμα και χρήμα τους. Η Άγκυρα, η μόνη δυνάμενη και υποχρεούμενη να κόψει άπαξ δια παντός αυτή τη ροή, προστατεύει τους δουλεμπόρους και καρπώνεται τα προϊόντα του εγκλήματος. Μέρκελ και γραφειοκρατία των Βρυξελλών, αντί να στρώνουν χαλιά υποδοχής στο «σουλτάνο», να τον πειθαναγκάσουν σε συμμόρφωση του διεθνούς νόμου. Πονηρά αλώπηξ ο Σόιμπλε τετραγώνισε προχθές (10.11.15) τον κύκλο στο Ecofin εισηγούμενος: «αν έχετε προβλήματα με την ανάπτυξη, δεχθείτε απλώς περισσότερους πρόσφυγες»!Ο πρωτοσύμβουλός του Χανς Βέρνερ Σιν μάς ενημέρωσε νωρίτερα:Το χρέος μας από 200% οδεύει στα 240%.
Η κρίση στην Ευρωζώνη θα τραβήξει τουλάχιστον άλλα δέκα χρόνια.[Ζήσε μαύρε να φας τριφύλλι και τον Αύγουστο σταφύλι].Το ευρώ δεν μπορεί να λειτουργήσει σε καθεστώς Ε.Ε. ανεξάρτητων κρατών, άρα να μετασχηματιστεί αυτή σε ενιαίο κράτος. Τελικά, κατά τη φωνή του κυρίου του: «η καλύτερη λύση για την Ελλάδα, να βγει από το ευρώ με διπλό νόμισμα», έμμονη ιδέα του προϊσταμένου του. Ο λαός μας είναι (πολυ)παθός από το παταγωδώς αποτυχημένο ευρωπείραμα. Συζητήσιμο κατά πόσον είναι και μαθός. Πριν πάντως από αυτό η βιομηχανική μας παραγωγή συνεισέφερε το 23% στο ΑΕΠ, τώρα μόλις το 8%. Πρίν η γεωργική μας παραγωγή απασχολούσε το 40% του πληθυσμού εισφέροντας το 15% στο ΑΕΠ, σήμερα το 6%. Η ΚΑΠ την κατέστρεψε κυριολεκτικά, ενώ εξαχρείωσε με τις επιδοτήσεις τους αγρότες μας.
Τα ολίγιστα Σκόπια «έφτυσαν» τα ΜΟΕ του κ. Κοτζιά: μετονόμασαν το μουσείο τους σε «Αλέξανδρος ο Μακεδών». Ελλαδική αντίδραση: αναφορά στην Ε.Ε-ΝΑΤΟ. Ώδινεν όρος και έτεκε μυν!Θέλουμε αποτέλεσμα; Κάντε το όπως οι Βούλγαροι: οι σκοπιανοί έστησαν ανδριάντα του Συμεών Ράντεφ που οι Βούλγαροι θεωρούν ήρωά τους. Τούς «έτριξαν τα δόντια» και ο ανδριάντας άρον-άρον αποκαθηλώθηκε. Και ολοκληρώνοντας την ανακοίνωση του ο κ. Παπαθεμελής μας λέγει τόνισε ο γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος “το όταν μου πειράζουν την πατρίδα μου και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα ΄νεργήσω κι ό,τι θέλουν ας μου κάνουν». Τέλος το ΔιοικητικόΣυμβούλιο έλαβε ομόφωνα την απόφαση να συγχαρεί τον τέως υπουργό κ. Παπαθεμελή και να δημοσιεύσει αυτούσια την ανακοίνωση του αυτή στα ΜΜΕ.
Τρίτον Συμπληρωματικά ο πρόεδρος μας κ. Στυλιανός Μανής ανέφερε στο Συμβούλιο το ότι στις 21 Μαίου του 1997 τα Ηνωμένα Έθνη πέρασαν νομοσχέδιο δια την Διεθνή Συμφωνία της σωστής διαχειρίσεως υδατίνων πόρων της Γης , στο επίσημο συνέδριο του ΟΗΕ , πέρασαν δεκαεπ΄τά ολόκληρα έτη ώστε να αρχίσει να υλοποιείται το νομοσχέδιο του ΟΗΕ από τις 17 Αυγούστου του 2014 “ The Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses by UN on May 21 1997”. Συμπληρώνοντας το ότι η 'Αγκυρα , η Κίνα, το Μπουρούντι, και άλλες χώρες δια συμφεροντολογικούς λόγους δεν έχουν υπογράψει μέχρι και της σήμερον την ως άνω απόφαση του ΟΗΕ , ώστε τοιουτοτρόπως να δύναται ο πληθυσμός της Γης της οποίας είμεθα κάτοικοι να ευργετείται με αύθονο ύδωρ.
Τέταρτον  ανεφέρθη στο Συμβούλιο από τον κ. Παναγιώτη Δούκα, επιτετραμμένου της Ομοσπονδίας μας δια θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, το ότι ο νόμιμος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ειρηναίος εισήχθη εκτάκτως σε νοσοκομείο των Ιεροσολύμων ( Hadassah Medical Center ),δια να εγχειρισθεί σε κοίλη . Προς τούτο δε, μετέβη από το Φλασιγκ της Νέας Υόρκης η αδελφή του Μαρία Σκοπελίτου Χάλαρη, δια να του συμπαρασταθεί στη μετεγχειριτική νοσηλεία του. (Ως γνωστόν η κ. Μαρία Χάλαρη είναι μέλος της Ομοσπονδίας μας , και είχε δέκα έτη να δει τον αδελφό της , καθότι ο μοιχεπιβάτης που ασκεί καθήκοντα Πατριάρχου Ιεροσολύμων δεν της επέτρεπε να τον επισκεφθεί   στο κελί του). Είναι περίεργο συπλήρωσε ο Αντιπρόεδρος μας κ. Βασίλειος Παπαυγέρης το ότι η εν λόγω εγχείρισις δια κοίλη σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα παγκοσμίως , παραμένουν οι ασθενείς δύο ως τρεις ημέρες στη μετεγχειριτική νοσηλεία . Και πολύ φοβούμαι συμπλήρωσε το ότι η επί δύο εβδομάδες παραμονή του στο νοσοκομείο σηματοδοτεί καταστάσεις , με απρόβλεπτες συνέπειες. Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Μανής είπε το ότι υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να μην επιτρέψουν στο νόμιμο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Ειρηναίο να επιστρέψει στο κελί του εντός του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων , ή πιθανολογείται να του επιτραπεί να επιστρέψει στο κελί του , και εντός ολίγων εβδομάδων να παρουσιάσει συμπτώματα αθεραπευτου νόσου , ως συνέβη με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κυρού Χριστόδουλο, όπου όταν επέστρεψε από την Φλόριδα των ΗΠΑ όπου νοσηλευόταν στη γενέτειρα , συνέβη το μοιραίο του θανάτου αυτού. Απαύχομαι να μη συμβεί το αυτό στον κ.κ. Ειρηναίο δήλωσε ο πρόεδρός μας στο συμβούλιο , και έδωσε εντολή στον κ. Γεώργιο Μανίκα εντεταλμένο της Επιτροπής Δημοσίας Τάξεως να παρακολουθεί το θέμα, καθότι σε περίπτωση θανάτου του νομίμου Πατριάρχου, εξαφανίζονται όλα τα πειστήρια δια τας παρανομίας εις βάρος του ορθοδόξου Ελληνισμού και της Αγιοταφικής Αδελφότητος που έχει διαπράξει ο μοιχεπιβάτης πατριάρχης Ιεροσολύμων. Πέμπτον  Ο εντεταλμένος της Επιτροπής Δημοσίας Τάξεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεώργιος Μανίκας ανακοίνωσε τηλεφωνικώς στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας  την 16η Νοεμβρίου 2015,  το ότι ο νόμιμος Πατριάρχης Ειρηναίος των Ιεροσολύμων έλαβε εξητήριο από το νοσοκομείο, και το επετράπη  από τους συνεργάτες του μοιχεπιβάτου πατριάρχου , να επανέλθη έγκλειστος στο κελί του στο κτίριο του Πατριαρχείου. Δεν επετράπη όμως εις την αδελφή αυτού Μαρία Σκοπελίτου Χάλαρη να εισέλθη και να τον βοηθήσει στην μετεγχειριτική του  κατάσταση, δια την πλήρη ανάρρωση του. Ιερωμένος που υπηρετεί στην επιτροπή εκκλησιαστικών υποθέσεων της Ομοσπονδίας μας , τηλεφώνησε στην αδελφή του Πατριάρχου , συνιστώντας εις αυτήν να απευθυνθεί στο τοπικό αστυνομικό τμήμα που υπάγεται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων , και να ζητήσει συνοδία αστυνομικών οργάνων να της επιτραπεί να εισέλθη δια ορισμένας ώρας στο κελί του δια να του συμπαρασταθεί , και αργότερα να τηλεφωνήσει στα αστυνομικά όργανα τα οποία να τη συνοδεύσουν να εξέλθει έως το πεζοδρόμιο. Ευελπιστούμε το ότι η αστυνομία των Ισραηλιτικών αρχών θα πράξουν στο ακέραιο το καθήκον των.
 Έκτον  Ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος ενημέρωσε τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων της Ομοσπονδίας μας , μέλη των διοικητικών Συμβουλίων των συλλόγων μας στας ΗΠΑ , τα εντεταλμένα μέλη των επιτροπών στας χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ως και τα στελέχη της wwcfjsep.us ,  το ότι   η καθιερωμένη ετήσια κοπή της ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ δια το 2016  θα γίνει στο ΟΑΣΙΣ καφέ στο Φλασιγκ της Νέας Υόρκης, την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016 στη 1.00 το μεσημέρι. Ο κ. Χριστοφοράτος ενημέρωσε τα μέσα μαζικής ενημερώσεως , το ότι μετά την καπή της βασιλόπιτας θα ακολουθήσει η επίσημη γενική συνέλευσις της Ομοσπονδίας μας η οποία θα είναι δημοσία. Συμπληρώνοντας το ότι κατά τη συνέλευση θα συζητηθούν μεθοδολογίες που θα επιτρέψουν στους ομογενείς μας στας ΗΠΑ , Ελλάδα , Κύπρο, EU, και βόρειο και νότιο Αμερική ως και στας υπολοίπους ηπείρους , να λάβουν μέτρα δια να προστατεύσουν την κινητή και ακίνητο περιουσία των , από το κατεστημένο των διεθνών τοκογλύφων που λιμαίνονται το Ελληνικό Έθνος.  Συμποσιάρχης της κοπής της βασιλόπιτας θα είναι ο κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος , εκπαιδευτικός σύμβουλος της Εθνικής Υπηρεσίας Σκοπευτικής Αγωγής των ΗΠΑ, και οι αδελφοί Αμβροσιάτου στη μνήμη του πατρός των Διονυσίου, προσφέροντας καφέ και αναψυκτικά στους παρευρισκομένους.  Η διεύθυνση του ΟΑΣΙΣ καφέ είναι: 96-30 Northern Boulevard, Flushing, NY 11358-3037 Corner 196 Street, Phone 1-718-3574833. Έβδομο Ο Διευθυντής Εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεώργιος Μανίκας ανακοίνωσε στα ΜΜΕ ότι η  Ομοσπονδία μας διοργανώνει δια τα μέλη μας, φιλέλληνες, Αμερικανούς συμπολίτες μας, ως και επισκέπτες που ευρίσκονται στας ΗΠΑ, ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟ 2016 που θα διαξάγονται  τις Κυριακές 6 Μαρτίου, 24 Απριλίου, 22 Μαϊου, 26 Ιουνίου, 23 Οκτωβρίου και 20 Νοεμβρίου 2016 στις 12:00 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897),    Στους Αγώνες που θα διοργανώσουμε την 24η Απριλίου 2016 στη μνήμη του 18ου Προέδρου των ΗΠΑ Οδυσσέως Γκραντ , θα προσκαλέσουμε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να παραστεί τιμητικώς και να κάμει την έναρξη των αγώνων. Εις τας ως άνω σκοπευτικάς ασκήσεις θα εκπαιδεύουμε εφήβους σε συνεργασία με την θυγατρική μας οργάνωση “wwcfjsep.us” Δια προεγγραφάς δια τους αγώνας και ασκήσεις και ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Παπαυγέρη στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com  .Τηλ 1-917-399-0394, 13477788501

Sending to our members and  philhellenes  double blessings as you celebrate the Festival of Lights and Thanksgiving. The Vasilopita- Pie Brunch For Celebration of the New Year 2016 and the Hellenic Heritage Achievement, National & International Public Service Awards  schedule for Sunday, January  17th,  2015 Τime 1:00 pm, in the Oasis Cafe & Bakery 196-30 Northern Boulevard (corner of 196 Street, next San Nicolas church) Flushing, New York 11358-3037 Phone 1718- 3574843. Also after the New Year Ceremony  Vasilopita- Pie Brunch, follow our Federation Public Annual General Assembly Meeting. Our Federation next shooting exercises and games with the “hwwcfjse.us” has been scheduled for 2016, for Sundays, March 6, April 24, May 22 , June 26, October 23 , and November 20, 2016 at 12.noon. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island, dedicated to the memory of the US Veterans Abroad.  Our federation seeking to promote the public relations among the people of the Greek American community and the American people and philhellenes, has established the US Veterans Award. Also  shooting exercises and games with the “hwwcfjse.us” On April 24, 2016 In Memory of (Ulysses S. Grant :was the 18th President of the United States. As Commanding General, Grant worked closely with President Abraham Lincoln to lead the Union Army to victory over the Confederacy in the American Civil War also President of theNational  Rifle Association of America). <Also dedicated to The Memory of the US Veterans Abroad.> For more information or registration call 1917 399 0394, 1347 778 8501 (Bill Papavgeris Vice-president). E-mail ushhfsaec@yahoo.com                                                                                                                                                                                                           
NRA Fights for Veterans Year-Round  Veterans Day is an important opportunity to formally reflect on the freedoms we cherish and those whose service has made them possible. However, as has often been pointed out, a few moments on designated holidays are not enough to properly recognize the men and women who have served in our armed forces. Showing our appreciation is one of the reasons why NRA is engaged year-round on issues that uniquely effect veterans and our current fighting men and women. In recent years, NRA’s most visible advocacy on behalf of veterans has been the effort to remedy the egregious abuses  by the Department of Veterans Affairs and the Department of Justice that have resulted in over 100,000 veterans being erroneously listed in the National Instant Criminal Background Check System (NICS) as prohibited from possessing firearms. The VA has a method for assigning a “fiduciary” to VA beneficiaries who might, for the sake of convenience or difficulty, need a little help managing their finances. The VA employees making this determination are not required to have evidence that the beneficiary is dangerous to himself or others. Further, once a VA employee determines that a beneficiary should be assigned a fiduciary, the burden falls upon the beneficiary to prove otherwise. Federal law bars firearm possession by those who have been “adjudicated as a mental defective or who has been committed to a mental institution.” The VA insultingly contends that that the assignment of a fiduciary renders a beneficiary “adjudicated as a mental defective.” Having categorized the beneficiary in this manner, the VA forwards the beneficiary’s name to the FBI in order to be included among the convicted felons, drug users, and those dishonorably discharged, in NICS. The VA and the DOJ do not care that there is no formal adjudication in this procedure, or that classifying these individuals as “mental defective” is inaccurate in any legitimate sense of the term. Admitting as much, the VA website makes clear “The determination that you are unable to manage your VA benefits does not affect your non-VA finances, or your right to vote or contract.” Not only does this practice offend the Second Amendment and the Fifth Amendment right to due process, it defies common sense, ignores statute, and is a smack in the face to those who have sacrificed so much for the liberties we all enjoy. This is why NRA has worked  with our friends in Congress to support the Veterans Second Amendment Protection Act, and more recently, the Mental Health and Safe Communities Act. This important legislation would halt VA’s practice of prohibiting beneficiaries merely assigned a fiduciary, and would create a legitimate procedure for those currently burdened by this status to appeal their prohibition. Under this legislation, a veteran would only be adjudicated as prohibited if they are found to be a danger to themselves or others, following a procedure in which the beneficiary has the opportunity to present evidence in their own defense. NRA also recognizes that current and former members of our armed forces have overwhelmingly demonstrated that they have the competency and character sufficient to be trusted to provide for their own self-defense. Therefore, NRA has supported measures to make it easier for current and former military to exercise their Right-to-Carry. In the case of veterans, NRA works to waive the typical training requirements often imposed on those seeking carry permits. As for current military, NRA has fought hazardous gun-free zone policies at military facilities. Most recently, following a heinous attack on two military installations in Chattanooga Tenn., NRA-ILA made clear  that “Congress should pursue a legislative fix to ensure that our service men and women are allowed to defend themselves on U.S. Soil.” Other NRA efforts recognize the often transitory nature of military service, and the burdens this can place on gun ownership. NRA is constantly working to pass legislation that recognizes the unique strains placed on highly-mobile military families, and ensures that their right to purchase, possess, and carry firearms are respected no matter what state they are stationed in, or how temporary their assignment. Moreover, NRA has worked to enact important privacy provisions  prohibiting the Secretary of Defense from collecting information “relating to the otherwise lawful acquisition, possession, ownership, carrying, or other use of a privately owned firearm, privately owned ammunition, or another privately owned weapon by a member of the Armed Forces or civilian employee of the Department of Defense.” The efforts of our veterans and current servicemen and women afford us the opportunity to exercise the freedoms we enjoy. NRA’s continued legislative work to defend the rights of veterans and current service members here at home is the very least we can do to express our gratitude.    CMP-DCM & Our Federation Instructors Gerasimos Amvrosiatos, Peter Doukas, Bill Papavgeris, George Lafasakis, Georgios Argyros, Dionysios Pilarinos, Peter Metrakos, Venetia Manners- Valsamaki, Awilda and Warren Field, Eleni Paschalaki, Nicholas and Eleni Manners-Papaioannou , Ioannis Bitsis, Andreas Fiotodimitrakis, Spyridon And Maria Christoforatos, Stylianos Manis, Salute on Sunday November 8th , 2015, in memory of the Battle of Greece (also known as Operation Marita) is the common name for the Axis invasion of Allied Greece  by Nazi Germany in April 1941. At the time of the Nazi Germany  invasion, Greece was at war with Fascist Italy, following the Italian invasion on 28 October 1940. The Greeks joined the Allies  and defeated the initial Italian attack and the counter-attack of March 1941.ALSO  the shooting exercises “Artemis 2015” to educate US hunters and shooters for safe hunting and to defence Unated States from domestic and foreign enemies, also to assist the Greek and Cyprus Government to defence their land from foreign enemies. Under CMP-DCM Instructros Supevisor Training for Outdoor Pistol:  Mr Ioannis Kaneris, Mrs Van Rompaey, Mrs Alexia Kitsli, Mrs Aristea Moustakas, and Jynior Miss Kalypso Bitsis, Many Thank Our Photo Reporter Mrs Maria Constantatos-Christoforatos .   The American Hellenic Institute (AHI) sent a letter to Secretary of State John Kerry as the secretary prepares for his upcoming visit to Cyprus and Greece in December.In the November 19, 2015 letter, AHI President Nick Larigakis raises several policy issues to Secretary Kerry. On Cyprus, Larigakis congratulates Secretary Kerry’s ongoing interest in the Cyprus settlement talks, but reminds the secretary that Turkey’s actions prevent stability in the region and harms U.S. interests.“However, Turkey’s continuing occupation of Cyprus, its intransigence in solving the Cyprus problem, its refusal to recognize the Republic of Cyprus and its veto to the accession of Cyprus to international organizations prevents this stability and damages U.S. interests,” Larigakis writes.Larigakis also presents AHI’s positon on a settlement to the Cyprus problem and how the United States can play a constructive role by pressuring Turkey to not manipulate the current settlement talks or restrict Turkish Cypriot Leader Mustafa Akinci’s ability to negotiate.On Greece, Larigakis stated AHI’s appreciation for the Obama Administration’s support of NATO ally Greece during its debt and refugee crises.“As Greece continues to follow through with its obligations to its creditors, we hope more tangible actions will be taken by the United States to support one of its most valuable and faithful allies, Greece,” Larigakis writes.“Moreover, Greece has done its utmost to manage an extraordinary refugee crisis with limited and strained resources amid its economic crisis.”Larigakis adds that despite these unprecedented two crises, Greece remains a steadfast contributor to the defense efforts of NATO and to the projection of U.S. strategic interests in the eastern Mediterranean via NSA Souda Bay, Crete.    Click here to read President Larigakis’ letter to Secretary Kerry (629KB PDF)

.........................................

Νέα Υόρκη 2 Νοεμβρίου 2015
ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ '40  ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΥΠΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΗΣ

Από το ΔΝΤ το οποίο με δόλιες μεθόδους προσπαθεί να αφαιρεσει από τους αδελφους Ελλαδίτες και Κυπρίους την κτηματική τους περιουσία, τιμά η Ομοσπονδία μας  με αγώνες και σκοπευτικάς ασκήσεις “ΑΡΤΕΜΙΣ 2015”, αφυπνίζοντας παράλληλα τον Ελληνισμό δια την εκ νέου εισβολή του γερμανικού άξονα σε συνεργασία με το ΔΝΤ, που αποσκοπεί στην αποποίηση των περιουσιών των Ελληνοκυπρίων αδελφών. Προς τούτοις η Ομοσπονδία μας   προετοιμάζει με σκοπευτικούς αγώνες και ασκήσεις τους Έλληνες και φιλέλληνες κυνηγούς σε συνεργασία με το «hwwcfjse.us», να δύνανται να έχουν “καλά κυνηγια” , ως και να δύνανται να προστατεύσουν τας ΗΠΑ και την Ελληνική και Κυπριακή γη, από κάθε επιβολέα.
   
Οι σκοπευτικοί αγώνες θα διεξαχθούν  την Κυριακή 8η Νοεμβρίου 2015 στις 12:00 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). Συντονισταί των αγώνων  είναι οι κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος, Παναγιώτης Δούκας, Γεώργιος Αργυρός, Gus Metrakos, Βασίλειος Παπαυγέρης, Awilda και Warren Field, Ιωάννης Μπίτσης, Ανδρέας Φιοτοδημητράκης, Διονύσιος Πυλαρινός, Γεώργιος και Νικόλαος Μαρούλης, Ελενη Παπαιωαννου, Θεοπίστη Ελένη Πασχαλάκη,  Νικολαος Παπαιωαννου,  Μακης Κωνσταντατος,   και δια περισσοτέρας πληροφορίας μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 19173990394 και 13477788501. Δια προεγγραφάς δια τους αγώνας και ασκήσεις και ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Παπαυγέρη στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com . Συνήλθε εκτάκτως με διαδικτυακή συνδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας το βράδυ του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου 2015, υπό του Γραμματέως της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδωνος Χριστοφοράτου το οποίο ασχολήθηκε με κύριο θέμα την κινητοποίηση του Ελληνισμού στας ΗΠΑ και παγκοσμίως, δια τας αηθείς ενεργείας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) το οποίο  εδρεύει στη Γουάσιγκτον (ως Αμερικανικός οργανισμός) και ο οποίος με την εκπρόσωπό του στην Ελλάδα και Κύπρο κ. Ντέλια Βελκουλέσκου, ανακοίνωσε στις κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου ότι όσοι δεν κάνουν διακανονισμούς  με τις Τράπεζες και δεν πληρώνουν τους φόρους των, τους αφαιρούν το δικαίωμα να έχουν οικία (δηλαδή τους παίρνουν τα σπίτια εν ψυχρώ, και κάνουν τις οικογένειες να είναι άστεγοι “στους πέντε δρόμους”). Το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του κ. Στυλιανού Μανή και προέδρου μας, έλαβε εντολή ομόφωνη από τους συνέδρους να προβεί στας καταλλήλους ενεργείας ώστε να κινητοποιηθεί η ομογένεια, και να γίνουν οι κατάλληλες ανακοινώσεις δια των μέσων μαζικής ενημερώσεως ώστε τοιουτοτρόπως  να αποσταλούν γράμματα από Έλληνες και φιλέλληνες στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, βουλευτάς και γερουσιαστάς ως και νομοθέτας δια να αποτρέψουν το έγκλημα αυτό που διαπράτεται εις βάρος των Ελλήνων. Εδόθη δε,  εκ μέρους των διοικητικών συμβουλίων του ushhfsaec.org και του wwcfjsep.us εντολή εις τον πρόεδρό μας κ. Στυλιανό Μανή να τηλεφωνήσει στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του HANC κ. Βασίλειο Ματαράγκα, και να τον εγκαλέσει να πράξει το καθήκον του δια την κινητοποίηση του Ελληνισμού ως οφείλει. Ο Πρόεδρός μας κ. Μανής τηλεφώνησε και άφησε μήνυμα στον κ. Ματαράγκα λέγοντας του  “αγαπητέ μου κύριε πρόεδρε και φίλε Βασίλη, αυτή την ώρα χρειάζεται ο Ελληνισμός την κινητοποίηση της ομογενείας, και αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχεις ασχοληθεί με το επείγον αυτό θέμα ως έπρεπε, και μας φέρνεις σε δύσκολη θέση να πιστεύσουμε ότι δια πολιτικούς λόγους δεν το πράττεις, που ίσως έχεις δεσμεύσεις. Αγαπητέ Βασίλη ερευνούμε το θέμα και αν αποδειχθεί ότι σε έχουν υποχείριο σκοτεινές δυνάμεις, θα είμεθα υποχρεωμένοι να σε καταγγείλουμε δημοσίως στον απανταχού  Ελληνισμό  με τα μελανώτερα χρώματα.”

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο ασχολήθηκε και με τα εξής θέματα ως ακολούθως:
1ο θέμα, Ο Πρόεδρος της  Παγκόσμιας Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας κ. Παναγιώτης Δούκας, επιτετραμμένος κοινωνικών προγραμμάτων και ψυχικών νόσων της Ομοσπονδίας μας και ο Πρόεδρός μας κ. Στυλιανός Μανής, κατέθεσαν εμπιστευτικώς στο συμβούλιο μας, την έρευνα  την οποία η Επιτροπή Δημοσίας Τάξεως της Ομοσπονδίας μας διεξάγει στας Ηνωμένας Πολιτείας δια τους υφισταμένους οργανισμούς κοινής ωφελείας Ελληνικών και Κυπριακών οργανώσεων οι οποίοι έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους και απομιζούν από αφελείς χρήματα , ακόμη και από την Ελλάδα και Κύπρο και τα οποία το 95% επιστρέφουν στα ταμεία των δια διοικητικά έξοδα. Ο κ. Δούκας ανέφερε τας εμπιστευτικάς καταθέσεις μελών της επιτροπής του, τας οποίας ανέγνωσε στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το ως άνω θέμα.  Επιπλέον δε, στην κατάθεση του ανέφερε οτι σε κοινή σύσκεψη με τα μέλη της Επιτροπής Δημοσίας Τάξεως της Ομοσπονδίας μας, τους είχε ενημερώσει δια τα τεκταινόμενα. Η πρόεδρος της Επιτροπής  γυναικείων  θεμάτων – woman affairs κ. Ε.Παπαϊωάννου κατέθεσε στο διοικητικό μας συμβούλιο εμπιστευτικές πληροφορίες δια τη συνεργασία οργανισμών κοινής οφελείας των ΗΠΑ, αι οποίαι συνεργάζονται με μη κυβερνητικές οργανώσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, (τας οποίας εντέχνως έχουν δημιουργήσει με μυστικότητα εν τη ουσία θυγατερικάς) όπου διοργανώνουν εράνους “δια την ενίσχυση κοινωνικών προγραμμάτωνσε χώρες της EU , και η πλειονότης των συλλεγομένων χρημάτων τα χρήματα επιστρέφουν στας ΗΠΑ,  και ως προκύπτει από τας φορολογικάς των δηλώσεις στο IRS, χρησιμοποιούνται διαδιοικητικά έξοδα. Το διοικητικό συμβούλιο έδωσε εντολή στον κ.Π.Δούκα, κ. Ε.Παπαϊωάννου ως και τον εκπρόσωπο της επιτροπής δημοσίας τάξεως της Ομοσπονδίας μας κ. Χρήστο Βαγγελάτο,  να συνεχίσουν την έρευνα των ατασθαλειών των ως άνω οργανώσεων ,  καταγγέλοντας  εγγράφως στας αρχάς των Ηνωμένων Πολιτειών τας ανόμους πράξεις των ως άνω οργανώσεων αι οποίαι σφετερίζονται τα ευεργετικά μέτρα τα οποία η χώρα αυτή προσφέρει δια της Κοινωνικής Προνοίας στους Αμερικανούς πολίτες αυτής.   
2ο θέμα. Ο Διευθυντής Εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεώργιος Μανίκας  και οι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι της Ομοσπονδίας μας της Εθνικής Υπηρεσίας Σκοπευτικής Αγωγής των ΗΠΑ CMP-DCM κ.κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος και Steven Manners πληροφόρησαν το Διοικητικό μας Συμβούλιο ότι ο τέως Στρατιωτικός μας Σύμβουλος στη Γουάσιγκτον κ. Ηλίας Λεοντάρης Αντιστράτηγος του Ελληνικού Στρατού, εξελέγη ως  Διοικητής Γ’ Σώματος Στρατού/NATO Rapid Deployable Corps-Greece και τοποθετήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ευθύς αμέσως σύσσωμοι οι Σύμβουλοι εξέφρασαν  τον σεβασμό των στο πρόσωπο του Έλληνος στρατιωτικού που τιμά τη γενέτειρα, δίδοντας εντολή στον πρόεδρό μας να του αποστείλει το ακόλουθο μήνυμα, το οποίο σας παραθέτουμε αυτούσιο: “Αγαπητέ μας κύριε Λεοντάρη και φίλε Ηλία, χάρηκα ιδιαιτέρως δια την καταξίωση σου από την πατρίδα Ελλάδα η οποία σου έχει εμπιστευθεί την υπεύθυνη αυτή θέση , ειδικά στους δύσκολους καιρούς που διέρχεται η πατρίδα μας , και γενικότερα τα πρόβλήματα της περιοχής του Αίμου. Ήτο τιμή δι εμέ να σας γνωρίσω όταν υπηρετούσατε ως ΑΚΑΜΟ στην Γουασιγκτόνα στας ΗΠΑ , όπου το Αμερικανικό Δημόσιο εξετίμησε την ευθυκρισία σας και την προσωπικότητα σας και σας έχουν κατατάξει ως αξιόπιστο πρόσωπο όπου δια τους ως άνω λόγους σας έχουν αναθέσει και τας Νατοϊκάς επιχειρήσεις. Χάρηκα ιδιατέρως δια την ωραία και καταξιωμένη τηλεφωνική μας επαφή όπου δια πολλοστας φοράς επικοινωνήσαμε σχολιάζοντας την επικαιρότητα , όπου σας ανέφερα τα μέχρι σήμερον τεκταινόμενα στας ΗΠΑ και στον Ευρωπαϊκό χώρο δια την κατατόπιση σας. Δεν ξεχνώ το ότι βοηθήσατε οικονομικώς τη γενέτειρα σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Σκοπευτικής Αγωγής των ΗΠΑ την οποία υπηρετώ σήμερον ως εκπαιδευτικός αυτής σύμβουλος, και με τας αόκνους ενεργείας σας σε συνεργασία με τον κ. Gary Anderson ο οποίος ήτο και ο δικός μου μέντωρ, καταφέρατε οι Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν πυρομαχικά ως και το περίφημο όπλο Μ1 ενισχύοντας οικονομικώς τη γενέτειρα Ελλάδα. Γνωρίζετε ότι και σήμερον εις τους Αμερικανούς σκοπευτάς δίδουμε την ευκαιρία νααγοράσουν σε συμβατικάς τιμάς τα όπλα τα οποία μας προμηθεύσατε.  Πάντοτε παρακολουθουσα τας κινήσεις σας ως διοικητής της Σχολής Ευελπίδων, την υπηρεσία σας στα άρματα μάχης στην Αλεξανδρούπολη , όπου ο καλός μου φίλος αντιστράτηγος Δημήτριος Κασάπης με είχε κατατοπίσει στην Κομοτηνή δια το ήθος και το υπηρεσιακό σας καθήκον. Σας επισυνάπτω το ένθετο της ανακοινώσεως μας ως Σκοπευτική Ομοσπονδία στα μέσα μαζικής ενημερώσεως των ΗΠΑ δια την ενημέρωση σας. Τους χαιρετισμούς μου στην οικογένεια σας, τους συνεργάτες σας στην στρατιωτική Λέσχη ως και τον υπασπιστή σας   Λοχαγό Δημήτριο Δράκο.
3ο θέμα Ο κ. Πάτροκλος Σταύρου της επιτροπής Κυπριακών υποθέσεων πληροφόρησε το Διοικητικό μας Συμβούλιο ότι το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, σε ημερίδα στις 16 Σεπτεμβρίου 2015, στην Πύλη Αμμοχώστου στη Λευκωσία, μετά από ομόφωνο απόφαση του Συμβουλίου του, τίμησε το Δρα Ελευθέριο Χατζηστερκώτη για την προσφορά του στη μελέτη, διαχείριση και συντήρηση της κυπριακής αλλά και παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Την παρουσία του Δρα Χατζηστερκώτη έκανε ο κ. Σάββας Χατζημηνάς, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου και την τιμητική πλακέτα έδωσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Κώστας Καδής. Στην παρουσίαση του Δρα Χατζηστερκώτης ο κ. Χατζημηνάς είπε: Ο Δρ Ελευθέριος Χατζηστερκώτης κατάγεται από το κατεχόμενο από τα Τουρκικά στρατεύματα Πραστειό Αμμοχώστου. Έχει B.Sc. στη βιολογία διαχείρισης άγριας ζωής, M.Sc. στη μυκητολογία (Acadia University), διδακτορικό στην οικολογία και διαχείριση της άγριας ζωής (McGill University), και B.A. στη φιλοσοφία της βιολογίας και της επιστήμης (Cape Breton University). Από το 1990 υπηρέτησε ως Λειτουργός Θήρας και Πανίδας στο Υπουργείο Εσωτερικών και πρόσφατα είναι Λειτουργός Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εσωτερικών. Διετέλεσε Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Βιοθηραματολόγων και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 διεθνή συνέδρια για την άγρια ζωή, τη βιοποικιλότητα και την οικολογία, συνήθως ως προσκεκλημένος ομιλητής ή μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής οργάνωσης των συνεδρίων. Στην Κύπρο διοργάνωσε τρία παγκόσμια συνέδρια για την βιοθηραματολογία, τη βιοποικιλότητα και την διαχείριση της άγριας, αναδεικνύοντας την Κύπρο ως παγκόσμιο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της βιοθηραματολογίας και της βιοποικιλότητας. Στις 2 Μαρτίου 2014 τιμήθηκε στη Νέα Υόρκη Αμερικής, από το Fishing & Shooting Association for Environment Conservation, με το US Hellenic Heritage Achievement, National & International Public Service Awards 2014. 
4ο θέμα  Ο κ. Γεώργιος Αργυρός Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αρης της Νέας Υόρκης  και ο Πρόεδρος αυτού κ. Γεώργιος Λαφασάκης πληροφόρησαν το Διοικητικό Συμβούλιο ότι στους σκοπευτικούς αγώνες που έγοιναν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015 στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον της Νέας Υόρκης και έλαβαν μέρος πληθώρα ομογενων και φιλελλήνων, τιμήθηκε παραλλήλως και η μνήμη του  Άγιου Μάρκου του Ευγενικού ( 1393- 1445), ο οποίος υπήρξε Μητροπολίτης Εφέσου και μια από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές  και θεολογικές προσωπικότητες της εποχής του. Θεωρείται ο κύριος παράγοντας της αποτυχίας της υποταγής της Ανατολικής Εκκλησίας στον (ήδη καθηρημένο εκ της συνόδου της Βασιλείας όπου συμμετείχαν πάνω από 700 παπικοί επίσκοποι/καρδινάλιοι) Πάπα στη σύνοδο της Φλωρεντίας , όπου ήταν από τους λίγους που αρνήθηκαν να υπογράψουν. Υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος των ανυποτασόμενων στον Πάπα, και δικαιώθηκε από την ιστορία για το "καλύτερα σκλαβωμένα σώματα στους Τούρκους, παρά σκλαβωμένο πνεύμα στον αιρετικό πάπα". Ο κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος μετά το τέλος των αγώνων στο πολεμικό όπλο και στο πιστόλι, έδωσε εντολή  στον εκπαιδευόμενο επιμελητή σκοπευτικής αγωγής του CMP-DCM κ. Gus Metrakos να εκπαιδεύσει όλους τους συμμετέχοντες στας ασκήσεις στο πολεμικό όπλο που χρησιμοποιείται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εις τους αγώνες έλαβε μέρος η θυγατέρα του κ. Ιωάννη Μπίτση Καλυψώ, την οποία εκπαίδευσε ο επιμελητής σκοπευτικής αγωής του  CMP-DCM κ. Ανδρέας Φιοτοδημητράκης. 
5ο θέμα  Το Διοικητικό μας Συμβούλιο μελέτησε επισταμένως το συμπληρωματικό βιογραφικό του κ. Χαράλαμπου Αιγινήτη δια την θητεία του ως επιμελητού κυνηγετικής και σκοπευτικής αγωγής της Ομοσπονδίας μας στην Ελλάδα, ως και το νέο υποβληθέν βιογραφικό  της κ. Δέσποινας Θεοδώρου, η οποία υπηρετεί στη γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου της Δημοκρατικής Αναγεννήσεως κ. Στυλιανού Παπαθεμελή και τέως υπουργού, η οποία υπέβαλε αίτηση δια να λάβει εθελοντική εργασία στο τμήμα γραμματειακής υποστηρίξεως και δημοσίων σχέσεων της Ομοσπονδίας μας στας χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εις τον απανταχού Ελληνισμό, όπου το αίτημα της εγένετο δεκτό από το Διοικητικό μας Συμβούλιο, τα δε αποστελθέντα πιστοποιητικά έγγραφα τα οποία εστάλησαν ταχυδρομικώς εκ μέρους αυτής στην Ομοσπονδία μας στας ΗΠΑ, εστάλησαν στας αρμοδίας αρχάς δια τον έλεγχο της έξωθεν καλής μαρτυρίας της ως άνω. Εις την οποίαν ευχόμεθα υγεία και χαρά εις αυτήν και εις το τέκνο της Μάριο.
6ο  θέμα   Ο Πρόεδρός μας κ. Στυλιανός Μανής ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 του απεστάλη μέσω του facebook μήνυμα από τον τέως υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος ιατρό κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα υπεύθυνο δια θέματα αποδήμου Ελληνισμού επί κυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά ο οποίος στο σημείωμα του μας πληροφορεί ότι παρακολουθεί τας αόκνους ενεργείας της Ομοσπονδίας μας δια την ομογένεια και τον Ελληνισμό γενικότερα και αισθάνεται υπερήφανος δια την πολιτική που έχει χαράξει η Ομοσπονδία μας. Ο πρόεδρός μας του τηλεφώνησε στο πολιτικο του γραφείο στας Αθήνας ευθύς αμέσως όταν έλαβε το μήνυμα και τον συνεχάρη διότι εις τας τελευταίας εκλογάς επανεξελέγη ως βουλευτής στην περιοχή Τρικάλων και Καρδίτσης. Ο ιατρός και τέως υφυπουργός κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας πληροφόρησε τον πρόεδρό μας δια να μεταφέρει στο Διοικητικό μας Συμβούλιο ότι “αυτό το μήνα θα κλείσω στους δύο νομούς 8 ιατρεία καθοτι το ΕΟΠΥ και το υπουργείο υγείας δεν πληρώνουν τους ιατρούς και τα φάρμακα οπότε αδυνατώ να τα συντηρήσω”. Ο πρόεδρός μας του είπε να κάνει κουράγιο και ότι θα υπάρξουν σύντομα καλύτερες ημέρες δια τον Ελληνισμό. Του απεκάλυψε επίσης ότι η αδελφή του εγκλείστου Πατριάρχου Ειρηναίου των Ιεροσολύμων κ. Μαρία Χάλαρη Σκοπελίτου η οποία διαμένει στο Bayside της Νέας Υόρκης και είναι μέλος της Ομοσπονδίας μας δια θέματα εκπαιδεύσεως Ελληνίδων δια την ασφαλή χρησιμοποιηση των όπλων, μας πληροφόρησε ότι ο αδελφός της, νόμιμος Πατριάρχης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ο οποίος είναι έγκλειστος εις αυτόν και διαβιεί με συνθήκες απάνθρωπες εκ μέρους του μοιχεπιβάτου μαϊμού Πατριάρχου Θεόφιλου, υπέβαλε μήνυση μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου αυτού,  εις δημοσιογράφο ο οποίος δημοσιογραφεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο,δια διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ο κ. Μανής και ο κ. Τσιάρας συνεζήτησαν το θέμα του εγκλείστου Πατριάρχου Ειρηναίου, ο οποίος έπεσε θύμα πλεκτάνης από σκιώδεις δυνάμεις αι οποίαι ωφελήθησαν και οφελούνται από την αγοραπωλησία  γης η οποία αποτελεί περιουσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, και την οποία ηγόρασαν εργαζόμενοι σε γεωργικάς εργασίας οι Έλληνες Αγιοταφίται Μοναχοί στους παλαιοτέρους αιώνας.
7ο θέμα Η κ. Βενετία Manners Βαλσαμάκη, διοικητική γραμματεύς των οργανώσεων μας ανέφερε στο Διοικητικό μας Συμβούλιο ότι οι εργαζόμενοι Έλληνες στον Ελαδικό χώρο οι οποίοι επέλεξαν να τοποθετησουν τα χρήματα των σε αυτασφάλιση, ουχί σε ασφαλιστικές εταιρίες αλλά στο δημόσιο, στο ΙΚΑ και στο ΤΕΒΕ, δια να βοηθήσουν και το Ελληνικό δημόσιο να έχει ρευστό χρήμα δια τας ανάγκας αυτού, με το υπογραφέν καινούργιο μνημόνιο το οποίο επικύρωσε η Ελληνική Βουλή την παρελθούσα εβδομάδα αυτοδικαίως χάνονται και αφήνουν τους Έλληνες οι οποίοι ενεπιστευθησαν το Ελληνικό δημόσιο “στα κρύα του λουτρού”, και χάνουν όλα τα χρήματα τα οποία είχαν τοποθετήσει δια την αυτασφάλεια των. Η κ. Βαλσαμάκη δήλωσε στο Διοικητικό μας Συμβούλιο ότι εζητήθη από το υπουργείο Εθνικής Αμύνης της Ελλάδος εκ μέρους των συμαχικών δυνάμεων η χρησιμοποίησις του αεροδρομίου αστο Καστέλι της Κρήτης, ως αεροδρόμιο ειδικού σκοπου. Το οποίο εκ μέρους των Ελληνικών αρχών του εδόθη η άδεια να το χρησιμοποιήσουν. Ευελπιστούμε, τόνισε η κ. Βαλσαμάκη, το ως άνω αεροδρόμιο να μην χρησιμοποιηθεί εναντίον χωρών της ανατολικής Ευρώπης, όπου εάν γίνει χρησιμοποίησις αυτού εναντίον των, θα υπάρξουν αντίποινα εκ μέρους αυτών στη γενέτειρα. Επιπλέον κατέθεσε στο Συμβούλιο ότι εκλήθησαν από διπλωματικό αξιωματούχο του ΝΑΤΟ στας Αθήνας στελέχη του υπουργείου εθνικής αμύνης της Ελλάδος, τους οποίους συνεβούλευσε ότι σε περίπτωση παραβιάσεως του Ελληνικού εναερίου χώρου από αεροπλάνα χώρας που συνορεύει ανατολικά στην περιοχή του Αιγαιου με τη χώρα μας, να τα εμβολίσουν και να δηλώσουν ότι όλα αυτά εγένοντο από λάθος. Ο Θεός ξέρει τι μέλει γενέσθαι, κατέθεσε.
8ο θέμα  Ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος επανέλαβε την έκκλιση για οικονομική βοήθεια του Σωματείου   Αδούλωτη Κερύνεια , το οποίο σε τηκεφωνική επαφή με στελέχη του Διοικητικού μας Συμβουλίου μας ζήτησαν να ενισχύσουμε οικονομικώς το σωματείο των το οποίο θα πρέπει να συντηρηθεί οικονομικά από εμάς δια να συνεχίσει τον αγώνα του δια την απελευθέρωση της Κηρύνειας της Κύπρου και την επιστροφή των αγνοουμένων που σαπίζουν στις φυλακές της Ανατολίας. Η επιστολή αναφέρει ότι περνούμε μια πολύ σοβαρή περίοδο στο Κυπριακό η οποία χρειάζεται πολλαπλασιασμό των ενεργειών μας για να αντιμετωπισθεί η σοβαρή απειλή ολοκλήρωσης των στόχων της εισβολής και κατοχής, την οποία βιώνουμε απο το 1974. Η Αδούλωτη Κερύνεια έχει και το πρόγραμμα , το έμψυχο υλικό και το απαιτούμενο σθένος να κλιμακώσει την αντικατοχική πάλη.  Για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα επιτυχώς  χρειαζόμαστε οικονομική ενίσχυση.
Γιαυτό, με πλήρη συνείδηση της σημερινής οικονομικής κατάστασης, εγκαινιάζουμε σήμερα μια δίμηνη εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης  του Σωματείου και απευθυνόμαστε στα πατριωτικά αισθήματα του καθενός να  βοηθήσει  με μια οποιαδήποτε συνεισφορά, όσο μικρή και να είναι.  Φασούλι, φασούλι να αντιμετωπίσουμε  την κατοχή.  Όπου θα χρειάζεται αιτιολόγηση της εισφοράς μπορεί να αναφερθεί ένας απο τους  ακόλουθους  τομείς δραστηριοτήτων του Σωματείου: Διαφώτιση στο εσωτερικό και το εξωτερικό Αντικατοχική Δραστηριότητα  Πολιτιστική και καλλιτεχνική δραστηριότητα
Για το συγκεκριμμένα έργο : Εξοπλισμός του Σωματείου με μόνιμη εγκατάσταση Ηχητικών και συστήματος προβολής , όπως:  μικροφωνικής, μεγαφώνων και των συναφών εξαρτήσεων, οθόνης και προτζιεκτορ . Προϋπολογισθέν ποσό  και για τα δύο έργα €8000.  Αυτά είναι απαραίτητα για τις Ημερίδες, διαλέξεις και ενημερώσεις που γίνονται στην αίθουσα του Σωματείου μας και για τα οποία τώρα ενοικιάζουμε εξοπλισμό.
Εισφορές μπορούν να γίνονται: είτε αποστέλλοντας επιταγή στο Σωματείο , είτε με απευθείας κατάθεση  στον τραπεζικό λογαριασμό: Adouloti kerynia (Αδούλωτη Κερύνεια),  αρ.0177 011501003303.  Για εισφορές απο το Εξωτερικό, πέραν του αρ. του λογαριασμού το IBAN  του Σωματείου είναι: CY09002001150000000100330300
Για να πάρετε απόδειξη παρακαλείσθε να επανέλθετε στο e-mail απο το οποίο λάβατε την επιστολή τούτη αναφέροντας το ποσό της εισφοράς και τη διεύθυνση στην οποία να σταλεί η απόδειξη. Για το Σωματείο  Ιωάννης  Σιεκέρσαββας  Γραμματέας  ”

New York November 2, 2015
Our Federation next shooting exercises and games with the “hwwcfjse.us” has been scheduled  for Sunday November  8th  , 2015, at 12.00 noon  in memory of the Battle of Greece (also known as Operation Marita) is the common name for the Axis invasion of Allied Greece  by Nazi Germany in April 1941. At the time of the Nazi Germany  invasion, Greece was at war with Fascist Italy, following the Italian invasion on 28 October 1940. The Greeks joined the Allies  and defeated the initial Italian attack and the counter-attack of March 1941. When Operation Marita began on 6 April, the bulk of the Greek Army was on the Greek border with Albania,  then a protectorate of Fascist Italy, from which the Italian troops were trying to enter Greece. German troops invaded through Bulgaria,  creating a second front. Greece had already received a small though inadequate reinforcement from Brithsh Empire  forces, in anticipation of the German attack but no more help was sent after the invasion began. The Greek army found itself outnumbered in its effort to defend against both Italian and German troops. As a result, the Bulgarian defensive line did not receive adequate troop reinforcements and was quickly overrun by the Germans, who then outflanked the Greek forces in the Albanian borders, forcing their surrender. ALSO  the shooting exercises “Artemis 2015” to educate US hunters and shooters for safe hunting and to defence Unated States from domestic and foreign enemies, also to assist the Greek and Cyprus Government to defence their land from foreign enemies. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island.  You should bring along in the Calverton Shooting Range, protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card. Transportation directions to Calverton Shooting Range: Long Island Expressway # 485. At exit 71 make right turn, outgoing. This is the local road # 94, which is called Nugent Drive. ¾ miles on the right side of the street sign is the Calverton Shooting Range. Pay to the Range Owner for admission fee $15, (usually sits inside his car) park the car and contact Mr. Manis (mobile 917-399-0394 and 13477788501) close to the tower management. Games director : Mr. Gerasimos Amvrosiatos, Mr. Peter Doukas, Mr Bill Papavgeris, Mr. Georgios Argyros, Mr. Gus Metrakos, Mrs. Venetia Manners – Valsamaki, Mrs and Mr. Awilda and Warren Field, Mrs Eleni Manners-Papaioannou, Mrs Eleni Paschalaki, Mr Makis Konstantatos,  Mr Nikolaos and George Maroulis, Mr Nikolaos Papaioannou, Mr. Spyridon Christoforatos, Mr. Ioannis Bitsis, Mr. Dyonisios Pylarinos, Andreas Fiotodimitrakis, Mr. Stylianos Manis,  . For more information or  registration call 1917 399 0394, 1347 778 8501 (Bill Papavgeris Vice-president). E-mail ushhfsaec@yahoo.com
Clinton, O’Malley Say Americans Are Their Enemies In the days since last week’s debate between candidates for the Democratic Party’s presidential nomination, some commentators have suggested that Americans have seen enough, that no additional Democrat debates are necessary. In one respect, those commentators are right. In just a few seconds during the debate, the two candidates who harbor the most extreme views on guns showed why they shouldn’t be entrusted with our country’s highest elected office.bIt happened when the candidates were asked, “which enemy are you most proud of?” Of the five candidates onstage, the only supporter of the right to arms, former U.S. senator and Secretary of the Navy Jim Webb—who had already answered a question about gun control by saying that people have the right to defend themselves—said that the enemy he was most proud to have had was the one who wounded him with a grenade during the Vietnam War. Webb didn’t elaborate, but he was referring to an occasion on which, as a Marine Corps 1st Lieutenant, he led an attack against a communist bunker system, an action for which he was awarded the Navy Cross “for extraordinary heroism.” However, the other four candidates—gun control supporters one and all—reflexively associated the word “enemy” not with America’s overseas adversaries, but with other Americans. Sen. Bernie Sanders (Vt.) and former Rhode Island governor Lincoln Chafee tempered their answers, at least, Sanders saying only that “Wall Street and the pharmaceutical industry . . . do not like me,” Chafee saying that the “the coal lobby” is a group he’s “at odds with.”  By stark contrast, however, Hillary Clinton and former Maryland governor Martin O’Malley, far and away the most extreme gun control supporters running for president, showed no such restraint. O’Malley said his enemy is the five million member “National Rifle Association.” Clinton went further, naming not only “the NRA,” but also the health insurance companies, the drug companies, Republicans, and only one group of people who are not Americans, “the Iranians.” How things have changed. In 2004, during the keynote speech at the Democratic Party National Convention, then-Illinois state senator Barack Obama said, albeit with questionable sincerity, “We are one people, all of us pledging allegiance to the Stars and Stripes, all of us defending the United States of America.” In 2007, presidential candidate Obama claimed that he wanted to unify the country and break it out of what he called “ideological gridlock.” Today, tempted with the opportunity to indulge herself in the deadly sin of hate before a national TV audience, the leading candidate for the same party’s presidential nomination did so without hesitation or remorse. She gleefully said that she considers tens of millions of Americans to be the “enemy.” She equated the NRA, American business interests, and Republicans with those whose signature chant is “Death to America.” And the party faithful in the debate hall cheered her with the same enthusiasm Obama’s “one America” speech received 11 years ago. It was an ugly moment, but it shouldn’t define the character of our political disputes going forward. In deciding to whom to entrust the presidency of the United States between now and Election Day 2016, all Americans, regardless of viewpoint, should hold candidates to a standard higher than what Hillary Clinton appears capable of delivering.
'Demographic Death' Of NRA Just Another Big Media Myth  Gun ownership is greatest among rural whites, a group whose voting power is diminishing. The conclusion, according to  Adam Winkler in the Washington Post, is that the NRA will inevitably decline in power. The theory isn't new. Tom Smith, director of the General Social Survey, told me in 1997 that the large drop in gun ownership shown by his poll would "make it easier for politicians to do the right thing on guns." According to Smith's survey, the percentage of homes with a gun has fallen fairly continuously since the 1970s — fromapproxomately 50% to 32% earlier this year.
On the other hand, surveys by Gallup and ABCNews/Washington Post show that gun ownership rates have been flat since the 1970s. The number is uncertain for a number of reasons, including people's willingness to tell the truth to pollsters about whether they own guns. The "hard" data that we do know is that concealed handgun permits and gun sales have soared. Concealed handgun permits tripled from 2007 to 2015. The National Instant Criminal Background Check System shows that the number of gun purchases doubled from 2006 to 2014. But while significant demographic changes have been occurring for decades, there hasn't been any steady increase in support for gun control. Indeed, the opposite is actually true.
According to Gallup, 78% of voters supported stricter gun control in 1990. By last fall, that number had fallen to 47%. Look at PEW polls and you'll see that support for stricter gun control has fallen dramatically since the late 1990s. CNN's polls show a similar pattern since 1993. Most people now believe the "More Guns, Less Crime" hypothesis.Gallup recently asked Americans if they thought that residents are safer with a gun in the home. People answered yes by a margin of 63%-to-30%. In 2000, Americans answered no by a margin of 51%-to-35%.
People are more frequently buying guns for personal protection, especially in urban areas. Last December, the Pew Reserch  Center survey found that 57% of Americans believe gun ownership "protects people from becoming victims of crime." That was up from 48% two years earlier. Support for gun ownership grew especially among blacks, rising by 25 percentage points in just two years. It's not just the polls. Between 2007 and 2014, the percentage of concealed handgun permits held by blacks and other minorities increased more than twice as fast as it did for whites.
CMP-DCM & Our Federation Instructors Gerasimos Amvrosiatos, Peter Doukas, Georgios Argyros, Peter Metrakos, Venetia Manners- Valsamaki, Vasilios Papavgeris, Awilda and Warren Field, Eleni Paschalaki, Eleni Manners-Papaioannou ,Nikolaos Papaioannou, Ioannis Bitsis, Andreas Fiotodimitrakis,  Spyridon Christoforatos, Stylianos Manis, Salute on Sunday October 18th , 2015, in memory of  Mark of Ephesus (born Manuel Eugenikos) was a hesychast theologian of the late Palaiologan period who became famous for his rejection of the Council of Ferrara-Florence  (1438-1439) Games and Shooting  Exersices  at the Calverton Shooting Range.
............................................................................................................

Νέα Υόρκη  14  Σεπτεμβρίου 2015                                              
Η Ομοσπονδία μας σε συνεργασία με το “hwwcfjse.us”, τιμά με σκοπευτικές ασκήσεις και αγώνες, τη μνήμη του Άγιου Μάρκου του Ευγενικού ( 1393- 1445), ο οποίος υπήρξε Μητροπολίτης Εφέσου και μια από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές  και θεολογικές προσωπικότητες της εποχής του. Θεωρείται ο κύριος παράγοντας της αποτυχίας της υποταγής της Ανατολικής Εκκλησίας στον (ήδη καθηρημένο εκ της συνόδου της Βασιλείας όπου συμμετείχαν πάνω από 700 παπικοί επίσκοποι/καρδινάλιοι) Πάπα στη σύνοδο της Φλωρεντίας , όπου ήταν από τους λίγους που αρνήθηκαν να υπογράψουν. Υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος των ανυποτασόμενων στον Πάπα, και δικαιώθηκε από την ιστορία για το "καλύτερα σκλαβωμένα σώματα στους Τούρκους, παρά σκλαβωμένο πνεύμα στον αιρετικό πάπα". Για το λόγο αυτό εκδιώχτηκε από την αυτοκρατορική αυλή, που επεδίωκε μια συμβιβαστική λύση του ζητήματος για την αντιμετώπιση του οθωμανικού κινδύνου. Μετά τον θάνατο του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και την αναρρίχηση στο Πατριαρχικό θρόνο του Αγίου Πατριάρχη Γεννάδιου Σχολάριου  ο οποίος υπήρξε μαθητής του, ανακηρύχθηκε σε Άγιο.
Οι σκοπευτικοί αγώνες θα διεξαχθούν  την Κυριακή 18η Οκτωβρίου 2015 στις 12:00 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). Συντονισταί των αγώνων  είναι οι κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος, Γεώργιος Αργυρός ,Διονύσιος Πυλαρινός, Γεώργιος Μαρούλης Ελενη Παπαιωαννου, Μαρια Βασιλοπουλος, Raquel Look,  Μανόλης Αδικημενάκης, Νικολαος Παπαιωαννου, Τομ Τσουπρος, Μακης Κωνσταντατος, Νικος Μαρουλης, και Γεώργιος Λαφασάκης και δια περισσοτέρας πληροφορίας μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 19173990394 και 13477788501. Δια προεγγραφάς δια τους αγώνας και ασκήσεις και ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Παπαυγέρη στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com .

Με επιτυχία έγιναν οι σκοπευτικές ασκήσεις και αγώνες στη μνήμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου εμπνευστή του Τετράδραχμου, “σκληρού νομίσματος” της εποχής, το οποίο είχε την αξία του σημερινού δολαρίου ή του ευρώ , στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον της Νέας Υόρκης την Κυριακή  30 Αυγούστου 2015 , όπου ομογενείς και αμερικανοί συμπολίται μας έλαβαν μέρος. Εκ μέρους των αμερικανών συμπολιτών μας τιμητικάς βολάς στη μνήμη των ηρώων έκαμε η  Raquel Look. Εκ μέρους των ομογενών μας αι τιμητικαί βολαί έγιναν από τον κ. Γεράσιμο Αμβροσιάτο πρόεδρο του συλλόγου εφήβων Αρης της Νέας Υόρκης, τον κ. Σπυρίδωνα Χριστοφοράτο, τον κ. Νικόλαο Μαρούλη, την κ. Ελένη Πασχαλάκη, την κ. Ελένη Μάνη Μαπαϊωάννου, τον κ. Διονύσιο Πυλαρινό, τον κ. Γεώργιο Αργυρό, τον κ. Φώτη Ευαγγέλου, τον κ. Στυλιανό Μανή και τον κ. Γεώργιο Μαρούλη με τη συμμετοχή ομογενών και εκπαιδευτών της Ομοσπονδίας μας ως και φιλελλήνων.
Οι επόμενες σκοπευτικές ασκήσεις θα γίνουν τας Κυριακάς 18 Οκτωβρίου 2015 και 8 Νοεμβρίου 2015, δια το έτος 2015.  στις 12:00 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897).  

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015 ετελέσθη 40ημερο μνημόσυνο στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη δια την εκλιπούσα θυγατέρα του κ. Στυλιανού Παπαθεμελή Λένας Παπαθεμελή η οποία  το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου , προσπαθώντας να διορθώσει τον ιστο της σημαίας εις τα γραφεία επί της οδού Ερμού στη Θεσσαλονίκη γλύστρησε πέφτοντας από τον 7ο όροφο και έχασε τη ζωή της. Υπήρξε σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας βοηθώντας τον πατέρα της στο Ίδρυμα Μελετών.  Πλήθος κόσμου παρευρέθη στο μνημόσυνο συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας μας αι κυρίαι Κουμερκερίδου Γιώτα και Σοφία Τσιγγελίδου και οι κ.κ. Στέργιου και Κωνσταντίνου Πασχαλάκη. Η εκλιπούσα στήριζε τον πατέρα της στο έργο του και στα πολιτικά θέματα και ήτο λάτρης της κλασσικής μουσικής , και είχε  την αειμνηστο Μαρία Κάλλας ως ίνδαλμά της.
Στη γενέτειρα Ελλάδα η υπάρχουσα πολιτική κατάσταση είναι έκρυθμος και η χώρα βυθίζεται στο χάος, παρόλα ταύτα υπάρχουν ικανοί Έλληνες που θέλουν η γενέτειρα πατρίδα μας Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της με αξιοπρέπεια και να ανακάμψει. Δια τους ως άνω λόγους ο σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας δια πολιτικάς υποθέσεις κ. Στυλιανός Παπαθεμελής τέως υπουργός Βορείου Ελλάδος, Παιδείας, Δημοσίας Τάξεως και Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αναγεννήσεως, (www.papathemelis.gr, www.danagennisi.gr ) απέστειλε προς το Διοικητικό μας Συμβούλιο τας σκέψεις αυτού. Όπου καταδεικνύεται ότι υπάρχουν τρόποι ώστε οι πολιτικές ηγεσίες όλων των κομμάτων να πράξουν το καθήκον των δια τη σωτηρία της γενέτειρας. Σας παραθέτουμε την επιστολή του κ. Παπαθεμελή την οποία σας ζητούμε να την μεταδώσετε τηλεφωνικώς ή γραπτώς σε όλους τους φίλους και συγγενείς ανά την υφήλιο:
''ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στις επικείμενες εκλογές καλούμε τον Λαό να τιμήσει κόμματα και πολιτικούς που πιστεύουν στην απόλυτη αναγκαιότητα της εθνικής συνεννόησης με άμεσες προτεραιότητες την αποκοματικοποίηση του κράτους (όνειδος οι προηγηθείσες διακομματικές κατανομές 3-2-1!), την αναθεμελίωση της δημόσιας διοίκησης, την αναστήλωση της Παιδείας και την επαναφορά της στην κοίτη των μεγάλων ελληνικών αξιών της ζωής. Η κρίση που βιώνουμε είναι ολόπλευρη. Οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική, πνευματική, τελικά εθνική κρίση. Η σοβαρότητά της απαιτεί Κυβέρνηση Εθνικής σωτηρίας. Δηλαδή κυβέρνηση των αρίστων με συνείδηση διακονίας. Ο μείζων Ελληνισμός ασφαλώς και διαθέτει ουκ ολίγους σοφούς, τιμίους και ικανούς. Οι πολιτικές ηγεσίες ανεξαρτήτως του εκλογικού αποτελέσματος οφείλουν να συνειδητοποιήσουν την επιτακτική προτεραιότητα να ανακαλύψουν ανάμεσα στους εγγύς και τους μακράν των κομμάτων τους, τους αρίστους, κοινοβουλευτικούς και εξωκοινοβουλευτικούς. «Αι ημέραι πονηραί εισί» και οφείλουμε να τις αντιμετωπίσουμε «εξαγοραζόμενοι τον καιρόν» (Απ. Παύλος). Η χώρα έχει ανοιχτό και διαρκές πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Το κεφάλαιο αυτό λείπει προκλητικά από την προεκλογική ατζέντα όλων των κομμάτων. Οι πάντες το αντιπαρέρχονται ωσάν να μην υπάρχει.Στο μεταξύ:α) Κλιμακώνονται οι καθημερινές έργω προσβολές της εθνικής μας κυριαρχίας από την Τουρκία. β) Αποθρασύνεται η Αλβανία η οποία κατεδαφίζει ιερούς ναούς μας και αξιώνει επανακαθορισμό θαλασσίων συνόρων. γ) Τα ασήμαντα Σκόπια εξακολουθούν να σφετερίζονται το όνομά μας και μας χλευάζουν για την ανικανότητά μας να επιβάλουμε την παύση της προσβολής. δ) Ανεχόμαστε η Θράκη μας να γίνει ξέφραγο αμπέλι του Προξενείου και των πρακτόρων της. Άγκυρας. Τέλος ε) Ερημοδικούμε προκλητικά έναντι των σοβαροτάτων εξελίξεων στη Μεγαλόνησο. Στην Κύπρο ξένες δυνάμεις και εγχώριοι ανανιστές απεργάζονται από κοινού «λύση» που, αν κατορθώσουν να την περάσουν , θα σημάνει τον εξανδραποδισμό του Ελληνισμού. Η επίσημη Ελλάς μέχρι στιγμής είναι δραματικά απούσα. Το βάρος ανήκει στην επόμενη μέρα, όπου οι ηγεσίες έχουν χρέος να παραμερίσουν ό,τι μας χωρίζει και να δυναμώσουν ό,τι μας ενώνει. Έτσι θα πετύχουν να ανοιχτούν σε ό,τι καλύτερο, να αφήσουν πίσω το καχεκτικό και αναποτελεσματικό κράτος και να ανοικοδομήσουν στη θέση του τίμιο και ισχυρό. Ωστόσο στις 20/9 τον πρώτο και τελευταίον λόγο έχουν οι πολίτες. Αυτήν την ημέρα, κατ’ εξοχήν αυτήν δεν πρέπει να ξεχνούν τον σοφό λόγο του Αντισθένη ότι τα κράτη αφανίζονται όταν οι πολίτες δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τους φαύλους από τους τίμιους «Τας πόλεις απόλλυσθαι όταν μη δύνωνται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνειν».Καλή Φώτιση!''  Καλή φωτιση εύχεται και η Ομοσπονδία μας επίσης.
   
Όπως ανακοίνωσε ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος στους εκπροσώπους τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συνεδρίασε εκτάκτως διαδικτυακώς την 29η Αυγούστου 2015, και ησχολήθη με τα θέματα 1) τη διατήρηση της Ευρύθμου Λειτουργίας του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου ΕΕΣ (HANC) στας ΗΠΑ και απεφάσισε ομοφώνως τη μη συμμετοχή εις τον ως άνω οργανισμό , έως επέλθει εις αυτόν η νομιμότης που διέπει τας υποχρεώσεις του ως άνω οργανισμού ΕΕΣ (HANC). Απεφάσισε δε δημοσίως να αποστείλει ηλεκτρονικώς και επιστολή δια των Αμερικανικών ταχυδρομείων εις το άτυπο διοικητικό συμβούλιο και τον πρόεδρο αυτού κ. Παύλο Κοτρότσιο, την οποίαν παραθέτουμε αυτούσια 2) με την έκκλιση για οικονομική βοήθεια του Σωματείου   Αδούλωτη Κερύνεια , το οποίο σε επιστολή του προς το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας μας που απεστάλη ηλεκτρονικώς την 18η Αυγούστου 2015 υπό του προέδρου αυτής Κλεάνθους Σολέα , ζητά από τα μέλη της ομοσπονδίας μας, φιλέλληνες και Αμερικανούς συμπολίτες μας την βοήθειά μας δια να συνεχίσει τον αγώνα του δια την απελευθέρωση της Κηρύνειας της Κύπρου και την επιστροφή των αγνοουμένων που σαπίζουν στις φυλακές της Ανατολίας. Ομοφώνως δε το διοικητικό μας συμβούλιο έλαβε την απόφαση να στηρίξει τον εν λόγω έρανο , παραθέτοντας την επιστολή αυτών.

(Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ    ΑΚ225/2015     18.8.2015
Συναγωνιστές ,Συναγωνίστριες, Φίλες και Φίλοι
Περνούμε μια πολύ σοβαρή περίοδο στο Κυπριακό η οποία χρειάζεται πολλαπλασιασμό των ενεργειών μας για να αντιμετωπισθεί η σοβαρή απειλή ολοκλήρωσης των στόχων της εισβολής και κατοχής, την οποία βιώνουμε απο το 1974. Η Αδούλωτη Κερύνεια έχει και το πρόγραμμα , το έμψυχο υλικό και το απαιτούμενο σθένος να κλιμακώσει την αντικατοχική πάλη.  Για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα επιτυχώς  χρειαζόμαστε οικονομική ενίσχυση.
Γιαυτό, με πλήρη συνείδηση της σημερινής οικονομικής κατάστασης, εγκαινιάζουμε σήμερα μια δίμηνη εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης  του Σωματείου και απευθυνόμαστε στα πατριωτικά αισθήματα του καθενός να  βοηθήσει  με μια οποιαδήποτε συνεισφορά, όσο μικρή και να είναι.  Φασούλι, φασούλι να αντιμετωπίσουμε  την κατοχή.  Όπου θα χρειάζεται αιτιολόγηση της εισφοράς μπορεί να αναφερθεί ένας απο τους  ακόλουθους  τομείς δραστηριοτήτων του Σωματείου: Διαφώτιση στο εσωτερικό και το εξωτερικό Αντικατοχική Δραστηριότητα  Πολιτιστική και καλλιτεχνική δραστηριότητα
Για το συγκεκριμμένα έργο : Εξοπλισμός του Σωματείου με μόνιμη εγκατάσταση Ηχητικών και συστήματος προβολής , όπως:  μικροφωνικής, μεγαφώνων και των συναφών εξαρτήσεων, οθόνης και προτζιεκτορ . Προϋπολογισθέν ποσό  και για τα δύο έργα €8000.  Αυτά είναι απαραίτητα για τις Ημερίδες, διαλέξεις και ενημερώσεις που γίνονται στην αίθουσα του Σωματείου μας και για τα οποία τώρα ενοικιάζουμε εξοπλισμό.
Εισφορές μπορούν να γίνονται: είτε αποστέλλοντας επιταγή στο Σωματείο , είτε με απευθείας κατάθεση  στον τραπεζικό λογαριασμό: Adouloti kerynia (Αδούλωτη Κερύνεια),  αρ.0177 011501003303.  Για εισφορές απο το Εξωτερικό, πέραν του αρ. του λογαριασμού το IBAN  του Σωματείου είναι: CY09002001150000000100330300
Για να πάρετε απόδειξη παρακαλείσθε να επανέλθετε στο e-mail απο το οποίο λάβατε την επιστολή τούτη αναφέροντας το ποσό της εισφοράς και τη διεύθυνση στην οποία να σταλεί η απόδειξη. Για το Σωματείο  Ιωάννης  Σιεκέρσαββας  Γραμματέας”

Όπως ανακοίνωσε στο Συμβούλιο μας ο Διευθυντής εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεώργιος Μανίκας και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Στυλιανός Μανής είναι αναγκαίο η Ομοσπονδία μας και οι κατά τόπους οργανισμοί και σύλλογοι αυτής παντοιοτρόπως να βοηθήσουν  την   Ιερά Μητρόπολη Κεντρώας Αφρικής στο Κογκό την οποία ποιμένει ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικηφόρος, κατά κόσμον Κωνσταντίνου, τηλ. (243) 815458122 και (243) 905319778 κιν. Ελλάδος 6936777273 , email: nikiforosarxaggelos@gmail.com , skype nikoforosarxaggeloi . Τὸ 2007 ἵδρυσε Πανεπιστήμιο, τὸ ὁποῖο ἀναγνωρίσθηκε ἀπὸ τὸ κράτος ὡς ἰσότιμο μὲ τὰ κρατικὰ πανεπιστήμια τοῦ Κογκό. Σὲ αὐτὸ διδάσκουν καθηγητὲς πανεπιστημίου τοῦ Κογκό, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ πανεπιστήμια  Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης, Σίνδεϋ, Βρυξελῶν, Στρασβούργου καὶ Βελλᾶς Ἰωάννινων. Λειτουργοῦν δύο Σχολές, ἡ Θεολογικὴ καὶ ἡ Πληροφορική, ἐνῶ τὸ Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο ἔχει ἄδεια λειτουργίας καὶ ἄλλων τριῶν Σχολῶν, Ἰατρικῆς, Κτηνιατρικῆς καὶ Γεωπονικῆς. Όπως εξήγησε στο συμβούλιο ο κ. Γεώργιος Μανίκας,  ο εν λόγω Ιεράρχης κ.κ. Νικηφόρος μετέβη στη Χειμάρα της Αλβανίας και σε συνεργασία με τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο Γερουλάνο βοήθησε να κτισθεί Γυμνάσιο όπου τα βορειοηπειροτόπουλα ως και ορθόδοξοι Αλβανοί φοιτούν εις αυτό. Ο Πρόεδρός μας κ. Μανής κατέθεσε ότι ο εν λόγω Ιεράρχης διετέλεσε στο Άγιο Όρος Διευθυντής της Αθωνιάδος Σχολής , όπου οι αποφοιτούντες από αυτήν Ιερείς ποιμαίνουν την Ελληνική επικράτεια. Έχει αναλάβει δε κοινωνικό έργο να σιτίζει τη φτώχια και κάθε βράδυ μέσα στη Μητρόπολη περίπου 650 άτομα συντρώγουν μαζί του δωρεάν. Ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος ξατλεθεσε το ότι η Ιερά Μητρόπολις Κεντρώας Αφρικής αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα δια την συνέχιση των ανοικτών πανεπιστημίων μέσω του διαδικτύου όπου σε όλη την Αφρική φοιτηταί παρακολουθούν διαδικτυακώς μαθήματα συμπεριλαμβανομένων και των αρχαίων Ελληνικών, αλλά και αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία αι τουρκικαί αεροπορικαί γραμμαι αφού εξωστράκισαν τας γαλλικάς και βελγικάς αεροπορικάς εταιρείας των οποίων τα εισιτήρια μετ' ειστροφής εκυμαίνοντο από 600-650 ευρώ, σήμερον αι τουρκικαί αεροπορικαί γραμμαί τα διπλασίασαν στην τιμή των 1300 – 1400 ευρώ. Με τη σημερινή ποικονομική κατάσταση δια όλους του εθελοντάς αποτελεί πρόβλημα να καταβάλουν το ως άνω αεροπορικό εισιτήριο, ενώ παραλλήλως όταν το εισιτήριο σε εξαιρετικές περιπτώσεις από εθελοντάς καθηγητάς που διδάσκουν στα ανοικτά πανεπιστήμια αδυνατούν να το καταβάλουν επιβαρύνεται η Μητρόπολις Κεντρώας Αφρικής. Ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Βασίλειος Παπαυγέρης κατέθεσε το ότι συνεστήθη από την Ομοσπονδία μας στο Σεμασμιώτατο να συνεργασθεί με τον εντεταλμένο διευθυντή του πρακτορείου Fairways Tours κ. Στέφανο Δημητρίου εις τας Αθήνας οδός Μακεδονίας 6 5233 Χαλάνδρι Ελλάς τηλ. 210 325 0067  κιν 6944757300 email: stef.dimitriou@yahoo.gr , ο οποίος θα βοηθήσει τον Μητροπολίτη κ.κ. Νικηφόρο ως και τους εθελοντάς εις την Ιεραποστολήν με συγκαταβατικάς τιμάς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Συνιστούσαμε στο παρελθόν και προτρέπουμε και σήμερα στους απανταχού ομογενείς μέλη της Ομοσπονδίας μας και φιλέλληνες να χρησιμοποιούν τον κ. Δημητρίου ο οποίος αισθάνεται Έλληνας μετά της οικογενείας του αραβικής καταγωγής, γεννημένος στο Κάϊρό, ο οποίος ομιλεί πολλαπλάς γλώσσας, και τυγχάνει σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας δια θέματα Αραβικών υποθέσεων. Ο Πρόεδρος του συλλόγου εφηβων “ΑΡΗΣ” της Νέας Υόρκης κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος εδήλωσε ότι συνέστησε εκ μέρους της Ομοσπονδίας στον Σεβασμιώτατο να συνταχθει επιστολή αφού συνενοηθούμε με την γραμματεία της  Pfizer Medical Systems Inc 235 E 42nd St, New York, NY 10017,  τηλ.(212) 733-2323 , ζητώντας από αυτον συγκεκριμμένα φάρμακα δια τα χιλιάδες παιδιά που αντιμετωπίζουν ασθένειες της περιοχής , ζητώντας από τον πρόεδρο της εταιρείας και τους συνεργάτες αυτού να κάμουν φιλανθρωπία και να αποστείλουν τα φάρμακα στην Ιερά Μητρόπολη Κεντρώας Αφρικής.
Ο Πρόεδρος μας κ. Στυλιανός Μανής ανέφερε  στο σεβασμιώτατο ότι το κατάστημα κωμωτηρίου και κουρείου όπου είναι διευθυντής και ιδιοκτήτης ο κ. Γεώργιος Μανίκας, είναι το μόνο κατάστημα στον ουρανοξύστη του κ.  Pfizer, και όλοι οι διοικητικοί λειτουργοί αυτού εξυπηρετούνται από τας προσφερομένας υπηρεσίας της επιχειρήσεώς του. Ανέφερε δε στο Σεβασμιώτατο ότι θα συστήσει στον κ. Γεώργιο Μανίκα να αρχίσει να κάμνει  συζητήσεις προφορικώς με τους πελάτες του που εργάζονται στην επιχείρηση του κ. Pfizer, ώστε τοιουτοτρόπως όταν υπάρξει εκ μέρους του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ο κατάλογος των φαρμάκων να τους παρακαλέσουμε να μας βοηθήσουν, καθότι πολλά στελέχη από αυτούς διαθέτουν τα ίδια φάρμακα με άλλη ονομασία ως μεταλλαγμένα σε φθηνοτέρα τιμή ενώ στην πραγματικότητα είναι ακριβώς τα ίδια φάρμακα. Προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Στυλιανό Μανή απέστειλε κείμενο που εκπέμπει  SOS δια τον ραδιοφωνικό σταθμό της Μητροπόλεως στην Κινσάσα το οποίο δια καταστεί η λειτουργία του δυνατή μηνιαίως χρειάζεται πετρέλαιό αξίας 2570 δολαρίων. Ο οποίος πιστεύει ότι θα βρεθούν ομογενείς που θα βοηθήσουν το έργο της Ιεραποστολής από τας Ηνωμενας Πολιτείας, δια να συνεχίσει την λειτουργία του. Συνιστούμε ενθέρμως στους ομογενείς μας να ανταποκκριθούν στην έκκληση μας.
Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου ΑΡΗΣ της Νέας Υόρκης κ. Γεώργιος Αργυρός και ο ταμίας της Ομοσπονδίας κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος συνεχάρησαν εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Γεώργιο Μανίκα δια την θυγατέρα του κ. Βασιλειάννα Μανικα η οποία ανέλαβε Πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος σε Ελληνορθόδοξη Κοινότητα στο Βροοκβιλλ του Λογκ Άηλαντ της Νέας Υόρκης.

Ο κ. Άγγελος Δημητριάδης (σύμβουλος της Ομοσπονδιας μας δια θέματα υποστηρίξεως επιχειρήσεων), διπλωματούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης προσφερει προς τα μέλη της Ομοσπονδίας μας, φιλέλληνες και Αμερικανούς συμπολίτες μας τας ακολούθους υπηρεσίας τας οποίας θερμώς συνιστούμε όπως επωφεληθείτε. Ο κ. Δημητριάδης έχει ειδίκευση σε μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε επιχειρήσεις, κατοικίες ως και βιομηχανίες. Επιπλέον δε, κάμνει μελέτες συστημάτων πυροπροστασίας και χορηγήσεις πιστοποιητικών πυροπροστασίας όπως ορίζει ο Ελληνικός νόμος. Δύναται να σας φανεί χρήσιμος δια την δική σας εξυπηρέτηση, συγγενών και φίλων σας οι οποίοι θα οφεληθούν με την άρτια εργασία που επιμελείται, αλλά και οικονομικώς καθότι προσφέρει συγκαταβατικάς τιμάς. Το κινητό τηλέφωνο του κ. Άγγελου Δημητριάδη είναι 011-30-6976126555 και η ηλεκτρονική του διεύθυνσις είναι dimiang@gmail.com , διεύθυνση Χερονίας 5 Θεσσαλονίκη 54655
Πληροφορούμε τα μέλη της Ομοσπονδίας μας ανά την υφήλιο ότι ο ειδικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας δια θέματα Κυνηγετικού Όπλου, με ειδίκευση στην εκπαίδευση εφήβων  κ. Χαράλαμπος Αιγινίτης εις τας Αθήνας,  Ανοίξεως 11 Κηφισσια 14564 Ελλάς, τηλ. 001-30-2108074513, κιν.001-30-6932079139, ηλεκτρονική διεύθυνση infi@greekshooting.gr , προσφέρεται να προετοιμάσει εφήβους και τους κηδεμόνας αυτών, οι οποίοι ευρίσκονται στην Ελλάδα και θέλουν να ασχοληθούν με το σκιτ και το τραπ , ως και τη χρήση όλων των τύπων των πυροβόλων όπλων. Οι ομογενείς μας ως και φίλοι αυτών που βρίσκονται στη γενέτειρα δύνανται να επικοινωνήσουν μαζί του  τηλεφωνικώς στα ως άνω τηλέφωνα και να συνενοηθούν. Μπορούν επίσης να του υποβάλουν ερωτήσεις που άπτονται στας σχετικάς αδείας που χρειάζονται οι ομογενείς μας δια να διατηρούν πυροβόλα όπλα στη γενέτειρα, ως και προς το ίδιον συμφέρον , πως δύνανται να αγοράσουν το ίδιο τύπο πυροβόλου όπλου στην πατρίδα από τον αντιπρόσωπο της εταιρείας σε φθηνοτέρα τιμή από όσο πωλείται το αυτό όπλο στας Ηνωμένας Πολιτείας (διότι υπάρχει πριμοδότησις του Αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου δια τας εξαγωγάς αμερικανικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση). Ο κ. Χαράλαμπος Αιγινίτης, ο οποίος έχει ιδρύσει την Ελληνική Σχολή Κυνηγετικού Όπλου, διατηρεί δική του ιστοσελίδα www.greekshooting.gr .

.....................................

New York September  14, 2015  
Our Federation next shooting exercises and games with the “hwwcfjse.us” has been scheduled  for Sunday October 18th  , 2015, in memory of Mark of Ephesus (born Manuel Eugenikos) was a hesychast theologian of the late Palaiologan period who became famous for his rejection of the Council of Ferrara-Florence  (1438-1439). As a monk in Constantinople, Mark was a prolific hymnographer[1] and a devoted Palamite. As a theologian and a scholar, he was instrumental in the preparations for the Council of Ferrara-Florence, and as Metropolitan of Ephesus and delegate for the Patriarch of Alexandria, he was one of the most important voices at the synod. After renouncing the Council as a lost cause, Mark became the leader of the Orthodox opposition to the Union of Florence, thus sealing his reputation as a defender of Orthodoxy and pillar of the Church. Mark was the only Eastern bishop who refused to sign the agreement with the Roman Catholic Church on a compromise formula, "ex filio," for the Filioque clause disagreement, during the Council of Ferrara. He held that Rome continued in both heresy and schism. He also rejected the doctrine of    Purqatory, in that he objected to the existence of a purgatorial fire that "purified" the souls of the faithful. The doctrine of "purgatorial fire" was typical of medieval Roman Catholic theology. In the end, Mark won this aspect of the discussions in the purgatorial debates, since the final formula of union omitted any affirmation of "fire" in reference to the lot of souls after their death and before the beatific vision.
Also shooting games and exercises for 2015 are,  October 18th  , and November 8th , 2015 at 12.noon. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island.  You should bring along in the Calverton Shooting Range, protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card. Transportation directions to Calverton Shooting Range: Long Island Expressway # 485. At exit 71 make right turn, outgoing. This is the local road # 94, which is called Nugent Drive. ¾ miles on the right side of the street sign is the Calverton Shooting Range. Pay to the Range Owner for admission fee $15, (usually sits inside his car) park the car and contact Mr. Manis (mobile 917-399-0394 and 13477788501) close to the tower management. Games director : Mr. Gerasimos Amvrosiatos, Mr. Peter Doukas, Mrs. Venetia Manners – Valsamaki, Mrs Awilda Field, Mrs Eleni Manners-Papaioannou, Mis Maria Vasilopoulos,Mr. Georgios Argyros, Mr Makis Konstantatos, Mr Tom Tsoupros, Mr Nikolaos Maroulis, Mr Nikolaos Papaioannou,Mr. Emmanuel Adikimenakis (past ARES Club President ), George Lafasakis (former ARISTOTEL NJ & ARES Club President). For more information or  registration call 1917 399 0394, 1347 778 8501 (Bill Papavgeris Vice-president). E-mail ushhfsaec@yahoo.com
Virginia Senator Kaine Introduces Bill to Turn Innocent Mistakes into Felonies FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2015 Tim Kaine (D-Va.) introduced what he is calling the “Responsible Transfer of Firearms Act.”  As The Hill amusingly noted ,“It is the latest gun bill introduced by Democrats that is unlikely to pass through a Republican-controlled Congress.”  And with good reason.  Sen. Kaine’s current anti-gun effort is incomprehensible and unconstitutional.  And that, unfortunately, is not a laughing matter.Current law prohibits transferring a firearm to a person “knowing or having reasonable cause to believe” that the person falls into one of the federally prohibited categories.  Appropriately, the prosecution has to prove the transferor knew or had reason to know of the recipient’s prohibited status.  The law, of course, does not presume that everyone who seeks to acquire a firearm has a criminal record or intends to use the firearm for a criminal purpose, nor does it require those who transfer firearms to make this presumption. Under Sen. Kaine’s bill, however, a person would be held strictly liable for transferring a firearm to a prohibited person, unless he or she could somehow demonstrate having “taken reasonable steps to determine that the recipient [was] not legally barred from possessing firearms or ammunition ….”  Just what those steps are, however, is not specified in the bill.  Thus, a person would be risking a federal felony with every firearm transfer, unless he or she adhered to an unwritten code of conduct that could shift with every circumstance.Sen. Kaine is presumably aware that all dealers are already federally required to run background checks for retail sales.  Nevertheless, according to The Hill, “Kaine blamed loose gun laws for allowing firearms dealers to sell guns to people who are prohibited from owning them.” Apparently, then, Kaine contemplates some further duty to which gun dealers would be held accountable, even for customers who pass the mandatory background checks.  But what is it?  Is he suggesting, for example, that dealers profile their customers on the basis of race, age, sex, religion, appearance, or some other characteristic?  Would the sales of certain types of firearms require more due diligence than others? Similarly, the bill does not explicitly make background checks mandatory for all private sales, but conversely, even obtaining a background check before such a transfer might not be enough, at least in some cases.  Gaps in the background check system itself could be the bases for criminal liability under the bill, should the transferor rely on a faulty “proceed,” rather than on some unknown cue an antigun official later determined should have been discernible. Ultimately, the bill seems designed to do nothing so much as to scare people from transferring firearms to anybody with whom they are not very closely associated.  Hidden facts about long-term neighbors – a long ago commitment for an eating disorder, for example – could spell the difference between an innocent act and a federal felony.  Importantly, the penalty would attach, whether or not the recipient of the firearm ever did anything harmful or illegal with it.Of course, nothing in the bill would discourage criminals from transferring firearms to each other, as they routinely do already in complete defiance of existing law.  Indeed,we recently reported on a study  out of Chicago that found persons in jail who had illegally possessed a firearm most often said they obtained it from trusted family members or associates.  They weren’t willing to risk law enforcement stings by obtaining guns from people they didn’t know.  Nothing about Sen. Kaine’s bill would change any of that.As The Hill notes, the bill is likely to go nowhere in the current Congress.  Even if it did, it would fail the constitutional requirement that the law adequately apprise the public of what sort of actions are prohibited. Yet Sen. Kaine’s effort well illustrates the increasingly radicalized gun control lobby, to which “niceties” like constitutionality and fundamental fairness are irrelevant.  Sen. Kaine simply wants to identify himself as being in league with the president and high dollar political donors on gun control.  On that point, at least, we’re happy to help him spread the message.
Cleanthis Soleas  President of Kerynia Refugees Association “Adouloti Kerinia” sent a letter to our Federation Secretary Spyridon Christoforatos, for our Federation members and American sportsmen for  Financial Suport in Our Quest for Justice :“Dear friends, Our little island has been invaded in 1974 and we have become the victims of a brutal ethnic cleansing and ever since we are refugees.We struggle for 41 years to have our Human Rights restored with no success.Our struggle is weakening under the present economic recession and we must make every effort to maintain it.That is why we reach out to you for help.  We need your contribution to cover the minimum budgeted costs for continuing and boosting the anti occupation struggle in the following fields:Enlightening Governments, Parliamentarians and the UN Member countries about our ordeal, our problem.Maintaining Cultural programs which feed the links of the new generations with their roots in the ancestral land. To cover functional costs of our Association. Equipment and other facilities necessary for implementing our program.Contributions of any amount no matter how small, can be deposited in our Non-Governmental Association’s account which is as follows: Adouloti kerynia , Account No.        0177011501003303 IBAN  CY09002001150000000100330300 In order to get a receipt please specify when depositing that it is a contribution for Adouloti Kerinia  and  send to the Association’s e-mail   adouloti.kerinia@cytanet.com.cy your address.We are in need of your help. Thank you. Sincerely For the Association Ioannis Shekersavvas Secretary”
 CMP-DCM & Our Federation Instructors  Gerasimos Amvrosiatos, Spyridon Christoforatos, Nicholaos Maroulis, Dionysios Pylarinos, George Argyros, Fotis Evangelou, Steven Manners,  George Maroulis, also Miss Raquel Look, Mrs Eleni Paschalaki, Mrs Eleni Manners-Papaioannou Salute on Sunday August 30th , 2015, in memory of  Alexander the Great (the Father of Coin Design -in Busnes (today $  Dollars or EURO) Games and Shooting  Exersices  at the Calverton Shooting Range. 
Two Former AHI Foundation Study Abroad Students’ Works Published  WASHINGTON, DC — Two former AHI Foundation Study Abroad participants had their recent works about Cyprus published recently. Leah Barkoukis, a features editor for Townhall.com who participated on the 2010 American Hellenic Institute Foundation (AHIF) Foreign Policy Program, authored a piece titled “Europe's Last Divided Capital Remembers Anniversary of Turkish Invasion,” which was published in Townhall.com, July 20, 2015, the 41st anniversary of Turkey’s invasion of the Republic of Cyprus. Barkoukis received a Master of Arts in Conflict Resolution from Georgetown University and a Bachelor of Arts in Government and Classical Studies from the College of William and Mary. Alexcia Chambers, a 2013 participant of the AHIF Foreign Policy Program, had her e-book titled, “Cyprus: Perfectly Blue Waters Hiding Politically Explosive Gas,” published in April 2015.  The e-book is available on all mobile platforms: iStore, Google Play, and Amazon (through the Diplomatic Courier app). Alexcia is currently interning at the U.S. Embassy in Nicosia. “We are pleased that Leah and Alexcia were able to author critical works about Cyprus based to a certain extent upon their experiences from our study abroad program,” said AHI President Nick Larigakis.  “We look forward to providing many more students with the same opportunity to learn more about the history, politics, and economics of the eastern Mediterranean region.” The American Hellenic Institute is an independent non-profit Greek American public policy center that works to strengthen relations between the United States and Greece and Cyprus, and within the Greek American community.
    The Officers and Directors of the ushhfsaec.org & hwwcfjse.us , Affiliated Clubs and Members, are pleased to welcome you to Regular Monthly Meeting of our Federation & Board Members of our  Clubs and Organizations  being held Tuesday September 15 ,  2015  at 8-11PM at our Federation Headquarters 4523 Broadway Avenue Suite 5B in Manhattan NYC, corner of 193 Street , {Take Subway A. to 190 Street Station}. Tel: 212-942-9167 & 3477788501,  Mob 9173990394 & 631-824-3644.
Reminder sent our federation membership dues
The Holy Archdiocese of Central Africa is a diocese under the jurisdiction  of the Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and All Africa. Its territory includes the  parishes and missions located in the Democratic Republic of the Congo (the DRC) and the Congolese Republic (Congo-Brazzaville).The Archdiocese of Central Africa was established in 1958 by the Patriarchate of Alexandria with Archbishop  Kyprianos as the first ruling hierarch. He was succeeded by Bp. Nicodemus. In 1977, Bp. Timothy (Kontomeros) became the ruling bishop  of the missionary activities of the diocese until his repose in 2003. In 2003, Archimandrite Ignatios (Madenlidis),  who had been a missionary in Kananga for twenty years, was consecrated as the Archbishop of Central Africa. After his resignation in 2010, Archimandrite Nikiforos  was consecrated on October 24,  2010 and enthroned in the Cathedral Church of St. Nicholas in Kinshasa on December 19, 2010.
His Eminence the Archbishop of Central Africa Nikiforos  (aka George Constantine) was born in Thessaloniki in the year 1949. After graduating from the Practical School of Thessaloniki He attended the Church Tutorial Thessaloniki (1967-1969). In 1975 he graduated from the Theological Faculty of the Aristotle University of Thessaloniki, and in 1999 received a doctorate from the Theology Department of the same school. In 1971 he became a monk at the Monastery of The Holy Trinity near the city of Chania in Crete, Greece. On August 22 of the same year was ordained deacon. In 1977 he went to Mount Athos, and became a professor at the Athoniada Ecclesiastical Academy and then assistant schoolmaster; in 1988, by proposal by the Holy Community of Mount Athos was appointed schoolmaster by the Ecumenical Patriarchate. In 1978 he was ordained priest by the Bishop of Rodostolou Chrysostomosl
In 1997 he resigned from being the schoolmaster of Athoniada and at the invitation of the Archbishop of Albania Anastasios, undertook the organization of the First Ecclesiastical Lyceum in Gjirokastra. From 2006 involved in the administration of the Orthodox University Congo "St. Athanasius Athonite, where he teaches. He wrote many scientific studies and participated in several conferences in Greece and abroad. On October 7, 2010, upon the recommendation of the Pope and Patriarch of Alexandria and All Africa Theodoros II, was elected by the Holy Synod, Metropolitan of Central Africa.

............................................................................

Νέα Υόρκη 29 Αυγούστου  2015
Προς τον Εντεταλμένο Πρόεδρο του ''Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου'' (HANC) κ. Παύλο Κοτρότσιο και τα μέλη του ατύπου διοικητικού συμβουλίου αυτού.
ΘΕΜΑ:  Η Διατήρησις της Ευρύθμου Λειτουργίας του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου (HANC) εις τας ΗΠΑ.
Η Ομοσπονδία μας, σε έκτακτη αυτής διαδικτυακή συνεδρίαση την πρωία της 29ης Αυγούστου  2015 συνεζήτησε το θέμα της αναγκαίας διατηρήσεως του θεσμού του  Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου ΕΕΣ (HANC) στας ΗΠΑ και διεπίστωσε ότι υπάρχει κατ΄εξακολούθηση και εσκεμμένως παραβίασις των κανονισμών και υποχρεώσεων που διέπουν το  HANC ενώπιον των Ομοσπονδιακών και Πολιτειακών Αρχών των ΗΠΑ.
Λαμβανομένου υπόψιν τας κρισίμους ώρας τας οποίας περνάει η γενέτειρα Ελλάς και η Κυπριακή Δημοκρατία, όπου ο ρόλος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου ΕΕΣ (HANC) θα έπρεπε να είναι συντονιστικός ώστε τοιουτοτρόπως η οργανωμένη ομογένεια να ήτο παρούσα, έχουμε ενδείξεις και αποδείξεις (τας οποίας ημπορούμε να προσκομίσουμε ενώπιον των Αμερικανικών Δικαστικών Αρχών), ότι εσκεμμένως το άτυπο Διοικητικό Συμβούλιο του  HANC, πιεζόμενο από σκοτεινές δυνάμεις αποποιείται τας ευθύνας αυτού.
ΛΑΒΟΝ ΥΠΟΨΙΝ
1) τας από 12 Ιουνίου 2015  και την  από 23 Ιουνίου 2015 επιστολάς μας προς το άτυπο Διοικητικό σας Συμβούλιο τας οποίας δημοσίως δια ανακοινώσεών μας προς τον απανταχού Ελληνισμο διαδικτυακώς ενημερώσαμε,
2) την μη ακύρωση του προσδιορισμού της παρατύπου εκ μέρους υμών καταστρατηγήσεως της αποφάσεως της ατύπου  συνεδριάσεως του  HANC στο Κρητικό Σπίτι στην Αστόρια της Νέας Υόρκης  την 9η Μαϊου 2015,
3) την από  25 Αυγούστου 2015 επιστολή σας προς την κ. Μαρία Πουλλά, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, την οποία πληροφορείτε ότι τα υπό της ειρημένης προτεινόμενα ξενοδοχεία δεν προσφέρονται δια την εξυπηρέτηση της συνελεύσεως και διεξαγωγής εκλογών του HANC, δημοσίως και εσκεμμένως δεν δώσατε ως οφείλατε την επιστολή αυτής προς το άτυπο συμβούλιο σας , στα μέλη- ομπρέλα του HANC.
ΕΠΕΙΔΗ σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας εκφράσατε την απόφαση ο προσδιορισμός της ημερομηνίας στην Γουάσιγκτον να εγένετο την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 , ώστε τοιουτοτρόπως αι Ελληνικαί και Κυπριακαί διπλωματικαί αρχαί ως και εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας των ΗΠΑ , να τους εδίδετο η ευκαιρία να είναι παρόντες εις το συνέδριο του HANC , αντ' αυτού προσδιορίσατε το συνέδριο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, όπου ευνόητο είναι οι ως άνω φορείς να λάμψουν δια της απουσίας των.
ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠ'ΟΨΙΝ ότι εις την άτυπον ανακοίνωσιν σας προς τους κ.κ. Προέδρους των Ομοσπονδιών και Οργανισμών του HANC  της 24ης Αυγούστου 2015,  ανακοινώσατε το τριήμερο πρόγραμμα του συνεδρίου όπου καταγράφετε ότι το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο μετά από καταστατικές αλχημίες προσδιορίζει ενόψη τριημέρου μία (1) ώρα δια τη διενέργεια υποβολής υποψηφιοτήτων και διενέργειας εκλογών, προκαλεί την θυμηδία του νοήμονος Ελληνισμού.
ΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ , δια την βοήθειαν γραμματειακής υποστηρίξεως της Ομοσπονδίας μας προς το άτυπο Διοικητικό Συμβούλιο του HANC , το οποίο διεβιβάσθη ηλεκτρονικώς , και επηκολούθησε ευχαριστήριος επιστολή εκ μέρους υμών, εσκεμμένως ετέθη εν απνοία, όπου απορίαι διατυπώνονται και καταδεικνύονται εκ μέρους υμών δια την μη εύρρυθμο λειτουργία του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου.
ΕΠΕΙΔΗ ο ταμιακός μηχανισμός του HANC επί σειρά ετών και κατ' εξακολούθηση δεν απέστειλε δελτία εισπράξεως συνδρομών προς τα μέλη-ομπρέλα αυτού , δεν υπάρχουν διευκρινίσεις εις την από 24 Αυγούστου 2015, δια την εκ μερους υμών διευθέτηση του θέματος , αποτελεί εσκεμμένο εμπόδιο εκ μέρους υμών δια την μη προσέλευση των ως άνω φορέων και καταδεικνύει την επιδιωκόμενη  διαλυση του HANC.
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΓΕΛΩΤΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΗΜΩΝ το ότι ενώ η επιστολή δια τον τελικό προσδιορισμό δια το συνέδριο του HANC απεστάλη προς τους Προέδρους Ομοσπονδιών και Οργανώσεων την 24η Αυγούστου 2015, Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ την Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας κ. Μαρία Πουλλά, απεστάλη την  25 Αυγούστου 2015, ώστε αποτελεί, λίαν επιεικώς,  έλλειψη σεβασμού εκ μέρους υμών προς την Ομοσπονδία της Φλόριδας, και προς τα στελέχη Ομογενειακών Οργανώσεων και συνεργάτες υμών, οι οποίοι εθελοντικώς έχουν υπηρετήσει και υπηρετούν την Ομογένεια στας ΗΠΑ.
ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟΙΣ η Ομοσπονδία μας ως και η Εκπαιδευτική Αρχή δια τους εφήβους , έλαβε την ακόλουθο απόφαση:
ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΟΜΟΦΩΝΩΣ Η ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ HANC – ΕΩΣ ΕΠΕΛΘΕΙ Η ΕΥΡΡΥΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ , των κανονισμών και υποχρεώσεων που διέπουν το  HANC ενώπιον των Ομοσπονδιακών και Πολιτειακών Αρχών των ΗΠΑ.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος, Στυλιανός Μανής. Ο Γραμματεύς, Σπυρίδων Χριστοφοράτος. Ο Ταμίας, Θεόδωρος Βασιλόπουλος. Ο Διευθυντής Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Μανίκας

.......................................................................................................

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ        (Νέα Υόρκη 12 Αυγούστου 2015)                                          
Η Ομοσπονδία μας σε συνεργασία με το “hwwcfjse.us”, τιμά τον Μέγα Αλέξανδρο εμπνευστή του Ελληνικού Τετράδραχμου “σκληρού Νομίσματος” της εποχής, διοργανώνοντας σκοπευτικάς ασκήσεις και αγώνες στη μνήμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου,  ο οποίος καθιέρωσε το διεθνές νόμισμα του Ελληνιστικού κόσμου, το τετράδραχμο, εις το οποίο απεικονίζετο όσο ήτο εν ζωή και το οποίο έφερε την κεφαλή του Ηρακλή γενάρχη της δυναστείας των Τημενιδών. Το οποίον κυκλοφορούσε στον τότε κόσμο όπως το δολάριο σήμερα και το ευρώ.
Οι σκοπευτικοί αγώνες θα διεξαχθούν  την Κυριακή 30η Αυγούστου 2015 στις 12:00 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). Συντονισταί των αγώνων  είναι οι κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος, Πααγιώτης Δούκας, Γεώργιος Αργυρός ,Η Κυρια Ελενη Πασχαλακη ,Ελενη Παπαιωαννου, Μαρια Βασιλοπουλος,και η Κυρια Awilda Field. Οι κκ Μανόλης Αδικημενάκης, Νικολαος Παπαιωαννου, Τομ Τσουπρος, Μακης Κωνσταντατος,Νικος Μαρουλης, και Γεώργιος Λαφασάκης και δια περισσοτέρας πληροφορίας μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 19173990394 και 13477788501. Δια προεγγραφάς δια τους αγώνας και ασκήσεις και ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Παπαυγέρη στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com .
Ο Γραμματεύς του Σωματείου “Αδούλωτη Κερύνεια” της Κύπρου κ. Ιωάννης Σεκερσάββας απέστειλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας επιστολή δια το θέμα το οποίο εξελίσσεται σήμερα εις βάρος του Κυπριακού Ελληνισμού, την Τρίτη 4 Αυγούστου 2015, προς το Γραμματέα της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδωνα Χριστοφοράτο. Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας την αυτή ημέρα στα γραφεία της στο Μανχάτταν της Νέας Υόρκης, ο Γραμματεύς κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος ανακοίνωσε στα παρευρισκόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , ότι απεστάλη εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου  του Σωματείου “Αδούλωτη Κερύνεια” της Κύπρου επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Βαν Κι-μουν δια της οποίας του εφιστούν την προσοχή δια το άσχημο παιχνίδι που παίζεται εις βάρος του Κυπριακού Ελληνισμού. Απεφασίσθη ομοφώνως από το Διοικητικό μας Συμβούλιο να δημοσιευθούν αυτούσιες οι επιστολές στα Δελτία Τύπου της Ομοσπονδίας μας, τας οποίας σας παραθέτωμε δια την ενημέρωσή σας.
“Απόδημοι αδελφοί, Ελληνες και Ελληνίδες, Ζούμε έντονα και απο εδώ το Ελληνικό δράμα με την οικονομία και προσδοκούμε όλα να παν κατευχήν. Ζούμε και εμείς τα δικά μας και στην οικονομία αλλά και το Κυπριακό. Κλιμακώνεται η πίεση και φαίνεται ότι οι ξένοι πιεστικά θέλουν να φανεί τώρα ότι λύεται το Κυπριακό. Δεν τους ενδιαφέρει το Δίκαιο και τα Δικαιώματα μας  αλλά φτάνει γιαυτούς  να νομιμοποιηθεί η παρούσα κατάσταση προϊον της εισβολής και κατοχής. Δυστυχώς βρίσκουν τοπικούς συνηγόρους  έτοιμους να τους εξυπηρετήσουν. Γιαυτό εχει αναληφθεί μια πρωτοφανής εκστρατεία εκ των έξω κατευθυνόμενη και πλουσιοπάροχα χρηματοδοτούμενη για να πεισθεί ο Λαός να αποδεχθεί τις «πραγματικότητες». Κυβέρνηση και οι Ηγεσίες των Κομμάτων ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ συνηγορούν με τυφλή υπακοή στα κελεύσματα Βρετανίας και Αμερικής   για λύση Διζωνικής  Δικοινπτικής Ομοσπονδίας. Σε αυτό το ανήθικο παιγνίδι πρωτοστατούν οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ υπο την κατεύθυνση της ΒρετανοΑμερικανικής Διπλωματίας.  Το Δικαίωμα της επιστροφής μας έχει αφαιρεθεί απο την Ημερήσια διάταξη των συνομιλιών. Αφού η λύση προνοεί για νομιμοποίηση των «πραγματικοτήτων» της εισβολής  πρωτεραιότητα στην κατοχή της γής μας, των σπιτιών και των περιουσιών μας έχει ο σημερινός σφετεριστής. Μάλιστα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας είπε κατάμουτρα ότι οι σφετεριστές ζουν στα σπίτια μας απο το 1974 περισσότερα χρόνια απο ότι εζήσαμε εμείς.  Συνειδητά ο «Ελληνοκύπριος» Πρόεδρος της Κυπριακής  Δημοκρατίας  παραμερίζει το γεγονός ότι οι γονείς και οι παππούδες μας έζησαν εκεί και οι άλλοι πρόγονοί μας τρείς χιλιάδες χρόνια πριν και δικαιολογεί τον κατακτητή. Αντί για επιστροφή μας συζητούνται αποζημειώσεις και ανταλλαγή περιουσιών. Διδουμε άνιση μάχη ΑΛΛΑ θα κάνουμε το καθήκον μέχρι τέλους. Η Πέμπτη Φάλαγγα δεν θα περάσει. Δεν θα είμαστε η τελευταία γενιά των Ελλήνων σε αυτόν τον τόπο. Ο Κυπριακός Ελληνισμός πιστός στο ΟΧΙ του 2004 δεν είναι έτοιμος να συνθηκολογήσει. Σας γνωστοποιούμε πρόσφατες παρεμβάσεις μας για ενημέρωση, προβληματισμό και περαιτέρω αξιολόγηση. Επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε ανοικτοί σε σχόλια, παρατηρήσεις συζήτηση. Η επιστολή στο Γενικό Γραμματέα κατάλληλα διαμορφωμένη στάληκε και στις Χώρες Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τα υπόλοιπα κείμενα είναι αυτονόητα.”
Επίσης κατά στη συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου την Τρίτη 4η Αυγούστου 2015 εγένετο πρότασις από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Στυλιανό Μανή ως και από το διευθυντή εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας μας κ. Γεώργιο Μανίκα, η οποία εδευτερώθη από τον κ. Παναγιώτη Δούκα πρόεδρο της Παγκόσμιας Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας, δια να τιμηθεί ο κ. Παναγιωτης Μιχαλέας ο οποίος προσέφερε τας υπηρεσίας του στας Ελληνικάς ενόπλους δυνάμεις σε ειδική μοίρα καταδρομών του Ιερού Λόχου κάτω από τας διαταγάς του Συνταγματάρχου Κωνσταντίνου Καλονάρου. Ως γνωστόν ο Ιερός Λόχος μετέβη στο Ελ Αλαμέιν και αντιμετώπισε τον Ρόμελ , και εξεδίωξε τους Ιταλούς από τη νήσο Ρόδο. Ο ομογενής μας κ. Παναγιώτης Μιχαλέας όπως κατέθεσε στο Συμβούλιο μας ο πρόεδρός μας κ. Στυλιανός Μανής, υπηρέτησε ως γραμματεύς στην Ένωση Λακωνικών Σωματείων στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης προεδρεύοντος του αειμνήστου Κωνσταντίνου Κολονάρου τέως διοικητού του Ιερού Λόχου. Ο κ. Γεώργιος Μανίκας ανέφερε στο συμβούλιο ότι ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Κολονάρος ως οικογενειάρχης απέκτησε δύο υιούς και μια θυγατέρα στας ΗΠΑ (τους ιατρούς Βασίλειο Κολονάρο στην πόλη της Νέας Υόρκης και Γεώργιο Κολονάρο στο Όλμπανυ και τη θυγατέρα αυτού Θεοδώρα Κολονάρου στη Φλόριδα). Επροτάθη δε από τον κ. Μανίκα και ομοφώνως απεφασίσθη  μελλοντικώς να τιμήσουμε τη μνήμη του συνταγματάρχου Κωνσταντίνου Κολονάρου σε σκοπευτικούς αγώνες, και να κληθούν τα τέκνα αυτού να συμμετάσχουν στους αγώνες και να παραλάβουν εκ μέρους της ομοσπονδίας μας τιμητικά διάσημα δια τον αποθανόντα πατέρα τους. 
Εις την πρότασή τους οι κ.κ. Σ. Μανής, Γ. Μανίκας και Π. Δούκας ανάλυσαν με λεπτομέριες το έργο που προσέφερε και προσφέρει ο κ. Μιχαλέας και η οικογένειά του στην ομογένεια των ΗΠΑ λέγοντας ότι ο κ. Π. Μιχαλέας προσέφερε αξιοπρεπώς , υπηρετώντας σε διάφορα αξιώματα στην Ελληνική Ομοσπονδία μείζονος Νέας Υόρκης. Υπηρετώντας με ανιδιοτέλεια τον σύλλογο Union Hellenic American Nationals, τον Σύλλογο Καλαμάτας Άγιοι Απόστολοι και άλλους φορείς. Εκπροσωπώντας επαξίως τον θεσμό του άνακτος στας ΗΠΑ , βοηθούμενος υπό της συζύγου αυτού Ναυσικάς. Ο κ. Peter Michaleas  υπηρέτησε ευδοκίμως τας Ελληνικάς Ενόπλους Δυνάμεις, ο δε γαμβρός αυτού Γεώργιος Χαραλάμπους προσέφερε ανεκτιμήτους υπηρεσίας στην Κυπριακή Εθνοφρουρά.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Στυλιανός Μανής επικοινώνησε με τον κ. Γεώργιο Κακαβά τέως διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου των Αθηνών και σημερινό διευθυντή του Επιγραφικού Μουσείου των Αθηνών ως και του Νομισματικού Μουσείου των Αθηνών που στεγάζεται στο παλαιό κτίριο του Αρείου Πάγου Πανεπιστημίου 1 εις τας Αθήνας. Ζητώντας από αυτόν τας σκέψεις του και τας εμπειρίας του δια τα τετράδραχμα νομίσματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και ο οποίος παρότι ευρίσκετο επ' αδεία και ησχολείτο εθελοντικώς εις το μουσείο της πόλεως των Θηβών, του μετέφερε τας ακολούθους εμπειρίας του, ότι τα τετράδραχμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήσαν φερέγγυα και είχαν  κυκλοφορία υπερτοπικής εμβέλειας και γίνονταν ευρύτερα αποδεκτά εξαιτίας της σταθερής εσωτερικής τους αξίας και της καθαρότητας του μετάλλου τους. Επίσης, καθοριστικοί παράγοντες ήταν ο αυστηρός κρατικός έλεγχος στην παραγωγή, την κοπή του δηλαδή, αλλά και τη διακίνησή του, η ρευστότητα μετάλλου και πάνω απ΄όλα, ο εγγυημένος τίτλος και το σταθερό βάρος των. Μετά δε τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι διάδοχοι αυτού συνέχισαν να κόπτουν τα τετράδραχμα εικονίζοντας τον Μέγα Αλέξανδρο, ως και τους ιδίους οι οποίοι εβασίλευαν. Μετά δε την δολία κατάληψη της Ελλάδας από τη Ρώμη έλαβε τέλος η Ελληνική εμπορική κυριαρχία στη διεθνή αγορά , καθότι οι Ρωμαίοι έκοψαν δικά των νομίσματα. 
Ο κ. Γ. Κακαβάς ανέφερε εις τον πρόεδρό μας ότι είχε έλθει στην πόλη της Νέας Υόρκης σε εκδήλωση αμερικανών αρχαιολόγων, οι οποίοι προέβαλον τας ανακαλύψεις τας οποίας με δική τους χρηματοδότηση έκαμαν στη γενέτειρα παρουσιάζοντάς τα στο Μητροπολητικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Ανέφερε στον κ. Μανή ότι τον επόμενο χρόνο κατά τον Μάρτιο ή Απρίλιο θα επαναλάβουν το αυτό εις το Μητροπολητικό Μουσείο, και εξέφρασε την επιθυμία, εάν θα ήτο δυνατόν να ήρχετο στη Νέα Υόρκη να γνωρίσει την ελληνική ομογένεια και να διοργανώσει ημερίδα προβάλοντας τον ελληνικό πολιτισμό ώστε τοιουτοτρόπως η νέα γενεά των ομογενών να τον κάμει κτήμα της. Ο πρόεδρός μας κ. Μανής του απήντησε ότι θα θέσει το ζήτημα στο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας , και ξαναεπικοινώνησε με τον κ. Κακαβά λέγοντάς του ότι ομοφώνως από το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας έλαβε το πράσινο φως να αρχίσουν αι σχετικαί διαδικασίαι. Λέγοντάς εις αυτόν ότι το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας είναι γνώστης της οικονομικής καταστάσεως της γενέτειρας και θα φροντίσει να υπάρξουν χορηγοί δια το αεροπορικό εισιτήριο και τη διαμονή του στας ΗΠΑ. Ανακοίνωσε δε εις αυτόν ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου κ. Παύλο Κοτρότσιο εις τον οποίον  ανέφερε εάν θα ήτο δυνατόν ο κ. Κακαβάς να μεταβεί στη Φιλαδέλφια ή στη Γουάσιγκτον δια να κάμει πολιτιστική ημερίδα δια τους ομογενείς μας. Η απάντησις του κ. Παύλου Κοτρότσιου ήτο θετική λέγοντας ότι θα επικοινωνήσει και ο ίδιος με τον κ. Γεώργιο Κακαβά  και θα του προτερίνει να παρουσιάσει και ομιλία του κατά την έκθεση HERMES EXPO τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2016.
 Με επιτυχία έγιναν οι σκοπευτικές ασκήσεις και αγώνες για την 4η Ιουλίου , εορτή της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας , στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον της Νέας Υόρκης την Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 , όπου ομογενείς και αμερικανοί συμπολίται μας έλαβαν μέρος. Εκ μέρους των αμερικανών συμπολιτών μας τιμητικάς βολάς στη μνήμη των ηρώων έκαμαν οι Awilda  και Worren Field και Jerzy Obrimski. Εκ μέρους των ομογενών μας αι τιμητικαί βολαί έγιναν από τον κ. Γεράσιμο Αμβροσιάτο πρόεδρο του συλλόγου εφήβων Αρης της Νέας Υόρκης, του κ. Gus Metrakos, Της Κυριας Ελενη Πασχαλακη και Ελςνης Παπαιωαννου, του γραμματέως μας κ. Σπυρίδωνος Χριστοφοράτου,ως και του προέδρου μας κ. Στυλιανού Μανή. Ο ταμίας της Ομοσπονδίας μας  κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος, απέστειλε προ δεκαημέρου στα μέλη της ομοσπονδίας σημειώματα δια να τακτοποιηθούν οικονομικώς ως μέλη συμφώνως τους πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς που διέπουν και το καταστατικό της ομοσπονδίας μας. Θα πρέπει άμεσα να τακτοποιηθείτε οικονομικώς εάν δεν το έχετε πράξει έως της σήμερον, καθότι δεν θα ξανααποσταλούν σημειώματα. Δια όσους ομογενείς θελήσουν να αποκτήσουν άδεια κυνηγίου μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων που διέπουν τας περισσοτέρας Πολιτείας στας ΗΠΑ, θα πρέπει  να τους  συνοδεύσετε  στο σκοπευτήριο την Κυριακή 30 Αυγούστου 2015 δια να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα ασφαλούς χρήσεως πυροβόλων όπλων που δίδουν οι εκπαιδευταί της ομοσπονδίας μας δια λογαριασμό της και της CMP-DCM .
Οι επόμενες σκοπευτικές ασκήσεις θα γίνουν τας Κυριακάς 30 Αυγούστου 2015, 18 Οκτωβρίου 2015 και 8 Νοεμβρίου 2015, δια το έτος 2015.  στις 12:00 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897).  
Με επίσημη ανακοίνωση του ο έγκλειστος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ειρηναίος Α ,(κατά κόσμον Σκοπελίτης από τη νήσο Σάμο)  την οποία έδωσε στη δημοσιότητα την 20η Ιουνίου 2015, δηλώνει ότι ουδέποτε υπήρξε αιρετικός ή οικουμενιστής, καθότι ο οικουμενισμός είναι αίρεσις.  Απευθυνόμενος προς το Χριστεπώνυμο πλήρωμα, τους αρχηγούς των ορθοδόξων εκκλησιών, και τους Αγιοταφίτες πατέρες των Ιεροσολύμων, τους δηλώνει ότι η βίαια εκθρόνισίς του και απομάκρυνσις αυτού εκ του θρόνου του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων το 2005, εγένετο αντικανονικώς και παρανόμως, και τους επισείει και τους καθιστά το ότι παραμένει ο μόνος εν ισχύ και αληθεία Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Το διοικητικό μας συμβούλιο, λαβόν γνώση από το διαδίκτυο της ανακοινώσεως του Πατριάρχου Ειρηναίου Α , εξουσιοδότησε τον πρόεδρό μας κ. Στυλιανό Μανή να επικοινωνήσει με την αδελφή του Πατριάρχου κ. Μαρία Σκοπελίου Χάλαρη, ο οποίος και της μετέφερε το ότι το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας    απεφάσισε να αποστείλει τελικώς έγγραφο στον Πρόεδρο μας κ. Μπάρακ Ομπάμα , εξηγώντας εις αυτόν  ότι, όπως από τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπεται  ότι δεν δύναται να εκδιωχθεί από την θεση του ως Προέδρου των ΗΠΑ, εάν δεν υπάρχει απόφασις του τζουντισιαρι κομιτι ή του εκλογοδικείου των ΗΠΑ, με τον αυτό τρόπο δεν ήτο δυνατόν να εκθρονίσουν τον Πατριάρχη Ειρηναίο Α, καθότι όλα έγιναν αντικανονικώς με το πηδάλιο της Εκκλησίας. Εγκαλώντας δε αυτόν να επέμβη δυναμικώς ώστε να σταματήσει η παράνομη άσκησις καθηκόντων από τον σημερινό μοιχεπιβάτη. Εξηγώντας εις τον κ. Ομπάμα το ότι σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς κανονισμούς εάν ένα Πατριαρχείο ευρίσκεται σε εκκλησιαστική αταξία, δεν ηδύναται να συνέλθει πανορθόδοξος σύνοδος δια να αποφασισθεί ένωσις των εκκλησιών , την οποία ο κ. Ομπάμα έχει κάμει όνειρό του. Ευελπιστώντας ότι θα πράξει το καθήκον του δήλωσε ο Πρόεδρός μας στην αδελφή του Πατριάρχου Ειρηναίου του Α κ.   Μαρία Σκοπελίου Χάλαρη.

Σε έκτακτη συνομιλία την πρωία της Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 ο Πρόεδρός μας κ. Στυλιανός Μανής  με τον εκτελεστικό Διευθυντή της Πατριωτικής Ενώσεως “ΕΛ.ΛΑ.Σ.” της Ελληνικής Λαϊκής Συσπειρώσεως κ. Οδυσσέα Τυλιγάδα ( Ευριπίδου 57-Τ.Κ. 10554 Αθήνα -Τηλ: 210 3250220  http://www.patriotiki-enosi.gr Ηλ.Ταχ: elas@otenet.gr) συνεζητήθη το θέμα της ανακοινώσεως  της Πατριωτικής Ενώσεως “ΕΛ.ΛΑ.Σ.” η οποία στον απανταχού Ελληνισμό και ομογενείς , σε ανοικτή της επιστολή της 1ης Αυγούστου 2015 , ζητά οικονομική βοήθεια δια να συνεχίσει με την οργάνωσή της τον άνισο αγώνα που διεξάγει, ώστε να περισώσει την ακεραιότητα της Ελλάδος μας πριν είναι πολύ αργά. Εις την επιστολή της αναφέρει ότι  “Με την ομολογία των πολιτικών αρχηγών της συγκυβέρνησης …. ότι «συνθηκολογήσαμε και οι δανειστές μας πέτυχαν μία πύρρεια νίκη» και με την επιβολή των προαπαιτούμενων από τους «θεσμούς» την 15η και 22α Ιουλίου 2015 ολοκληρώθηκε το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα κατά της Δημοκρατίας και συντελέσθηκε η προδοσία κατά του Ελληνικού λαού.... Η Ελλάδα μας εκπέμπει σήμα κινδύνου!!! Στην κρίσιμη ιστορική στιγμή που η πατρίδα μας βάλλεται πανταχόθεν επιβάλλεται η ηθική και πολιτική αντίστασή μας και η αναγκαιότητα συσπείρωσης όλων των αδρανοποιημένων πατριωτικών δυνάμεων με σκοπό την ανόρθωση της χώρας μας και την διάσωση του κύρους του ταπεινωμένου Ελληνισμού”  Δια τα ως άνω  καλούν  όλες τις δυνάμεις  του απανταχού Ελληνισμού να βοηθήσουν την οργάνωσή των να πράξει το καθήκον της, ώστε τοιουτοτρόπως να μη βρεθεί η Ελλάδα μας ακρωτηριασμένη και υποταγμένη.
 Ο Πρόεδρός μας κ. Μανής επικοινώνησε εκτάκτως με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας και αποφάσισαν να κάμουν έκκληση στα μέλη της Ομοσπονδίας μας ως και φιλέλληνες να προσφέρουν οικονομική βοήθεια στην ως άνω οργάνωση στην ιστοσελίδα και στα  τηλέφωνα που αναφέρονται ανωτέρω και είμεθα βέβαιοι ότι όλοι μας θα ανταποκριθούμε.
Η Ομοσπονδία μας έλαβε επιστολή από την κ. Paraskevi Goussetis τηλ. 646 920 1212 η οποία με τον σύζυγό της Gus Goussetis είναι οι ιδρυταί της οργανώσεως YASA ''ΙΔΡΥΜΑ'' γιά παιδιά με ειδικές ανάγκες (ΥASA δηλ. Young Adults with Special Abilities),οι οποίοι καταγγέλουν ότι η νέα διοίκησις της  YASA με δολείας μεθόδους απομάκρυνε από το Διοικητικό Συμβούλιο τον ίδιο και τη σύζυγό του, αφού προηγουμένως έκαμαν καταχρήσεις στα κονδύλια που υπήρχαν δια τα παιδιά καλύπτοντας με παχηλούς μισθούς τους εαυτούς των , και προσπαθούν να πτωχεύσουν και διαλύσουν το ίδρυμα. Ζήτησαν δε, όπως η Ομοσπονδία μας διανήμει την ανακοίνωση – καταγγελία των σε όλα τα μέλη μας και ομογενειακούς φορείς. Μας εδήλωσαν δε, ότι έχουν κάμει καταγγελίες στας πολιτειακάς και ομοσπονδιακάς αρχάς, και ειδικοί ανακριταί έχουν αναλάβει να διερευνήσουν την υπόθεση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα λάμψει η αλήθεια καθότι το σύστημα στας Ηνωμένας Πολιτείας δεν αφήνει περιθώρια να “αλωνίζουν” οι παρανομούντες
Η κ. Elizabeth Enderli 31 ετών, από το Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία κατείχε νόμιμη άδεια οπλοφορίας και οπλοκατοχής, χωρίς περιορισμούς, ώστε να μπορεί να φέρει τα όπλα μυστικά σε οποιοδήποτε μέρος του σώματός της  ή στην τσάντα της, απεφάσισε να κάνει προσκύνημα στο μνημείο προς τιμήν των νεκρών των δυδίμων πύργων το Σάββατο 1 Αυγούστου 2015, κατά τις 4.30 το απόγευμα.   Κατά τον έλεγχο που επρόκειτο να περάσει από την Αστυνομία του Port Authority η οποία έχει την ευθύνη της φύλαξης του μνημείου, δήλωσε ότι στο σακίδιό της είχε με νόμιμη άδεια δύο πιστόλια και τους ζήτησε να φυλάξουν το σακίδιο της έως την αναχώρησή της από το μηνμείο. Οι αστυνομικοί όμως, την συνέλαβαν και την έστειλαν στο αυτόφορο με δύο κατηγορίες, δευτέρου βαθμού, δια εγκληματική κατοχή πυροβόλων όπλων. Το αυτόφορο   αρνήθηκε να την αποφυλακίσει με εγγύηση, και την έστειλε στη φυλακή μέχρι την διεξαγωγή της δίκης, η οποία προσδιορίστηκε δια την 28η Αυγούστου 2015. Τραγελαφικά πράγματα στας ΗΠΑ. Για παράδειγμα, ο κ. Α , κατέχει νόμιμη άδεια οπλοφορίας και οπλοκατοχής δια πιστόλι στας Αθήνας και πηγαίνει στη Λιβαδιά Βοιωτίας με το λεωφορείο από τας Αθήνας. Σε αστυνομικό μπλόκο του λεωφορείου κατά την ώρα της αποβιβάσεως του, του βρίσκουν τα νόμιμα όπλα του και τον παραπέμπουν στο δικαστήριο, το οποίο τον προφυλακίζει. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά στην πόλη της Νέας Υόρκης, ή της Νέας Ιερσέης κλπ. Έτσι ταλαιπωρούν τους νομίμους πολίτας, αφήνοντας τους εγκληματίες να “αλωνίζουν”. Πιστεύουμε ότι θα βρεθεί μία ημέρα ένας πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος με την δικαστική εξουσία θα επαναφέρει τη νομιμότητα των ατόμων που έχουν νόμιμη άδεια.
- Το διοικητικό μας Συμβούλιο συλλυπήθηκε τον τέως υπουργό κ. Στυλιανό Παπαθεμελή δια τον άδικο χαμό της κόρης του Λένας 49 ετών, η οποία το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου , προσπαθώντας να διορθώσει τον ιστο της σημαίας εις τα γραφεία επί της οδού Ερμού στη Θεσσαλονίκη γλύστρησε πέφτοντας από τον 7ο όροφο και έχασε τη ζωή της. Υπήρξε σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας βοηθώντας τον πατέρα της στο Ίδρυμα Μελετών. 

....................

Our Federation next shooting exercises and games with the “hwwcfjse.us” has been scheduled  for Sunday August 30th , 2015, in memory of  Alexander the Great (the Father of
Coin Design -in Busnes {today $  Dollars or EURO[ The Alexander coin has Herakles (or Hercules as the Romans called him) on the front (obverse). On the back (reverse) was the supreme god, Zeus, who was the father of Herakles. Zeus sits on his throne holding a scepter and eagle. Although some people have argued the image of Herakles was Alexander himself, there is no convincing evidence of this and the face of Herakles is different in different regions. Herakles was the greatest hero of the Greeks. Born of the Greek god Zeus and made mortal, Herakles attained divine status by accomplishing 12 great tasks on Earth known as the 12 Labors of Herakles. The idea of a man becoming a god obviously was an attractive image for Alexander. The headdress that appears on the head of Herakles is the lion skin of the fierce Nemean lion that was killed by Herakles during his first labor.
Coin Types The two dominant coins of Alexander were the drachm (drachma) and the tetradrachm (tetra = 4). The drachm is about 18 mm wide and weighs about 4.2 grams of silver (size of a penny). The tetradrachm size varies according to when and where it was minted but ranges from 25-40 mm wide and weighs 17.2 grams of silver (larger than a quarter). Alexander coins were considered sound money as the receiver knew that the coin was of a certain weight of silver. The value of the coin principally came from what it was made of, not who issued the coin. The weights of the coins were regulated by city officials called magistrates. It is often their official symbols and monograms that we find on the coins. Ancient forgers used to coat copper coins with silver and try to pass them off as pure silver coins. It is not uncommon to find an ancient banker’s mark or a test cut in ancient coins. By piercing the coin, the person could tell if the silver ran through the coin. The Alexander coinage was principally used to pay soldiers, tribute (levies & taxes), and later protection money to the barbarians. It was not for the purpose of establishing the free flow of commerce. Coins were also made of gold and bronze, but we will principally deal with the silver issues here. When Alexander was alive, there were about 26 mints producing his coinage. After his death, Greek rulers and cities throughout the former Alexandrian Empire produced Alexander coinage at 52 mints at its peak. In all about 91 different mints produced Alexander coinage over the 250 years. The last Alexanders were minted at Mesembria around 65 B.C.There are two main styles on the back (reverse). One has Zeus with his legs side by side and another style has one leg behind the other. While most lifetime issues have Zeus with his legs side by side and most posthumous issues have one leg behind the other, it is best to consult a reference book to be sure as there are exceptions.

Also shooting games and exercises for 2015 are, August 30th , October 18th  , and November 8th , 2015 at 12.noon. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island.  You should bring along in the Calverton Shooting Range, protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card. Transportation directions to Calverton Shooting Range: Long Island Expressway # 485. At exit 71 make right turn, outgoing. This is the local road # 94, which is called Nugent Drive. ¾ miles on the right side of the street sign is the Calverton Shooting Range. Pay to the Range Owner for admission fee $15, (usually sits inside his car) park the car and contact Mr. Manis (mobile 917-399-0394 and 13477788501) close to the tower management. Games director : Mr. Gerasimos Amvrosiatos, Mr. Peter Doukas, Mrs. Venetia Manners – Valsamaki, Mrs Awilda Field, Mrs Eleni Manners-Papaioannou, Mis Maria Vasilopoulos,Mr. Georgios Argyros, Mr Makis Konstantatos, Mr Tom Tsoupros, Mr Nikolaos Maroulis, Mr Nikolaos Papaioannou,Mr. Emmanuel Adikimenakis (past ARES Club President ), George Lafasakis (former ARISTOTEL NJ & ARES Club President). For more information or  registration call 1917 399 0394, 1347 778 8501 (Bill Papavgeris Vice-president). E-mail ushhfsaec@yahoo.com
Cleanthis Soleas  President of Kyrenia Refugees Association “Adouloti Kerinia” sent a letter the U.N. Secretary General Mr. Ban Ki-moon on July 12, 2015 , subject “The latest round of bicommunal talks on Gyprus and UN responsibilities” (Dear Sir, A new round of talks have been launched  under the auspices of the U.N. aiming to solve the Cyprus Problem. The rhetroric developing about the talks gives false hopes to the Greek Cypriots who have been for 41 years, suffering  the concequences of the Turkish occupation, since Turkey,  using American arms invaded and occupied  37% of Cyprus and  killed 6500 people. Economic and strategic interests do not allow the Western leaders either to consider seriously the expansionist ambitions of Iaslmic Turkey, or to realise  that the solution they are pursuing  is based on injustice  and is doomed to fail.
We can assure you from the start that,  the Cypriot People shall reject a solution that may be reached through this process,:
If it does not include the unconditional  withdrawl from Cyprus of all the ocupation troops.
If it does not include the unonditional removal from Cyprus of all the Turkish setlers.
If it does not restore the independence, sovereignty and authority of the Government of the Republic of Cyprus all  over the Island.
If it does not restore without  restrictions and derrogations the Right of all refugees, Greek Cypriots, Turkish Cypriots, Armenians , Maronites and Latin back into their ancestral homes and property.
If it does not restore social, political, religious and cultural rights of all Cypriots
If it does maintain  rights of intervention  by Turkey
If it maintains the continued presence of foreign military bases in Cyprus, e.g. the British bases. Unfortunately we note that, the above requirements are not part of the agenda of the talks and we warn you that even if the talks are succesful the final outcome will not be what the UN , the Americans or the British expect. It will make Turkey and Islamic circles more intransigent . As a concequence islam will spread and more countries will suffer. WE draw your attention to the fact that it is the wrong policies of the big Powers that brought about the rising of Islam in the middle East, with the definite prospect of it spreading into other , even European , countries. Your own countries. Therefore in conclusion, we consider it necessary to ask you to  rethink and redirect  the efforts for a solution to the Cyprus Proplem,  bearing in mind that the Cypriot people will not agrre to a solution based on the «realities»  of the DE FACTO situation. The cypriot people expect the liberation of their country and nothing else. A separate detailed document is attached in which we analyse our vies further.)
Oregon: Private Transfer Background Check Law Goes Into Effect Sunday as Bloomberg Scouts Gun Shops to Promote New Regulations
Gun shops beware; Bloomberg and his anti-gun groups are scouting Oregon dealers to film a “public service” announcement touting the regulations set forth in SB 941.  Northwest Armory and Wild Bill’s were among the shops that were recently approached, but declined the offer after realizing who was behind the scheme.  Please share this information with Second Amendment supporters and gun dealers throughout Oregon so they can be aware of Bloomberg’s latest scheme to advance his anti-gun agenda.

WOODSTOCK NEW YORK>> on 08/06/15 The New York City Department of Environmental Protection has accepted a proposed compromise for hunting near Yankeetown Pond, according to town officials. “DEP pretty much accepted 99 percent of our recommendations,” said town Supervisor Jeremy Wilber. The action comes more than a year after some residents said plans to open 828 acres for hunting would threaten the safety and peace of property owners. Under the compromise, one parcel will be off limits to the public, three parcels will be available only for hiking, and there will be no early-season bear hunting or fall turkey hunting.

Tourist brings guns to 9/11 memorial A tourist from Texas was charged with bringing two loaded guns into the 9/11 memorial over the weekend, insisting she had a concealed carry per- mit from the Lone Star State. The woman, 31-year-old Elizabeth Enderli, was charged with two counts of second-degree criminal possession of a weapon, according to the criminal complaint. Enderli is from Baytown, Texas, about 30 minutes east of Houston, and was held without bail. “I have two loaded fire- arms in my backpack,” Enderli allegedly told a World Trade Center officer when she tried to tour the memorial on Saturday about 4:30 p.m. The officer found a Pavona 9mm semi-automatic pistol and a Taurus .380 semi-automatic pistol, both loaded. An attorney for Enderli did not immediately respond to a request for comment. Her next court appearance is scheduled for Aug. 28, 2015.
 
CMP-DCM & Our Federation Instructors  Salute the 4rth  of July USA Games and Shooting     Exersices on Sunday July 26 2015 at the Calverton Shooting Range in LI NY  [  Awilda  και Worren Field και Jerzy Obrimski,Steven Manners, Gerasimos Amvrosiatos,Spyridon Christoforatos, Gus Metrakos, also Mrs Eleni Paschalaki, Mrs Eleni Manners-Papaioannou.

AHI Marks 41st Anniversary of Turkish Invasion of Cyprus with Congressional Briefing  WASHINGTON, DC — The American Hellenic Institute (AHI) marked the 41st anniversary of Turkey’s illegal invasion of the Republic of Cyprus by hosting a congressional briefing to discuss the current state of affairs on the island at the Rayburn House Office Building on Capitol Hill, July 22, 2015. The briefing’s forum allowed members of Congress to share their perspectives on the Cyprus issue, prospects for a solution amid the current settlement talks, and how Cyprus can be advanced on the policy agenda of Capitol Hill. “For 41 years, the people of Cyprus have endured an illegal occupation and massive violations of human rights and fundamental freedoms by Turkey, an ally of the United States,” AHI President Nick Larigakis said.  “The briefing provided us with the viewpoints of Congress’s leading authorities on foreign affairs, our leaders of the Hellenic Caucus, and legislators who are deeply concerned about the Cyprus issue.  We thank them for their insights on the issue and their support for Cyprus.” The briefing, held in cooperation with the Congressional Caucus on Hellenic Issues, featured: U.S. Rep. Gus Bilirakis (R-FL), co-chair, Congressional Caucus on Hellenic Issues; U.S. Rep. Carolyn Maloney (D-NY), co-chair, Congressional Caucus on Hellenic Issues; U.S. Rep. Eliot Engel (D-NY), ranking member, House Committee on Foreign Affairs; U.S. Rep. Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), former chairman, House Committee on Foreign Affairs; U.S. Rep. Ted Deutch (D-FL), member, House Committee on Foreign Affairs and co-chair, Congressional Hellenic Israeli Alliance; U.S. Rep. Brad Sherman (D-CA), member, House Committee on Foreign Affairs; U.S. Rep. David Cicilline (D-RI), member, House Committee on Foreign Affairs; U.S. Rep. Albio Sires (D-NJ), member, Committee on Foreign Affairs; U.S. Rep. Chris Van Hollen (D-MD), ranking member, House Committee on Budget; U.S. Rep. John Sarbanes (D-MD), U.S. Rep. Dina Titus (D-NV), U.S. Rep. Niki Tsongas (D-MA), U.S. Rep. Joe Crowley (D-NY), as speakers.   Also making presentations were: Ambassador of the Republic of Cyprus to the U.S. George Chacalli and Ambassador of Greece to the U.S. Christos Panagopoulos.  AHI President Larigakis moderated the briefing. - See more at: http://ahiworld.org/media-center/press-releases/2015/1993-ahi-marks-41st-anniversary-of-turkish-invasion-of-cyprus-with-congressional-briefing.html#sthash.jesK49bG.dpuf

The Officers and Directors of the ushhfsaec.org & hwwcfjse.us , Affiliated Clubs and Members, are pleased to welcome you to Regular Monthly Meeting of our Federation & Board Members of our  Clubs and Organizations  being held Tuesday September 15 ,  2015  at 8-11PM at our Federation Headquarters 4523 Broadway Avenue Suite 5B in Manhattan NYC, corner of 193 Street , {Take Subway A. to 190 Street Station}. Tel: 212-942-9167 & 3477788501,  Mob 9173990394 & 631-824-3644.

Information for Hunters  Hunters have always played an integral part in the effort to conserve America’s natural resources. Such efforts are best illustrated by the Federal Duck Stamp Program. For more than 80 years, by buying Duck Stamps, hunters have contributed to the preservation of more than 6 million acres of strategic wetland habitat. The Duck Stamp Program remains committed to this vital and productive partnership with the hunting community.
Reminder sent our federation membership dues

.................................

Τιμούμε την εορτή της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας του 4th of July, με Ασκήσεις και Αγώνες

Η Ομοσπονδία μας σε συνεργασία με το “hwwcfjse.us”, τιμά τους ήρωες που πολέμησαν δια την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, και πληθώρα Ελληνοαμερικανών έδωσαν το αίμα τους δια αυτήν.Υπενθυμίζοντας σε όλους εμάς το ότι εκατοντάδες από αυτούς μετέβησαν εν συνεχεία στην Ελλάδα και την Κύπρο, και στην Κρήτη ,  πολεμόντας δια την απελευθέρωση σκλαβωμένων εδαφών στην Ελλάδας μας και Κύπρο. Οι σκοπευτικοί αγώνες θα διεξαχθούν  την Κυριακή 26η Ιουλίου 2015 στις 12:00 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). Λόγω καιρικών συνθηκών έντονων βροχοπτώσεων την 28η  Ιουνίου 2015, το Διοικητικό μας Συμβούλιο απεφάσισε τας πρωινάς ώρας της 28ης Ιουνίου να μεταθέσει τους αγώνας δια την Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 (ημέρα της μεγαλομάρτυρος Αγίας Παρασκευής) , όπου θα διεξαχθούν ταυτοχρόνως με τους αγώνες και ασκήσεις που διοργανώνει η Ομοσπονδία μας δια να τιμήσει την Αμερικανική Ανεξαρτησία της 4ης Ιουλίου και τους ήρωας της. Συντονισταί των αγώνων  είναι οι κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος, Γεώργιος Αργυρός , Μανόλης Αδικημενάκης και Γεώργιος Λαφασάκης και δια περισσοτέρας πληροφορίας μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 19173990394 και 13477788501. Δια προεγγραφάς δια τους αγώνας και ασκήσεις και ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Παπαυγέρη στο e-mail: ushhfsaec@yahoo.com .

Η Ομοσπονδία μας με γνώμονα την εύρυθμο λειτουργία του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου ΕΕΣ (HANC) , θέτοντας το ερώτημα δια το λόγο υπάρξεως αυτού στας ΗΠΑ ,  απέστειλε προς τον κ. Παύλο Κοτρότσιο και τους συνεργάτας του ατύπου συμβουλίου αυτού την ακόλουθο επιστολή ως κάτωθι: “Η Ομοσπονδία μας στην έκτακτη αυτής διαδικτυακή συνεδρίαση το απόγευμα της 22ας Ιουνίου 2015 συνεζήτησε τα ως άνω θέματα και διεπίστωσε ότι στις κρίσιμες ώρες τις οποίες περνάει η γενέτειρα, και σε όλες τις μεγαλουπόλεις της Ευρώπης και άλλων ηπείρων ο κυριάρχος λαός αυτών διαδηλώνει και στηρίζει την Ελλάδα μας, καταγγέλοντας την οικονομική ασφυξία με την οποία την εμπλέκουν, το ΕΕΣ – HANC απουσιάζει. Ποίος είναι ο λόγος της υπάρξεώς του κ. Πρόεδρε και κ.κ. Σύμβουλοι;

    Στα παλαιότερα χρόνια το διπλωματικό σώμα Ελλάδος και Κύπρου ιεροκρυφίως παρότρινε του προέδρους οργανώσεων, οργανισμών, συλλόγων, ως και ομογενείς οι οποίοι με τας πράξεις των έδιδαν δείγματα πατριωτισμού, να βοηθούν την πατρίδα στις δύσκολες στιγμές της. Δυστυχώς σήμερον η πλειονότης των διπλωματικών εκπροσώπων της Ελλάδος και Κύπρου οι οποίοι έχουν επιλεχθεί με κομματικά κριτήρια, τηρούν σιγή ιχθύος. Πληθώρα δημοσιευμάτων του τύπου στας ΗΠΑ, που ελέγχονται από ξένα κέντρα, καταχωρούν άρθρα εναντίον Ελλάδος και Κύπρου, και διερωτώμεθα τι πράττουν οι διπλωματικοί μας και τα γραφεία τύπου και σιωπούν. Δια ορισμένους διπλωμάτες μας αι Αμερικανικαί Αρχαί τους έχουν υπό κατηγορία και ερευνούν περαιτέρω, ώστε τοιουτοτρόπως να ευρίσκονται ως υποχείρια. Εις την διαδικτυακή επιστολή σας η οποία απεστάλει προς μελέτη στα μέλη του ατύπου Διοικητικού σας Συμβουλίου δια να την μελετήσουν και να κάνουν τας παρατηρήσεις των, ως και η αποσταλθείσα ηλεκτρονικώς επιστολή σας στην ελληνική και αγγλικη γλώσσα, παρουσιάζει τα εξής ανομήματα: Πρώτον, εις την επιστολή σας αναφέρετε ότι δεν σας εκάλεσαν εμπροθέσμως και δια τους λόγους αυτούς δεν θα δυνηθείτε να παραστείτε στην Αστόρια της Νέας Υόρκηςκατά τη συνεδρίαση που διοργανώνει η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων. Αυτό σημαίνει ότι αν σας είχαν καλέσει εμπροθέσμως, θα πηγαίνατε. Δεύτερον, δηλώνετε ότι δεν σκοπεύετε να βάλετε υποψηφιότητα ως πρόεδρος του ΕΕΣ- HANC.
Ως πρόεδρος που επαξίως έχετε ανέλθει υπηρετώντας ως γραμματεύς, αντιπροεδρος, και πρόεδρος, θα έπρεπε να έχετε κατά νου ότι κατά την διαδικασία της συνελεύσεως δια τη διενέργεια εκλογών, ο εκλεγμένος πρόεδρος αυτής  δίδει το δικαίωμα στο σώμα να προταθούν άτομα δια όλας τας θέσεις του διοικητικού συμβουλίου, και εάν προταθούν  θα πρέπει η πρότασίς των να δευτερωθεί από έτερο μέλος. Εάν το προσωπο το οποίο εγένετο πρότασις και εδευτερώθη, ο πρόεδρος της συνελεύσεως το ερωτά εάν δέχεται να υπηρετήσει στο αξίωμα ή δια ανωτέρους λόγους απορρίπτει την πρόταση. Πώς κ. Πρόεδρε προεξωφλείτε ότι θα βρεθούν άτομα να σας προτείνουν , να δευτερώσουν την πρόταση δια να τιμήσουν την προσωπικότητά σας. Το ερωτηματικό αυτό μας απασχόλησε στο συμβούλιο μας.  Εις τας επιστολάς σας εις το διαδίκτυο υπάρχουν με κόκκινα γράμματα υστερόγραφα στα οποία καταγγέλετε ότι η πλειονότης των εγκαλούντων στην Αστόρια τη σύσκεψη δεν έχουν σε ουδεμία Πολιτεία των ΗΠΑ αποδεικτικά ότι είναι υφιστάμενες με τας Αμερικανικάς Αρχάς και ότι η πλειονότης των εγκαλούντων εκπροσωπούν το πρόσωπό τους και μόνο εν αγνοία των οργανώσεων που εκπροσωπούν. Εάν το υστερόγραφο αυτό αποτελούσε μέρος της επισλημου επιστολής του ΕΕΣ θα είχε νομική αξία και βάση. Δυστυχώς όμως θεωρείται ως μηδεπόποτε γεγραμμένο. Επακολουθεί αντίγραφο της επιστολής των εγκαλούντων στην Αστόρια το συνέδριο ως Ελληνικό Εθνικό Συμβούλιο, όπου σας εγκαλούν ως πρόεδρο αυτού , και δεν υπάρχει επιστολή σας η οποία να κάμει τας διορθωτικάς αλλαγάς προς αυτούς , ότι είστε πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου. Επιπλέον δε, υπάρχει εις το έγγραφό σας η μνεία ότι οι υπογραφές είναι δυσανάγνωστες, ενώ στην πραγματικότητα η πλειονότης των υπογραφών με γυμνό οφθαλμό καταδεικνύουν ότι έχουν μονογραφηθεί από το αυτό πρόσωπο. Ο πρόεδρός  της Ομοσπονδίας μας ανέφερε στο Διοικητικό Συμβούλιό μας ότι εξωγενείς δυνάμεις χρησιμοποιούν τον υφιστάμενο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων μείζονος Νέας Υόρκης να δημιουργήσει τον οργανισμό τον οποίο επιθυμεί, και ευθύς αμέσως θα τον αντικαταστήσουν και θα πάρουν την οργάνωση, ώσυε να την χρησιμοποιήσουν με σκοπούς που δεν θα βοηθήσουν τη γενέτειρα και την Κύπρο.Ο πρόεδρός μας ανέφερε εμπιστευτικά ότι η επιτροπή δημοσίας τάξεως της Ομοσπονδίας μας παρακολουθεί και ερευνά τας κινήσεις του επιδόξου προέδρου που έχουν εντέχνως προγραμματίσει. Τρίτον, σε όλα σας τα έγγραφα στην ελληνική γλώσσα, τα οποία έχουν νομική ισχύ καθότι ο οργανισμός του HANC εκφράζεται στην ελληνική και αμερικανική γλώσσα, αναφέρεσθε στο Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο ουχί ως ΕΕΣ, (ΑΛΛΑ ΩΣ ΕΣΕ , που σημαίνει ότι όλα τα έγγραφα τα οποία έχετε αποστείλει εκ μέρους του  HANC στην ελληνική γλώσσα θεωρούνται ως παντελώς άκυρα και δεν έχουν νομική ισχύ, και κατ ακολουθία σαν μηδεπόποτε αποσταλθέντα εις όλους τους παραλήπτες. Τέταρτον, κατά τη σύσκεψη του ατύπου συμβουλίου του  HANC στην Αστόρια της Νέας Υόρκης στος 9 Μαϊου 2015, απεφασίσθη όπως εντός δέκα ημερών κοινοποιήσετε τας ημερομηνίας, την τοποθεσία του συνεδρίου, σε πόλη που υφίσταται ομοσπονδία η οποία θα φιλοξενήσει το συνέδριο, το οποίο εσείς δεν πράξατε. Εις το έγγραφό σας της 20ης Ιουνίου 2015 αναφέρεσθε στας ημερομηνίας της 8ης και 9ης Οκτωβρίου 2015 ως ημερομηνία του συνεδρίου , σε πόλη που δεν υφίσταται   ομοσπονδία που να φιλοξενήσει το συνέδριο. Ο Πρόεδρός μας κ. Μανής ανέφερε στο Συμβούλιό μας την εύρυθμο συνομιλία την οποία είχε μαζί σας την 9η Ιουνίου 2015, όπου σας συνέστησε ότι μελλοντικώς από το 2016 το νέο διοικητικό συμβούλιο του HANC που θα προέλθει από τας εκλογάς του Οκτωβρίου θα ήτο πρέπον να προγραμματίσει μία εκδήλωση στις αίθουσες που εκμισθώνει το Καπητώλιο Πέμπτη ή Παρασκευή, ώστε να δυνηθούν να προσέλθουν πολιτικοί, βουλεύται, γερουσιασταί, ως και διευθυνταί των γραφείων αυτών, δια να γνωρίσουν το  HANC , και τον Ελληνισμό των ΗΠΑ, καθότι οι πολιτικοί στηρίζονται στις ψήφους και στην οικονομική ενίσχυση αυτών δια την επανεκλογή των. Ο κ. Μανής κατέθεσε στο Συμβούλιο ότι εσείς κ. Παύλε Κοτρότσιε έχετε δείξει δείγματα βοηθώντας Έλληνες και φιλέλληνες πολιτικούς να επανεκλεγούν, δημιουργώντας συγκεντρώσεις φίλων και γνωστών χρησιμοποιώντας και τηνη ιδία σας οικία. Σας συνέστησε επίσης ότι η ημερομηνία την 24η ή την 25η Οκτωβρίου 2015 με τοποθεσία την Αστόρια της Νέας Υόρκης όπου υφίσταται Ελληνική Ομοσπονδία και σας εξήτησε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Νέας Υόρκης ως και τους προέδρους του συλλόγου Κρητών “Η Ομόνοια” , ή του “Μίνωα” δια την εξεύρεση αιθούσης. Σας υπενθύμισε επίσης ότι λόγω της εορτής του Columbus Day την 12η Οκτωβρίου, οι Αμερικανοί με τας οικογενείας των από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου βρίσκονται σε διακοπές, και το αυτό πράττουν και οι πολιτικοί στη Γουάσιγκτον. Αντ' αυτού, στην ανακοίνωσή σας προσδιορίσατε το συνέδριο σε ημερομηνίες όπου και οι διπλωματικές υπηρεσίες Ελλάδος και Κύπρου τηρούν και τας Αμερικανικάς αργίας. Πέμπτον, εις το έγγραφό σας δεν αναφέρεσθε στο πρόγραμμα του συνεδρίου, ούτε περιλαμβάνετε ειδικό κωδικό συμφωνίας σας με το εν λόγω ξενοδοχείο δια ειδική τιμή δια τους συμμετέχοντας εις αυτό προέδρους οργανισμών και οργανώσεων κάτω από την ομπρέλα του ΕΕΣ- HANC. Δια τους ανωτέρω λόγους είμεθα υποχρεωμένοι να κοινοποιήσουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την εν λόγω σημερινή επιστολή μας  ως και την προγενεστέρα επιστολή  την οποίαν το συμβούλιό μας σας απέστειλε και προσωπικώς ο πρόεδρός μας σας κατατόπισε τηλεφωνικώς, και σας ανέλυσε τα σημεία δια την εύρυθμο λειτουργία του ΕΕΣ- HANC.

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο αναγνωρίζοντας τας δυσκόλους στιγμάς που διέρχεται η γενέτειρα με τα τεχνάσματα που αποσκοπούν  να παραπλανήσουν τον Ελληνικό λαό με δημοψηφίσματα εικονικών καταστάσεων , ενώ ολόκληρη η πολιτική ηγεσία είναι στα δίκτυα της αράχνης συνεδρίασε εκτάκτως με εισηγησεις των κ.κ. Βασιλείου Παπαυγέρη (Αντιπροέδρου) , Θεοδώρου Βασιλοπούλου (Ταμία), και Παναγιώτη Δούκα επιτετραμμένου δια θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και εισηγηθη την δημόσια καταγγελία δια τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης ECB κ.Μάριο Ντράγκι επιτετραμμένου της Τραπέζης ο οποίος στραγγαλίζει κατ εξακολούθηση την Ελλάδα μας, αλλά και την Κύπρο. Κατά τη συνεδρίαση ο κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος εισηγηθη τη δημοσίευση της καταγγελίας στα ΜΜΕ , και το Διοικητικό Συμβούλιο ανεθεσε στον Γραμματέα της Ομοσπονδίας κ. Σπυρίδωνα Χριστοφοράτο να προβεί στας αναγκαίας διαφημίσεις και προς τον ομογενειακό τύπο (στο Greek News την 6ην Ιουλίου 2015 , ως και στον Εθνικό Κήρυκα την 9ην Ιουλίου 2015). Οι πληροφορίες της Ομοσπονδίας μας επαληθεύθησαν την πρωία της 6ης Ιουλίου όπως τηλεφωνικώς μας ενημέρωσε ο κ. Μανόλης Αδικημενάκης τέως πρόεδρος του Συλλόγου ΑΡΗΣ της Νέας Υόρκης, και η ακόλουθος αγγελία μας έπιασε τόπο καταγγέλοντας τα διαπλεκόμενα μας πληροφορεί σήμερα ο Πρόεδρος μας κ. Στυλιανός Μανής , Η δημοσιευθείσα αγγελία της Ομοσπονδίας μας έχει ως ακολούθως: “Η Ομοσπονδία μας απεφάσισε δημοσίως να καταγγείλει ότι από το γραφείο του που διατηρεί στη Γουάσιγκτον των ΗΠΑ (στο ίδιο κτίριο που στεγάζεται το IMF – κ. Λαγκάρντ), έδωσε εντολή και η διαδικτυακή κάρτα PayPal δεν αποδίδει χρήματα ομογενών των ΗΠΑ, προοριζόμενα δια ελληνικάς επιχειρήσεις στη γενέτειρα ως και Αμερικανών, τα οποία απο τας 2 Ιουλίου 2015 δεν τους τα αποδίδει ούτε στην Ελλάδα και τα παρακρατεί παρανόμως. Στη γενέτειρα οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα διότι δεν δύνανται να καταθέσουν τα χρήματά τους στις Τράπεζες που είναι παρανόμως κλειστές , και δεν εξασφαλίζεται η άμεση ρευστότητα δισεκατομμυρίων Ευρώ στους Έλληνες πολίτες και εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες στην Ελλάδα. Αναγκάζονται οι επιχειρηματίαι να προσλαμβάνουν ιδιωτικούς φύλακες δια την φύλαξη των χρημάτων των, δια αποφυγή ληστειών.

Η Ομοσπονδία μας εκτιμά την επιστολή που απέστειλαν από το Κογκρέσο των ΗΠΑ ο  Bernie Sanders  Γερουσιαστής των ΗΠΑ στην Πολιτεία του Βερμόντ (και υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος δια την Προεδρία των ΗΠΑ το 2016), ως και εννέα  Βουλευταί των ΗΠΑ στην Διευθύντρια του IMF Cristine Lagarde , την οποία πληροφορούν ότι η πλειονότης του Κογκρέσου θα την θεωρήσει υπεύθυνη δια το μέλλον της Ελληνικής οικονομίας, εάν επέλθει κατάρρευσις αυτής.
Συγκεκριμμένως της αναφέρουν ότι ο κ. Draghi έχει αποδώσει ελάχιστο ποσοστό χρημάτων δια τη συντήρηση κοινωνικής πρόνοιας δηλαδή μόνο το 4% του ποσού που παρακρατά παρανόμως.
Διαπιστώσαμε την παραπλάνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας από την κ. Λούκα Κατσέλη εμφανιζομένη ως εκπρόσωπος των Ελληνικών Τραπεζών , η οποία γνωρίζει ότι όλες οι Τράπεζες ανήκουν σε εξωγενείς φορείς.  Δύνασθε να καταγγέλετε περιστατικά στην υπηρεσία δημοσίας τάξεως της Ομοσπονδίας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ushhfsaec@yahoo.com υπόψη κ. Bill Papavgeris.” Είχαμε πρόταση από τον εντεταλμένο εκτελεστικό διευθυντή της Πατριωτικής Ενώσεως “ΕΛ.ΛΑ.Σ.” της Ελληνικής Λαϊκήες Συσπειρώσεως κ. Οδυσσέα Τυλιγάδα ( Ευριπίδου 57-Τ.Κ. 10554 Αθήνα -Τηλ: 210 3250220  http://www.patriotiki-enosi.gr Ηλ.Ταχ: elas@otenet.gr) , όπως τον εξουσιοδοτήσουμε να προβάλει την καταγγελία μας στη γενέτειρα μέσω της οργανώσεως του , του εδώθη τηλεφωνικώς από τον Πρόεδρό μας η άδεια. Τον πληροφορήσαμε ότι έχουμε αποστείλει στα μέλη μας την ανακοίνωση της οργανώσεως που εκπροσωπεί, και στο μέλλον θα προβάλουμε δημοσίως τας αδόλους ανακοινώσεις του φορέως αυτού στην ομογένεια των ΗΠΑ, ως και στα αμερικανικά ΜΜΕ.
Ο επιτετραμμένος σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας δια θέματα τεχνικής σκοπεύσεως κ. Δημήτριος Μαντάς ιδρυτής της DPM μας κατήγγειλε τας παρανόμους ενεργείας της Εταιρίας PayPal , η οποία παρανόμως παρακρατεί όλα τα εμβάσματα προς όλας τας εταιρίας στην Ελλάδα.
Θόρυβος έχει προξενηθεί σε όλα τα μέσα της Μέσης Ανατολής από την χθεσινή ξαφνική σύλληψη του Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας Atallah Hanna. Ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης συμμετείχε σε πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στο ξεπούλημα περιουσίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και συγκεκριμένα για την αγοραπωλησία - παράνομη κατάσχεση χριστιανικού νοσοκομείου που είναι μέρος των εγκαταστάσεων της πρεσβυτεριανής εκκλησίας al-Baraka στα βόρεια της Χεβρώνας.Μια αντιπροσωπία της πρεσβυτεριανής εκκλησίας όσο και ειρηνικοί ακτιβιστές και ισραηλίτες πήραν μέρος σε πορεία κατά της πώλησης του νοσοκομείου.
Η πώληση είναι παράνομη και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.
Our Federation next shooting exercises and games with the “hwwcfjse.us” has been scheduled  for Sunday July 26th , 2015, in memory of the 4th of July, USA heroes support the country & HellenicAmericans heroes to help United States of America, and after fighters in Macedonia, Islend of Crete, and Cyprus.
Also shooting games and exercises for 2015 are, October 18th  , and November 8th , 2015 at 12.noon. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island.  You should bring along in the Calverton Shooting Range, protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card. Transportation directions to Calverton Shooting Range: Long Island Expressway # 485. At exit 71 make right turn, outgoing. This is the local road # 94, which is called Nugent Drive. ¾ miles on the right side of the street sign is the Calverton Shooting Range. Pay to the Range Owner for admission fee $15, (usually sits inside his car) park the car and contact Mr. Manis (mobile 917-399-0394 and 13477788501) close to the tower management. Games director : Mr. Gerasimos Amvrosiatos, Mr. Peter Doukas, Mrs. Venetia Manners – Valsamaki, Mr. Georgios Argyros, Mr. Emmanuel Adikimenakis (past ARES Club President ), George Lafasakis (former ARISTOTEL NJ & ARES Club President). For more information or  registration call 1917 399 0394, 1347 778 8501 (Bill Papavgeris Vice-president). E-mail ushhfsaec@yahoo.com

“Nothing to debate”: Second Amendment, legal gun in my purse saved our lives  Lynne Russell , Reporter Say: The United States of America is a great country. You can debate absolutely anything, whether or not it has merit, and whether or not it's any of your business.
But guns? There's nothing to debate. Throw out all the numbers and expert opinions. I've got your expert right here, and it's called EXPERIENCE. 
Just before midnight June 30th, my husband, Chuck de Caro, and I and our Weimaraner were four days into an all-American, cross-country road trip. We'd just dined with a friend in Albuquerque and intended to hit historic Route 66, then stop for the night.

Constitutional/Permitless Carry legislation,Legislative Document 652 , was signed into law today, July 8, by Governor Paul LePage. As previously reported Senator Eric Brakey (R-Androscoggin), will allow all residents of Maine who are not otherwise prohibited by law from possessing a firearm the right to carry concealed without obtaining a Concealed Handgun Permit (CHP). LD 652 will also leave the current carry permitting system intact for those who wish to participate in reciprocal concealed carry permit agreements when traveling to other states.  The final version of LD 652 will prohibit a person under 21 years of age from carrying a concealed weapon without a permit unless the individual is active military between 18-21 years old and will require an individual carrying a concealed handgun who is stopped by law enforcement officers to immediately inform the officer of that concealed handgun. Please take a moment to thank Governor LePage   and all of the elected officials who voted in support of LD652.  This new law will take effect 90 days from adjournment. 

Lyndon Hermyle LaRouche, Jr. (born September 8, 1922) is a controversial American political activist and founder of the LaRouche movement.  He has written on economic, scientific, and political topics, as well as on history, philosophy, and psychoanalysis. LaRouche was a presidential candidate in each election from 1976 to 2004, running once for his own U.S.Labor Party for the Democratic Party  nomination.

The Greek debt, as such, is mostly not Greek debt. The debt which Germany and other nations are demanding that they pay for, is money that the Greeks never got! So the Greeks don't owe that money. This was a swindle, because the Greeks didn't incur that debt. Lyndon LaRouche, Feb. 17, 2015 
What Americans need to know about Greece and "its debt," is that the new Greek government is asking the European Union to shut down a huge Wall Street-London bank swindle and make economic growth possible again in Europe. If that doesn't happen, the worsening bankruptcy of the whole trans-Atlantic banking system will continue to generate desperate confrontations with major powers Russia and China, with the threat of world war. The rest of Europe, so far, is refusing to shut that Wall Street swindle down, and today Obama's Treasury Secretary Jack Lew backed up that refusal  , including by a threatening phone call to the Greek finance minister.  What Obama, Merkel, et al. are demanding Greece do, instead of shutting down this Europe-wide swindle by the banks, is run a budget surplus of 4.5% of its annual economy, exclusively to pay the "Greek debt." In U.S. terms? That would mean the United States running a government tax surplus of $750 billion a year, in order to pay down debt. You won't hear Obama or Lew volunteering to try it; it is impossible. The "Greek debt" swindle is the same one as the TARP bailout here, and the Federal Reserve's printing of $4 trillion in new money to cover Wall Street's debts; and its perpetrators are the same huge banks. In the United States, the big banks took millions of subprime, unrepayable mortgages sold by their captive mortgage companies, and made them into toxic securities which blew up the financial system and the whole economy in 2008; the government bailed them out, while our living standards plunged.
In Europe, the banks bought the mortgage securities from the U.S. banks. At the same time they made millions of unrepayable subprime loans of their own — not only to homeowners, but also to governments without the means to repay them, like those of Greece, Ireland, Portugal, Hungary, and others. Big Wall Street banks were involved, particularly Goldman Sachs, which created "magic" derivatives: Take a bank loan to Greece, make it look like a mere "currency swap" rather than a debt — but turn it into a much bigger debt ten years later.
All this European subprime debt blew up on the big banks in 2009, a year after the U.S. subprime debt blew up on them. Then the European governments all superindebted themselves, to create a $1 trillion "European TARP" called by the initials EFSF. They bailed the megabanks out, with the IMF pitching in, using "only" about $600 billion to pay the unpayable "subprime government debt" part of it. $275 billion paid "Greek debt." This immense bank bailout got passed through the Greek, Irish, etc. governments, which passed it immediately on to the banks which had been their "subprime lenders." The Greek debt swindle was classic. In 2009 Greece's debt was $300 billion. It then "got" two huge bailouts in 2010 and 2012, of about $140 billion each. Less than 10% of that $275 billion stayed in Greece and was spent by the Greek government; more than 90% went directly and immediately to Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, and their fellow sharks, with small amounts crumbling to the hedge funds swimming alongside. Former Greek Labor and Social Security Minister Louka Katseli has given documentation that the Greek government actually got to spend or invest just 3% of that $275 billion. The only banks which had to write off their "Greek debt" were Greek banks; all of Wall Street and the London-centered banks got their toxic debt "assets" guaranteed 100% by this European bailout swindle. This made the Greek banks so bankrupt that the Greek government then had to borrow more to bail them out with $50 billion — so Greece's debt was increased when supposedly being reduced! A total swindle! Then, between 2010 and today, Greece, Ireland, Portugal, etc. were ordered to pay the bill for this huge new Europe-wide bank bailout debt. They imposed a slashing domestic austerity until their people emigrated, death rates rose and birth rates fell, and clouds of wood smoke rose over modern cities whose inhabitants could no longer afford modern heat. After five years of this punishment, Greece's $300 billion debt has become $350 billion or so — after $250 billion passed through to the banks! And the other European countries are also on the hook for this phony debt, all of it. They guaranteed it; Greece and Ireland and the other austerity-crushed countries can't pay it, so the rest of Europe must either agree to reorganize that debt and write it down, or their taxpayers will pay for the swindle. This is why the new Greek government now demands that Europe shut down this global bank swindle: Write off the unpayable debt; invest in reviving economic productivity by building new economic infrastructure.

................................

Νέα Υόρκη 6 Ιουνίου 2015    
Η Ομοσπονδία μας θα τιμήσει τη μνήμη του ΟΜΗΡΟΥ , ως και των γονέων αυτού Τηλέμαχου και  Πολυκάστης, με σκοπευτικούς αγώνες και ασκήσεις την Κυριακή 28η Ιουνίου 2015 στις 12:00 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). Συντονισταί των αγώνων  είναι οι κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος, Γεώργιος Αργυρός , Μανόλης Αδικημενάκης και Γεώργιος Λαφασάκης και δια περισσοτέρας πληροφορίας μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 19173990394 και 13477788501 και στο ushhfsaec@yahoo.com.  Όπως γνωστοποίησε στα μέσα μαζικής ενημερώσεως ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος το Διοικητικό μας Συμβούλιο απεφάσισε να παρουσιάσει την πραγματική καταγωγή του Ομήρου στον απανταχού Ελληνισμό και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο με στοιχεία τα οποία θα δύναται να ελεγχθούν. Επ' ευκαιρία δε της εορτής του πατέρα που εορτάζεται την 21η Ιουνίου, θέλουμε να ευχηθούμε σε όσους έχουν την ιδιότητα της πατρότητος, υγεία και χαρά. Δια τον λόγο αυτό, οι σκοπευτικοί αγώνες που είχαν προγραμματιστεί από την Ομοσπονδία μας δια την 21η Ιουνίου μετατίθενται την 28η Ιουνίου 2015 στη μνήμη του Ομήρου. Ο Αντιπρόεδρός μας κ. Βασίλειος Παπαυγέρης έδωσε εντολή να δωθούν καταχωρήσεις διαφημίσεων – ανακοινώσεων από την 4η Ιουνίου 2015 στα μέσα μαζικής ενημερώσεως ώστε τοιουτοτρόπως να προβληθεί η πραγματική ιστορία όπου εν καταλήξει θα διδαχθούμε τον τρόπο με τον οποίο εξωγενείς δυνάμεις δεν αφήνουν να φανεί η Ελληνική ιστορία.
Επτά πόλεις διεκδικούν την καταγωγή του Ομήρου , όπου εσκεμμένως δεν καταγράφεται η καταγωγή της μητρός του, θυγατρός του βασιλέως της Πύλου Νέστωρος, ο οποίος οδήγησε τα πλοία δια την εκστρατία στην Τροία , από την Αυλίδα και μέσω του Κορινθιακού κόλπου στην Πύλο, ξεκινώντας με 90 πλοία,  μαζί με τους υιούς του Αντίλοχο και Θρασυμήδη οι οποίοι έλαβαν μέρος στον πόλεμο. Ο βασιλεύς της Ιθάκης Οδυσσέας, παππούς του Ομήρου, ως και ο πατήρ αυτού Τηλέμαχος έδωσαν με πληρότητα την ιστορία της Ιλιάδος στον 'Ομηρο. Εσκεμμένως τον παρουσιάζουν αόματο και βαρύκοο, διαδίδοντας ότι ο Τρωικός πόλεμος ήτο φαντασία των παραμυθιών. Διεψεύσθησαν από τον Ερρίκο Σλήμαν ο οποίος ιδίοις εξόδοις ανεκάλυψε την Τροία, μεταφέροντας ευρήματά της στην Ελλάδα. Ζήτησε ιδίοις εξόδοις να αγοράσει περιοχή και να δημιουργήσει μουσείο με τα ευρήματα. Δυστυχώς όμως, ο τότε υπουργός Εσωτερικών Ιωάννης Βαλασόπουλος δωροδοκούμενος από κέντρα του εξωτερικού τον διέταξε να λάβει τα ευρήματα “απορρίματα” και να φύγει δια την χώρα του αμέσως.  Τα  μετέφερε στη Γερμανία και σήμερα τα διεκδικεί και η γείτων χώρα. Ο ως άνω υπουργός, που τον εξεδίωξε, εχρηματίσθη από επιδόξους μητροπολίτας οι οποίοι εξελέγησαν με την παρέμβασή του. Η Ελληνική Εκκλησία εστράφη εναντίον του Ι. Βαλασόπουλου και η δίκη (Σιμωνιακά) τελείωσε στις 31 Μαρτίου 1876. Σύμφωνα με το ανακριτικό πόρισμα οι επίσκοποι Μεσσήνης Αργυριάδης, Πατρών Αβερκίου και Κεφαληνίας Κομποθέκρας έδωσαν χρήματα στους υπουργούς Εκκλησιαστικών και δικαιοσύνης για να μεσολαβήσουν ώστε να εξασφαλίσουν τις έδρες που χήρευαν. Μάλιστα προέκυψε ότι και άλλοι είχαν δώσει χρήματα, αλλά οι συγκεκριμένοι επίσκοποι κατάφεραν να πλειοδοτήσουν! Για παράδειγμα ο επίσκοπος Κεφαληνίας έδωσε 42.000 δραχμές(εκπληκτικό ποσό για την εποχή),ενώ ένας άλλος ενδιαφερόμενος, ο διευθυντής της Ιερατικής Σχολής Χαλκίδος, Βαρθολομαίος Γεωργιάδης είχε δώσει μόλις 9 χιλιάρικα! Ο επίσκοπος Κομποθέκρας είχε δώσει 10 χιλιάρικα στον υπουργό και επιπλέον 8 χιλιάδες για να υπογράψει το Προεδρικό Διάταγμα. Ήταν δε τόση η απληστία των δύο πολιτικών που όταν ένας μητροπολίτης δεν είχε χρήματα του έπαιρναν και αντικείμενα! Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός μητροπολίτη που κατέθεσε ότι έδωσε στον υπουργό ένα ζευγάρι ενώτια και μια χρυσή καρφίτσα! Από την ανάκριση προέκυψαν και άλλα ονόματα: του ειρηνοδίκη Π.Οικονομόπουλου και των ιδιωτών Ν.Πετρή και Δ.Χαριτάκη που ήταν οι μεσολαβητές για να εισπράττονται τα χρήματα αφού κανονίζονται οι δουλειές. Το δικαστήριο επέβαλε  ποινή φυλακίσεως ενός έτους εις τον Ιωάννη Βαλασόπουλο υπουργό εσωτερικών και επιτετραμμένο δια τας εκκλησιαστικάς υποθέσεις του υπουργείου Παιδείας, εις τους δε μητροπολίτας πρόστιμο 94.000 δραχμών και μη δυνάμενοι να το καταβάλουν εφυλακίσθησαν, ενώ η εκκλησία τους καθήρεσε. Η καταδίκη αυτή συγκλόνισε τον πολιτικό κόσμο. Συντάραξε την Εκκλησία. Τα «Σιμωνιακά» ήταν η αφορμή επί κυβερνήσεως Χαριλάου Τρικούπη, για να θεσπιστεί αργότερα ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, το 1877. Για να είμαστε δίκαιοι και ιστορικά ακριβείς το σκάνδαλο αυτό εντάσσεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αστάθειας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας κατά τη μηνιαία συνεδρίασή του την 2α Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ, ως κύριο θέμα συνεζητήθη η σπουδαιότητα που θα πρέπει να λάβει το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο HANC, ώστε τοιουτοτρόπως να λειτουργήσει ευσχήμως δια να φανεί χρήσιμο στη γενέτειρα. Η οποία την 2α Ιουνίου 2015 απεδέχθη γτην παράταση δια αρκετές δεκαετίες του χρέους αυτής  (το οποίο αμβφισβητείται από την πλειονότητα του Ελληνικού λαού , με επικεφαλής την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου).  Απεφασίσθη ομοφώνως να αποσταλεί προς τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου κ. Παύλου Κοτρότσιου και του Συμβουλίου αυτού συστημένη επιστολή που να τον εγκαλεί να προσδιορίσει την ημερομηνία της γενικής συνελεύσεως του HANC τον Οκτώβριο 2015 ως και τον τόπο της πραγματοποιήσεως αυτής, όπως απεφασίσθη στην άτυπη συνεδρίαση του  HANC στην Αστόρια της Νέας Υόρκης την 9η Μαϊου 2015, με την οποία θα έπρεπε εντός μίας εβδομάδος να αποστείλει τον προσδιορισμό, όπου δυστυχώς μέχρι και της συνεδριάσεως του Συμβουλίου μας δεν το έπραξε. Εις την επιστολή θα περιλαμβάνεται και η απόφασις της ατύπου συνεδριάσεως του  HANC κατά την ημέρα της συνελεύσεως και εν συνεχεία των εκλογών να τηρηθούν τα προβλεπόμενα των ρομπερτ ρουλς δια την ενεργοποίηση της επιτροπής νομινέισον κομιτι. 
Η Ομοσπονδία μας αποτίει φόρο τιμής στον ήρωα της Κύπρου μακαριστό Σωτήρη Μουστάκα, την επέτειο που έφυγε από τη ζωή την 4η Ιουνίου, ο οποίος είχε ζητήσει από τους οικείους του, όταν αποθάνει, η σωρός του να σκεπαστεί με την Ελληνική σημαία όπερ και εγένετο από την οικογένειά του και που τον συνέδευσαν στην τελευταία του κατοικία συγγενείς και φίλοι και αγωνισταί της ΕΟΚΑ. Υπενθυμίζουμε ότι ο Σωτήρης Μουστάκας υπηρέτησε στην Κυπριακή Εθνοφρουρά και έλαβε μέρος στην επιχείρηση διασώσεως του αεροδρομίου της Λευκωσίας, όπου και πέτυχε την διασωσή του.  
Όπως ανακοίνωσε τηλεφωνικώς στο διοικητικό μας συμβούλιο ο κ. Νικόλαος Πουλιανός ειδικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας δια θέματα αρχαιολογίας, ο μόνος με οργανική θέση παλαιοανθρωπολόγου στο ΥΠΟΠΑΙΘ, παραθέτουμε το πλήρες κείμενο δια του οποίου αποδεικνύεται η προχειρότητα του υπουργείου πολιτισμού της Ελλάδος. Αγαπητέ μου κ. Πρόεδρε της Ομοσπονδίας κ. Στυλιανέ Μανή, Γραμματέα κ. Σπυρίδωνα Χριστοφοράτο και αγαπητοί σύμβουλοι: Προχτές (2 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:48) ενημερώθηκα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για τη δράση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 2015» στο σπήλαιο Λιμνών Καλαβρύτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο 5 Ιουνίου. Η αντίστοιχη ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) κοινοποιήθηκε σε 181 αποδέκτες (122 Υπηρεσίες και 59 φυσικά πρόσωπα ή συναδέλφους, στους οποίους εξάλλου προωθείται και η παρούσα). Καθότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας και μετάβασης εκ μέρους μου στην Πελοπόννησο, όπως και το ότι η εν λόγω δράση προγραμματίστηκε μέσα από άγνωστες για μένα διαδικασίες (π. χ. αναφορικά με το πότε, από ποίους, με ξενάγηση ποίων, βάσει ποίων βιβλιογραφικών πηγών, τίνος κειμένου κλπ θα γίνει), θεωρώ καθήκον μου να σας πληροφορήσω επιπλέον τα εξής:
Σε συνέχεια των ανωτέρω, αναζήτησα στο διαδίκτυο επιπρόσθετες πληροφορίες, τις οποίες αρχικά επεσήμανα στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΟΠΑΙΘ (http://news.in.gr/culture/article/?aid=1500001638), όπου όμως ενώ αναφέρεται πως επισυνάπτεται ο πλήρης κατάλογος των εκδηλώσεων, μάλλον εκ παραδρομής δεν διατίθεται. Κατόρθωσα πάντως να τον εντοπίσω στη διεύθυνση http://news.in.gr/culture/article/?aid=1500001638, όπου με έκπληξη διαπίστωσα ότι  παρόμοια δράση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015 στο σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. Το γεγονός ότι με αυτό το σπήλαιο ασχολούμαι σχεδόν 50 χρόνια και εντωμεταξύ έχω εκπονήσει δύο σχετικές διδακτορικές διατριβές (Φλωρεντία και Πράγα), ενώ την ίδια ώρα δεν έχω καμμία επί τούτου ενημέρωση, ούτε καν μέσω της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής επιστολής (της 2-6-2015), τα ανωτέρω στο σύνολο τους εμβάλλουν σε σκέψεις για διόλου ευχάριστες πρακτικές, με ό,τι άλλο αυτό μπορεί επίσης να συνεπάγεται.
Το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας συνεχάρη τον επιτετραμμένο μας σύμβουλο εκκλησιαστικών υποθέσεων σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πρεσπών, Εορδαίας και Φλωρίνης κ.κ. Θεόκλητον το Σάββατο 30 Μαϊου 2015 δια την εκλογή από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος του πνευματικού τέκνου αυτού Αρχιμανδρίτου Ιουστίνου Μπαρδάκα Πρωτοσυγκέλλου της Μητροπόλεως ως Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτου κ.κ. Ιουστίνου, εγένετο την Κυριακή 31η Μαϊου 2015 υπό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Ιερωνύμου εις τον ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου εις τας Αθήνας παρουσία πληθώρας Μητροπολιτών ως και του πνευματικού αυτού κ. Θεοκλήτου ευχόμενος εις αυτόν να συνεχίσει το έργο του ως ιερεύς με παρησία και ενδυναμώνοντας το Χριστεπώνυμον πλήρωμα το οποίο στας πονηράς ημέρας που διέρχεται η Ελλάς καταπιεζομένη από τας φορολογίας, υπάρχει πληθώρα ατόμων που καταλήγουν σε αυτοκτονία, αποτρέποντας αυτούς με τη σωστή στήριξη.  Ο κ. Παναγιώτης Δούκας πρόεδρος της παγκόσμιας Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας και ειδικός σύμβουλος κοινωνικών υποθέσεων της Ομοσπονδίας μας, ανέφερε στο διοικητικό μας συμβούλιο την απορία του οτι ουδείς από τους βουλευτάς του Ελληνικού Κοινοβουλίου έκαμε πρόταση δια την αποκατάσταση των ορφανών και των οικογενειών αυτών, όπου οι γονείς των έχουν αυτοκτονήσει (που υπερβαίνουν τις 10.000) ώστε η Πολιτεία να αναλάβει τουλάχιστον τα ανήλικα τέκνα.
Our Federation next shooting exercises and games with the “hwwcfjse.us” has been scheduled  for Sunday June 28th , 2015 in memory of Homer is best known as the author of the Iliad and the Odyssey. His father was Telemachus (son of Ulysses) and his mother was Polycaste, doghter of the King of Pylos, Nestor. Telemachus born on the palace of Netor in the city Pylos of Greece.  Also shooting games and exercises for 2015 are, June 28th , October 18th  , and November 8th , 2015 at 12.noon. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island.  You should bring along in the Calverton Shooting Range, protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card. Transportation directions to Calverton Shooting Range: Long Island Expressway # 485. At exit 71 make right turn, outgoing. This is the local road # 94, which is called Nugent Drive. ¾ miles on the right side of the street sign is the Calverton Shooting Range. Pay to the Range Owner for admission fee $15, (usually sits inside his car) park the car and contact Mr. Manis (mobile 917-399-0394 and 13477788501) close to the tower management. Games director : Mr. Gerasimos Amvrosiatos, Mr. Georgios Argyros, Mr. Emmanuel Adikimenakis (past ARES Club President ), George Lafasakis (former ARISTOTEL NJ & ARES Club President). For more information e-mail ushhfsaec@yahoo.com
The North Carolina Sheriffs' Association (NCSA) is working overtime to defeat NRA’s efforts to eliminate the current Pistol Purchase Permit system that allows sheriffs to use arbitrary, personal discretion when determining who may lawfully purchase a handgun. This provision would replace the flawed system with the FBI’s National Instant Criminal Background Check System (NICS). NICS is used in the majority of the country, and is a far more efficient, consistent system than what North Carolina sheriffs utilize.
The NCSA is asking all 100 North Carolina sheriffs to contact state Representatives and urge them to support an amendment that may be offered by state Representative Allan McNeil (R-78) which would remove this important pro-gun provision from House Bill 562.  It is important that you contact your Sheriff TODAY, and ask him or her to support the Second Amendment and law-abiding gun owners. Urge your Sheriff to support replacing the Pistol Purchase Permit system with the far more efficient and consistent NICS system that is utilized in the majority of the country. Be sure to ask for your sheriff's position on replacing the Pistol Purchase Permit system with NICS, and let us know what you are told by calling us at (703) 267-1170, toll-free at (800) 392-8683 or by emailing us at ILA-Contact@nrahq.org.
Reliably anti-gun Representative Carolyn Maloney (D-NY) has introduced two new rights-restricting bills in the U.S. House of Representatives. 
May 15 saw the introduction of H.R. 2380, the so-called “Gun Show Loophole Closing Act of 2015.” This bill would require background checks on all firearms transactions occurring at gun shows.  In the 1990s, gun control supporters began claiming that criminals were acquiring firearms at gun shows without having to go through background checks. However, repeated surveys of prison inmates who possessed firearms at the time of their offenses revealed that less than one percent acquired their firearms at gun shows.  This bill would do nothing more than burden lawful firearm transactions and take us one step closer to a national gun registry.
Less than a week later on May 21, Maloney introduced H.R. 2546, which she calls the Firearm Risk Protection Act of 2015. While the text of this bill has not yet been published online, an article in The Hill described it as requiring gun buyers to have liability insurance coverage before being “allowed” to purchase a firearm, and imposing a fine of $10,000 on those who do not comply.
Maloney attempted to justify the insurance mandate by pointing to insurance requirements for motor vehicles, which she claimed encouraged “cautious behavior” and “precautions to reduce accidents.” What she failed to mention is that unlike automobile fatalities, most firearms fatalities in the U.S. result from the uninsurable acts of suicide or intentional criminal behavior, not accidents. Thus, H.R. 2546 is merely another thinly-disguised attempt at imposing firearm registration, as well as making firearm ownership more expensive and thus less obtainable for low-income Americans, the ones most beset by violent crime. 
Please contact your U.S. Representative and urge him or her to oppose these ill-conceived assaults on the Second Amendment.
You can contact your U.S. Representative by using our "Write Your Lawmakers" tool at www.NRAILA.org, or by phone at (202) 224-3121.

TALLADEGA, AL – We’re getting close to the day that will change the world of competitive shooting for CMP competitors forever – the Inaugural D-Day John C. Garand Commemorative Match at the new CMP Talladega Marksmanship Park. In less than two weeks – on June 6 – novice and experienced marksmen alike will finally be given the chance to experience first-hand one of the most advanced facilities ever created.
The 500-acre park has been open to the public for a few weeks, and, so far, exceeds the expectations of everyone who steps foot onto its crimson soil. With rumors of its state-of-the-art technology and a country-club-like quality, many have already made the journey to the serene Talladega countryside to fire a few rounds downrange.
Robert Sims, 43, of Birmingham, AL, visited the park for the first time with his family. In the Army before entering the Rock ‘n’ Roll business as a sound engineer, he now has taken on marksmanship as his latest endeavor.
He had been to local ranges to test out shooting his .308 rifle, but after hearing about the opening of the new CMP installment in Talladega, he decided to take on the hour trek to have a look at the 600 yard opportunity the park offers.
His daughter, Jami, 22, is completely fresh to the shooting world – firing with her dad and brother, James, 21, as a way to spend time together as a family. Having only shot on paper targets in the past, she likes the electronic targets at Talladega, which allow her to stay stationary during her entire training period.
“I like the fact that I don’t have to walk to change a piece of paper,” she said as she laughed.
Also, without having to move to change targets during each phase of practice, Robert finds that he is using many more rounds than he used to – something that he gladly admitted, with a smile on his face – allowing even more worthwhile practice in a shorter amount of time.
James agrees with his dad and sister, saying he enjoys the layout of the park compared to other ranges he has visited in the past, as well as the electronic targets. He also enjoys the paved roads, which allow for smooth traveling between ranges.
With all that the CMP Talladega Marksmanship Park offers, James says the family will likely make the hour trip from Birmingham again in the future.
“It’s a bit of a drive, but it’s much worth it,” he said.
Chris Boyce, 54, of Kennesaw, GA, and Max Hirsch, 60, of Canton, GA, arrived at the range together to practice for their inaugural D-Day events. Chris and Max have both participated in CMP Games matches before but are of course looking forward to the first match fired in the already impressive facility.
“This is really something. This sure beats having to walk 300 yards to have to put paper down,” said Chris.
“The responsiveness and the accuracy – I found myself saying, ‘There’s no way I missed, there’s no way I missed!’ but then I looked at the monitor and said, ‘Well, I must’ve missed!” he added with a laugh.
Other events to be held during the Inaugural Match include Service Rifle and Pistol EIC Matches, .22 Rimfire Pistol, as well as a variety of shotgun and pistol opportunities.
In total, the facility boasts a 600-yard range unlike any other in the country, three multi-purpose ranges, a 5 stand field, a sporting clay field that could be compared more to a beautifully secluded golf course, and the park is crowned by its 13,000 square feet of intricately-designed club house space overlooking Alabama’s mountain views. It’s an experience many are not soon to forget and one most will want to revisit over and over again.
You’ll have to see it to believe it.
 For more information on the CMP Talladega Marksmanship Park, visit  http://thecmp.org/competitions/talladega-marksmanship-park/.

.........................................

10 Μαϊου 2015    
Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου αποφασίσαμε την προβολή της Ιστορίας και Πολιτισμού, και όλων  των γεγονότων που με επιμέλεια προσπαθούν να απαλείψουν  από τα σχολικά βιβλία στη γενέτειρα και στην αλλοδαπή, πιέζοντας ταυτοχρόνως τα μαζικά μέσα ενημερώσεως ανά την υφήλιο να αποκρύπτουν την αλήθεια. Καθιστώντας τη νεολαία απληροφόρητη δια την ιστορία του ελληνισμού και της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Όπως δηλωσε σε συνέντευξή του ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος στα ΜΜΕ την 27η Απριλίου στη Νέα Υόρκη, η Ομοσπονδία τίμησε τη μνήμη του Οδυσσέως Γραντ , 18ου Προέδρου των ΗΠΑ με συμμετοχή πληθώρας Ομογενών και Φιλελλήνων στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον στο Λόγκ Άηλαντ της Νέας Υόρκης την 26η Απιλίου και προγραμμάτισε σκοπευτικάς ασκήσεις δια να τιμήσει τους Ήρωες Έλληνες αξιωματικούς και οπλίτες που υπερασπίσθησαν την Κύπρο κατά την εισβολή   του Αττίλα ως και να τιμήσει τη μνήμη του Ηλία Σπαντιδάκη (Louis Tikas) ο οποίος ο οποίος έμελε να γράψει ως συνδικαλιστής την μεγαλυτέρα ιστορία, προασπιζόμενος τα δίκαια των εργαζομένων στα ορυχεία του Κολοράντο ιδιοκτησίας της οικογενείας Ροκφέλερ την Κυριακή 17 Μαϊου 2015 στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον στις 12.00 το μεσημέρι .
Το ελληνικό όνομα του Τίκα ήταν Ηλίας Σπαντιδάκης. Γεννήθηκε στην Λούτρα Ρεθύμνου   και ο πατέρας του ονομαζόταν Αναστάσιος. Το 1906  σε ηλικία 20 ετών μετανάστευσε στις ΗΠΑ . Πριν φύγει έβγαλε μια φωτογραφία φορώντας την παραδοσιακή κρητική στολή και την άφησε ως ενθύμιο στους συγγενείς του. Δεν επρόκειτο να ξανανταμωθούν. Στις ΗΠΑ μετέτρεψε το όνομά του στο αγγλοσαξονικό Λούης Τίκας (Luis Tikas), με το οποίο έμελλε να γραφεί στην ιστορία των συνδικαλιστικών αγώνων.
Από το λιμάνι της Νέας Υόρκης πήγε στο Κολοράντο . Εγκαταστάθηκε στο Ντένβερ  κι άρχισε να δουλεύει στα χαλυβουργία του Πουέμπλο καμιά τριανταριά μίλια μακριά, με ημερομίσθιο $1,75, για δώδεκα ώρες την ημέρα. Το 1910 ορκίστηκε Αμερικανός πολίτης και άνοιξε καφενείο στην οδό Μάρκετ του Ντένβερ, μια εργατική γειτονιά που έγινε η τοπική Greektown. Την εποχή εκείνη στο Ντένβερ ζούσαν 240 Έλληνες. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1913 ξεκινά η μεγάλη απεργία στην πόλη Λάντλοου (Laddlow ή Ludlow), όπου υπήρχαν 13000 ανθρακωρύχοι.Επικεφαλής της απεργίας ήταν ο Τζόν Λόζον  και ο Λούης Τίκας, που είχε μια ομάδα στήριξης από Κρητικούς.
Στις 20 Απριλίου 1914 η εθνοφρουρά θα εισέβαλε και θα εκκένωνε τον καταυλισμό των απεργών. Ήταν Δευτέρα του Πάσχα  και οι περισσότεροι κοιμούνταν αφού την προηγούμενη γιόρταζαν το ελληνικό Πάσχα. Οι πιστολάδες της εταιρίας απαίτησαν από τον Λούη Τίκα να τους παραδώσει δύο Ιταλούς συνδικαλιστές. Ο Τίκας ζήτησε ένταλμα σύλληψης αλλά τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε και ο Τίκας αρνήθηκε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.
Λίγο αργότερα έπεσε η πρώτη βολή: μερικοί από τους απεργούς ήταν οπλισμένοι. Το Κολοράντο αποτελούσε μέρος της Άγριας Δύσης. Ακολούθησε μάχη χαρακωμάτων ενώ οι γυναίκες και τα παιδιά έτρεξαν να σωθούν στους γύρω λόφους. Σύμφωνα με την μαρτυρία της Μαίρης Χάρρις ,  γνωστής και ως Mother Jones, πάνω από σαράντα άτομα σκοτώθηκαν από σφαίρες και από ασφυξία, ενώ ένα αγοράκι δέχτηκε μια σφαίρα στο κεφάλι καθώς προσπαθούσε να σώσει το γατάκι του. Σύμφωνα με την Mother Jones οι πιστολάδες είχαν καταναλώσει πολύ ουίσκι από το κοντινό σαλούν και βρίσκονταν σε έξαλλη κατάσταση. Τα επεισόδιο, που αποτελεί μαύρη σελίδα στην ιστορία των ΗΠΑ, ονομάστηκε «σφαγή του Λάντλοου».
Ο Τίκας με απαράμιλλο θάρρος, ζήτησε να δει τον επικεφαλής της εθνοφρουράς, λοχαγό Καρλ Λίντερφελντ (Karl Linderfeld) κρατώντας λευκή σημαία. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο λόφο και μίλησαν για λίγο. Έπειτα οι αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο αξιωματούχος χτύπησε με πρωτοφανή αγριότητα τον Τίκα στο κεφάλι με την καραμπίνα του. Η καραμπίνα έσπασε στα δύο όπως και το κρανίο του Τίκα. Οι εθνοφρουροί βάλθηκαν να πυροβολούν το άψυχο σώμα. Ευθύς αμέσως εισέβαλαν στον καταυλισμό, ρίχνοντας αδιακρίτως εναντίον οτιδήποτε κουνιόταν. Έδιωξαν τους απεργούς, σκότωσαν 18 άτομα, 10 εκ των οποίων ήταν παιδιά από τριών μηνών ως 11 ετών, και έκαψαν τις σκηνές τους. Όταν οι απεργοί ξαναμπήκαν μερικές ημέρες αργότερα στον καταυλισμό βρήκαν το πτώμα του Τίκα. Η κηδεία του έγινε στις 27 Απριλίου  και τη νεκρώσιμη πομπή ακολούθησαν χιλιάδες εργάτες.
Ο κ. Χριστοφοράτος ανέφερε επίσης ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Στυλιανός Μανής πληροφόρησε το Συμβούλιο διά τας πιέσεις που δέχεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως επί σειρά ετών ως και της σήμερον από δυνάμεις σκοτεινές που καθορίζουν την πολιτική του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος σχετικώς με τα κονδύλια επιχορηγήσεων , καθιστώντα αυτό αδύναμο να επιτελέσει την αποστολή του στη διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας και να συνεχίσει απροσκόπτως να υπερασπίζεται την ελληνικοτάτη Ορθοδοξία.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η επόμενη σκοπευτική άσκησις και αγώνες θα γίνουν την Κυριακή της 17ης  Μαϊου 2015 στις 12:00 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). Συντονιστής των ασκήσεων είναι ο κ. Μανόλης Αδικημενάκης, ο κ. Γεώργιος Λαφασάκης και ο κ. Στέλιος Βαλσαμάκης  και δια περισσοτέρας πληροφορίας μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 19173990394 και 13477788501 και στο ushhfsaec@yahoo.com .
Προς τούτοις καλούμε του ομογενείς στας ΗΠΑ και φιλέλληνας να πλαισιώσουν τας σκοπευτικάς ασκήσεις προς τιμήν των ηρώων που διοργανώνει ο Ομοσπονδία μας την 17η Μαϊου 2015 δήλωσε προς τους παρευρισκομένους δημοσιογράφους ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος, υπενθυμίζοντας στους γονείς και κηδεμόνας να φέρουν τα τέκνα των να συμμετάσχουν εις τας ασκήσεις. Ο κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος, ταμίας της Ομοσπονδίας μας, ανέφερε στο Διοικητικό μας Συμβούλιο ότι συνήλθε το Σάββατο 9 Μαϊου 2015 το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο  HANC υπό την προεδρία του κ. Παύλου Κοτρότσιου στην Ένωση Κρητών “Η Ομόνοια” στην Αστόρια της Νέας Υόρκης από τας 10.00 το πρωί μέχρι τας 4.00 το απόγευμα όπου εγευμάτησαν και έχοντας απαρτία συνεδρίασαν δια να δυνηθούν να προγραμματίσουν εκλογάς τον Οκτώβριο του 2015 , δίδοντας το δικαίωμα στην Επιτροπή υποψηφιοτήτων που θα αποτελείται από πρώην Προέδρους και στελέχη του  HANC να επιλέξουν και να ενημερώσουν τα μέλη – ομπρέλα του  HANC δια τους υποψηφίους οι οποίοι θα δύνανται να υπηρετήσουν σε διάφορα αξιώματα. Η ομοσπονδία μας επέδωσε επιστολήπρος τον Πρόεδρο και τους συνέδρους που συμμετείχαν και τους απέστειλαν και ηλεκτρονικώς κείμενο με το οποίο τους επληροφόρησαν δια την προσφορά της Ομοσπονδίας μας όπως  η κ. Θεοπίστη Ελένη Πασχαλάκη, επιτετραμμένη για θέματα Μακεδονίας Θράκης βοηθήσει εθελοντικώς σε θέματα γραμματειακής υποστηρίξεως την υπεύθυνο γραμματέα της Ομοσπονδίας. Της εδώθη ο λόγος από το Προεδρείο και εξήγησε τους λόγους που επιθυμεί στας κρισίμους αυτάς ημέρας που έχει ανάγκη η γενέτειρα και ο απανταχού Ελληνισμός, το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο να συντονίσει τας ενεργείας αυτού δια την ανακούφιση του απανταχού Ελληνισμού. Ο ιατρός κ. Ιωάννης Νάθενας συνεχάρη την κ. Πασχαλάκη και τους συνεδρους που διαθέτουν εθελοντικώς ώρας δια να βοηθήσουν τον Ελληνισμό.
Αι επόμεναι σκοπευτκαί ασκήσεις δια το έτος 2015 θα πραγματοποιηθούν  την 17η Μαϊου, την 28η Ιουνίου, την 18η Οκτωβρίου και την 8η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στο Σκοπευτήριο του Κάβερτον στο Λόγκ Άηλαντ της Νέας Υόρκης. Η άσκησις της 18ης Οκτωβρίου  θα πραγματοποιηθεί εις τη μνήμη του Άγιου Μάρκου του Ευγενικού ( 1393- 1445), ο οποίος υπήρξε Μητροπολίτης Εφέσου και μια από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές  και θεολογικές προσωπικότητες της εποχής του. Θεωρείται ο κύριος παράγοντας της αποτυχίας της υποταγής της Ανατολικής Εκκλησίας στον (ήδη καθηρημένο εκ της συνόδου της Βασιλείας όπου συμμετείχαν πάνω από 700 παπικοί επίσκοποι/καρδινάλιοι) Πάπα στη σύνοδο της Φλωρεντίας , όπου ήταν από τους λίγους που αρνήθηκαν να υπογράψουν. Υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος των ανυποτασόμενων στον Πάπα, και δικαιώθηκε από την ιστορία για το "καλύτερα σκλαβωμένα σώματα στους Τούρκους, παρά σκλαβωμένο πνεύμα στον αιρετικό πάπα". Για το λόγο αυτό εκδιώχτηκε από την αυτοκρατορική αυλή, που επεδίωκε μια συμβιβαστική λύση του ζητήματος για την αντιμετώπιση του οθωμανικού κινδύνου. Μετά τον θάνατο του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και την αναρρίχηση στο Πατριαρχικό θρόνο του Αγίου Πατριάρχη Γεννάδιου Σχολάριου  ο οποίος υπήρξε μαθητής του, ανακηρύχθηκε σε Άγιο.

New York May 10, 2015  
Our Federation next shooting exercises and games with the “hwwcfjse.us” has been scheduled  for Sunday May 17th, 2015 in memory of EOKA heroes in 1956 in Cyprus,  and also Louis Tikas (born 1886 in Loutra, Crete as  Elias Anastasiou Spantidakis – April 20, 1914) was the main labor union organizer at the Ludlow camp during a 14-month coal strike in southern Colorado  from 1913–1914. He was shot and killed during the Ludlow Massacre , the bloodiest event of the strike, on April 20, 1914.He was shot and killed during the Ludlow Massacre , the bloodiest event of the strike, on April 20, 1914, the day after (Greek Orthodox) Easter. 19 people were killed during the massacre including 2 women and 11 children and one National Guardsman.
Tikas met with Major Pat Hamrock on the day of the massacre in response to allegations of a man being held against his will in the camp. The militia placed machine guns on the hills and Tikas, anticipating trouble, ran back to camp. But fighting broke out lasting all day. By 7:00 pm, the camp was aflame. Tikas remained in the camp the entire day and was there when the fire started. Lieutenant Karl Linderfelt, a rival of Tikas' during much of the strike, broke the butt of his gun over Tikas' head. Tikas was later found shot to death, one bullet through his back, another in his hip, a third glancing off his hip and traveling vertically through his body; it was determined that he bled to death. Also shooting games and exercises for 2015 are, June 28th , October 18th  , and November 8th , 2015 at 12.noon. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island.  You should bring along in the Calverton Shooting Range, protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card. Transportation directions to Calverton Shooting Range: Long Island Expressway # 485. At exit 71 make right turn, outgoing. This is the local road # 94, which is called Nugent Drive. ¾ miles on the right side of the street sign is the Calverton Shooting Range. Pay to the Range Owner for admission fee $15, (usually sits inside his car) park the car and contact Mr. Manis (mobile 917-399-0394) close to the tower management. Games director : Mr. Emmanuel Adikimenakis (past ARES Club President ), George Lafasakis (former ARISTOTEL NJ & ARES Club President), also Stelios Valsamakis( CMP Commettee Member). For more information e-mail ushhfsaec@yahoo.com
In the Art of War, Chinese military theoretician Sun Tzu advised, “appear weak when you are strong, and strong when you are weak.”
Since gun control supporters are trying to make guns look bad by comparing the number of gun-related deaths to those due to motor vehicle accidents, they’re apparently applying the second part of Sun Tzu’s advice.
To feign strength, gun control supporters have been pedal-to-the-metal on the subject over time. The Violence Policy Center compared   gun-related and vehicle accident deaths in 2011. Michael Bloomberg’s news machine did so in 2012. Mother Jones, the publication once edited by Michael Moore, if that tells you anything, did so in 2013. Last year, the Center for American Progress asserted   that “gun deaths are on track to surpass motor vehicle traffic deaths for [people under age 25].” And this year, the ideologically comparable Atlantic repeated  that assertion in a hit piece that referred to guns as “America’s Top Killing Machine.”
The anti-gunners also have the “weak” part of Sun Tzu’s strategy down to a “T.” Chelsea Parsons, of the “Progress” group, saysthat their guns-vs.-cars propaganda “really resonates with people.” But resonates with whom? As AWR Hawkins reports , Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) final report on death statistics for 2013 shows there were 35,369 deaths from motor vehicle accidents versus 505 deaths from the accidental discharge of firearms. . . . Americans are 70 times more likely to die in a vehicle accident than by the accidental discharge of a firearm.”
Just as lacking in resonance is the anti-gunners’ theory that government regulation reduced deaths involving vehicles, so the same ought to be true for those involving firearms. From 1981 through 2013 (the first and last year of data reported by the federal government), deaths due to accidents involving “unregulated” firearms decreased 73 percent, while those due to accidents involving highly-regulated motor vehicles decreased only 31 percent. And, two-thirds of the decline in motor vehicle accident deaths has occurred during the last six years, a half-century after Congress imposed the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act, authorizing the federal government to dictate how cars should be manufactured and roads should be constructed. What’s really resonating with the American people, is that gun control supporters--wrong about handguns, wrong about the Second Amendment, wrong about Right-to-Carry, wrong about semi-automatic rifles, wrong about ammunition magazines, wrong about ammunition, and the list goes on--aren’t hitting on all cylinders. The only way that the number of gun-related deaths compares to the number of vehicle accident deaths, is if vehicle accident deaths are compared to the grand total of suicides, murders, defensive homicides by private citizens, legal intervention homicides by law enforcement officers, and the relatively smaller number of firearm accident deaths. And that math is as slippery as a garage floor mopped with 10W-30.
The Civilian Marksmanship Program would like to invite you to join us for a very special celebration of the CMP Talladega Marksmanship Park Dedication and Inaugural Matches in Talladega County, Alabama, June 6-7. The celebration is a two-day event which includes tours of the facility, a special John C. Garand Rifle Match on Saturday commemorating the 71st anniversary of the Allied Forces D-Day landing at Normandy Beach and Service Rifle EIC, Service Pistol EIC and .22 Rimfire Pistol EIC Matches on Sunday.
Planning for the 500 acre CMP Talladega Marksmanship Park began in March 2012 and construction will be completed in May 2015. The primary purpose of the facility is to provide marksmen with a state of the art facility where they can participate in the complete CMP experience, including firearm safety courses, clinics, and a lineup of CMP Games and Match events. The facility includes 100, 200, 300, and 600 yard rifle ranges with electronic scoring targets, 50 yard and 50 foot pistol ranges, 15 action pistol bays, 15 stations of sporting clays and a trap field. The property also includes a 13,000 square foot CMP Park Club House including a CMP store and classroom.
Other events scheduled throughout the weekend for shotgunners and action pistol shooters!
Please contact Sarah Hall at (256) 835-8455, ext. 214 or shall@thecmp.org for additional match or registration information; or contact Donnie Heuman at (256) 835-8455, ext. 419  or dheuman@thecmp.org for additional information about the CMP Talladega Marksmanship Park. The American Hellenic Institute (AHI) welcomes a report published April 2015 by the Bipartisan Policy Center’s Turkey Task Force titled, “Turkey: An Increasingly Undependable Ally.” The BPC’s Turkey Task Force is co-chaired by Ambassador Morton Abramowitz, former U.S. ambassador to Turkey; and Ambassador Eric Edelman, former U.S. ambassador to Turkey.
“We welcome the report published by the Bipartisan Policy Center’s Turkey Task Force,” AHI President Nick Larigakis said. “It draws much-needed added attention and facts to a theme that we have been communicating in Washington via our policy statements and that is Turkey’s unreliability as an ally of the United States. However, we are disappointed the report lacks focus on core issues of the Greek American community, especially with regard to Turkey’s illegal invasion and subsequent forty-year occupation of the Republic of Cyprus.”
Larigakis added the report makes several recommendations on actions the United States could take with regard to communicating with Turkey on these concerns. One of the report’s recommendations is to look to other nations to play important roles as regional partners. Examples of nations cited are: Georgia, Jordan, and Azerbaijan.
“Unfortunately, the Task Force failed to recognize Greece or Cyprus as nations that can play important regional roles,” Larigakis said. “Greece is a loyal and dependable NATO ally and the relationship between the United States and Cyprus received a significant boost following Vice President Biden’s historic visit there a year ago.”
According to the report’s executive summary, since the BPC Turkey Task Force’s original report in 2013, “the rift between Washington and Ankara has only widened.” This rift is not only widening because of Turkey’s wayward foreign policy that runs opposite to the United States, but the rift is also becoming larger due to Turkey’s worrisome domestic policies that include the “dismantling of Turkey’s democratic institutions.”
The American Hellenic Institute is a non-profit Greek American public policy center and think tank that works to strengthen relations between the United States and Greece and Cyprus, and within the Greek American community.

.............................................................

Απρίλιος 2015    
Κατά τη μηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας που συνήλθε το εσπέρας της 21ης Απριλίου 2015 στις 8.00 το απόγευμα στα γραφεία αυτής στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος υπενθύμισε στους συνέδρους τας σκοπευτικάς ασκήσεις που διοργανώνει η Ομοσπονδία μας στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον της Νέας Υόρκης την Κυριακή  26 Απριλίου 2015 στις 12.00 το μεσημέρι, ως και τον προσδιορισμό της επομένης ασκήσεως της 17ης  Μαϊου 2015 στις 12:00 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897). Συντονιστής των ασκήσεων είναι ο κ. Μανόλης Αδικημενάκης και δια περισσοτέρας πληροφορίας μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 19173990394 και 13477788501 και στο ushhfsaec@yahoo.com .

Ο τέως Πρόεδρος του συλλόγου ΑΡΗΣ της Νέας Υόρκης και Πρόεδρος της Επιτροπής  επιλογής υποχηφιοτήτων της Ομοσπονδίας μας κ. Μανόλης Αδικημενάκης ζήτησε  από το Διοικητικό Συμβούλιο η Ομοσπονδία μας να ζητήσει δημοσίως από την Βουλή των Ελλήνων την αναγνώριση των Ελλήνων στρατιωτικών που αντιμετώπισαν τον Αττίλα, 
υπερασπίζοντας την Ελληνικότατη Κύπρο το 1974. Επιβάλλεται, τόνισε ο κ. Αδικημενάκης, η Ελληνική Βουλή να απαιτήσει την απελευθέρωση όλων των αγνοουμένων που σαπίζουν σε φυλακές της Ανατολίας. Η πρότασις εδευτερώθη απο τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Στυλιανό Μανή και εψηφίσθη ομοφώνως. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εφήβων ΑΡΗΣ της Νέας Υόρκης κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος υπέβαλε πρόταση όπως  με την ευκαιρία  της ενάρξεως του απολευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ δια την ένωση με την Ελλάδα τον Απρίλιο του 1955, καθίσταται αναγκαία η αναγνώρισις του Ιδρύματος του στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή δια την αποκατάσταση  των τέκνων των ηρώων που βασανίστηκαν, απηγχονίσθησαν, και έμειναν κατάκιτοι δια να απανασυνδεθούν με τον Εθνικό Κορμό. Η πρότασις εδευτερώθη από τους τέως Προέδρους του Συλλόγου ΑΡΗΣ της Νέας Υόρκης κ. Γεώργιο Μανίκα και κ. Βασίλειο Παπαυγέρη και υπερψηφίστηκε. Προς τούτοις καλούμε του ομογενείς στας ΗΠΑ και φιλέλληνας να πλαισιώσουν τας σκοπευτικάς ασκήσεις προς τιμήν των ηρώων που διοργανώνει ο Ομοσπονδία μας την 17η Μαϊου 2015 δήλωσε προς τους παρευρισκομένους δημοσιογράφους ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος, υπενθυμίζοντας στους γονείς και κηδεμόνας να φέρουν τα τέκνα των να συμμετάσχουν εις τας ασκήσεις.
Ο κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος, ταμίας της Ομοσπονδίας μας, ανέφερε στο Διοικητικό μας Συμβούλιο την συνομιλία που είχε με τον κ. Στυλιανό Παπαθεμελή, Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αναγέννησης και τέως Υπουργό ως ακολούθως: "Λιάζονται" ή σκιάζονται, ώρα να σοβαρευτούμε.Η πλειονότητα της κοινωνίας μας, ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Κλιμακώνεται μια διαρκής περιθωριοποίηση των πολιτών που στην Ελλάδα εγγίζει τα όρια του κανιβαλισμού. Στην Ελλάδα της κρίσης οι φτωχότεροι- τα συνήθη υποζύγια -επιβαρύνθηκαν φορολογικά κατά 337 %,ενώ οι έχοντες και κατέχοντες μόλις 9 %! Τα μη προνομιούχα νοικοκυριά έχασαν το 86 %του εισοδήματός τους, ενώ οι εύποροι μόλις το16 % - 20 %(Ίδρυμα Hans Boecker).Παγκοσμίως μεταξύ 2008 - 2014 διπλασιάστηκαν οι φτωχοί και φευ οι δισεκατομμυριούχοι που από 798 έφτασαν τους 1826.Aνεξιλέωτος αριθμός:85 πάμπλουτοι, ανάμεσά τους αρκετοί οψίπλουτοι, έχουν περιουσιακό άθροισμα ίσο με αυτό των 3,5 δισεκατομμυρίων συνανθρώπων τους. (Forbes BillionairesList).Οι «85» είναι οι δανειστές - βασανιστές μας.Ο τοκιστής κατά τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης «μισεί τους εαυτοίς αρκούντας (=αυτάρκεις) και τους μη δεδανεισμένους εχθρούς ηγείται», και όσους δεν δανείσθηκαν τους θεωρεί εχθρούς του. Αυτός που δανείζει στον φτωχό χρήματα με τόκον («γεννώντα χρυσόν») «ου παύει την ανάγκην, αλλ' επιτείνει την συμφοράν». Λύση: «Λύσον την φατρίαν και πάντες έξομεν την αυτάρκειαν», διαλύστε τα οργανωμένα συμφέροντα και τότε όλοι, θα είμαστε αυτάρκεις. (Λόγος κατά τοκιζόντων, ΕΠΕ 10, σ. 264 επ.) Στις ΗΠΑ προ 50ετίας 1 στις 100 επιχειρήσεις είχε κέρδη 50 % ενώ σήμερα αποκομίζει αυτά τα κέρδη 1 στις 7 επιχειρήσεις. Ισχυρό δείγμα ευαγγελικής επιταγής η πρόταση του Αρχιεπισκόπου στον πρωθυπουργό για από κοινού με το κράτος αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας προς αντιμετώπιση του χρέους. Ξαναέκρωξαν πασχαλιάτικα οι αμετανόητες Βιld και FAZ και εξακολούθησε ξεδιαντροπότερος εξ Αμερικής τώρα με την γνώριμη ακράτεια γλώσσης ο κ. Σόϊμπλε που ηδονίζεται να ταπεινώνει την Ελλάδα. Όμως η εκδημία του Γκίντερ Γκρας τους θύμισε και τους αποστόμωσε με την «Ντροπή της Ευρώπης»:«Πιες επιτέλους, πιες! Φωνάζουν οι κλακαδόροι των Επιτρόπων / μα ο Σωκράτης οργισμένος σού επιστρέφει το ποτήρι γεμάτο ως επάνω/ Βαριά, εν χορώ, θα καταραστούν ό,τι σου ανήκει οι θεοί/ / Επειδή τον Ολυμπό τους θέλεις να ξεπουλήσεις / Στερημένη από πνεύμα, Εσύ θα μαραζώσεις χωρίς τη Χώρα, / που το πνεύμα της, Εσένα, Ευρώπη, έπλασε». Όντως αυτοί θα μαραζώσουν χωρίς την Ελλάδα που το πνεύμα της τους έπλασε. Στο μέτωπο οικονομία επικρατεί πολυγλωσσία και απραξία. Επείγουν πολλά και η πολυσυζητούμενη επανεκκίνηση της οικονομίας μας που προϋποθέτει προτεραιότητα στην παραγωγική βάση, την ποιότητα και το εύρος της. Ήδη εκπατρίσθηκε το άνθος του λαού, 340.000 νέοι κυρίως επιστήμονες. Η απώλεια αυτού του αναντικατάστατου δυναμικού για την πατρίδα είναι οριστική, αν δεν είναι αμετάκλητη. Υπογεννητικότητα και μετανάστευση νέων ρημάζουν τη χώρα. «Το πρόβλημά μας με τους Έλληνες θα μας το λύσει η δημογραφική τους εξέλιξη»,υποστήριξε σε (ελλαδικά) ανύποπτο χρόνο ο Τουργκούτ Οζάλ. Το εθνικό μας σώμα παραλύει απ' την εναπόθεση της εθνικοαμυντικής μας θωράκισης στον αυτόματο πιλότο, τον εθνομηδενισμό των ελίτ που κυριαρχεί στο εκπαιδευτικό και μιντιακό μας σύστημα και την καθολική κατάθλιψη που μας φόρτωσε η κρίση. Στο μεταξύ πυκνώνουν οι γεωπολιτικές προκλήσεις. Ενδεικτικά : Ο Έντυ Ράμα χαρακτηρίζει «αναπότρεπτη και αδιαμφισβήτητη την ένωση Αλβανίας -Κοσόβου». Νατοϊκοί βομβαρδισμοί, εθνοκάθαρση σερβικού στοιχείου, πλεονάζοντα και ανεξάντλητα χάδια των Δυτικών στους ιθαγενείς, άδικη μεταχείριση των Σέρβων αποθράσυναν και διόγκωσαν τον αλβανικό εθνικισμό. Η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή προϋποθέτει ισορροπίες που τείνουν να ανατραπούν εις βάρος της Ελλάδας. Η Αλβανία ισχυρίζεται ότι συνορεύει πανταχόθεν με τον εαυτό της! Η βίαιη σαλαμοποίση της Σερβίας και η κατά δόσεις προσάρτηση εδαφών της μεγεθύνουν αδαπάνως και αναιμάκτως την Αλβανία, η οποία ούτως ή άλλως δημιουργήθηκε χωρίς να χύσει σταγόνα αίματος. Αυτό προσθέτει αποκοτιά και αναίδεια στην ηγεσία της, που απέναντί μας λειτουργεί ως προωθημένο προπύργιο της Άγκυρας. Στα πλαίσια της ανασχεδιαζόμενης ως πολυδιάστατης εξωτερικής μας πολιτικής ώρα να αποψύξουμε το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας (1914) που θεσπίζει αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Κάτι να κάνουμε τέλος πάντων που να δείχνει δύναμη και αποφασιστικότητα. Μετανάστες και καταλήψεις τείνουν να καταβροχθίσουν την Κυβέρνηση λόγω της απραξίας και των ιδεολογημάτων αρμοδίων στελεχών της. Η Ομόνοια όπου κατά την υπουργό μας «λιάζονται» οι πρώην παράνομοι, νύν παράτυποι, ήδη πρόσφυγες τείνει να γίνει βόμβα μεγατόννων. Βαθμός απόδοσης 0.Ο αυτός βαθμός και για τις καταλήψεις όπου κυριαρχεί αβουλία, απειρία και ανεπάρκεια. Ανοιχτό το μέτωπο με τους δανειστές. Αν ωστόσο οι χειρισμοί δεν καταλήξουν σε συμφωνία οδηγούμαστε σε ρήξη =κατάσταση έκτακτης ανάγκης.Οπότε επιβάλλεται Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας, με επιστράτευση όλων, μα όλων, των δυνάμεων του έθνους.”  Η Επιτροπή Δημοσίας Τάξεως της Ομοσπονδίας μας προσέφερε εθελοντικάς υπηρεσίας προς την Αστυνομική Υποδιεύθυνση του Βορείου Τμήματος του Μανχάταν σε επίπεδο εμπιστευτικών πληροφοριών, κατά την Ελληνική παρέλαση στην 5η Λεωφόρο την 29η Μαρτίου 2015, ως και  δια λογαριασμό του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου HANC υπό την προεδρία του κ. Παύλου Κοτρότσιου. Πληθώρα ομογενών και φιλελλήνων προσέφεραν εθελοντικά τας υπηρεσίας των ως κοινωνική προσφορά του CMP-DCM-NRA.

Our Federation next shooting exercises and games with the “hwwcfjse.us” has been scheduled for 2015, for Sundays April 26th 2015 in memory of Ulysses S. Grant was the 18th President of the United States. As Commanding General, Grant worked closely with President Abraham Lincoln to lead the Union Army to victory over the Confederacy in the American Civil War also President of theNational  Rifle Association of America. Also dedicated to the memory of the US Veterans Abroad. Next  range dates are May 17th, 2015 (in memory of EOKA heroes in 1956 in Cyprus).  June 21th , October 18th  , and November 8th , 2015 at 12.noon. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island.  You should bring along in the Calverton Shooting Range, protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card. Transportation directions to Calverton Shooting Range: Long Island Expressway # 485. At exit 71 make right turn, outgoing. This is the local road # 94, which is called Nugent Drive. ¾ miles on the right side of the street sign is the Calverton Shooting Range. Pay to the Range Owner for admission fee $15, (usually sits inside his car) park the car and contact Mr. Manis (mobile 917-399-0394) close to the tower management. Games director : Mr. Emmanuel Adikimenakis (past ARES Club President ). For more information e-mail ushhfsaec@yahoo.com
You Can't Get There from Here: Obama Administration Shrugs Off Woes of International Travelers
For weeks, we have been reporting on how a long-dormant State Department rule change is suddenly being enforced to the detriment of Americans trying to travel lawfully overseas with firearms.
In brief, exports of rifles and handguns generally require a license from the State Department. Nevertheless, an exemption has long applied for U.S. persons who temporarily export up to three firearms and 1,000 rounds of ammunition. This allows hunters, sportsmen, and industry employees to travel overseas with firearms for legal purposes, subject to the laws of the destination countries.
Previously, travelers simply visited a U.S. Customs office at some point before departure, where they would provide information about their firearms on a form (known as the 4457) that was signed or stamped by a Customs official.  Upon returning to the U.S., the traveler could use the form to verify prior possession of the firearms in the U.S. Recently, Customs and Border Protection (CBP), which has primary responsibility for enforcing the relevant regulations, announced that licensing exemptions could only be claimed by filing a declaration in the Automated Export System (AES), a database maintained by the Census Bureau. That database, however, was designed for use by commercial entities and, among other things, requires an Employer Identification Number (EIN), which is normally applicable to businesses.  Nevertheless, the State Department, which issued the underlying regulation, claims private individuals can also register with the Internal Revenue Service (IRS) as "sole proprietors" for the purposes of obtaining the EIN necessary to use AES. According to the IRS, however, EINs are issued for  business purposes, and  applicants for one must state o business reason for obtaining it.This puts international travelers in the untenable position of having to make false declarations to the IRS in order to comply with State Department regulations and avoid enforcement actions by CBP. This puts international travelers in the untenable position of having to make false declarations to the IRS in order to comply with State Department regulations and avoid enforcement actions by CBP. The AES online interface that travelers are supposed to use, meanwhile, is very complicated and involves a34-page user guide,  a  30-queston quiz, and various special codes that must be used. It was neither designed for nor is easily navigated by private travelers.
Your NRA has been actively involved in trying to resolve these contradictions and getting to the bottom of what is really required of international travelers transporting firearms, given that we've received widely varying reports of what travelers are actually experiencing at airports and CBP offices. Yesterday, NRA personnel, along with representatives of the Congressional Sportsmen’s Foundation, National Shooting Sports Foundation, and Safari Club International, met with officials from CBP, the Census Bureau, Department of Homeland Security (DHS), and Immigration and Customs Enforcement (ICE). With that many bureaucrats in one room, we were hoping that someone could provide straight answers and reassurance for international travelers with firearms who want nothing more than to comply with the law. Unfortunately, that was not the case.
Yet when confronted directly with whether the fact sheet was the final word on how private travelers should comply with the new policies, a high-ranking DHS official refused to commit and said it would "depend on the facts."
Participants at the meeting had received a document entitled, "Fact Sheet: International Travel with Firearms on Commercial Airliners Departing the United States." To date, this "fact" sheet does not appear to have been posted online. It largely reiterates guidance that ICE and  CBP continue to promote on their websites, although the online information specifically states that the requirements apply to all travel outside the U.S., including by motor vehicle and foot, not just via commercial airlines. The fact sheet reinforces the necessity of travelers declaring their exemptions for personally transported firearms and ammunition through AES and then presenting the resulting "internal transaction number" (ITN) and firearms for inspection to a CBP officer at the point of departure. "Yet when confronted directly with whether the fact sheet was the final word on how private travelers should comply with the new policies, a high-ranking DHS official refused to commit and said it would "depend on the facts."
Somewhat more helpfully, a CBP official assured those at the meeting that CBP is committed to ensuring that travelers who arrive at their points of departure early (for example, two or three hours for international flights) and demonstrate good faith willingness to comply will be accommodated. Yet he also said that prior declaration by the traveler through AES is the official procedure and should be considered the norm. When challenged about the fact that travelers were actually experiencing different procedures at different points of departure, he admitted that not all of the some 25,000 relevant employees were operating under the same understanding and some still had to be educated on the new policies. The officials present were also challenged on the prospect of whether registering for an EIN with IRS could lead to adverse scrutiny of tax filings or imports of trophies or could raise questions about why “business” people were not filing business tax returns or complying with other commercial regulations.  Various officials insisted they had been in contact with IRS on the matter, but none produced any written guidance or rulings from the agency to resolve these concerns, and no one was present with the authority to speak on behalf of IRS. At least one of the officials acknowledged her agency “could not guarantee” that unforeseen problems or misunderstandings might not arise over travelers obtaining EINs merely to make AES declarations. Assurances were made, however, that IRS was being cooperative.
Frankly, we're not impressed or convinced. As one attendee said, even if high-ranking agency officials pledge to cooperate with one another in conversations or memos, that doesn't mean the message will filter down to the rank-and-file enforcement personnel making decisions in the field.
Frankly, we're not impressed or convinced. As one attendee said, even if high-ranking agency officials pledge to cooperate with one another in conversations or memos, that doesn’t mean the message will filter down to the rank-and-file enforcement personnel making decisions in the field. Indeed, even within the single agency of CBP, many field personnel seem wholly unaware of the new polices, as evidenced by recent reports from travelers. The officials were also very dismissive of concerns about travelers effectively having to register their firearms in a government database in order to travel with them. No promises were made that the information entered would be purged once travelers returned from their trips.
This leaves NRA in a difficult position when advising members on what to do. All we can say for sure is: Officially, travelers taking personal handguns or rifles abroad for personal or business purposes must register their intentions and claim any applicable exemptions through AES. Travelers then must take the resulting ITN and declared firearms to a CBP officer at the point of departure for inspection. The Census Bureau has a help line (1-800-549-0595) for travelers navigating AES, and real people are available to assist. We called the line and spoke to a representative promptly. He was courteous and was familiar with problems travelers are facing, although he could not resolve the problem with private travelers having to obtain an EIN through IRS to use the system. He also acknowledged that not all travelers will have ready access to a CBP office at their point of departure.
CBP provided assurances that travelers who are not aware of the new requirements and who try to use the old procedures will be accommodated, provided they arrive at the CBP office well before their departure. The nature of the “accommodations” was not specified in any detail, but we can say we’ve yet to hear of a traveler being refused departure with his or her firearms at this point.
Your NRA continues to use every available means to address these ongoing issues and to ensure that international travel may continue unimpeded. We will continue to report on any new information. 

In the meantime, we urge you to contact your representative and senators and tell them that the situation facing international travelers with firearms is unacceptable and should revert to the prior paper-based procedures until a reasonable, workable, and user-friendly alternative can be instituted.
You can contact your U.S. Representative or Senators by using our “Write Your Lawnmakers”  tool at  www.NRAILA.org, or by phone at (202) 224-3121.
AHI President Larigakis, Prime Minister Tsipras Meet in Athens. American Hellenic Institute (AHI) President Nick Larigakis recently completed a three-day visit to Athens, Greece where he met with top officials of the Greek government, including Prime Minister Alexis Tsipras, April 4, 2015.
“I thank Prime Minister Tsipras for taking the time from his busy agenda, especially over the weekend, for a substantive discussion on issues of importance to the relationship between longtime allies, the United States and Greece,” Larigakis said. “Greece continues to face many challenges domestically and abroad. AHI looks forward to working with the Greek government to help address these challenges from the perspective of meeting our mission.

......................................................................................................

(24 Mαρτίου 2015)
Σε εκτακτη σύσκεψη της επιτροπής δημοσίας τάξεως της Ομοσπονδίας μας που συνήλθε διαδικτυακώς την 10η πρωινή της Τρίτης 24 Μαρτίου 2015 και συμμετείχαν η διοικητικός γραμματεύς κ. Βενετία Βαλσαμάκη, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Βασίλειος Παπαυγερης, ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου κ. Παύλος Κοτρότσιος ο ειδικός γραμματεύς και ταμίας  Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Ματαράγκας, ο κ. Παναγιώτης Δούκας πρόεδρος της Παγκόσμιας Πανκορινθιακής Ομοσπονδίας επιτετραμμένος της Επιτροπής Δημοσίας Τάξεως, ο κ. ο διευθυντής εκπαιδεύσεως κ. Γεώργιος Μανίκας, ο κ. Γεράσιμος Αμβροσιάτος εκπαιδευτικός σύμβουλος της επιτροπής δημοσίας τάξεως ο κ. Βασίλειος Περσέλης από την Εθνοφρουρά της Νέας Υόρκης, υπαστυνόμος κ. Κέβιν Οκάνορ συντονιστής δια την ασφάλεια  της παρελάσεως όλων των υπηρεσιών των ΗΠΑ,  ο προεδρος της Ομοσπονδίας κ. Στυλιανός Μανής και απεφασίσθη όπως η Επιτροπή Δημοσίας Τάξεως προσφέρει τας υπηρεσίας της δια λογαριασμό του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου HANC σε επίπεδο εμπιστευτικών πληροφοριών προς την Αστυνομική Υποδιεύθυνση του βορείου τμήματος του Μανχάταν που επιμελείται ο υπαστυνόμος Οκάνορ δια την ελληνική παρέλαση που διοργανώνει η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων μείζονος Νέας Υόρκης στην 5η λεωφόρο την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 ως και τας εκδηλώσεις αυτής.
Αι ως άνω προσφερόμεναι εθελοντικαί υπηρεσίαι προσφέρονται εθελοντικά ως κοινωνικαί υπηρεσίαι από το CMP-DCM και το NRA ως και το HANC όπου ανήκει η Ομοσπονδία μας, και δεν προσφέρονται ως τα προγενέστερα έτη από το 1974 που συνδιοργανώνοντο με την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων μείζονος Νέας Υόρκης καθότι ο πρόεδρος αυτής κ. Πέτρος Γαλάτουλας αποποιήθηκε την ιστορική και ιδρυτική δημιουργία του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου HANC υπό τον ιατρό κ. Ιωάννη Νάθενα και τον αείμνηστο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων κ. Παπαδόπουλο  και δεν ανανέωσε την ιδιότητα της Ομοσπονδίας αυτού στο  HANC. Ως εκ τούτου ενημερώσαμε τας αστυνομικάς αρχάς δια τας αήθεις ενεργείας και προπηλακισμούς του κ. Γαλάτουλα προς τα μέλη αντιπροσωπείας της επιτροπής μας στας πανομογενειακάς συνελεύσεις της Ομοσπονδίας στο Σταθάκειο στην Αστόρια και τας μηχανορραφίας αυτού όπου σκοτειναί δυνάμεις προ έτους τον χρησιμοποίησαν δια την ίδρυση συνομοσπονδίας εθνικοτοπικών οργανώσεων που απώτερο σκοπό έχουν να περιορίσουν τη δύναμη του Ελληνισμού στας ΗΠΑ σε επίπεδο εθνικοτοπικών οργανώσεων και μόνο, και αποκλείοντας οργανώσεις αθλητικάς, πολιτισμικάς, καλλιτεχνικάς κτλ να συμμετάσχουν εις τα κοινά, ως και θρησκευτικάς ομάδας διαφόρων θρησκευτικών δογμάτων και θρησκειών.
Το σατανικό σχέδιο το οποίο ο κ. Γαλάτουλας εκτελεί δια λογαριασμό σκοτεινών δυνάμεων τας οποίας καταγγείλαμε εις τας αρχάς, έκαμαν τον κ. Γαλάτουλα να καλέσει προέδρους ομοσπονδιών δια να συζητήσουν και μόνο πως θα βοηθήσουν τη γενέτειρα Ελλάδα ενώ ο πραγματικός τους σκοπός ήτο να γίνει ιδρυτική διακήρυξη συνομοσπονδίας εθνικοτοπικών οργανώσεων υπό την προεδρία αυτού υποστηριζόμενος επίσης από μέσα μαζικής ενημερώσεως που θα συνάψουν συναλλαγάς με τον ως άνω.
Ο παριστάμενος πρόεδρος της ομοσπονδίας ελληνικών σωματείων Σικάγου και πρόεδρος των οργανώσεων Ζακυνθίων στας ΗΠΑ ως και ταμίας του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλιου κ. Βασίλειος Ματαράγκας κατείγγειλε δημόσια παρουσία των παρευρισκομένων συνέδρων-εκπροσώπων  ομοσπονδιών τας παρανόμους ενεργείας ως και τα σχέδια αφομοιώσεως του Ελληνισμού και απεχώρησε από την παράνομη συνεδρίαση (δια ευνοήτους λόγους την ομοσπονδία μας ο κ. Γαλάτουλας δεν την ενημέρωσε δια την παράνομη αυτή σύναξη).
Θέλουμε να σημειώσουμε ότι την 19η Φεβρουαρίου 2015 απεστάλη από την επιτροπή μας διαδικτυακώς και επεδόθη προσωπικώς προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Γαλάτουλα, τον συντονιστή της παρελάσεως κ. Ηλία Τσεκερίδη , τον αναπλρωτή συντονιστή της παρελάσεως κ. Βασίλειο Γκουρνέλο, επιστολή δια της οποίας επιβεβαιώσαμε εγγράφως την υπόσχεσή μας προς τον κ. Γαλάτουλα της 13ης Δεκεμβρίου 2014 παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του HANC στην αίθουσα “Μίνωας” στην Αστόρια ότι η επιτροπή μας δια του HANC θα προσφέρει   εθελοντικώς τας υπηρεσίας της. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους που την περυσινή παρέλαση παρότι εγγράφως δηλώσαμε συμμετοχή δίδοντας ιδιοχείρως το έντυπο της συμμετοχής μας με επισυναπτόμενη ταχυδρομική επιταγή των 100 δολαρίων (αρ. 21907900192) η οποία και εξαργυρώθηκε από την ομοσπονδία, εσκεμμένως δεν μας συμπεριέλαβαν στο πρόγραμμα της παρελάσεως όπου ο κ. Γαλάτουλας ήτο ο αρμόδιος γραμματεύς. Εφέτος, κατά την πανομογενειακή της 12ης Μαρτίου 2015, εδόσαμε την έντυπο συμμετοχή μας με συμβολική ταχυδρομική επιταγή των 100 δολαρίων, όπου λάβαμε από τον ταμία της ομοσπονδίας την υπ αριθμ. 1032 απόδειξη μη γνωρίζοντας ότι και την εφετεινη χρονιά θα πράξει το αυτό από τη θέση του προέδρου.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ τα μέλη και φιλέλληνες της Επιτροπής δημοσίας τάξεως της Ομοσποανδίας μας που θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες εθελοντικώς μεσω της επιτροπής μας και του  HANC σε επίπεδο εμπιστευτικών πληροφοριών προς τας αστυνομικάς αρχάς της πόλεως της Νέας Υόρκης, Πολιτειακών και Ομοσπονδιακών υπηρεσιών δια την παρέλαση της 29ης Μαρτίου και τας συναφείς εκδηλώσεις αυτής,  να δηλώσουν τηλεφωνικώς συμμετοχή στο τηλέφωνο 19173990394 στον κ. Στυλιανό Μανή και εφόσον επιλεγούν δια συγκεκριμμένες προσφερόμενες υπηρεσίες θα ενημερωθούν που θα παρευρεθούν έχοντας μαζί των την άδεια οδηγήσεως των και δύο φωτογραφίες διαβατηρίου έγχρωμες.
Η επιτροπή μας ενημέρωσε τας διπλωματικάς αρχάς Ελλάδος και Κύπρου στας ΗΠΑ, ως και τας κυβερνητικάς και στρατιωτικάς αρχάς , πολιτικά κόμματα, το έγγραφο το οποίο σας παραθέτουμε αυτούσιο ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον στρατιωτικό μας ακόλουθο ΑΚΑΜΟ στη Γουάσιγκτον συνταγματάρχη κ. Ευάγγελο Παπαδόπουλο ως και τους επιτελείς αυτού.

.....................................

Αξιότιμο κ. Πάνο Καμένο
Υπουργό Εθνικής Αμύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας
                        
              Σεβαστέ μας κ. Υπουργέ,
    Με την επιστολή μας αυτή, θέλουμε να εκφράσουμε τον σεβασμό μας στο πρόσωπό σας  δια το έργο το οποίο επί σειρά ετών επιτελείτε στην Ελλάδα μας  και δια την προβολή του Ελληνισμού γενικότερα, συγχαίροντάς σας επιπλέον δια την επιλογή σας ως επί τιμή τελετάρχου στην Ελληνική παρέλαση στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης την 29η Μαρτίου 2015.
    Η Ομοσπονδία μας , επιτετραμμένο όργανο δια την δημόσια τάξη του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου HANC υπό την προεδρία του κ. Παύλου Κοτρότσιου, αναλαμβάνει επικουρικώς και βοηθεί την Αστυνομική Διεύθυνση του βορείου τμήματος του Μανχάταν της Νέας Υόρκης την οποία διευθύνει ο υπαστυνόμος Κέβιν Οκάνορ τηλ. 0012126781880 (κάτω από τον οποιον όλαι αι Αστυνομικαί Υπηρεσίαι των Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών των ΗΠΑ της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, και της πόλεως της Νέας Υόρκης τελούν κάτω από τον συντονισμό και οδηγίες αυτού εις την παρέλαση).
    Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015  στην Πανομογενειακή συγκέντρωση της επιτροπής παρελάσεως ο κ. Πέτρος Γαλάτουλας νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων μείζονος Νέας Υόρκης που διοργανώνει την παρέλαση στην 5η Λεωφόρο κατ' έτος, πληροφόρησε την Ομογένεια ότι θα παραστείτε προσωπικώς εις την παρέλαση συνοδευόμενος από τον Αντιστράτηγο και Αρχηγό ΓΕΕΘΑ κ. Μιχαήλ Κωσταράκο, ουχί μόνον εις την παρέλαση αλλά και στας εκδηλώσεις αυτής (ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι θα σας τιμήσουν με ειδικό βραβείο το οποίο τελεί υπό 'εγκριση του συμβουλίου του, ουχί κατά την επίσημο παρουσία σας το Σάββατο 28 Μαρτίου εις το ξενοδοχείο Χίλτον που διοργανώνει η Ομοσπονδία όπου και θα παραστείτε αλλά θα σας τιμήσουν το εσπέρας της ιδίας ημέρας της παρελάσεως στα γραφεία της Ομοσπονδίας ή την επομένη ημέρα Δευτέρα 30 Μαρτιου όπου είθισται να επισκέπτεται τον Αρχιεπίσκοπο και το Ελληνικό Προξενείο ο Αρχηγός της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπίας).
    Η Ομοσπονδία μας και τα μέλη της Επιτροπής Δημοσίας Τάξεως αυτής, Έλληνες και φιλέλληνες, αναλαμβάνουν την προστασία της Προεδρικής Φρουράς, της Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπίας όπου ηγείστε ουχί μόνο εις την παρέλαση αλλά και στας εκδηλώσεις αυτής. Αι προσφερόμεναι υπηρεσίαι των μελων της Επιτροπής Δημοσίας Τάξεως της Ομοσπονδίας μας προσφέρουν εθελοντικά τας υπηρεσίας των εκπαιδευόμενοι καταλλήλως από την Εθνική Υπηρεσία Σκοπευτικής Αγωγής των ΗΠΑ (CMP-DCM), η οποία τελεί υπό την προστασία του Αμερικανικού Κογκρέσου και του Υπουργείου Εθνική Αμύνης των ΗΠΑ. 
    ΔΙΔΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΑΥΝΕΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ αν κατά την ώρα της παρελάσεως από την μεριά του Σεντραλ Πάρκ κάποιος με καλάσνικοφ βάλει εναντίον τους, διδοντας τους οδηγίες τι θα πρέπει να πράξουν.
    ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ  πως θα αποφύγει προπηλακισμούς ή επιθέσεις εναντίον του από οιονδήποτε καθότι αι Αμερικανικαί Υπηρεσίαι που προστατεύουν το πρόσωπό σας οι γνωσεις των ελληνικών δεν ειναι ανεπτυγμέναι.
    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΣ το ότι επειδή η Ελλάς συμμετέχει ενεργώς μέσω του ΝΑΤΟ στην καταπολέμηση των φανατικών ισλαμιστών λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μετρα  συνεργαζόμενοι με τας αστυνομικάς υπηρεσιας στας ΗΠΑ δια να αποφύγουμε τυχόν καταστάσεις ουχί μόνον κατά την παρέλαση αλλα και στας εκδηλώσεις αυτής όπου παρίσταται και η Προεδρική Φρουρά.
    Θέλουμε επίσης να σας πληροφορήσουμε το ότι ο νυν Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Πέτρος Γαλάτουλας 'εχει παραπεμφθεί να δικαστεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με τη σύζυγό του Σοφία  ως και τα περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 2013 όπου ήτο γραμματεύς ταυτοχρόνως με την ιδία κατηγορία, Θα πρέπει να σας πληροφορήσουμε ότι δια πολλά έτη επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας ήτο επιτετραμμένος αυτής ως υπερνομάρχης δια τα Ηνωμένας Πολιτείας, άμα δε την αλλαγή διακυβερνήσεως της Χώρας από τον κ. Αντώνιο Σαμαρά αντικατεστάθη ως εκπρόσπος της Νέας Δημοκρατίας δια τας ΗΠΑ. ΜΕ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙ μυστικώς σχέσεις συνεργαζόμενος σε ώρες που απουσιάζουν οι συνεργάτες του (τα ονοματα των οποίων και τας κινήσεις αυτών έχει εις την διάθεσή σας η Επιτροπή μας) , τοιουτοτρόπως δε προσπαθεί  να εκδικηθεί τους συμβούλους Αντωνίου Σαμαρά, κάμνοντας τα “γλυκά ματια” στο πρόσωπό σας , χρησιμοποιώντας άτομα από τας ΗΠΑ οι οποίοι σας πλευρίζουν.
    Ο πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μείζονος Νέας Υόρκης κ. Νικόλαος Διαμαντίδης ως και ο Αντιπρόεδρος αυτής κ. Χρήστος Βουρνάς κατέθεσαν στον πολιτειακό εισαγγελέα της Νέας Υόρκης ενόρκως αγωγή δια ξέπλυμα χρήματος στο πολιτειακό δικαστήριο του Κουίνς υπ' αριθμ. 705407/2013 υπόθεσις HARMONICA.  Συμφώνως με την νομοθεσία επιβάλλεται στον κατηγορούμενο Πέτρο Γαλάτουλα να αντικρούσει ενόρκως και εγγράφως μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου στο δικαστήριο τας κατηγορίας που του έχουν προσάψει, όπερ και εγένετο. Το δικαστήριο απέρριψε τας αιτιάσεις- απολογία του κ. Πέτρου Γαλάτουλα μεσω του αντικλήτου αυτου και επίκειται το δικαστήριο να ορίσει δικάσιμο παραπέμποντας τον κ. Γαλάτουλα, την σύζυγό του και τα περισσότερα μέλη του παλαιού διοικητικού συμβουλίου τα οποια επανεξελέγησαν και στο τωρινό διοικητικό συμβούλιο, δια να δικαστούν σε ποινές καθήρξεως για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή να αθωωθουν.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΜΕΘΑ τι μέλει γενέσθαι αν κατά την εβδομάδα των εκδηλώσεων της παρελάσεως ή κατά την παρέλαση προσδιορισθεί η δίκη και από τα προκυπτονται στοιχεία δαταχθεί κράτησις των μέχρι το τέλος της δίκης. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΑΣ να είσθε προσεκτικός στην επικοινωνία με τον κ. Γαλάτουλα και τυχόν μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτού, ή ατόμων που σας έχουν πλευρίσει δια λογαριασμό του. Δύνασθαι να επικοινωνήσετε οιαδήποτε ώρα με τον πρόεδρό μας κ. Στυλιανό Μανή (Steven Manners) στο προσωπικό του κινητό τηλέφωνο 0019173990394 δια περισσοτέρας πληροφορίας αι οποίαι δεν γράφονται ηλεκτρονικά. Ο κ. Στυλιανός Μανής διετέλεσε στην Φιλελλήνων στην ΕΡΕ κατά τα φοιτητικά του χρόνια επιτετραμμένος του γραφείου τύπου της ΕΡΕ επί γενικού διευθυντού Αστέριου Χατζηδίνα.
Σας επισυνάπτω επίσης τας ενόρκους καταθέσεις του πρώην προέδρου κ. Διαμαντίδη και πρώην αντιπροέδρου κ. Βουρνά στο δικαστήριο δια την πλήρη ενημέρωσή σας.
Υπηρεσιακώς επικοινωνήσαμε με τον διοικητή της Προεδρικής Φρουράς Αντισυνταγματάρχη Αριστείδη Ηλιόπουλο ο οποίος θα ηγηθεί τη διμοιρίας των Ευζώνων κατά την παρέλαση στη Νέα Υόρκη , τον οποίο ενημερώσαμε δια τα ως άνω ενημερώνοντας ταυτόχρονα την γραμματεία των υπασπιστών της Προεδρίας της Δημοκρατίας υπό την αρχηγία του Αντιπτεράρχου κ. Μαντήλη ως και της γραμματέως αυτού. Επίσης και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ιωάννη Πανούσης με τον οποίον η επιτροπή μας διατηρεί και ανταλλάσσει σκέψεις από την εποχή που ο Ανδρέας Παπανδρέου τον είχε επιτετραμμένο της Γραμματείας Νέας Γενιάς.
Η Επιτροπή μας ειχε ενημερώσει τον επί των Δημοσίων Σχέσεων Εδεσιμολογιώτατο Πατέρα Αλέξανδρο Καρλούτσο το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2013 δια την βαρύνουσα δικογραφία εις βάρος του κ. Πέτρου Γαλάτουλα της συζύγου αυτού και των περισσοτέρων μελών του προηγουμένου διοικητικού συμβουλίου οι οποίοι συμμετέχουν και στο τωρινό διοιητικό συμβούλιο, να ενημερώσει τον Αρχιεπίσκοπο κ. Δημήτριο Τρακατέλη δια την υπόθεση HARMONICA που κατηγορούνται , συνιστώντας εις αυτόν δια του προέδρου μας κ. Στυλιανού Μανή να εισηγηθεί στον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο να αποστείλει βοηθό Επίσκοπο την επομένη ημέρα Κυριακή 13 Δεμεβρίου του 2014  να τους ορκίσει δια να μην εκτεθεί ο ίδιος. Ο πατήρ Καρλούτσος υπεσχέθη στον πρόεδρό μας ότι θα ενημερώσει παραυτα τον Αρχιεπίσκοπο. Δεν γνωρίζουμε εάν ο πατήρ Αλέξανδρος Καρλούτσος ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο ή δια λόγους εντολών άνωθεν δεν το έπραξε, καθότι την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2014 ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος όρκισε τον κ. Πέτρο Γαλάτουλα κα το καινούργιο συμβούλιό του του οποίου τα περισσότερα μελη τελούν υπό κατηγορία εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια. Μετά το πέρας της ορκομωσίας ο πρόεδρός μας κ. Στυλιανος Μανής ανέφερε στον Αρχιεπίσκοπο την συνομιλία που είχε με τον πατέρα Καρλούτσο και ο Αρχιεπίσκοπος απεκκρίθη σ αυτόν ότι ο πατήρ Καρλούτσος δεν του ανέφερε απολύτως τίποτε. Ως εκ τούτου η Επιτροπή μας ενημέρωσε τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητριου Αστορίας πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Νεκτάριο Παπαζαφειρόπουλο δια τα τεκτενόμενο και δια την εντολή την οποίαν σας αποστέλλουμε , και την οποία η επιτροπή μας θα την δώσει στον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο κατά την εμφάνισή του στην πρώτη πανομογενειακή της παρελάσεως όπου θα παραστεί πιστεύοντας ότι “οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους”. ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ ΠΑΝΤΙΟΤΡΟΠΩΣ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΣ ΗΠΑ   πραγματοποίησαν το εσπέρας του περασμένου Σαββάτου 7 Μαρτίου συγκέντρωση στα γραφεία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων στην Αστόρια χρησιμοποιώντας  τον  υπόδικο κ. Πέτρο Γαλάτουλα ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟ δια τη δημιουργία συνομοσπονδίας εθνικοτοπικών σωματείων (ώστε να αποκλείσουν τας μη εθνικοτοπικάς οργανώσεις του Ελληνισμού να συμμετάσχουν στα κοινά και να περιοριστεί στο “μαγαζάκι” των εθνικοτοπικών οργανώσεων και μόνο). Η εκδήλωσις – φιάσκο επερατώθη ατυχέστατα με επεισόδια και φραστικούς διαξιφισμούς που θα προκαλέσουν τον γελωτά σας, όταν πληροφορηθείτε τα τεκτενόμενα από την Επιτροπή μας κατά την έλευσή σας. Τα ονόματα και οι κινήσεις των κύκλων αυτών θα σας δοθούν εγγράφως κατά την επίσκεψή σας ώστε να ενημερώσετε την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και του Αρχηγούς των Πολιτικών Κομματων άμα τη επιστροφή σας στη γενέτειρα.
Θα πρέπει να σας ενημερώσουμε επίσης το ότι παρότι ο πρόεδρος κ. Γαλάτουλας πληροφορούσε στις πανομογενειακές ότι η δεξίωση που διοργανώνει η Ομοσπονδία πριν την παρέλαση δια την πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ, επιφανών Ελλήνων, εκπροσωπων Ελληνοαμερικανικών οργανώσεων, που διοργανόνετο επί σειρά ετών  στο ξενοδοχείο Πιέρ στους 61 δρόμους και 5η Λεωφόρο, όπου και παρευρίσκετο η αντιπροσωπεία της Βουλής των Ελλήνων και τιμητικώς  μετά τη δοξολογια ελάμβανον μέρος και οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, ο κ. Γαλάτουλας ανακοίωσε την προηγούμενη Πέμπτη ότι η δεξίωσις θα πραγματοποιηθεί στο Χάρμονυ Κλάμπ (Harmonie Club 4 East 60 street New York, NY 10022 tel. 2123557400). Η Επιτροπή μας επικοινώνησε με το κλαμπ και έκανε επιβεβαίωση ότι ο κ. Γαλάτουλας υπέγραψε συμβόλαιο για κοντινένταλ μπρέκφαστ για 150 άτομα καθήμενα, ενώ ταυτοχρόνως  η αίθουσα μπορεί να δεχθεί επιπλέον 50 άτομα ορθίους συμφώνως με τους κανονισμούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η Επιτροπή μας επικοινώνησε την περασμένη Πέμπτη και ενημέρωσε τον Διοικητή της Προεδρικής Φρουράς κ. Αριστείδη Ηλιόπουλο τηλεφωνικώς εις τας Αθήνας ως και τον επιτετραμμένο Στρατιωτικό Ακόλουθο στη Γουάσιγκτον κ. Ευάγγελο Παπαδόπουλο (τηλ.12022344705) ο οποίος ενημερώθη προσωπικώς από τον πρόεδρος μας κ. Στυλιανό Μανή το πρωί του Σαββάτου στο ξενοδοχειο Κάπιταλ Χίλτον στην Γουάσιγκτον, τους οποίους ο κ. Γαλάτουλας δεν τους είχε ενημερώσει για την αλλαγή. Ενημερώσαμε επίσης δια της γραμματέως αυτού κ. Μαρίας Αρβανίτη (τηλ 20293913110) τον Πρέσβη μας στην Γουάσιγκτον κ. Χρίστο Παναγόπουλο δια τας υφισταμένας αλλαγάς ως και δια το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής εις τον οποίον θα κοινοποιήσουμε την παρούσα επιστολή.
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε επίσης το ότι υπάρχουν συγκεκριμμένες πληροφορίες όπου εμφαίνεται να παρασύρουν τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης της Ελλάδος δια την χρησιμοποίηση και κατ' ακολουθία εμφάνιση τιμητικού αγήματος της Προεδρικής Φρουράς σε ιδιωτική επιχείρηση. Κρούομε τον κώδωνα του κινδύνου να μην υποπέσει ο κ. Υπουργός παρασυρόμενος εις το ολίσθημα καθότι ανταγωνιστικαί επιχειρήσεις καραδοκούν να τον εκθέσουν (πράττοντας το καθήκον μας ενημερώσαμε υπηρεσιακώς τον Διοικητή της Προεδρικής Φρουράς εις τας Αθήνας και τον επιτετραμμένο ΑΚΑΜΟ στη Γουάσιγκτον).  
Η απουσία της πλειονότητος των  διετελεσάντων προέδρων της ομοσπονδίας  και  συντονιστών των παρελάσεων (πχ Ντίνος Ράλλης, Κωσταντής Λαμπράκης) από τας εκδηλώσεις είναι έκδηλος, οι οποίοι συνέστησαν στον κ. Γαλάτουλα να απέχει προσωρινώς από τα καθηκοντά του μέχρι να αποφανθεί η Αμερικανική δικαιοσύνη δια το πρόσωπό του. Τυμπανοκρουσίες δε του ιδίου και φίλων αυτού στα μαζικά μέσα ενημερώσεως από την  περασμένη χρονιά το ότι είχαν περίσευμα πλέον του μισού εκατομμυρίου δολαρίων και λόγω των σκανδάλων που κυκλοφορούν οι ομογενείς δεν έχουν αναταποκριθεί  στο ταμείο της παρελάσεως τα έσοδα της οποίας είναι μόνο το 20% του προϋπολογισμού.
Διατελούμε με εκτίμηση στο πρόσωπό σας.”

.....................................

Ο ειδικός γραμματεύς και ταμίας του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου HANC κ. Βασίλειος Ματαράγκας  θέτει δημοσίως προς ενημέρωσή σας τα ακόλουθα:
Στο ξενοδοχείο Capital Hilton στη Γουάσιγκτον στις 10.00 το πρωί του Σαββάτου 14 Μαρτίου 2014 έγινε το ετήσιο πρόγευμα  του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου  ΑΗΙ εις το οποίο οι Πρέσβεις Ελλάδος και Κύπρου ενημερώνουν τους συνεδρους, και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως δια τα εθνικά θέματα Ελλάδος και Κύπρου.
Ο Διοικητικός Γενικός Γραμματέας του ΑΗΙ κ. Νίκος Λαρυγγάκης καλωσόρισε τους συνέδρους και παρουσίασε τους παρευρισκομένους Πρέσβεις Ελλάδος κ. Χρίστο Παναγόπουλο και Κύπρου κ. Σακαλή. Ο κ. Λαρυγγάκης ανέγνωσε εν συντομία τα βιογραφικά των Πρέσβεων λέγοντας στο ακροατήριο ότι μετα την ενημέρωση την οποία θα κάνουν οι  Πρέσβεις, θα δέχθούν συγκεκριμμένες ερωτήσεις από το ακροατήριο. Εν συνεχεία, ο κ. Λαρυγγάκης έδωσε το βήμα στον Πρέσβη της Ελλάδος κ. Παναγόπουλο ο οποίος ομίλησε εκφράζοντας τις σκέψεις του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος και της νέας κυβερνήσεως της Χώρας υπό τον ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι η γενέτειρα θα αποτρέψει παντιοτρόπως την είσοδο εις το ΝΑΤΟ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με το όνομα Μακεδονία. Ανέφερε επίσης ότι είναι πρέπον να δεσμευθεί η Τουρκία από τις συμμαχικές δυνάμεις να σταματήσει τις στρατιωτικές της προκλήσεις προς τη γενέτειρα και την Κύπρο δια να δύναται να υπολογίσει την είσοδό της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ανέφερε δε, ότι επισκέψεις κυβερνητικών εκπροσώπων στην Κύπρο και στο Ισραήλ ενισχύουν την πολιτική της γενέτειρας και της Κυπριακής Δημοκρατίας δια να υπάρξει ειρήνη στα Βαλκάνια.
Τον λόγο έλαβε εν συνεχεία ο Πρέβης της Κύπρου εις τας ΗΠΑ και τον Καναδά, ο οποίος συμπλήρωσε μονολεκτικά ότι συμφωνεί με τον προλαλήσαντα Πρέσβη της Ελλάδος σε όλα τα θέματα, τονίζοντας με έμφαση τη δυνατότητα που δημιουργείται με τις διπλωματικές επαφές Ισραήλ Κύπρου και Ελλάδος ώστε να υλοποιηθεί η εξώρυξις πετρελαίου και να διατηρηθεί η ειρήνη στην περιοχή των Βαλκανίων. Εν συνεχεία εδέχθησαν ερωτήσεις από το ακροατήριο   όπου και εδώθη ο λόγος στον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυνηγετικής,  Σκοπευτικής και Αλιευτικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ κ. Στυλιανό Μανή ο οποίος είναι επιτετραμμένος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου HANC διά τη δημόσια τάξη. Απευθυνόμενος στην ελληνική γλώσσα ο κ. Μανής προς τους κ.κ. Πρέσβεις ερώτησε τα ακόλουθα: “Γνωρίζουμε όλοι ότι το κράτος των Σκοπίων είναι ο τόπος ταφής πυρηνικών αποβλήτων της Ευρώπης και είναι γνωστό και κοινό μυστικό ότι από τα ναρκωτικά που παράγονται στην τεχνιέντως αποκαλούμενη δημοκρατία , καλύπτουν τα έξοδά των οι μυστικές υπηρεσίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως . Στο σημείο αυτό ο συντονιστής κ. Λαρυγγάκης ζήτησε από τον κ. Μανή να εκφραστεί στην αμερικανική γλώσσα καθότι η πλειονότης των δημοσιογράφων ομιλούσαν αγγλικά. Ο κ. Μανής απήντησε ότι θα εκφράζεται και στις δύο γλώσσες ταυτόχρονα και επανέλαβε εις την αγγλική γλώσσα την εισήγησή του. Συνεχίζοντας δε, ανέφερε ότι η Τουρκία έχοντας λάβει τας σχετικάς αδείας από τα αρμόδια υπουργεία δια τη δημιουργία διώρυγας (πανομοιότυπης του Παναμά και του Σουέζ) και χρηματοδοτούμενη δια περιβαλοντικούς λόγους από τα Ηνωμένα Έθνη και τας ΗΠΑ είναι έτοιμη να θέσει τα σχέδιά της σε λειτουργία και να δημιουργήσει το κανάλι στην περιοχή του Γαλατά. “Και ερωτώ ευθέως κ. Πρέβεις” τόνισε ο κ. Μανης, “μήπως είναι συμπαιγνεία Ρωσιας και Αμερικής , ώστε να τεμαχίσουν την Τουρκία , όπου θα αναγκαστεί η Ρωσία να επέμβει στρατιωτικώς δια την ελευθέρα διέλευση των πλοίων της, τοιουτοτρόπως δε, δια την ανοικοδόμησή της να της πάρουν τα δανεικά πίσω που επι σειρά ετών λυμαίνεται από Ελλάδα Αμερική και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τρίτη και τελευταία ερώτησίς μου” ανέφερε ο κ. Μανής “είναι ότι όταν μετά το πέρας του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου οι νικήτριες δυνάμεις μοίρασαν τον κόσμο, και με τη συναίνεση του Βρετανού πρωθυποθυργού Ουίσταν Τσώρτσιλ, του εκπροσώπου της Ρωσίας στρατάρχου Στάλιν, και του Αμερικανού Προέδρου Ρούσβελτ εδώθησαν εις τη γενέτειρα τα Δωδεκάνησα τα οποία επί σειρά ετών ελυμαίνοντο οι Ιταλοί. Επειδή η συμφωνία η οποία υπεγράφη μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΥΠΕΡ η οποία έληγε το 2013 όπου ο πρωθυπουργός της Ελλάδος κ.Παπαδήμος δεν την κατήγγειλε ως ανενεργό και δεν υπέγραψε πράξη ανανεώσεως αυτής συμφώνως τις διατάξεις της συμβάσεως ανενεώθη αυτοδικαιως δια μία εικοσιπενταετία και τοιουτοτρόπως λήγει με το διεθνές δίκαιο το 2038. Κατ' ακολουθία” δήλωσε ο κ. Μανης “οι τυμπανοκρουσίες το ότι η Τουρκία κάνει έρευνες δια εξώρυξη πετρελαίου στα Δωδεκάνησα και στα σημεία τα οποία εμπίπτουν στην Κυπριακή ΑΟΖ και ταυτοχρόνως ανήκουν στα Δωδεκάνησα οι εξαγγελίες πολιτικών κυβερνήσεων Ελλάδος και Κύπρου δια τη  εξώρυξη πετρελαίου στα  ως άνω σημεία είναι ανυπόσταται” και με τα λόγια αυτά επεράτωσε τις ερωτήσεις του.
Απαντώντας ο Πρέσβης της Ελλάδος κ. Παναγόπουλος τόνισε ότι η προσωπική του γνώμη είναι ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότης η δημιουργία διώρυγος στο Βόσπορο να είναι πράγματι παγίδα δια να τιμωρηθεί η Τουρκία δια την επιθετική της πολιτική σε χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δια τη σύμβαση Κούπερ ανέφερε ότι δεν είναι εν ισχύ. Απέφυγε επιμελώς να αναφερθεί στις αιτιάσεις του κ. Μανή διά την εισδοχή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ ενώ τόνισε ότι είναι υπερήφανος δια τις δημόσιες σχέσεις με την Κύπρο και το Ισραήλ δια τη δημιουργία ασφάλειας στην περιοχή των Βαλκανίων.
Εγερθείς ο κ. Μανής απήντησε ότι μέχρι και τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου το πραγματικό όνομα των Βαλκανίων ήτο Χερσόνησος του Αίμου  και ο ποτεμός Δούναβης ελέγετος επίσης Ίστρος, και ως δια μαγείας σκοτεινές δυνάμεις τους άλλαξαν τα ονόματα. Ο Πρέσβης της Κύπρου συνέναισε μονολεκτικώς στα ειπωθέντα από τον κ. Παναγόπουλο και τόνισε ότι είναι υπερήφανος δια τη συνεργασία της κυβερνήσεώς του με τας Ισραηλιτάς Αρχάς. 
Εν συνεχεία, μετά από ερωτήσεις τριών δημοσιογράφων επερατώθη  η διάρκεια του προγεύματος καθότι οι κ. Πρέσβεις είχαν ειλημμένες υποχρεώσεις. Πριν την αναχώρησή του ο Πρέσβης της Κύπρου συνεχάρη τον κ. Μανή δια την παρουσία του και την ορθή διατύπωση των ερωτήσεών του λέγοντάς του ότι η πλειονότης έχει άγνοια της συμβάσεως Κούπερ.
Εν συνεχεία επηκολούθησε συνεδρίασις του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου όπου συμμετείχε και ο νέος πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας ΗΠΑ κ. Δημήτρης Χατζής ο οποίος έθεσε το πρόσωπό του να υπηρετήσει το Ελληνοαμερικανικό Εθνικο Συμβούλιο το οποίο τον εξέλεξε πρώτο αντιπρόεδρο παμψηφεί. 
Ο κ. Χατζής της Παμμακεδονικής βρήκε τη νομική φόρμουλα να επικοινωνήσει με το Λευκό Οίκο και να υποβάλει αίτηση προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να απευθυνθεί στον Αμερικανικό λαό δια τα δίκαια της Μακεδονίας μας εάν συγκεντρώσουμε εκατό χιλιάδες υπογραφές σε τακτή ημερομηνία. Τοιουτοτρόπως στας παρελάσεις Φιλαδελφείας, Νέας Υόρκης, Σικάγου κτλ θα υπάρξουν άτομα τα οποία θα ζητήσουν από ομογενείς και φιλέλληνες να υπογράψουν προσωπικώς ή να τους συστήσουν να υπογράψουν το σχετικά έντυπο ηλεκτρονικώς ώστε να αποσταλούν στο Λευκό Οίκο εμπροθέσμως δια να δυνηθεί ο Πρόεδρος Ομπάμα να εκδόσει διοικητική ανακοίνωση στον Αμερικανικό λαό δια την υποστήριξη του εθνικού μας θέματος.
Όπως ανακοίνωσε   η κ. Θεοπίστη Ελένη Πασχαλάκη υπεύθυνος δια θέματα Μακεδονίας Θράκης θα επικοινωνήσει με τους εν Ελλάδι διαμένοντας Αμερικανούς πολίτες να υποβάλουν ηλεκτρονικά την ως άνω αίτηση δια την Μακεδονία μας ενώ θα εισηγηθεί στο πρώτο μηνιαίο τακτικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας την διενέργεια συλλογής υπογραφών δια λογαριασμό του Λευκού Οίκου των ΗΠΑ δια το θέμα της αποκαταστάσεως και διαβιώσεως του εγκλείστου Πατριάρχου Ειρηναίου στα Ιεροσόλυμα ώστε να δυνηθεί ο Πρόεδρος Ομπάμα να απευθυνθεί στον Αμερικανικό λαό.
Κατά την κοπή της Βασιλόπιτας της Ομοσπονδίας μας την οποία έκανε ο συμποσιάρχης κ. Γεράσιμος Αμβοσιάτος ο οποίος και εδεξιώθη τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους επισκέπτας ανακοίνωσε τας ημερομηνίας των σκοπευτικών ασκήσεων στας ΗΠΑ αι οποίαι συνεχίζονται την 26η Απριλιου, την 17η Μαϊου, την 21η Ιουνίου, την 18η Οκτωβρίου και την 9η Νοεμβρίου 2015 Κυριακάς στας 12.00 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον στο Λόγκ Άηλαντ της Νέας Υόρκης.
Ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος ανεφέρθη στην προσπάθεια που κάνει η Ομοσπονδία να εκπαιδεύει στην περιβαντολογική αγωγή εφήβους και τους γονείς και κηδεμόνες αυτών στας νέας μεθοδολογίας της σκοπευτικής αγωγής ενώ επεδόθησαν υπό του κ. Χριστοφοράτου τιμητικά διπλώματα στους παρευρισκομένους που υπηρέτησαν στη δημόσια τάξη στην παρέλαση στην 5η Λεωφόρο το περασμένο έτος ως και σε όσους εβοήθησαν ως εκπαιδευταί στας σκοπευτικάς ασκήσεις της Ομοσπονδίας.
Ο ταμίας της Ομοσπονδίας μας κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος διαβεβαίωσε δημοσίως την βραβευθείσα δια τη συμμετοχή της στας σκοπευτικάς ασκήσεις δια την εκπαίδευση του γυναικείου φύλου κ. Μαρία Σκοπελίτου Χάλαρη ότι η Ομοσπονδία ενεργεί μεθοδικά δια την προώθηση του θέματος του αδελφού αυτής Πατριάρχου Ειρηναίου των Ιεροσολύμων.
Ο κ. Παναγιώτης Δούκας , επιτετραμμένος των κοινωνικών υπηρεσιών, ανέφερε ότι το μέλος της επιτροπής αυτού φαρμακοποιός κ  Νίκος Παπαϊωάννου άνοιξε δικό του φαρμακείο στην Αστόρια της Νέας Υόρκης  με την επωνυμία Cresent Apothecary στη διασταύρωση της οδού Κρεσεντ και Ντιτμαρς μπουλεβαρντ στην Αστορια στο τηλέφωνο 17187771110, ο οποίος θα δύναται να εξυπηρετεί τα μέλη μας στην Αμερική, Ελλάδα και Κύπρο και να συμβουλεύει αυτούς δια υφιστάμενα φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν στην Αμερική ή την Ευρώπη παρέχοντας εις αυτούς συγκαταβατικές τιμές.
Ο πρόεδρος του συλλόγου ΑΡΗΣ της Νέας Υόρκης κ. Γιώργος Λαφασάκης έπλεξε το εγκώμιο της εφήβου φοιτητρίας Στέλλας Αργυρού η οποία προσφέρει τας υπηρεσίας της στην παρέλαση στην 5η Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη επί σειρά ετών.
Λόγω της χιονοπτώσεως η οποία έπληξε τη Νέα Υόρκη, η Ομοσπονδία μας αναγκάστηκε να ματαιώσει τους αγώνας  την 8η Μαρτίου διότι το σκοπευτήριο ήτο κλειστό.
Πληροφορηθήκαμε σήμερα από τα μέση μαζικής ενημερώσεως ότι η Ελληνική Κυβέρνησις διόρισε την κ. Λουκία Κατσέλη να διοικεί την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εις τας Αθήνας (σύζυγος του τεως υπουργού κ. Γεράσιμου Αρσένη) εις την οποία η Ομοσπονδία μας θα εκφράσει εγγράφως την ευαρέσκεια στο πρόσωπό της δια τας προσφερομένας υπ' αυτής υπηρεσίας προς τη γενέτειρα σε διάφορα υπουργεία  και θα συνενοηθεί μαζι της δια την θεσμοθετημένη τελετή της Ομοσπονδίας μας στη μνήμη του Αλεξάνδρου Κορυζή αειμνήστου διοικητού αυτής.

..................................................................................................................................................

Colorado: Pro-Gun Bill Passes Senate, Heads to House (WEDNESDAY, MARCH 25, 2015)
Earlier today, Senate Bill 86 passed in the Colorado Senate by an 18-17 vote.  As previously reported, SB 86,introduced by state Senator Kent Lambert (R-9), would repeal the egregious legislation passed in 2013 that requires a background check for the private transfer of a firearm between law-abiding citizens.
 “Universal” background checks do nothing to reduce violent crime, and only affect law-abiding gun owners by imposing cumbersome mandates and restrictions on the lawful purchase and possession of firearms.  Researchers recently found that only four out of ten Americans support so-called “universal” background checks at gun shows after being informed that the vast majority of firearms sales at these shows are transacted by licensed retailers that already conduct such checks through the National Instant Criminal Background Check System (NICS) as required by federal law.  SB 86 would repeal the 2013 legislation which criminalizes commonplace activities such as loaning a rifle to a friend on a hunting trip, allowing a friend to try out your firearm at a shooting range or selling your firearm to a friend or neighbor.
This is an important bill which aims to benefit law-abiding gun owners across the Centennial State.  Please begin contacting your state Representative and politely urge him or her to SUPPORT Senate Bill 86.
Gun Prohibitionists Concoct Elaborate Fraud to Harass Manhattanites Open to Gun Ownership
This week, the nearly forgotten anti-gun crusaders, States United to Prevent Gun Violence (SUPGV), grasped at relevancy when they debuted their latest shenanigans targeting lawful gun ownership. Called “Guns With History,” the campaign aims to harangue first-time gun buyers for even considering the exercise of their rights.
At the center of the campaign is video of a purported hidden camera stunt conducted in Manhattan last week. The group rented out an art gallery and used the space to construct an INSTALATION  strewn with prop firearms on peg boards and openly-displayed boxes of various sorts of ammunition visible from the street through a large plate glass window. Even a large American flag is ironically displayed on the premises. To someone wholly unfamiliar the gun laws of New York City or State, it might have appeared to be a gun store. The installation was manned by an actor and outfitted with several cameras. The video portrays those unfortunate enough to mistake the gallery for an actual store as being subjected to stories about when the different types of firearms offered “for sale” were misused by criminals. In other words, the whole point is to shame visitors for their interest in purchasing a firearm. After receiving the anti-gun lecture and leaving the installation, the supposed marks then earnestly profess the profound effects the experience has had on their views of firearm ownership.
Considering the misleading tactics favored by various contemporary antigun fanatics, we have no reason to believe the “customers” weren’t simply actors paid by SUPGV to participate in a skit. Nothing about the resulting video, especially to anyone familiar with New York City and its residents, comes across as anything but phony and contrived. Were the visitors to the store truly unwilling dupes, however, SUPGV’s choice to prey upon what is perhaps – thanks to New York City’s persecutory gun control and overweening antigun orthodoxy – the most gun-illiterate population in the country, should not be discounted.This is especially so, given the self-congratulatory nature with which SUPGV has presented the results of its “experiment” to a fawning, uncritical press.
The whole episode is bizarre for a number of reasons, not the least of which is just how far removed the exhibition was from anything that could resemble a real gun shop in lower Manhattan. New York City law only allows a gun store to display its wares “so long as the firearms are enclosed in a glass case.” City code states:
Ammunition shall not be displayed in any area. Any ammunition required in the selling area shall be kept in a locked container not visible to the public. All other ammunition shall be stored in an area of the premises that can be secured and is not in view of the public. Only the licensee and authorized employees shall have access to this area. Some of the prop guns were replicas of firearms (like an Uzi and AR-15) that are banned from sale by New York City and State law. Further, any potential Manhattanite gun purchaser would be forced to comply with the city’sregressive licensing and registration scheme before he or she could even lawfully take possession of a firearm. Of course, SUPGV and its supporters likely would have found an accurate depiction of a New York City gun shop far less titillating.Considering that an observer familiar with New York gun law would have immediately recognized the phony store as being in significant violation of state and local law, the question arises as to whether SUPGV had the City’s cooperation in operating the installation. Unfortunately, New York City government is not above using public funds to participate in gun control campaigning, even out of state. The Post article mentions an “NYPD official” being present on the scene, but why, in what capacity, and at whose expense is not explained. Berating people seeking lawfully to exercise their constitutional rights is not typically a function of city government, even in the Big Apple. Moreover, even the possession or offer for sale of realistic “imitation firearms” is generally banned in New York City.Aside from offering strong evidence that there is no low to which gun control activists won’t stoop, the stunt reveals more about the anti-gun agenda than some might like. While some of the prop firearms that were used mimicked the types of firearms large portions of the gun control community openly seek to ban, others were as uncontroversial as any firearm could normally be. One hapless “customer” is berated as he handles a prop .22-caliber revolver, and two of the props hanging on the wall suggest garden variety pump-action shotguns. The inclusion of these firearms illustrates a point NRA has made for years and gun control activists continue dishonestly to deny. Simply put, gun control supporters are not merely after certain types of “especially dangerous” firearms, they are after all firearms. Traditional bows and arrows also adorn the walls of the “store,” prompting one to wonder if SUPGV supports their abolition as well
With failure as their norm, it appears gun control activists are getting continually more desperate, at this point resorting to the petty and bizarre. Perhaps more peculiar than the installation itself and the activists behind it, however, is why anyone would choose to fund such nonsensical antics in the very place gun control advocates already cite as a model for the rest of the nation. Having largely ridden law-abiding New York City residents of actual guns, the abolitionists apparently want to stamp out the last vestige even of any gun-owning impulses in the city.  That, or they’ve simply spent a great deal of time and money creating an elaborate fantasy in which their sad, pathetic agenda is portrayed as having persuasive force.And speaking of funding, in watching the video one can’t help wonder if some of the no-doubt generous funds spent on this stunt would have been better spent on promoting the basics of safe firearm handling; namely keeping one’s finger off the trigger until ready to shoot and keeping the firearm pointed in a safe direction, to name just a couple.  Interestingly, that wasn’t part of the script.

CAMP PERRY, OH – The Civilian Marksmanship Program (CMP) proudly invites the top junior shooters from around the country to Port Clinton to compete for the gold at the 2015 JROTC Three-Position National Championships, held March 19-21 at the Gary Anderson CMP Competition Center. High school cadets from Army, Navy, Marine Corps and Air Force JROTC (Junior Reserve Officers’ Training Corps) units will meet on the firing line to complete a journey that has been months in the making.
Over 8,025 junior shooters participated in the 2014-2015 CMP Postal Competition back in October 2014, with the highest-scoring shooters in each branch qualifying for the JROTC Regional Service Championships in February 2015. Top shooters and teams from each Regional location then earned a spot at the National Championship, where the overall winners will finally be determined.
The event is a 3x20 air rifle event, meaning competitors fire 20 record shots from three positions: prone, standing and kneeling. Visitors are welcome into the range to observe the National Championships at any time during the match – with free admission. All are encouraged to come witness this unparalleled display of young talent.
Our next shooting games and exercises has been scheduled for Sunday April 26, 2015 at 12.00. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island, dedicated to the memory of the president of USA Ulysses S. Grand. You should bring along in the Calverton Shooting Range, Protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card. Transportation directions to Calverton Shooting Range: Long Island Expressway # 485. At exit 71 make right turn, outgoing. This is the local road # 94, which is called Nugent Drive. ¾ miles on the right side of the street sign is the Calverton Shooting Range. Pay the entrance at the person responsible (usually sits inside his car) park the car and contact Mr. Manis (mobile 917-399-0394) close to the tower management. Our federation seeking to promote the public relations among the people of the Greek American community and the American people and philhellenes, has established the ULYSSES GRANT AWARD. The name of the award draws on the name of the late U.S. president, Ulysses who, after his study of the discovery of America by the cunning Odysseus (Homer), he went forth to change his name. President Grant was born in the town of Point Pleasant in the state of Ohio to 27 in April 1822, with the name Hiram. President Ulysses Grand ended the civil war in the U.S. His success was owed to his study of the ancient historian Polyainos (Polyainos Stratagems). It is noted that during his presidency was drafted the first legislation against racial discrimination. For the above reasons we have decided to present this annual Award to those heads of state, ministers, military leaders, ambassadors and representatives to the United Nations, who have contributed to maintain peace among the nations. Also, our federation in New York has unanimously decided to inform the Greek people everywhere, on this award. Additionally, has decided to accept by mail or e-mail ushhfsaec@yahoo.com detailed proposals from organizations and individuals for the award worth individuals’ in-vivo to honor.   The Officers and Directors of the USHHFSAEC , Affiliated Clubs and Members, are pleased to welcome you to 2015 Regular Monthly Meeting of Members being held Tuesday April 21,2015 at 8-11PM at our Federation Headquarters 4523 Broadway Avenue Suite 5B in Manhattan NYC, corner of 193 Street , (Take Subway A. to 190 Street Station. Tel: 212--942-9167 Mob 9173990394, 13477788501).  

AHI Urges Indiana Senator to Lift Hold on Greek Independence Day Resolution; Calls on Community to Take Action
WASHINGTON, DC — The American Hellenic Institute (AHI) sent a letter today to U.S. Sen. Dan Coats (R-IN) expressing disappointment that the senator is placing a hold on S.Res.105, a resolution recognizing the 194th anniversary of the independence of Greece and celebrating democracy in Greece and the United States, keeping the U.S. Senate from passing the resolution. The senator is holding the resolution based upon comments made by Greece’s Minister of Defense Panos Kammenos.
“We are extremely disappointed that Senator Dan Coats has taken such drastic action to express concern about the minister’s flippant comment,” AHI President Nick Larigakis said.  “Greece’s contributions to the security interests of both the United States and NATO are quite clear and evident.  Our letter details Greece’s unwavering commitment to United States security policy and should alleviate any concern the senator has about it.”
Larigakis added, “We urge the Greek American community to contact Senator Coats today and urge him to let S.Res.105 pass.”
Take Action! Call Senator Coats Today!
The American Hellenic Institute encourages the community, especially the Greek American community of Indiana, to contact U.S. Senator Dan Coats’ office, 202.224.5623, and urge the senator to remove his hold on S.Res.105.

.................................................................................................................................


Νέα Υόρκη - 1 Φεβρουαρίου 2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ στα μέλη μας και φιλέλληνες ως και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Ομοσπονδίας μας απευθυνει ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος  δια το 2015 που θα γίνει στο ΟΑΣΙΣ καφέ στο Φλασιγκ της Νέας Υόρκης, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 στη 1.00 το μεσημέρι. Η διεύθυνση του ΟΑΣΙΣ καφέ είναι: 96-30 NorthernBoulevard,Flushing,NY,11358-3037Corner 196 Street, Phone 1-718-3574833.
ΘΑ ΤΙΜΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΔΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ: κ. Μαρία Σκοπελίτου Χάλαρη, κ. Ελένη Πασχαλάκη, κ. Ελένη Μανή-Παπαϊωάννου, κ. Awilda Field, κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτο, κ. Γεώργιο Λαφασάκη, κ. Πάτροκλο Σταύρου, κ. Γεώργιο Αργυρό, κ. Εμμανουήλ Αδικημενάκη, κ. Jerzy Obrimsky, κ. Malkolm Pack κ. Waren Field, κ. Kenneth Silas και  κ. Χαράλαμπος Νικολαϊδης αρθρογράφος ομογενειακών ΜΜΕ, οι οποίοι βοήθησαν και πρόβαλαν τα προγράμματα της Εθνικής Υπηρεσίας Σκοπευτικής Αγωγής των ΗΠΑ CMP-DCM δια το έτος 2014. Επιπλέον βραβεύονται οι ακόλουθοι ομογενείς και φιλέλληνες που υπηρέτησαν ως εντεταλμένοι αστυνομικοί στη Δημόσια Τάξη της παρελάσεως στην 5η Λεωφόρο την 30η Μαρτίου 2014 ,σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση του βορείου τμήματος του Μανχάταν και τας υπηρεσίας ασφαλείας των ΗΠΑ: κ. Βασίλειος Γ. Περσελής, κ. Ιωάννης Κριαράς, κ. Γεώργιος Μανίκας, κ. Χρήστος Βανγκελάτος, κ. Φώτιος Γερασόπουλος, κ. Νικόλαος Κωστόπουλος, κ. Απόστολος Τραμπάκουλος, κ. Σπυρίδων Σβολάκος και η δις Στέλλα Αργυρού. Βραβεύεται επίσης ο κ. Σπύρος Σβολάκος, μαέστρος της Φιλαρμονικής Εταιρίας “Φιλαρμόνια” δια την επί σειρά ετών βοήθειά του στην εύρυθμο λειτουργία της παρελάσεως σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων.
Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου την οποία ανακοινωσε ο Γραμμετεύς μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος στον ομογενειακό τύπο ο οποίος θα δημοσιευθεί την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στο GREEK NEWS και στον Εθνικό Κήρυκα την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, τους ενημέρωσε ότι η Ομοσπονδία μας θα στηρίξει  όλες τις πολιτικές δυνάμεις που θα προέλθουν από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 στην Ελλάδα. Ο Πρόεδρός μας κ. Στυλιανός Μανής θα προτρέψει την Ομογένεια και τα στελέχη των Οργανώσεών μας , να ακολουθήσουμε την τακτική του Θεμιστοκλέους ο οποίος πριν την ναυμαχία της Σαλαμίνος ζήτησε βοήθεια από τον Ελληνισμό και από κοινού αντιμετώπισαν τον κίνδυνο και έσωσαν και ολόκληρη την Ευρώπη (Ευριβιάδης, Αριστείδης ο Δίκαιος, Νέαρχος, ο Ελληνισμός του Κρώτωνα κ.τλ.).
Ο Πρόεδρος του κόμματος Δημοκρατική Αναγέννηση και τέως υπουργός κ. Στυλιανός Παπαθεμελής  ο οποίος είναι σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας δια τα εθνικά θέματα , με ανακόινωσή του προτρέπει ο Ελληνισμός να ψηφίσει νέα και μορφωμένα Ελληνόπουλα τα οποία σε όποιο κόμμα και να ανήκουν θα προσφέρουν αδόλως τας υπηρεσίας των στη γενέτειρα. Και σημειώναι τα εξής:
“Η κρατούσα κομματοκρατία απεργάσθηκε την στρέβλωση της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας γιατί απεχθάνεται τα σοβαρά και έντιμα στελέχη και με την αδρή συνδρομή του παραπλανώμενου πλήθους τα εκβάλλει αντικαθιστώντας τα με κύμβαλα αλαλάζοντα της διαπλοκής και της μιντιακής καθημερινότητας.Οι πολίτες να μην ξεχνούν ότι υπάρχουν παληοί άφθαρτοι και νέοι (διε) φθαρμένοι. Και νεάζοντες ώριμοι με μπαγιάτικες  μηδενιστικές ιδέες. Γι’ αυτό οφείλουν να απορρίψουν τα «παιδιά» του κομματικού σωλήνα και να επιλέξουν  αυτούς που θα καταπολεμήσουν το πελατειακό και κλεπτοκρατικό σύστημα και θα οικοδομήσουν ένα τίμιο κράτος.Η εθνική συνεννόηση και συνοχή με στρατηγική πυγμής είναι οι κύριες προϋποθέσεις  για να αποτρέψουμε τα σχέδια του «σουλτάνου»  που καιροφυλακτεί γυροφέρνοντας σε Κύπρο, Καστελόριζο, Αιγαίο και Θράκη. Γι’ αυτό πρέπει κυρίως  τώρα να είναι σοφή η ψήφος των πολιτών.”
Η παρέλασις δια την επέτειο της Ελληνικής επαναστάσεως στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 στην 1.30 το μεσημέρι, όπου όλοι μας θα πρέπει να δώσουμε ένα ζωντανό παρών. Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Δημοσίας Τάξεως της Ομοσπονδίας μας εις τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης κ. Πέτρο Γαλάτουλα  την 13η του παρελθόντος Νοεμβρίου, θα αναλάβουμε και αυτή τη χρονιά την δημόσια τάξη σε επίπεδο επιτελικών πληροφοριών, συνεργαζόμενοι με όλας τας Υπηρεσίας Ασφαλείας των ΗΠΑ.
Ζητήσαμε τας καλάς υπηρεσίας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Δημητρίου, δια την υλοποίηση αιτήματος της Ομοσπονδίας μας προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ως και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, δια να υπάρξει ανθρώπινη μεταχείρηση του εγκλείστου Πατριραχου Ειρηναίου στα Ιεροσόλυμα από τας Ισραηλητικάς   Αρχάς. Η νομική επιτροπή της Ομοσπονδίας μας καταρτίζει το κείμενο των επιστολών που θα αποσταλούν σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Λευκού Οίκου και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέως του ΟΗΕ.
Εις την επομένην επιστολή μας θα σας ενημερώσουμε δια τα κείμενα τα οποία θα αποσταλούν. 
Η Ομοσπονδία μας διοργανώνει δια τα μέλη μας, φιλέλληνες, Αμερικανούς συμπολίτες μας, ως και επισκέπτες που ευρίσκονται στας ΗΠΑ, ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟ 2015 που θα διαξάγονται  τις Κυριακές 8 Μαρτίου, 26 Απριλίου, 17 Μαϊου, 21 Ιουνίου, 18 Οκτωβρίου και 8 Νοεμβρίου 2015 στις 12:00 το μεσημέρι στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71, Calverton Shooting Range 395 Nugent Drive Calverton, NY 11933 phone 631-484-6897), έχοντας μαζί τους τα δελτία ταυτότητός τους, την άδεια οπολοφορίας ή οπλοκατοχής δια όσους έχουν τα όπλα των και τα πυρομαχικά των τηλεφωνώντας δια περισσότερες πληροφορίες στο ushhfsaec@yahoo.com και στο 9173990394, θα πρέπει δε να καταβάλουν το δικαίωμα εισόδου στον ιδιοκτήτη του σκοπευτηρίου 15 δολάρια δια να τους επιτραπεί η είσοδος και να παρουσιαθούν  στον κ. Γεράσιμο Αμβροσιάτο τηλ. 17184154863 τον κ. Γιωργο Λαφασάκη τηλ.17182000771 και κ. Γεώργιο Αργυρό  τηλ. 19176489064 όπου οι εκπαιδευτές της Ομοσπονδίας μας θα φορούν πορτοκαλί γιλέκα. Στους Αγώνες που θα διοργανώσουμε την 26η Απριλίου 2015 στη μνήμη του 18ου Προέδρου των ΗΠΑ Οδυσσέως Γκραντ , θα προσκαλέσουμε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να παραστεί τιμητικώς και να κάμει την έναρξη των αγώνων. Εις τας ως άνω σκοπευτικάς ασκήσεις θα εκπαιδεύουμε εφήβους σε συνεργασία με την θυγατρική μας οργάνωση “hwwcfjse.us”.Οι έφηβοι θα πρέπει να συνοδεύονται με τους κηδεμόνας των.Ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Βασίλειος Παπαυγέρης ανακοίνωσε στα μέσα μαζικής ενημερώσεως  ότι το παγκράτιο άθλημα θα διδάξουν ομογενείς μας στη γενέτειρα Ελλάδα στους εφήβους 9 – 18 ετών στο προγραμματισμένο σχολείο που συνδιοργανώνει η Ομοσπονδία μας με  την “hwwcfjse.us” στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Μαϊου 2015. Ο εκπαιδευτικός σύμβουλος εφήβων  Γεράσιμος Αμβροσιάτος ανέθεσε στους εκπαιδευτάς της Ομοσπονδίας μας Αθανάσιο Παπαγεωργακόπουλο, Δημήτριο Χριστοδούλου, Ιωάννη Τενέδιο, Δημήτριο Μαντά, Βασιλική Παπαχρήστου, Θεόδωρο Βασιλόπουλο, ως και  Δημήτριο Χριστοδουλόπουλο (Επικουρώ ΕΜΑΚ Ελλάς). Ως γνωστόν το παγκράτιο άθλημα  επιτρέπει σε οιονδήποτε στρατιώτη ή αστυνομικό από τα αρχαιότατα χρόνια , εάν έχουν αφοπλιστεί από τον εχθρό ή έχουν απωλέσει τον οπλισμό των, να δύνανται με τα μέλη του σώματός των να αχρηστεύουν τον εχθρό ή τον κακοποιό. ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ ΔΕ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ επιμελητών Α Τάξεως με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής εκπαιδεύσεως της Ομοσπονδίας Στυλιανού Μανή (εκπαιδευτικού συμβούλου του CMP-DCM). Κατά την κοπή της ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ του 2015 που θα γίνει την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 στο ΟΑΣΙΣ καφέ στο Φλάσιγκ της Νέας Υόρκης στη 1.00 το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν λεπτομέριες της σχολής. Ομογενείς, φιλέλληνες και στελέχη μας είναι ευπροσδεκτοι. Ο Γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος θα ενημερώσει τα στελέχη μας και τα άτομα που θα τιμήσουν  την κοπή της Βασιλόπιτας, δια τη συνεργασία μας με το ραδιοφωνικό πρόγραμμα στη γενέτειρα “Παραπολιτικα” και τους συνεργάτες αυτού Γεώργιο Λεκάκη και Ανδρέα Μαζαράκη δια την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλήνων (Θεμιστοκλής Σαλαμίνα, Σοφοκλής και ο τύμβος αυτού, αρχαία Βοιωτία, η έρευνα του σταθμού δια τα ευρισκόμενα σε μουσεία του εξωτερικού κλαπέντων αρχαιολογικών θυσαυρών). Θα ενημερωθείτε επίσης δια την επίσημη θέση του NRA σχετικά με το προτεινόμενο νομοσχέδιο που υπεβλήθη από τον τέως Δήμαρχο Μπλούμπερκ στην Αμερικανική Βουλή, το οποίο βλέπετε αυτούσιο ηλεκτρονικά στο NRA-ILA.ORG . 

US Hellenic Heritage Achievement, National & International Public Service Awards 2015 VASILOPITA -PIE Brunch 
The Anniversary of US Hellenic Hunting, Fishing & Shooting Association for Environmental Conservation.org Sunday, Febrouary 8th,  2015 Τime 1:00 pm
Oasis Cafe & Bakery 196-30 Northern Boulevard (corner of 196 Street, next San Nicolas church) Flushing, New York 11358-3037 Phone 1718- 3574843, email: info@oasiscafebakery.com
MASTER OF CEREMONIES: Gerasimos Amvrosiatos President Of The ARES Junior Division Club (NRA-CMP-NYSRPA) • SPEAKER: Peter Doucas Community Leader & Federation, Executive Director, President of Pan-Corinthian Federation Worldwide, Inc LIC NY USA , Mr Bill Papavgeris vice-president USHHFSAEC , Mr George Manikas Director E&T, New York NY USA•  INVOCATION-PRΑYER: by Greek Orthodox Archdiocese of America Represenative  • HONOREES: Mrs. Awilda  Field , Mrs. Maria Skopelitou-Chalari,  Mrs Theopisti-Eleni Paschalaki, Mrs Eleni Manners- Papaioanou, Mr. Kenneth Silas, Mr. Spyridon Christoforatos, Mr. Jerzy Obrmski, Mr. George Lafasakis, Mr. Malcolm Pack, Mr. Patroklos Stavrou,  Mr.  Warren Field, Mr. Georgios Argyros, Mr. Emmanuel Adikimenakis, Mr. Bob Nicholaides Editor in Greek-American Newspapers for support CMP-DCM shooting programs in 2014.  Also HONOREES: Mr. Vasilios G. Perselis, Mr.John Kriaras, Mr. George Manikas, Mr.Christos Vangelatos, Mr. Fotis Gerasopoulos, Mr. Nicholaos Kostopoulos, Mr. Apostolos Trampakoulos, Mis Stella Argyros, to serve as a Public Safety Officers last year on March 30th 2014.  HONOREE: Mr. Spyridon Svolakos Director Filarmonia orchestra for his contribution to support Greek parade in New York.
Our Federation next shooting exercises and games with the “hwwcfjse.us” has been scheduled for 2015, for Sundays, March 8, April 26, May 17 , June 21, October 18 , and November 8, 2015 at 12.noon. The games and the shooting exercises will take place at the Calverton Shooting Range of Long Island, dedicated to the memory of the US Veterans Abroad. You should bring along in the Calverton Shooting Range, protection for your eyes, and protection for your ears along with your identification card. Transportation directions to Calverton Shooting Range: Long Island Expressway # 485. At exit 71 make right turn, outgoing. This is the local road # 94, which is called Nugent Drive. ¾ miles on the right side of the street sign is the Calverton Shooting Range. Pay to the Range Owner for admission fee $15, (usually sits inside his car) park the car and contact Mr. Manis (mobile 917-399-0394) close to the tower management. Our federation seeking to promote the public relations among the people of the Greek American community and the American people and philhellenes, has established the US Veterans Award.
Yet Again, Bloomberg Ignores Existing Laws to Argue for Additional LawsAs part of its campaign for background checks on private firearm sales, Everytown for Gun Safety is using Vermont as a laboratory, claiming, “in the 21st century, gun-owning Vermonters also go online, to a growing number of websites where anonymous buyers and sellers exchange firearms.” As usual, when it comes to what gun control supporters say, a reality check is in order.  Federal law has a lot to say about transfers of firearms, including between people who are not firearm dealers. These same laws apply regardless of how the transactions are arranged. Federal law prohibits transferring a firearm to anyone known or reasonably believed to be prohibited from possessing a firearm. It prohibits shipping or mailing a firearm to a person who is not a dealer and who is a resident of another state. It prohibits a non-dealer from selling a firearm to a non-dealer who is a resident of another state, without going through a dealer. And it prohibits transferring a handgun to anyone under the age of 18.Federal law also prohibits anyone from being engaged in the business of dealing in firearms without having a Federal Firearm License (FFL). This brings us to Everytown’s admission that it “contracted an investigative agency to post ads offering firearms for sale [in Vermont] on the website Armslist.com. Between July 28 and October 9, investigators placed 24 ads.” Anybody else who offered to sell that many firearms in that span of time without an FFL might well expect to attract the negative attention of law enforcement.However, this isn’t the first time that gun control supporters have acted as if gun control laws don’t apply to them. As reported by the New York Times, when Michael Bloomberg was the mayor of New York City, he “sent teams of private investigators, usually a man and a woman, to five states. Posing as gun buyers, they went to stores whose guns had been linked to more than 500 crimes in New York City from 1994 to 2001.” Solicitation of straw purchasing? Purchasing firearms outside your state of residence? Tsk, tsk, Michael Bloomberg. Similarly, in 2013, former NBC “Meet the Press” host David Gregory displayed a 30-round AR-15 magazine, prohibited in the District of Columbia, during an interview in D.C. with NRA Executive Vice-President Wayne LaPierre. This week, the Washington Examiner revealed that D.C. police wanted to arrest Gregory (who had ignored their advice about the legality of the stunt), but D.C. Attorney General, Irvin Nathan, refused to pursue the case. The decision was supposedly based on the fact that Gregory was considered a nice guy and had no criminal record. Notably, D.C. officials normally do not apply that same rule of prosecutorial discretion to other nice folks with no records, including veterans just passing through the District. This leads us to suspect Nathan’s decision had more to do with his opinion that Gregory illegally possessed the magazine for the “good cause” of promoting gun control. As they’ll tell you themselves, D.C. officials “hate” guns. Everytown is basing its current Vermont campaign on its claim that it identified 169 people looking to buy guns advertised online and that seven of them were prohibited from possessing firearms. Projecting that to the roughly 3,000 firearms Everytown says are offered for sale in online ads in Vermont per year, Everytown concludes that “online” sales could result in 126 prohibited persons acquiring firearms illegally each year. Once again, a reality check is in order. Even without a background check, any number of proposed sales advertised online might not ultimately be consummated because the seller realizes it might violate federal law. Gun owners understand that if a gun they sell is later taken into custody by a law enforcement agency investigating a crime, that firearm will be traced by the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives to the dealer that sold it, and the original retail buyer will be identified. In addition to not wanting to help criminals get guns, law-abiding gun owners don’t want the police knocking on their doors to inquire why a gun traced to them ended up at a crime scene. Everytown hopes that it can convince Vermonters that they’re in imminent danger that only an expanded background check law can prevent. Ludicrously, it insists, “The bedrock of firearm safety in the U.S. is the background check system,” and, “The single most important thing we can do to reduce gun violence is to require a criminal background check for every gun sale.” Yet again, a reality check. Data reported by the FBI indicates that Vermont already has the lowest violent crime rate among the states, 69 percent lower than the national rate and 71 percent lower than the rate in California, the most populous state that requires background checks on all firearm transfers. With Bloomberg’s agenda blocked in Congress, Everytown is trying to achieve incremental steps toward gun registration in states that it thinks are most vulnerable to its deceptions. Let’s hope that liberty-loving Vermonters will not fall for Bloomberg’s scam.
The 24th  Hermes Expo International for 2015 is set to take place at the THE CONCORDVILLE INN & BEST WESTERN HOTEL CONFERENCE CENTER (Route 322 and US Route 1 South, Concordville, PA 19331), on Tuesday , March 31 , 2015. On Thursday, March 26, 2015, the “Taste of Greece” kick off networking event will be held at the Greek Press & Information Office, 305 E. 47th Street, 2nd Floor, NY. from 5 to 8.30p.m. “The 24rd Hermes Expo International  will focus on the hospitality industry of 2015 America,” saidPaul Kotrotsios  (MBA), founder and president of Hermes Expo International and Hellenic News of America. “Greek hospitality is legendary. ”Hermes Expo International is a leading Trade Show and Exhibition networking company in America, promoting commerce, communications and culture since 1992. This institution brings together thousands of business owners and attendees from around the world, looking to expand their business connections and establish new economic ties. As a premier Trade Show and Exhibition we have attracted companies from North America, Europe and the Eastern Mediterranean regions of the world.
Greek Parade Celebrating the 194th Anniversary of the Hellenic Independence on 5th Avenue in New York City,NY.  Sunday 29th March 2015 ,at 1:30 p.m. (from 61st to 79th Street on 5th Avenue).  In memory of the Hellenic Revolution Heroes in 1821.

.....................................................

Νέα Υόρκη 30 Οκτωβρίου 2014
Προετοιμασία των κυνηγών “ΑΡΤΕΜΙΣ 2014” διοργανώνει η Ομοσπονδία μας με τον Κυνηγοθηραματικό και Σκοπευτικό Όμιλο  «Αρης» της Νέας Υόρκης, ώστε να δώσει την ευκαιρία σε όλους τους ομογενείς και φιλέλληνες που ασχολούνται με την κυνηγητική δραστηριότητα να ασκηθούν στη χρήση των κυνηγητικών όπλων ως και  την συντήρηση αυτών. Η θηρευτική νομοθεσία απαγορεύει ενόψει της κυνηγητικής περιόδου να ασκούνται ελεύθερα στα δάση επιβάλλοντας  πρόστιμα, κατασχέσεις όπλων και αυτοκινήτων. Θα πρέπει οι κυνηγοί να φέρουν τας συζύγους των να εκπαιδευτούν και αυτές, καθότι, δια να εκδόσουν άδεια κατοχής όπλου ή να ανανεώσουν αυτήν, θα ζητηθεί από αυτές να μπορούν να τα απασφαλίσουν δια την αποφυγή ατυχημάτων, και γνωρίζοντας την ποινική νομοθεσία. Οι ασκήσεις θα διεξαχθούν  στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον (LIE 495 exit 71), την Κυριακή  9 Νοεμβρίου 2014 στις 12:00 το μεσημέρι, έχοντας μαζί τους τα δελτία ταυτότητός τους, την άδεια οπολοφορίας ή οπλοκατοχής δια όσους έχουν τα όπλα των και τα πυρομαχικά των τηλεφωνώντας δια περισσότερες πληροφορίες στο ushhfsaec@yahoo.com και στο 9173990394, θα πρέπει δε να καταβάλουν το δικαίωμα εισόδου στον ιδιοκτήτη του σκοπευτηρίου 15 δολάρια δια να τους επιτραπεί η είσοδος και να παρουσιαθούν  στον κ. Γεράσιμο Αμβροσιάτο τηλ. 17184154863 και κ. Γεώργιο Αργυρό  τηλ. 19176489064 όπου οι εκπαιδευτές της Ομοσπονδίας μας θα φορούν πορτοκαλί γιλέκα. Θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ευσταθίου, προστάτου των Κυνηγών.

Η κ. Όλγα Σαραντοπούλου συντονιστικό όργανο της υφισταμένης Γραμματείας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, και τέως Γραμματεύς του ΣΑΕ, απέστειλε στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.κ. Αντώνιο Σαμαρά και  Ευάγγελο Βενιζέλο ως και τον  Υφυπουργό Εξωτερικών, Αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό  κ. Κυριάκο Γεροντόπουλο και λοιπούς φορείς παγκοσμίως, την ακόλουθη επιστολή :  Με θέμα τα προβλήματα ασφαλείας και υγείας στην Μαριούπολη της Ουκρανίας των ομογενών μας που αριθούν 150.000 άτομα, την οποία μας παραθέτει ο γραμματεύς της Ομοσπονδίας μας κ. Σπυρίδων Χριστοφοράτος“Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε και Υπουργέ των Εξωτερικών,  Με ιδιαίτερη λύπη και αγανάκτηση λάβαμε την είδηση του θανάτου Ομογενών μας, μελών του Ελληνισμού της Ουκρανίας μετά από άναvδρη επίθεση που δέχθηκαν επιστρέφοντας από κηδεία.  Η είδηση του θανάτου των δικών μας ανθρώπων φέρει και πάλι στο προσκήνιο την ανάγκη της ανάληψης απαραίτητων πρωτοβουλιών και δράσεων, στις οποίες είναι αναγκαίο να προβεί η Ελληνική Κυβέρνηση, προκειμένου να προστατεύσει αποφασιστικά τα μέλη της Ελληνική Ομογένειας της Ουκρανίας, τα οποία προφανώς έχουν στοχοποιηθεί από τα ακραία εθνικιστικά στοιχεία. Οι αυτόχθονες Έλληνες της Ουκρανίας με μακροχρόνια πολιτιστική και κοινωνική παρουσία στην περιοχή αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο της χώρας μας και αναπόσπαστο κομμάτι του απανταχού Ελληνισμού. Είναι υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας να μεριμνήσει για την ασφάλεια  και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την προστασία τους.  Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το αίτημα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας για διευκόλυνση άμεσης απόκτησης Ελληνικής Ειδικής Ταυτότητας Ομογενούς - μακροχρόνιο αίτημα - ,το οποίο και είναι ανάγκη να υλοποιηθεί άμεσα. Επιπλέον ειδική μέριμνα πρεπει να ληφθεί για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλευτικής φροντίδας όσων τραυματισμένων Ομογενών επεσαν θύματα πολεμικών ενεργειών και ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, οπως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι πολίτες. Επίσης είναι αναγκαίο να ενισχυθούν αμεσα με υλικοτεχνική υποδομή τα δύο ιατρικά κέντρα στην Μαριούπολη και στο χωριό Στάρι Κρίμ τα οποία ειχαν ιδρυθεί απο το Κεντρικό ΣΑΕ και το ΣΑΕ Περιφέρεια Ευρώπης αντίστοιχα προς όφελος της Ομογένειας της περιοχής. Αξίζει να σημειώσουμε οτι ο Ελληνικός πληθυσμός της Ουκρανίας ανέρχεται στους περίπου 150.000 και ειναι χρέος όλων μας να τον στηρίξουμε στις δύσκολες στιγμές που περνάει.
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης και Υπουργέ των Εξωτερικών, αναμένουμε από εσάς προσωπικά, αλλά και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό, κ.Κυριάκο Γεροντόπουλο, να επιληφθείτε άμεσα του καίριου αυτού

Μαθήματα ασφαλούς χρήσεως πυροβόλων όπλων δωρεάν δια του διαδικτύου θα πρέπει να παρακολουθήσουν όλα τα υπό ένταξη μέλη της Ομοσπονδίας μας και να συμμετάσχουν σε σκοπευτικές ασκήσεις που προγραμματίζει η Ομοσπονδία μας ως και οι σύλλογου μέλη αυτής στας ΗΠΑ, προκειμένου να εκδόσουν άδεια δια κυνήγι ή σκοποβολή. Τα μαθήματα δίδονται δωρεάν δια του διαδικτύου από τον εκπαιδευτικό οργανισμό  IHEA  http://www.ihea.com 
Ανοίγοντας την ιστοσελίδα ΙΗΕΑ θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν εγγραφή στέλνοντας στην ειδική φόρμα που εμφανίζεται το ονοματεπώνυμό των, ως και την ηλεκτρονική των διεύθυνση. Αμέσως δε μετά θα εμφανιστεί το εικονίδιο βίντεο το οποίο θα παρακολουθήσουν και θα απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Αφού γίνουν γνώσται του περιεχομένου, [μπορούν να βοηθηθούν από τους γονείς ή κηδεμόνας των εάν το επιθυμούν] θα πρέπει δια λόγους πιστοποιήσεως ότι έχουν αντιληφθεί το περιεχόμενο να δεχθούν να πάρουν τεστ πραγματογνωμοσύνης από εκπροσώπους της Ομοσπονδίας ή των συλλόγων αυτής το οποίο διαρκεί μία ώρα.
Συμφώνως με τους Ομοσπονδιακούς κανονισμούς των ΗΠΑ οι σύζυγοι των κατόχων οιουδήποτε πυροβόλου όπλου ή συγγενείς ή φίλοι αυτών που είναι υπεύθυνοι  έναντι του νόμου δια την ασφαλή φύλαξη αυτών σε περίπτωση θανάτου δια να παραδόσουν το όπλο στας αστυνομικάς αρχάς, και να δύνανται δια τον περιορισμό ατυχημάτων σε οικείους ή ανήλικα τέκνα να απασφαλίζουν και να φυλάττουν αυτό, θα πρέπει υποχρεωτικώς να παρακολουθήσουν τα ως άνω δωρεάν μαθήματα ηλεκτρονικώς από τον οργανισμό ΙΗΕΑ, και να συμμετάσχουν στας σκοπευτικάς ασκήσεις, και να υποβληθούν στο τεστ πραγματογνωμοσύνης το οποίο θα πρέπει να το πραγματοποιήσουν έως τον Δεκέμβριο του  2015.  Δια περισσοτέρας πληροφορίας δύνανται να αφήσουν μήνυμα στο 1-917-399-0394.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας  το οποίο συνεδρίασε διαδικτυακώς κατά την προγραμματισμένη αυτού συνεδρίαση την Τρίτη 28η Οκτωβρίου 2014 επ' ευκαιρία της εορτής της 28ης Οκτωβρίου 1940, ομοφώνως  απεφάσισε την καθιέρωση  βραβείου της Ομοσπονδίας την 18η Απριλίου κατ΄ έτος στη μνήμη του τέως Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος εις τας Αθήνας , ως και τέως Πρωθυπουργού της χώρας Αλεξάνδρου Γ. Κορυζή, ο οποίος ηρνήθη στα γερμανικά στρατεύματα κατοχής να παραδόσει την χώρα. Αρνήθηκε να ακολουθήσει τους βασιλείς της Ελλάδος σε αυτοεξόριστο κυβέρνηση που θα εδημιουργείτο στην Αίγυπτο, Κύπρο, ή στην Κρήτη. Απεβίωσε την 18η Απριλίου 1941 στο Πρωθυπουργικό του γραφείο όπου εικάζεται ότι “έθεσε τέρμα στη ζωή του αυτοκτονώντας με το προσωπικό του πιστόλι, ή έπεσε θύμα δολοφονίας από τους επιτετραμένους προσωπικούς του φρουρούς ασφαλείας, με άνωθεν εντολή εις αυτούς”. Είχε προβλέψει ότι θα επέρχετο λιμός στη γενέτειρα κατόπιν της ανάνδρου επιθέσεως των Ιταλών κι των συμμαχων αυτών Αλβανών, Βουλγάρων, Γιουγκοσλάβων και Γερμανών , και είχε προπληρώσει στην Αίγυπτο σιτηρά ώστε να αντιμετωπιστεί ο επερχόμενος λιμός. Οι Αιγύπτιοι με εντολή άνωθεν αθέτησαν την ημερομηνία παραδόσεως των σιτηρών , ενώ αργότερα η αυτοεξόριστος κυβέρνησις  της Ελλάδος στην Αίγυπτο τα παραχώρησε ουχί στην Ελλάδα , αλλά στη Βρετανική Αρμοστία στην Αίγυπτο και εμοιράσθησαν στα στρατεύματα της Κοινοπολιτείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύοντος του κ. Στυλιανού Μανή εδέχθη την εισηγηση του Διευθυντού εκπαιδεύσεως κ. Γεωργίου Μανίκα να τελούνται σκοπευτικοί αγώνες στη μνήμη του Αλέξανδρος Κορυζή στας ΗΠΑ και στη γενέτειρα Ελλάδα με τη συνεργασία της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος ΣΚΟΕ, ως και εν συνενοήσει με τη διοίκηση της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδας στας Αθήνας εις το κεντρικό αυτής κατάστημα Αιόλου 86  να δίδεται κατ' έτος το θεσμοθετημένο βραβείο Αλέξανδρος Γ. Κορυζής σε άτομα τα οποία με τας ενεργείας και πράξεις αυτών προστατεύουν τη γενέτειρα δια την ακεραιότητα αυτής από κάθε ξένη ή εσωτερική επιβουλή. Ο Αλέξανδρος Γ. Κορυζής ή Κοριζής  γεννήθηκε στον Πόρο το 1885 και απεβίωσε στην Αθήνα την 18η Απριλίου 1941, ήταν νομικός, οικονομολόγος και πρωθυπουργός της χώρας για μόνο 80 ημέρες, από τον θάνατο του Ιωάννη Μεταξά μέχρι και την 12η ημέρα από της γερμανικής εισβολής. Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913, αρχικά ως έφεδρος ανθυπολοχαγός του πυροβολικού, και στη συνέχεια, αποφοιτώντας της σχετικής σχολής, έφεδρος υπολοχαγός πυροβολικού, όταν και στο τέλος, (1914), παρασημοφορήθηκε με τον Αργυρό Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρος και με άλλα αναμνηστικά μετάλλια από τον Βασιλέα Κωνσταντίνο Α΄. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1901-1905) και σε πολύ νεαρή ηλικία διορίστηκε το 1903 στη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου σημείωσε ταχεία άνοδο στην ιεραρχία, υπηρετώντας κυρίως στην Επιθεώρηση και στο τμήμα Οργάνωσης. Από το 1915 συνέβαλε στην οργάνωση κλάδου αγροτικής πίστης στην Εθνική Τράπεζα, από την απόσπαση του οποίου προήλθε αργότερα η Αγροτική Τράπεζα (1929) της οποίας διετέλεσε πρώτος πρόεδρος του διοικητικού της Συμβουλίου.
Το Νομικό Τμήμα της Αμερικανικής Σκοπευτικής Κυνηγετικής και Αλιευτικής Συνομοσπονδίας στας ΗΠΑ NRA καταγγέλει την πρόταση του Λευκού Οίκου δια την θέση  ως Διευθυντού υπευθύνου αντιμετωπίσεως του ιού και επιδημίας  Ebola του κ.  Vivek Murthy, ο οποίος στις 13 Ιανουαρίου 2013 συμβούλευε τον Οργανισμό των Ιατρών της Αμερικής και τον Λευκό Οίκο δια να αφαιρεθούν τα όπλα από τους νομίμους κατέχοντας αυτά Αμερικανούς πολίτες ως και των σωμάτων ασφαλείας όταν δεν ευρίσκονται εν υπηρεσία.
 
Anti-NRA Ebola Theme Infects Media, Spreads Rapidly In the weeks since we last reported on media attempts to tie NRA to the Ebola crisis because of our opposition to the nomination of Dr. Vivek Murthy as surgeon general, the anti-gun echo chamber has continued to promote this absurd line of argument. Absent most of the coverage is a forthright discussion of NRA’s legitimate concerns with the nominee, or any evidence that Murthy himself has a singular ability to effectively handle the nation’s Ebola response.
NRA opposes Dr. Murthy’s nomination for the very reason that he has a history of exploiting his status as a medical practitioner to advance a purely political agenda of extreme and unproven gun control measures. In January 2013, Dr. Murthy signed two letters sent from his organization Doctors for America (formerly Doctors for Obama) to Vice President Joe Biden and Congress, advocating for stringent gun controls. The letter to Congress advocated for a ban on popular semi-autos and their ammunition, limits on ammunition purchases, firearm owner licensing, and a mandatory waiting period of at least 48 hours. The letter also expressed a desire to leverage the resources of the Centers for Disease Control to provide data for gun control efforts. Such proposals are of obvious import to gun owners. Moreover, as surgeon general, Dr. Murthy would have the ideal platform to direct the nation’s public health apparatus towards redefining firearms ownership as a disease, a tactic that Congress has curbed with funding limits since the 1990s, but one President Obama hopes to reinvigorate.
Oddly, many of those lamenting Dr. Murthy’s stalled nomination in the media take for granted, without evidence, his unequaled capacity to competently manage the Ebola outbreak, or convey vital information to the American public. Worse, the baseless media presumptions are echoed by some two dozen members of the U.S. House of Representatives, who are using the Ebola outbreak as a pretext to urge the Senate to confirm Dr. Murthy’s nomination. Barbara Lee (D-Calif.) has organized a letter to Senate Majority Leader Harry Reid (D-Nev.) and Minority Leader Mitch McConnell (R-Ky.) insisting that the pair take action to “confirm [Dr. Murthy] as soon as possible.”
Should Murthy have critical information to convey on the illness, one would suspect that various news outlets would be eager to spotlight the high-profile nominee’s thoughts on the matter. Yet the strongest evidence that Dr. Murthy would have little to contribute on the topic has come directly from the White House. Obama had the opportunity to engage Dr. Murthy in the Ebola response by appointing him, without the need for Senate approval, as Ebola Response Coordinator (the so-called “Ebola Czar”). There is no indication that Obama ever considered Dr. Murthy for the position. Instead, the president chose Ronald Klain, and attorney and former chief of staff to the vice president with no medical training.

Ο Διοικητικός Πρόεδρος του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου AHI κ. Νικόλαος Λαριγκάκης σε επιστολή του προς τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κ.  Joe Biden του εφιστά την προσοχή και εκφράζει την ανησυχία του εκ μέρους του Ελληνισμού των ΗΠΑ δια τας παρανόμους ενεργείας τηςΤουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο, η  οποία παραβαίνει του διεθνείς κανονισμούς  και κανόνες του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και διαταράσσει την γαλήνη των κρατών της περιοχής αυτής.
WASHINGTON, DC— The American Hellenic Institute (AHI) sent a letter to Vice President Joe Biden to express grave concern about recent actions taken by Turkey in the eastern Mediterranean that have raised tensions and the lack of a public denouncement of Turkey’s actions by the Obama administration and the U.S. Department of State.
 “We strongly believe Turkey’s provocative actions in the eastern Mediterranean, which we condemn, endanger the work Vice President Biden has invested toward a Cyprus solution,” AHI President Nick Larigakis said.“We have several concerns foremost of which is the silence of the Obama administration on this matter, which is deafening.The United States must denounce Turkey’s actions to quell tensions in the eastern Mediterranean caused by Turkey.”
In recent weeks, Turkey has sent warships into the area and issued a NAVTEX stating it would begin seismic surveys. Most recently, Turkey sent a survey vessel, accompanied by a warship and two support vessels, into Block 3 of Cyprus’ EEZ on October 21, 2014.
The American Hellenic Institute is an independent non-profit Greek American public policy center and think tank that works to strengthen relations between the United States and Greece and Cyprus, and within the Greek American community.
Ο κ. Παύλος Κοτρότσιος εκδότης και διευθυντής της εφημερίδος Hellenic News of America, και Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου HANC, δημοσίευσε ιστορικό μήνυμα δια την επέτειο του “ΟΧΙ” του πολέμου του 1940 υπενθυμιζοντας στον απανταχού Ελληνισμό, στους φιλέλληνες, και σε όλο τον κόσμο τον ΗΡΩΙΣΜΟ   των Ελλήνων που ανέτρεψαν τα σχέδια του φασισμού και χάρισαν την ελευθερία στους απανταχού πολίτες σε όλη την υφήλιο.

THE “OXI DAY” AND THE “GREEK SECRET”
This month all the Greeks around the world celebrate the amazing epic of Hellas in 1940. It was one of those cases of unity and Greek passion that not only defended the country, but also brought the first victory of the allies against the “axis” forces. Metaxas’ resounding “OXI” expressed the wishes of all Greeks, inside and outside the country, who pooled together their resources and created another miracle in the Greek and world history. The tremendous efforts of the Greek army that delayed by three months the German invasion to Russia caused ultimately the failure of that invasion and led to the final collapse of the Third Reich. All the major “players” of that wear, i.e. Hitler, Churchill, Roosevelt, Stalin, acknowledged the pivotal role that Greece played in this titanic struggle.
The Greek-Americans take special pride in their participation in this amazing epic. They felt a special pride for the successes of their fellow-Greeks that were fighting under extremely harsh circumstances: poor material resources, outgunned and outnumbered, and a brutal winter making things worse. And their response was quick and effective. Combining all their resources, under the aegis of their Church and their Archbishop Athenagoras they performed miracles. Within five months the joint efforts of AHEPA, GAPA, Greek Communities, and individual Greek Americans raised the significant amount of $5 million that was sent to Greece in the form of food, medicine, clothing and other needed stuff to support the people and the war effort. That tremendous effort was not in vain. It helped the people, it helped the wounded, clothed the needy, helped widows and orphans. And it brought great pride to all the Greek-Americans, but also to the mainstream Americans, who were so impressed that placed a Greek “tsolias” at the front cover of “LIFE” magazine. And that proud feeling lasted for quite some time and was transformed a few years later into the Truman Doctrine that helped Greece recover from its wounds of WWII and its Civil War.
Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στους ομογενείς μας να ψηφίσουν την ερχομένη Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 Έλληνες υποψηφίους που υπάρχουν σε όλα τα πολιτικά κόμματα των ΗΠΑ, και φιλέλληνες υποψηφίους πολιτικούς, ως και Αμερικανούς υποψηφίους οι οποίοι διακρίνονται δια την ευθυκρισία των και υτον πατριωτισμό των.

..............................................................................................

Νέα Υόρκη 10 Οκτωβρίου 2014
Η Σκοπευτική Ομοσπονδία στας ΗΠΑ συνεχίζει την εκστρατεία της δια τον περιορισμό ατυχημάτων από πυροβόλα όπλα στο σπίτι.
Η εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Μαρία Σκοπελίτου Χάλαρη δήλωσε ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας όταν εμε